Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Tunnel sindromunda sinirin sıxılması nəyə səbəb olur?Yüklə 176,11 Kb.
səhifə10/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

588) Tunnel sindromunda sinirin sıxılması nəyə səbəb olur?
A) Onun liflərinin mexaniki deformasiyasına

B) Kapilliyarların keçiriciliyi və endonevral təzyiqin dəyişməsi

C) Keçiriciliyin ləngiməsi ilə seqmentar demielinizasiya

D) Sinir öz damarlarının sıxılması hesabına işemiya

E) Bütün sadalananlara
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
589) Tunnel sindromunun klinikası necədir?
A) Xüsusən gecələr spontan paresteziyanın olması

B) Hissiyyat pozğunluğundan qabaq hərəki pozğunluqlar

C) Sinir boyu yayılan müxtəlif intensivli spontan ağrılar

D) Bütün sadalananlar, hissiyyat pozğunluğundan qabaq hərəki pozğunluqlardan başqa.

E) Sinir innervasuyası nahiyəsində hipesteziya və hipalgeziya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
590) Əldarağı kanalı sindromunun diaqnostik kriteriyaları hansılardır?
A) Biləyin ağrılı keyləşməsi ,fiziki iş zamanı və axşamlar güclənən

B) Bütün sadalananlar

C) Tunnel simptomu

D) Bütün biləyin artan keyliyi

E) Baş barmağı uzaqlaşdıran qısa əzələnin atrofiyası və zəifliyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
591) Tunnel sindromuna səbəb olan faktorlar hansılardır?
A) Hamiləlik ,amiloidoz

B) Hamiləlik

C) Amiloidoz

D) Akromeqaliya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
592) Əldarağı kanalı sindromunda cərrahi əməliyyata ğöstərişlər hansılardır?
A) Baş barmağı uzaqlaşdıran qısa əzələnin atrofiyası və zəifliyinin inkişafı

B) IV,V barmaqlarda ifadə olunmuş ağrılar və hipotenar əzələlərinin atrofiyası

C) Bütün sadalananlar

D) Saiddə ifadə olunmuş ağrıların yayaılması

E) Əmək qabilyyətinin itməsinə səbəb olan biləkdə ağrının proqressivləşməsi, baş barmağı uzaqlaşdıran qısa əzələnin atrofiyası və zəifliyinin inkişafı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
593) Əldarağı kanalı sindromunda kompleks konservativ müalicəyə nə aid deyil?
A) Stress təsirindən yayınmaq

B) Qeyri steroid iltihab əleyhi preparatların təyini

C) Əldarağının immobilizasiyası

D) Steroid və diuretiklərin təyini

E) Miorelaksantların tətbiqi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
594) Periferik sinirlərin ən çox rast gələn şişləri hansılardır?
A) Fibrosarkoma

B) Periferik sinirlərin bədxassəli şişləri

C) Neyrofibroma

D) Şvannoma

E) Lipoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
595) Periferik sinirlərin zədələnmələrində əsas mikrocərrahi manipulyasiyalar hansılardır?
A) Neyrotransplantasiya

B) Endonevroliz

C) Nevroliz

D) Neyroqrafiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
596) Periferik sinir zədələnmələrində cərrahi müalicənin nəticələri nə vaxt yaxşı və kafi sayılır?
A) Bütün sadalananlar

B) Əzələ gücünün 2 bal ,müdafiə hissiyyatının bərpası

C) Əzələ gücünün 3 bal və daha çox bərpası

D) Müdafiə hissiyyatı ,vətər raflekslərinin bərpası,trofik pozğunluqların reqresi

E) Əzələ gücünün 5 bal ,müdafiə hissiyyatının bərpası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
597) Bernqardt-Rota sindromunda boğulmanın mahiyyəti nədir?
A) Oturaq siniri armudaltı dəlikdə

B) Qasıq bağı nahiyəsində budun xarici dəri siniri

C) Budun bayır dəri siniri ( ön yuxarı qalça tini və dərzi əzələsi vətərinin əmələ gətirdiyi tunneldə), qasıq bağı nahiyəsində budun xarici dəri siniri

D) Cavabların hamısı səhvdir

E) Ümumi incik siniri incik sümüyü başı nahiyəsində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
598) Periferik sinirlərin şişlərinin xaric edilməsində cərrahi taktikaya nə aiddir?
A) Şişə daxil və xaric olan funksiyaetməyən dəstələrin intraoperasion elektrofizioloji müayinəsi

B) Bütün sadalananlar

C) Şişin altına fassikulyar saxlayıcının keçirilməsi

D) Zədələnmiş sinirin nevrolizi

E) Mikroskop və lupadan istifadə etməklə ətraf toxumaların kəsilməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
599) Ənsə siniri boğulmasının (ənsə nevralğiyası) differensial diaqnostikası nə ilə

aparılmalıdır:
A) Chiari I malformasiyası ağrısı

B) Boyun osteoxondrozu ilə

C) Miqren baş ağrıları ilə

D) Gərginlik baş ağrıları ilə

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
600) Dirsək sinirinin tunel sindromunda cərrahi taktika nədən ibarətdir?
A) Lateral epikondilektomiya ilə dirsək sinirinin dekompressiyası

B) Bütün sadalananlar,lateral epikondilektomiya ilə dirsək sinirinin dekompressiyasından başqa.

C) Sinirin transpozisiyası ilə dekompressiya

D) Əzələ-fassial strukturların kəsilməsi ilə sadə dekompressiya

E) Medial epikondilektomiya ilə dirsək sinirinin dekompressiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001

601) Hansı halda neyronaviqasiya sistemindən istifadə məqsədəuyğundur?
A) Yuxu arteriyasını cəlb edən kəllə əsası şişlərin xaric edilməsi

B) Fuksional əhəmiyyətli zonaya yaxın yerləşən kiçik və yuxu arteriyasını cəlb edən kəllə əsası şişlərin xaric edilməsi

C) Ənsə nahiyəsi şişlərinin xaric edilməsi

D) Alın sümüyünün sümük şişlərinin xaric edilməsi

E) Sümük strukturlarından uzaq iri beyindaxili şişlərin xaric edilməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
602) Stereotaksis neyronaviqasiya sistemi ilə işlərdə zondların (diqitayzerlər) hansı növlərindən istifadə edilir?
A) Lazer

B) Mexaniki,ultrasəs,optiki

C) Maqnit

D) Ancaq ultrasəs

E) Ancaq optiki
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
603) Neyronaviqasiya sisteminin çatışmamazlıqlarına nə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Beyinin yerdəyişməsində likvorun axması nəticəsində (şift-fenomen) səhvlər

C) Marker-nöqtələrin registrasiyası düzgün aparılmadıqda səhvlər

D) Sistemin göstəricilərinin interoperasion korreksiyası(marker-nöqtələrin təkrari registrasiyası ilə )

E) Xəstənin başının möhkəm fiksasiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
604) Neyronaviqasiya sistemi nədən ibarətdir?
A) Zondlar

B) Zondlar (diqitayzerlər), antennalar

C) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

D) Antennalar

E) Komputer işçi stansiyası, zondlar, antennalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
605) Neyronaviqasiya sisteminin istifadəsi nəyə imkan verir?
A) Maqistral damarların zədələnməsin azadılması

B) Əməliyyatönü planlaşdırma yolu ilə trepanasion pəncərənin ölçülərinin optimallaşdırılması

C) İntraoperasion travmanı minimuma endirmək

D) Bütün sadalananlara

E) Nevroloji fəsadlarin inkişafının aşagı salınması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
606) Neyronaviqasiya sisteminin işləməsi üçün istifadə olunan məlumatlar hansılardır?
A) Baş beyinin Kompyuter tomoqrafiyası və maqnit-rezonans tomoqrafiyası

B) Kranioqrafiya

C) Baş beyinin maqnit-rezonans tomoqrafiyası

D) Somato-sensor potensialların öyrənilməsi

E) Transkranial dopleroqrafiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
607) Neyronaviqasiya sisteminin çatışmayan cəhətləri nədir?
A) Neyrocərrahın uyğun biliyə malik olması

B) Əməliyyat vaxtının 1-1.5 saat uzanması

C) Əməliyyat zamanı beyin strukturlarının yerinin dəyişməsi (şift fenomen )

D) Əməliyyat zamanı ultrasəs avadanlıqlarından istifadə oluna bilməməsi

E) Neyronaviqasiya sisteminin qiyməti
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
608) Spinal cərrahiyyədə neyronaviqasiynın istifadəsi nə üçün məqsədəuyğundur?
A) Ekstramedulyar intradural şişlərin xariç edilməsi

B) İntramedullyar şişlərin xariç edilməsi üçün

C) Bütün sadalananlar

D) Transpedikulyar vintlərin daxil edilməsi üçün

E) Fəqərəarası disk yırtığlarının xariç edilməsi üçün
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
609) Onurğa və onurğa beyninin cərrahiyyəsində neyronaviqasiya sisteminin işləməsi üçün baş beyindən fərqli olaraq nöqtə-marker kimi nə istifadə olunur?
A) Dəriyə bərkidilən markerlər

B) Çıxıntıarası bağlar

C) Fəqərə cisimlərinə

D) Əsasi və köndələn çıxıntıların zirvəsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
610) Neyronaviqasiya sisteminin istifadəsi hansı hallarda məqsədəuyğundur?
A) Onurğanın stabilləşdirilməsi üçün tranpedikulyar vintlərin yeridilməsində

B) Sümük strukturlrına yaxın yerləşmiş iri beyindaxili şişlərin xariç edilməsində

C) Bütün sadalananlar

D) Funksional əhəmiyyətli zonalara yaxın səthi yerləşmiş kiçik şişlərin xariç edilməsində

E) Yuxu arteriyasına bitişik kəlləəsası şişin xariç edilməsində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
611) Epilepsiya ilə xəstələnmənin orta göstəricisi neçədir?
A) 500-ə bir nəfər

B) 1000-ə bir nəfər

C) 100000-ə bir nəfər

D) 50000-ə bir nəfər

E) Milliona bir nəfər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik, 2001
612) Bel punksiyasına mütləq əks-göstərişlər hansıdır?
A) Beynin orta strukturlarının yerdəyişməsi

B) Ağ ciyərlərin stafilokokk mənşəli destruksiyası

C) Meningit

D) Meninqoensefalit

E) Doğuş mənşəli kəllə-beyin travması
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
613) Sadə parsial tutmalar nəyin əsasında təyin edilir?
A) Psixi simptomlara

B) Bütün aşağıda sadalananlara əsasən

C) Somatosensor və ya sensor əlamətlərə

D) Motor əlamətlərə

E) Vegetativ simptomlar və ya əlamətlərə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
614) Birincili-generalizə tutmalara nə aiddir?
A) Klonik, tonik və tonik-klonik

B) Atonik

C) Mioklonik

D) Bütün aşağıdakı sadalananlar

E) Absanalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
615) Epilepsiya oçağının hansı lokalizasiyasında epilepsiyanın farmakorezistent formasının inkişafı ən güman olunandır?
A) Alın payı

B) Polifokal

C) Giçgah payı

D) Ənsə payı

E) Sağ yuxarı təpə paycığı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
616) Epilepsiyanın neyrocərrahiyyəsində nə tətbiq edilir?
A) Temporal lobektomiya

B) Kallezotomiya

C) Hemisferektomiya

D) Bütün sadalananlar

E) Fokal rezeksiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
617) Hemisferektomiyaya göstərişlər nədir?
A) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli I-li və ya II-li generalizə olunmuş tutmalar

B) Mürəkkəb parsial tutmalar,alın payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq

C) Bütün sadalananlar

D) Alın payından başlanan epileptik aktivli xəstələr

E) İfadə olunmuş hemiparez,dərman terapiyasına davamlı fokal və ya genarilizə olunmuş tutmaların və hemiparezə əks yarımkürədə ocağın olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
618) Fokal rezeksiyaya göstərişlər nədir?
A) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

B) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar

C) Gicgah epilepsiyası

D) Alın payından başlanan epileptik aktivli xəstələr

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
619) Gicgah payında əməliyyata göstərişlər nədir?
A) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

B) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar

C) Bütün sadalananlar

D) Alın payından başlanan epileptik aktivli xəstələr

E) Gicgah epilepsiyası,mürəkkəb parsial tutmalar,gicgah payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
620) Frontal lobektomiyaya göstərişlər nədir?
A) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

B) Gicgah epilepsiyası,mürəkkəb parsial tutmalar,gicgah payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq

C) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar

D) Bütün sadalananlar

E) Alın payından başlanan epileptik aktiv xəstələr
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
621) Kallezotomiyaya göstərişlər nədir?
A) İfadə olunmuş hemiparez,dərman terapiyasına davamlı fokal və ya genarilizə olunmuş tutmaların və hemiparezə əks yarımkürədə ocağın olması

B) Gicgah epilepsiyası,mürəkkəb parsial tutmalar,gicgah payının ön şöbələrində birtərəfli ocaq

C) Drop-hücumlar,qarışıq tutmalar,həyat üçün təhlqkəli birincili və ya ikincili generalizə olunmuş tutmalar

D) Alın payından başlanan epileptik aktiv xəstələr

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
622) Hemisferektomiya nədir?
A) Ön gicgah lobektomiyası

B) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya

C) Alın payının rezeksiyası

D) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
623) Fokal rezeksiya nədir ?
A) Alın payının rezeksiyası

B) Lokallaşmış epileptik ocağın cərrahi xaric edilməsi

C) Gicgah payı və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

D) Bütün sadalananlar

E) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
624) Gicgah payında hansı əməliyyatalar aparılır?
A) Bütün sadalananlar

B) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

C) Ön gicgah lobektomiyası

D) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya

E) Rezeksiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
625) Frontal lobektomiya nədir?
A) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

B) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa –arxa rezeksiya

C) Alın payının rezeksiyası

D) Ön gicgah lobektomiyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
626) Döyənəkli cismin kəsilməsi nə deməkdir?
A) Bütün sadalananlar

B) Ön gicgah lobektomiyası

C) Alın və ənsə payının saxlanılması ilə gicgah payının və mərkəzi nahiyənin rezeksiyası

D) Alın payının rezeksiyası

E) Döyənəkli cismin ön 2/3-nin rezeksiyası, əgər tutma saxlanılırsa – arxa rezeksiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
627) Hemisferektomiyada mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Davamlı ocaqlı nevroloji – hemiparez və ya afaziyanın inkişafı ilə gedən simptomatikanın artması

B) Hemosideroz (subdural membranadan təkrari xırda qansızmalar)

C) Qısamqddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları (sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının , soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması)

D) Gec ensefalopatiya və hidrosefaliya

E) Subdural hematoma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
628) Fokal rezeksiyada mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Əməliyyat tərəfində duyğu soğanağının zədələnməsi hesabına duyğunun itməsi

B) Qısamüddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları (sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının,soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

C) Hemiparez və ya afaziya kimi davamlı ocaqlı simptomatikanın inkişafı

D) Bütün sadalananlar

E) Keçici xarakterli yarımkürələrin əlaqəsinin kəsilməsi simptomu və mutizm ,ayaqlarda zəiflik ola bilər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
629) Gicgah payında əməliyyatlarda mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Subdural hematoma, hemosideroz (subdural membranadan təkrari xırda qansızmalar)

B) Keçici xarakterli yarımkürələrin əlaqəsinin kəsilməsi simptomu və mutizm ,ayaqlarda zəiflik ola bilər

C) Gec ensefalopatiya və hidrosefaliya;

D) Qısa müddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları (sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının, soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

E) Əməliyyat tərəfində iybilmə soğanağının zədələnməsi hesabına iybilmənin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
630) Frontal lobektomiyada mümkün olan əsas fəsadlar hansılardır?
A) Qısamüddətli yaddaşın kobud olmayan pozğunluqları(sağtərəfli rezeksiyalarda fəza informasiyasının,soltərəfli rezeksiyalarda isə verbal məlumatın saxlanması )

B) Bütün sadalananlar

C) Əməliyyat tərəfində iybilmə soğanağının zədələnməsi hesabına iybilmənin itməsi

D) Hemiparez və ya afaziya kimi davamlı ocaqlı simptomatikanın inkişafı

E) Keçici xarakterli yarımkürələrin əlaqəsinin kəsilməsi simptomu və mutizm ,ayaqlarda zəiflik ola bilər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
631) Epilepsiyanın idiopatik forması necə xarakterizə olunur?
A) Hamısı düzdür, anamnezində baş beyinin keçirilmiş xəstəliklərinin ,onun zədələnməsinin obyektiv əamətlərinin və irsi meylliyin olmamasından başqa

B) Xəstəlik ancaq irsi faktorlarla əlaqələndirilir

C) Bir qayda olaraq uşaq və ya yeniyetmələrdə başlayır

D) Anamnezində baş beyinin keçirilmiş xəstəliklərinin ,onun zədələnməsinin obyektiv əamətlərinin və irsi meylliyin olmaması

E) Baş beyinin I-li zədələnməsi əlamətləri yoxdur
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
632) Epilepsiyanın simptomatik forması necə xarakterizə olunur?
A) Baş beyinin birincili zədələnməsinin əlamətləri yoxdur

B) Xəstəlik ancaq irsi faktorlarla əlaqələndirilir

C) Anamnezində baş beyinin keçirilmiş xəstəliklərinin ,onun zədələnməsinin obyektiv əlamətlərinin və irsi meylliyin olmaması

D) Bir qayda olaraq uşaq və ya yeniyetmələrdə başlayır

E) Baş beyinin qazanılmış, anadangəlmə, irsi zədələnməsi hesabına yaranır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
633) Antiepileptik terapiyanın əsas prinsiplərinə hansı aid deyil?
A) Verilmiş xəstənin epileptik tutmasının tipinə uyğun antiepileptik preparat (AEP ) seçilməli

B) Antiepileptik preparatı ilə monoterapiyaya üstünlük verməli

C) Uzunmüddətli və fasiləsiz antiepileptik preparatın terpiyada epilepsiyanın tam remissiyası alındıdıqda dərman preparatlarının tədricən dayandırılması

D) Hamısı

E) Antiepileptik preparatın politerapiyasına üstünlük verməli
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
634) Parsial tutmalarda tətbiq edilən ilk sıra preparatlar hansı aid deyil?
A) Natriim Valproat

B) Hamısı

C) Difenin

D) Karbamazepin

E) Asetazolamid
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
635) Tipik absanslarda ilk sıra preparatlar hansılardır?
A) Fenobarbital

B) Karbamazepin

C) Etosuksimid və Natriim Valproat

D) Etosuksimid

E) Natriim Valproat
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
636) Mioklonik tutmalarda birinci sıra preparatlar hansılardır?
A) Viqabatrin

B) Natriim Valproat və klonazepam

C) Benzonal

D) Natriim Valproat

E) Klonazepam
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
637) Epilepsiyalı xəstələrin əməliyyatönü müayinəsinə nə aiddir ?
A) Nevroloji müayinə

B) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası, Vada sınağı

C) Bütün sadalananlar

D) Elektroensefaloqrafiya -videomonitorinq

E) Neyropsixoloji müayinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
638) Farmakorezistent epilepsiyanın əsas meyarları hansılardır?
A) Elektroensefaloqrafiyada mənfi dinamika

B) Tutmaların klinik şəklinin dəyişməsi

C) Elektroensefaloqrafiyanın “ iradi normallaşdırılması “ fenomeninin klinik-elektrofizioloji əlamətləri, sosial və əmək adaptasiyasının pisləşməsi ilə psixoemosional statusun dəyişməsi

D) Maksimal dozada antiepileptik preparat ilə müalicə fonunda tutmaların sayının artması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001

639) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı budun ön səthində ağrı və keyləşmə, diz refleksinin zəifləməsi və ya itməsi müşahidə olunursa, hansı nahiyədə patoloji prosesdən şübhələnmək olar?
A) L5-S1

B) Th12-L1

C) L3-L4

D) L1-L2


E) L4-L5
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh186
640) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı baldırın ön-yan səthində ağrı və keyləşmə, pəncənin və baş barmağı açan əzələnin parezi müşahidə olunursa, hansı nahiyədə patoloji prosesdən şübhələnmək olar?
A) L5-S1

B) Th2-L1

C) L3-L4

D) L1-L2


E) L4-L5
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh186
641) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı baldırın bayır səthində ağrı və keyləşmə, pəncənin bükən əzələdə parez, aşil refleksinin çağrılmaması müşahidə olunursa, hansı nahiyədə patoloji prosesdən şübhələnmək olar?
A) L2-L3

B) L1-L2


C) L3-L4

D) L4-L5


E) L5-S1
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh186
642) L3-L4 fəqərəarası diskin yırtığı zamanı aşağıda sadalanan hansı əlamətlər müşahidə edilə bilər?
A) Baldırın arxa səthində ağrı, axil refleksinin çağrılmaması

B) Baldırın bayır səthində ağrı və keyimə, pəncəni bükən əzələdə zəiflik

C) Baldırın ön-yan səthində ağrı və keyimə, pəncəni və baş barmağı açan əzələdə zəiflik

D) Baldırın arxa-yan səthində ağrı və keyimə

E) Budun və baldırın ön səthində ağrı və keyimə, diz refleksinin zəifləməsi və ya itməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh186


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə