Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdirYüklə 176,11 Kb.
səhifə16/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

963) Barmaqları bükən əzələlərin iflici, bazu, said və biləyin daxili səthi boyu zolaqşəkilli hissiyyat pozğunluğu, Horner sindromu müşahidə edildiyi zaman hansı sinirlərin zədələnməsindən şübhələnmək lazımdır?
A) C5 - C6

B) Dirsək siniri

C) Mil siniri

D) C7 - Th1

E) Orta sinir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
964) Dirsək sinirinin zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansıları müşahidə olunur?
A) Biləyi açan və supinasiya edən əzələlərin parezi, biləyin sallanması

B) I və II barmaqlar düzəlir, saidin pronasiyası pozulur

C) Düşen - Erb iflici

D) V barmaq aralı qalır, barmaqlar caynaq şəklini alır. IV, V barmaqlarda hissiyyat pozulur

E) Dejerin - Klumpke iflici
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
965) V barmaq aralı qalır, barmaqlar caynaq şəklini alır. IV, V barmaqlarda hissiyyat pozulur, inervasiya zonasında tərləmə, trofiki dəyişikliklər müşahidə edilir. Sadalanan əlamətlər hansı sinirin zədələnməsi zamanı müşahidə edilir?
A) Orta sinir

B) Mil siniri

C) C7 - Th1

D) C5 - C6

E) Dirsək siniri
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
966) Orta sinirin zədələnməsi zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Düşen - Erb iflici

B) Biləyi açan və supinasiya edən əzələlərin parezi, biləyin sallanması

C) I və II barmaqlar düzəlir, I - IV barmaqlarda hissiyyat pozğunluğu müşahidə edilir, saidin pronasiyası pozulur

D) Dejerin - Klumpke iflici

E) V barmaq aralı qalır, barmaqlar caynaq şəklini alır. IV, V barmaqlarda hissiyyat pozulur
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
967) I və II barmaqların düzəlməsi, saidin pronasiyasının pozulması, ovuc səthində I - IV barmaqlarda hissiyyat pozğunluğu, inervasiya zonasında vazomotor - sekretor - trofiki dəyişikliklər müşahidə edilir. Sadalanan əlamətlər hansı sinirin zədələnməsi zamanı müşahidə edilir?
A) Orta sinir

B) Dirsək siniri

C) Mil siniri

D) C7 - Th1

E) C5 - C6
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
968) Onurğa arteriyasının kəllədən xaric stenozunda aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Huşun qısamüddətli qaranlıqlaşması, görmənin pozulması

B) Vallenber - Zaxarçenko sindromu, Horner sindromu, yerişin, duruşun pozulması, iki görmə, vegetativ dəyişikliklər, fotopsiya

C) Başı yana döndərdikdə beyin kötüyünün keçici qan - damar pozğunluğu, başgicəllənmə, qusma, bulbar iflic

D) Koma, tetraplegiya, ürək fəaliyyətinin, tənəffüsün pozulması

E) Tetraplegiya, naqil tipli hissiyyatın pozulması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
969) Başı yana döndərdikdə beyin kötüyünün keçici qan - damar pozğunluğu, başgicəllənmə, qusma, bulbar iflic hansı arteriyada patoloji proses zamanı müşahidə edilir?
A) əsas arteriyanın tam tutulmasında

B) onurğa arteriyasının kəllədən xaric stenozunda

C) əsas arteriyanın stenozunda

D) onurğa arteriyasının aşağı beyincik arteriyasının ayrıldığı yerdəki zədələnməsi zamanı

E) ön beyin arteriyasının tromboz və stenozunda
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
970) Onurğa arteriyasının aşağı arxa beyincik arteriyasının ayrıldığı yerdəki zədələnməsi zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansılar müşahidə edilir?
A) Başı yana döndərdikdə beyin kötüyünün keçici qan - damar pozğunluğu, başgicəllənmə, qusma, bulbar iflic

B) Huşun qısamüddətli qaranlıqlaşması, görmənin pozulması

C) Tetraplegiya, naqil tipli hissiyyatın pozulması

D) Koma, tetraplegiya, ürək fəaliyyətinin, tənəffüsün pozulması

E) Vallenberq - Zaxarçenko sindromu, Horner sindromu, yerişin, duruşun çətinləşməsi, ikigörmə, vegetativ dəyişikliklər, fotopsiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
971) Vallenberq - Zaxarçenko sindromu, Horner sindromu, yerişin, duruşun çətinləşməsi, ikigörmə, vegetativ dəyişikliklər, fotopsiya hansı arteriyanın zədələnməsində müşahidə olunur?
A) əsas arteriyanın stenozunda

B) ön beyin arteriyasının tromboz və stenozunda

C) əsas arteriyanın tam tutulmasında

D) onurğa arteriyasının aşağı beyincik arteriyasının ayrıldığı yerdəki zədələnməsi zamanı

E) onurğa arteriyasının kəllədən xaric stenozunda
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
972) Əsas arteriyanın stenozunda aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Tetraplegiya, naqil tipli hissiyyatın pozulması

B) Başı yana döndərdikdə beyin kötüyünün keçici qan - damar pozğunluğu, başgicəllənmə, qusma, bulbar iflic

C) Huşun qısamüddətli qaranlıqlaşması, görmənin pozulması, qıcolmalar, vegetativ dəyişikliklər

D) Vallenberq - Zaxarçenko sindromu, Horner sindromu, yerişin, duruşun çətinləşməsi, ikigörmə, vegetativ dəyişikliklər, fotopsiya

E) Koma, tetraplegiya, ürək fəaliyyətinin, tənəffüsün pozulması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
973) Huşun qısamüddətli qaranlıqlaşması, görmənin pozulması, qıcolmalar, vegetativ dəyişikliklər hansı arteriyadakı patoloji proses zamanı müşahidə edilir?
A) onurğa arteriyasının kəllədən xaric stenozunda

B) əsas arteriyanın tam tutulmasında

C) əsas arteriyanın stenozunda

D) ön beyin arteriyasının tromboz və stenozunda

E) onurğa arteriyasının aşağı beyincik arteriyasının ayrıldığı yerdəki zədələnməsi zamanı
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
974) Əsas arteriyanın tam tutulmasında aşağıdakı əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Huşun qısamüddətli qaranlıqlaşması, görmənin pozulması, qıcolmalar, vegetativ dəyişikliklər

B) Başı yana döndərdikdə beyin kötüyünün keçici qan - damar pozğunluğu, başgicəllənmə, qusma, bulbar iflic

C) Koma, tetraplegiya, ürək fəaliyyətinin, tənəffüsün pozulması

D) Tetraplegiya, naqil tipli hissiyyatın pozulması

E) Vallenberq - Zaxarçenko sindromu, Horner sindromu, yerişin, duruşun çətinləşməsi, ikigörmə, vegetativ dəyişikliklər, fotopsiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
975) Koma, tetraplegiya, ürək fəaliyyətinin, tənəffüsün pozulması hansı arteriyada patoloji proses zamanı müşahidə edilir?
A) Ön beyin arteriyasının tromboz və stenozunda

B) Onurğa arteriyasının aşağı beyincik arteriyasının ayrıldığı yerdəki zədələnməsi zamanı

C) Əsas arteriyanın tam tutulmasında

D) Əsas arteriyanın stenozunda

E) Onurğa arteriyasının kəllədən xaric stenozunda
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
976) Onurğa arteriyasının ön pilləli əzələ ilə sıxılması zamanı aşağıda sadalananlardan hansılar icra edilməlidir?
A) Ön pilləli əzələnin kəsilməsi

B) Anastomozun qoyulması

C) Damarın sıxılmış hissəsinin rezeksiyası

D) Damarın embollaşdırılması

E) Osteofit vəya disk yırtığının çıxarılması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh163
977) Uşaqlarda epidural hematomanın az rast gəlinmə səbəbi hansıdır?
A) Sərt qişa qalın olduğu üçün

B) Uşaqlarda sərt qişa damarlarla zəif təchiz olunduğu üçün

C) Uşaqlarda epidural hematomalar az rast gəlinmir

D) Sərt qişa sümüklə birləşmiş olduğu üçün

E) Kəllə sümükləri nazik olduğuna görə, travmalar zamanı daha çox beyin zədələnir, bu səbəbdən beyindaxili və subdural hematomalara daha tez tez rast gəlinir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh125
978) Kefalohematoma üçün aşağıdakılardan hansı düzdür?
A) Anevrizmanın partlaması nəticəsində yaranır

B) Müalicəsi ancaq cərrahi yolladır

C) Kobud nevroloji defisitə səbəb olur

D) Sümüküstlüyü altına müvafiq sümüyün ölçüsündə qansızma ilə xarakterizə olunur

E) Dəri altına toplanan qan kütləsidir, kəllə sümüklərini dağıdaraq kəllə boşluğuna açılır
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh125
979) Yaşlı insanlarda beyindaxili hematomaların xüsusiyyətlərini sadalayın:

1. adətən çoxsaylı olur

2. travmadan sonrakı dövrdədə formalaşa bilər

3. işıqlanma dövrü olmur

4. işıqlanma dövrü olur
A) 1, 4

B) 1, 2, 4

C) 1, 2, 3

D) 2, 3


E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh129
980) Kəllə beyin travmalarının ağırlaşmalarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) venoz sinusların trombozu

B) meningit,meninqoensefalit

C) kəllə sümüklərinin osteomieliti

D) kraniostenoz

E) beyin absesi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh130
981) Travmadan sonar hansı müddət ərzində yara cərrahi ışlənərsə, tam tikilə və birincili plastika oluna bilər?
A) Müddət fərqi yoxdur

B) 4 - 8 saat

C) 1 - 2 saat

D) 12 - 16 saat

E) 24 saat
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh131
982) Diploye venalarından olan qanaxmalar necə dayandırılır?
A) Tutqaclar vasitəsilə

B) Mum sürtməklə

C) Hemostatik süngər vasitəsilə

D) Qanaxma olan nahiyə rezeksiya olunur

E) Venalar koaqulyasiya edilir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh132
983) Venoz ciblərin zədələnməsi ilə gedən travmalar zamanı, güclü qanaxmaları hansı üsullarla saxlamaq olar?

1. Əzələ parçası, hemostatik süngər vasitəsilə

2. Konservasiya olunmuş sərt qişa və ya budun enli fassiyası ilə defektin plastikası

3. Cibin zədələnən yerdən yuxarı və aşağı liqatura ilə bağlanması
A) 1, 2, 3

B) 2, 3


C) 3

D) venoz ciblərdən olan qanaxmanı saxlamaq mümükün deyil

E) 1, 3
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh132
984) Travmatik porensefaliya haqqında aşağıda sadalananlardan hansı səhvdir?
A) Əzilmə zonasında beyin toxumasının sorulması nəticəsində yaranan boşluqdur

B) Uşaqlarda rast gəlinmir

C) Ən çox uşaqlarda arst gəlinir

D) Beyin qabığına doğru inkişaf edir

E) Genişlənmiş yan mədəciklərlə əlaqəsi olur
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh134
985) Kəllə beyin travmalarının fəsadlarını göstərin:

1. likvoreya

2. epilepsiya

3. porensefaliya

4. şizofreniya

5. akromeqaliya
A) 3, 4, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 4, 5

D) 1, 2, 3

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh133
986) Kəllə sümüyü defektinin plastikasına nisbi göstərişlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Lokal baş ağrıları, başgicəllənmə, əzginlik

B) Kəllə sümüklərinin tamlığının pozulması

C) Beynin təkrari zədələnmələrdən qorunması

D) Lokal beyin atrofiyası

E) Kosmetik məqsəd
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh135
987) “Təcili yardım” həkiminin travma almış xəstəni, neyrocərrahi xidmət göstərən klinikaya gətirməsi zamanı, hansı məlumatı stasionara təqdim etməsi vacib deyil?
A) Huşun itməsinin olub - olmaması və onun müddəti,bəbəklərin reaksiyasının xarakteri

B) Xəstənin milli mənsubiyyəti

C) Ağır hərəki nevroloji əlamətlərin, xəstənin vəziyyətində dəyişikliklərin olub - olmaması

D) Qəzanın yeri, vaxtı və şəraiti

E) Xəstəyə vurulmuş dərmanların adı və miqdarı
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh136
988) Zədələnməsi zamanı biləyi açan və supinasiya edən əzələlərdə parezin olması, biləyin sallanması müşahidə edilən sinir hansıdır?
A) Dirsək siniri

B) Mil siniri

C) Orta sinir

D) C5 - C6 boyun siniri

E) C6 - C7 boyun siniri
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
989) Mil sinirinin zədələnməsi zamanı, aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Biləyin barmaqları bükən əzələlərinin parezi

B) V barmaq aralı qalır, barmaqlar caynaq şəklini alır

C) Xoruz yerişi

D) Biləyi açan və supinasiya edən əzələlərdə parez, biləyin sallanması

E) I və II barmaqlar düzəlir, saidin pronasiyası pozulur
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
990) Zədələnməsi zamanı budun 4 başlı əzələsinin parezi, diz refleksinin itməsi müşahidə edilən sinir hansıdır?
A) Qamış siniri

B) Bud siniri

C) Ümumi incik siniri

D) Mil siniri

E) Oturaq sinir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
991) Bud sinirinin (n. femoralis) zədələnməsi zamanı aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Pəncə açılır və xaricə əyilir

B) Aşil refleksi itir, ayağın altında hissiyyat pozulur

C) Xoruzvari yeriş əmələ gəlir

D) Budun 4 başlı əzələsinin parezi, diz refleksinin itməsi, xəstənin budunu qaldıra bilməməsi

E) Pəncə sallanır, içəriyə doğru rotasiya edir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
992) Oturaq sinirinin zədələnməsi zamanı müşahidə olunan simptomlar hansı 2 sinirin zədələnmə simptomlarından ibarətdir?
A) Bud və ümumi incik sinirlərinin

B) Qamış və oturaq sinirlərinin

C) Bud və qamış sinirlərinin

D) Qamış və ümumi incik sinirlərinin

E) Oturaq və ümumi incik
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
993) Zədələnməsi zamanı pəncənin açılması və xaricə doğru əyilməsi, barmaqların caynaq şəklini alması, aşil refleksinin itməsi müşahidə olunan sinir hansıdır?
A) Ümumi incik sinir

B) Qamış siniri

C) Mil siniri

D) Bud siniri

E) Oturaq sinir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
994) Qamış sinirinin zədələnməsi zamanı, aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Pəncə açılır və xaricə doğru əyilir, barmaqlar caynaq şəklini alır, aşil refleksi itir

B) Diz refleksinin itməsi

C) Budun 4 başlı əzələsinin parezi, diz refleksinin itməsi, xəstənin budunu qaldıra bilməməsi

D) Pəncə sallanır, içəriyə doğru rotasiya edir

E) Xoruzvari yeriş əmələ gəlir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
995) Zədələnməsi zamanı pəncənin sallanması, içəriyə doğru rotasiya etməsi, barmaqların bükülməsi, paretik “xoruzvari” yerişin əmələ gəlməsi müşahidə olunan sinir hansıdır?
A) Ümumi incik siniri

B) Oturaq siniri

C) Mil siniri

D) Qamış siniri

E) Bud siniri
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
996) Ümumi incik sinirinin zədələnməsi zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) pəncənin sallanması, içəriyə doğru rotasiya etməsi, paretik “xoruzvari” yerişin əmələ gəlməsi

B) Budun 4 başlı əzələsinin parezi, diz refleksinin itməsi, xəstənin budunu qaldıra bilməməsi

C) Diz refleksinin itməsi

D) Budun ön qrup əzələlərinin parezi

E) Pəncə açılır və xaricə doğru əyilir, barmaqlar caynaq şəklini alır, aşil refleksi itir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
997) Sinirlər üzərində aparılan cərrahi əməliyyatları göstərin:

1. nevroliz

2. endonevroliz

3. neyrorafiya

4. nevrotizasiya
A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 4

C) 3, 4

D) 1, 2, 4E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
998) Sinirlərin ətraf birləşdirici toxumalardan ayrılması əməliyyatı necə adlanır?
A) Nevroliz

B) Endonevroliz

C) Sinirin plastikası

D) Nevrotizasiya

E) Neyrorafiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
999) Sinirin üzərində aparılan nevroliz əməliyyatı zamanı nə icra edilir?
A) Ağrını aradan qaldırmaq üçün sinir kəsilir

B) Funksional az əhəmiyyətli sinir zədələnmiş sinirin distal ucuna tikilir

C) Sinir ətraf birləşdirici toxumalardan ayrılır

D) Sinirlər autotransplantatla plastika edilir

E) Epinevral qişa kəsildikdən sonra, sinir kökləri çapıqlardan ayrılır
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
1000) Epinevral qişa kəsildikdən sonra, sinir köklərinin çapıqlardan ayrılması əməliyyatı necə adlanır?
A) Neyrorafiya

B) Sinirin plastikası

C) Endonevroliz

D) Nevrotizasiya

E) Nevroliz
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
1001) Sinir üzərində aparılan endonevroliz əməliyyatı zamanı nə icra edilir?
A) Funksional az əhəmiyyətli sinir zədələnmiş sinirin distal ucuna tikilir

B) Ağrını aradan qaldırmaq üçün sinir kəsilir

C) Sinir ətraf birləşdirici toxumalardan ayrılır

D) Sinirlər autotransplantatla plastika edilir

E) Epinevral qişa kəsildikdən sonra, sinir köklərinin çapıqlardan ayrılır
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
1002) Sinirin tam və ya hissəvi zədələnməsi zamanı tikilməsi əməliyyatı necə adlanır?
A) Nevroliz

B) Neyrotizasiya

C) Endonevroliz

D) Neyrorafiya

E) Sinirin plastikası
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
1003) Sinirin üzərində aparılan neyrorafiya əməliyyatı zamanı nə icra edilir?
A) Sinir ətraf birləşdirici toxumalardan ayrılır

B) Sinirin tam və ya hissəvi zədələnməsi zamanı sinir tikilir

C) Sinirlər autotransplantatla plastika edilir

D) Epinevral qişa kəsildikdən sonra, sinir köklərinin çapıqlardan ayrılır

E) Ağrını aradan qaldırmaq üçün sinir kəsilir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
1004) Sinirin plastikası zamanı autotransplantat kimi aşağıdakılardan hansılar istifadə oluna bilməz?
A) orta sinir

B) boyun kələfinin hissi şaxələri

C) mil sinirinin səthi şaxəsi

D) baldır, bazu və saidin medial dəri şaxələri

E) bazu kələfinin hissi şaxələri
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh155
1005) Nevrotizasiya əməliyyatının məqsədi aşağıdakı cavablardan hansında düzgün əks olunmuşdur?
A) Ağrını qaldırmaq məqsədilə sinirin kəsilməsi

B) Sinirin ətraf birləşdirici toxumalardan ayrılması

C) Epinevral qişa kəsildikdən sonra sinir köklərinin ayrılması

D) Zədələnmış sinirin uc - uca tikilməsi

E) Funksional cəhətdən az əhəmiyyətli sinirin zədələnmış sinirin distal ucuna tikilməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh155
1006) Funksional cəhətdən az əhəmiyyətli sinirin zədələnmiş sinirin distal ucuna tikilməsi əməliyyatı necə adlanır?
A) Sinirin transplantasiyası

B) Endonevroliz

C) Nevroliz

D) Sinirin uc - uca tikilməsi

E) Nevrotizasiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh155
1007) Aksonun gündəlik inkişaf sürəti neçə mm dir?
A) 3 – 4 mm

B) 1 – 2 mm

C) 5 – 6 mm

D) 4 – 5 mm

E) 1 sm
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh156
1008) Hansı arteriyanın trombozunda həmin tərəfdə görmənin zəifləməsi və ya amovroz, əks tərəfdə hemiparez və ya hemiplegiya müşahidə olunur?
A) Orta beyin arteriyasının

B) Ön beyin arteriyasının

C) Onurğa arteriyasının

D) Daxili yuxu arteriyasının

E) Ön birləşdirici arteriyanın
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
1009) Daxili yuxu arteriyasının trombozunda aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Əks ətrafda aşağı monoparez

B) Həmin tərəfdə görmənin zəifləməsi və ya amovroz, əks tərəfdə hemiparez və ya hemiplegiya

C) Əks tərəfdə hemiparez, hemihipesteziya, nitqin pozulması

D) Tetraplegiya

E) Əks tərəfdə homonim hemianopsiya, hemiplegiya, hemihipesteziya, total afaziya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
1010) Daxili yuxu arteriyasının tam tutulmasında aşağıda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Əks ətrafda aşağı monoparez

B) Tetraplegiya

C) Həmin tərəfdə görmənin zəifləməsi və ya amovroz, əks tərəfdə hemiparez və ya hemiplegiya

D) Əks tərəfdə hemiparez, hemihipesteziya, nitqin pozulması

E) Əks tərəfdə homonim hemianopsiya, hemiplegiya, hemihipesteziya, total afaziya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
1011) Əks tərəfdə homonim hemianopsiya, hemiplegiya, hemihipesteziya, total afaziya hansı arteriyanın tam tutulmasında müşahidə olunur?
A) Daxili yuxu arteriyasının

B) Ön beyin arteriyasının

C) Ön birləşdirici arteriyanın

D) Onurğa arteriyasının

E) Orta beyin arteriyasının
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
1012) Orta beyin arteriyasının stenozunda sadalanan əlamətlərdən hansılar müşahidə olunur?
A) Tetraplegiya

B) Həmin tərəfdə görmənin zəifləməsi və ya amovroz, əks tərəfdə hemiparez və ya hemiplegiya

C) Əks tərəfdə homonim hemianopsiya, hemiplegiya, hemihipesteziya, total afaziya

D) Əks ətrafda aşağı monoparez

E) Əks tərəfdə hemiparez, hemihipesteziya, nitqin pozulması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
1013) AVM zamanı cərrahi müdaxilənin ən effektiv üsulu aşağıdakılardan hansıdır?
A) Aparıcı venaların koaqulyasiya olunub kəsilməsi

B) Damar kələfinin radikal çıxarılması

C) Yalnız gətirici arteriyaların bağlanması

D) Aparıcı venaların kəsilib bağlanması

E) Damar kələfinin koaqulyasiya olunması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh170
1014) Göz yuvası üzərində fonendoskopla eşidilən, nəbzlə sinxron olan “parovoz” səsinin olması hansı damar patologiyası üçün xarakterikdir?
A) Orta beyin arteriyasının anevrizmasında

B) Ön birləşdirici arteriyanın anevrizmasında

C) Karotid - kavernoz qovuşma zamanı

D) Ön beyin arteriyasının anevrizmasında

E) AVM zamanı
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh172
1015) Baş beyin absesinin formalaşma mərhələləri aşağıdakı cavablardan hansında düzgün göstərilib?
A) Məhəlli ensefalit, absesləşən ensefalit, kapsulalı abses

B) Absesləşən ensefalit, kapsulalı abses, məhəlli ensefalit

C) Absesləşən ensefalit, kapsulalı abses

D) Məhəlli ensefalit, kapsulalı abses

E) Absesləşən ensefalit, məhəlli ensefalit, kapsulalı abses
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh173
1016) Anaerob və aerob infeksiyaların törətdiyi abseslər, bir - birindən vizual olaraq necə fərqlənirlər?
A) Anaerob infeksiyalar zamanı daha qalın kapsula olur

B) Anaerob infeksiyalar zamnı abseslər çoxkameralı olur

C) Anaerob infeksiyalar zamanı möhkəm kapsula əvəzinə qırmızı dairə yaranır

D) Anaerob infeksiyalar zamanı irin subaraxnoidal sahəyə tökülür

E) Anaerob infeksiyanını törətdiyi absesin möhtəviyyatı yaşıl rəngli olur
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh174
1017) Arxa əllə çuxurunun araxnoiditləri zamanı aşağıdakı əməliyyatlardan hansı icra edilir?
A) Torkildsen əməliyyatı

B) Araxnoidal boşluğun punksiya edilərək irinin çıxarılması

C) Hörümcəktorunabənzər qişanın koaqulyasiya edilməsi

D) Araxnoidal kistaların çıxarılması

E) Araxnoidal çapıqların təmizlənməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh179
1018) Disk yırtığı nəticəsində müşahidə olunan kliniki mənzərə, kökcüklərin sıxılması ilə yanaşı aşağıda göstərilən səbəblərdən hansına görə əmələ gəlir?
A) Yanaşı spondilolistez olduğuna görə

B) Spondiloartroz müşahidə olunduğuna görə

C) Adamkeviç arteriyasının sıxılmasına görə

D) Dural kisənin sıxılması nəticəsində likvorsirkulyasiyanın pozulması

E) Venoz durğunluq, kökcüyün ödemi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh185
1019) L4, L5 kökcüklərinin sıxılması nəticəsində onurğa beyni konusunun zədələnməsi əlamətləri hansı halda müşahidə edilə bilər?
A) Həmin kökcüklərin işemiyası zamanı

B) Həmin nahiyədə spondilolistez zamanı

C) Konus nahiyəsinin Deproj - Qotteron arteriyaları ilə deyil, Adamkeviç arteriyası ilə qidalanması nəticəsində

D) Konus nahiyəsinin Adamkeviç arteriyasıyla deyil, Deproj - Qotteron arteriyaları ilə qidalanması nəticəsində

E) Həmin kökcüklərin qırılması nəticəsində
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh185
1020) Deproj - Qotteron sindromu nə zaman müşahidə olunur?
A) Konus nahiyəsinin Adamkeviç arteriyasıyla deyil, Deproj - Qotteron arteriyaları ilə qidalanması zamanı

B) Həmin kökcüklərin qırılması nəticəsində

C) Həmin kökcüklərin işemiyası zamanı

D) Həmin nahiyədə spondilolistez zamanı

E) Konus nahiyəsinin Deproj - Qotteron arteriyaları ilə deyil, Adamkeviç arteriyası ilə qidalanması nəticəsində
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh185
1021) Deproj-Qotteron sindromu zamanı nə müşahidə olunur?
A) Tənəffüsün pozulması, bradikardiya

B) L4, L5 kökcüklərinin sıxılması nəticəsində onurğa beyni konusunun zədələnməsi əlamətləri

C) Həmin tərəfdə hərəki, əks tərəfdə hissi pozğunluqlar

D) Tənəffüsün pozulması, taxikardiya

E) Pəncənin içəriyə doğru bükülməsi, I, II barmaqlarda hissi pozğunluqlar
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh185
1022) L4-L5 fəqərəarası diskin yırtığı zamanı aşağıda sadalanan hansı əlamətlər müşahidə edilə bilər?
A) Baldırın ön-yan səthində ağrı və keyləşmə, pəncəni və baş barmağı açan əzələdə zəiflik

B) Baldırın ön səthində ağrı və keyimə, pəncəni bükən əzələdə zəiflik

C) Budun və baldırın ön səthində ağrı və keyləşmə, diz refleksinin zəifləməsi və ya itməsi

D) Qasıq nahiyəsində ağrı və keyləşmə

E) Baldırın arxa səthində ağrı,axil refleksinin çağrılmaması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh186
1023) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı hansı kökcüyün sıxılması nəticəsində pəncəni bükən əzələnin parezi müşahidə olunur?
A) L4

B) L2


C) L3

D) S1


E) L5
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh187
1024) Hidrosefaliyanın formasından asılı olaraq aparılan cərrahi əməliyyat növlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Açıq hidrosefaliya zamanı aparılan əməliyyatlar

B) Universal əməliyyatlar

C) Qapalı hidrosefaliya zamanı aparılan əməliyyatlar

D) Qarışıq əməliyyatlar

E) Dekompressiv trepanasiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 203
1025) Normotenziv hidrosefaliya adətən hansı yaşdakı şəxslərdə müşahidə olunur?
A) Məktəbə qədər yaşda

B) Gənc


C) Yaşlı

D) Yenidoğulmuş

E) Məktəb yaşlı
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 201
1026) Kəllə-beyin travmalı xəstələrdə ilkin qiymətləndirilmə hansı ardıcıllıqla aprılmalıdır?

1. Nevroloji müayinə

2. Kardiovaskulyar stabilizasiya

3. Tənəffüs yollarının keçiriciliyinin təmini
A) 2, 3, 1

B) 1, 2, 3

C) 3, 1, 2

D) 3, 2, 1E) 2, 1, 3
Ədəbiyyat: M.İbrahim Ziya Nöroşirurji soruları, Ankara 2007.səh16
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə