Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Beyin sütununun şişlərində kəllədaxili hipertenziya simptomları hansılardır?Yüklə 176,11 Kb.
səhifə3/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

131) Beyin sütununun şişlərində kəllədaxili hipertenziya simptomları hansılardır?
A) Gecikmiş simptomdur, dəqiq ifadə olunmayıb

B) Bruns sindromu

C) Gecikmiş simptomdur

D) Dəqiq ifadə olunmayıb

E) Erkən simptomdur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
132) Beyin sütununun şişlərində hərəki pozğunluqlar necə ifadə olunur?
A) Əksər hallarda paraparez

B) Əksər hallarda tetraparez

C) Əksər hallarda hemiparez

D) Əksər hallarda yüngül monoparez

E) Əksər hallarda kobud ifadə olunmur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
133) Beyin sütununun şişlərində hissiyyat pozğunluqları necə ifadə olunur?
A) Sirinqomieliyadakına oxşayır

B) Əsasən yuxarı ətraflarda ifadə olunur

C) Hiperpatik xarakter daşıyır

D) Hemihipesteziya, polinevritik sindromla

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
134) Beyin sütununun şişlərində beyincik pozğunluqları necədir?
A) Atipik, arabir simptomla

B) Tipik


C) Arabir simptomla

D) Tez-tez simptomla

E) Əsasən qadınlarda
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
135) Uzunsov beyinin şişlərində əsasən hansı kəllə-beyin sinirləri zədələnir?
A) VII

B) V


C) III

D) IX


E) II
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
136) Beyin kötüyünün şişlərində diensefal pozğunluqlar hansı xarakterdədir?
A) Arabir

B) İfadə olunmuş

C) Atipik, arabir

D) Tez-tez

E) Tipik
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
137) Beyin kötüyünün şişlərində visseral pozğunluqlar necə ifadə olunur?
A) Əksər hallarda ifrazat sistemi pozulur, arabir olur

B) Əksər hallarda qara ciyər sistemi pozulur, arabir olur

C) Əksər hallarda ürək-damar sistemi pozulur, arabir olur

D) Əksər hallarda ürək-damar və tənəffüs sistemi pozulur,arabir olur

E) Əksər hallarda tənəffüs sistemi pozulur, arabir olur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
138) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatlarında xəstələr əsasən hansı vəziyyətdə olur?
A) Fouler vəziyyəti

B) Böyrü üstə vəziyyət

C) Qarın üstü vəziyyət

D) Oturaq vəziyyət

E) Trendlenburq vəziyyəti
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
139) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatlarında hava emboliyasının profilaktikası və əməliyyat sonunda hemostaza nəzarət tədbirləri hansılardır?
A) Boyunun səthi damarlarının sıxılması

B) Xəstəyə Trendlenburq vəziyyətinin verilməsi

C) Baldıra elastik bintlərin bağlanması

D) Vazopressorlarla arterial təzyiqin qaldırılması

E) Çoxlu mayelərin köçürülməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
140) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatlarında əməliyyat zamanı və erkən postoperasion dövrdə əsas fəsadlar nə ilə əlaqəlidir?
A) Beyin kötüyündə qan dövranının pozulması

B) Qeyri adekvat anesteziya

C) Ümumi hemodinamikanın pozulması.

D) Tənəffüsün pozulması

E) Udmanın pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
141) Arxa kəllə çuxurunun əməliyyatalarında beyin kötüyü strukturlarına təsirin əlamətləri nədir?
A) Bradipnoe, dəqiqədə 8-ə kimi

B) Hərəki reaksiyalar

C) Taxipnoe dəqiqədə 40-a kimi

D) Bradikardiya

E) Arterial təzyiqin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
142) Kobud olmayan birtərəfli bulbar pozğunluqlarda xəstələri hansı vəziyyətdə qidalandırmaq lazımdır?
A) Zədələnməmiş tərəfdə aşağı ,böyrü üstə

B) Zondla

C) Arxası üstə uzanmış

D) Oturaq vəziyyətdə

E) Zədələnməmiş tərəfdə yuxarı ,böyrü üstə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
143) Xəstəyə oturaq vəziyyət verəndə postural hipotenziyanın qarşısının alınması tədbirləri hansılardır?
A) Ayaqların elastik bintlə bağlanması

B) MVT-nin ölçülməsi

C) Arterial təzyiqin ölçülməsi

D) Maye yüklənməsini aparmaq

E) Ortostatik sınağın qoyulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
144) Əməliyyatdan sonra beyin kötüyü damar zədələmələrinin profilaktikası və müalicəsi tədbirləri bunlardır:

A) Arterial təzyiqin beyin toxumasının perfuziyasını artırmaq üçün lazım olan səviyyədən 30-40 mm civə sütunu artırmaq

B) Çarpayının baş tərəfini 30-40 dərəcə qaldırmaq

C) Qanaxmanını profilaktikası üçün başlanğıc rəqəmlərdən 20-30 mm.c.süt. aşağı endirmək

D) Arterial təzyiqin əməliyyatdan qabaq səviyyədə saxlamaq

E) Təzə plazmanın təyini


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
145) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində traxestomanın qoyulmasına göstərişlər hansılardır?
A) Tənəffüsdə ölü zonanın və enerji itkisinin azaldılması

B) Kobud, davamlı bulbar pozğunluqlar

C) Tənəffüs yollarının keçiriciliyinin bərpa edilməsi

D) Yuxarı tənəffüs yollarından seliyin təmizlənməsi

E) 5-7 sutka müddətində tənəffüs funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
146) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan yaşlı xəstələrin zondla qidalandırılmasında porsiyaların miqdarı

A) 50-70 mm

B) 100-120 mm

C) 200-300 mm

D) 150-200 mm

E) 70-100 mm


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
147) Arxa kəllə çuxurunda əməliyyat zamanı fəsadların əksəriyyəti nə ilə əlaqəlidir?
A) Qeyri –adekvat anestezioloji təminatla

B) Beyin kötüyündə qan dövranının pozulması ilə

C) Əməliyyat zamanı beyin kötüyündə travma ilə

D) Əməliyyat zamanı ortostatik reaksiyalarla

E) Sərt qişanın açılmasından sonra beyin kötüyünün dislokasiyası ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
148) Arxa kəllə çuxurunun şişləri olan xəstələrdə erkən postoperasion dövrdə tənəffüs pozğunluqları əksər hallarda nə ilə əlaqəlidir?

A) Beyin kötüyü funksiyalarının pozulması ilə

B) Nəfəs alınan havada oksigenin az olması

C) Yüksək arterial təzyiqlə

D) Bədən hərarətinin qalxması

E) Əməliyyat zamanı əvəzolunmayan qanitirmə


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
149) Xəstələrdə həyatla uyğun gələn, davamlı beyin kötüyü pozğunluqları:

A) Əməliyyatdan sonra sərbəst tənəffüs tezliklə bərpa olunur

B) Əməliyyat zamanı arterial təzyiq aşağı düşür

C) Əməliyyatönü ilə müqayisədə kötük simptomları artmır

D) Əməliyyatdan sonra 3-5 gündə sütun sistemi patologiyası tədricən artır

E) Əməliyyata qədərki daha kobud pozğunluqlar saxlanılır


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
150) “Qum saatı“ tipli şişlərin histoloji quruluşu necədir?

A) Teratoma

B) Meninqioma

C) Nevrinoma

D) Hemanqioblastoma

E) Ependimoma


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
151) Ekstradural şişlərin xarakter əlamətlərii hansılardır?
A) Onurğa beyninin qalınlaşmasına səbəb olur

B) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur

C) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konusvari daralır ,amma kəsilmir

D) Əksər şişlər qliomalardır

E) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
152) İntramedulyar şişlərin xarakter əlamətləri hansılardır?
A) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunmasından başqa hamısı düzdür

B) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur

C) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konusvari daralır ,amma kəsilmir

D) Əksər şişlər qliomalardır

E) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
153) Ekstramedulyar şişlərin xarakter əlamətləri hansılardır?
A) Onurğa beyninin qalınlaşmasına səbəb olur

B) ”Diş şotkası “mieloqrafik simptomuna səbəb olur

C) Şişin lokalzasiyası nahiyəsində kontrast maddə konusvari daralır ,amma kəsilmir

D) Əksər şişlər qliomalardır

E) Şişin kənarı kontrast maddə ilə dəqiq ifadə olunur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
154) Onurğanın birincili şişlərinə nə aiddir?
A) Nevrinoma

B) Xolesteatoma

C) Lipoma

D) Meninqioma

E) Osteoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
155) Yuxarı boyun lokalizasiyalı şişlərin tipik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Əllərdə ağrı

C) Spontan nistaqm

D) Boyun-ənsə nahiyyəsində ağrılar

E) Keçirici pozgunluqlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
156) Onurğa beyninin bel qalınlaşması şöbəsi şişlərində ən çox rast gəlinən klinik əlamətlər hansılardır?
A) Aşağı süst paralic

B) Sidiyin saxlanılmaması

C) Aşağı süst paralic, sidiyin saxlanılmaması

D) Broun-Sekar sindromu

E) Elsberq-Dayka sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
157) Onurğa beyni konusu nahiyəsi şişlərinin patoqnomonik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Hər iki ayaqda ağrılar

B) Kürəkarası nahiyədə ağrılar

C) Bir ayaqda ağrılar

D) Sidiyin ləngiməsi

E) Bel nahiyəsində ağrılar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
158) Oma kanalı şişlərinin patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Ayaqlarda vətər reflekslərinin canlanması

B) Uzanan vəziyyətdə ağrılar azalır

C) Oma-bel lokalizasiyalı daimi ağrılar

D) Aralıqda ağrılar

E) Axil və diz refleksinin zəifləməsı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
159) At quyruğu şişlərinin patoqnomik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Aralıqda ağrılar

B) Bir ayaqda ağrılar

C) Ayaqlarda vətər reflekslərinin canlanması

D) Uzanan vəziyyətdə ağrılar azalır

E) Axil və diz refleksinin azalması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
160) Onurğa beyninin yuxarı səviyyədə zədələnmə ocağının klinik əlamətləri hansılardır?
A) Hissiyyatın keçirici,seqmentar pozulması

B) Arxa çıxıntıların perkusiyasında lokal ağrılar

C) Bütün sadalananlar

D) Trofik pozğunluqlar

E) Reflekslərin dəyişməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
161) Onurğa beyninin aşağı səviyyədə zədələnmə ocağının klinik əlamətləri hansılardır?

1. Hissiyyatın keçirici pozulması

2. Trofik pozğunluqların səviyyəsi

3. Hissiyyatın seqmentar pozulması

4. Müdafiə reflekslərin aşkarlanması
A) 2,4

B) 1,3


C) 1,4

D) 2,3


E) 3,4
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
162) Onurğa beyni ventral şişlərinin tipik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Əzələ atrofiyası

B) Əsasən hissiyyat, ataktik və trofik pozğunluqlar

C) Əsasən hərəki pozğunluqlar

D) Horner, Broun-Sekar sindromu

E) Kökcük ağrıları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
163) Onurğa beyni dorzal şişlərinin tipik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Horner, Broun-Sekar sindromu

B) Əsasən hissiyyat pozğunluqları

C) Kökcük ağrıları

D) Əsasən hərəki pozğunluqlar, əzələ atrofiyası

E) Broun-Sekar sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
164) Onurğa beyni laterl şişlərinin tipik klinik əlamətləri hansılardır?
A) Əsasən hərəki pozğunluqlar

B) Əsasən hissiyyat pozğunluqları

C) Trofik pozğunluqlar

D) Kökcük ağrıları, Horner, Broun-Sekar sindromu

E) Əzələ atrofiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
165) ”Likvor dalğası” simptomu nədir?
A) Öskürək,fiziki gərginlik zamanı lokal ağrıların güclənməsi

B) Onurğa oxu boyu yüklənmədə ağrıların artması

C) Onurğada lokal ağrılar

D) Kvekenşted sınağında naqili pozğunluqların artması

E) Kvekenşted sınağında naqili pozğunluqların və onurğa oxu boyu yüklənmədə ağrıların artması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
166) Onurğa beyni şişlərində “pərçimlənmə" simptomuna xas olmayan əlamət hansıdır?
A) Lumbal punksiyadan sonra lokal ağrıların meydana çıxması və ya artması

B) Lumbal punksiyadan sonra canaq funksiyaları pozğunluqlarının meydana çıxması və ya artması

C) Hamısı düzdür

D) Lumbal punksiyadan sonra naqili pozğunluqların azalması

E) Lumbal punksiyadan sonra naqili pozğunluqların artması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
167) ”Tin çıxıntı” simptomu nədir?
A) Tin çıxıntılar boyu perkussiyada lokal ağrılar və onurğa oxu boyu yuklənmədə lokal ağrıların meydana çıxması

B) Tin çıxıntılar boyu perkussiyada yayılmış ağrılar

C) Tin çıxıntılar boyu perkussiyada lokal ağrılar

D) Ətraflarda yeriş zamanı ağrılar

E) Onurğa oxu boyu yüklənmədə lokal ağrıların meydana çıxması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
168) Ekstradural şişlərdə cərrahi əməliyyata göstəriş olan əsas klinik əlamətlər:
A) Kəskin yaranan çanaq pozğunluqları

B) Bütün sadalananlar

C) Uzunmüddətli çanaq pozğunluqları

D) Paraparezin olması

E) Artan ağrı sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
169) Ekstramedulyar şişlərdə cərrahi əməliyyata göstəriş olan əsas klinik əlamətlər hansıdır?
A) Ayaq əzələlərinin atrofiyası

B) Broun-Sekar sindromunun olması

C) Çanaq pozğunluqlarının artması

D) Kökcük ağrı sindromunun olması

E) Onurğa beyni şişinin olması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
170) İntramedulyar şişlərdə cərrahi əməliyyata göstəriş olan əsas klinik əlamətlər hansıdır?
A) Onurğa beyni şişinin olması

B) Paraparezin olması

C) Uzunmüddətli çanaq pozğunluqları

D) Çanaq pozğunluqlarının artması

E) Broun-Sekar sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
171) Onurğa beyni şişlərinin cərrahi müalicəsində xəstənin əməliyyat masasında vəziyyəti necə olmalıdır?
A) Şiş tərəfində böyrü üstə

B) Qarnı üstə

C) Oturaq vəziyyət

D) Bütün sadalananlar

E) Şişə əks tərəfdə böyrü üstə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
172) Onurğa beyni şişlərinin cərrahi müalicəsində optimal ağrısızlaşdırma üsulu hansıdır?
A) Elektronarkoz

B) Yerli anesteziya

C) İntubasion narkoz

D) Hamısı düzdür

E) Naqili anesteziya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
173) Ekstradural xoşxassəli şişlər necə xaric edilir?
A) Beyinin sərt qişası hökmən açılır

B) Şişin total xaric edilməsi

C) Göstərişə əsasən beyinin sərt qişası açılır

D) Bütün sadalananlar

E) Şişin hissəvi xaric edilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
174) Ekstradural bədxassəli şişlərin xaric edilməsi necə aparılır?
A) Beyinin sərt qişası açılaraq

B) Beyinin sərt qişası açılmadan, hissəvi

C) Total

D) Hissəvi

E) Beyinin sərt qişası açılmadan
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
175) "Qum saatı “ tipli şişlərin xaric edilməsi necə həyata keçirilir?
A) Ekstraventral hissədən

B) Birmomentli

C) İntravertebral hissədən

D) İntravertebral hissədən ,birmomentli

E) İki etapda
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
176) Onurğa beyni şişlərində cərrahi əməliyyatdan sonra intensiv terapiya aparılan xəstələr hansılardır?
A) Onurğanın boyun qalınlaşmasının intramedulyar şişləri

B) Bütün sadalanan lokalizasiyalarda

C) Onurğanın bel qalınlaşmasının intramedulyar şişləri

D) Aşağı döş lokalizasiyalı nevrinom

E) Yuxarıboyun lokalizasiyalı meninqiom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
177) At quyruğunun şişlərinin xaric edilməsindən sonra erkən postoperasion dövrdə nə müşahidə olunur?
A) Əməliyyat sahəsində ağrılar

B) Sidiyin ləngiməsi

C) Bütün sadalananlar

D) Ayaqda ağrılar

E) Sidiyin saxlanılmaması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
178) Görmə siniri və xiazmanı əmələ gətirən, lakin funksional yükü həyata keçirməyən qlial dəstələr nəyin hesabına formalaşır?
A) Mərkəzi dəstə

B) Çarpazlaşan qlial dəstə

C) Gicgah ayparasının qlial dəstəsi

D) Alın payının beyin toxuması

E) Çarpazlaşmayan qlial dəstə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
179) Görmə sinirləri qanla necə təchiz olunur?

A) Xarici yuxu arteriyası hesabına

B) Ənsə arteriyasının hesabına

C) Perikallyoz arteriyanın

D) Göz arteriyası və onun qısa şaxələri hesabına

E) Arxa beyin arteriyasının hesabına


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
180) Papillo-makulyar dəstənin zədələnməsinin əsas simptomları hansılardır?
A) Gözün itiliyinin pozulması

B) Homonim hemianopsiya

C) Binazal hemianopsiya

D) Gicgah seqmentində görmə sahəsinin pozulması

E) Mərkəzi görmə sahəsinin pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
181) Optoxiazmal araxnoiditin əsas klinik əlamətlərinə hansı aiddir?

A) Bitemporal hemianopsiya, çoxlu skatomalar

B) Baş ağrıları, görmə itiliyinin ikitərəfli pozulması

C) Hamısı düzdür

D) Bitemporal hemianopsiya

E) Mərkəzi skotomalar


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
182) Optoxiazmal araxnoiditin inkişafının mümkün olan etioloji faktorları hansılardır?
A) Toksikomaniyalar

B) Hamısı düzdür

C) Spontan subaraxnoidal qansızma, kəllə-beyin travması

D) Virus infeksiyaları

E) Rinosinusitlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
183) Optoxiazmal araxnoiditdə diaqnozu dəqiqləşdirən metodlar hansılardır?
A) Angioqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiya, pnevmoensefaloqrafiya

C) Likvorun müayinəsi

D) Hamısı düzdür

E) Oftalmoloji müayinə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
184) Optoxiazmal araxnoiditin hansı klinik mərhələsində neyrocərrahi müalicə məsləhət görülür?
A) Görmə itiliyinin birtərəfli aşağı düşməsi zamanı, kistoz araxnoiditdə, həmçinin oftalmoloji simptomlar üstünlük təşkil etdikdə

B) Görmə itiliyinin birtərəfli aşağı düşməsi zamanı, kistoz araxnoiditdə

C) Optoxiazmal araxnoiditin xroniki mərhələlərində

D) Oftalmoloji simptomlar üstünlük təşkil etdikdə

E) İkitərəfli amavrozda
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
185) Arterial anevrizma (AA) nədir?
A) Arteriyanın tutulması

B) Arteriynın qıvrılması

C) Arteriyanın aplaziyası

D) Arteriyanın hipoplaziyası

E) Arteriyanın divarının qabarması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
186) AA klinik əlamətləri hansılardır?
A) Sarılıq

B) Boğazda ağrı

C) SAQ –subaraxnoidal qansızma

D) Okkluzion hidrosefaliya

E) İnkişafdan qalma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
187) Hunt-Hess şkalası qiymətləndirir:
A) Müalicə şkalası

B) Subaraxnoidal qansızma şkalası

C) Anevrizmanın əmələ gəlmə şkalası

D) Uzaq nəticələr şkalası

E) Reabilitasiya şkalası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
188) Arterial anevrizmada cərrahi əməliyyata göstəriş hansıdır?
A) Baş ağrısı

B) Subaraxnoidal qansızma

C) Qusma

D) Beldə ağrı

E) Ürəkbulanma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
189) Arterial anevrizmanın diaqnostikasının əsas üsulları:

A) Reoelektroensefaloqrafiya – REQ

B) Nevroloji baxış

C) Serebral angioqrafiya

D) Transkranial ultrasəsə dopleroqrafiya –TKUSDQ

E) Elektroensefaloqrafiya


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
190) Subaraxnoidal qansızma ilə qəbul şöbəsinə daxil olan xəstəyə birinci növbədə nə lazımdır?
A) Diaqnostik lümbal punksiya aparmaq

B) Adekvat oksigenesiya və hemodinamikanı təmin etmək

C) Qanın laxtalanma sisteminin analizini aparmaq

D) Nevroloji müayinə

E) Su-elektrolit balansınıntəyin edilməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
191) Subaraxnoidal qansızma ilə daxil olan xəstəyə ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasını başlamaq üçün göstərişlər hansılardır?
A) Taxipnoe 30-35-ə kimi, hərəki oyanmalar,artan sianoz

B) Arterial distoniya, PaO2 55 mm süt.dan aşağı, qusma

C) pO2 55 mm.c.süt. aşağı, qıcolmalar, taxipnoe-dəqiqədə 35-40-a kimi, ağ ciyərlərin həyat tutumunun bədən çəkisinin 12 ml/kq-dan az olması

D) Arterial distoniya , qıcolmalar, artan sianoz

E) pO2 55 mm.c.süt. aşağı, qıcolmalar, taxipnoe , dəqiqədə 25-30-a kimi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
192) Subaraxnoidal qansızma ilə daxil olan xəstənin vəziyyətinin klinik qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunur:

A) Qlazqonun koma şkalası

B) Karnovski şkalası

C) Apqar şkalası

D) Hunt-Hess şkalası

E) Apaç II şkalası


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
193) Subaraxnoidal qansızmaları olan xəstələrdə neçə faiz hallarda ölüm baş verir?
A) 2-25 %

B) 10-20%

C) 20-30%

D) 10-15%

E) 5-10%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
194) Subaraxnoidal qansızmalarda ixtisaslaşdırılmış yardıma qədər ölüm faizi nə qədərdir?
A) 5-6 %

B) 1-2 %

C) 4-8 %

D) 10-12 %

E) 20-25 %
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
195) Subaraxnoidal qansızmalarla olan xəstələrdə sağalanlardan neçə faizdən çoxu ağır əlil olur?
A) 70%

B) 30%


C) 10%

D) 50%


E) 40%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik, 2001
196) Qanaxımının xətti sürətinin neçə sm/san-dən çox olması arterial anevrizmanın (AA) cərrahi müalicəsinə nisbi əks-göstərişdir?

A) 150 sm /san

B) 20 sm /san

C) 250 sm /san

D) 325 sm /san

E) 50 sm /san


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə