Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Baş beyinin əzilməsində subkortikal-diensefal sindroma nə aiddir?Yüklə 176,11 Kb.
səhifə6/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

334) Baş beyinin əzilməsində subkortikal-diensefal sindroma nə aiddir?
A) Arterial təzyiqin dəyişməsi, yüksək tərləmə

B) Termorequlyasiyanın pozulması

C) Huşun pozulması

D) Bütün sadalananlar

E) Poliuriya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
335) Kəllə tağının açıq sınığı dedikdə nə başa düşülür?
A) Aponevrozun zədələnməsi və kəllə sümüklərinin sınığı ilə müştərək travma

B) Nazal və qulaq likvoreyası

C) Heç biri

D) Sınıq nahiyəsində yumşaq toxumaların zədələnməsi

E) Aşağıda sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
336) Kəllə tağının xətti sınığı rentgenoloji necə xarakterizə olunur?
A) ”İp” simptomu

B) Düzxətlilik

C) Ziqzaqşəkillilik

D) Artmış şəffaflıq

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
337) Kəllə əsasının qəlpəli sınığı necə xarakterizə olunur?
A) Sınıq zonasında yerləşən bir neçə sınmış sümük fraqmentləri

B) Vahid nöqtədən yayılan bir neçə sınıq xətti , sınıq zonasında yerləşən bir neçə sınmış sümük fraqmentləri

C) Vahid nöqtədən yayılan bir neçə sınıq xətti

D) Sınığın xətti konturu

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
338) Kəllə əsasına keçən kəllə tağının sınıgı necə xarakterizə olunur?
A) Bir nöqtədən başlanan bir neçə sınıq xəttləri

B) Sınığın xətti konturu ilə

C) Bütün sadalananlar

D) Sınığın xətti konturu ilə, bir nöqtədən başlanan bir neçə sınıq xəttləri

E) Kəllə əsasına keçən xətti konturlu sınıq
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
339) Kəllə sınığının əsas diaqnostik metodları hansılardır?
A) Klinik əlamətlərə görə diaqnostika

B) Kəllə əsasının rentgenoqrammasına əsasən diaqnostika

C) Kəllə əsasının rentgenoqrammasına və klinik əlamətlərə görə diaqnostika

D) Kranioqrammalar əsasında diaqnostika

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
340) Əsas sümüyün cisminin sınığı necə xarakterizə olunur?
A) Burundan qanaxma

B) Hamısı düzdür

C) Baş ağrılarının bazal xarakterli olması

D) Burundan şəffaf mayenin xaric olması

E) Görmənin pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
341) Gicgah sümüyü piramidasının köndələn çatı necə xarakterizə olunur?
A) Başgicəllənmə

B) Üz sinirinin periferik parezi

C) Qulaq likvoreyası

D) Travma tərəfində bir qulağın kar olması

E) Bütün sadalananlar, qulaq likvoreyasından başqa
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
342) Piramidanın boylama çatı simptomları hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Üz sinirinin periferik parezi

C) Başgicəllənmə

D) Qulaq likvoreyası

E) Hematotimpanum, travma tərəfində karlıq
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
343) Gicgah sümüyü piramidinin sınığında nə olur?
A) Təbil telinin zədələnməsi

B) Karlıq, qulaq likvoreyası

C) Üz sinirinin parezi

D) Hematotimpanum

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
344) Arxa kəllə çuxuru sınığının kliniki əlamətləri hansılardır?
A) Koordinasiya pozğunluqları

B) Ataksik pozğunluqlar

C) Bulbar sindrom, məməyəbənzər çıxıntı nahiyəsində lokal ağrı və qançırlar

D) Qişa xarakterli baş ağrıları

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
345) Kəllə əsasının dairəvi sınığında hansı zədələnmə qeyd olunur?
A) Dil-udlaq sinirin

B) Əlavə sinirin

C) Dilaltı sinirin

D) Azan sinirin

E) Dil-udlaq və dilaltı sinirin
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
346) Arxa kəllə çuxuru sümüklərinin sınığında bulbar simptomlar hansıdır ?
A) Udma refleksinin olmaması

B) Yumşaq damağın hərəkət pozğunluğu

C) Disfoniya, disfaqiya

D) Dizartriya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
347) Kəllə əsasının sınıqlarında hospitalizasiya hansı şöbəyə vacibdir?
A) Neyrocərrahiyyə şöbəsinə

B) Qəbul şöbəsinə

C) Travmatoloji şöbəyə

D) Terapiya şöbəsinə

E) Nevrologiya şöbəsinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
348) Ön kəllə cuxuru əsasının sınığında əksər hallarda hansı sinir zədələnir?
A) Gözün hərəki siniri

B) Eşitmə siniri

C) Qoxu siniri,görmə siniri, gözün hərəki siniri

D) Görmə siniri

E) Troxlear sinir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
349) Subaraxnoidal qanaxmalarda kliniki əlamətlər hansılardır?
A) Ətraflarda ağrı

B) Qişa xarakterli baş ağrıları

C) Hipertenzion xarakterli baş ağrıları

D) Baş ağrıları

E) Meningial sindrom, qişa xarakterli baş ağrıları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
350) Subaraxnoidal qanaxmaların müalicəsi necədir?
A) 1-2 həftəliliyə hospitalizasiya

B) Birdəfəlik lümbal punksiya , təkrari lumbal punksiya

C) Hemostatiklərin təyini

D) Likvoru tam sanasiyasına qədər lumbal punksiya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
351) Epidural hematoma üçün nə xarakterikdir?
A) Bütün sadalananlar

B) Travmadan sonra huşun itməsi (ışıqlı mərhələ olmadan)

C) Huşun itməsi olmayır

D) Huşun itməsi ,işıqlı mərhələ,sonra təkrar huşun itməsi

E) Travmadan müəyyən vaxtdan sonra huşun itməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
352) Epidural hematomanın gedişinin mümkün olan tipləri hansılardır?
A) Heç biri

B) Xroniki

C) Yarımkəskin

D) Kəskin

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
353) Epidural hematoma üçün nə xarakterikdir?
A) Homolateral midriaz

B) Bütün sadalananlar

C) Kontralateral hemiparez, hematoma nahiyəsində kəllə tağının sınığı

D) Bradikardiya

E) İşıqlı aralıqla huşun pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
354) Epidural hematomaya xas ocaqlı simptomlar hansılardır?
A) Bəbəyin genəlməsi

B) Kontralateral əldə parez

C) Afaziya, üz sinirinin mərkəzi parezi

D) Hemiparez

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
355) Epidural hematomaya xas pərçimolma simptomları nəyə səbəb olur?
A) Bütün sadalananlar

B) Göz almalarının diskoordinasiya hərəkətləri

C) Yuxarı baxışın parezi

D) Qertviq-Majandi simptomu

E) Komatoz vəziyyər, bulbar pozğunluqlar.
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
356) Epidural hematomada onurğabeyni mayesi necədir?
A) Bütün sadalananlar

B) Ksantoxrom

C) Qanla intensiv rənglənib

D) Şəffafdır

E) Qanla mülayim rənglənib
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
357) Subdural hematomaya xas ümumi beyin əlamətləri hansılardır?
A) Psixomotor oyanma

B) Huşun pozulması, hipertenzion xarakterli baş ağrıları

C) Bütün sadalananalar

D) Başgicəllənmə,qusma

E) Qişa xarakterli baş ağrıları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
358) Subdural hematomaya xas qabığın qıcıqlanma simptomları hansıdır?
A) Birincili generalizə olunmuş epileptik tutma

B) Epileptik status

C) Bütün sadalananalar

D) Absanslar, fokal epileptik tutma

E) İkincili generalizə olunmuş epileptik tutma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
359) Subdural hematomalar üçün hansı yarımkürə simptomları xarakterikdir?
A) Homonim hemianopsiya

B) Hemiparez, monoparez

C) Hemihipesteziya

D) Bütün sadalananalar

E) Afaziya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
360) Subdural hematomalar üçün hansı pərçimlənmə simptomları xarakterikdir?
A) Qertviq-Majandi simptomu

B) Bütün sadalananalar

C) Göz almalarının hərəkətinin diskoordinasiyası

D) Huşun sönməsi, bulbar pozğunluqlar

E) Yuxarı baxışın parezi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
361) Orta kəllə çuxurunda lokalizə olunan subdural hematomalar üçün nə xarakterikdir?
A) Bradikardiya

B) Bəbəyin genəlməsi, bradikardiya, epileptik tutma

C) Hemiparez

D) Üz sinirinin mərkəzi parezi

E) Epileptik tutma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
362) Xronik subdural hematomaların klinik gedişinin tipik variantları hansılardır?
A) 3 gündən az olmayan işıqlı dövr

B) 7 gündən az olmayan işıqlı dövr

C) Huşun 3 fazalı pozulması kimi klassik variant və 2 həftəlik,daha çox işıqlı dövrlə

D) 21 gündən az olmayan işıqlı dövr

E) Simptomsuz gediş
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
363) Subdural hematomalarda onurğa beyni mayesi necə olur?
A) Qanla intensiv boyanıb

B) Bütün sadalanan variantlar

C) Şəffaf

D) Qanla mülayim boyanıb

E) Ksantoxrom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
364) Xronik subdural hematomalarda kapsulun formalaşması və funksiya etməsi müddəti nə qədərdir?
A) 3 ay

B) 2 ay


C) 2 həftə

D) 4 həftə

E) 1 həftə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
365) Beyindaxili hematomalara hansı simptomlar xarakterikdir?
A) Başgicəllənmə

B) Hissiyyat pozğunluğu

C) Bütün sadalananlar

D) Qişa xarakterli baş ağrıları

E) Hemiparez, hipertenzion xarakterli baş ağrıları
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
366) Daxili kapsula proyeksiyasında yerləşən beyindaxili hematomalara xas olmayan simptom hansıdır?

A) Hemiparez

B) Hemianopsiya

C) Hemikraniya

D) Hemianesteziya

E) Monoparez


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
367) Beyindaxili hematomalarda hansı hərəki pozğunluqlar müşahidə olunur?
A) Yuxarı paraparez

B) Hemiparez

C) Monoparez

D) Tetraparez

E) Aşağı paraparez
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
368) Beyindaxili hematomalarda hansı qabıqaltı simptomlar müşahidə olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Ətraflarda plastik tonus

C) Ətraflarda tremor

D) Avtomatlaşdırılmış hərəkət

E) Hipomimiya, ”dişli çarx “ tipli tonus
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
369) Beyindaxili hematomalarda hansı kötük simptomları xarakterik deyil?
A) Qertviq-Majandi simptomu

B) Yuxarı baxışın parezi

C) İkitərəfli patoloji daban işarələri

D) Bulbar simptomlar

E) Taxipnoe
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
370) Beyin mədəciyinə açılan hematomanın klinikası necə xarakterizə olunur?
A) Vital funksiyaların pozulması

B) İkitərəfli patoloji əlamət

C) Hipertermiya

D) Hormotoniya, koma-sopor

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
371) Hematomalarda müşahidə olunan IV-cü mədəciyin qıcıqlanma simptomu necə xarakterizə olunur?
A) Nistaqm, sopor-koma

B) Bulbar sindrom

C) D/T-in tez-tez dəyişməsi

D) Tənəffüs ritminin pozulması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
372) Mədəcikdaxili hematomalara xarakter pozğunluqlar hansılardır?
A) Bədən oxu boyu vətər reflekslərinin dissosiasiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Bədən oxu boyu tonusun dissosiasiyası

D) Hormetoniya və deserebral rigidlik

E) Huşun sönməsi, ikitərəfli patoloji əlamətlər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
373) Güllə yarası necə xarakterizə olunur?
A) Yaranın kənarları nahamar olub nekrotik dəyişilib

B) Hamısı düzdür

C) Yara oval və ya dairəvi formada olub kənarları düzdür

D) Yaranın kənarlarında yanıq əlamətləri

E) Sadalananlardan heç biri düzgün deyil
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
374) Kəllənin güllə yarasının təsnifatında hansı zədələnmələr qeyd olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Açıq


C) Kor

D) Qapalı

E) Dəlib keçən
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
375) Yara kanalı zonasında funksiyanın mümkün pozulma tipi hansıdır?
A) Parez

B) Hiposteziya

C) İflic

D) Anesteziya

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
376) Perifokal kontuziya zonasında funksiyanın mümkün pozulması tipi hansıdır?
A) Hipesteziya

B) Parez, hipesteziya

C) Anesteziya

D) İflic


E) Hiperesteziya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
377) Güllə yaralanmasının kəskin dövrü üçün nə xarakterikdir?
A) Likvorodinamikanın pozulması

B) Hematomanın formalaşması

C) Hemodinamikanın pozulması

D) Likvoreya

E) Güclü qanaxma, hematomanın formalaşması, likvoreya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
378) Güllə yaralanmasının təxirəsalınmış dövrü üçün nə xarakterikdir?
A) Likvoreya, kəskin hipersekrotor hidrosefaliya

B) Periventrikulyar ensefalitlər

C) Hematomaların formalaşması

D) Septiki meningitlər

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
379) Kəllə boşluğundan posttravmatik likvoreya nəyin zədələnməsi hesabına baş verir?

A) Beyinin sərt qişasının

B) Mədəciklərin divarının

C) Pial qişanın

D) Bütün sadalananlar

E) Bazal sisternlərin, kəllə əsası və tağının sümüklərinin


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
380) Likvor fistulunu ilk olaraq müvəffəqiyyətlə kim bağlamışdır?

A) E.Dandy

B) St.Thomson

C) G.Bidloo

D) F.Grant

E) H.Cushinq


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
381) Bütün baş travmalarında likvoreyanın rastgəlmə tezliyi neçədir?
A) 2-3%

B) 3-6%


C) 8-10%

D) 6-8%


E) 1-2%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
382) Ən çox likvor ifraz edən damar kələfinin tipik yeri hansıdır?
A) Yan mədəciklərin ön buynuzları

B) Yan mədəciyin üçbucağı

C) 3-cü mədəcik

D) 4-cü mədəcik

E) Yan mədəciyin aşağı buynuzu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
383) Likvor rezorbsiya olunan əsas anatomik strukturlar hansıdır?
A) Sərtqişa sinusları

B) Xaric edici kanallar nahiyyəsində hörümçək qişası və onun derivatları

C) Sərt beyin qişasının venaları

D) Beyinin mədəcikləri

E) Beyin toxuması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
384) Xəstənin uzanmış vəziyyətində lumbal punksiya zamanı likvor təzyiqinin normal göstəriciləri hansıdır?
A) 140-160 mm su sütunu

B) 400-450 mm su sütunu

C) 500 mm su sütunundan yuxarı

D) 350-400 mm su sütunu

E) 280-300 mm su sütunu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
385) Likvoreya ən çox hansı zədələnmələrdə rast gəlinir?
A) Alın cibinin

B) Xəlbir səfhənin

C) Xəlbir hücrələrinin

D) Əsas cibin

E) Yuxarı çənə cibinin
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
386) Bazal likvoreyanın ən çox rast gələn forması hansıdır?

A) Qulaq


B) Nazal

C) Burun udlaq

D) Göz

E) Gizli
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


387) Bazal likvoreyanın ağırlaşmaları hansıdır?
A) Pnevmosefaliya, meningit

B) Yuxarı tənəffüs yolları selikli qişasının iltihabı

C) Mədə bağırsaq traktın selikli qişasının iltihabı

D) Bütün sadalananlar

E) Likvor hipotenziyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
388) Likvoreyada ən çox rast gələn kraniobazal simptomlar hansıdır?
A) Görmə pozğunluqları

B) İybilmənin pozulması

C) Göz hərəkətinin pozulması

D) Eşitmə,dad və vestibulyar pozgunluqlar

E) Üz sinirinin funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
389) Baş beyinin likvor boşluqlarında radiofarm preparatların təyin edilməsi üçün standart pozisiyaların sayı neçədir?
A) 4

B) 5


C) 3

D) 7


E) 6
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
390) Likvor fistulunun diaqnostlkasında ən informativ metod hansıdır?
A) Rentgenoqrafiya

B) KT-sisternoqrafiya

C) Kompyuter tomoqrafiya

D) Rinoskopiya

E) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
391) Birinci həftədə nazal likvoreyanın spontan kəsilməsinin orta faizi nə qədərdir?
A) 80-90%

B) 50-60%

C) 70-80%

D) 60-70%

E) 40-50%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
392) Kəsilməyən likvoreya və konservativ müalicə effekt vermədikdə cərrahi müdaxilə hansı müddətdən sonra tətbiq olunur?

A) 2 həftədən sonra

B) 1.5 aydan sonra

C) Bir həftədən sonra

D) Birinci 1-3 gün

E) 3 həftədən sonra


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
393) Likvor fistulu hansı nahiyədə yerləşdikdə ekstrakranial müdaxilə aparılır?
A) Arxa xəlbir hücrələrində

B) Əsas cibdə

C) Ön xəlbir hücrələrdə, əsas cibdə

D) Əsas sümük nahiyəsində

E) Xəlbir səfhədə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
394) Ekstradural subfrontal müdaxilə likvor fistulunun hansı nahiyədə lokalizasiyası zamanı məqsədəuyğundur?

A) Əsas sümük meydançası

B) Arxa xəlbir

C) Əsas cib

D) Alın cibi, alın –bazal nahiyəsində beyinin sərt qişasının böyük zədələnmələrində

E) Alın –bazal nahiyəsində beyinin sərt qişasının böyük zədələnmələrində


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
395) İntradural müdaxilə likvor fistulunun hansı nahiyədə lokalizasiyası zamanı məqsədəuyğundur?
A) Əsas sümüyün meydançası

B) Arxa xəlbir özəyi

C) Gicgah sümüyünün piramidası

D) Bütün sadalananlar

E) Orbitanın tağı, xəlbir plastinkasında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
396) Şuntlayıcı əməliyyatlara göstərişlər hansıdır?
A) Likvoreyanın hidrosefaliya ilə müştərəkliyi

B) Təsadüfü spontan likvoreya, likvor fistulunun dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyası

C) Beyin-spinal mayesinin təzyiqinin qalxma əlamətləri

D) Bütün sadalananlar

E) Fistulun mürəkkəb lokalizasiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
397) Fistulun birinci dəfə ləğv edilməsindən sonra likvoreyanın residivi faizi nə qədər təşkil edir?
A) 19%

B) 30%


C) 34%

D) 23%


E) 27%
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
398) Diffuz atrofiya əlamətlərinin kompyuter tomoqrafiyası və maqnit-rezonans tomoqrafiyası üçün nə xarakterik deyil?
A) Beyin mədəciklərinin böyüməsi

B) Konveksital subaraxnoidal boşluqların genişlənməsi

C) Bazal sisternlərin genişlənməsi

D) Yarımkürəarası və yan yarıqların genişlənməsi

E) Periventrikulyar ödem
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
399) Konveksital araxnoiditin kistoz formasının xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Ocaqlı simptomatika

B) Bütün sadalananlar

C) Episindrom, hipertenzion sindrom

D) Qişa simptomatikası

E) Likvorsirkulyasiyasının pozulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
400) İrinli iltihabı ocaqlı ensefalita ən çox nə xarakterikdir?
A) Likvorda sitoz

B) Meningial simptomatika

C) Ocaqlı simptomatika

D) Hipertenzion sindrom

E) Hipertermiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
401) Abses kapsulunun formalaşması mərhələsinə nə xarakterikdir?
A) Meningial simptomatika

B) Ocaqlı simptomatika

C) Hipertermiya

D) Likvorda sitoz , meningial simptomatik

E) Hipertenzion sindrom
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
402) Erkən travmatik abses necə xarakterizə olunur?
A) Pleositoz

B) Hipertenzion sindrom

C) Meningial simptomatika

D) Kötük simptomatikası

E) Ocaqlı simptomatika
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə