Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Beyin abseslərinin punksion müalicəsinə göstəriş (Spasokukotski-Bakulev) hansılardır?Yüklə 176,11 Kb.
səhifə7/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

403) Beyin abseslərinin punksion müalicəsinə göstəriş (Spasokukotski-Bakulev) hansılardır?
A) Terminal mərhələ

B) Kapsulanın formalaşması mərhələsi

C) Ocaqlı ensefalitin irinli-iltihabı mərhələsi

D) Dərin abseslər

E) Absesin səthi yerləşməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
404) Beyin absesinin total xaric edilməsinə (Burdenko )göstəriş hansıdır?
A) Terminal mərhələ

B) Dərin abseslər

C) Absesin səthi yerləşməsi

D) Kapsulanın formalaşması mərhələsi

E) Ocaqlı ensefalitin irinli-iltihabı mərhələsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
405) Likvor hipertenziya necə xarakterizə olunur?
A) Qişa xarakterli baş ağrıları

B) Anizokoriya

C) Göz almalrında ağrılar

D) Çatlayıcı xarakterli baş ağrıları

E) Sıxıcı xarakterli baş ağrıları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
406) Hidrosefaliyanın xarakter morfoloji əlamətləri hansılardır?
A) Periventrikulyar ödem

B) Bütün sadalananlar

C) Silvi yarığının daralması

D) Subaraxnoidal boşluqların obliterasiyası

E) Bazal sisternin daralması,mədəcik sisteminin böyüməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
407) Kəllə-beyin travması ilə daxil olan xəstəyə qəbul şöbəsində birinci növbədə nə lazımdır?
A) Su-elektrolit balansının təyin edilməsi

B) Nevroloji müayinə aparmalı

C) Diaqnostik lumbal punksiya

D) Qanın laxtalanma sisteminin yoxlanılması

E) Adekvat oksigenasiya və hemodinamikanı təmin etməli
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
408) Kəskin kəllə beyin travması ilə xəstənin vəziyyətinin klinik qiymətləndirilməsində ən çox nədən istifadə olunur?
A) Qlazqo koması şkalası

B) Apaç 2 şkalası

C) Apqar şkalası

D) Hunt –Hess şkalası

E) Karnovski şkalası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
409) Kəskin kəllə beyin travması və başlanan ödemi olan xəstələrdə hansı preparatlar təyin edilməməli?
A) Mannitol

B) Kontrikal

C) Albumin

D) Laziks

E) Qlükokortikoidlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
410) Qan plazmasının osmolyarlığının hansı qiymətində kəllə-beyin travmalı xəstəlrə mannitol məsləhət deyil?
A) 280 mmol/l –dən aşağı

B) 300 mmol/l –dən aşağı

C) 270 mmol/l –dən yuxarı

D) 280 mmol/l –dən yuxarı

E) 320 mmol/l –dən yuxarı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
411) Kəllə beyin travmalarında beyin ödeminin müalicəsi üçün hiperventilyasiya hansı müddətdə aparılır?
A) 12-14 sutka

B) 1 sutka

C) 1 saat

D) 1 həftə

E) 2-3 saat
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
412) Kəllədaxili təzyiqə nəzarətə nə göstəriş deyil?
A) Beyin ödemi,orta strukturların yerdəyişməsi

B) Kontuzion ocaqlar,hematomalar

C) Bazal sisternaların kompressiyası

D) Xəstənin komatoz vəziyyəti , agır kəllə beyin travması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
413) Hansı kəllədaxili təzyiqin ölçülməsi məsləhətdir?
A) Fərq yoxdur

B) Mədəcikdaxili

C) Toxuma daxili

D) Subdural

E) Epidural
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
414) Onurğanın sütunu boyun nahiyəsi travmasının ən çox rast gələn səbəbi nədir?
A) Güllə yaralanmaları

B) Yüksəkdən yıxılmaq

C) Suya baş vurmaq

D) İdman travması

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
415) Onurga beyninin yuxarı boyun seqmentlərinin zədələnməsinin əsas kliniki simptomları hansılardır?
A) Aşağı süst paraplegiya,sidik ifrazına imperativ çağırılar,aşağı ətraflarda trofik pozğunluqlar

B) Aşağı ətrafların periferik paralici, mərkəzi tipli çanaq pozğunluqları,C6-D1 dermatomlarında hipesteziya

C) Spastik tetraplegiya,döş-körpücük-məməyəbənzər ,trapesiyaşəkilli əzələlərin parezi ,mərkəzi tipli çanaq pozgunluqları,C2-C4 seqmentlərində səthi hissiyyatın itməsi

D) Spastik tetraplegiya,döş-körpücük-məməyəbənzər ,trapesiyaşəkilli əzələlərin parezi ,mərkəzi tipli çanaq pozgunluqları

E) Spastik tetraplegiya,döş-körpücük-məməyəbənzər ,trapesiyaşəkilli əzələlərin və diafraqmanın parezi , zədələnmə yerindən aşagı bütün hissiyyatın itməsi ,mərkəzi tipli çanaq pozgunluqları
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
416) Broun-Sekar zədələnmə sindromuna nə aiddir?
A) Zədələnmə tərəfində mərkəzi paralic və dərin hissiyyatın itməsi inkişaf edir,əks tərəfdə keçirici dissosiyalaşmış anesteziya

B) Zədələnmə tərəfində mərkəzi paralic və dərin hissiyyatın itməsi inkişaf edir,həmin tərəfdə keçirici dissosiyalaşmış anestaziya

C) Heç biri

D) Tam paraliclə zədələnmə tərəfində ağrı və temperatur hissiyyatının itməsi ,dərin hissiyyat saxlanılıb

E) Zədələnmə tərəfində mərkəzi paralic və dərin hissiyyatın itməsi inkişaf edir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
417) Onurğa beyni ön şöbələrinin zədələnmə sindromuna nə aiddir?
A) Çanaq orqanlarının funksiyasının pozulmaması iləaşağı paraparez

B) Tam paraliclə ağrı və temperatur hıssiyyatının itməsi,çanaq orqanlarının funksiyasının pozulmaması iləaşağı paraparez

C) Heç bir variant düz deyil

D) Tam paraliclə ağrı və temperatur hıssiyyatının ,dərin hissiyyatın itməsi

E) Tam paraliclə ağrı və temperatur hıssiyyatının itməsi,dərin hissiyyat saxlanılıb
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
418) Onurğa beyni mərkəzi şöbələrinin zədələnmə sindromuna nə aiddir?
A) Tam paralic və çanaq pozğunluqları ilə ancaq ağrı,temperatur hissiyyatının itməsi

B) Aşağı ətraflara nisbətən yuxarı ətraflarda zəiflik , müxtəlif dərəcəli hissiyyatın itməsi və çanaq pozgunluqları daha da ifadə olunur

C) Aşağı ətraflara nisbətən yuxarı ətraflarda zəiflik , müxtəlif dərəcəli hissiyyatın itməsi daha da ifadə olunub, çanaq pozgunluqları olmadan

D) Aşağı paraplegiya,yuxarı paraparez

E) Müxtəlif dərəcəli hissiyyatın itməsi və çanaq pozgunluqları,aşağı paraplegiya,yuxarı paraparez
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
419) Onurğa beyni boyun seqmentləri arxa şöbələrinin əzilməsi simptomları hansıdır?
A) Ağrı ,titrəmə ,çanaq pozğunluqları

B) Ənsə nahiyəsində ağrı,barmaq uclarında keyləşmə ,süst yuxarı paraparez

C) Süst yuxarı paraparez

D) Ağrı,titrəmə,boyun,əl,ayaq, bəzən bütün bədənin əzələlərinin hipertenziyası

E) Boyunun arxa nahiyəsində lokal ağrılıq
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
420) “Cəllad sınığı “ nədir?
A) C2-C3 sınığı

B) C2 sınığı

C) C5 sınığı

D) C1-C2 sınığı

E) C5-C6 sınığı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
421) Əsl Cefferson sınığı nədir?
A) Köndələn bağların cırılmaması ilə C1 fəqərə qövsünün ikili sınığı

B) Lateral kütlələrin və C2 sınığı

C) C2 sınığı

D) Lateral kütlələrin sınığı

E) Köndələn bağların cırılması ilə C1 fəqərə qövsünün ikili sınığı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
422) Onurğa beyninin zədələnmə növləri hansıdır?
A) Əzilmə

B) Sıxılma

C) Onurğa beyninin natamam anatomik fasiləsi

D) Onurğa beyninin tam anatomik fasiləsi

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
423) ASİA/İMSOP təsnifatına görə nevroloji baxışın qiymətləndirilməsinin əsas kriteriyaları hansılardır?
A) Əzələ gücü və çanaq funksiyalarının pozulmasının qiymətləndirilməsi

B) Əzələ gücü ,ağrı və taktil hissiyyatının qiymətləndirilməsi

C) Periostal reflekslərin sönməsi ilə ağrı və taktil hissiyyatının qiymətləndirilməsi

D) Ağrı və taktil hissiyyatının qiymətləndirilməsi

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
424) Onurğanın boyun nahiyəsinin travmasında cərrahi taktika nədən ibarətdir?
A) Onurğanın stabilizasiyası

B) Sinir köklərinin kompressiyası,kompressiyaedici agentin aradan qaldırılması

C) Onurğa beyninin dekompressiyası,laminoplastika

D) Sinir elementlərinin dekompressiyası, onurğanın stabilizasiyası

E) Onurğa beyninin dekompressiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
425) Onurğanın stabilliyi nədir?
A) Heç biri düzgün deyil

B) Fizioloji yük zamanı fəqərələrin arasındakı münasibəti elə saxlanılır ki,nə əvvəl ,nə də sonradan onurğa beyni və ya sinir köklərində zədələnmə olmayır.

C) Fizioloji yük zamanı fəqərə cisimlərinin normal anatomik münasibəti

D) Onurğa oxunun saxlanılması,sinir strukturlarında kompressiyanın olmaması

E) Vertikal vəziyyətdə fəqərə cisimləri arasında normal anatomik münasibət
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
426) Denis təsnifatına görə onurğanın qeyri stabilliyinin təyini necədir?
A) Heç biri düzgün deyil

B) Fizioloji yük zamanı fəqərələr arasında anatomik münasibətin pozulması

C) Sinir strukturlarının sıxılması ilə onurğanın hər hansı zədələnməsi

D) Bağ apparatının zədələnməsi

E) 2 sütunun və ya orta sütunun cəlb edilməsi ilə onurğanın hər hansı zədələnməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
427) Ön onurğa sütununun qeyri stabilliyinin rentgenoloji kriteriyaları hansılardır?
A) Fəqərə cisminin ön yarısının hündürlüyünün azalması >1/2, diskarası məsafənin azalması

B) Diskarası məsafənin artması

C) Hamısı səhvdir

D) Diskarası məsafənin artması,qövsün və köndələn çıxıntının sınığı

E) Fəqərə cisminin ön yarısının hündürlüyünün azalması > 1/3, fəqərə cisminin ön yarısında xətti sınıq ,diskarası məsafənin artması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
428) Orta onurğa sütununun qeyri stabilliyinin rentgenoloji kriteriyaları hansılardır?
A) Fəqərə cisminin arxa yarısının hündürlüyünün azalması > 1/2

B) Hamısı səhvdir

C) Fəqərə cisminin arxa yarısının hündürlüyünün azalması, fəqərənin arxa kənarının onurğa kanalı mənfəzinə 3 mm-dən artıq yerdəyişməsi,fəqərə cisminin arxa yarısından keçən sınıq xətti

D) Diskarası məsafənin artması, fəqərə qövsünün sınığı

E) Fəqərə cisminin ön yarısının hündürlüyünün azalması >1/3 ,fəqərə cisminin ön yarısında sınıq xətti
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
429) Qəbul şöbəsinə xəstə 6-cı fəqərə cisminin kompression qəlpəli sınığı ilə (nevroloji pozğunluqlarla ) daxil olmuşdur.Sizin cərrahi taktika nədən ibarətdir?

A) Laminektomiya

B) Hamısı səhvdir

C) Yanaq qövslərindən dartınma

D) Sinir strukturlarının dekompressiyası,korporodez,plastinlərlə ön fiksasiya

E) Laminektomiya, sinir strukturlarının dekompressiyası,korporodez


Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
430) Xəstədə C7-nin nevroloji pozğunluqlarsız kompression-qəlpəli sınığıdır.Rentgenoloji onurğanın orta sütununun zədəsi qeyd olunur.Sizin cərrahi taktika nədən ibarətdir?
A) Hamısı düzdür

B) Yanaq qövsündən dartma

C) Sinir strukturlarının dekompressiyası ,korporedez

D) HALO-sistem

E) Laminektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
431) Xəstədə C5-nin nevroloji pozğunluqlarsız kompression-qəlpəli sınığıdır,onurğanın iki sütunu zədələnib. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Yanaq qövsündən dartma

B) Korporodez və laminoplastika

C) Hamısı düzdür

D) Laminektomiya

E) Korporedez,ön plastinlərlə fiksasiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
432) Xəstədə C6-nın ikitərəfli ilişmiş çıxığıdır. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Laminektomiya

B) Hamısı düzdür

C) Diskin travmatik yırtığını inkar etmək üçün komputer tomoqrafiyası, maqnit-rezonans tomoqrafiyası və ya mieloqrafiya aparılmalıdır.

D) Korporedez və ön plastinlərlə fiksasiya və ya arxa spondilodez

E) Yanaq qövslərindən dartma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
433) Xəstədə C5 fəqərəsinin ikitərəfli ilişmiş çıxığıdır. Maqnit-rezonans tomoqrafiyası və mieloqrafiyadan sonra diskin travmatik yırtığı təyin edilmişdir.Cərrahi taktika necə olmalıdır?
A) Yanaq qövslərindən dartma

B) Laminoplastika

C) Ön müdaxilə ilə əməliyyat ,korporodez

D) Mikrocərrahi diskektomiya

E) Laminektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
434) Qəbul şöbəsinə C6 fəqərəsi cisminin fleksion-kompression sınığı,onurğa beyninin sıxılması diaqnozu ilə xəstə daxil olmuşdur.Cərrahi taktika necə olmalıdır?
A) Laminektomiya,onurğa beyninin dekompressiyası

B) Onurğa beyninin ön dekompressiyası,korporodez,plastinlərlə fiksasiya

C) Onurğa beyninin arxa dekompressiyası,plastinlərlə fiksasiya

D) Laminoplastika

E) Skelet dartması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
435) Qəbul şöbəsinə C6 fəqərəsi cisminin fleksion-kompression sınığı,fəqərə cisminin hündürlüyünün 1/3 azalması,onurğa beyninin sıxılması əlamətləri olmadan xəstə daxil olmuşdur. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) HALO sistemin qoyulması

B) Sərt yaxalığın daşınması

C) Yanaq qövslərindən dartma

D) Laminektomiya,ön plastinlərlə korporodez

E) Ön və ya kombinəolunmuş müdaxilə ilə əməliyyat.Konservativ müalicə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
436) Qəbul şöbəsinə C6 fəqərəsi cisminin fleksion-kompression sınığı,fəqərə cisminin hündürlüyünün 1/3-dən çox azalması,onurğa beyninin sıxılması əlamətləri olmadan xəstə daxil olmuşdur. Cərrahi taktika necə olmalıdır?
A) Təpə qabarlarından dartma

B) HALO-sistemin qoyulması

C) Laminektomiya

D) Sərt yaxalığın daşınması

E) Təcili cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
437) Qəbul şöbəsinə C5 fəqərəsi cisminin açıcı mexanizmli sınığı,onurğa beyninin ön sıxılması əlamətləri ilə xəstə daxil olmuşdur. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) HALO-sistemin qoyulması

B) Korporedez və ön plastinlərlə fiksasiya

C) Təpə qabarlarından skelet dartma

D) Hamısı səhvdir

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
438) Qəbul şöbəsinə C5 fəqərəsi cisminin açıcı mexanizmli sınığı,onurğa beyninin sıxılması əlamətləri olmadan xəstə daxil olmuşdur. Sizin cərrahi taktika necədir?
A) Laminektomiya

B) Hamısı səhvdir

C) Skelet dartması və HALO-sistem

D) Hamısı düzdür

E) Korporodez və ön plastinlər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
439) Autosümüklə cisimarası spondilodezdən sonra tam sümük döyənəyinin formalaşması müddəti nə qədərdir?
A) 4-6 ay

B) 6-8 ay

C) 2-3 ay

D) 3-4 ay

E) 1-2 ay
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
440) Onurğanın və onurğa beyninin boyun nahiyəsinin travmatik zədəsində ön müdaxilə ilə cərrahi əməliyyatında ən yayılmış fəsad hansıdır?
A) Qayıdan sinirin zədələnməsi

B) Cavabların hamısı səhvdir

C) Qida borusu və traxeyanın zədələnməsi

D) Beynin sərt qişasının zədələnməsi

E) Postoperasion yaranın irinləməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
441) Gecikmiş dövrdə onurğa beyninin travmatik xəstəliyində dekompressiv-stabilləşdirici əməliyyatlara göstərişlər hansıdır?
A) Onurğa beyninin saxlanılmış kompressiyası

B) Zədələnmiş onurğa hərəki seqmantlərində qeyri stabillik

C) Mielopatik sindromun proqressivləşməsi

D) Hamısı düzdür

E) Davamlı ağrı sindromu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
442) Onurğa beyninin boyun şöbəsinin zədəsində yüksək letallığa səbəb olan ağırlaşmalar hansılardır?
A) Çanaq orqanlarının funksiyasının pozulması

B) İnfeksion-iltihabı fəsadlar

C) Trofik pozğunluqlar

D) Onurğa sütununun proqressivləşən deformasiyası

E) Mielopatik sindrom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
443) Yataq yaralarının hansı mərhələsində cərrahi müalicə tətbiq edilir?
A) Çapıqlaşma və ya trofik xoranın olması

B) Epitelizasiya, çapıqlaşma və ya trofik xoranın olması

C) Qranulyasiya

D) Nekroz

E) Epitelizasiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
444) Gecikmiş dövrdə onurğa beyninin travmatik xəstəliyində cərrahi əməliyyata göstərişlər hansılardır?
A) Hamısı düzdür

B) Nevroloji simptomatikanın artması

C) Spastik sindrom

D) İfadə olunmuş ağrı sindromu

E) Trofikanın davamlı və ya proqressivləşən pozulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
445) Gecikmiş dövrdə onurğa beyninin travmalarında cərrahi müalicənin məqsədi nədir?
A) Onurğa seqmentinin stabilləşdirilməsi

B) Mielopatik prosesin proqressivləşməsinin dayandırılması

C) Onurğa beyni və sinir kökləri kompressiyasının tam aradan qaldırılması

D) Qan və likvor dövranının bərpası

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
446) Omentomielopeksiya əməliyyatının məqsədi nədir?
A) Onurğa beyninin reinnervasiyası

B) Onurğa beyninin revaskulyarizasiyası

C) Onurğa beyninin keçiriciliyinin bərpası

D) Cavabları hamısı səhvdir

E) Çapıq-bitişmə prosesinin profilaktikası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
447) Laseq simptomu necə təyin edilir?
A) Arxası üstə uzanmış xəstənin dizdə ayağını bükəndə

B) Qarnı üstə uzanmış xəstənin dizdə ayağını bükəndə

C) Hamısı düzdür

D) Dizdə bükülmüş ayağın düzləndirilməsində

E) Arxası üstə uzanmış xəstənin düzləndirilmiş ayağını qaldıranda
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
448) Axil refleksinin itməsi diskin yırtığının hansı səviyyədə lokalizasiyasında meydana çıxır?
A) L2-L3

B) L4-L5


C) Hamısı səhvdir

D) L5-S1


E) L3-L4
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
449) L4-L5diski səviyyəsində yırtığa xas əlamətlər hansıdır?
A) Heç biri düz deyil

B) Hamısı səhvdir

C) Diz refleksinin itməsi

D) Budun ön səthində hiperesteziya

E) Axil refleksinin itməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
450) Diz refleksinin itməsi diskin yırtığının hansı səviyyədə lokalizasiyasında meydana çıxır?
A) Hamısı düzdür

B) L4-L5


C) L5-S1

D) L3-L4


E) L2-L3
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
451) S1 kökcüyünün zədəsi nəyin aşağı düşməsi ilə müşayiət edirlir ?
A) Babinski refleksinin

B) Hamısı düzdür

C) Axil refleksinin

D) Diz refleksinin

E) Oppenqeym refleksinin
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
452) Baldırın üçbaşlı əzələsinin parezi hansı kökcüklərin zədələnməsində olur?
A) L3

B) L2


C) L5

D) L4


E) S1
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
453) Qamış əzələlərinin parezi hansı kökcüklərin zədələnməsində olur?
A) L3

B) L5


C) L2

D) S1


E) L4
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
454) Baş barmağı açan və ayaq barmaqlarını açan uzun əzələlərin parezi hansı kökcüklərin zədələnməsində olur?
A) L3

B) L2


C) L4

D) S1


E) L5
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
455) Dabanlarda durarkən zəiflik hansı zədəyə xarakterikdir?
A) L4

B) L3


C) S1

D) L5


E) L3
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
456) Hansı fəqərəarası diskin yırtığında S1 kökcüyünün üstün kompressiyası olur?
A) L2-L3

B) S1-S2


C) L3-L4

D) L-L5


E) L5-S1
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
457) Hansı fəqərəarası diskin yırtığında L5 kökcüyünün üstün kompressiyası olur?
A) L3-L4

B) L2-L3


C) L4-L5

D) S1-S2


E) L5-S1
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
458) Hansı fəqərəarası diskin yırtığında L4 kökcüyünün üstün kompressiyası olur?
A) L3-L4

B) L5-S1


C) L4-L5

D) S1-S2


E) L2-L3
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
459) Kaudal sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Hamısı düzdür

B) Dabanın paralici

C) Heç biri düz deyil

D) Sidik ifrazının pozulması

E) Axil vətərinin ikitərəfli enməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
460) Onurğanın osteoxondrozunun ikinci dövründə ( İ.Osnaya görə ) hansı kliniki əlamətlər üstünlük təşkil edir?
A) Hamısı düzdür

B) Heç biri düz deyil

C) Kliniki əlamətlər yoxdur

D) Ortopedik

E) Nevroloji
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə