Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Xəstədə diskogen reflektor ağrı sindromunun olmasını hansı müayinə dəqiq təsdiq edir?Yüklə 176,11 Kb.
səhifə8/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

461) Xəstədə diskogen reflektor ağrı sindromunun olmasını hansı müayinə dəqiq təsdiq edir?
A) ”Əvvəlki ağrı sindromunun “ provakasiyası ilə diskoqrafiya

B) Onurğanın rentgenoqrafiyası

C) Mieloqrafiya

D) Onurğanın maqnit-rezonans tomoqrafiyası

E) Diskin novokain blokadası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
462) Diskalgiyada ağrının mexanizmi necədir?
A) Fəqərəarası diskdə sinir uclarının qıcıqlanması

B) Dural kisənin sıxılması

C) Oynaqlarda degenerativ dəyişikliklər

D) Sinir kökünün sıxılması

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
463) Açıq cərrahi müalicə tələb etməyən onurğanın osteoxondrozu sindromları hansılardır?
A) Reflektor

B) Hamısı səhvdir

C) Kompression

D) Mielopatik

E) At quyruğunun
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
464) Onurğanın osteoxondrozunun hansı mərhələlərində nevroloji pozğunluqlar və disfunksiyaların əksəriyyəti inkişaf edir?
A) 1-ci

B) 5-ci


C) 4-cü

D) 3-cü


E) 2-ci
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
465) Normada bel nahiyəsində onurğa kanalının sagital ölçüsü nə qədərdir?
A) 10-15 mm

B) 5-10 mm

C) 25-30 mm

D) 30-35 mm

E) 15-25 mm
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
466) Onurğa kanalının nisbi stenozu hansı sagital ölçülərlə xarakterizə olunur ?
A) Fərqi yoxdur

B) 12-15 mm

C) 8-10 mm

D) 10-12 mm

E) 15-18 mm
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
467) Onurğa kanalının mütləq stenozu hansı sagital ölçülərlə xarakterizə olunur?
A) 12-15 mm

B) 10-12 mm

C) 10 mm-dən az

D) 6 mm-dən az

E) 15-18 mm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
468) Bud sinirinin zədələnmə sindromu hansıdır?
A) Vasserman simptomu

B) Tinel simptomu

C) Laseq simptomu

D) Kerniq simptomu

E) Brudzinski simptomu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
469) Vasserman simptomu necə təyin edilir?
A) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır

B) Heç biri düz deyil

C) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim dizdə bükülmüş ayağı açır

D) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim dizdə ayağı bükür

E) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
470) Maşkeviç simptomu neçə təyin edilir?
A) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır

B) Heç biri düz deyil

C) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim düzləndirilmiş ayağı qaldırır

D) Xəstə arxası üstə uzanır,həkim dizdə bükülmüş ayağı açır

E) Xəstə qarnı üstə uzanır,həkim dizdə ayağı bükür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
471) A.İ.Osnanın diskoqrafik təsnifatına görə degenerativ dəyişikliklərin ikinci mərhələsi necə xarakterizə olunur?
A) Onurğanın bel nahiyyəsində kontrast maddənin diskin yarıqları və cırıqları arasında yayılması ,fibroz həlqənin tamlığının tam pozulmaması ilə,diskdə 1,0-2.0 ml ölçülü boşluqların olması

B) Diskin həcminin onurğanın bel nahiyyəsində 1.0 ml-ə kimi böyüməsi

C) Hamısı səhvdir

D) Onurğanın bel nahiyyəsində fibroz həlqənin tamlığının tam pozulması ilə 2.0ml –dən böyük boşluğun olması

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
472) Fəqərəarası diskdə degenerativ dəyişikliklərin vizualizasiyası üsulları hansılardır?
A) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

B) Rengenoqrafiya

C) Kompyuter tomoqrafiya

D) Mieloqrafiya

E) Kompyuter tomoqrafiya-diskoqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
473) Onurğanın bel nahiyəsində fəqərəarası diskin punksiyasında istifadə olunmayan müdaxilə hansıdır?
A) Peridural

B) Ön-yan

C) Çrezmeningial

D) Transtorakal

E) Arxa-yan
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
474) Fəqərəarsı diskin fibroz həlqəsi nədən ibarətdir?
A) Heç biri düz deyil

B) III və VI tip kollagen liflər

C) IX və X tip kolagen liflər

D) I və II tip kollagen liflər

E) Düzdür B və V
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
475) Kaudal istiqamətdə arxa boylama bağın köndələn eni necə dəyişir?
A) Hamısı səhvdir

B) Hamısı düzdür

C) Dəyişmir

D) Artır


E) Azalır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
476) Fəqərəarsı disk hansı nahiyədə bol innervasiyaya malikdir?
A) Fibroz həlqənin xarici və daxili hissəsi

B) Pulpoz nüvə

C) Disk ümumiyyətlə innervasiya olunmur

D) Fibroz həlqənin daxili hissəsi

E) Fibroz həlqənin xarici hissəsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
477) Lazer diskektomiyasında nə baş verir?
A) Pulpoz nüvə dəyişməyir

B) Heç biri düz deyil

C) Pulpoz nüvənin plastikası

D) Hamısı düzdür

E) Pulpoz nüvənin ablyasiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
478) Fəqərəarası diskin fibrozu xemonukleolizdən sonra nə vaxt meydana çıxır?
A) Heç biri düz deyil

B) 3 aydan sonra

C) 6 aydan sonra

D) 1.5 ildən sonra

E) 1 aydan sonra
Ədəbiyyat: V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
479) Onurğanın döş nahiyəsi üçün ən az travmatik müdaxilə hansıdır?
A) Yan ekstraplevral

B) Transtorakal

C) Laminektomiya

D) Arxa yan

E) Transpedikulyar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
480) Onurğanın bel nahiyəsində fəqərəarsı diskin sekvestrasiya olunmuş paramedial yırtığında ən optimal müdaxilə hansıdır?
A) Xemonulleoliz

B) Laminektomiya

C) Lazer diskektomiya

D) Dəridən diskektomiya

E) Mikrodiskektomiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
481) Onurğanın bel nahiyəsində endoskopik foramenoplastika hansı hallarda aparılır?
A) Orta yırtığda

B) Lateral yırtığda

C) Paramedial yırtıgda

D) Heç biri düz deyil

E) Onurğa kanalının stenozu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
482) Endoskopik vizualizasiyanın çatışmazlığı hansıdır?
A) İkiölçülü orientasiya

B) Üçölçülü orientasiya

C) Üçölçülü orientasiya və pis işıqlanma

D) İkiölçülü orientasiya və pis işıqlanma

E) Pis işıqlanma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
483) Bazu kələfi hansı onurğabeyni sinir kələflərindən formalaşır?
A) C6-C7

B) C5-Th1

C) C6-Th2

D) C8-Th1

E) C4-C8
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
484) Dirsək siniri necə əmələ gəlir?
A) Bazu kələfinin arxa ikincili dəstəsindən

B) Bazu kələfinin medial və arxa ikincili dəstəsindən

C) Bazu kələfinin daxili və xarici ikincili dəstəsindən

D) Bazu kələfinin daxili ikincili dəstəsindən

E) Bazu kələfinin xarici ikincili dəstəsindən
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
485) Dirsək siniri bazunun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Dimdik-bazu əzələsində

B) Mil sinirindən içəri

C) Bazu arteriyasının arxa-daxili kənarında

D) Bazunun dərin arteriyasının arxasında

E) Bazu arteriyasının önündə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
486) Dirsək siniri bazunun orta 1/3-də harada yerləşir?
A) Medial əzələarası arkəsmədə

B) Üçbaşlı əzələnin daxili başında

C) İkibaşlı əzələnin daxili kənarı boyu

D) Bazu arteriyasından öndə

E) Orta sinirdən içəri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
487) Dirsək siniri bazunun aşağı 1/3-də harada yerləşir?
A) Bazu əzələsindən medial

B) İkibaşlı əzələnin daxili kənarı boyu

C) Orta sinirdən medial

D) Üçbaşlı əzələnin daxili başında

E) Bazu arteriyasının önündə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
488) Mil siniri hansı səthi və dərin şaxələrə bölünür?
A) Bazunun aşağı 1/3-də

B) Bazu sümüyünün lateral epikondilusu

C) Bazu arteyası boyu.

D) Mil siniri kanalında

E) Dirsək arteriyasının önündə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
489) Saidin orta 1/3-də orta sinir harada yerləşir?
A) İkibaşlı əzələnin medial şırımında

B) Barmaqların səthi və dərin bükücüləri arasında

C) Dirsək arteriyasından önə

D) Bazu arteriyasından bayıra

E) Mil arteriyası boyu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
490) Dirsək siniri saidin aşağı 1/3-də harada yerləşir?
A) Dirsək arteriyasının bayır kənarı boyu

B) Piroqov boşluğunda

C) Ovucun dərin bükücüləri altında

D) Barmaqların səthi bükücüləri və biləyin dirsək bükücüləri arasında

E) Kvadrat pronatorun ön səthində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
491) Oma sinir kələfi hansı kökcüklərdən formalaşır?
A) L4-S3

B) L4-S5


C) L3-S5

D) S1-S5


E) L5-S5
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
492) Oturaq siniri çanaq boşlugundan harada çıxır?
A) Alkokko kanalından

B) Armudaltı dəlikdən

C) Pilləarası üçbucaq dəliyindən

D) Kiçik oturaq dəliyindən

E) Armudüstü dəlikdən
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
493) Oturaq siniri budun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Budun yarımvətər və ikibaşlı əzələsi arasında

B) Qalça arteriyasından daxilə

C) Böyük sarğı və qapayıcı əzələlər arasında

D) Budun ikibaşlı əzələsinin uzun başı və böyük gətirici əzələ arasında

E) Armudşəkilli əzələnin altında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
494) Qamış siniri baldırın orta 1/3-də harada yerləşir?
A) İncik əzələsinin altında

B) Kambalaşəkilli əzələnin altında

C) Arxa qamış əzələsindən içəri

D) Arxa qamş arteriyasından xaricə

E) Baş barmağın bükücüləri və barmaqların uzun bükücüləri arsında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
495) Dizaltı çuxur nahiyəsində incik siniri harada yerləşir?
A) İkraşəkilli əzələnin altında

B) Budun ikibaşlı əzələsinin medial kənarı və baldırın ikibaşlı əzələsinin lateral başcığı arasında

C) İncik əzələsinin uzun başlıqları arasında

D) İnçik əzələsinin içərisində

E) İnçik sümüyünün başının arxasında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
496) Bazu kələfi əməliyyatlarında hansı müdaxilə tətbiq edilir?
A) Körpücükaltı müdaxilə

B) Korpücüküstü arxa-yan müdaxilə

C) Transaksillyar müdaxilə

D) Bütün sadalananlar

E) Arxa kürəküstü müdaxilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
497) Bazu kələfinin yuxarı birincili sütununda cərahi əməliyyatlarında məsləhət olunan müdaxilə hansıdır?
A) Sozon-Yaroşeviç müdaxiləsi

B) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə

C) Qanadaltı müdaxilə

D) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə və transaksillyar müdaxilə

E) Transaksillyar müdaxilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
498) Bazu kələfinin aşağı birincili sütununda cərahi əməliyyatlarında məsləhət olunan müdaxilə hansıdır?
A) Transaksillyar müdaxilə

B) Arxa kürəküstü müdaxilə

C) Transaksillyar müdaxilə, arxa kürəküstü müdaxilə

D) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə

E) Sozon-Yaroşeviç müdaxiləsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
499) Bazu kələfinin preqanqlionar zədələnmələri əməliyyatlarında hansı müdaxilə tətbiq edilir?
A) Hemilaminektomiya

B) Körpücüküstü arxa-yan müdaxilə

C) Bazu kələfi uc şaxələrinə və qabırğaarası sinirlərə müdaxilə

D) Bazu kələfi uc şaxələrinə və qabırğaarası sinirlərə müdaxilə, hemilaminektomiya

E) Transaksillyar müdaxilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
500) Bazu kələfinin preqanalionar zədələnmələrində ağrı sindromunun cərrahi müalicəsi harada aparılır?
A) Bazu kələfinin ikincili dəstələrində

B) Bazu kələfinin uc şaxələrində

C) Bazu kələfinin birincili sütünlarında

D) Simpatik sinir sistemində

E) Onurğa beyninin arxa-yan giriş zonalarında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
501) Mil siniri cərrahi əməliyyatlarında hansı müdaxilələrdən istifadə edilir?
A) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

B) Saidin ön səthində orta xətt üzrə dairəvi pronatorun medial kənarı

C) Bazunun içəri səthində bazunun ikibaşlı əzələsinin qabarığı üzərində

D) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

E) Biləyin mil bükücü vətərinin medial kənarı boyu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
502) Orta sinirin cərrahi əməliyyatlarında hansı müdaxilələrdən istifadə edilir?
A) Bazunun içəri səthində bazunun ikibaşlı əzələsinin qabarığı üzərində

B) Biləyin mil bükücü vətərinin medial kənarı boyu

C) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

D) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

E) Cavabların hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
503) Dirsək sinirin cərrahi əməliyyatlarında aşagıdakı müdaxilələrdən istifadə
A) Saidin ön səthində orta xətt üzrə dairəvi pronatorun medial kənarına qədər

B) Bazunun içəri səthində bazunun ikibaşlı əzələsinin qabarığı üzərində

C) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

D) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

E) Cavabların hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
504) Sarğı nahiyyəsində oturaq sinirində cərrahi əməliyyatlarda ən məqsədəuyğun müdaxilə hansıdır?
A) Qasıq sümüyü qabarından uzun yaxınlaşdırıcı əzələnin xarici kənarına kimi 10-12 sm ölçülü vertikal kəsik

B) Budun aşağı üçdəbirində ,böyük yaxınlaşdırıcı əzələnin vətərinin kənarı boyu

C) Radzievski müdaxiləsi

D) Bucaqlı kəsik ,Pupart bağının bayır yarısından aşağı bud arteriyasının proyeksion xəttindən 2 sm xaricə çəkilən xətt boyu

E) Hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
505) Qamış sinirin cərrahi əməliyyatlarında hansı müdaxilələrdən istifadə məsləhətdir?
A) Dizaltı çuxurun ortasından daxili topuq və daban vətəri arasındakı dərinliyin ortasını birləşdirən xətt boyu kəsik

B) Baldırın arxa səthində orta kəsik

C) Qamış sümüyünün daxili sərhədindən bir köndələn barmaq arxaya baldırın medial səthində a/3 və o/3-də boylama kəsik və baldırın arxa səthində orta kəsik

D) Qamış sümüyünün daxili sərhədindən bir köndələn barmaq arxaya baldırın medial səthində a/3 və o/3-də boylama kəsik

E) İncik sümüyü başından bir qədər aşağıda qurtaran budun ikibaşlı əzələ vətəri üzərindən aparılan kəsik.
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
506) Epinevral tikişlərdə hansı saplardan istifadə edilir?
A) Atravmatik tikiş materialı 4/0

B) Ketqut sapı

C) Atravmatik tikiş materialı 10/0

D) Atravmatik tikiş materialı 6/0-7/0

E) İpək sap
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
507) Pepinevral tikişlərdə hansı saplardan istifadə edilir?
A) Atravmatik tikiş materialı 6/0-7/0

B) Atravmatik tikiş materialı 10/0

C) Atravmatik tikiş materialı 4/0

D) Ketqut sapı

E) İpək sap
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
508) İnterfaskulyar tikişlərdə hansı saplardan istifadə edilir?
A) İpək sap

B) Ketqut sapı

C) Atravmatik tikiş materialı 6/0-7/0

D) Atravmatik tikiş materialı 10/0

E) Atravmatik tikiş materialı 4/0
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
509) Sinirin sərbəst autotrasplantla plastikasında nə tətbiq edilir?
A) Baldırın lateral dəri siniri

B) Heyvanın konservləşdirilmiş onurğa beyni

C) Damar

D) Ətraf toxumalardan götürülmüş dəri siniri

E) İri sinir sütunu az əhəmiyyətlidir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
510) Didilmiş ,əzilmiş,çirklənmiş yaralarda sinirə tikişin qoyulmasının optimal müddəti hansıdır?
A) 3-4 həftə sonra

B) İlk cərrahi işləmə vaxtı

C) 2-3 həftə sonra

D) 4-6 həftə sonra

E) Bir həftə sonra
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
511) Bazu kələfindən innervasiya olunan əzələlər hansıdır?
A) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələ

B) Kürək-dilaltı

C) Deltaşəkilli və bazu- mil

D) Bazu- mil

E) Deltaşəkilli
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
512) Duşen-Erb iflici hansıdır?

A) Ağrı sindromu

B) Əldə total plegiya

C) Əldə distal hərəki itmələr

D) Klod Bernar–Horner sindromu

E) Əldə proksimal hərəki itmələr


Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
513) Dejerin-Klumpke paralici hansıdır?
A) Əldə distal hərəki itmələr

B) Klod Bernar –Qorner sindromu

C) Əldə total plegiya

D) Ağrı sindromu

E) Əldə proksimal hərəki itmələr
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
514) Saidin orta 1/3-də mil sinirinin zədələnməsi nə ilə müşayiət olunur?
A) ”Anatomik tabakerka “ zonasında biləkdə anesteziya

B) Said və bilək açıcılarının paralici və ”Anatomik tabakerka “ zonasında biləkdə anesteziya

C) Said və bilək açıcılarının paralici

D) Ağrı sindromu

E) Kobud trofiki pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
515) Mil sinirini formalaşdıran köklər hansıdır?
A) C7

B) C6-C7 kökləri

C) C8 kökü

D) C7-C8 kökləri

E) D1 kökü
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
516) Dirsək sinirini formalaşdıran köklər hansılardır?
A) D1 kökü

B) D1-D2 kökləri

C) C7-C8 kökləri

D) C8 kökü

E) C6-C7 kökləri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
517) Formalaşdığı yerdə mil sinirinin zədələnməsi necə xarakterizə olunur?
A) ”Quş pəncəsi” simptomu

B) ” Meymun pəncəsi “simptomu

C) Bazunun üçbaşlı əzələsinin paralici

D) Hamısı düzdür

E) Biləyin arxasında mil səthinin hipesteziyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
518) Dirsək sinirinin zədələnməsində nə rast gəlinmir?
A) Biləyin qurdabənzər əzələlərinin hipotrofiyası

B) Düzdür C vəD

C) Hipotenar əzələsinin hipotrofiyası

D) Üçbaşlı əzələnin hipotrofiyası

E) V və qismən IV barmaq dərisini hipesteziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
519) Budun dördbaşlı əzələsinin atrofiyası hansı zədələnmələrdə inkişaf edir?
A) Qapayıcı sinir

B) Oturaq siniri

C) Bud siniri və qapayıcı sinir

D) Qalça-qasıq siniri

E) Bud siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
520) Oturaq siniri daha çox harada qamış və incik sinirlərinə ayrılır?
A) Tarzal kanalda

B) Budun aşağıı 1/3-də və sarğı büküşü

C) Budun aşağıı 1/3-də

D) Sarğı büküşü

E) Dizaltı çuxurda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
521) Oturaq sinirin zədələnmələrində reflektor pozgunluqlar hansılardır?
A) Diz refleksinin itməsi

B) Pəncə refleksinin refleksinin itməsi

C) Axil refleksinin itməsi

D) Deyişiksiz

E) Diz və axill refleksinin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
522) Qamış sinirinin zədələnmələrində hərəki pozgunluqların simptomokompleksi hansıdır?
A) Baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

B) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici və baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

C) Peroneol əzələlərinin atrofiyası

D) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici

E) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
523) Qamış sinirinin zədələnmələrində hissi pozgunluqların simptomokompleksi hansıdır?
A) Ağrı sindromu

B) Bütün sadalananlar

C) Ayaq barmaqlarında propriosetiv hissiyatın izolə olunmuş düşməsi

D) Baldırın xarici səthində , ayağın altında hissi pozğunluqlar

E) Baldırın arxa səthində ,ayağın altında hissi pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
524) Oturaq sinirinin zədələnmələrində trofik pozğunluqlar hansıdır?
A) Dırnaqların dağılması

B) Daban sümüyünün osteomieliti

C) Bütün sadalananlar

D) Ayaqaltının hiperkeratozu

E) Ayaqaltında trofik pozğunluqlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
525) Ətraf sinirlərinin zədələnmələrində fantom-ağrı sindromu necə xarakterizə olunur?
A) Sadalananlardan istəniləni

B) Fantomda periodik meydana çıxan ağrılar

C) Ətrafın zədələnmiş hissəsində kauzalgiya sindromu

D) Ağrısız fantom zədələnməmiş ətraflarda ağrılarla

E) Fantomda daima ağrı sindromu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
526) Transaksillyar yoldan harada əməliyyat aparmaq olar?
A) Yuxarı birincili dəstədə

B) Aşağı birincili dəstə və C8 ,D1 köklərində

C) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə

D) Aşağı birincili dəstələr və C8 ,D1 köklərində və bazu kələfinin ikincili dəstələrinə

E) Orta birincili dəstədə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə