Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) Mil sinirində hansı müdaxilədə əməliyyat aparmaq olar?Yüklə 176,11 Kb.
səhifə9/16
tarix08.12.2016
ölçüsü176,11 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

527) Mil sinirində hansı müdaxilədə əməliyyat aparmaq olar?
A) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

B) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə

C) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

D) Sadalananlardan istəniləni

E) İçəri səthdə, bazunun ikibaşlı əzələsinin qarıncığı üzərində
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
528) Orta sinirdə cərrahi əməliyyata hansı kəsik imkan verir?
A) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə

B) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

C) Heç biri

D) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

E) Cavabların hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
529) Dirsək sinirində cərrahi əməliyyata hansı kəsik imkan verir?
A) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə və bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər

B) İçəri səthdə, bazunun ikibaşlı əzələsinin qarıncığı üzərində kəsik

C) Deltaşəkilli əzələnin arxa kənarının ortasından lateral bazu şırımının aşağı sonuna qədər

D) Orta xəttdə saidin bükücü səthində dairəvi pronatorun medial kənarı üzrə

E) Bazunun daxili epikondilusundan noxudabənzər sümüyə qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
530) Bazu kələfinin lateral dəstələri hansılardır?
A) Əzələ-dəri siniri,saidin lateral dəri siniri,orta sinirin lateral ayaqcığı

B) Dirsək siniri

C) Saidin medial dəri siniri

D) Mil siniri

E) Qoltuqaltı sinir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
531) Bazu kələfinin medial dəstələrinə hansı aiddir?
A) Dirsək siniri

B) Əzələ- dəri siniri

C) Mil siniri

D) Saidin medial dəri siniri

E) Qoltuqaltı sinir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
532) Bazu kələfinin arxa dəstələrinə hansıl aiddır?
A) Əzələ-dəri siniri

B) Dirsək siniri

C) Mil siniri, qoltuqaltı sinir

D) Saidin medial dəri siniri

E) Mil siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
533) Körpücüküstü nahiyədən müdaxilə bazu kələfinin hansı şöbələrində aparılır?
A) Orta birincili sütuna

B) Bazu kələfinin ikincilisütunlarına

C) Yuxarı birincili sütuna, orta birincili sütuna

D) Orta birincili sütuna

E) Aşağı birincili sütuna
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
534) Transaksilyar kəsikdən müdaxilə bazu kələfinin hansı şöbələrində aparılır?
A) İkincili sütunlara

B) Yuxarı birincili sütun

C) Aşağı birincili sütun

D) İkincili sütunlara və yuxarı birincili sütun

E) İirincili sütunlara
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
535) Orta sinir harada yerləşir?
A) Bazal venadan arxada üçbaşlı əzələnin xüsusi fassiysının əmələ gətirdiyi fassial futlyardan başqa hamısı düzdür

B) Bazuda damar-sinir dəstəsinin tərkibində daxili əzələarası şırımda

C) Bazal venadan arxada üçbaşlı əzələnin xüsusi fassiysının əmələ gətirdiyifassial futlyarda

D) Saidin yuxarı 1/3 və orta 1/3-də barmaqların dərin və səthi bükücüləri arasında

E) Biləyin mil bükücü və uzun ovuc əzələsinin vətərləri arasındakı sahədə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
536) Dirsək siniri bazunun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Hamısı səhvdir

B) Bazu sümüyünü arxadan əhatə edir

C) Damar-sinir dəstəsinin tərkibində daxili əzələarası şırımda

D) Üçbaşlı əzələnin altında

E) İkibaşlı əzələdən bayırda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
537) Dirsək siniri bazunun orta 1/3-də harada yerləşir?
A) Bazal venadan arxada üçbaşlı əzələnin xüsusi fassiysının əmələ gətirdiyi fassial futlyarda

B) Bazu əzələsində ikibaşlı əzələnin qısa başcığının altında

C) Bazu sümüyünün bayır kənarında

D) Dərialtı toxumada,vena bazilikadan içəri

E) Bazu əzələsi və ikibaşlı əzələnin qısa başcığı arasındakı sahədə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
538) Oturaq siniri harada formalaşır?
A) Armudvarı əzələnin üstündən çanaq boşluğundan çıxır

B) Cavabların hamısı səhvdir

C) Budun ikibaşlı əzələsinin medial kənarının altında yerləşir

D) Armudvarı əzələnin altından çanaq boşluğundan çıxır

E) İncik sinirinin başının arxasında yerləşir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
539) Qamış siniri harada formalaşır?
A) Dizaltı çuxur nahiyyəsində formalaşır, inciksümüyü başının arxasında yerləşir

B) Dizaltı çuxur nahiyyəsində formalaşır

C) İnciksümüyü başının arxasında yerləşir

D) Budun aşağı yarısında formalaşır

E) Armudvarı əzələnin altından çanaq boşluğundan çıxır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
540) İncik siniri harada formalaşır ?
A) Budun aşağı yarısında formalaşır

B) Budun aşağı yarısında formalaşır, baldırın yuxarı 1/3-də uc şaxələrinə ayrılır

C) Baldırın yuxarı 1/3-də uc şaxələrinə ayrılır

D) Daxili topuq və ya ondan aşağı nahiyyədə öz uc şaxələrinə bölünür

E) Diz oynağı nahiyyəsində uc şaxələrinə ayrılır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
541) İncik sinirində əməlyyatlar hansı kəsiklə aparılır?
A) Böyük gətirici əzələ vətərinin kənarı boyu budun aşağı 1/3-də aparılan kəsik

B) İncik siniri başından bir qədər aşağı qurtaran budun ikibaşlı əzələ vətərinin üzərində aparılan kəsik

C) Dizaltı çuxurun ortasından daxili topuqla daban vətəri arsındakı nahiyənin ortasına çəkilmişkəsikdən

D) Pəncənin içəri səthində I ayaqdarağı sümüyündən dabana kimi qövsvarı kəsikdən

E) Hamısı səhvdir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
542) Bud siniri harada yerləşir ?
A) Düzdür B və D

B) Sarğı əzələsində

C) Budun orta 1/3-də uc şaxələrinə bölünür

D) Qalça-bel əzələsində dərzi əzələsindən medial və dərin

E) Armudvarı əzələnin altından çıxır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
543) Sinirə birincili li tikişin qoyulmasına göstərişlər hansıdır?
A) Çirklənmiş kəsilmiş yara

B) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə təmiz kəsilmiş yara

C) Güllə yarası

D) Mil sinirinin keçiriciliyinin pozulması ilə bazu sümüyünün açıq sınığı

E) Çirklənmiş kəsilmiş yara, güllə yarası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
544) Sinirin tamlığının dəqiqləşdirilməsi üsulları hansılardır?
A) Bütün sadalananlar

B) Epinervin tamlığının anatomik qiymətləndirilməsi

C) Mikroskopdan istifadə etməklə sinir dəstələrinin tamlığının qiymətləndirilməsi

D) Hidropreparovkada sütundaxili çapıqların qiymətləndirilməsi

E) İntraoperasion elektrodiaqnostika
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
545) Travmadan sonra preqanqlionar zədələnmələrdə cərrahi müdaxilənin optimal müddəti hansıdır?
A) 1 ilə qədər

B) 3 aya qədər

C) 2 ilə qədər

D) İlk günlər

E) 3 ilə qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
546) Oma –bel kələfi necə formalaşır?
A) L4-S5

B) L1-S3


C) L3-S4

D) L2-S5


E) L1-S2
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
547) Oturaq siniri kiçik çanaq boşluğundan harada çıxır?
A) Böyük oturaq dəliyi

B) Qapayıcı dəlik

C) Armudaltı dəlik

D) Kiçik oturaq dəliyi

E) Armudüstü dəlik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
548) Oturaq sinirini formalaşdıran köklər hansılardır?
A) L2-L4

B) L1-L3


C) L4-S3

D) L3-L5


E) L5-S2
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
549) Bud sinirini formalaşdıran köklər hansılardır?
A) L2-L4

B) L5-S2


C) L3-L5

D) L4-S3


E) L2-L4
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
550) Oturaq siniri budun yuxarı 1/3-də harada yerləşir?
A) Qalça arteriyasından daxilə

B) Böyük sarğı və qapayıcı əzələlər arasında

C) Budun ikibaşlı və yarımvətər əzələləri arasında

D) Dördbaşlı və dərzi əzələləri arasında

E) Budun ikibaşlı əzələsinin uzun başı və böyük gətirici əzələ arasında
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
551) Oturaq sinirin uc şaxələri hansılardır?
A) Səthi incik siniri

B) Ümumi qamış siniri

C) Qamış siniri

D) Dərin incik siniri

E) Ümumi incik siniri, qamış siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
552) Bel kələfinin şaxələrinə nə aid deyil?
A) Bud siniri

B) Qamış siniri

C) Cinsiyyət siniri

D) Qapayıcı sinir

E) Qalça-hipoqastral sinir
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
553) Oma kələfinin şaxəsinə nə aiddir?
A) Oturaq siniri

B) Qapayıcı sinir

C) Cinsiyyət siniri

D) Budun arxa dəri siniri

E) Sarğı siniri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
554) Budun lateral dəri siniri harada yerləşir?
A) Budun yan səthinin dərisini innervasiya edir və əzələ lakunası lateral nahiyyəsindən buda çıxır

B) Əzələ lakunası lateral nahiyəsindən buda çıxır

C) L4-L5 kökləri ilə formalaşır

D) Heç bir variant düz deyil

E) Damar lakunası lateral nahiyəsindən buda çıxır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
555) Ümumi incik siniri harada yerləşir?
A) Bud sinirindən başlanır

B) Medila topuğun arxasında uc şaxələrə bölünür

C) Lateral topuğun arxasında

D) İncik sümüyünün başını əhatə edir

E) Pəncənin lateral kənarının dərisini və V barmağı innervasiya edir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
556) Neyropraksik zədələnmələrin xarakteri necədir?
A) Anatomik tamlıq saxlanılıb

B) Hərəki itmələr adətən tamdır

C) Spontan bərpa az hallarda olur

D) Sinir liflərinin tamlığı pozulub,amma sinir qişalarının intaklığı saxlanılıb

E) Hissiyyatın itməsi həmişə tamdır
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
557) Periferik sinirlərin ən çox differensasiyalı şişi hansıdır?
A) Şvannoma

B) Neyrofibroma

C) Neyrogen sarkoma

D) Ependioma

E) Anaplastik şvannoma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
558) Budun dördbaşlı əzələsinin atrofiyası hansı zəsələnmədə inkişaf edir?
A) Cinsiyyət sinirinin

B) Oturaq sinirin

C) Qalça-qasıq siniri

D) Qapayıcı sinirin

E) Bud sinirinin
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
559) Oturaq siniri əksər hallarda harada ümumi incik və qamış sinirlərinə bölünür?
A) Baldırın orta 1/3-də

B) Sarğı büküçündə

C) Dizaltı çuxurda

D) Budun arxa səthinin orta 1/3-də

E) Tarzal kanalda
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
560) Oturaq siniri zədələnməsinin simptomokompleksinə nə daxildir?
A) Baldırın açıcılarının parezi

B) Baldırın bükücülərinin parezi

C) Aşağıdakılar, baldırın açıcılarının parezindən başqa

D) Pəncə açıcılarının parezi

E) Pəncə bükücülərinin parezi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
561) Oturaq siniri zədələnmələrində reflektor pozğunluqlar hansılardır?
A) Anal refleksinin itməsi, diz refleksinin itməsi

B) Ayaqaltı refleksin itməsi

C) Diz refleksinin itməsi

D) Anal refleksinin itməsi

E) Axil refleksinin itməsi, ayaqaltı refleksin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
562) Qamış siniri zədələnməsinin simptomokompleksinə nə aiddir?
A) Pəncə və barmaq bükücülərinin paralici, baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

B) Pəncə və barmaq açıcılarının paralici

C) Baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası

D) Peroneal əzələlərin atrofiyası

E) Peroneal əzələlərin atrofiyası, baldırın arxa qrup əzələlərinin atrofiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
563) Ümumi incik siniri zədələnməsinin simptomokompleksinə nə aiddir?
A) II və III barmaqların qonşu səthlərinin hipesteziyası

B) Pəncə və barmaq açıcılarının paralici

C) Pəncə və barmaqların arxa səthinin hipesteziyası

D) Baldırın lateral səthinin hipesteziyası

E) Bütün sadalananalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
564) Qamış siniri zədələnməsində hissiyyat pozğunluqlarının simptomokompleksinə nə aiddir?
A) Pəncə və barmaqların arxa səthinin hipesteziyası

B) Baldırın lateral səthinin hipesteziyası

C) Ayaq barmaqlarında izolə olunmuş propriosetiv hissiyyatın itməsi

D) Budun lateral səthinin hipesteziyası

E) Ayaqaltı və pəncənin lateral səthinin hipesteziyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
565) Oturaq siniri zədələnmələrində trofik pozğunluqlar necə xaraterizə olunur?
A) Daban sümüyünün osteomieliti

B) Ayaqaltnda trofik xoraların formalaşması

C) Ayaqaltının hiperkeratozu

D) Dırnaqlarda dağılma

E) Bütün sadalananlar ilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
566) Ətraf sinirlərinin zədələnmələrində fantom-ağrı sindromu necə başa düşülür?
A) Zədələnməmiş ətraflarda kauzalgik ağrı

B) Zədələnməmiş ətrafda radikulyar ağrı

C) Fantomda daimi ağrılar

D) Fantomda periodik meydana çıxan ağrılar

E) Ağrısız fantom zədələnməmiş ətraflarda ağrılarla
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
567) Sadalanan travmalardan hansı periferik sinirlərin güllə zədələnmələrinə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Bazu sümüyünün sınığı və mil sinirinin zədələnməsi ilə güllə yarası

C) Dirsək sinirinin partlayış zamanı metal qəlpələrlə yaralanması

D) Orta sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə saidin qırma yarası

E) Oturaq sinirinin zədələnməsi ilə budun qəlpəli sınığı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
568) Periferik sinirlərin sütundaxili zədələnməsinə nə aiddir?
A) Dərmanların inyeksion yolla yeridilməsində sinirin zədələnməsi

B) Bütün sadalananalar

C) Oturaq sinirinin zədəsi ilə budun deşilmiş yarası

D) Epinevrinin vizual tamlığı fonunda sinir keçiriciliyinin pozulması

E) Bazu kələfinin preqanqlionar zədəsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
569) Periferik sinirin degenerasiyası onun tam kəsilməsindən sonra nə vaxt başlayır?
A) Zədələnmənin I-II sutkalarında

B) Zədələnmənin I saatlarında

C) Bir aydan sonra

D) Düzdür B və C

E) 10 gündən sonra
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
570) Periferik sinirlərin zədələnmələrində hansı hərəki pozğunluqlar baş verir?
A) Yüksək tonusla paralic

B) Yüksək reflekslərlə parez

C) Aşağı reflekslərlə parez

D) Aşağı tonusla paralic

E) Aşağı reflekslərlə parez, aşağı tonusla paralic
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
571) Sinir və damarların müştərək zədələnməsinin əlamətləri hansılardır?
A) Dağıdıcı,daimi ağrılar

B) Hərəkətin pozğunluğu,ətrafların soyutması

C) Ətrafların qızarması, ödemi və hissiyyatın pozğunluğu

D) Bütün sadalananlar

E) Ətrafların sianozluğu,ödemi və hissiyyatın pozğunluğu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
572) Sinir sütunları və kələflərinin zədələnməsinin diaqnostik üsulları hansılardır?
A) Kompyuter tomoqrafiya, mieloqrafiya, elektrodiaqnostika

B) Anğioqrafiya

C) Ventrikuloqrafiya, anğioqrafiya

D) Elektrodiaqnostika

E) Ventrikuloqrafiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
573) Periferik sinirlərin və sinir kələflərinin zədələnməsinin diaqnostikası üsulları hansılardır?
A) Somato-sensor VP müayinəsi

B) Elektromieloqrafiya

C) KT mieloqrafiya

D) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
574) Körpücüküstü yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Yuxarı və orta bazu kələfinin birincili dəstələrinə

B) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə

C) Bazu kələfinin son şaxələrinə

D) Bazu kələfinin yuxarı birincili dəstələrinə

E) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
575) Körpücükaltı yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Bazu kələfinin arxa birincili dəstələrinə

B) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə

C) Bazu kələfinin arxa ikincili dəstəsinə

D) Bazu kələfinin yuxarı birincili dəstələrinə

E) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
576) Transaksillyar yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Bazu kələfinin son şaxələrinə

B) Bazu kələfinin aşağı birincili dəstələrinə

C) Yuxarı və orta bazu kələfinin birincili dəstələrinə

D) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə

E) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
577) Arxa kürəküstü yol bazu kələfinin hansı şöbələrinə müdaxiləyə imkan verir?
A) Bazu kələfinin son şaxələrinə

B) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə və onu formalaşdıran sinir köklərinə

C) Bazu kələfinin ikincili dəstələrinə

D) Bazu kələfinin birincili dəstələrinə

E) Yuxarı və orta bazu kələfinin birincili dəstələrinə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
578) Oturaq sinirində harada əməliyyatlar aparılır?
A) Sarğı büküşündə horizontal kəsik

B) Ön yuxarı qalça sümüyündən başlayıb sarğını əhatə edən və sarğı büküşündən aşağı qurtaran aypara kəsikdən

C) Budun ortasından dizaltı çuxurun xarici kənarına kimimaypara kəsik

D) Sarğı nahiyəsində qalça sümüyü darağını budun ortası ilə birləşdirən orta kəsikdən

E) Budun aşağı 1/3-dən sarğının yuxarı 1/3-nə kimi orta kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
579) Budun xarici dəri sinirində əməliyyatlar harada aparılır?
A) Pupart bağı boyunca onun orta 1/3-də

B) Budun yan səthində Pupart bagından 10 sm aşağı boylama kəsik

C) Pupart bağı boyunca onun lateral 1/3-də

D) Pupart bağı boyunca onun medial 1/3-də

E) Pupart bağından 5 sm aşağı dərzi əzələsi üzərində köndələn kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
580) Sinirlərin tunnel zədələnməsinin cərrahi müalicəsinin əsas məsələləri hansılardır?
A) Patoloji dəyişilmiş sinirdə manipulyasiyalar

B) Bütün sadalananlar, sinir sütunları yaxınlığındakı damarlarda manipulyasiyalar başqa

C) Sinir sütunları yaxınlığındakı damarlarda manipulyasiyalar

D) Sinir sütununu basan və travma edən toxuma strukturlarının aradan qaldırılması

E) Tunnel divarının açılması ilə sinir sütununun dekompressiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
581) Ümumi incik sinirində əməliyyatlar harada aparılır?
A) Dizaltı çuxurun ortasında boylama kəsik

B) Dizaltı çuxurun ortasından medial topuğa qədər olan kəsik

C) Budun ikibaşlı əzələ vətəri üzərindən incik sümüyününbaşına qədər olan kəsikdən

D) Dizaltı çuxurdan baldırın aşağı 1/3-nə kimi orta kəsik

E) Diz qapağından lateral boylama kəsik
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
582) Periferik sinirlərdə mikrocərrahi manipulyasiyalar hansılardır?
A) Sinir-transplantların istifadə edilməsi

B) Nevrotizasiya

C) Bütün sadalananlar

D) Neyrorafiya

E) Nevroliz
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
583) Nevroliz nədir?
A) Sinir sütununun ətraf çapıqlardan ayrılması

B) Bütün sadalananlar

C) Sinir dəstələrinin ayrılması

D) Epinevriyanın xaric edilməsi

E) Əməliyat üçün sinir sütununu ayrılması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
584) Sinirə birincili tikişin qoyulmasına göstərişlər hansılardır?
A) Ətrafların uzunmüddətli sıxılma sindromu

B) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə təmiz kəsilmiş yara

C) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə güllə yarası

D) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə sümüyün açıq sınığı

E) Sinirin keçiriciliyinin pozulması ilə çirklənmiş kəsilmiş yara
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
585) Sinirin perinevral tikişinin epinevral tikişə nisbətən üstünlüyü nədən ibarətdir?
A) Texnikanın nisbi sadəliyi

B) Tikiş nahiyəsində capıq toxumasının az olması

C) Əməliyyatın tez başa çatması

D) Sinir dəstələrinin daha dəqiq uc-uca qoyulması

E) Daha ucuz və sadə alətlərin istifadə olunması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
586) Nevroliz və endonevrolizdə operasion mikroskopdan istifadə nəyə imkan verir?
A) Cərrahi müdaxilənin vaxtını qısaldır

B) Bütün sadalananlar, cərrahi müdaxilənin vaxtını qısaldmasından başqa

C) Çapıq toxumasını sağlam toxumadan fərqləndirməyə

D) Zədələnməmiş dəstələri ayırmağa

E) Sinirin intakt toxumasını rezeksiyadan qoruyur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
587) Bud sinirinin zədələnməsi üçün nə xarakterikdir?
A) Bütün sadalananlar, budun ikibaşlı əzələsinin atrofiyasından başqa

B) Baldırın bükülməsinin qeyri mümkünlüyü

C) Budun ikibaşlı əzələsinin atrofiyası

D) Budun dördbaşlı əzələsinin atrofiyası

E) Diz refleksinin itməsi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 176,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə