Oakajee port and rail opr rail development vegetation and flora assessmentYüklə 19,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə38/74
tarix24.08.2017
ölçüsü19,54 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   74

1:35,000

Absolute Scale -

K

00.6

1.2


Kilometres

1:35,000

Absolute Scale -

X

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

")

"

)"

)

")

"

)"

)

")

"

)"

)

")

"

)!

(

!(

!

(!

(

!(

!

(!

(

!(

!

(!

(

^_

^

_^

_

^_

^

_YU

N

ATEN

IN

DE

W

AR

O

AD

GER


AL

DT

ONMO

UN

T MAG

NET


RO

AD

320000330000

340000


350000

6830


000

6840


000

6850


000

6860


000

6870


000

K

03

6

KilometresLegend'>1:130,000

Absolute Scale -

Legend

Main roads

OPR Rail Corridor

Coordinate System

Name: GDA 1994 MGA Zone 50

Projection: Transverse Mercator

Datum: GDA 1994Figure:

Project ID: 1131

Drawn: AH

Date: 03/05/10

DRF and Priority

Flora Locations

(Map 2)

A3

Unique Map ID: A094

X

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

Y%

,

")

!

(345000

345500


6835

500


K

0

0.10.2

Kilometres1:10,000

Absolute Scale -

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

Y#

*

#*

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,"

)

^_

330500


331000

6844


000

6844


500

K

00.1

0.2


Kilometres

1:10,000

Absolute Scale -

#

*

#*

#

*#*

#

*%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

"

)!

(

!(

!

(!

(

!(

!

(!

(

!(

!

(!

(

^_

^

_CA

RN

ARV

O

NM

UL

LE

W

ARO

A

D340000

350000


360000

370000


380000

6880


000

6890


000

6900


000

Legend

Main roads

OPR Rail Corridor

DRF and Priority

Flora Locations

(Map 3)

Coordinate System

Name: GDA 1994 MGA Zone 50

Projection: Transverse Mercator

Datum: GDA 1994A3

Figure:

Project ID: 1131

Drawn: AH

Date: 03/05/2010

K

03

6

Kilometres1:130,000

Absolute Scale -

Unique Map ID: A095#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*#

*#

* #*#*#*#*

#

*

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

")

"

)"

)")


^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_BER

IN

GAR

R

API

N

DAR

R

OAD

CA

RNA

RV

ON

M

ULL

E

WA

RO

AD

380000


390000

400000


410000

420000


6910

000


6920

000


6930

000


Legend

Main roads

OPR Rail Corridor

DRF and Priority

Flora Locations

(Map 4)

Coordinate System

Name: GDA 1994 MGA Zone 50

Projection: Transverse Mercator

Datum: GDA 1994A3

Figure:

Project ID: 1131

Drawn: AH

Date: 03/05/2010

K

03

6

Kilometres1:130,000

Absolute Scale -

Unique Map ID: A096X

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

Y#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

* #*#*#*#*#

*

#*

#

*#

*

#*

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

"

)"

)

")")

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_B

E

RIN

G

ARRA

P

INDAR

RO

AD

Y

AL

G

OO

N

OR

TH

RO

A

D430000

440000


450000

460000


470000

6930


000

6940


000

6950


000

Legend

Main roads

OPR Rail Corridor

DRF and Priority

Flora Locations

(Map 5)

Coordinate System

Name: GDA 1994 MGA Zone 50

Projection: Transverse Mercator

Datum: GDA 1994A3

Figure:

Project ID: 1131

Drawn: AH

Date: 03/05/2010

K

03

6

Kilometres1:130,000

Absolute Scale -

Unique Map ID: A097#

*

#*

#

*#

*

#*

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,^

_

^_

^

_^

_

^_

Y

AL

G

OO

NO

RTH

RO

AD

ME

KAMO

UN

T WITTE

NO

OMRO

AD

470000480000

490000


500000

510000


6960

000


6970

000


6980

000


Legend

Main roads

OPR Rail Corridor

DRF and Priority

Flora Locations

(Map 6)

Coordinate System

Name: GDA 1994 MGA Zone 50

Projection: Transverse Mercator

Datum: GDA 1994A3

Figure:

Project ID: 1131

Drawn: AH

Date:

03/05/2010

K

03

6

Kilometres1:130,000

Absolute Scale -

Unique Map ID: A098X

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

YX

Y

XY

X

Y#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*#

*

#*

#

*%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

%,

%

,%

,

")

"

)"

)

")

"

)"

)

")

"

)"

)

")

"

)"

)

")

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

^_

^

_^

_

KALL

I R


O

AD

510000520000

530000


540000

550000


6990

000


7000

000


7010

000Yüklə 19,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   74
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə