Obstetrică Şi ginecologie


Anxietatea  PersonalitateYüklə 14,54 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/28
tarix05.05.2017
ölçüsü14,54 Kb.
#16942
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Anxietatea 
Personalitate 
Depresie

Anxietatea 
Reactivă1 
Iniţierea Lactaţiei 
Corelaţia 
Pearson  
.299
**
 
.307
**
 
.349
**
 
Sig. 
(unidirecţ
ional) 
.001 
.001 
.000 
 
Conform  Tabelului  1,  iniţierea  lactaţiei  în  perioada  de  lăuzie  este  influenţată  maximal  de 
către anxietatea reactivă din perioada de lăuzie (corelaţia Pearson=0,349), de către depresia din 
perioada  de  lăuzie  (corelaţia  Pearson=0,307)  şi  de  către  anxietatea  de  personalitate  (corelaţia 
Pearson=0,299). 
Factorii de risc pentru apariţia disfuncţiilor medicale în perioada postoperatorie la distanţă 
sunt reprezentaţi în Tabelul 2. 

193 
 
                         Tabelul 2          
Corelaţia aspectelor medicale din perioada postoperatorie la distanţă cu depresia  
în perioada postoperatorie la distanţă, anxietatea reactivă în perioada  
postoperatorie la distanţă şi anxietatea de personalitate 
 
 
Depresie

Anxietatea 
Reactivă2 
Anxietatea 
Personalitate 
Acuze Menstruaţie 
Corelaţia 
Pearson  
.175
*
 
.234
**
 
.055 
Sig. 
(unidirecţ
ional) 
.040 
.010 
.292 
Prezenţa Libidoului 
Corelaţia 
Pearson  
.354
**
 
.096 
.220
*
 
Sig. 
(unidirecţ
ional) 
.000 
.170 
.014 
**. Corelaţia are valoare la nivelul 0.01 (test unidirecţional). 
*. Corelaţia are valoare la nivelul 0.05 (test unidirecţional) 
N=100 
Observăm  că  acuzele  privitor  la  funcţia  menstruală  au  corelaţii  maximale  cu  anxietatea 
reactivă  din  perioada  postoperatorie  la  distanţă  (corelaţia  Pearson=0,234)  şi  cu  depresia  din 
perioada  postoperatorie  la  distanţă  (corelaţia  Pearson=0,175),  iar  prezenţa  libidoului  este 
influenţată  maximal  de  către  depresia  din  perioada  postoperatorie  la  distanţă  (corelaţia 
Pearson=0,354, Tabelul 3.4) şi anxietatea de personalitate (corelaţia Pearson=0,220). 
 
Concluzii 
1.
 
Înainte de sarcină, la pacientele cu operaţie cezariană, afectarea funcţiei menstruale a fost 
depistată  la  39%  paciente,  iar  afectarea  funcţiei  sexuale  cu  scăderea  libidoului  a  fost 
atestată la 14% paciente. 
2.
 
În perioada de lăuzie, a fost depistată rata înaltă  (31%) a dereglărilor funcţiei de lactaţie, 
în  perioada  la  distanţă  -  dereglări  ale  funcţiei  menstruale  (68%),  ale  funcţiei  sexuale 
(36%), inclusiv şi scăderea libidoului (33%),această rată fiind aproximativ de 2,5 ori mai 
înaltă decît pînă la operaţie (14%). 
3.
 
În  perioada  de  lăuzie,  aspectele  medicale  pot  fi  influenţate  de  către:  anxietatea  de 
personalitate, anxietatea reactivă şi depresia din perioada de lăuzie; în perioada la distanţă 
-    de  către  anxietatea  de  personalitate,  anxietatea  reactivă  şi  depresia  din  perioada  la 
distanţă. 
 
Bibliografie 
1.
 
Baksu  B,  Davas  I,  Agar  E,  Akyol  A,  Varolan  A.  The  effect  of  mode  of  delivery  on 
postpartum  sexual  functioning  in  primiparous  women⁄⁄Int  Urogynecol  J  Pelvic  Floor 
Dysfunct. 2007 Apr;18(4):401-6. Epub 2006 Jul 27. 
2.
 
Barrett,  G;  Peacock  J,  Victor  CR,  Manyonda  I  (2005).  Cesarean  section  and  postnatal 
sexual health" ⁄⁄ Birth (Wiley Periodicals, Inc.) 32 (4): 306–11. 
3.
 
Blanchette H. The rising cesarean delivery rate in America: what are the consequences?⁄⁄ 
Obstet Gynecol. 2011 Sep;118(3):687-90. 
4.
 
Clark  EA,  Silver  RM.  Long-term  maternal  morbidity  associated  with  repeat  cesarean 
delivery⁄⁄Am J Obstet Gynecol. 2011 Dec;205(6 Suppl):S2-10. Epub 2011 Oct 6. 

194 
 
5.
 
Corolcova  N.,  Gladun  E.,  Poclitaru  M.,  Eţco  L.  Operaţia  cezariană  în  obstetrica 
contemporană⁄⁄Chişinău, 2007, 224 p. 
6.
 
LaMarre, Amanda K.; Laurel Q. Paterson, Boris B. Gorzalka (2003). "Breastfeeding and 
postpartum  maternal  sexual  functioning:  A  review"⁄⁄  The  Canadian  Journal  of  Human 
Sexuality 12 (3–4): 151–168.  
7.
 
Ryding  EL.  Investigation  of  33  women  who  demanded  a  cesarean  section  for  personal 
reasons⁄⁄ Acta Obstet Gynecol Scand 1993;72:280-5. 
8.
 
Scott  JR,  Porter  TF  (2008).  Cesarean  delivery⁄⁄    In  RS  Gibbs  et  al.,  eds.,  Danforth's 
Obstetrics and Gynecology, 10th ed., pp. 491-503. Philadelphia: Lippincott Williams and 
Wilkins. 
9.
 
Wang, Huan-ying; Xiao-yang Xu, Zhen-wei Yao, Qin Zhou (2003). "Impact of Delivery 
Types on Women's  Postpartum Sexual  Health"⁄⁄   Reproduction  & Contraception  14  (4): 
237–242.  
10.
 
http://www.nationmaster.com/graph/hea_bir_by_cae_sec-health-births-by-caesarean-
section 
11.
 
http://www.netdoctor.co.uk/sex_relationships/facts/sexdelivery.htm 
12.
 
http://www.thebreastway.com/index.php/special-situations-/breastfeeding-after-a-c-
section 
 
 
 
ABLAŢIA  ENDOMETRIULUI ÎN TRATAMENTUL MENORAGIILOR 
PERIMENOPAUZALE 
Liliana Munteanu-Bogdan 
 (Conducător ştiinţific dr.hab., prof.universitar V.Friptu) 
Centrul Sănătăţii Familiei ”GALAXIA” 
 
Summary  
Endometrial Ablation for treatment of perimenopausal abnormal uterine bleeding 
Significant numbers of patients undergo hysterectomy for treatment of abnormal uterine 
bleeding  of  a  nonorganic  origin  that  fails  to  respond  to  hormonal  treatment.  Because  the 
number  of  women  requiering  this  treatment  is  substantial    conservative  alternatives  for 
treatment  have  a  major  role.  Recently,  endometrial  destruction  by  laser  energy  or 
electrosurgery has been used to accomplish this objective. The aim of this procedure is not to 
create amenorrhea but to solve the abnormal, excessive uterine bleeding. 
 
Rezumat 
Un  număr  impresionant  de  paciente  suportă  histerectomia  pentru  tratamentul 
metroragiilor  de  origine  neorganică  ce  eşuiază  tratamentului  hormonal.  Deoarece  numărul 
pacientelor ce suportă  acest  tip de tratament  este substanţial,  alternativele sale conservative  
au  un  rol  deosebit.  Pentru  a  realiza  acest  obiectiv  s-a  folosit  distrugerea  endometriului  cu 
energie laser sau electrochirurgie. Scopul procedurii nu este crearea amenoreei, ci rezolvarea 
hemoragiilor excesive.  
 
Actualitatea  
Menoragiile  reprezintă  alterarea  frecvenţei  ciclului  menstrual,  a  duratei  ciclului  sau  a 
cantităţii  sângelui  pierdut  în  absenţa  sarcinii,  a  infecţiilor,  a  tumorilor  sau  a  altor  leziuni 
organice.  Prevalenţa  lor  este  de  20%  la  scară  mondială  şi  chiar  mai  mult  pe  parcursul 
adolescenţei  sau  în  perioada  premenopauzală.  Metroragiile  şi  dismenorea  sunt  responsabile  de 
1/6 din histerectomiile practicate şi este a II-a cauză  a acestor intervenţii. [AETMIS 02-04 RF]
1
.  

195 
 
Tratamentul medicamentosl este rareori o soluţie durabilă pentru metroragii  şi nu este lipsit de 
efecte adverse. Chiuretajul permite stabilizarea sângerărilor la unele femei, dar efectele sale nu 
sunt  aproape  niciodată  durabile.  Deşi  constituie  o  formă  de  tratament  definitivă,  histerectomia 
are nu numai un risc chirurgical de neneglijat, dar provoacă şi unele inconveniente, care uneori 
antrenează  costuri  apreciabile.  Histerectomia  este  asociată  cu  un  risc  mai  înalt  al  prolapsului 
genital şi incontinenţei urinare de efort. Ea poate provoca unele modificări fizice şi psihologice 
la  femeile  ce  au  suportat-o.  Deoarece  numărul  pacientelor  ce  suportă  histertectomia  este 
substanţial (s-a calculat că anual 700 000 femei suportă histerectomia în SUA, dintre care 20% 
se  datorează  meno-metroragiilor),  alternativele  conservative  ale  acestui  tratament  sunt  de 
importanţă  majoră.  [  Wingo  PA,  1985;  Grant  J,  1984]
2,3
.  Conceptul  modern  'salvaţi  uterul'  a 
condus la apariţia unor abordări chirurgicale noi ale tratamentului meno- metroragiilor. 
Ablaţia  endometriului  a  fost  elaborată  în  anii  1980  ca  soluţie  alternativă    mai  puţin 
radicală, mai comodă şi  mai puţin costisitoare în lipsa altor afecţiuni ginecologice.  Femeile cu 
meno-metroragii preferă ablaţia endometriului histerectomiei dearece această formă de tratament 
le  permite  să  evite  o  intervenţie  chirurgicală  complexă  şi  să  scurteze  durata  spitalizării  şi  a 
convalescenţei.  Ablaţia  endometriului  constă  în  distrugerea  stratului  bazal  al  endometriului, 
prevenindu-i    astfel  regenerarea.  Scopul  acestei  proceduri  nu  este  obţinerea  amenoreiei,  dar 
rezolvarea sângerărilor uterine excesive. 
Mai multe metode chimice, fizice şi mecanice au fost folosite în încercarea de a distruge 
endometriul  pentru  tratamentul  menoragiilor,  astfel  ca  quinacrina,  methylcyanoacrylatul, 
acidul  oxalic,  cryochirurgia,  radiaţia  ionizantă,  agenţii  cytotoxici  şi  soluţiile  îmbogăţite  cu 
colagen [Valle, R, 2008].
4
 
S-au  folosit  mai  multe  surse  de  energie  pentru  distrugerea  endometriului  şi  toate  par  a  fi 
comparabile  în  ceea  ce  ţine  de  eficacitate  şi  frecvenţa  reintervenţiilor.  [AETMIS  02-04  RF]
1

Tehnicile  de  ablaţie  de  primă  generaţie  sunt  fondate  pe  fotocauterizare,  electrocauterizare  sau 
electrocoagulare şi vizează destrugerea endometriului în toată grosimea sa. Toate aceste tehnici 
necesită supravegherea vizuală directă a cavităţii uterului irigat cu soluţii prin intermediul unui 
histeroscop.  Această  supraveghere  permite,  de  asemenea,  diagnosticarea  şi  tratamentul  altor 
afecţiuni intrauterine, cum ar fi  miomele submucoase sau polipii endometriali. 
Deoarece  au  statut  de  tehnici  chirurgicale  acceptate,  ablaţia  endometriului  asistată 
histeroscopic (laser, cu bilă rulantă sau prin rezecţie transcervicală) şi ablaţia endometriului cu 
balon intrauterin nu necesită nici un fel de condiţie specială. 
Datorită  caracterului  lor  inovator,  ablaţia  endometriului  cu  microunde,  ablaţia 
hidrotermică,  crioablaţia  şi  ablaţia  cu  electrod  triunghiular  trebuie  rezervată  anumitor  spitale, 
care  trebuie  să  aibă  resursele  şi  cunoştinţele  necesare  colectării  sistematice,  analizei  tuturor 
informaţiilor obţinute din realizările lor şi difuzării acestor informaţii  în comunitatea ştiinţifică 
şi medicală. 
 
Obiectivele  
Compararea metodelor de tratament a menoragiilor  în 6 domenii importante din punct de 
vedere  clinic  (hemoragia,  calitatea  vieţii,  durerea,  necesitatea  intervenţiilor  chirurgicale 
ulterioare, reacţii adverse). 
 
Material şi metode  
S-a efectuat revista sistematică a literaturii ce vizează compararea metodelor de tratament a 
menoragiilor inclusiv în bazele de date informatizate  de la creare până în martie 2012 (PubMed, 
Cochrane  Library,  MEDLINE,  Health  InternetWork  Access  to  Research  Initiative  (HINARY), 
Global Library of Women’s Medicine (GLOWM),  Economic Evaluation Database (EED) of the 
Centre  for  Reviews  and  Dissemination,  Database  of  Abstracts  of  Reviews  of  Effects  (DARE), 

196 
 
Evaluations  des  Technologies  de  la  Santé  (ETS).    Trialurile  eligibile  au  fost  extrase  în  formă 
standartizată. 
 
Rezultate  
Ablaţia  endometriului  pare  a  fi  metoda  de  tratament  chirurgical  de  preferat  în  cazul 
menometroragiilor  şi  trebuie  preferată  histerectomiei.  Ea  tratează  simptomele  fără  a  înlătura 
uterul în rest sănătos. [ Lessard C, 2002.]
27 
Studiile clinice randomizate ce comparau  ablaţia endometriului  şi  histerectomia au arătat 
că opţiunile mai puţin invazive de tratament a menoragiilor au o rată mai mare a satisfacţiei, dar 
şi un risc mai mare de reintervenţie cauzat de rezultatele nesatisfăcătoare şi că, deşi histerectomia 
este  metoda  cea  mai  efectivă  de  tratament  a  menoragiilor,  ea  are  şi  rata  cea  mai  mare  de 
complicaţii [
Matteson KA, 2012
]
50
 .
 
Studiile  clinice  randomizate  au  arătat  că  femeile  sunt  mai  satisfăcute  de  ablaţia 
endometriului  decât  de  terapia  medicală  pe  cale  orală.    Unele  studii  au  arătat  că  nivelul 
satisfacţiei pacientelor  şi efcienţa terapeutică  în cazul ablaţiei endometriului şi tratamentului cu 
sistem  intrauterin  cu  levonorgestrel  sunt  similare  [WPGMHMB,1999]
26
,  iar  altele  au  arătat  că 
reducerea fluxului menstrual datorită purtării DIU este semnificativ mai puţin importantă decât 
după rezecţia transcervicală [Crosignani et al., 1997b; Istre et Trolle, 2001]
32,33

Conform datelor [AETMIS 02-04 RF] în studiile comparative rezecţia  transcervicală a fost  
realizată  mult  mai  repede  decât  ablaţia  laser,  durata  mediană  de  spitalizare  a  fost  similară, 
diferenţa  dintre  frecvenţa  reintervenţiilor  în  ambele  grupuri  nu  a  fost  semnificativă,  iar  eşecul 
terapiei care a necesitat histerctomie a fost mai frecvent întâlnit în cazul rezecţiei transcervicale  
(difereţa  de 8,9%; IC de 95%).  La un an după intervenţie nu au mai fost diferenţe în ceea ce 
priveşte rezultatul terapeutic: amenoreea, reducţia marcată sau normalizarea ciclului s-au instalat 
în proporţii  comparabile în cele două grupuri. 
Compararea  schimbărilor  evaluate  pe  scara  HAD  a  indicat  rezultate  comparabile  ale 
ambelor  tehnici.  Cotele  atribuite  depresiei  şi  anxietăţii  s-au  ameliorat  semnificativ  în  ambele 
grupuri (< 0,001). 
Studiul a mai mult de  400 de cazuri de ablaţie cu  laser Nd:YAG raportate în literatură au 
arătat un rezultat cumulativ de success în 88% - 95% cazuri cu o rată joasă a eşcului şi rate joase 
a complicaţiilor. [ Loffer FD , 1987; Baggish MS,1988; Valle RF,1993] 
8, 9,10

În studiile non comparative cu durata supravegherii ce  varia de la  3 luni la  11 ani,  ablaţia 
endometriului  a  provocat  amenorea  în  23,0%  -  81,4  %  cazuri,  reducerea  marcată  sau 
normalizarea  menstruaţiilor  la  18,6%  -  90,0%  din  femei  şi    absenţa  modificărilor  sau  sporirea 
fluxului menstrual în 0% - 8,6% din cazurile examinate [Townsend DE,1990; Phipps JH, 1990; 
Baggish  et  Sze,  1996;  Bernhard,  1994;  Erian,  1994;  Everett,  1999;  Garry  et  al.,1991;  Garry  et 
al., 1995; Gimpelson, 1988; Goldfarb, 1990; Goldrath, 1990; Lomano et al., 1986; Phillips et al., 
1998]
11-23
.  Nivelul  sporit  al  satisfacţiei  pacientelor  a  fost  notat  în    83,4%  -  97,3%  cazuri 
[Bernhard, 1994; Garry et al., 1991; Garry et al., 1995; Phillips et al., 1998]
14,17,18,19,24
. Ablaţia a 
trebuit repetată în  1,5% - 14,3% din cazuri (0,2 - 0,6% dintre ele au necesitat ablaţia a III-a oară) 
şi  în    0%  -  14,6%  din  cazuri  s-a  efectuat  histerectomia  pe  parcursul  supravegherii  post-
terapeutice [Bernhard, 1994; Erian, 1994;  Everett, 1999; Garry  et al., 1991; Garry  et al., 1995; 
Gimpelson, 1988; Goldfarb, 1990; Goldrath, 1990; Lomano et al., 1986; Phillips et al., 1998]
13-
24

Frecvenţa complicaţiilor raportate în studiile non comparative a fost cuprinsă între  0,8% şi  
29,2%. Complicaţiile grave ale ablaţiei cu laser includ perforarea uterului (de la 0% la  1,6%), 
supraîncărcarea  cu  lichid    (de  la  0%  la  5,0%)  şi  hemoragia    (de  la  0%  la    3,9%).  În  plus,  pot 
surveni  hematometra  sau  pyometra  datorită  cicatrizării  sau  obliterării  canalului  cervical  şi 
continuării  sângerării,  pyrexia,  endometrita,  miometrita,  sângerări  din  colul  uterin,  sarcina, 
vaginita,  tromboza  venoasă  profundă    [Baggish  et  Sze,  1996;  Bernhard,  1994;  Erian,  1994; 

197 
 
Everett,  1999;  Garry  et  al.,  1991;  Garry  et  al.,  1995;  Gimpelson,  1988;  Goldfarb,  1990; 
Goldrath, 1990; Lomano et al., 1986; Phillips et al., 1998]
13-24
. Au fost publicate şi trei cazuri de 
lezări a intestinului datorită perforării uterului [Perry et al., 1990]
25

În  cadrul  unui  studiu  caz-martor  ce  a  inclus    supravegherea  de  4  ani  a  fost  comparată 
ablaţia  laser  cu  rezecţia  transcervicală  şi  ablaţia  cu  bilă  rulantă.  [Phillips,  1994]
24
.  Nu  a  fost 
observată nici o diferenţă semnificativă între ablaţia laser şi cele două tehnici electrochirurgicale  
în privinţa duratei intervenţiei, cantităţii medii de lichid de irigare absorbit, durata spitalizării sau 
rata complicaţiilor survenite. 
Tabelul 1. Eficacitatea ablaţiei laser a endometriului în unele surse de literatură. 
Sursa 
 
Metoda 
Nr 
pacien
ţi 
 
Perioad
a de 
suprave
-ghere 
(luni) 
Reinter-
venţie 
 
Evitarea  
reinterven
-ţiilor 
chirurgical
e (%) 
Rata 
recidivel
or  (%) 
 
Ameliorare

simptomati
că (%) 
 
Bernhard, 
1994 
14
 
Ablaţia laser   
endometriului 
65 
19 ani 
 
 
 
91% 
Phillips, 
1994 
24
  
 
Ablaţia laser 
aendometriul
ui /ablaţia 
electrochirurg
icală a 
endometriului  
58/ 
108 
4 ani 
 
 
 
96.4%/96.5
% (după  6 
luni) 85.4% 
(după 4 
ani) 
Osei,199
5
30
 
 
Ablaţia laser 
endometriului 
90 
 
 
 
52 % 
(faza I) 
42 % 
(faza II) 
53,3 % 
(faza I) 
73,3% 
(faza II) 
Yin, 
2011
31 
Ablaţia cu 
coagulare cu 
radiofrecvenţ
ă  
1196 
1,12,24
,36 luni 
5,18% 
94,82% 
0% 
94.82% 
(după 1 
lună) 
92.55% 
(după 12 
luni), 
93.9% 
(după 24 
luni)  şi 
3.7% ( 
după 36 
luni) 
Gao,2012 
28
 
Ablaţia 
endometriului 
76 
74.91±
20.84 
(3 ani) 

90.8% 
4 polipi 
5.3%. 
3 sângerări 
92.7%. 
Takahash
i, 2012; 
29
 
 
Ablaţia 
endometriului 
 
114 
 
82 (5 
ani) 
 
21 
[72.4% 
histerect
omie] 
 
 
 
80.6% 
 
 

198 
 
Uneori  ablaţia  endometriului  este  precedată  de  micşorarea  sa.  Unele  studii  au  arătat  că 
micşorarea  medicamentoasă  a  endometriului  nu  ameliorează  criteriile  clinice  sau  satisfacţia 
pacientelor  tratate  cu  rezecţie  transcervicală  sau  ablaţie  cu  balon  intrauterine  (ThermaChoice
[Kriplani et al., 2002; Lissak et al., 1999; Rai et al. 2000]
34,35,36 
şi  s-a considerat că tratamentele 
medicale preoperatoare uneori destul de costisitoare  şi care pot antrena efecte nedorite ar putea 
fi evitate. Sunt şi studii care au constatat beneficii ale micşorării preoperatorii a endometriului, în 
special  micşorarea  cantităţii  de  lichid  absorbită  şi  securtarea  duratei  intervenţiei  datorită 
îmbunătăţirii condiţiilor intervenţiilor  [Kriplani et al., 2002]
34
. Micşorarea endometriului poate 
fi obţinută şi prin chiuretaj. 
 
Concluzii 
Deşi tehnicile de ablaţie a endometriului de generaţia I s-au dovedit a fi sigure şi eficiente, 
ele  sunt  încă  foarte  puţin  utilizate.  [Cooper  et  Erickson,  2000]
37
.  Această  situaţie  se  datorează 
fricii de complicaţii severe [Cooper et Erickson, 2000]
37
  şi  lipsei  de  asigurare  a  bazei  tehnico-
materiale a instituţiilor medicale. 
Se impun acut studii clinice randomizate suplimentare şi cu o bună reprezentare pentru a 
compara  eficacitatea şi acceptabilitate a diferitelor tehnici de ablaţie a aendometriului. 
 
Bibliografie 
1.
 
Agence d’évaluation  des technologies et  des modes d’intervention  en santé (AETMIS), 
2002. Chantale Lessard et Alicia Framarin “Techniques d’ablation de l’endomètre dans le 
traitement des saignements utérins anormaux”; [AETMIS 02-04 RF];  
2.
 
Wingo PA, Huezo CM, Rubin GL et al: The mortality risk associated with hysterectomy. 
Am J Obstet Gynecol 152: 803, 1985; 
3.
 
Grant  J,  Hussein  IY:  An  audit  of  abdominal  hysterectomy  over  a  decade  in  a  district 
general hospital. Br J Obstet Gynaecol 91: 73, 1984 
4.
 
Valle, 
R, 
Glob. 
libr. 
women's 
med.,(ISSN: 
1756-2228) 
2008; 
DOI 
10.3843/GLOWM.10087 
5.
 
Goldrath  MH,  Fuller  TA,  Segal  S:  Laser  photovaporization  of  endometrium  for  the 
treatment of menorrhagia. Am J Obstet Gynecol 140: 14, 1981; 
6.
 
HTAC, 2000; 
7.
 
Ke  RW.  Endometrial  ablation  :  an  alternative  to  hysterectomy.  Clin  Obstet  Gynecol 
1997;40:914-27. 
8.
 
Loffer  FD:  Hysteroscopic  endometrial  ablation  with  the  Nd:Yag  laser  using  a  nontouch 
technique. Obstet Gynecol 69: 679, 1987; 
9.
 
Baggish  MS,  Baltoyannis  P:  New  techniques  for  laser  ablation  of  the  endometrium  in 
high-risk patients. Am J Obstet Gynecol 159: 287, 1988; 
10.
 
Valle  RF:  Endometrial  ablation  for  dysfunctional  uterine  bleeding:  Role  of  GnRH 
agonists. Int J Gynaecol Obstet 41: 3, 1993; 
11.
 
Townsend  DE,  Richart  RM,  Pashowitz  RA  et  al:  Rollerball  coagulation  of  the 
endometrium. Obstet Gynecol 76: 310, 1990 
12.
 
 Phipps  JH,  Lewis  BV,  Prior  MF  et  al:  Experimental  and  clinical  studies  with  radio 
frequency-induced  thermal  endometrial  ablation  for  functional  menorrhagia.  Obstet 
Gynecol 76: 876, 1990 
13.
 
Baggish  MS,  Sze  EHM:  Endometrial  ablation:a  series  of  568  treated  over  an  11-  years 
period. Am J Obstet Gynecol  174:908; 1996; 
14.
 
Bernhard  LA.  Laser  endometrial  ablation:  An  alternative  to  hysterectomy.  Health  Care 
for Women International 1994; 15(2): 123-33. 
15.
 
Erian J. Endometrial ablation in the treatment of menorrhagia. Br J Obstet Gynaecol 
 1994;101(suppl 11) :19-22. 

199 
 
16.
 
Everett RB. Five-year review of endometrial ablation with the SideFire Laser Fiber. J Am 
Assoc Gynecol Laparosc 1999;6 :65-9. 
17.
 
Garry R, Erian J, Grochmal SA. A multicenter collaborative study into the treatment  of 
menorrhagia  by  Nd-YAG  laser  ablation  of  the  endometrium.  Br  J  Obstet  Gynaecol 
1991;98:357-62. 
18.
 
Garry R. Endometrial ablation vs laparoscopic hysterectomy. Pro endometrial ablation. J 
Gynecol Surg 1995a;11 :57-8. 
19.
 
Garry  R,  Shelley-Jones  D,  Mooney  P,  Phillips  G.  Six  hundred  endometrial  laser 
ablations. Obstet Gynecol 1995;85 :24-9. 
20.
 
Gimpelson RJ: Hysteroscopy Nd:YAG laser ablation of the endometrium. J Reprod Med. 
Vol 33:11, November, 1988. 7. 
21.
 
Goldfarb  HA.  A  review  of  35  endometrial  ablations  using  the  Nd  :  YAG  laser  for 
recurrent  menometrorrhagia. Obstet Gynecol 1990;76 :833-5. 
22.
 
Goldrath  MH.  Use  of  danazol  in  hysteroscopic  surgery  for  menorrhagia.  J  Reprod  Med 
1990;35:91-6. 
23.
 
Lomano IM: Ablation of the endometrium with the neodymium YAG laser: a multicenter 
study. Colpos Gynecol Laser Surg 4:203, 1986; 
24.
 
Phillips  G,  Chien  PFW,  Garry  R.  Risk  of  hysterectomy  after  1000  consecutive 
endometrial laser ablations. Br J Obstet Gynecol 1998;105 :897-903. 
25.
 
Perry CP, Daniell JF, Gimpelson RJ. Bowel injury from Nd: YAG endometrial ablation. J 
Gynecol Surg 1990;6 :199-203. 
26.
 
An evidence-based guideline for the management of heavy menstrual bleeding. Working 
Party  for  Guidelines  for  the  Management  of  Heavy  Menstrual  Bleeding.  N  Z  Med  J 
1999;112(1088):174-7. 
27.
 
Lessard C, Framarin A. Endometrial ablation techniques in the treatment of dysfunctional 
uterine  bleeding  [summary].  Montréal:  Agence  d'évaluation  des  technologies  et  des 
modes 
d’intervention 
en 
santé; 
2002. 
Available: 
http://www.aetmis.gouv.qc.ca/fr/publications/scientifiques/aetmis 
28.
 
Gao, Wanli;  Zhang,  Luping;  Li,  Wenjun;  Li,  Jinghua;  Wang, Weijuan;  Zhao, Weihong; 
Feng,  Limin.  European  Journal  of  Obstetrics  &  Gynecology  &  Reproductive  Biology, 
Mar 2012, Vol. 161 Issue 1, p62-65, 4p; 
29.
 
Takahashi  WH,  Lopes  RG,  Depes  Dde  B,  Castello  Branco  HK,  Revista  Brasileira  De 
Ginecologia  E  Obstetrícia:  Revista  Da  Federação  Brasileira  Das  Sociedades  De 
Ginecologia E Obstetrícia [Rev Bras Ginecol Obstet], ISSN: 1806-9339, 2012 Feb; Vol. 
34 (2), pp. 80-5; PMID: 22437767;  
30.
 
Osei  E,  Tharmaratnam  S,  Opemuyi  I,  Cochrane  G,  Acta  Obstetricia  Et  Gynecologica 
Scandinavica [Acta Obstet Gynecol Scand], ISSN: 0001-6349, 1995 Sep; Vol. 74 (8), pp. 
619-23; PMID: 7660768;  
31.
 
Yin  GP,  Li  J,  Zhu  TY,  Chen  M,  Yang  SJ,  Zhao  XL,  Zhonghua  Fu  Chan  Ke  Za  Zhi 
[Zhonghua  Fu  Chan  Ke  Za  Zhi],  ISSN:  0529-567X,  2011  Sep;  Vol.  46  (9),  pp.  664-8; 
PMID: 22176990; 
32.
 
Crosignani  PG,  Vercellini  P,  Mosconi  P,  Oldani  S,  Cortesi  I,  De  Giorgi  O. 
Levonorgestrelreleasing intrauterine device versus hysteroscopic endometrial resection in 
the treatment of dysfunctional uterine bleeding. Obstet Gynecol 1997b;90 :257-63. 
33.
 
Istre  O,  Trolle  B.  Treatment  of  menorrhagia  with  the  levonorgestrel  intrauterine  system 
versus endometrial resection. Fertil Steril 2001;76 :304-9. 
34.
 
Kriplani A, Manchanda R, Nath J, Takkar D. A randomized trial of danazol pretreatment 
prior to endometrial resection. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;103 :68-71. 

200 
 
35.
 
Lissak  A,  Fruchter  O,  Mashiach  S,  Brandes-Klein  O,  Haron  A,  Kogan  O,  et  al
Immediate versus delayed treatment of perimenopausal bleeding due to benign causes by 
balloon thermal ablation. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1999;6 :145-50. 
36.
 
Rai VS, Gillmer MDG, Gray W. Is endometrial pre-treatment of value in improving the 
outcome of transcervical resection of the endometrium? Hum Reprod 2000; 15:1989-92. 
37.
 
Cooper JM, Erickson ML. Global endometrial ablation technologies. Obstet Gynecol Clin 
North Am 2000;27:385-96. 
38.
 
Bhattacharya S, Cameron IM, Parkin De, Abramovich DR, Mollison J, Pinion SB, et al
A pragmatic randomised comparison of transcervical resection of the endometrium with 
endometrial  laser  ablation  for  the  treatment  of  menorrhagia.  Br  J  Obstet  Gynecol  
1997;104:601-7. 
39.
 
Gannon MJ, Day P, Hammadieh N, Johnson  N. A new method of measuring menstrual 
blood  loss  and  its  use  in  screening  women  before  endometrial  ablation.  Br  J  Obstet 
Gynecol 1996;103:1029-33. 
40.
 
Kammerer-Doak  DN,  Rogers  RG.  Endometrial  ablation  :  electrocautery  and  laser 
techniques. Clin Obstet Gynecol 2000;43 :561-74. 
41.
 
Parkin  DE.  Prognostic  factors  for  success  of  endometrial  ablation  and  resection.  Lancet   
1998;351:1147-8. 
42.
 
Higham  JM,  O’Brien  PMS,  Shaw  RW.  Assessment  of  menstrual  blood  loss  using  a 
pictorial chart. Br J Obstet Gynaecol 1990;97 :734-9. 
43.
 
Janssen  CAH,  Scholten  PC,  Heintz  APM.  A  simple  visual  assessment  technique  to 
discriminate    between  menorrhagia  and  normal  menstrual  blood  loss.  Obstet  Gynecol 
1995;85:977-82. 
44.
 
Corson  SL.  A  multicenter  evaluation  of  endometrial  ablation  by  Hydro  ThermAblator 
and rollerball for treatment of menorrhagia. J Am Gynecol Laparosc 2001;8 :359-67. 
45.
 
Food  and  Drug  Administration  (FDA).  PMA  P970021:  Summary  of  safety  and 
effectiveness  data  :  ThermaChoiceTM  Uterine  Balloon  TherapyTM  System.  Rockville: 
FDA, 1997. Disponible à http://www.fda.gov/cdrh/pdf/p970021.pdf 
46.
 
Food  and  Drug  Administration  (FDA).  PMA  P000032:  Summary  of  safety  and 
effectiveness  data  :  HerOptionTM  Uterine  Cryoblation  TherapyTM  System.  Rockville 
:FDA, 2001b. Disponible à http://www.fda.gov/cdrh/pdf/p000032b.pdf 
47.
 
Food  and  Drug  Administration  (FDA).  PMA  P000040:  Summary  of  safety  and                                            
effectiveness  data.  Hydro  ThermAblator®  Endometrial  Ablation  System.  Rockville: 
FDA, 2001d. Disponible à http://www.fda.gov/cdrh/pdf/p000040b.pdf 
48.
 
Heppard M,  Coddington C, Duleba A, Soderstrom  R, Townsend D, Willems  J. Data on    
222 patients from a multicenter study using Cryogen First Option Uterine Cryoblation 
49.
 
Meyer  WR,  Walsh  BW,  Grainger  DA,  Peacock  LM,  Loffer  FD,  Steege  JF.  Thermal  
balloon  and rollerball ablation to treat menorrhagia : a multicenter comparison. Obstet 
50.
 
Tratamentul  hemoragiilor  disfuncţionale  premenopauzale  prin  aplicarea  termoablaţ 
ieiendometriale/ Gh.Paladi, O.Potacevschii; Buletin de Perinatologie, 2004 , Nr.2-3, p.44-
45. 
51.
 
Matteson KA, Abed H, Wheeler TL 2nd, Sung VW, Rahn DD, Schaffer JI, Balk EM, A 
systematic  review  comparing  hysterectomy  with  less-invasive  treatments  for  abnormal 
uterine  bleeding.  (eng)  Society  of  Gynecologic  Surgeons  Systematic  Review  Group, 
Journal  Of  Minimally  Invasive  Gynecology  [J  Minim  Invasive  Gynecol],  ISSN:  1553-
4669, 2012 Jan; Vol. 19 (1), pp. 13-28; PMID: 22078015; 
 
 
 
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə