Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə1/22
tarix23.12.2016
ölçüsü1,15 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları

Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası

1) Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?

A) aşağı divarı

B) daxili divarı

C) yuxarı və aşağı divarları

D) yuxarı divarı

E) xarici divarı


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


2) Orbitanın ən qalın divarı hansıdır?

A) yuxarı və daxili divarları

B) yuxarı divarı

C) xarici divarı

D) aşağı divarı

E) daxili divarı


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.3) Orbitanın aşağı divarını əsasən hansı sümük formalaşdırır?

A) əsas sümük

B) damaq sümüyü

C) almacıq sümüyü

D) üst çənə sümüyü

E) xəlbirvari sümük


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005


4) Görmə siniri kanalından nə keçir?

A) tor qişanın mərkəzi venası

B) gözün hərəki siniri

C) alın arteriyası

D) görmə siniri

E) uzaqlaşdırıcı sinir


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕД-пресс-информ, 2005.5) Göz yaşı kisəsi harada yerləşir?

A) orta kəllə çuxurcuğunda

B) qismən orbitada, qismən orbitadan kənar

C) orbitadan kənar

D) orbita daxilində

E) haymor boşluğunda


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕД-пресс-информ, 2005.


6) Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının funksiyalarına aid deyil?

A) göz almasının ətraf mühitin zərərli təsirlərindən, yad cisimlərdən qoruması

B) konyunktiva boşluğuna düşən kiçik yad cisimlərin kənar edilməsi

C) göz almasının hərəkətlərində iştirak etməsi

D) prekorneal pərdənin əmələ gəlməsində iştirak etməsi, konyunktiva və buynuz qişanı qurumaqdan qoruması

E) göz yaşının konyunktiva boşluğundan ötürülməsində iştirak etməsi


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


7) Göz yaşını ifraz edən orqanlara nə aiddir?

A) gözyaşı-burun kanalı

B) gözyaşı ətciyi

C) gözyaşı kanalcıqları

D) gözyaşı vəzisi və əlavə gözyaşı vəziləri

E) gözyaşı nöqtələri


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005


8) Gözyaşı-burun kanalı haraya açılır?

A) yuxarı burun keçəcəyinə

B) haymor boşluğuna

C) orta burun keçəcəyinə

D) aşağı burun keçəcəyinə

E) əsas sümüyün cibinə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.

-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

9) Göz almasının hansı nahiyəsində sklera daha qalındır?

A) çəp əzələlərin vətəri altında

B) limb nahiyəsində

C) düz əzələlərin vətəri altında

D) görmə sinirinin diski nahiyəsində

E) ekvatorda


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.

-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
10) Göz almasının hansı nahiyəsində sklera daha nazikdir?

A) düz əzələlərin vətəri altında

B) çəp əzələlərin vətəri altında

C) görmə sinirinin diski nahiyəsində

D) ekvatorda

E) limb nahiyəsində


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.

-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005
11) Aşağıda sadalananlardan hansı skleranın funksiyalarına aid deyil?

A) gözə düşən işığın yayılmadan qoruması

B) gözün formasının təmin edilməsi

C) şüasındırma funksiyası

D) gözün daxili strukturlarının müdafiəsi

E) gözün daxili qişalar üçün xarici karkas olması


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.12) Buynuz qişa neçə qatdan ibarətdir?

A) altı qatdan

B) üç qatdan

C) dörd qatdan

D) iki qatdan

E) beş qatdan


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.

-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

13) Buynuz qişanın qatları necə yerləşir?

A) konsentrik

B) çəp istiqamətdə

C) meridional istiqamətdə

D) buynuz qişanın səthinə paralel

E) xaotik


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


14) Buynuz qişa nəyin hesabına qidalanır?

A) bloküstü arteriyanın hesabına

B) arxa qısa siliar arteriyaların hesabına

C) kənarı ilgəkli damar şəbəkəsinin hesabına

D) tor qişanın mərkəzi arteriyasının hesabına

E) göz yaşı arteriyasının hesabına


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


15) Buynuz qişa hansı təbəqələrdən ibarətdir?

A) ön və arxa epiteli, stroma, damarlı təbəqə

B) ön və arxa epiteli, boumen təbəqəsi, dessemet təbəqəsi, stroma

C) ön və arxa piqment epiteli, stroma

D) ön və arxa piqment epiteli, boumen təbəqəsi, dessemet təbəqəsi, stroma

E) ön və arxa epiteli, stroma


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога.-М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


16) Görmə sinirinin diski harada yerləşir?

A) göz dibinin gicgah yarısında

B) göz dibi sərhədlərindən kənar

C) göz dibinin burun yarısında

D) göz dibinin mərkəzində

E) göz dibinin yuxarı yarısında


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


17) Tor qişanın funksional mərkəzi hansıdır?

A) mərkəzi çuxurcuq

B) yukstapapillyar zona

C) görmə sinirinin damar dəstəsi

D) dişli xətt zonası

E) görmə sinirinin diski


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


18) Görmə sinirinin göz yuvasından çıxma yolu hansıdır?

A) əng sümüyünün cibi

B) yuxarı göz yuvası yarığı

C) göz yuvasının girdə dəliyi (foramen rotundum)

D) görmə dəliyi (foramen opticum)

E) aşağı göz yuvası yarığı


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


19) Damarlı qişanın funksiyası nədir?

A) şüasındırma funksiyası

B) işıq qavraması funksiyası

C) dayaq funksiyası

D) müdafiə funksiyası

E) trofik funksiyası


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


20) Tor qişanın funksiyası hansıdır?

A) müdafiə funksiyası

B) trofik funksiya

C) işıq qavranması funksiyası

D) dayaq funksiyası

E) şüasındırma funksiyası


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


21) Gözdaxili mayeni əsasən hansı struktur hasil edir?

A) kiprikli cisim;

B) buynuz qişa.

C) büllur;

D) güzehli qişa;

E) xorioideya;


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


22) Tenon kapsulası nəyin arasında yerləşir?

A) damarlı qişanın və tor qişanın arasında

B) göz almasının və orbitanın piy toxumasının arasında

C) buynuz qişanın və skleranın arasında

D) tor qişanın və şüşəvari cisimin arasında

E) damarlı qişanın və skleranın arasında


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


23) Boumen membranı nəyin arasında yerləşir?

A) tor qişanın təbəqələri arasında

B) xorioideya və tor qişa arasında

C) buynuz qişanın dessemet təbəqəsi və endotelisi arasında

D) buynuz qişanın stroması və dessemet təbəqəsi arasında

E) buynuz qişanın epiteli və stroması arasında


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


24) Xorioideya nəyi qidalandırır?

A) bütün tor qişanı

B) skleranı

C) görmə sinirini

D) tor qişanın daxili qatlarını

E) tor qişanın xarici qatlarını


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


25) Göz almasının hərəki aparatı neçə əzələdən ibarətdir?

A) on əzələdən

B) dörd əzələdən

C) altı əzələdən

D) beş əzələdən

E) səkkiz əzələdən


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


26) «Əzələ qıfı» harada başlanır?

A) aşağı göz yuvası yarığında

B) yuxarı göz yuvası yarığında

C) göz yuvasının daxili divarında

D) girdə dəlikdə (foramen rotundum)

E) görmə dəliyində (foramen opticum)


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


27) Haller arterial dairəsini nə əmələ gətirir?

A) əzələ arteriyaları

B) uzun arxa siliar arteriyalar

C) xəlbirvari arteriyalar

D) qısa arxa siliar arteriyalar

E) gözyaşı arteriyası


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


28) Tor qişanın mərkəzi arteriyası nəyi qidalandırır?

A) şüşəvari cismi

B) tor qişanın daxili qatlarını

C) xorioideyanı

D) skleranı

E) tor qişanın xarici qatlarını


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


29) Göz siniri hansı sinirdir?

A) simpatik sinirdir

B) qarışıq sinirdir

C) hissi sinirdir

D) parasimpatik sinirdir

E) hərəki sinirdir


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


30) Xiazma nahiyəsində görmə siniri liflərinin neçə faizi çarpazlaşır?

A) 75%


B) 50%

C) 100%


D) 25%

E) 10%
Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
31) Embriogenez zamanı gözün inkişafı nə zaman baş verir?

A) bətndaxili ömrün 1-2-ci həftəsində

B) bətndaxili ömrün 5-ci həftəsində

C) bətndaxili ömrün 10-cu həftəsində

D) bətndaxili ömrün 3-cü həftəsində

E) bətndaxili ömrün 4-cü həftəsində


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


32) Embriogenez zamanı damarlı qişa nədən əmələ gəlir?

A) mezodermadan

B) damarlı qişa qarışıq mənşəlidir

C) ektodermadan

D) entodermadan

E) neyroektodermadan


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


33) Embriogenez zamanıı tor qişa nədən əmələ gəlir?

A) entodermadan

B) mezodermadan

C) neyroektodermadan

D) qarışıq mənşəlidir

E) ektodermadan


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


34) Orbitanın yuxarı göz yarığından nə keçir?

A) gözün hərəki sinirləri

B) üz siniri

C) alt çənə siniri

D) üst çənə siniri

E) eşitmə siniri


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


35) Ön kameradan gözdaxili maye axınının istiqaməti hansıdır?

A) qüzehli qişanın böyük arterial dairəsinə doğru

B) bəbəyə doğru

C) qüzehli qişanın kiçik arterial dairəsinə doğru

D) trabekulaya doğru

E) buynuz qişaya doğru


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


36) Dişli xəttin proyeksiyası nəyə uyğundur?

A) buynuz qişanın limbinə

B) siliar cismin arxa sərhədinə

C) göz almasının düz əzələlərinin vətəri təsbit olduğu yerinə

D) ön kamera bucağının trabekulasına

E) siliar cismin ön sərhədinə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


37) Aşağıda sadalananlardan hansı şüşəvari cismin funksiyalarına aid deyil?

A) trofik funksiya

B) normal oftalmotonusun saxlanılması funksiyası

C) dayaq funksiyası

D) şüakeçirici funksiya

E) müdafiə funksiyası


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


38) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının qanla təmin edilməsində iştirak etmir?

A) tor qişanın mərkəzi arteriyası

B) üst çənə arteriyası

C) arxa qısa siliar arteriyalar

D) ön siliar arteriyalar

E) arxa uzun siliar arteriyalar


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


39) Arxa qısa siliar arteriyalar nəyi qidalandırır?

A) skleranı

B) tor qişanın xarici qatlarını

C) buynuz qişanı

D) tor qişanın daxili qatlarını

E) qüzehli qişanı


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


40) Aşağıda sadalananlardan hansı ön kamera mayesinin funksiyalarına aid deyil?

A) şüasındırma funksiyası

B) buynuz qişanın və büllurun qidalanması

C) oftalmotonusun normal səviyyədə saxlanılması

D) tor qişanın qidalanması

E) gözdən mübadildə məhsullarının kənar edilməsi


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


41) Aşağıda sadalanan strukturlardan hansı foveolada mövcuddur?

A) bipolyar hüceyrələr

B) çubuqcuqlar

C) daxili pleksiform təbəqə

D) kolbacıqlar

E) xarici pleksiform təbəqə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


42) Aşağıda sadalananlardan hansı qüzehli qişanın kiçik damar dairəsi xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) qüzehli qişanın bəbək kənarında, piqment haşiyə ilə yanaşı yerləşir

B) arxa uzun siliar arteriyalar onun formalaşmasında iştirak edir

C) qüzehli qişanın kökü nahiyəsində siliar cisimdə yerləşir

D) ön siliar arteriyalar onun formalaşmasında iştirak edir

E) arterial və venoz kələfdir


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


43) Sensor tor qişa hansı nahiyədə ən qalındır?

A) fovea nahiyəsində

B) dişli xətt nahiyəsində

C) ekvatorda

D) makula nahiyəsində

E) görmə siniri diski ətrafında


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


44) Vortikoz venalar haqda aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

A) vortikoz venalar qanı tor qişanın venoz sistemindən aparır

B) hər gözdə 4-7 vortikoz vena var

C) vortikoz venaları göz almasının arxa seqmentinin müayinəsi zamanı görmək olur

D) vortikoz venalar qanı damarlı qişadan aparır

E) vortikoz venalar skleranı çəp istiqamətdə dəlib keçir


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


45) Büllurun kapsulası hansı hissəsində ən nazikdir?

A) büllurun ön qütbündə

B) büllurun ön qütbündən bir qədər yuxarı və aşağı yerləşən nahiyələrdə

C) büllurun ekvatorunun yuxarı yarısında

D) büllurun arxa qütbündə

E) büllurun ekvatorunun aşağı yarısında


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


46) Embriogenez zamanı büllur nədən əmələ gəlir?

A) neyroektodermadan

B) mezodermadan

C) səthi ektodermadan

D) mezomermadan və səthi ektodermadan

E) neyroektodermadan və mezodermadan


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


47) Aşağıda sadalananlardan hansı ilə şüşəvari cismin ən möhkəm əlaqəsi var?

A) dişli xətt nahiyəsində olan tor qişa ilə

B) makula nahiyəsində olan tor qişa ilə

C) büllurun arxa kapsulası ilə

D) sinn bağı ilə

E) görmə sinirinin diski ətrafında olan tor qişa ilə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005


48) Aşağıda sadalananlardan hansı tər vəziləridir?

A) Seyss vəziləri

B) Krauze vəziləri

C) Volfrinq vəziləri

D) Moll vəziləri

E) Meybom vəziləri


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


49) Qüzehli qişada hansı əzələlər yerləşir?

A) Brükke əzələsi

B) dilyatator və Müller əzələsi

C) Müller əzələsi və sfinkter

D) sfinkter və dilyatator

E) Müller və Brükke əzələləri


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


50) Xorioideyanın hissi innervasiyası hansı sinirlə təmin edilir?

A) xorioideyanın hissi innervasiyası yoxdur

B) simpatik sinirlə

C) üçlü sinirin birinci şahəsi ilə

D) üçlü sinirin ikinci şahəsi ilə

E) parasimpatik sinirlə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.51) Siliar cismin funksiyaları hansıdır?

A) gözə daxil olan işıq miqdarının tənzimlənməsi, tor qişanın qidalanması

B) işıq duyğusunun təmini

C) gözdaxili mayenin hasil edilməsi, akkomodasiyanın təmini

D) bəbək ölçüsünün tənzim edilməsi

E) rəng duyğusunun təmini


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


52) Görmə sinirinin lifləri harada çarpazlaşır?

A) medial dizvari cisimlərdə

B) beyinin görmə qabarlarının yastığında

C) skleroxorioidal kanalda

D) xiazmada

E) lateral dizvari cisimlərdə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.Görmə orqanının fiziologiyasi

Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə