Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalanan manipulyasiyalardan hansı orbitanın fleqmonası, orbital venaların tromboflebiti kimi itdirsəyin fəsadlarına gətirə bilər?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə10/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

403) Aşağıda sadalanan manipulyasiyalardan hansı orbitanın fleqmonası, orbital venaların tromboflebiti kimi itdirsəyin fəsadlarına gətirə bilər?

A) irini sıxıb çıxartmaq cəhdləri

B) ultrayüksək tezlikli cərəyanlarla terapiya

C) autohemoterapiya

D) çay islatmaları

E) quru istiliyin istifadəsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
404) Laqoftalm üçün nə səciyyəvidir?

A) üst göz qapağının sallanması

B) gözün yumulmasının qeyri-mümkünlüyü

C) göz qapaqları kənarlarının tam və ya hissəvi bitişməsi

D) gözün xarici bucağında üst qapağı dərisinin büküşü

E) ekzoftalm


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
405) Aşağıda sadalananlardan hansı ptozun səbəbidir?

A) üz sinirinin zədələnməsi

B) gözün hərəki sinirinin zədələnməsi

C) uzaqlaşdıran sinirin zədələnməsi

D) üçlü sinirin zədələnməsi

E) görmə sinirinin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
406) Ptoz üçün nə səciyyəvidir?

A) üst göz qapağının sallanması

B) gözün xarici bucağında üst qapağı dərisinin büküşü

C) gözün yumulmasının qeyri-mümkünlüyü

D) göz qapaqları kənarlarının tam və ya hissəvi bitişməsi

E) ekzoftalm


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
407) Ptozun müalicəsi hansıdır?

A) cərrahi əməliyyat

B) sallanmış qapağın arxasına antibiotik məlhəminin yeridilməsi

C) hipnozun tətbiqi

D) üst qapağı qaldıran əzələnin möhkəmləndirilməsi üçün məşqələlərin aparılması

E) 1% atropin damcılarının instillyasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
408) Göz qapaqlarının kəskin irinli iltihabı xəstəliklərinə nə aiddir?

A) xoralı blefarit

B) kəpəkli blefarit

C) xalyazion

D) itdirsəyi

E) ksantelazma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
409) Blefaritə aid olmayan əlamət hansıdır?

A) uzun müddətli inadlı gedişat

B) kirpiklərin dibində kəpəyin əmələ gəlməsi

C) qapaqlar kənarının iltihabı

D) kirpiklərin tökülməsi

E) ekzoftalm


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
410) Aşağıda sadalanan patologiya növlərindən hansı blefaritin səbəbi deyil?

A) gözün hərəki sinirinin parezi

B) həzm sisteminin patologiyası

C) korreksiya olunmamış refraksiya anomaliyaları (hipermetropiya, astiqmatizm)

D) endokrin və mübadilə pozuntuları

E) qurd invaziyaları


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
411) Göz qapaqlarının bəd xassəli şişlərinə nə aiddir?

A) meybom vəzisinin adenokarsinoması

B) hemangioma

C) dəri buynuzu

D) meybom vəzisinin adenoması

E) dermoid sisti


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
412) Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının xoş xassəli şişlərinə aid deyil?

A) meybom vəzisinin adenokarsinoması

B) hemangioma

C) meybom vəzisinin adenoması

D) dermoid sisti

E) dəri buynuzu


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005
413) Aşağıda sadalananlardan hansı konyunktivanın fizioloji funksiyalarına aid deyil?

A) trofik funksiya

B) optik funksiya

C) nəmləşdirmə funksiyası

D) baryer funksiyası

E) müdafiə funksiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
414) Hansı konyunktivit virus mənşəli deyil?

A) herpetik konyunktivit

B) epidemik hemorragik konyunktivit

C) difteriya konyunktiviti

D) epidemik keratokonyunktivit

E) farinqokonyunktival qızdırma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
415) Traxomanın neçə mərhələsi olur?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 1

E) 2
Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
416) Traxomanın nəticələrinə nə aid deyil?

A) trixiaz

B) göz qapaqlarının ektropionu

C) göz qapaqlarının entropionu

D) parenximatoz kseroz

E) simblefaron


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
417) Trixiaz nədir?

A) kirpiklərin yoxluğu

B) kirpiklərin qeyri-düzgün bitməsi

C) qapağın və göz alması konyunktivasının bitişməsi

D) kirpiklərin göz almasına doğru inkişafına gətirən qapağın daxilə çevrilməsi

E) konyunktivanın və buynuz qişanın quruması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
418) Entropion nədir?

A) göz qapağının daxilə çevrilməsi

B) göz qapağının xaricə çevrilməsi

C) kirpiklərin qeyri-düzgün bitməsi

D) qapağın və göz almasının konyunktivasının bitişməsi

E) konyunktivanın və buynuz qişanın quruması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005
419) Simblefaron nədir?

A) göz qapaqlarının arasında bitişmələrin əmələ gəlməsi

B) konyunktivanın və buynuz qişanın quruması

C) qapağın və göz almasının konyunktivasının bitişməsi

D) kirpiklərin göz almasına doğru inkişafına gətirən qapağın daxilə çevrilməsi

E) kirpiklərin qeyri-düzgün bitməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
420) Ankiloblefaron nədir?

A) göz qapaqlarının arasında bitişmələrin əmələ gəlməsi

B) kirpiklərin göz almasına doğru inkişafına gətirən qapağın daxilə çevrilməsi

C) kirpiklərin qeyri-düzgün bitməsi

D) qapağın və göz almasının konyunktivasının bitişməsi

E) konyunktivanın və buynuz qişanın quruması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
421) Parenximatoz kseroz nədir?

A) buynuz qişanın əriməsi

B) konyunktivanın və buynuz qişanın quruması

C) qapağın və göz alması konyunktivasının bitişməsi

D) kirpiklərin qeyri-düzgün bitməsi

E) kirpiklərin göz almasına doğru inkişafına gətirən qapağın daxilə çevrilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
422) Hansı konyunktivit allergik konyunktivitlərə aid deyil?

A) pollinoz

B) medikamentoz

C) adenovirus

D) fliktenulyoz

E) bahar
Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
423) Pollinoz konynktivit üçün nə səciyyəvi deyil?

A) əlamətlərin tədricən əmələ gəlməsi

B) göz qapaqlarının ödemi və hiperemiyası

C) kəskin başlanğıc

D) bitkilərin çiçəklənməsi dövründə əmələ gəlməsi

E) gözlərdə gicişmə, yanma hissi, yaşaxma, işıqdanqorxma, zökəm olma və asqırma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
424) Pinqvekula (piycik) nədir?

A) buynuz qişanın buludcuqvarı bulanıqlığı

B) buynuz qişanın üzərinə xarici tərəfdən bitən konyunktivanın üçkünc formalı damarlanmış büküşü

C) göz alması konyunktivasının qeyri-iltihabi, məhdudlaşdırılmış sarımtıl rəngli qalınlaşması

D) buynuz qişanın ləkəsi

E) buynuz qişanın üzərinə daxili tərəfdən bitən konyunktivanın üçkünc formalı damarlanmış büküşü


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
425) Pteriqium nədir?

A) göz alması konyunktivasının qeyri-iltihabi məhdudlaşdırılmış sarımtıl rəngli qalınlaşması

B) buynuz qişanın buludcuqvarı bulanıqlığı

C) buynuz qişanın üzərinə daxili tərəfdən bitən konyunktivanın üçkünc formalı damarlanmış büküşü

D) buynuz qişanın ləkəsi

E) buynuz qişanın üzərinə xarici tərəfdən bitən konyunktivanın üçkünc formalı damarlanmış büküşü


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
426) Pinqvekula zamanı hansı müalicə aparılmalıdır?

A) antibakterial terapiya

B) iltihaba qarşı

C) müalicə tələb olunmur

D) antivirus terapiya

E) cərrahi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
427) Artan pteriqium zamanı hansı müalicə aparılır?

A) antivirus terapiya

B) müalicə tələb olunmur

C) cərrahi

D) antibakterial terapiya

E) iltihaba qarşı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
428) Allergik konyunktivitin müalicəsi üçün hansı preparat istifadə edilmir?

A) 0,5-1% Hidrokortizon suspenziyası damjılarda

B) 0,02% Xlorheksidin məhlulu damjılarda

C) 0,5-1% Hidrokortizon göz məlhəmi damjılarda

D) antihistamin preparatlar daxilə və damjılarda

E) 0,1% Deksametazon məhlulu damjılarda


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
429) Pollinoz konyunktivitin müalicəsində hansı preparatlar istifadə edilmir?

A) 1% Prednizolon məhlulu damjılarda;

B) 0,5-1% Hidrokortizon emulsiyası damjılarda

C) venadaxili qlyukoza məhlulu

D) antihistamin preparatlar daxilə və damjılarda

E) 0,1% Deksametazon məhlulu damjılarda


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
430) Göz damcılarında deksametazon hansı konsentrasiyada olur?

A) 1%


B) 2%

C) 5%


D) 0,1%

E) 10%
Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
431) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı virus konyunktivitlərin müalicəsində istifadə olunmur?

A) 1% Pilokarpin damcıları

B) 0,25% Oksolin məlhəmi

C) 0,25-0,5% Florenal məlhəmi

D) Poludan damcılarda

E) Dezoksiribonukleaza damcılarda


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
432) Adenovirus konyunktivitin müalicəsində hansı preparat istifadə edilmir?

A) 0,05% Bonafton məlhəmi

B) Poludan məhlulu

C) İnterferon məhlulu

D) 1% Atropin sulfat məhlulu

E) 3% Zoviraks məlhəmi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
433) 3% Kollarqol məhlulunun instillyasiyasından sonra göz alması boyadan neçə dəqiqəyə təmizlənməlidir ki, kanalcıq sınağı müsbət hesab olunsun?

A) 10 dəqiqəyə

B) 10 dəqiqədən artıq müddətə

C) 3-4 dəqiqəyə

D) 1-2 dəqiqəyə

E) 5 dəqiqəyə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
434) 2% Flyuoressein buruna neçə dəqiqəyə düşməlidir ki, burun sınağı müsbət hesab olunsun?

A) 15-20 dəqiqəyə

B) 1-2 dəqiqəyə

C) 5 dəqiqəyə

D) 6-10 dəqiqəyə

E) 10-15 dəqiqəyə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
435) Gözyaşı-burun sınağının aparılması üçün hansı boyayıcı maddə tətbiq edilir?

A) 1% Brilliant abısının spirt məhlulu

B) Kataxrom

C) 3%Kollarqol

D) 1:5000Furasilin

E) 5%Yod
Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
436) Gözyaşı ötürücü yollarının keçirmə qabiliyyəti normal olduqda maye haradan axmalıdır?

A) burundan damcı şəkildə

B) digər göz yaşı nöqtəsindən

C) hər iki göz yaşı nöqtəsindən

D) həmin göz yaşı nöqtəsindən

E) burundan sırnaqcıq şəkildə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005
437) Aşağıda sadalananlardan hansı gözyaşı ötürücü yollarının bitişməsi səviyyəsindən daha dəqiq məlumat verir?

A) kontrast maddənin istifadəsi ilə rentgenoqrafiya

B) zondla diaqnostik müayinə

C) göz yaşı ötürücü yollarının yuyulması

D) kanalcıq sınağı

E) gözyaşı-burun sınağı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
438) Kəskin dakriodenit zamanı patoloji proses harada inkişaf edir?

A) üst qapağın xarici hissəsində

B) hər hansı bir lokalizasiya ola bilər

C) üst qapağın daxili hissəsində

D) alt qapağın xarici hissəsində

E) üst qapağın daxili hissəsində


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
439) Xroniki irinli dakriosistitin səbəbi nədir?

A) gözyaşı-burun kanalının stenozu

B) xroniki konyunktivit

C) xroniki meybomit

D) göz yaşı nöqtələrinin daralması

E) göz yaşı kanalcığının stenozu


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005
440) Xroniki dakriosistit zamanı gözyaşı-burun kanalının zondla müayinəsi hansı səbəbə görə əks göstərişdir?

A) zondla müayinə əks-göstəriş deyil

B) göz yaşı kisəsi divarının zədələnməsi və infeksiyanın ətrafdakı toxumalara yayılması təhlükəsinə görə

C) çapıq toxumasının əmələ gəlməsinə görə

D) iri qan damarlarının zədələnməsi təhlükəsinə görə

E) göz yaşı kisəsinin fistulu əmələ gəlməsi təhlükəsinə görə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
441) Orbitanın yuxarı divarı nə ilə həmsərhəddir?

A) qanad-damaq çuxurcuğu ilə

B) burun boşluğu ilə

C) alın cibi ilə

D) haymor cibi ilə

E) əsas sümüyün cibi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
442) Orbitanın xarici divarı nə ilə həmsərhəddir?

A) qanad-damaq çuxurcuğu ilə

B) burun boşluğu ilə

C) əsas sümüyün cibi ilə

D) alın cibi ilə

E) haymor cibi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
443) Orbitanın aşağı divarı nə ilə həmsərhəddir?

A) alın cibi ilə

B) burun boşluğu ilə

C) haymor cibi ilə

D) əsas sümüyün cibi ilə

E) qanad-damaq çuxurcuğu ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005
444) Orbitanın daxili divarı nə ilə həmsərhəddir?

A) haymor cibi ilə

B) xəlbivarı ciblə

C) burun boşluğu ilə

D) əsas sümüyün cibi ilə

E) alın cibi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
445) Orbitanın burnun əlavə boşluqları ilə həmsərhəd olduğunu hansı patologiya zamanı nəzərdə saxlamaq lazımdır?

A) orbitanın bəd xassəli yenitörəmələri və iltibabi xəstəlikləri zamanı

B) orbitanın iltihabi xəstəlikləri və görmə sinirinin travmatik zədələnmələri zamanı

C) göz almasının dəlib keçən yaralanmaları və orbitanın bədxassəli yenitörəmələri zamanı

D) görmə sinirinin travmatik zədələnmələri və göz almasının dəlib keçən yaralanmaları zamanı

E) göz almasının dəlib keçən yaralanmaları və orbitanın iltihabi xəstəlikləri zamanı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə