Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Xarici oftalmoplegiya hansı sinirlərin zədələnməsi nəticəsidir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə11/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

446) Xarici oftalmoplegiya hansı sinirlərin zədələnməsi nəticəsidir?

A) görmə sinirinin, üçlü sinirin, üz sinirinin

B) uzaqlaşdırıcı sinirin, blok sinirinin, gözün hərəki sinirinin

C) gözün hərəki sinirinin, üz sinirinin, görmə sinirinin

D) uzaqlaşdırıcı sinirin, üz sinirinin, görmə sinirinin

E) görmə sinirinin, blok sinirinin, üz sinirinin


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
447) Şirmer sınağının göz yaşının normal ifrazatı haqda şübhə yaratmayan nəticəsi hansıdır?

A) süzgəc kağızın 5 dəqiqə ərzində 5 mm və ondan az isladılması

B) süzgəc kağızın 5 dəqiqə ərzində qəti isladılmaması

C) süzgəc kağızın 5 dəqiqə ərzində 15 mm isladılması

D) süzgəc kağızın 5 dəqiqə ərzində 5-10 mm isladılması

E) süzgəc kağızın 35 mm isladılması


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Глава IV. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

А.М.Шамшинова, В.В.Волков. Функциональные исследования в офтальмологии. -М.: Медицина, 1999.


448) Traxomaya xas olmayan əlamət hansıdır?

A) qapaqda çapıq toxumasının və nəticədə çapıqlı fəsadların əmələ gəlməsi

B) üst göz qapağının konyunktivasında follikulların əmələ gəlməsi

C) pannusun (membrana bənzər vaskulyarizasiyanın) əmələ gəlməsi

D) görmənin xeyli azalması

E) katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
449) Aşağıda sadalananlardan hansı qalxanabənzər vəzisinin hormonları təyininə göstərişdir?

A) travmatik enoftalm

B) görmə sinirinin nevriti

C) ödemli ekzoftalm

D) travmatik ekzoftalm

E) xroniki irit


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
450) Aşağıda sadalananlardan hansı göz yaşı ötürücü sisteminə aid deyil?

A) göz yaşı kisəsi

B) göz yaşı nöqtələri

C) goz yaşı vəzisi

D) göz yaşı-burun kanalı

E) göz yaşı kanalcıqları


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
451) Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının anatomik xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) qapaqların dərisində tər və piy vəziləri mövcuddur

B) qapaqların qığırdağı qalın birləşdirici toxumadan ibarətdir

C) qapaqların dərisi nazikdir, büküşlərə asan yığılır, damarlarla zəngindir

D) qapaqların dərialtı toxuması piysizdir, boşdur

E) qapaqların dərisi altındakı toxuma ilə sıx əlaqədədir,yerindən çətin tərpənir


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
452) Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın xoş xassəli yenitörəmələrinə aid deyil?

A) melanoma

B) fibroma

C) xondroma

D) osteoma

E) lipoma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
453) Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın xoş xassəli yenitörəmələrinə aid deyil?

A) sarkoma

B) neyrofibroma

C) angioma

D) qlioma

E) meningioma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
454) Aşağıda sadalananlardan hansı qapaqlar dərisinin qızıl yel xəstəliyinin əlamətlərinə aid deyil?

A) krepitasiya

B) iltihab ocağın aydın, kələ-kötür olan sərhədləri

C) kəskin hiperemiya, ödem

D) gicişmə, istilik hissi

E) regionar limfatik düyünlərin böyüməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
455) Aşağıda sadalananlardan hansı laqoftalmın nəticəsi ola bilər?

A) uveit


B) ekzoftalm

C) görmə sinirinin nevriti

D) buynuz qişanın kserozu

E) trixiaz


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
456) Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın fleqmonasının əlaməti deyil?

A) göz qapaqlarının krepitasiyası

B) konyunktivanın xemozu

C) göz qapaqlarının ödemi və hiperemiyası

D) ümumi hərarətinin yüksəlməsi, orbitada ağrılar

E) oftalmoplegiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
457) Aşağıda sadalananlardan hansı enukleasiyaya göstəriş deyil?

A) göz almasının dəlib keçən yaralanması nəticəsində iri gözdaxili yad cismin mövcuduluğu

B) şiddətli ağrı verən tam kor qlaukomalı göz

C) retinoblastoma

D) zədə nəticəsində tam dağılmış göz alması

E) simpatik oftalmiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
458) Aşağıda sadalananlardan hansı alt göz qapağının atonik xaricə çevrilməsinin əlaməti deyil?

A) qapağın konyunktivasının hipertrofiyası

B) qapağın sallanması

C) göz yaşı kanalcığının göz yaşı ötürücü funksiyasının pozulması

D) blefarospazm

E) qapağın dərisinin elastikliyinin zəifləməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
459) Nəbz vuran ekzoftalm nəyin nəticəsidir?

A) mütləq ağrılı qlaukomanın

B) orbitanın metastatik yenitörəməsinin

C) burnun əlavə boşluqlarında olan mukoselenin orbitaya girməsinin

D) daxili yuxu arteriyasının və kavernoz cibin arasında olan arterio-venoz anastomozun

E) dakrioadenitin


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
460) Aşağıda sadalananlardan hansı tenonitin əlaməti deyil?

A) göz almasının hərəkətlərinin ağrılı olması

B) göz qapaqlarının ödemi

C) göz almasının nəbz vurması

D) konyunktivanın ödemi

E) diplopiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
461) Aşağıda sadalananlardan hansı birtərəfli ekzoftalmın səbəblərinə aid deyil?

A) orbita toxumasının iltihabi infiltrasiyası

B) orbitanın zədəsi zamanı sümük qırıntılarının orbita boşluğuna yerdəyişməsi

C) orbitanın saya əzələlərini innervasiya edən simpatik sinirin iflici

D) orbitanın saya əzələlərini innervasiya edən simpatik sinirin tonusunun artması

E) orbitanın yenitörəməsi və ya hematoması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
462) Aşağıda sadalananlardan hansı enoftalmın səbəblərinə aid deyil?

A) orbitanın piy toxumasının zədədən sonrakı atrofiyası

B) orbitanın saya əzələlərini innervasiya edən simpatik sinirin tonusunun artması

C) orbitanın piy toxumasının yaşla əlaqədar atrofiyası

D) zədə nəticəsində orbitanın sümük divarlarının bir birindən ayrılması və ya sınığı nəticəsində göz almasının ətrafdakı boşluqlara yerdəyişməsi

E) simpatik sinirin parezi və ya iflici


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

Buynuz qişanın və skleranin xəstəlikləri

463) Yetkin şəxslərdə buynuz qişanın diametri normada orta hesabla nəyə bərabərdir?

A) 13-14 mm

B) 11-12 mm

C) 15-16 mm

D) 8-9 mm

E) 10 mm
Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

464) Yetkin şəxslərdə buynuz qişanın şüasındırma qüvvəsi orta hesabla nəyə bərabərdir?

A) 53 dptr

B) 50 dptr

C) 30 dptr

D) 43 dptr

E) 23 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. –Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. –М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. –М.: «Логосфера», 2006.
465) Yetkin şəxslərdə buynuz qişanın mərkəzi hissəsinin normal qalınlığı nəyə bərabərdir?

A) 0,4 mm

B) 1,5 mm

C) 1,2 mm

D) 0,5-0,6 mm

E) 0,7-0,8 mm


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. –Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. –М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. –М.: «Логосфера», 2006.
466) Aşağıda sadalananlardan hansının köməyi ilə buynuz qişanın qalınlığı ölçülür?

A) refraktometr

B) keratopaxometr

C) keratometr

D) oftalmometr

E) esteziometr


Ədəbiyyat: Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. -М.: Медицина, 1985.

467) İşıqdanqorxma, yaşaxma, blefarospazm, gözdə ağrı hansı xəstəliyin əlamətləridir?

A) keratitin

B) tor qişanın mərkəzi venası trombozunun

C) tor qişanın qopmasının

D) kataraktanın

E) görmə sinirinin atrofiyasının


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. –Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. –М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. –М.: «Логосфера», 2006.
468) Göz almasında perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın səthinin nahamarlığı, taktil həssaslığının pozulması, buynuz qişada infiltratların və neovaskulyarizasiyanın əmələ gəlməsi hansı xəstəliyin əlamətləridir?

A) tor qişanın mərkəzi venası trombozunun

B) kataraktanın

C) sarı ləkənin degenerasiyasının

D) diabetik retinopatiyanın

E) keratitin


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

469) Aşağıda sadalananlardan hansı dəlib keçmə təhlükəsi ilə olan buynuz qişanın mərkəzi xorası zamanı göstərişdir?

A) dinamik nəzarət

B) konservativ müalicə

C) kortikosteroidlərin instillyasiyası və inyeksiyaları

D) təcili cərrahi əməliyyat

E) plan üzrə aparılan cərrahi əməliyyat


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.


470) Görmə itiliyinin azalması, görmənin eynək korreksiyasının qeyri-mümkünlüyü, buynuz qişanın əyriliyi radiusunun kiçilməsi, buynuz qişada qeyri-düzgün astiqmatizmin mövcudluğu hansı xəstəliyin əlamətləridir?

A) skleritin

B) pinqvekulanın

C) keratitin

D) keratokonusun

E) kataraktanın


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

471) Aşağıda sadalananlardan hansı keratokonus üçün səciyyəvidir?

A) hipermetropiya

B) qeyri-düzgün astiqmatizm

C) düzgün astiqmatizm

D) gözdaxili təzyiqin enməsi

E) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

472) İfrat dərəcədə inkişaf etmiş keratokonus zamanı görmənin hansı növ korreksiyası mümkündür?

A) bifokal eynəklə

B) silindrik eynəklə

C) sferik eynəklə

D) kontakt linzalarla

E) sferoprizmatik eynəklə


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

473) Buynuz qişanın səthi vaskulyarizasiyası nə zaman müşahidə olunur?

A) keratokonus zamanı

B) episklerit zamanı

C) adenovirus konyunktivit zamanı

D) sklerit zamanı

E) fliktenulyoz keratit zamanı


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

474) Syeqren xəstəliyinin görmə üzvündə olan əlaməti hansıdır?

A) tor qişanın qopması

B) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi

C) quru keratokonyunktivit

D) sklerit

E) keratokonus


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

475) Buynuz qişada piy yığıntıları hansı şəkildə aşkar oluna bilər?

A) Fleyşer halqası şəkildə

B) qocalıq qövsü şəkildə

C) Kayzer-Fleyşer halqası şəkildə

D) Stokker xətti şəkildə

E) Xadson-Ştali xətti şəkildə


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

476) Sərt kontakt linzalar nə zaman effektivdir?

A) keratokonus zamanı

B) buynuz qişanın xorası zamanı

C) quru keratokonyunktivit zamanı

D) bullyoz keratopatiya zamanı

E) buynuz qişanın residiv verən eroziyası zamanı


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

477) Kontakt linzaların təyini üçün əks göstəriş hansıdır?

A) anamnezdə göz almasında aparılmış cərrahi əməliyyatlar

B) anamnezdə tor qişanın mərkəzi venasının trombozu

C) hipertoniya xəstəliyi

D) katarakta

E) buynuz qişanın epitelisinin tamlığının pozulması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

478) Ön sklerit üçün nə səciyyəvi deyil?

A) sürəkli gedişat

B) təcili cərrahi əməliyyatda ehtiyac

C) anqulyar forması

D) skleranın stafilomasının inkişaf etməməsi

E) diffuz və düyünlü formaları


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

479) Aşağıda sadalananlardan hansı keratitin nəticəsi ola bilməz?

A) buynuz qişanın perforasiyası

B) buynuz qişanın yarası

C) makulanın degenerasiyası

D) buynuz qişanın ağı

E) buynuz qişanın neovaskulyarizasiyası


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

480) Aşağıda sadalananlardan hansı keratokonusun başlanğıc mərhələsində aparılmır?

A) görmənin kontakt korreksiyası

B) təbəqəli keratoplastika

C) Tokoferol asetatın fonoforezi

D) dəlib keçən keratoplastika cərrahi əməliyyatı

E) termokeratoplastika və ya lazer keratoplstikası əməliyyatları


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

481) Aşağıda sadalananlardan hansı skleritin və episkleritin etioloji amillərinə aid deyil?

A) revmatizm

B) vərəm

C) sifilis

D) hipertoniya xəstəliyi

E) brusellyoz


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

482) Aşağıda sadalananlardan hansı Fleyşer halqası zamanı müşahidə olunmur?

A) keratokonus zamanı konusun əsasını əhatə edən sarımtıl rəngli halqalar və ya qövslər

B) buynuz qişanın səthi təbəqələrində dəmirin çökməsi

C) buynuz qişanın səthi vaskulyarizasiyası

D) buynuz qişanın ön təbəqələrində degenerativ dəyişikliklər

E) konik formalı buynuz qişa


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

483) Aşağıda sadalananlardan hansı skleritin əlamətlərinə aid deyil?

A) skleranın qabarması, damarlarının hiperemiyası

B) gözdə ağrı

C) skleranın nazikləşməsi

D) skleranın rənginin dəyişilməməsi

E) xəstədə birləşdirici toxumanın sistem xəstəliyinin mövcudluğu


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

484) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın göbələk mənşəli yarasının əlaməti deyil?

A) yara antibiotiklərə qarşı rezistent olur

B) ocağın rəngi bozumtul-ağımtıl, səthi didilmiş olur, yara sarı rəngli durulaşmış toxuma ilə əhatə olunur

C) yara dərindir, süst gedişlidir, hipopion ilə müşayiət edilə bilər

D) buynuz qişanın yalnız epitelisi zədələnir

E) yara tez-tez bitki ilə mikrotravmanın nəticəsi olur


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

485) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın kənari yarasına aid deyil?

A) «çəhrayı civzə» xəstəliyi zamanı əmələ gəlir

B) Muren tipli yaradır

C) toksik xroniki blefarokonyunktivitin nəticəsində əmələ gəlir

D) bəzi ümumi xəstəliklərlə əlaqəsi var

E) buynuz qişanın sürünən yarasıdır


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

486) Aşağıda sadalananlardan hansı Still xəstəliyi zamanı buynuz qişanın lentvari ditstrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

A) katarakta ilə müşayiət edilir

B) artrit və iritlə müşayiət edilir

C) yetkin şəxslərdə rast gəlir

D) interpalpebral (qapaqlararası) yarığın çərçivəsində müşahidə edilir

E) uşaqlarda rast gəlir


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

487) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın xəlbirvari distrofiyası zamanı müşahidə edilmir?

A) buynuz qişanın epitelisi nahamar olur, kobudlaşır

B) buynuz qişanın həssaslığı azalır

C) görmə itiliyi az dərəcədə dəyişilir

D) buynuz qişanın stromasında aşkar edilən xəttlər degenerasiyaya uğramış sinirlərdir

E) görmə itiliyi kəskin azalır


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə