Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın makulyar distrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə12/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24

488) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın makulyar distrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

A) buynuz qişanın mərkəzində zədələnmələr səthi olur

B) görmə itiliyi xəstəliyin artıq erkən mərhələlrində azalır

C) buynuz qişanın dəyişiklikləri yalnız interpalpebral (qapaqlararası) yarığın çərçivəsində müşahidə edilir

D) buynuz qişanın periferiyasında zədələnmələr stromada olur

E) buynuz qişada diffuz, tez inkişaf edən buludcuqvari bulanıqlıqlar əmələ gəlir


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

489) Vilson-Konovalov xəstəliyi zamanı əmələ gələn Kayzer-Fleyşer piqment halqası haqqında aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

A) mis çöküntülərindən ibarətdir

B) buynuz qişanın səthi vaskulyarizasiyası ilə müşayiət edilir

C) bəzi xəstələrdə büllur «günəbaxan gülü» şəkildə bulanır («mis kataraktası»)

D) endoteli şəffaf qalır

E) buynuz qişanın periferiyasında dessemet təbəqəsində yerləşir


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

490) Kəskin keratokonus haqda aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

A) proses dessemet membranının cırılması nəticəsində buynuz qişanın hidratasiyası ilə əlaqədardır

B) görmənin qəfildən azalması ilə müşayiət edilir

C) kəskin keratit kimi keçir

D) kəskin prosesin bitməsindən sonra görmə yaxşılaşır

E) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi ilə müşayiət edilir


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

491) Buynuz qişanın qocalıq qövsü haqqında aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

A) 50 yaşdan böyük pasiyentlərin ¾ hissəsində olur

B) 30-40 yaşlı pasiyentlərdə də bəzən rast gəlinir

C) buynuz qişanın mərkəzini tutur

D) müalicə tələb etmir

E) buynuz qişanın epiteli təbəqəsində olur


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

492) Neyroparalitik keratitin əlaməti hansıdır?

A) yaşaxma

B) blefarospazm

C) işıqdanqorxma

D) perikorneal inyeksiya

E) sonradan yaraya çevrilən buynuz qişanın eroziyaları


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

493) Aşağıda sadalananlardan hansı üz siniri parezinin nəticəsi ola bilər?

A) tor qişanın qopması

B) nistaqm

C) katarakta

D) keratopatiya və keratit

E) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

494) Quru keratokonyunktivitin başlanğıc əlamətlərində hansı preparatların istifadəsi məqsədə uyğundur?

A) kortikosteroidlərin

B) antibiotiklərin

C) miotiklərin

D) sulfanilamidlərin

E) süni göz yaşı preparatlarının


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

495) Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromü üçün səciyyəvi deyil?

A) perikorneal inyeksiya

B) işıqdanqorxma

C) tüpürcək və göz yaşı vəzilərinin patologiyası

D) gözdə ağrı və yanma hissi

E) quru keratokonyunktivitin inkişafı


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

496) Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromü üçün səciyyəvi deyil?

A) konyunktival inyeksiya

B) işıqdanqorxma

C) gözdə ağrı və yanma hissi

D) Fleyşer halqasının əmələ gəlməsi

E) buynuz qişanın artan kserotik dəyişiklikləri


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

497) Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromü zamanı göz almasının ön kəsiyində müşahidə edilmir?

A) buynuz qişanın quruması

B) xroniki quru konyunktivit

C) pteriqium

D) bullyoz-sapvarı keratit

E) buynuz qişanın epitelisinin distrofiyası


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

498) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın xəstəlikləri zamanı görmə itiliyinin azalmasının səbəbi deyil?

A) buynuz qişanın bulanıqlığı

B) buynuz qişanın həssaslığının azalması

C) buynuz qişanın normal sferikliyinin pozulması

D) buynuz qişanın kserozu

E) buynuz qişanın vaskulyarizasiyası


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

499) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın eroziyasının əlamətlərinə aid deyil?

A) yaşaxma

B) işıqdanqorxma

C) ağrı.


D) blefarospazm

E) göz qapaqlarının şiddətli gicişməsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

500) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişa sindromuna (korneal sindromuna) səciyyəvi deyil?

A) blefarospazm

B) işıqdanqorxma

C) qapaqların altında yad cisim mövcudluğu hissi

D) göz qapaqları kənarının gicişməsi

E) yaşaxma


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

501) Aşağıda sadalananlardan hansı gözdə yad cisim mövcudluğu hissini verə bilməz?

A) buynuz qişanın eroziyası

B) buynuz qişanın kserozu və ya prekserozu

C) konyunktivit

D) kəpəkli blefarit

E) keratit


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

502) Aşağıda sadalananlardan hansı herpetik keratitin səthi formasıdır?

A) ağacvari stromal keratit

B) vezikulyoz keratit

C) metaherpetik keratit

D) landkartvarı keratit

E) diskvarı keratit


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

503) Herpetik keratitin səthi formalarının müalicəsində hansı prepartların tətbiqi ən effektivdir?

A) kortikosteroidlər

B) süni göz yaşı

C) antibiotiklər

D) miotiklər

E) interferonlar və interferonogenlər


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

504) Aşağıda sadalananlardan hansı spesifik antivirus preparatıdır?

A) interferon

B) herpes virusuna qarşı vaksina

C) pirogenal

D) poludan

E) prodigiozan


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

505) Herpetik keratitin hansı formasında kortikosteroidlərin tətbiqi göstərişdir?

A) ağacvari keratitdə

B) metaherpetik keratitdə

C) landkartvarı keratitdə

D) diskvarı keratitdə

E) vezikulyoz keratitdə


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

506) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın iltihabi xəstəliyidir?

A) irit


B) retinit

C) keratit

D) siklit

E) konyunktivit


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

507) Göz almasında damarlar inyeksiyasının hansı növü keratitə səciyyəvidir?

A) anqulyar (göz almasının bucaqlarında olan)

B) durğunlu

C) qarışıq

D) konyunktival

E) perikorneal


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

508) Buynuz qişada olan iltihab ocağına nə deyilir?

A) absses

B) eroziya

C) infiltrat

D) fleqmona

E) leykoma


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

509) Keratit zamanı buynuz qişanın bulanıqlığı necə olur?

A) boz rəngli, hüdüdları aydın

B) boz rəngli, hüdüdları qeyri-aydın

C) ağ rəngli, hüdüdları qeyri-aydın

D) ağ rəngli, hüdüdları aydın

E) piqmentasiya olunmuş, hüdudları aydın


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

510) Leykoma (buynuz qişanın ağı) zamanı buynuz qişanın bulanıqlığı necə olur?

A) boz rəngli, hüdüdları qeyri-aydın

B) ağ rəngli, hüdüdları aydın

C) piqmentasiya olunmuş, hüdudları aydın

D) ağ rəngli, hüdüdları qeyri-aydın

E) boz rəngli, hüdüdları aydın


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

511) Keratit zamanı şikayətlər hansıdır?

A) işıqdanqorxma, yaşaxma, blefarospazm, üst qapağın altında yad cisim hissi, görmənin azalması

B) gözdə sızıldayan, nəbz vuran ağrılar, göz qabağında pərdə, işıq mənbəsinə baxdıqda rəng-bə-rəng halqaların əmələ gəlməsi

C) işıqdanqorxma, işığa baxdıqda kəskin ağrı, göz almasında gərginlik hissi, görmənin dumanlaşması

D) yaşaxma,qapaqların altında yanma, yad cisim hissi, səhərlər göz qapaqlarının yapışması, göz qabağında yüngül pərdənin əmələ gəlməsi

E) göz almasının hərəkətliliyinin məhdudlaşması, hərəkətləri zamanı ağrı, diplopiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

512) Keratitə xas olan şikayətlərlə və perikorneal inyeksiya ilə səciyyələndirilən sindroma nə deyilir?

A) qarışıq sindrom

B) keratit sindromu

C) perikorneal sindrom

D) buynuz qişa sindromu (korneal sindrom)

E) konyunktival sindrom


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

513) Buynuz qişaya damarların keçməsinə nə deyilir?

A) epitelizasiya

B) vaskulyarizasiya

C) keratoproteksiya

D) infiltrasiya

E) leykoma


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

514) Buynuz qişanın vaskulyarizasiyasının dərinliyi nədən asılıdır?

A) hissi sinir liflərinin zədələnməsi dərəcəsindən

B) buynuz qişanın zədələnməsi dərinliyindən

C) infeksion agentindən

D) trofik sinir liflərinin zədələnməsi dərəcəsindən

E) infiltratın sahəsindən


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

515) Buynuz qişanın həssaslığının xeyli azalması keratitin hansı növünə səciyyəvidir?

A) sifilitik keratitə

B) herpetik keratitə

C) bakterial keratitə

D) vərəm keratitə

E) akantamyoba ilə törədilən keratitə


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

516) Gözün ön kamerasının dibində yığılan irinə nə deyilir?

A) hifema

B) hipopion

C) hematoma

D) lipoma

E) leykoma


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

517) Aşağıda sadalananlardan hansı irinli keratitlərin konservativ terapiyasının prinsiplərinə aiddir?

A) aktiv antibiotikoterapiya, epitelizasiyanın stimullaşdırılması, iridosiklitin yatırtması

B) antibakterial terapiya, yerli anestetiklər, antibiotikli məlhəmin istifadəsi, monokulyar sarğının qoyulması

C) viruslara qarşı spesifik və qeyri-spesifik terapiya

D) dərman preparatlarının fonoforezi, ultrayüksək tezlikli cərəyanla müalicə

E) kortikosteroidlərin istifadəsi ilə aktiv iltihaba qarşı terapiya, buynuz qişanın diatermokoaqulyasiyası, yaranın çapıqlaşmasının stimullaşdırılması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

518) Vərəm-allergik keratit zamanı limblə yanaşı əmələ gələn dairəvi bozumtul rəngli yarımşəffaf «düyüncüklərə» nə deyilir?

A) infiltrat

B) xora

C) pinqvekulaD) fliktena

E) pustula


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

519) Vərəm keratitin gedişatı necə olur?

A) kəskin, mövsümü

B) kəskin, residivik

C) abortiv (öz-özünə kəsən), simptomsuz, latent

D) yarımkəskin, dalğavari

E) xroniki, sürəkli (uzunsürən)


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

520) Vərəm keratitin nəticəsi nə olur?

A) buludcuqvari bulanıqlıq

B) keratomalyasiya

C) buynuz qişanın xeyli nazikləşməsi

D) qalın infiltrat

E) qalın leykoma


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

521) Vərəm keratitlərin müalicəsini hansı həkim aparmalıdır?

A) cərrahi klinikanın oftalmoloqu

B) ftiziatr

C) ailə həkimi

D) poliklinikanın okulisti

E) ftiziooftalmoloq


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

522) Sifilitik parenximatoz keratitin gedişi mərhələləri hansıdır?

A) infiltrasiya, xoralaşma, çapıqlaşma

B) alterasiya, infiltrasiya, proliferasiya

C) infiltrasiya, vaskulyarizasiya, proliferasiya

D) alterasiya, infiltrasiya, vaskulyarizasiya

E) infiltrasiya, vaskulyarizasiya, sorulma


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

523) Sifilitik parenxematoz keratitin klinikası üçün nə səciyyəvidir?

A) buynuz qişanın dərin təbəqələrində diffuz infiltrasiya

B) buynuz qişanın periferik zonasının səthi təbəqələrində halqavari infiltrasiya

C) buynuz qişanın səthi təbəqələrində lokal infiltrasiya

D) buynuz qişanın səthi təbəqələrində diffuz infiltrasiya

E) buynuz qişanın dərin təbəqələrində lokal infiltrasiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

524) Buynuz qişada əmələ gələn birinci dərəcəli, məhdudlaşdırılmış, yandan işıqlandırmada güclə görsənən və görmə itiliyinə təsir etməyən bulanıqlığa nə deyilir?

A) buynuz qişanın ləkəsi (makula)

B) buynuz qişanın ağı (leykoma)

C) buynuz qişanın infiltratı

D) buynuz qişanın buludcuğu (nubekula)

E) buynuz qişanın pannusu


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

525) Buynuz qişanın ikinci dərəcəli, qalın, adi gözlə görsənən bulanıqlığa nə deyilir?

A) buynuz qişanın infiltratı

B) buynuz qişanın pannusu

C) buynuz qişanın ləkəsi (makula)

D) buynuz qişanın buludcuğu (nubekula)

E) buynuz qişanın ağı (leykoma)


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

526) Buynuz qişanın böyük hissəsini tutan qalın, boz və ya ağ rəngdə olan, bəzən damarlanmış və görməni xeyli azaldan bulanıqlığa nə deyilir?

A) buynuz qişanın pannusu

B) buynuz qişanın çapığı

C) buynuz qişanın vaskulyarizasiyası

D) buynuz qişanın ağı (leykoma)

E) buynuz qişanın ləkəsi (makula)


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

527) Buynuz qişanın ağının aparıcı cərrahi müalicə üsulu hansıdır?

A) refraksion keratotomiya

B) lazerkoaqulyasiya

C) keratoplastika

D) fistuledici keratektomiya

E) lazerstimulyasiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

528) Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromu üçün səciyyəvi deyil?

A) işıqdanqorxma

B) tüpürcək və gözyaşı vəzilərinin funksiyasının pozulması

C) katarakta

D) quru keratokonyunktivit

E) gözlərdə yanma hissi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. –Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. –М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. –М.: «Логосфера», 2006.

529) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişa epitelisinin funksiyalarına aid deyil?

A) tənəffüs funksiyası

B) dayaq funksiyası

C) optik funksiya

D) osmotik funksiya

E) tektonik funksiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə