Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın əsas funksiyalarına aid deyil?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə13/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

530) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın əsas funksiyalarına aid deyil?

A) dayaq funksiyası

B) müdafiə funksiyası

C) şüasındırma funksiyası

D) işıqkeçirmə funksiyası

E) gözyaşı və gözdaxili maye arasında mübadilə proseslərinin təmini


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Buynuz qişanın infeksion xoraları. -Bakı, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: «Логосфера», 2006.


Gözün damarli qişasının xəstəlikləri

531) Uveit zamanı streptokokk infeksiyasının tez-tez rast gəlinən mənşəyi hansıdır?

A) ikitərəfli pnevmoniya

B) aftoz stomatit

C) xroniki tonzillit

D) xoralı kolit

E) pielonefrit


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.
532) Toksoplazmoz mənşəli uveit nəyin nəticəsində daha tez əmələ gəlir?

A) antibiotiklərlə müalicədən sonra

B) sitostatiklərlə müalicədən sonra

C) hüceyrə immunitetinin zəifləməsi nəticəsində

D) infeksiyanın bətndaxili yoluxdurması nəticəsində

E) steroidlərlə müalicədən sonra


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.
533) İridosiklitin klinik əlamətləri hansıdır?

A) göz sakitdir, bəbək qara rəngdədir, göz dibində görmə sinirinin atrofiyası və ekskavasiyası qeyd edilir, gözdaxili təzyiq yüksəkdir

B) göz almasında durğunlu inyeksiya, ön kamera dayazdır, bəbək gendir, gözdaxili təzyiq yüksəkdir

C) bəbək boz rəngdədir, şüakeçirmə üsulu ilə yoxlamada büllurda təkər millərinə oxşar tünd xətlər görünür, gözdaxili təzyiq normadadır

D) perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın endotelisində presipitatlar, bəbək dardır, gözdə kəskin ağrı

E) bəbək boz rəngdədir, göz dibindən refleks alınmır, gözdaxili təzyiq normadadır


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


534) İridosiklit zamanı xəstənin şikayətləri hansıdır?

A) gözdə sızıldayan, nəbz vuran ağrılar, göz qabağında pərdə, işıq mənbəsinə baxdıqda rəng-bə-rəng halqaların əmələ gəlməsi

B) göz almasının hərəkətlərinin məhdudlaşması, hərəkətləri zamanı ağrı, diplopiya

C) işıqdanqorxma, işığa baxdıqda kəskin ağrı

D) yaşaxma, qapaqların altında yanma, yad cisim hissi, səhərlər göz qapaqlarının yapışması, göz qabağında yüngül pərdənin əmələ gəlməsi

E) işıqdanqorxma, işığa baxdıqda kəskin ağrı, göz almasında gərginlik hissi, görmənin dumanlaşması


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


535) Damarlı qişa neçə hissədən ibarətdir?

A) 4


B) 6

C) 3


D) 5

E) 2
Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


536) Qüzehli qişada hansı əzələlər var?

A) Brükke əzələsi və dilyatator

B) sfinkter və dilyatator

C) Müller və Brükke əzələləri

D) dilyatator və Müller əzələsi

E) Müller əzələsi və sfinkter


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


537) Güzehli qişada neçə əzələ var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


538) Bəbək sfinkterini innervasiya edən sinir lifləri hansı sinirin tərkibindədir?

A) uzaqlaşdıran sinirin

B) gözün hərəki sinirinin

C) üz sinirinin

D) blok sinirinin

E) üçlü sinirin


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


539) Bəbək sfinkterinin innervasiyası hansı sinirlə təmin edilir?

A) somatik sinirlə

B) hərəki sinirlə

C) hissi sinirlə

D) simpatik sinirlə

E) parasimpatik sinirlə


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


540) Bəbək dilyatatorunun innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

A) somatik sinir

B) parasimpatik sinir

C) hərəki sinir

D) hissi sinir

E) simpatik sinir


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


541) Akkomodasiya (siliar) əzələni innervasiya edən liflər hansı sinirin tərkibindədir?

A) blok sinirin

B) üçlü sinirin

C) uzaqlaşdıran sinirin

D) üz sinirinin

E) gözün hərəki sinirinin


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


542) Qüzehli qişanın hissi innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

A) gözün hərəki siniri

B) üçlü sinirin I şahəsi

C) simpatik sinir

D) üz siniri

E) üçlü sinirin II şahəsi


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


543) Siliar cismin hissi innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

A) gözün hərəki siniri

B) simpatik sinir

C) üçlü sinirin I şahəsi

D) üçlü sinirin II şahəsi

E) üz siniri


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.
544) Xorioideyanın hissi innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

A) parasimpatik sinir

B) üçlü sinirin I şahəsi

C) simpatik sinir

D) xorioideyanın hissi sinirləri yoxdur

E) üçlü sinirin II şahəsi


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


545) Qüzehli qişanın və siliar cismin qidalanmasını hansı damarlar təmin edir?

A) ön siliar arteriyalar, arxa qısa siliar arteriyalar

B) arxa uzun siliar arteriyalar

C) ön siliar arteriyalar, arxa uzun siliar arteriyalar, konyunktival damarların şahələri

D) konyunktival damarların şahələri

E) ön siliar arteriyalar, arxa uzun siliar arteriyalar


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


546) Göz almasında damar inyeksiyası göyümtül rəngdədir, buynuz qişanın ətrafında inyeksiya daha kəskindir, periferiyaya doğru zəifləyir, qızartı diffuzdur, ayrı-ayrı damarları görmək olmur. Belə inyeksiya necə adlanır?

A) lokal


B) konyunktival

C) durğunlu

D) qarışıq

E) perikorneal (siliar)


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


547) Aşağıda sadalananlardan hansı iritin əsas simptomlarına aid deyil?

A) bəbəyin daralması

B) arxa piqment sinexiyalarının əmələ gəlməsi

C) bəbəyin işığa süst reaksiyası

D) perikorneal və ya qarışıq inyeksiya

E) görmə itiliyinin azalması və görmə sahəsinin daralması


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


548) Aşağıda sadalananlardan hansı iridosiklitin obyektiv əlamətlərinə aid deyil?

A) bəbəyin genəlməsi

B) arxa sinexiyalarının əmələ gəlməsi

C) perikorneal inyeksiya

D) bəbəyin daralması

E) siklitik ağrılar


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


549) Mərkəzi xorioretinitə xas olmayan əlamət hansıdır?

A) görmə sahəsində mərkəzi skotomanın əmələ gəlməsi

B) metamorfopsiyalar

C) fotopsiyalar

D) görmənin azalması

E) gözdə ağrı


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


550) Qüzehli qişanın iltihabına nə deyilir?

A) keratit

B) uveit

C) siklit

D) xorioidit

E) irit
Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


551) Siliar cismin iltihabına nə deyilir?

A) irit


B) xorioidit

C) keratit

D) siklit

E) xorioretinit


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


552) Xüsusi damarlı qişanın iltihabına nə deyilir?

A) iridosiklit

B) keratit

C) siklit

D) xorioidit

E) irit
Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


553) Presipitatlar nədir?

A) qüzehli qişada eksudat

B) şüşəvari cismin bulanıqlığı

C) buynuz qişanın ön səthində nöqtəvari bulanıqlıqlar

D) buynuz qişanın arxa səthində nöqtəvari çöküntülər

E) qüzehli qişanın büllurun ön səthi ilə bitişmələri


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


554) Sinexiyalar nədir?

A) qüzehli qişada eksudat

B) şüşəvari cisimdə üzən bulanıqlıqlar

C) buynuz qişanın arxa səthində nöqtəvari çöküntülər

D) qüzehli qişanın büllurla və ya buynuz qişa ilə bitişmələri

E) büllurun ön səthində iltihabi çöküntülər


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


555) İritin və iridosiklitin müalicəsini ilk növbədə nədən başlamaq lazımdır?

A) xəstəliyin etiologiyasının aşkar edilməsindən

B) etiotrop müalicədən

C) gözə midriatikin damızdırılmasından

D) analgetiklərin təyinindən

E) desensibilizasiyaedici müalicədən


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


556) Aşağıda sadalananlardan hansı iridosiklit zamanı midriatiklərin xoş təsirinə aid deyil?

A) qüzehli qişa və siliar cisim üçün sakitlik şəraitinin yaradılması

B) sinexiyaların əmələ gəlməsi, bəbəyin bitişməsi və tam qapanması üçün maneənin yaradılması

C) damarlı yolun ön kəsiyində hiperemiyanın azalması

D) iltihaba uğramış toxumada eksudasiyanın azalması

E) sulu mayenin hasil edilməsinin azalması


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


557) Midriatiklərin əsas təsiri hansıdır?

A) qüzehli qişanın qidalanmasını yaxşılaşdırırlar

B) bəbəyi daraldırlar

C) iltihab əleyhinə təsir göstərirlər

D) gözdaxili təzyiqi endirirlər

E) bəbəyi genəldirlər


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


558) Aşağıda sadalananlardan hansı ən güclü midriatik effektə malikdir?

A) 1% Atropin sulfat

B) 0,25% Skopolamin hidrobromid

C) 1% Homatropin hidrobromid

D) 0,1% Adrenalin hidroxlorid

E) 1% Mezaton


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


559) 1% Atropin sulfat məhlulunun instillyasiyası zamanı bəbəyin genəlməsi nəyin hesabına baş verir?

A) xolinesteraza fermentinin inaktivasiyası hesabına

B) bəbəyin sfinkterinin iflici hesabına

C) siliar əzələnin iflici hesabına.

D) karbon anhidraza fermentinin aktivasiyası hesabına

E) bəbəyin dilyatatorunun iflici hesabına


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


560) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı bəbəyi genəltmir?

A) 0,25% Dikain

B) 0,25% Skopolamin hidrobromid

C) 1% Atropin sulfat

D) 1% Mezaton

E) 0,1% Adrenalin hidroxlorid


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


561) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı iridosiklitin müalicəsində tətbiq edilmir?

A) kortikosteroidlər

B) antibiotiklər

C) sulfanilamidlər

D) Atropin

E) Pilokarpin


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


562) Aşağıda sadalananlardan hansı uveitlərin müalicəsində kortikosteroidlərin istifadəsi üsullarına aid deyil?

A) konyunktiva altına inyeksiyalar

B) arteriya daxilinə inyeksiyalar

C) venadaxili inyeksiyalar

D) konyunktiva boşluğuna instillyasiyalar

E) daxilə qəbul


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


563) Uveitlərin müalicəsi zamanı kortikosteroidlərin təsir mexanizmi hansıdır?

A) reparativ

B) metabolik

C) desensibilizasiyaedici və antimikrob

D) antimikrob və trofik

E) qeyri-spesifik iltihaba qarşı və desensibilizasiyaedici


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


564) Xəstədə iridosiklit gözdaxili təzyiqin 32 mm c.s. qədər yüksəlməsi ilə müşaiyət edilir. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansını təyin etmək olmaz?

A) kortikosteroidlər göz inyeksiyalarda

B) Qliserol daxilə

C) midriatik damcılarda

D) Diakarb daxilə

E) miotik damcılarda


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


565) Aşağıda sadalanan üsullardan hansı gözün damarlı yolunun yenitörəmələrinin diaqnostikasında istifadə edilmir?

A) oftalmoskopiya

B) kompyuter tomoqrafiyası

C) elektroretinoqrafiya

D) biomikroskopiya

E) ultrasəs müayinə


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


566) Aşağıda sadalanan sistem xəstəliklərindən hansının HLA B5 antigen ilə əlaqəsi ola bilər?

A) Reyter sindromunun

B) Bexterev xəstəliyinin

C) revmatoid artritin

D) Behçet xəstəliyinin

E) Kron xəstəliyinin


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


567) Aşağıda sadalanan infeksiyaların hansında uveit qüzehli qişanın atrofiyası ilə nəticələnə bilər?

A) qızılca

B) sadə herpes

C) herpes zoster (kəmərliyici dəmrov)

D) çiçək

E) su çiçəyi


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


568) Aşağıda sadalananlardan hansı Bexçet xəstəliyinə xas deyil?

A) təkrari hipopion

B) görmənin tədricən azalmasının əsas səbəbi kimi ikincili qlaukoma

C) poliartrit

D) aftoz stomatit

E) baş verə biləcək tor qişanın qopması


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


569) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün toksoplazmoz mənşəli kəskin zədələnməsinə daha səciyyəvidir?

A) ocaqlı retinit

B) xorioretinit (arxa uveit)

C) görmə sinirinin nevriti (papillit)

D) göz almasının xarici əzələlərinin mioziti

E) total uveit


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


570) Aşağıda sadalananlardan hansının nəticəsində qüzehli qişanın heteroxromiyası baş verə bilməz?

A) simpatik sinirin iflici

B) göz almasının siderozu

C) uzunmüddətli hifema

D) rubeoz

E) qlaukomosiklitik kriz


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


571) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün sarkoidozla zədələnməsi zamanı müşahidə edilmir?

A) retinal arteriyaların obliterasiyası

B) şüşəvari cisimdə mirvari muncuğuna oxşar «zəncirlərin» mövcudluğu

C) qüzehli qişanın bəbək kənarında Köppe düyüncükləri

D) tor qişanın venaları ətrafında ağ rəngli ödem zonalarının mövcudluğu

E) şüşəvari cisimdə qar topalarına oxşar hissəciklərin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə