Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında dəri sınağı hiperaktiv olur (dərinin steril iynə ilə deşilməsi nəticəsində papula və ya pustula əmələ gəlir)?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə14/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

572) Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında dəri sınağı hiperaktiv olur (dərinin steril iynə ilə deşilməsi nəticəsində papula və ya pustula əmələ gəlir)?

A) sarkoidoz

B) Behçet xəstəliyi

C) Foqt-Koyanaqi-Xarada sindromu

D) toksoplazmoz

E) Reyter sindromu


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

573) Aşağıda sadalananlardan hansı Foqt-Koyanaqi-Xarada sindromunun (uveomeningoensefalit) əlamətlərinə aid deyil?

A) ikitərəfli xroniki uveit

B) təkrari hipopion

C) vitiliqo (dəridə depiqmentasiya sahələri)

D) polioz və alopesiya (baş və qaş tükünün, kirpiklərin vaxtından əvvəl ağarması və tökülməsi)

E) tor qişanın piqment epitelisinin diffuz atrofiyası


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

574) Aşağıda sadalananlardan hansı Behçet xəstəliyinin əlamətlərinə aid deyil? .

A) retinal arteriyaların obliterasiyası

B) təkrari hipopion

C) ikitərəfli xroniki uveit

D) aftoz stomatit

E) polioz və alopesiya (baş və qaş tükünün, kirpiklərin vaxtından əvvəl ağarması və tökülməsi)


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


575) Bədxassəli şişlərin görmə orqanına metastazlarının tez-tez rast gələn lokalizasiyası hansıdır?

A) orbita

B) göz almasının arxa qütbündə olan xorioideya

C) görmə siniri

D) göz almasının ekvatora yaxın zonasında olan xorioideya

E) qüzehli qişa


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

576) Aşağıda sadalanan immunoloji reaksiyalardan hansı toksoplazmozun diaqnostikasında istifadə edilmir?

A) tuberkulinlə dəridaxili sınaq

B) qeyri-düz immunoflyuoressensiya reaksiyası

C) polimeraz zəncirvari reaksiya

D) komplementin birləşdirilməsi reaksiyası

E) qeyri-düz xemilyuminissensiya reaksiyası


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

577) Aşağıda sadalanan immunoloji reaksiyalardan hansı toksoplazmozun diaqnostikasında istifadə edilmir?

A) qeyri-düz hemaqqlyutinasiya reaksiyası

B) tuberkulinlə dəridaxili sınaq

C) toksoplazminlə dəridaxili sınaq

D) polimeraz zəncirvari reaksiya

E) leykositlərin blasttransformasiyası reaksiyası


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

578) Aşağıda sadalananlardan hansı brusellyoz uveitin əlamətlərinə aid deyil?

A) ikincili katarakta

B) qranulomatoz xorioidit

C) qranulomatoz iridosiklit

D) xroniki total qranulomatoz uveit

E) qüzehli qişanın rubeozu


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


579) Aşağıda sadalananlardan hansı brusellyoz uveit üçün səciyyəvi deyil?

A) aftoz stomatit

B) qranulomatoz xorioidit

C) xroniki total qranulomatoz uveit

D) prosesin adətən birtərəfli olması

E) fibrinoz-plastik iridosiklit


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


580) Vərəm görmə orqanının hansı strukturlarını zədələyə bilər?

A) yalnız damarlı və tor qişalarını

B) göz almasının və gözün əlavə aparatının bütün strukturlarını və toxumalarını

C) yalnız göz qapaqlarının konyunktivasını

D) yalnız orbitanın sümüklərini və göz yaşı vəzisini

E) yalnız buynuz qişanı və skleranı


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

581) Aşağıda sadalananlardan hansı iridosiliar distrofiyalara (uveopatiyalara) aid deyil?

A) xroniki iridrsiliar distrofiya (Fuks geteroxromiyası)

B) qlaukomosiklitik kriz

C) psevdoeksfoliativ sindrom

D) qüzehli qişanın artan essensial mezodermal distrofiyası

E) qüzehli qişanın melanozu


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

582) Aşağıda sadalananlardan hansı vərəm mənşəli arxa uveitin formalarına aid deyil?

A) periferik uveit (parsplanit)

B) miliar xoriodit

C) disseminasiya olunmuş xorioidit

D) yukstapapillyar xorioidit

E) piqment xorioidit (Hippel-Lindau xəstəliyi)


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

583) Aşağıda sadalananlardan hansı ön uveitin fəsadı deyil?

A) dərin keratit

B) endoftalmit

C) ikincili uveal qlaukoma

D) uveal katarakta

E) dakrioadenit


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

584) Aşağıda sadalananlardan hansı Bexterev sindromuna aid deyil?

A) xəstəlik uşaq yaşlarında özünü büruzə verir

B) xəstəlik yetkin yaşda özünü büruzə verir

C) ikincili qlaukoma və katarakta inkişaf edir

D) xroniki, residiv verən fibrinoz-ekssudativ iridosiklit baş verir

E) ankiloz verən spondiloartroz müşahidə edilir


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

585) Aşağıda sadalananlardan hansı Reyter sindromuna aid deyil?

A) konyunktivit

B) dakriosistit

C) ön uveit

D) uretrit

E) deformasiyaedici spondiloartrit


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

586) Aşağıda sadalananlardan hansı Foqt-Koyanaqi-Xarada sindromuna aid deyil?

A) meninqoensefalit

B) neyroxorioretinit

C) tor qişanın ekssudativ qopması

D) xroniki konyunktivit

E) uveit
Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

587) Polikoriya nəyə deyilir?

A) qüzehli qişada bir neçə dairəvi dəliklərin mövcudluğuna

B) bəbəyin mərkəzdən kənar yerdəyişməsinə

C) bəbəyin qeyri-düzgün formada olmasına

D) qüzehli qişanın kolobomasına

E) bəbəyin yoxluğuna


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


588) Qüzehli qişanın anadangəlmə kolobomasına nə səciyyəvi deyil?

A) koloboma adətən bazal olur

B) koloboma adətən qüzehli qişanın saat 6-ya uyğun meridianında olur

C) bəbəyin işığa reaksiyası canlıdır

D) koloboma adətən qüzehli qişanın aşağı hissəsində olur

E) bəbək armudvari olur


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

589) Aşağıda sadalananlardan hansı xorioideyanın anadangəlmə koloboması üçün səciyyəvi deyil?

A) kolobomanın forması dairəvi və ya sektora bənzər ola bilər

B) kolobomanın hüdudları aydın olmur

C) koloboma adətən göz dibinin aşağı yarısında aşkar edilir

D) kolobomanın hüdudları aydın olur

E) kolobomanın rəngi ağ olur


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

590) Aşağıda sadalananlardan hansı qüzehli qişanın bədxassəli yenitörəməsidir?

A) sist


B) melanoma

C) leyomioma

D) nevus

E) nevrinoma


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

591) Aşağıda sadalananlardan hansı qüzehli qişa sistinin fəsadlarına aid deyil?

A) sistdə iltihab prosesinin baş verməsi

B) katarakta

C) buynuz qişanın bulanması

D) büllurun yerdəyişməsi

E) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: З.А.Алиева, Н.Б.Шульпина. Туберкулез органа зрения. -Баку, изд-во Азербайджан, 2001.

Н.С.Зайцева, Л.А.Кацнельсон. Увеиты. -М.: Медицина, 1984.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.


Büllurun xəstəlikləri

592) İnsan büllurunun mənşəyi hansıdır?

A) entodermal

B) mezodermal

C) ektodermal

D) büllur müxtəlif substratlardan inkişaf edə bilər

E) essensial-kriptogen


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974

593) Büllurun qidalanması nə ilə təmin edilir?

A) sinn bağları ilə

B) a.hyaloidea ilə

C) gözdaxili mayenin diffuziyası ilə

D) şüşəvari cismin ön sərhəd membranı ilə

E) siliar cisim ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


594) Büllurun inkişafı nə vaxt sona çatır?

A) 2 yaşa yaxın

B) ömür boyu sona çatmır

C) 18 yaşa yaxın

D) 23 yaşa yaxın

E) 5 yaşa yaxın


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


595) Akkomodasiyanın sakitliyi zamanı büllurun şüasındırma qüvvəsi nəyə bərəbərdir?

A) 12-18 dptr

B) 25-32 dptr

C) 5-12 dptr

D) 58-65 dptr

E) 19-21 dptr


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974

596) Aşağıda sadalananlardan hansı büllurun qazanılmış xəstəliklərinə aiddir?

A) iltihab

B) mikrosferofakiya

C) qütb kataraktası

D) büllurun bulanması (katarakta)

E) şişlər


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


597) Hər hansı bir təsir nəticəsində büllur necə dəyişilir?

A) şüşəvari cismə çıxır

B) büzüşür

C) iltihaba uğrayır

D) şişir və bulanır

E) nüvəsinə damarlar daxil olur


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


598) Kataraktanın klinik forması hansı əsas müayinə üsulu ilə müəyyən edilir?

A) ultrasəs exooftalmoqrafiya

B) biomikroskopiya

C) oftalmoskopiya

D) refraktometriya

E) vizometriya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


599) Retinal görmə itiliyinin (entoptik fenomenlərin) yoxlanılmasının məqsədi nədir?

A) cərrahi əməliyyatın mümkün optik nəticələrinin proqnozu

B) cərrahi əməliyyatdan sonra görmənin müəyyən edilməsi

C) xəstədə refraksiyanın daha dəqiq müəyyən edilməsi

D) İOL-nın optik qüvvəsinin müəyyən edilməsi

E) cərrahi əməliyyatdan əvvəl görmənin müəyyən edilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


600) Aşağıda göstərilən kataraktanın növlərindən hansı artma qabiliyyətinə malikdir?

A) iyəbənzər katarakta

B) anadangəlmə tam katarakta

C) arxa qütb kataraktası

D) anadangəlmə laylı katarakta

E) qazanılmış katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


601) Diabetik kataraktanın xüsusiyyəti hansıdır?

A) büllurda bulanıqlıqların göz dibində dəyişikliklərlə müştərək olması

B) ön kapsulanın nazikləşməsi

C) bulanıqlıqların büllurun ayrılma zonasında əmələ gəlməsi

D) büllurda bulanıqlıqların oftalmohipertenziya ilə müştərək olması

E) büllurun maddəsinə damarların keçməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


602) Kataraktası olan xəstədə işığın qeyri-düzgün proyeksiyası nəyi göstərir?

A) şüşəvari cismin destruksiyasını

B) kataraktanın yetişmiş olduğunu

C) kataraktanın yetişməmiş olduğunu

D) buynuz qişanın patologiyasını

E) tor qişanın və görmə sinirinin patologiyasını


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


603) Büllurun qalınlığını və göz almasının ön-arxa oxunun uzunluğunu hansı üsul ilə təyin etmək olar?

A) biomikroskopiya ilə

B) rentgenoloji müayinə ilə

C) refraktometriya ilə

D) paximetriya ilə

E) ultrasəs exooftalmoqrafiya ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


604) Aşağıda sadalananlardan hansı fəsadlı kataraktadır?

A) piqmentli retinit zamanı katarakta

B) fakolitik katarakta

C) qlaukoma zamanı katarakta

D) şişkinləşən katarakta

E) fakotopik katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


605) Xəstənin şüakeçirmə üsulu ilə müayinəsi zamanı göz dibindən alınan çəhrayı refleks fonunda hərəkət edən nöqtələr və xətlər aşkar edilir, görmə cüzi dərəcədə azalıb. Xəstəyə hansı diaqnoz qoyulmalıdır?

A) başlanğıc katarakta

B) şüşəvari cisimin bulanması

C) kataraktanın ifrat dərəcədə yetişməsi

D) yetişmiş katarakta

E) yetişməmiş katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


606) Xəstənin müayinəsi zamanı göz dibindən tutqun çəhrayı refleks alınır. Yan işıqlandırma zamanı büllur aydın boz çalar verir. Görmə itiliyi 0,03-0,04 bərabərdir, korreksiya olunmur. Xəstəyə hansı diaqnoz qoyulmalıdır?

A) yetişməmiş katarakta

B) şüşəvari cismin bulanması

C) yetişmiş katarakta

D) başlanğıc katarakta

E) ifrat dərəcədə yetişmiş katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


607) Xəstənin göz dibindən refleks alınmır, büllur bozdur, görmə itiliyi işığın düzgün proyeksiyasına bərabərdir. Xəstəyə hansı diaqnoz qoyulmalıdır?

A) şüşəvari cismin bulanması

B) yetişmiş katarakta

C) başlanğıc katarakta

D) ifrat dərəcədə yetişmiş katarakta

E) yetişməmiş katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


608) Xəstədə gözdaxili təzyiq 34 mm c.s. bərabərdir, buynuz qişanın mülayim ödemi, göz almasında qarışıq inyeksiya qeyd olunur, ön kamera dərindir, Morqanyi kataraktası aşkar edilir, göz dibindən bozumtul çəhrayı refleks alınır, görmə göz qabağında barmaq sayına bərabərdir. Xəstənin diaqnozu hansıdır?

A) qlaukomanın kəskin tutması

B) başlanğıc katarakta

C) hipertenziya ilə keçən iridosiklit

D) ifrat dərəcədə yetişmiş katarakta, ikincili hipertenziya

E) uveit
Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


609) Fakolitik qlaukoma fakomorfik qlaukomadan nə ilə fərqlənir?

A) yüksəlmiş gözdaxili təzyiq ilə

B) trabekulanın artıq piqmentasiyası ilə

C) bəbək haşiyəsinin kəskin depiqmentasiyası ilə

D) ön kameranın açıq bucağı ilə

E) qüzehli qişanın atrofiyası ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974
610) Fakolitik katarakta zamanı həkimin düzgün taktikası hansıdır?

A) ambulator şəraitdə nəzarət

B) gözdaxili təzyiqin endirilməsinə yönəldilmiş konservativ müalicə

C) öncə başlanmış hipotenziv terapiyanın fonunda büllurun ekstraksiyası

D) büllurun ekstraksiyasının antiqlaukomatoz komponentlə aparılması

E) antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyat


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974
611) Kataraktanın inkişafının profilaktikası üçün işlənilən preparatların ən effektiv tətbiq üsulu hansıdır?

A) əzələdaxili yeridilməsi

B) instillyasiyalar

C) peroral tətbiqi

D) fizioterapevtik üsullarla yeridilməsi

E) venadaxili yeridilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


612) Kataraktanın əsas müalicə üsulu hansıdır?

A) lazer müalicəsi

B) fizioterapevtik müalicə

C) konservativ müalicə

D) cərrahi müalicə

E) müalicə tələb olunmur


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


613) İkitərəfli katarakta zamanı əməliyyat öncə hansı gözdə aparılmalıdır?

A) sağ gözdə

B) daha yaxşı görən gözdə

C) daha pis görən gözdə

D) əməliyyatın hər iki gözdə eyni zamanda aparılması daha məqsədə uyğundur

E) sol gözdə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə