Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Xəstə kəskin qlaukoma tutması ilə həkimə müraciət edib. Həmin gözdə şişkinləşən katarakta aşkar olunub. Həkimin taktikası hansıdır?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə15/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

614) Xəstə kəskin qlaukoma tutması ilə həkimə müraciət edib. Həmin gözdə şişkinləşən katarakta aşkar olunub. Həkimin taktikası hansıdır?

A) ambulator şəraitdə konservativ müalicənin aparılması

B) stasionar şəraitdə konservativ müalicənin aparılması

C) kataraktanın təcili ekstraksiyası üçün xəstənin oftalmoloji stationara göndərilməsi

D) plan üzrə cərrahi müalicə

E) qlaukomanın kəskin tutmasının cərrahi müalicəsi üçün xəstənin stasionara göndərilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


615) Xəstədə ikitərəfli katarakta aşkar olunub: sağ gözdə yetişməmiş (görmə itiliyi = 0,1), sol gözdə – başlanğıc (görmə itiliyi = 0,5). Həkimin taktikası hansıdır?

A) sağ gözdə kataraktanın ekstraksiyası

B) sağ gözdə intraokulyar optik linzanın implantasiyası ilə kataraktanın ekstraksiyası

C) sol gözdə intraokulyar optik linzanın implantasiyası ilə kataraktanın fakoemulsifikasiyası

D) məsələnin xəstənin sənətindən asılı olaraq həll edilməsi

E) nəzarət etməsi və kataraktanın yetişməsini gözləməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


616) Xəstədə birtərəfli katarakta aşkar olunub (görmə itiliyi = 0,2). Xəstə sürücüdür. Həkimin taktikası hansıdır?

A) kataraktanın ekstraksiyası, sonra eynək korreksiyası

B) kataraktanın ekstraksiyası, sonra kontakt linza ilə korreksiya

C) xəstəyə sənətini dəyişmək məsləhətin verilməsi

D) konservativ müalicə

E) intraokulyar optik linzanın implantasiyası ilə kataraktanın ekstraksiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


617) Birtərəfli afakiya zamanı məqsədə uyğun korreksiya hansıdır?

A) keratofakiya üsulu ilə

B) intraokulyar linza ilə

C) kontakt linza ilə

D) LASİK üsulu ilə

E) eynəklə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


618) Katarakta qlaukoma ilə müştərək olduqda həkimin hansı taktikası məqsədə uyğundur?

A) kataraktanın intrakapsulyar ekstraksiyası

B) kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası

C) antiqlaukomatoz komponentlə aparılan kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyası

D) antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyat, sonra kataraktanın ekstraksiyası

E) kataraktanın fakoemulsifikasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


619) Fuks sindromu zamanı fəsadlaşmış kataraktanın inkişafının ardıcıllığı hansıdır?

A) ardıcıllıq müxtəlif ola bilər

B) qüzehli qişanın heteroxromiyasız atrofiyası, ikincili qlaukoma, katarakta

C) ikincili qlaukoma, heteroxromiya, katarakta, qüzehli qişanın atrofiyası

D) heteroxromiya, qüzeyli qişanın atrofiyası, katarakta, ikincili qlaukoma

E) katarakta, ikincili qlaukoma, heteroxromiya, qüzehli qişanın atrofiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


620) İAQ-lazer oftalmologiyada nə məqsədlə istifadə edilir?

A) ikincili kataraktanın yarılması üçün

B) yetişmiş kataraktanın müalicəsi üçün

C) xorioideyanın melanomasının koaqulyasıyası üçün

D) yad cisimlərin inkapsulyasiyası üçün

E) tor qişanın lazerkoaqulyasiyası üçün


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


621) Kataraktanın ekstraksiyası aparıldıqda şüşəvari cismin axması zamanı cərrahın hansı taktikası düzgündür?

A) subtotal vitrektomiya

B) axmış şüşəvari cismin kəsilməsinə ehtiyac yoxdur

C) məsələnin həllinə fərdi yanaşma

D) axmış şüşəvari cismin yerinə salınması

E) axmış şüşəvari cismin kəsilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


622) Kataraktanın ekstraksiyasından sonra Zaydel flüoressein sınağı müsbət olduqda hansı taktika tələb olunur?

A) konservativ müalicə

B) köhnə tikişlərin sökülməsi və yeni tikişlərin qoyulması

C) korneoskleral tikişlərin və ya buynuz qişaya tikişlərin əlavə qoyulması

D) laylı keratoplastika

E) qanlı tarzorrafiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


623) İrvin-Qass sindromunun əlamətləri hansıdır?

A) makulyar ödemin inkişafı

B) büllurda dəyişikliklər

C) siliar cismin qopması

D) qüzehli qişanın atrofiyası

E) ön kameranın bucağında toxumanın əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


624) Afakiyanın optik korreksiyasının optimal növü hansıdır?

A) eynəklə korreksiya

B) keratofakiya

C) eksimer lazer ilə korreksiya

D) kontakt korreksiya

E) intraokulyar korreksiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


625) Aşağıda sadalanan damarlardan hansı yetkin insanda bülluru qidalayır?

A) arxa uzun siliar arteriyalar

B) ön siliar arteriyalar

C) arxa qısa siliar arteriyalar

D) büllurun qan təchizatı yoxdur

E) a. hyaloidea (şüşəvari cismin arteriyası)


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


626) Kataraktalı xəstələrdə endotelial mikroskopiya nə məqsədlə aparılır?

A) buynuz qişada bəzi mümkün olan fəsadların profilaktikası və aşkar edilməsi üçün

B) kataraktanın ekstraksiyası üsulunun seçilməsi üçün

C) cərrahi taktikanın müəyyən edilməsi üçün

D) buynuz qişaınn arxa epitelisi hüceyrələrinin polimegetizminin (ölçüsünün artmasının) müəyyən edilməsi üçün

E) buynuz qişanın arxa epitelisinin 1mm² sıxlığının müəyyən edilməsi üçün


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


627) Kataraktanın cərrahi müalicəsinin mütləq tibbi şərti və aparılmasına mütləq tibbi göstəriş hansıdır?

A) bulanmış büllurun sublyuksasiyası

B) kataraktanın hipertenziyasız olması

C) kataraktanın başlanğıc mərhələsi

D) kataraktanın yetişmiş olması

E) xəstənin gündəlik işinin yerinə yetirməsinin qeyri-mümkünlüyü


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


628) Şişkinləşmə və iridosiklit ilə müşayiət edilməyən travmatik kataraktada cərrahi əməliyyat nə zaman aparılmalıdır?

A) travmadan 2-4 həftə sonra

B) birincili cərrahi işləmə zamanı təxirə salınmaz göstəricilərə görə

C) travmadan 8-12 ay sonra

D) hər xəstəyə fərdi yaxınlaşma daha məqsədə uyğundur

E) travmadan 3-7 gün sonra


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


629) Pasiyent qlaukomanın kəskin tutması ilə həkimə müraciət edib. Həmin gözdə şişkinləşən katarakta aşkar edilib. Həkimin taktikası hansıdır?

A) stasionar şəraitdə konservativ müalicənin aparılması

B) plan üzrə cərrahi müalicə

C) ambulator şəraitdə konservativ müalicənin aparılması

D) kataraktanın ekstraksiyası üçün stasionara təcili göndərilməsi

E) qlaukomanın kəskin tutmasının cərrahi müalicəsi üçün stasionara göndərilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


630) Aşağıda sadalananlardan hansı fəsadlı kataraktalara aid deyil?

A) yaşla əlaqədar katarakta

B) miopiya zamanı katarakta

C) uveal katarakta

D) piqment abiotrofiya zamanı katarakta

E) qlaukoma zamanı katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


631) Aşağıda sadalananlardan hansı fakomorfik qlaukomanın biomikroskopik əlamətlərinə aid deyil?

A) dayaz ön kamera

B) qeyri-bərabər bulanmış büllur

C) göz almasında durğunlu inyeksiya

D) geniş, qeyri-düzgün formalı bəbək

E) presipitatlar və arxa sinexiyalar


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974

632) Aşağıda sadalananlardan hansı intraokulyar linzanın implantasiyasına əksgöstəriş deyil?

A) cüt gözün yoxluğu

B) əvvəllər aparılmış dakriosistorinostomiya

C) şüşəvari cismin bulanıqlığı, tor qişanın funksional çatmamazlığı

D) göz almasında mikrosirkulyasiyanın və hemodinamikanın pozulmaları

E) dekompensasiya mərhələsində olan somatik xəstəliklərin mövcudluğu


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974

633) Aşağıda sadalananlardan hansı şişkinləşən kataraktanın mümkün olan fəsadlarına aid deyil?

A) fakomorfik qlaukoma

B) mioz

C) qlaukomanın kəskin tutmasıD) iridosiklit

E) buynuz qişanın ödemi və sonrakı distrofiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


634) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı büllur kapsulasında olan sulfhidril qrupları ilə birləşə bilir?

A) Senkatalin

B) Vitayodurol

C) Kataxrom

D) Kvinaks

E) Sistein


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


635) Aşağıda sadalananlardan hansından kataraktanın ekstraksiyası üsulunun seçimi asılı deyil?

A) gözyaşı ötürücü yollarının vəziyyəti

B) buynuz qişanın vəziyyəti

C) pasiyentin yaşı

D) büllurun vəziyyəti

E) şüşəvari cismin vəziyyəti


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


636) Aşağıda sadalananlardan hansı ekspulsiv hemorragiyanın əlamətlərinə aid deyil?

A) gözdə şiddətli ağrı

B) gözün artan hipertenziyası

C) kəsiyin ağzına qüzehli qişanın və şüşəvari cismin çıxması

D) ekzoftalm

E) hemorragik kütlələrin kəsiyin ağzına çıxması ilə şüşəvari cismin pulsasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


637) Aşağıda sadalananlardan hansı ekspulsiv hemorragiyaya qarşı aparılan mübarizə üsullarına aid deyil?

A) yaranın etibarlı hermetizasiyası və soyuqluq şəraitinin yaradılması

B) göz alması kəsiyinin ağzına çıxmış qişaların hissələrinin kəsilib kənar edilməsi

C) ümumi hemostatik terapiya

D) arterial və gözdaxili təzyiqin endirilməsi

E) arxa uzun siliar arteriyaların transskleral diatermokoaqulyasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


638) Aşağıda sadalananlardan hansı xorioideyanın qopmasının erkən əlaməti deyil?

A) dərin ön kamera

B) göz dibindən alınan çəhrayı refleksin zəifləməsi və ya tam yoxluğu

C) görmənin azalması

D) göz almasının hipotoniyası

E) dayaz ön kamera


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


639) Aşağıda sadalananlardan hansı xorioideyanın qopmasının uzaqlaşdırılmış nəticələrinə aid deyil?

A) buynuz qişanın distrofiyası

B) gözün simptomatik hipertenziyası

C) ikincili qlaukoma

D) göz almasının subatrofiyası

E) ön kamera bucağında bitişmələrin, ön və arxa sinexiyaların əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


640) Aşağıda sadalananlardan hansı bəbək bloku zamanı müşahidə edilmir?

A) gözün hipotoniyası

B) qüzehli qişanın bombajı

C) gözün hipertenziyası

D) dayaz ön kamera

E) gözdaxili maye axınının pozulması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


641) Kataraktanın ekstraksiyasından sonrakı buynuz qişanın endotelial-epitelial distrofiyası nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

A) epitelinin ön kameraya girməsi nəticəsində

B) endotelial hüceyrələrin cərrahi əməliyyatdan əvvəlki defisiti və ya cərrahi əməliyyatın gedişində endotelinin zədələnməsi nəticəində

C) bəbək bloku nəticəsində

D) ikincili qlaukoma nəticəsində

E) cərrahi yaranın nahiyəsində olan filtrasiyanın nəticəsində


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


642) Aşağıda sadalanan materiallardan hansı intraokulyar linzanın optimal optik göstəricilərini təmin edir?

A) silikon

B) polimetilmetakrilat

C) bütün modellərin optik xüsusiyyətləri eynidir

D) leykosəfir

E) hidrogel


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


643) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı kataraktanın ekstraksiyasından sonrakı erkən müddətdə baş verən xorioideyanın qopmasının əlaməti deyil?

A) xoş xassəli kliniki gedişi

B) adətən göz almasının ekvatorundan öndə əmələ gəlməsi

C) cərrahi yara nahiyəsində olan filtrasiya nəticəsində əmələ gəlməsi

D) gözün hipertenziyası

E) adətən göz almasının aşağı kvadrantlarında əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


644) Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstraksiyası zamanı şüşəvari cismin axmasının nəticəsi ola bilməz?

A) bullyoz keratopatiya

B) makulanın sistvari ödemi

C) gözün hipertenziyası

D) tor qişanın qopması

E) dartılmış bəbək


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


645) Kataraktanın ekstraksiyası zamanı ekspulsiv qansızma hansı damarın partlaması nəticəsində əmələ gəlir?

A) uzun siliar arteriyanın

B) vortikoz venanın

C) retinal arteriyanın

D) xoriokapillyarın

E) qısa siliar arteriyanın


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


646) Yaşla əlaqədar olan yetişmiş katarakta zamanı nə müşahidə edilir?

A) perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın arxa səthində presipitatlar, bəbək dardır, gözdaxili təzyiq normadadır

B) bəbək boz rəngdədir, keçirici işıqda təkər millərinə oxşar tünd radial xətlər görsənir, gözdaxili təzyiq normadadır

C) göz sakitdir, bəbək qaradır, göz dibində görmə sinirinin atrofiyası, diskin ekskavasiyası, gözdaxili təzyiq yüksəkdir

D) bəbək boz rəngdədir, göz dibindən refleks alınmır, gözdaxili təzyiq normadadır

E) göz almasında durğunlu inyeksiya, ön kamera dardır, gözdaxili təzyiq yüksəkdir;


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


647) Yaşla əlaqədar başlanğıc katarakta zamanı nə müşahidə olunur?

A) bəbək boz rəngdədir, keçirici işıqda təkər millərinə oxşar tünd radial xətlər görsənir, gözdaxili təzyiq normadadır

B) göz sakitdir, bəbək qaradır, göz dibində görmə sinirinin atrofiyası, diskin ekskavasiyası, gözdaxili təzyiq yüksəkdir

C) bəbək boz rəngdədir, göz dibindən refleks alınmır, gözdaxili təzyiq normadadır

D) perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın səthində presipitatlar, bəbək dardır, gözdaxili təzyiq normadadır

E) göz almasında durğunlu inyeksiya, ön kamera dardır, gözdaxili təzyiq yüksəkdir


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


648) Büllurun bulanıqlığı necə adlanır?

A) ağ, titə

B) artifakiya

C) afakiya

D) katarakta

E) qlaukoma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


649) Aşağıda sadalanan üsullardan hansı kliniki şəraitdə bülluru tam müayinə etməyə imkan verir?

A) keçirici işıqda müayinə

B) qeyri-düz (əks) oftalmoskopiya

C) fokal işıqlanma

D) biomikroskopiya

E) düz oftalmoskopiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


650) Aşağıda sadalananlardan hansı yaşla əlaqədar (qocalıq) katarakta növlərinə aid deyil?

A) qarışıq katarakta

B) qabıq kataraktası

C) arxa qütb kataraktası

D) nüvə kataraktası

E) qonur katarakta


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


651) Büllurun nüvəsi hansı yaşda əmələ gəlir?

A) 25 yaşda

B) 40 yaşda

C) 15 yaşda

D) 60 yaşda

E) 10 yaşda


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


652) Aşağıda sadalanan katarakta növlərindən hansı artan deyil?

A) radioaktiv şüalanma nəticəsindəki

B) anadangəlmə

C) diabetik

D) travmatik

E) qocalıq


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


653) Zonulyar katarakta hansı növ kataraktalara aiddir?

A) diabetik

B) travmatik

C) fəsadlı

D) qazanılmış

E) anadangəlmə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə