Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə kataraktalara aid deyil?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə16/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

654) Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə kataraktalara aid deyil?

A) nüvə kataraktası

B) ulduzabənzər katarakta

C) zonulyar katarakta

D) iyəbənzər katarakta

E) ön və arxa qütb kataraktası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


655) Qütb kataraktası hansı növ kataraktalara aiddir?

A) fəsadlı

B) qocalıq

C) şüalanma nəticəsində əmələ gələn

D) travmatik

E) anadangəlmə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


656) Yaşla əlaqədar (qocalıq) kataraktaya xas olmayan mərhələ hansıdır?

A) yetişməmiş

B) başlanğıc

C) ifrat dərəcədə yetişmiş

D) terminal

E) yetişmiş


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


657) Aşağıda qeyd olunanlardan hansı yaşla əlaqədar başlanğıc katarakta üçün səciyyəvi deyil?

A) görmə itiliyi yüzdə vahidin bir neçə mislinə qədər azalmış olur, ön kamera dayazdır

B) bəbək qara rəngdədir

C) şüakeçirmə üsulu ilə müayinədə bəbək dəliyində milvari bulanıqlıqlar görsənir

D) yandan işıqlandırma üsulu ilə müayinədə qüzehli qişa kölgə vermir

E) görmə itiliyi 0,1 artıqdır, ön kamera orta dərinlikdədir


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


658) Yaşla əlaqədar yetişməmiş katarakta üçün hansı əlamətlər səciyyəvi deyil?

A) şüakeçirmə üsulu ilə müayinədə göz dibindən alınan refleks boz rəngdədir

B) görmə itiliyi işıq duyğusuna qədər azalmış olur, ön kameranın dərinliyi dəyişilmir

C) görmə itiliyi 0,1 azdır, lakin əşya görməsi qalmaqdadır, ön kameranın dərinliyi azalmış olur

D) yandan işıqlandırma üsulu ilə müayinədə qüzehli qişa ensiz kölgə verir

E) bəbək bozumtul rəngdədir


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


659) Yetişmiş katarakta üçün hansı əlamətlər səciyyəvi deyil?

A) ön kamera orta dərinlikdədir

B) şüakeçirmə üsulu ilə müayinədə göz dibindən refleks alınmır

C) şüakeçirmə üsulu ilə müayinədə göz dibinin refleksi bozumtul-çəhrayı rəngdədir

D) qüzehli qişadan kölgə düşmür

E) görmə itiliyi işığın düzgün proyeksiyası ilə işıq duyğusuna bərabərdir


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


660) Afakiya nədir?

A) büllurun yoxluğu

B) büllurun şüşəvari cismə çıxıqı

C) kataraktanın ifrat dərəcədə yetişməsi

D) süni intraokulyar linzanın mövcudluğu

E) qüzehli qişanın anadangəlmə yoxluğu


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


661) Yetişməmiş katarakta nəticəsində görmə itiliyi aşağı olan xəstəyə nə göstərişdir?

A) kataraktanın ekstraksiyası cərrahi əməliyyatı

B) iridektomiya

C) görmənin yaxşılaşması üçün midriatikin təyini

D) kataraktanın tam yetişməsinin gözləməsi və sonra cərrahi əməliyyatın aparılması

E) büllurun şəffaflaşması üçün damcıların instillyasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


662) Artifakiya nədir?

A) büllurun yoxluğu

B) gözdə süni büllurun mövcudluğu

C) büllurun şüşəvari cismə çıxığı

D) büllurun ön kameraya çıxığı

E) büllurun ekstraksiyasından sonrakı vəziyyət


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


663) Afakiyanın korreksiyasının hansı növü ən yaxşı optik nəticə verir?

A) kontakt korreksiya

B) adi eynək korreksiyası

C) intraokulyar linzanın implantasiyası

D) teleskopik eynək ilə korreksiya

E) bifokal eynək ilə korreksiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


664) Şişkinləşən yetişməmiş katarakta zamanı hansı fəsad baş verə bilər?

A) büllur nüvəsinin ön kameraya çıxığı

B) fakomorfik qlaukoma

C) fakolitik qlaukoma

D) büllurun ön kapsulasının cırılması

E) fakotoksik iridosiklit


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


665) İfrat dərəcədə yetişmiş katarakta zamanı hansı fəsad baş vermir?

A) fakolitik qlaukoma

B) büllurun şüşəvari cismə çıxığı

C) fakomorfik qlaukoma

D) büllurun ön kapsulasının cırılması

E) büllurun nüvəsinin ön kameraya çıxığı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974

666) Aşağıda sadalananlardan hansı büllurun funksiyalarına aid deyil?

A) işıq keçirmə funksiyası

B) şüasındırma funksiyası

C) akkomodasiya funksiyası

D) trofik funksiya

E) müdafiə funksiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


667) Kataraktanın intrakapsulyar ekstraksiyasına əsas göstəriş hansıdır?

A) büllurun yetişmə dərəcəsi

B) qlaukoma

C) şüşəvari cismin destruksiyası

D) büllurun yerdəyişməsi

E) buynuz qişanın arxa epitelisinin 1800/mm²-dən əskik olan sıxlığı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


668) Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyasına əksgöstərişdir?

A) xəstənin ahıl yaşı

B) şüşəvari cismin exoqrafik müayinə üsulu ilə təsdiq olunmuş şəffaflığı

C) büllurun tam yerindən çıxması

D) buynuz qişanın arxa epitelisinin 1800/mm²- dən artıq olan sıxlığı

E) büllurun öz yerində olması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


669) Aşağıda sadalananlardan hansı ifrat dərəcədə yetişmiş katarakta növlərinə aid deyil?

A) büllur maddəsinin tam sorulması

B) fəsadlı katarakta

C) «qın» kataraktası

D) südvari katarakta

E) Morqanyi kataraktası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


670) Aşağıda sadalanan hallardan hansı kataraktanın fakoemulsifikasiyasına göstərişdir?

A) nüvəsi kəskin skleroza uğramamış yetişmiş katarakta və yaşla əlaqədar olan yetişməmiş katarakta

B) pərdəvari katarakta

C) buynuz qişada endotelial hüceyrələrin 1500/mm² az olan sıxlığı

D) 60 yaşdan böyük xəstədə olan qonur katarakta

E) kataraktanın dar və ya qapalı bucaqlı qlaukoma ilə müştərək olması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


671) Kapsuloreksis nədir?

A) büllurun kapsulasının kəsilməsi

B) ön radial keratotomiya

C) fotorefraksion keratektomiya

D) lazer termokeratoplastika

E) kataraktanın fakoemulsifikasiyası üçün büllurun ön kapsulasının mərkəzi zonasında müəyyən ölçülü dairəvi dəliyin formalaşdırılması üsulu


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


672) Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın intrakapsulyar ekstraksiyasının üstünlüklərinə aid deyil?

A) fakogen iltihab üçün əsas yaratmır

B) intraokulyar linza ön kameraya implantasiya edilir

C) büllurun yerdəyişməsi zamanı aparıla bilər

D) ikincili kataraktanın əmələ gəlməsi üçün əsas yaratmır

E) aparılması texniki cəhətdən nisbətən asandır


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


673) Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın intrakapsulyar ekstrasiyasının üstünlüyüdür?

A) şüşəvari cismin itirilməsi mümkündür

B) intraokulyar linza ön kameraya implantasiya edilir

C) kəsik nisbətən böyükdür, cərrahi əməliyyatdan sonrakı reabilitasiya dövrü nisbətən uzundur

D) makulanın sistvari ödemi və tor qişanın qopması halları mümkündür

E) ikincili kataraktanın əmələ gəlməsi təhlükəsi yoxdur


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


674) Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyasının çatmamazlığıdır?

A) kəsik kiçikdir, cərrahi əməliyyatdan sonrakı reabilitasiya dövrü nisbətən qısadır

B) şüşəvari cismin itirilməsi, tor qişanın qopması və makulanın sistvari ödemi az hallarda olur

C) arxa kapsula intakt olduqda cərrahi əməliyyatdan sonrakı dövrdə aparılan dəlib keçən keratoplastika, filtrasion cərrahiyyə, İOL-nın ikincili implantasiyası daha asan və təhlükəsiz aparıla bilər

D) büllurun arxa kapsulasının bulanması və qalınlaşması baş verə bilər

E) intraokulyar optik linza arxa kameraya implantasiya edilir


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


675) Aşağıda sadalananlardan hansı fakoemulsifikasiyanın üstünlüklərinə aid deyil?

A) şüşəvari cismin itirilməsi, tor qişanın qopması və makulanın sistvari ödemi az hallarda olur

B) buynuz qişanın arxa epitelisinin zədələnməsi mümkündür

C) görmə tez bərpa olunur, cərrahi əməliyyatdan sonrakı astiqmatizm minimaldır

D) kəsik kiçikdir, əməliyyat qapalı sistemdə aparılır, gözdaxili təzyiq, gözün kameralarının həcmi nəzarət altında saxlanılır, qüzehli qişanın çıxması və ekspulsiv hemorragiyanın mümkünlüyü azdır

E) qatlanan implantların istifadəsi mümkündür


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


676) Katarakta zamanı elektrofizioloji müayinələrin məqsədi nədir?

A) İOL modelinin seçilməsi

B) cərrahi əməliyyatdan öncə konservativ terapiya kursunun aparılması ehtiyacının müəyyənləşdirilməsi

C) cərrahi müalicənin taktikasının müəyyənləşdirilməsi

D) kataraktanın ekstraksiyasından sonrakı görmənin proqnozu

E) cərrahi əməliyyatdan sonrakı müalicə taktikasının işlənilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


677) Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstraksiyası cərrahi əməliyyatının erkən fəsadlarına aid deyil?

A) bəbək bloku

B) cərrahi əməliyyatdan sonrakı yara nahiyəsində filtrasiya

C) buynuz qişanın endotelial-epitelial distrofiyası

D) hifema

E) xorioideyanın qopması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974


678) Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstraksiyası cərrahi əməliyyatının uzaqlaşdırılmış fəsadlarına aid deyil?

A) makulanın ödemi

B) tor qişanın qopması

C) buynuz qişanın endotelial-epitelial distrofiyası

D) epitelinin ön kameranın daxilinə girməsi

E) cərrahi əməliyyatdan sonrakı yara nahiyəsində filtrasiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Дж.Дж.Кански. Клиническая офтальмология. -М.: Логосфера, 2006.

В.В.Шмелева. Катаракта. -М.: Медицина, 1974

Tor qişasının və şüşəvari cismin xəstəlikləri

679) Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın venoz qan dövranının kəskin pozulmasının səbəbidir?

A) tromboz

B) angioretinopatiya

C) spazm


D) emboliya

E) yüksək gözdaxili təzyiq


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -
680) Tor qişanın və şüşəvari cismin arasında olan kontakt hansı nahiyədə ən möhkəmdir?

A) tor qişanın damarları boyu

B) paramakulyar zonada

C) görmə sinirinin diski nahiyəsində

D) dişli xətt nahiyəsində

E) makulyar zonada


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -
681) Tor qişanın qopmasına qarşı aparılmış cərrahi əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə korluq nəyin nəticəsi ola bilər?

A) tor qişanın mərkəzi arteriyası okklyuziyasının

B) görmə siniri nevritinin

C) ekstraokulyar infeksiyanın

D) göz almasının ön kəsiyinin işemiyası sindromunun

E) damarlı qişanın qopmasının


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -
682) Tor qişanın total qopmasının tez-tez rast gəlinən səbəbi hansıdır?

A) tor qişanın sistləri

B) makulyar cırılmalar

C) retinoşizis

D) dəlikli cırılmalar

E) klapanlı cırılmalar


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -
683) Diabetik angiopatiyanın əsasında nə durur?

A) maddələr mübadiləsinin pozulması

B) yüksəlmiş gözdaxili təzyiq

C) insulinlə terapiya

D) diabeti olan xəstənin nəzarətsiz qalması

E) qüzehli qişanın rubeozu


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -
684) Diabetik angioretinopatiyanın inkişafına gətirən amil hansıdır?

A) hipermetropiya

B) hiperqlikemiya

C) hipoxolesterinemiya

D) miopiya

E) hipoqlobulinemiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -
685) Aşağıda sadalananlardan hansı diabetik kataraktanın cərrahi müalicəsinin vaxtının seçimində önəmli əhəmiyyətə malikdir?

A) görmə itiliyi

B) kataraktanın biomikroskopik xüsusiyyətləri

C) pasiyentin şikayətləri

D) kataraktanın yetişməsi dərəcəsi

E) pasiyentin yaşı


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

686) Şəkərli diabeti olan xəstələrdə tor qişaya və şüşəvari cismə qansızmalar zamanı sorulducu terapiya nə vaxt başlanmalıdır?

A) qansızmanın ilk saatlarında

B) qansızmadan 1 ay sonra

C) qansızmadan 2-3 sutka sonra

D) qansızmadan 2 həftə sonra

E) qansızmadan 1 həftə sonra


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.

687) Proliferativ diabetik angioretinopatiya zamanı kurs müalicə hansı tezliklə aparılmalıdır?

A) ayda 1 dəfə

B) 2 ayda 1 dəfə

C) ildə 1 dəfə

D) 3 ayda 1 dəfə

E) yarımildə 1 dəfə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -Медицина, 2002.
688) Şəkərli diabeti olan xəstələrdə piy mübadiləsini hansı dərman preparatlarının vasitəsilə tənzim etmək olar?

A) disinon

B) solkoseril

C) klofelin

D) klofibrat, lipostabil

E) emoksipin


Ədəbiyyat: Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

689) Şəkərli diabeti olan xəstələrdə zülal mübadiləsini hansı dərman preparatlarının vasitəsilə tənzim etmək olar?

A) disinon

B) parmidin

C) teonikol

D) trental

E) retabolil


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


690) Şəkərli diabet zamanı qlaukomanın tezliyi hansıdır?

A) 12%


B) 20% artıq

C) 20%


D) 8%

E) 5%
Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


691) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı şəkərli diabet zamanı angiopatiyanın inkişafına yol verir?

A) hiperqlikemiya

B) keratopatiya

C) keratokonyunktivit

D) miopiya

E) hipermetropiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


692) Şəkərli diabeti olan xəstədə neovaskulyarizasiyanın səbəbi nədir?

A) şəkərli diabetin hipertoniya xəstəliyi ilə müştərək olması

B) şəkərli diabetin nefropatiya ilə müştərək olması

C) şəkərli diabetin ateroskleroz ilə müştərək olması

D) iltihabi proses

E) toxumaların hipoksiyası


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


693) Şəkərli diabeti olan xəstədə buynuz qişanın səciyyəvi dəyişiklikləri hansıdır?

A) keratokonyunktivit

B) buynuz qişanın nazikləşməsi və keratokonus

C) vaskulyarizasiya

D) buynuz qişada xoranın əmələ gəlməsi

E) həssaslığın zəifləməsi, epitelial distrofiya


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


694) Şəkərli diabeti olan xəstədə qüzehli qişanın səciyyəvi dəyişiklikləri hansıdır?

A) aniridiya

B) polikoriya

C) bəbəyin işığa canlı reaksiyası

D) qüzehli qişanın koloboması

E) rubeoz, bəbəyin süst genəlməsi


Ədəbiyyat: Терапевтическая офтальмология. Под редакцией М.Л.Краснова, Н.Б.Шульпиной. -М.: Медицина, 1985.

А.М.Шамшинова. Наследственные и врожденные заболевания сетчатки и зрительного нерва. -М.: Медицина, 2002.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə