Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Xorioideyanın hissi innervasiyası hansı sinirlə təmin edilir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə2/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

52) Xorioideyanın hissi innervasiyası hansı sinirlə təmin edilir?

A) xorioideyanın hissi innervasiyası yoxdur

B) üçlü sinirin birinci şahəsi ilə

C) parasimpatik sinirlə

D) simpatik sinirlə

E) üçlü sinirin ikinci şahəsi ilə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

53) Siliar cismin funksiyaları hansıdır?

A) gözdaxili mayenin hasil edilməsi, akkomodasiyanın təmini

B) rəng duyğusunun təmini

C) işıq duyğusunun təmini

D) gözə daxil olan işıq miqdarının tənzimlənməsi, tor qişanın qidalanması

E) bəbək ölçüsünün tənzim edilməsi


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
54) Görmə sinirinin lifləri harada çarpazlaşır?

A) beyinin görmə qabarlarının yastığında

B) xiazmada

C) medial dizvari cisimlərdə

D) skleroxorioidal kanalda

E) lateral dizvari cisimlərdə


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
55) Görmə sinirinin aplaziyası zamanı görmə yolunun hansı neyronu yoxdur?

A) birinci neyronu

B) üçüncü neyronu

C) ikinci neyronu

D) birinci və ikinci neyronu

E) dördüncü neyronu


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
56) Görmə sinirinin aplaziyası zamanı görmə funksiyaları necə olur?

A) cüzi dərəcədə azalmış olur

B) tamamilə olmur

C) yüksəkdir

D) görmə sahəsinin konsentrik daralması fonunda mərkəzi görmə mövcuddur

E) kəskin azalmış olur


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
57) Görmə sinirinin druzları nədir?

A) anadangəlmə anomaliya

B) qan dövranının pozulması nəticəsi

C) iltihab prossesin nəticəsi

D) zədənin nəticəsi

E) distrofik dəyişikliklərin nəticəsi


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
58) Aşağıda sadalananlardan hansı göz yuvası və kəllə boşluğu arasında əlaqə yaradan dəlik və yarıqlara aid deyil?

A) görmə dəliyi (foramen opticum)

B) dairəvi dəlik (foramen rotundum)

C) aşağı göz yuvası yarığı (fissura orbitalis inferior)

D) yuxarı göz yuvası yarığı (fissura orbitalis superior)

E) xəlbirvari dəliklər (foramina ethmoidalia)


Ədəbiyyat: М.А.Краснов. Элементы анатомии в клинической практике офтальмолога. -М.: Медгиз, 1952.

Е.Е.Сомов. Клиническая анатомия органа зрения. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

Görmə orqanının fiziologiyasi

59) Görmə analizatorunun əsas funksiyası hansıdır?

A) rəng duyğusu

B) binokulyar görmə

C) işıq duyğusu

D) periferik görmə

E) monokulyar görmə itiliyi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования.-М.: Медицина, 1986
60) İnsan gözünün görmə itiliyi nədir?

A) bir-birindən minimal məsafədə yerləşən ayrı-ayrı nöqtələri görmə qabiliyyəti

B) hərəkətdə olmayan gözlə ətrafdakı məkanı görmə qabiliyyəti

C) mərkəzdə və periferiyada əşyaları bir-birindən dəqiq ayırmaq qabiliyyəti

D) yaxın və uzaq məsafədə əşyaları bir-birindən dəqiq ayırma qabiliyyəti

E) rəngləri və rəng çalarlarını dəqiq ayırma qabiliyyəti


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни.Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования.-М.: Медицина, 1986.
61) 1,0 yüksək olan görmə itiliyi zamanı görmə bucağı nəyə bərabərdir?

A) 1 dəqiqədən azdır

B) 1,5 dəqiqəyə bərabərdir

C) 2,5 dəqiqəyə bərabərdir

D) 2 dəqiqəyə bərabərdir

E) 1 dəqiqəyə bərabərdir


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

62) Xəstə 1 m məsafədən Sivtsev-Qolovin cədvəlinin yalnız birinci sətrini oxuyursa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

A) 0,02


B) 0,01

C) 0,05


D) 0,005

E) B 0,1
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

63) Xəstədə işıq duyğusunun yoxluğu nəyin nəticəsi ola bilər?

A) görmə sinirinin tam atrofiyasının

B) yetişmiş kataraktanın

C) buynuz qişanın qalın total bulanıqlığının

D) tor qişanın mərkəzi degenerasiyasının

E) tor qişanın makulyar zonasında qopmasının


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

64) Gözün kolbacıqlar aparatının funksional vəziyyəti nəyin əsasında müəyyən edilir?

A) işıq duyğusunun

B) periferik görmə hüdudlarının

C) görmə itiliyinin

D) işığa adaptasiyası vəziyyətinin

E) qaranlığa adaptasiyasının vəziyyətinin


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

65) Aşağıda sadalanan hallardan hansında qaranlığa adaptasiyanın yoxlanılması mütləqdir?

A) refraksion ambliopiya

B) tor qişanın abiotrofiyası

C) çəpgözlük

D) zəif və orta dərəcəli miopiya

E) hipermetropik astiqmatizm


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

66) Aşağıda sadalananlardan hansı hər iki gözün yüksək görmə itiliyi ilə birlikdə binokulyar görməni təmin edir?

A) hiperforiya

B) ekzoforiya

C) fuziyanın yoxluğu

D) ezoforiya

E) ortoforiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

67) Sağlam uşaqda fuziya refleksi nə zaman formalaşır?

A) ömrünün 1 ayında

B) ömrünün 2-ci ilində

C) ömrünün ilk 2 ayında

D) ömrünün ilk həftəsində

E) ömrünün ilk 5-6 ayında


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

68) Homonim və heteronim hemianopsiya nə zaman müşahidə edilir?

A) anizometropiya zamanı

B) görmə yollarının patoloji dəyişiklikləri zamanı

C) papillomakulyar sinir liflərinin atrofiyası zamanı

D) tor qişanın mərkəzi degenerasiyası zamanı

E) Qrasiole dəstəsi sahəsində patoloji proseslər olduqda


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

69) Sağlam uşaqda fiksasiya refleksi nə zaman formalaşır?

A) ömrünün 2 ilinin tamamına yaxın

B) ömrünün 6 ayının tamamına yaxın

C) ömrünün 2 ayının tamamına yaxın

D) ömrünün birinci həftəsində

E) ömrünün 1-ci ayında


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

70) Perimetrik müayinə zamanı qeyd edilən fizioloji skotoma normada fiksasiya nöqtəsinə nisbətən harada yerləşir?

A) 15° gicgah tərəfə doğru

B) 15° burun tərəfə doğru

C) 20° burun tərəfə doğru

D) 25° gicgah tərəfə doğru

E) 30° gicgah tərəfə doğru


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

71) Görmə sahəsi hansı rəngə görə ən dardır?

A) qırmızı rəngə

B) sarı rəngə

C) göy rəngə

D) yaşıl rəngə

E) ağ rəngə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

72) Görmə analizatoru normal inkişafda olan sağlam yetkin adamda ağ rəngə görə görmə sahəsinin fərdi dəyişilmələri hansı dərəcədən yüksək olmamalıdır?

A) 2-3°


B) 20°

C) 15°


D) 25°

E) 5-10°
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

73) Görmə sahəsi hansı rəngə görə ən gendir?

A) sarı rəngə

B) qırmızı rəngə

C) ağ rəngə

D) yaşıl rəngə

E) göy rəngə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

74) Stereoskopik görmənin normal formalaşmasının mütləq şərti hansıdır?

A) trixromatik görmənin mövcudluğu

B) 1,0 aşağı olmayan monokulyar görmə itiliyi

C) periferik görmənin normal sərhədləri

D) görmə orqanının normal adaptasiya qabiliyyəti

E) binokulyar görmənin mövcudluğu


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

75) Yetkin şəxslərdə gözdaxili təzyiq normada hansı səviyyədən yüksək olmamalıdır?

A) 25-27 mm c.s

B) 20-23 mm c.s

C) 12-15 mm c.s

D) 10-12 mm c.s

E) 15-20 mm c.s


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

76) Aşağıda göstərilən üsullardan hansının tək istifadəsində oftalmotonusun patoloji dəyişikliklərinə obyektiv qiymət vermək olmaz?

A) gözün palpator müayinənin

B) elastotonometriyanın

C) Maklakov-Polyak üsulu ilə tonometrik müayinənin

D) Daşevski üsulu ilə tonometrik müayinənin

E) tonoqrafik müayinənin


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

77) Uşaqlarda göz yaşı vəzilərinin normal funksiyası hansı yaşda tam formalaşır?

A) ömrün ilk 2-3 aylarında

B) 2-3 yaşda

C) 1 yaşda

D) ömrün 1-ci ayında

E) ömrün ilk 6-8 aylarında


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

78) Buynuz qişanın həssaslığı hansı nahiyəsində daha yüksəkdir?

A) mərkəzi zonasında

B) paralimbal zonasında

C) yuxarı yarısında

D) limb nahiyəsində

E) parasentral zonasında


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

79) Buynuz qişanın həssaslığı hansı sinirin zədələnməsi zamanı pozulur?

A) uzaqlaşdırıcı sinirin

B) üz sinirinin

C) blok sinirinin

D) gözün hərəki sinirinin

E) üçlü sinirin


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

80) Buynuz qişanın şüasındırma qüvvəsi gözün optik sisteminin şüasındırma qüvvəsinin hansı hissəsini təşkil edir?

A) 40-50%

B) 80-85%

C) 90%


D) 65-70%

E) 20-30%


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

81) Buynuz qişanın hansı təbəqəsinin vəziyyəti gözün daxilinə maye, qaz və elektrolitlərin keçməsinə əsas təsir göstərir?

A) göz yaşı pərdəsinin

B) epiteli və endotelisinin

C) boumen təbəqəsinin

D) stromasının

E) dessemet təbəqəsinin


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

82) Gözdaxili mayedə suyun tərkibi hansıdır?

A) 70-80%

B) 65%

C) 99%


D) 100%

E) 55%
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
83) Göz qapaqlarının qığırdağında yerləşən meybom vəziləri nəyi ifraz edir?

A) təri


B) piy sekretini

C) seliyi

D) sulu mayeni

E) göz yaşını


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
84) Büllurda gedən oksidləşmə-bərpaetmə proseslərdə hansı zülallar əsas rol oynayır?

A) elastin

B) qlobulinlər

C) albuminlər

D) kollagen

E) sistein


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
85) Perikorneal inyeksiyanın əmələ gəlməsi nə ilə izah olunur?

A) kənari ilgəkli şəbəkə damarlarının genəlməsi və qanla dolğunluğu ilə

B) kənari ilgəkli şəbəkə damarlarında qanın adi dövranı ilə

C) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi ilə

D) gözün damarlarında qan təzyiqinin yüksəlməsi ilə

E) kənari ilgəkli şəbəkə damarları divarının nəzərə çarpan dərəcədə nazikləşməsi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
86) Sağlam gözdə akkomodasiya funksiyası maksimal səviyyəsinə hansı yaşda çatır?

A) 7-8 yaşda

B) 5-6 yaşda

C) 3 yaşda

D) 20 və ondan yuxarı yaşda

E) 15-17 yaşda


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
87) Emmetropik refraksiyası olan yetkin şəxsdə göz almasının sagittal ölçüsü orta hesabla nəyə bərabərdir?

A) 19 mm


B) 22 mm

C) 21 mm


D) 20 mm

E) 23 mm
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
88) Brux sərhəd membranının ən mühüm fizioloji funksiyası hansıdır?

A) tor qişanın qanın toksik komponentlərindən qorunması

B) qanın və tor qişanın piqment epitelisi hüceyrələrinin arasında maddələr mübadiləsinin təmini

C) baryer funksiyası

D) karkas funksiyası

E) tor qişanın termoizolyasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
89) Vortikoz venaların əsas fizioloji funksiyası hansıdır?

A) tor qişanın normal qidalanmasının təmini

B) xorioideyanın sinir trofikasının təmini

C) göz alması toxumalarının termorequlyasiyası

D) gözdaxili təzyiqin tənzimlənməsi

E) gözün arxa kəsiyinin toxumalarından qanın axıb getməsinin təmini


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
90) Büllurun ümumi kütləsində zülalların tərkibi hansıdır?

A) 30% artıq

B) 10% qədər

C) 15% qədər

D) 70% artıq

E) 20% qədər


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
91) Yetkin şəxslərdə büllurun şüasındırma qüvvəsi orta hesabla nəyə bərabərdir?

A) 40 dptr

B) 30 dptr

C) 20 dptr

D) 50 dptr

E) 10 dptr


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
92) Oftalmoskopiya zamanı xorioideyanın damarları hansı şəxslərdə daha aydın görsənir?

A) albinoslarda

B) qara irqin nümayəndələrində

C) qara saçlı şəxslərdə

D) sarışın şəxslərdə

E) şatenlərdə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
93) Sağlam yetkin şəxslərdə tor qişanın arteriyalarının və venalarının kalibri arasında olan normal nisbət hansıdır?

A) 1 : 2


B) 2 : 3

C) 1 : 1,5

D) 3 : 2

E) 1 : 1
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
94) Elektroretinoqramma nəyin funksional vəziyyətini əks etdirir?

A) qabıq görmə mərkəzlərinin

B) papillomakulyar dəstənin

C) tor qişanın xarici qatlarının

D) tor qişanın daxili qatlarının

E) qabığaltı görmə mərkəzlərinin


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
95) Yeni doğulmuş uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

A) 0,01


B) mində vahidin bir neçə mislinə

C) 0,05


D) 0,02

E) 0,03
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
96) 6 aylıq uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

A) 0,1-0,2

B) 0,8 və ondan yüksək

C) 0,3-0,5

D) 0,6-0,7

E) 0,05
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə