Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Birincili qlaukomanın diaqnostikası üçün hansı müayinə üsulu daha əhəmiyyətlidir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə20/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

820) Birincili qlaukomanın diaqnostikası üçün hansı müayinə üsulu daha əhəmiyyətlidir?

A) periferik görmə sahəsinin müayinəsi

B) tonoqrafiya

C) mərkəzi görmə sahəsinin müayinəsi

D) sutkalıq tonometriya

E) qonioskopiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


821) Qlaukomatoz prosesin sabitləşməsinin sübutu nədir?

A) gözdaxili təzyiqin normal səviyyəsi

B) ön kamera bucağı strukturlarının piqmentasiyasının artması

C) uzunmüddətli müşahidələr zamanı görmə sahəsində və görmə siniri diskinin qlaukomatoz ekskavasiyasında dəyişikliklərin olmaması

D) görmə siniri diskinin qlaukomatoz ekskavasiyasının artması

E) görmə sahəsinin nazal meridianlarında daralması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


822) Birincili açıq bucaqlı qlaukomanın hansı xüsusiyyəti ən təhlükəlidir?

A) qaranlığa adaptasiyanın azalması

B) qəfildən baş verməsi

C) simptomsuz gedişatı

D) görmə itiliyinin itməsi

E) tez-tez rast gəlinməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


823) Qlaukomanın kəskin tutmasından sonrakı qüzehli qişanın seqmentar atrofiyasının səbəbi hansıdır?

A) vortikoz venaların trombozu.

B) akkomodasiyanın iflici

C) «quru göz» sindromunun inkişafı

D) qüzehli qişanın damarlarının stranqulyasiyası

E) skleral sinusun kollapsı


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


824) Birincili açıq bucaqlı və qapalı bucaqlı qlaukomanın gedişatının ümumi əlamətləri hansıdır?

A) refraksiyanın miopizasiyası

B) bəbəyin daralması

C) qüzehli qişanın kökyanı zonasının qabarması

D) görmə sinirinin qlaukomatoz atrofiyasının inkişafı

E) ön kamera bucağı piqmentasiyasının artması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

825) «Kobra» simptomu nəyin əlamətidir?

A) hipertonik angiopatiyanın

B) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsinin

C) tor qişanın mərkəzi arteriyasının sistemində qan dövranının pozulmasının

D) siliar cismin damarlarında qan dövranının pozulmasının

E) tor qişanın mərkəzi venasının trombozunun


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


826) Fakomorfik qlaukoma üçün nə səciyyəvidir?

A) nüvə kataraktası

B) qabıq kataraktası

C) şişkinləşən katarakta

D) ifrat dərəcədə yetişmiş katarakta

E) büllurun sublyuksasiyası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


827) Qlaukoma zamanı görmə sahəsinin Byerrum parasentral sahəsində skotomaların əmələ gəlməsi nə ilə izah olunur?

A) tor qişanın qan dövranının xüsusiyyətləri ilə

B) görmə siniri diskinin fərdi ölçüləri ilə

C) qanqlioz hüceyrələrin aksonlarının yerləşməsi xüsusiyyətləri ilə

D) xəlbirvari səfhənin biomexanikasının xüsusiyyətləri ilə

E) görmə siniri diskində sinir liflərinin yerləşməsi xüsusiyyətləri ilə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.
828) Birincili qlaukomanın mərhələsi hansı göstəriciyə görə təyin edilir?

A) görmə sahəsinin vəziyyətinə görə

B) görmə itiliyinə görə

C) gözdaxili təzyiqin səviyyəsnə görə

D) gözdaxili təzyiqin sutka ərzində qalxıb-enməsinin amplitudasına görə

E) tonoqrafiyanın nəticələrinə görə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

829) Maklakov tonometri ilə ölçülən gözdaxili təzyiqin normasının yuxarı sərhədi nəyə bərabərdir?

A) 27 mm c.s

B) 20 mm c.s

C) 32 mm c.s

D) 24 mm c.s

E) 26 mm c.s


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

830) Həqiqi gözdaxili təzyiqin yuxarı sərhədi nəyə bərabərdir?

A) 19 mm c.s

B) 17 mm c.s

C) 25 mm c.s

D) 15 mm c.s

E) 21-22 mm c.s


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

831) Birincili qlaukomanın başlanğıc mərhələsində görmə sahəsi neçə dərəcəyə qədər daralır?

A) 10°


B) daralmır

C) 20°


D) 45°

E) 5°
Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


832) Aşağıda sadalananlardan hansı gözdaxili təzyiqin sutka ərzində dəyişilməsinin növlərinə aid deyil?

A) gündüz növü

B) axşam növü

C) sıçrayışvari növü

D) səhər növü

E) əks növü


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.
833) Gözdaxili maye nə ilə hasil edilir?

A) qüzehli qişanın piqment haşiyəsi ilə

B) qüzehli qişanın piqment təbəqəsi ilə

C) siliar cismin çıxıntıları ilə

D) siliar cismin yastı hissəsi ilə

E) qüzehli qişanın mezodermal təbəqəsi ilə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.
834) Qlaukomanın erkən diaqnostikasında ən az məlumatlı üsul hansıdır?

A) sutkalıq tonometriya

B) görmə sahəsinin müayinəsi

C) ekzoftalmometriya

D) gözün ön kəsiyinin biomikroskopiyası

E) tonoqrafiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


835) Qlaukomatoz prosesin qeyri-sabitliyinin sübutu nədir?

A) buynuz qişanın ödemi

B) görmə itiliyinin azalması

C) gözün qızarması

D) görmə sahəsinin daralması

E) gözdə ağrı


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


836) Qlaukomatoz prosesin dinamikasını nə səciyyələndirir?

A) görmə sinirinin metabolizminin səviyyəsi

B) görmə sahəsinin və görmə siniri diskinin vəziyyəti

C) hemodinamikanın vəziyyəti

D) gözdaxili maye axınının yüngüllük əmsalının səviyyəsi

E) gözdaxili təzyiqin səviyyəsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


837) Birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın bədxassəli forması nə zaman baş verir?

A) vitreal blok zamanı

B) artifakiya zamanı

C) büllur bloku zamanı

D) blokların inkişafı ilə bağlı deyil

E) şlemm kanalının bloku zamanı


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


838) Birincili qlaukomanın hansı klinik formaları olur?

A) qarışıq, fakogen

B) neovaskulyar, travmatik

C) afakik, piqment

D) açıq bucaqlı, psevdoeksfoliativ

E) qapalı bucaqlı, açıq bucaqlı


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


839) Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili damarlı qlaukomadır?

A) neovaskulyar qlaukoma

B) eksfoliativ qlaukoma

C) Fuks heteroxrom uveopatiyası

D) qlaukomosiklitik kriz

E) psevdohipertenziya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


840) Neovaskulyar qlaukoma nə zaman baş verir?

A) artifakiya nəticəsində

B) neyroretinit nəticəsində

C) tor qişanın mərkəzi venasının trombozu nəticəsində

D) gözün radiasiya ilə zədələnməsi nəticəsində

E) qocalıq makulopatiya nəticəsində


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


841) Aşağıda sadalananlardan hansı oftalmohipertenziyanın formalarından biridir?

A) qapalı bucaqlı

B) essensial

C) yuvenil

D) infantil

E) açıq bucaqlı


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


842) Qlaukomalı xəstələrə timololun təyini üçün əksgöstəriş hansıdır?

A) hepatit

B) sistit

C) sidik daş xəstəliyi

D) prostat vəzisinin adenoması

E) bronxial astma


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


843) Klofelin tərkibli göz damcılarının əlavə təsiri hansıdır?

A) qan təzyiqinin enməsi

B) bradikardiya

C) kataraktanın inkişafı

D) bronxial spazm

E) həyacanlanma


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


844) Aşağıda sadalanan üsullardan hansının əsasında ön kamera bucağının qüzehli qişanın kökü ilə orqanik blokadasını funksional blokadasından fərqləndirmək olar?

A) elastotonometriyanın

B) transillyuminasiya ilə aparılan qonioskopiyanın

C) sutkalıq tonometriyanın

D) tonoqrafiyanın

E) buynuz qişanın kompressiyası ilə aparılan qonioskopiyanın


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


845) Qlaukoma zamanı görmə sinirinin atrofiyasının inkişafı nədən asılıdır?

A) gözdaxili təzyiqin və görmə siniri diskini qidalayan damarlardakı təzyiqin arasında olan nisbətdən

B) gözdaxili maye hasilatının azalmasından

C) qüzehli qişanın atrofiyasının dərəcəsindən

D) gözdaxili təzyiqin səviyyəsindən

E) görmə sinirinin astroqlial təbəqəsinin itirilməsindən


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


846) Fakomorfik qlaukoma zamanı həkimin düzgün taktikası hansıdır?

A) lazerotrabekuloplastika

B) öncə aparılmış hipotenziv terapiya fonunda kataraktanın ekstraksiyası

C) sinustrabekuloektomiya

D) bazal iridektomiya

E) ümumi və yerli hipotenziv terapiyanın tətbiqi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


847) Ön kamera bucağının orqanik və funksional blokadası növləri arasında aparılan differensial diaqnostika nəyə əsaslanır?

A) tonoqrafiyanın göstəricilərinə

B) transillyuminasiya ilə aparılmış qonioskopiyanın nəticələrinə

C) buynuz qişanın kompressiyası ilə aparılan qonioskopiyanın nəticələrinə

D) qonioskopiyanın nəticələrinə

E) şlem kanalının qanla retroqrad doldurulması üsulunun nəticələrinə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


848) «Qlaukoma üzrə risk amilləri ilə olan oftalmohipertenziya» diaqnozu qoyulan zaman həkimin taktikası hansıdır?

A) cərrahi əməliyyat aparılmalıdır

B) heç bir müalicə təyin olunmur, vaxtaşırı müayinə aparılır

C) lazer əməliyyatı aparılmalıdır

D) fizioterapevtik müalicə aparılmalıdır

E) əlavə müayinələr aparılmalıdır, hipotenziv damcılar təyin olunmalıdır, xəstə nəzarət altında qalmalıdır


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


849) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın formalarına aid deyil?

A) piqment qlaukoma

B) afakik qlaukoma

C) normotenziv qlaukoma

D) sadə açıq bucaqlı qlaukoma

E) psevdoeksfoliativ qlaukoma


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


850) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukoma zamanı qüzehli qişada baş verən dəyişikliklərə aid deyil?

A) bəbək kənarında eksfoliasiyalar

B) bəbək haşiyəsi piqmentinin yuyulub çıxması

C) qüzehli qişada yeni törənmiş damarlar

D) qüzehli qişanın bəbək kəmərinin diffuz atrofiyası

E) qüzehli qişanın səthində piqmentin dispersiyası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.
851) Aşağıda sadalananlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukomaya səciyyəvi deyil?

A) ön kameranın açıq bucağı

B) göz almasının nisbətən kiçik ön-arxa ölçüsü

C) hipermetropik və ya emmetropik refraksiya

D) dayaz, qeyri-bərabər ön kamera

E) büllurun önə yerdəyişməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


852) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomada qonioskopiya zamanı müşahidə edilə bilməz?

A) ön kamera bucağında piqment qranulalarının çökməsi

B) ön kamera bucağının qüzehli qişanın kökü ilə qapanması

C) ön kamera bucağında eksfoliasiyaların çökməsi

D) korneoskleral trabekula səfhələrinin şəffaflığının pozulması

E) qoniosinexiyalar


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


853) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomaya səciyyəvi deyil?

A) şikayətlərin yoxluğu

B) işıq mənbəyi ətrafında rəngli halqaların görünməsi

C) göz almasında dolğunluq, gərginlik hissi

D) görmə sahəsinin sektoral itməsi

E) görmənin vaxtaşırı dumanlaşması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


854) Aşağıda sadalananlardan hansı bəbək bloku ilə olan birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın kliniki əlamətlərinə aid deyil?

A) büllurun önə yerdəyişməsi

B) dayaz, qeyri-bərabər ön kamera

C) hissəvi hemoftalm

D) kəskin başlanğıc

E) ön kameranın qapalı bucağı


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.
855) Aşağıda sadalananlardan hansı ön kamera bucağı blokunu törədən amillərə aid deyil?

A) sorulmamış mezodermal toxuma

B) qüzehli qişanın kökü

C) total hifema

D) yenitörənmiş damarlar

E) yad cisim


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


856) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı hidroftalmın aparıcı əlamətlərinə aid deyil?

A) ön kameranın dərinləşməsi

B) meqalokornea

C) göz almasının ölçülərinin artması

D) buynuz qişanın ölçülərinin artması

E) gözdaxili təzyiqin artması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


857) Aşağıda sadalanan sindromların hansında qlaukomanın yuvenil forması inkişaf etmir?

A) Marfan sindromu

B) Riger sindromu

C) Frank-Kamenetski sindromu

D) Störc-Veber sindromu

E) Horner sindromu


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


858) Aşağıda sadalanan amillərdən hansı bəbək blokunun kliniki əlamətlərinə aid deyil?

A) dərin ön kamera

B) dayaz ön kamera

C) ön kameranın qapalı bucağı

D) ön və arxa kameralar arasında əlaqənin pozulması

E) gözdaxili təzyiqin artması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


859) Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili qlaukomanın formalarına aid deyil?

A) neovaskulyar qlaukoma

B) «sürünən» qlaukoma

C) iltihabdan sonrakı qlaukoma

D) fakogen qlaukoma

E) travmatik qlaukoma


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə