Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalananlardan hansı iltihabdan sonrakı ikincili qlaukomanın səbəblərinə aid deyil?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə21/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

860) Aşağıda sadalananlardan hansı iltihabdan sonrakı ikincili qlaukomanın səbəblərinə aid deyil?

A) xorioidit

B) sklerit

C) ön uveit

D) neyroretinit

E) panuveit


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


861) Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili travmatik qlaukomanın səbəblərinə aid deyil?

A) gözdaxili qansızmalar

B) büllurun yerdəyişməsi və zədələnməsi

C) xorioideyanın cırılması

D) ön kamera bucağının resessiyası

E) gözün ağır dərəcəli yanıqları


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


862) Aşağıda sadalananlardan hansı essensial oftalmohipertenziyanın əlamətlərinə aid deyil?

A) görmə siniri diskinin ekskavasiyasının yoxluğu

B) gözdaxili təzyiqin mülayim artması, gözdən mayenin kifayət dərəcədə axıb getməsi

C) ön kameranın açıq bucağı

D) normal görmə sahəsi

E) görmə siniri diskinin kənari ekskavasiyası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


863) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın risk amillərinə aid deyil?

A) oftalmotonusun 30 mm c.s. artıq yüksəlməsi, maye axınının yüngüllük əmsalının aşağı səviyyəsi

B) iki gözdə olan oftalmotonusun səviyyəsi arasında asimmetriya

C) hipertenziyası olan şəxsin qohumları arasında qlaukomalı xəstələrin mövcudluğu

D) büllurun bulanması

E) iki gözdə olan görmə siniri diskinin ekskavasiyası ölçüsündə asimmetriya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


864) Aşağıda sadalananlardan hansı hipotenziv göz dərman preparatları qrupuna aid deyil?

A) ürək qlikozidləri

B) β -andrenoblokatorlar

C) antixolinesteraz preparatlar

D) xolinomimetiklər

E) karboanhidrazanın inhibitorları


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


865) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı xolinomimetiklərə aid deyil?

A) karbaxolin

B) fosfakol

C) pilokarpin

D) furamon

E) aseklidin


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


866) Aşağıda sadalananlardan hansı antixolinesteraz preparatlarına aid deyil?

A) fosfakol

B) ezerin

C) tosmilen

D) armin

E) klofelin


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


867) Aşağıda sadalananlardan hansı sulu maye hasilatını azaldan preparatlarına aid deyil?

A) trusopt

B) armin

C) asetazolamid (Diakarb)

D) betaksolol (Betoptik)

E) timolol


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.
868) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasında aparılan hipotenziv cərrahi əməliyyatlara aid deyil?

A) siklodializ

B) fistuledici müdaxilələr

C) keratotomiya

D) siklokriodestruksiya

E) iridektomiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


869) Aşağıda sadalananlardan hansı lazer hipotenziv əməliyyatlarına aid deyil?

A) lazer qonioplastikası

B) lazer keratokoaqulyasiyası

C) lazer iridektomiyası

D) lazer trabekuloplastikası

E) lazer siklokoaqulyasiyası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


870) Aşağıda sadalanan preparat qruplarından hansı qlaukomanın ümumi müalicəsində istifadə olunmur?

A) antioksidantlar

B) damargenəldici preparatlar

C) metabolik preparatlar

D) angioprotektorlar

E) kortikosteroidlər


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


871) Aşağıda sadalananlardan hansı xolinomimetiklərin əlavə təsirinin əlamətlərinə aid deyil?

A) ümumi zəiflik, ürək bulanma

B) gözdə ağrılar

C) şüşəvari cismin destruksiyası

D) zəif işıqda görmənin pisləşməsi

E) refraksion yaxındangörmənin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


872) Aşağıda sadalananlardan hansı antixolinesteraz preparatların əlavə təsirinin əlamətlərinə aid deyil?

A) stenokardiya

B) kataraktanın inkişafı

C) senil (qocalıq) makulopatiyanın əmələ gəlməsi

D) gözün refraksiyasının artması

E) gözdə ağrılar, baş ağrıları


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


873) Aşağıda sadalananlardan hansı adrenalin tərkibli damcıların əlavə təsirinin nəticəsi olur?

A) konyunktivanın reaktiv hiperemiyası

B) konyunktivanın adenoxrom piqmentasiyası

C) hipoqlikemiya

D) arterial təzyiqin düşməsi

E) taxikardiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


874) Aşağıda sadalananlardan hansı fistuledici cərrahi əməliyyatların fəsadlarına aid deyil?

A) cərrahi kəsiyin ağzına şüşəvari cismin çıxması

B) konyunktival loskutun fenestrasiyası

C) görmə sinirinin zədələnməsi

D) gözün ön kamerasına qansızma

E) büllurun zədələnməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


875) Aşağıda sadalananlardan hansı fistuledici cərrahi əməliyyatların fəsadlarına aid deyil?

A) xorioretinit

B) bədxassəli qlaukoma

C) hifema

D) iridosiklit

E) silioxorioidal qopma


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


876) Aşağıda sadalananlardan hansı siklodestruktiv cərrahi əməliyyatların fəsadlarına aid deyil?

A) göz almasının subatrofiyası

B) gözün hipotoniyası

C) görmə sinirinin nevriti

D) kataraktanın inkişafı

E) iridosiklit


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


877) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın kəskin tutmasının müalicəsində istifadə olunmur?

A) miotiklər

B) Diakarb

C) kortikosteroidlər

D) osmotik təsirə malik preparatlar

E) β-adrenoblokatorlar


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


878) Aşağıda sadalananlardan hansı siklodestruktiv əməliyyatlara aid deyil?

A) siklodiatermiya

B) ultrason siklodestruksiya

C) siklodializ

D) lazer siklodestruksiyası

E) siklokriodestruksiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


879) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın terminal mərhələsində görmə sinirinin ekskavasiyasının əlamətlərinə aid deyil?

A) ekskavasiya dərindir, sahəsi böyükdür, diskin kənarına çatır

B) disk ağ rəngdədir, mavi çalar verir

C) ekskavasiyanın forması fincanvaridir, kənarları altdan qazılmışdır

D) diskin rəngi bozumtul-yaşımtıldır

E) damarlar dəstəsi burun tərəfə yerdəyişmiş olur, damarlar ekskavasiyanın kənarına çataraq, altında sanki itir


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


880) Aşağıda sadalananlardan hansı birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın kəskin tutmasnını əlamətlərinə aid deyil?

A) buynuz qişa ödemlidir

B) göz alması hiperemiyalıdır

C) ön kamera dayazdır

D) bəbək dardır, işığa reaksiya verir

E) bəbək gendir, ellips formasındadır


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


881) Aşağıda sadalanan halların hansında bəd xassəli qlaukoma əmələ gələ bilməz?

A) kataraktanın ekstraksiyasından sonra

B) antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatdan sonra

C) birincili açıq bucaqlı qlaukomanın sərbəst forması kimi

D) şüşəvari cismin arxa qopmasından sonra

E) bəd xassəli qlaukomanın inkişafına anatomik cəhətdən meyli olan gözlərdə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


882) Aşağıda sadalananlardan hansı birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın növlərinə aid deyil?

A) şüşəvari cisim-büllur bloku ilə olan qlaukoma

B) yastı qüzehli qişa ilə olan qlaukoma

C) nisbi bəbək bloku ilə olan qlaukoma

D) şüşəvari cismə böyük qansızma nəticəsində əmələ gələn qlaukoma

E) ön kamera bucağının qısalması ilə olan qlaukoma («sürünən qlaukoma»)


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


883) Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə qlaukoma patogenezinin əsasını təşkil edən amillərə aid deyil?

A) siliar cisimlə sulu mayenin ifrat dərəcədə hasil edilməsi

B) ön kamera bucağının qeyri-düzgün quruluşu

C) drenaj sisteminin intraskleral hissəsinin dəyişiklikləri

D) ön kamera bucağında mezodermal toxumanın mövcudluğu

E) korneo-skleral trabekula strukturlarının kifayətsiz differensiasiyası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


884) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın hipotenziv müalicəsinin əsas üsullarına aid deyil?

A) radiasion müalicə

B) medikamentoz müalicə

C) lazer müalicəsi

D) fizioterapevtik müalicə

E) cərrahi müalicə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


885) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin qlaukomatoz atrofiyasının fizioterapevtik müalicə üsullarına aid deyil?

A) maqnitoterapiya

B) ultrayüksək cərəyanlarla terapiya

C) elektro- və lazerostimulyasiya

D) ultrabənövşəyi şüalanma

E) patogenetik yönlü dərman preparatlarının elektroforezi və fonoforezi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


886) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomalı xəstənin rejimində nəzərdə tutulmur?

A) görmə işinin məhdudlaşdırılması

B) ağır fiziki işin istisna edilməsi

C) maye qəbulunun məhdudlaşdırılması

D) mülayim fiziki işin istisna edilməsi

E) başın uzunmüddətli aşağı əyilməsi ilə görülən işin istisna edilməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


887) Aşağıda sadalananlardan hansı asetazolamidin (Diakarbın) qəbulu zamanı müşahidə edilmir?

A) öd daşı xəstəliyinin kəskinləşməsi

B) paresteziyalar

C) böyrək ağrıları

D) metabolik asidoz

E) hipokaliemiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


888) Qapalı bucaqlı qlaukoma zamanı midriatiklər gözdaxili təzyiqi nəyin səbəbinə yüksəldir?

A) büllurun həcminin artması səbəbinə

B) bəbək blokunun əmələ gəlməsi səbəbinə

C) trabekula səfhələrinin dartılmasının zəifləməsi səbəbinə

D) ön kamera bucağının qüzehli qişanın kökü ilə qapanması səbəbinə

E) gözdaxili maye hasilatının artması səbəbinə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


889) Gözdaxili maye hansı struktur ilə hasil edilir?

A) qüzehli qişa ilə

B) xorioideya ilə

C) şüşəvari cisim ilə

D) büllur ilə

E) siliar cisimlə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


890) Qlaukomanın kəskin tutması zamanı bəbək nə vəziyyətdə olur?

A) gendir və işığa reaksiyası süstdür

B) gendir və işığa reaksiya vermir

C) dardır və işığa reaksiya vermir

D) gendir və işığa reaksiya verir

E) dardır və işığa reaksiya verir


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


891) Aşağıda sadalanan obyektiv əlamətlərin cəmlərindən hansı açıq bucaqlı qlaukomaya səciyyəvidir?

A) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi, bəbək kənarının büllurun ön kapsulası ilə bitişməsi, qüzehli qişanın bombajı

B) qüzehli qişanın distrofik dəyişiklikləri, görmə siniri diskinin qlaukomatoz ekskavasiyası, normal gözdaxili təzyiq

C) görmə siniri diskinin qlaukomatoz ekskavasiyası, gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi, makula nahiyəsinin piqmentasiyası

D) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi, qüzehli qişanın rubeozu, göz dibində qansızmalar

E) qüzehli qişanın distrofik dəyişiklikləri, görmə siniri diskinin qlaukomatoz ekskavasiyası, gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


892) Aşağıda sadalanan cərrahi əməliyyatlardan hansı açıq bucaqlı qlaukoma zamanı aparılır?

A) periferik iridektomiya

B) vitrektomiya

C) keratotomiya

D) fistuledici trabekulektomiya

E) kataraktanın ekstraksiyası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


893) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın kliniki əlamətlərinə aiddir?

A) simptomsuz gedişat, göz almasında dolğunluq hissi, gözün sanki nəmləşməsi

B) gözün qabağında «uçan milçəklər», görmənin azalması

C) göz almasında şiddətli ağrılar, şiddətli baş ağrıları, ürək bulanma, qusma

D) göz almasının arxasında ağrılar, göz qabağında ləkənin əmələ gəlməsi

E) görmənin torlaşması, işıq mənbəyinə baxdıqda ətrafında rəngli halqaların əmələ gəlməsi, gözdə və başın müvafiq yarısında vaxtaşırı ağrılar


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


894) Aşağıda sadalananlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukomanın kliniki əlamətlərinə aiddir?

A) göz almasının arxasında ağrılar, göz qabağında ləkənin əmələ gəlməsi

B) göz almasında şiddətli ağrılar, şiddətli baş ağrıları, ürək bulanma, qusma

C) görmənin torlaşması, işıq mənbəyinə baxdıqda ətrafında rəngli halqaların əmələ gəlməsi, gözdə və başın müvafiq yarısında vaxtaşırı ağrılar

D) gözün qabağında «uçan milçəklər», görmənin azalması

E) simptomsuz gedişat, göz almasında dolğunluq hissi, gözün sanki nəmləşməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


895) Aşağıda sadalanan cərrahi əməliyyatlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukoma zamanı aparılır?

A) periferik iridektomiya

B) kataraktanın ekstraksiyası

C) vitrektomiya

D) fistuledici cərrahi əməliyyat (trabekulektomiya)

E) keratotomiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


896) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın patogenezinin əsas hissəsidir?

A) ön kamera bucağında embrional mezodermal toxumanın tam sorulmaması

B) qüzehli qişanın kökünün ön kamera bucağının ön divarı ilə bitişməsi

C) qüzehli qişa-büllur diafraqmasının yerdəyişməsi

D) ön kamera bucağının qüzehli qişanın kökü ilə blokadası

E) gözün drenaj sitemində distrofik dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


897) Aşağıda sadalananlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukomanın patogenezinin əsas hissəsidir?

A) yukstakanalikulyar zonada distrofik dəyişikliklər

B) ön kamera bucağında embrional mezodermal toxumanın tam sorulmaması

C) korneoskleral trabekulada distrofik dəyişikliklər

D) şlem kanalının blokadası

E) ön kamera bucağının qüzehli qişanın kökü ilə blokadası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə