Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə qlaukomanın patogenezinin əsas hissəsidir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə22/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

898) Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə qlaukomanın patogenezinin əsas hissəsidir?

A) korneoskleral trabekulada distrofik dəyişikliklər

B) ön kamera bucağının qüzehli qişanın kökü ilə blokadası

C) yukstakanalikulyar zonada distrofik dəyişikliklər

D) ön kamera bucağında embrional mezodermal toxumanın tam sorulmaması

E) şlem kanalının blokadası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


899) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın ən səciyyəvi əlamətidir?

A) tor qişanın qopması

B) qüzehli qişanın rubeozu

C) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi

D) büllurun bulanması

E) makulanın piqmentasiyası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


900) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukoma zamanı görmə sahəsinin səciyyəvi dəyişikliyidir?

A) görmə sahəsinin xarici yarsının daralması

B) görmə sahəsinin yuxarı yarsının daralması

C) görmə sahəsinin daxili yarsının daralması

D) homonim hemianopsiya

E) görmə sahəsinin aşağı yarsının daralması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


901) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukoma zamanı görmə sinirinin səciyyəvi dəyişikliyidir?

A) atrofiya, ekskavasiya və hüdudlarının qeyri-aydınlığı

B) artrofiya və ekskavasiya

C) atrofiya

D) hüdudlarının qeyri-aydınlığı

E) hiperemiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


902) Qlaukomanın başlanğıc mərhələsində görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

A) müəyyən olunmur

B) normaldır

C) 15º-dən əskik olur

D) boruvaridir

E) 50º-15º qədər darala bilər


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


903) İnkişaf etmiş qlaukoma zamanı görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

A) boruya bənzərdir

B) 50º-15º qədər darala bilər

C) müəyyən olunmur

D) 15º-dən əskik olur

E) normaldır


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


904) İfrat dərəcədə inkişaf etmiş qlaukoma zamanı görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

A) boruya bənzərdir

B) müəyyən olunmur

C) 15º-dən əskik olur

D) 50º-15º qədər darala bilər

E) normaldır


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


905) Qlaukomanın terminal mərhələsində görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

A) 50º-15º qədər darala bilər

B) boruya bənzərdir

C) normaldır

D) 15º-dən əskik olur

E) müəyyən olunmur


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


906) Qlaukoma zamanı korluq nəyin nəticəsi olur?

A) şüşəvari cismin bulanmasının

B) büllurun bulanmasının

C) buynuz qişanın bulanmasının

D) görmə sinirinin atrofiyasının

E) tor qişanın distrofiyasının


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


907) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın əlamətləridir?

A) bəbək boz rəngdədir, şüakeçirmə üsulu ilə müayinədə büllurda «təkər milləri» şəkildə olan tünd zolaqlar görsənir, gözdaxili təzyiq normadadır

B) perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın arxa səthində presipitatlar qeyd edilir, bəbək dardır, gözdaxili təzyiq normadadır

C) göz alması sakitdir, bəbək qara rəngdədir, göz dibində görmə sinirinin atrofiyası və diskinin ekskavasiyası qeyd edilir, gözdaxili təzyiq yüksəkdir

D) göz almasında durğunlu inyeksiya qeyd edilir, ön kamera dayazdır,bəbək gendir, gözdaxili təzyiq yüksəkdir

E) bəbək boz rəngdədir, göz dibindən refleks alınmır, gözdaxili təzyiq normadadır


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


908) Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın kəskin tutmasının əlamətləridir?

A) perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın arxa səthində presipitatlar qeyd edilir, bəbək dardır, gözdaxili təzyiq normadadır

B) bəbək boz rəngdədir, göz dibindən refleks alınmır, gözdaxili təzyiq normadadır

C) bəbək boz rəngdədir, şüakeçirmə üsulu ilə müayinədə büllurda «təkər milləri» şəkildə olan tünd zolaqlar görsənir, gözdaxili təzyiq normadadır

D) göz alması sakitdir, bəbək qara rəngdədir, göz dibində görmə sinirinin atrofiyası və diskinin ekskavasiyası qeyd edilir, gözdaxili təzyiq yüksəkdir

E) göz almasında durğunlu inyeksiya, ön kamera dayazdır, bəbək gendir, gözdaxili təzyiq yüksəkdir


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


909) Qlaukomanın kəskin tutması zamanı şikayətlər hansıdır?

A) göz qabağında qara ləkənin əmələ gəlməsi

B) işıqdanqorxma, işıq mənbəyinə baxdıqda sancı verən ağrı, gözdə gərginlik hissi, göz qabağında duman

C) gözdə sızıldayan, nəbz vuran ağrılar, göz qabağında «pərdə», işıq mənbəyinə baxdıqda ətrafında rəngli halqaların əmələ gəlməsi

D) işıqdanqorxma, yaşaxma, blefarospazm, üst göz qapağının altında yad cisim hissi, görmə itiliyinin azalması

E) yaşaxma, göz qapaqları altında yanma və yad cisim hissi, səhərlər qapaqların yapışması, göz qabağında yüngül «pərdənin» əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


910) Göz almasında gözdaxili maye harada əmələ gəlir?

A) qüzehli qişanın damarlarında

B) xorioideyada

C) bütün damarlı qişanın damarlarında

D) şüşəvari cisimdə

E) siliar cisimdə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


911) Tonometrik və həqiqi gözdaxili təzyiqin arasındakı nisbət hansıdır?

A) tonometrik təzyiq həqiqi təzyiqdən aşağıdır

B) həqiqi təzyiq tonometrik təzyiqdən iki dəfə artıqdır

C) tonometrik və həqiqi təzyiq arasında fərq yoxdur

D) tonometrik təzyiq həqiqi təzyiqdən yüksəkdir

E) həqiqi təzyiq tonometrik təzyiqdən iki dəfə əskikdir


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


912) Maklakov tonometrinin 10 qramlıq yükü ilə ölçüldükdə normal gözdaxili təzyiq nəyə bərabərdir?

A) 16-26 mm c.s

B) 20-30 mm c.s

C) 26-27 mm c.s

D) 12-23 mm c.s

E) 10-12 mm c.s


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


913) Ön kamera bucağının müayinə üsulu necə adlanır?

A) anomaloskopiya

B) tonometriya

C) tonoqrafiya

D) qonioskopiya

E) biometriya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


914) Gözün hidrodinamikasının müayinə üsulu necə adlanır?

A) biometriya

B) qonioskopiya

C) tonoqrafiya

D) anomaloskopiya

E) biomikroskopiya


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


915) Oftalmotonusun adi ölçülməsi üçün Maklakov tonometrinin hansı yükü istifadə edilir?

A) 10 q


B) 5,5 q

C) 5 q


D) 15 q

E) 7,5 q
Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


916) Qlaukoma zamanı görmə sahəsinin defektləri hansı iki üsul ilə təyin edilir?

A) biomikroskopiya və vizometriya ilə

B) kampimetriya və qonioskopiya ilə

C) qonioskopiya və anomaloskopiya ilə

D) vizometriya və perimetriya ilə

E) perimetriya və kampimetriya ilə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


917) Qlaukoma zamanı qüzehli qişanın distrofik dəyişikliklərinin səciyyəsi və dərəcəsi hansı müayinə üsulu ilə müəyyən edilir?

A) biomikroskopiya ilə

B) qonioskopiya ilə

C) kampimetriya ilə

D) perimetriya ilə

E) vizometriya ilə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


918) Qlaukoma zamanı görmə sinirinin ekskavasiyası hansı müayinə üsulu ilə müəyyən edilir?

A) tonoqrafiya ilə

B) oftalmoskopiya ilə

C) biomikroskopiya ilə

D) perimetriya ilə

E) kampimetriya ilə


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


919) Aşağıda sadalananlardan hansı ön kamera bucağının hissəsi deyil?

A) kirpikli cismin tacının əsası

B) korneoskleral trabekula və skleral mahmız

C) qüzehli qişanın kökü

D) kirpikli cismin çıxıntıları

E) Şvalbe halqası


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


920) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın patogenezinin şərti mərhələlərinə aid deyil?

A) tor qişanın qopması

B) tor qişanın qanqlioz hüceyrələrinin degenerasiyası (apoptoz)

C) görmə siniri diskinin dayaq hissələrinə mexaniki təzyiq, görmə sinirinin işemiyası və hipoksiyası

D) qlaukomatoz optik neyropatiya

E) sulu maye dövranının pozulması, göz almasından mayenin axıb getməsinin pisləşməsi, gözdaxili təzyiqin görmə sinirinə görə tolerant səviyyəsindən artıq yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


921) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomatoz optik neyropatiyanın əlamətlərinə aid deyil?

A) görmə siniri diskinin nevral halqasının qeyri-bərabər daralması

B) astroqliyanın və birləşdirici toxumanın proliferasiyası

C) atrofiya prosesinin tor qişaya yayılması

D) görmə siniri liflərinin uzunmüddətli (bir çox il ərzində) degenerasiyası

E) peripapillyar xorioideyada atrofik dəyişikliklərinin əmələ gəlməsi (β-zonasının genəlməsi)


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


922) Aşağıda sadalananlardan hansı refrakter qlaukomanın növlərinə aid deyil?

A) afakik qlaukoma

B) təkrar cərrahi əməliyyat üçün gələn xəstələrdə həm birincili, həm ikincili qlaukoma

C) neovaskulyar qlaukoma

D) miopiya ilə müştərək olan qlaukoma

E) yuvenil qlaukoma


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


923) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hipotenziyası xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) həqiqi gözdaxili təzyiq 7-8 mm c.s. və ondan aşağı olur

B) siliar cismin zədələnməsi ilə bağlıdır

C) göz xəstəliyinin və ya müəyyən ümumi xəstəliyin nəticəsi olur

D) fistulanın əmələ gəlməsi ilə antiqlaukomatoz cərrahi əməliyyatın və ya göz almasının dəlib keçən yaralanmasının nəticəsi ola bilər

E) ön kamera bucağı quruluşunun pozulması ilə bağlıdır


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


924) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hipotenziyası səbəblərinə aid deyil?

A) ümumi asidoz

B) qanın plazması və toxumaarası mayesi arasında olan osmotik müvazinətin pozulması

C) gözdən mayenin axıb çıxmasının artması və ya gözün zədəsi, siliar cismin iltihabı, degenerasiyası, atrofiyası nəticəsində maye hasilatının pozulması

D) arterial təzyiqin kəskin düşməsi

E) dakrioadenit


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


925) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hipotenziyası əlamətlərinə aid deyil?

A) buynuz qişanın ödemi və bulanması, şüşəvari cismin bulanması

B) görmə siniri diskinin ödemi və sonrakı atrofiyası

C) makulopatiya, tor qişada büküşlərin əmələ gəlməsi

D) göz almasının subatrofiyası

E) ön kamera mayesinin bulanması


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


926) Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomosiklitik krizin (Pozner-Şlossman sindromunun) xüsusiyyətlərinə aid deyil?

A) 2-3 həftəyə bütün əlamətlər yox olur, görmə bərpa olunur, görmə sinirinin atrofiyası inkişaf etmir

B) obyektiv müayinədə buynuz qişanın ödemi, presipitatlar, bəbəyin genəlməsi və gözdaxili təzyiqin 40 mm c.s. qədər və ondan yüksək artması aşkar edilir

C) tutmadan sonra görmə azalmır, görmə sinirinin atrofiyası əmələ gəlmir

D) vaxtaşırı tutmalar şəkildə özünü büruzə verir, görmə qəfildən azalır, işıq mənbəyi ətrafında rəngli halqalar əmələ gəlir

E) tutmadan tutmaya görmə tədricən azalır, görmə sinirinin atrofiyası inkişaf edir


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


927) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hidrodinamikasının vəziyyətini əks etdirən göstəricilərə aid deyil?

A) tonometrik təzyiq

B) «məqsəd təzyiqi»

C) axın təzyiqi (həqiqi təzyiqin və episkleral venalarda olan təzyiqin arasındakı fərq)

D) həqiqi (gözdaxili) təzyiq

E) arterial təzyiq


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

928) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hidrodinamikasının vəziyyətini əks etdirən göstəricilərə aid deyil?

A) akkomodasiyanın həcmi

B) tonometrik təzyiq

C) gözdaxili mayenin dəqiqəlik həcmi

D) gözdaxili maye axınının yüngüllük əmsalı

E) Bekker əmsalı


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.


929) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının drenaj sisteminə aid deyil?

A) trabekulyar aparat

B) şlemm kanalı

C) vortikoz venalar

D) tək-tək olan iri «su aparan» venalar

E) ensiz və qısa kollektor kanalcıqları


Ədəbiyyat: Qlaukoma. Tədris-metodik vəsait. -Bakı.: ÇİNAR-ÇAP, 2007.

В.В.Волков, Л.Б.Сухонина, Л.Б.Устинова. Глаукома, преглаукома и офтальмогипертензия. -Л.: Медицина, 1985.

В.И.Морозов, А.А.Яковлев. Фармакотерапия глазных болезней. -М.: Медицина, 2001.

Görmə orqanının zədələnmələri

930) Gözün müştərək zədəsi nəyə deyilir?

A) gözə eyni zamanda bir neçə zədələyici amillərin təsiri nəticəsinə

B) görmə orqanının və digər orqanların müştərək zədəsinə

C) hemoftalm və büllurun sublyuksasiyası ilə ağırlaşmış göz almasının kontuziyasına

D) kontuziya ilə müştərək olan göz almasının dəlib keçən yaralanmasına

E) gözdaxili yad cismin mövcudluğu ilə göz almasının dəlib keçən yaralanmasına


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

931) Gözün kombinə olunmuş zədəsi nəyə deyilir?

A) konyunktivanın və buynuz qişanın müştərək yanığına

B) göz almasının və göz qapaqlarının dəlib keçən yaralanmasına

C) görmə orqanının və digər orqanların müştərək zədəsinə

D) gözə eyni zamanda bir neçə zədələyici amillərin təsiri nəticəsinə

E) büllurun sublyuksasiyası ilə nəticələnən göz almasının kontuziyasına


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


932) Yaralanmanın cərrahi işlənməsi hansı müddətdə aparıldıqda birincili təxirəsalınmaz sayılır?

A) aktiv çapıqlaşma müddətinin əvvəlində

B) zədədən sonrakı ilkin 24 saat müddətində

C) kəskin iltihabın zəifləməsi müddətində

D) zədədən 24-48 saat sonra

E) zədədən 5 sutka sonra


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


933) Yaralanmanın cərrahi işlənməsi hansı müddətdə aparıldıqda birincili təxirəsalınmış sayılır?

A) zədədən 24 saat sonra

B) kəskin iltihabın zəifləməsi müddətində

C) zədədən sonrakı ilkin 24 saat müddətində

D) zədədən 3 sutka sonra

E) aktiv çapıqlaşma müddətinin əvvəlində


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

934) Göz qapağının kənarında olan yaralanmanın birincili cərrahi işlənməsi zamanı ilk növbədə nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

A) yaranın tam hermetizasiyasını

B) qapağın zədələnmiş nahiyəsinin innervasiyasının və qan dövranının bərpasını

C) göz qapağının marginal kənarının bərpasını

D) göz yaşı kanalcığının bərpasını

E) drenajın qoyulmasını


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə