Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Fakodonez nə zaman müşahidə edilir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə23/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

935) Fakodonez nə zaman müşahidə edilir?

A) qlaukoma zamanı

B) qüzehli qişanın distrofik dəyişiklikləri zamanı

C) siliar cismin qopması zamanı

D) gözdaxili maye dövranının pozulması zamanı

E) büllurun sublyuksasiyası zamanı


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


936) Berlin bulanıqlığı nədir?

A) büllurun lokal bulanıqlığı

B) görmə sinirinin ödemi

C) şüşəvari cisimdə üzən bulanıqlıqlar

D) buynuz qişanın endotelial-epitelial distrofiyası

E) göz almasının küt zədəsi nəticəsində tor qişanın məhdudlaşdırılmış bulanması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


937) Göz almasının dəlib çıxan yaralanmasının şübhəsiz diaqnozu nə zaman qoyulur?

A) hemoftalm zamanı

B) göz almasında girəcək və çıxacaq dəliklərin mövcudluğunda

C) travmatik katarakta zamanı

D) göz almasında iki dəliyin mövcudluğu zamanı

E) göz yuvası daxilində yad cismin mövcudluğunda


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


938) Ultrasəs diaqnostikasının A-üsulu ilə nəyi təyin etmək mümkün deyil?

A) şüşəvari cisimdə hava qovuqcuğunun mövcudluğunu

B) gözdaxili yenitörəməni

C) göz yuvasının yad cismini

D) büllurun qalınlığını

E) gözdaxili yad cismi


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


939) Komberq-Baltin protezi nəyə xidmət edir?

A) rentgen şəkillərində gözdaxili yad cismin aşkar edilməsi üçün

B) orbita sümüklərinin sınığının aşkar edilməsi üçün

C) maqnit sınağının aparılması üçün

D) əməliyyatın gedişi zamanı şüşəvari cismin axmasının profilaktikası məqsədi ilə konyunktivaya tikilməsi üçün

E) yad cismin rentgen lokalizasiyası üçün


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


940) Gözün metallozu klinikasını nə törədir?

A) gözdaxili yad cisim

B) ağır metallar duzları ilə qida zəhərlənməsi

C) zərərli istehsalda iş şəraiti

D) hemoftalm zamanı hemolizin məhsulları

E) orbitadaxili yad cisim


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


941) Büllurda «günəbaxan» fiquru nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

A) xorioretinitin

B) göz almasının xalkozunun

C) buynuz qişanın uzun müddətli distrofik xəstəliklərinin

D) diabetik kataraktanın

E) göz almasının siderozunun


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


942) Göz almasının dəlib keçən yaralanması zamanı göz yuvasının ümumi rentgen şəkili nə zaman çəkilir?

A) qəlpənin gözün arxasında lokalizasiyası haqda şübhə olduğu zaman

B) yalnız göz yuvası divarlarının sınığı simptomlarının mövcudluğunda

C) rentgen şəkli bütün hallarda çəkilməlidir

D) anamnezdə yad cismin göz almasına daxil olması haqda məlumatın mövcudluğunda

E) yalnız Komberq-Baltin protezinin istifadəsinin qeyri-mümkünlüyü zamanı


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


943) Aşağıda sadalanan üsullardan hansı göz almasının metallozunu erkən mərhələdə tam dəqiqliklə aşkar etməyə imkan verir?

A) ultrasəs exooftalmoqrafiya

B) oftalmoskopiya

C) elektrofizioloji müayinə

D) qonioskopiya

E) endotelial mikroskopiya


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


944) Endoftalmiti travmatik iridosiklitdən fərqləndirən kardinal klinik əlamət hansıdır?

A) gözdə və başın müvafiq yarısında şiddətli ağrılar

B) göz qapaqlarının şişkinliyi və konyunktivanın xemozu

C) müvafiq müalicə aparıldıqda iltihab prosesin qısa müddətdə sönməsi

D) göz dibi refleksinin yoxluğu və ya sarımtıl rəngdə olduğu

E) zədələnmiş gözün görməsinin tam itməsi


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


945) Qişaların xaricə çıxması ilə müşayiət edilən göz almasının dəlib keçən yaralanması zamanı poliklinikada göstərilən ilk yardım nədən ibarət olmalıdır?

A) yara bol yuyulur və konyunktiva altına antibiotik yeridilir

B) çıxmış qişalar yerinə qaytarılır

C) gözə aseptik sarğı qoyulur və xəstə travmatoloji stasionara təcili göndərilir

D) çıxmış qişalar kəsilir və yaraya hermetizasiya yaradan tikiş qoyulur

E) gözə aseptik sarğı qoyulur və xəstə oftalmoloji stasionara təcili göndərilir


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


946) Enukleasiya zamanı implantat nəyə tikilir?

A) bütün altı hərəki əzələyə

B) daxili və xarici düz əzələlərə

C) yuxarı və aşağı düz əzələlərə

D) yuxarı və aşağı çəp əzələlərə

E) dörd düz əzələyə


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


947) Büllurun dağılması ilə müşayiət edilən buynuz qişanın dəlib keçən yaralanması zamanı hansı tədbirlər aparılmalıdır?

A) yalnız ön kameradan büllur kütlələrinin yuyulması ilə kifayətlənməsi

B) iltihab prossesinin söndürülməsindən sonra büllurun götürülməsi

C) büllurun yerində saxlanılması, miozun yaradılması, antibakterial terapiyanın aparılması

D) cərrahi işlənmə zamanı büllurun çıxarılması

E) büllurun fermentlərlə sorudulması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


948) Enukleasiya zamanı implantatın tikilməsi hansı xəstələrdə əks göstərişdir?

A) uşaqlarda

B) ağır somatik xəstəliyi olan pasiyentlərdə

C) mütləq ağrılı qlaukoması olan xəstələrdə

D) görmə orqanında şişi olan xəstələrdə

E) göz almasının yaralanması olan xəstələrdə


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


949) İridoplastik əməliyyat nəyin bərpası üçün aparılır?

A) görmə funksiyalarının və kosmetik cizgilərin bərpası üçün

B) zədələnmə zonasında innervasiyanın bərpası üçün

C) qüzehli qişanın zədələnmiş nahiyəsinin trofikasının bərpası üçün

D) akkomodasiya funksiyasının bərpası üçün

E) şüşəvari cismin funksiyalarının bərpası üçün


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


950) Yad cismin gözün ön kamerasında lokalizasiyası zamanı oftalmocərrahın taktikası hansıdır?

A) şüşə qırıntısı olduqda onun təcili çıxarılmasında ehtiyac yoxdur

B) gözdaxili yad cisim hər halda çıxarılmalıdır

C) yad cisim metaldan olduqda onun çıxarılması

D) ferromaqnit qəlpə olduqda onun çıxarılması

E) antibakterial terapiyanın aparılması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


951) Buynuz qişanın yad cismini əhatə edən oksidləşmə dairəsi ilə nə etmək lazımdır? .

A) iti alət ilə götürmək

B) konservativ müalicə aparmaq

C) lazer ilə götürmək

D) yumşaq kontakt linza qoymaq

E) 2 sutka ərzində nəzarət altında saxlamaq


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


952) Enukleasiyaya mütləq göstəriş hansıdır?

A) simpatik oftalmiyanın inkişafının riski

B) qlaukomanın təkrarlanan kəskin tutmaları

C) diabetik angioretinopatiyalı gözdə residiv verən hemoftalm

D) göz almasının dəlib çıxan qəlpəli yaralanması

E) göz almasının subatrofiyası


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


953) Büllurun ön kameraya yerdəyişməsi zamanı hansı tədbirlər görülməlidir?

A) cərrahi əməliyyat

B) hipotenziv terapiya

C) bəbəyin maksimal genişləndirilməsi

D) dinamik nəzarət

E) lazer iridektomiya


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


954) Metil spirtlə zəhərlənmə nəyə gətirib çıxarır?

A) görmə sinirinin atrofiyasına

B) kataraktanın inkişafına

C) buynuz qişanın distrofiyasına

D) şüşəvari cismin bulanmasına

E) residiv verən uveitə


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


955) Ultrabənövşəyi şüalanma ilk növbədə nəyi zədələyir?

A) tor qişanı

B) şüşəvari cismi

C) konyunktivanı və buynuz qişanı

D) bülluru

E) qüzehli qişanı


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


956) Gözün kimyəvi yanıqları zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?

A) steroidlərin yerli tətbiqindən

B) fizioterapevtik müalicədən

C) yerli səthi anesteziyadan

D) gözün bol yuyulmasından

E) antibiotiklərin yerli tətbiqindən


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


957) Vitrektomiya nə zaman arxa qapalı adlanır?

A) əgər əməliyyat siliar cismin yastı hissəsində aparılmış kəsiyin arasından yerinə yetirilir

B) əgər əvvəl büllur, sonra şüşəvari cisim götürülür

C) əgər əvvəl şüşəvari cisim, sonra büllur götürülür

D) əgər əməliyyat sklerada aparılmış kəsiyin arasından yerinə yetirilir

E) əgər axmış şüşəvari cismin kəsib götürülməsi yaralanmanın hermetik tikilməsindən sonra aparılır


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


958) Korneoskleral zədənin birincili cərrahi işlənməsi zamanı tikişlər əvvəl hara qoyulur?

A) skleraya və buynuz qişaya eyni zamanda kiset tikişi qoyulur

B) limb nahiyəsinə

C) buynuz qişanın yarasına

D) tikişin qoyulması yeri əhəmiyyət kəsb etmir

E) skleranın yarasına


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


959) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının kontuziyasının nəticəsi deyil?

A) skleranın subkonyunktival cırılması

B) oftalmotonusun pozuntuları

C) tor qişanın berlin bulanıqlığı

D) büllurun çıxıqı

E) gözdaxili yad cismin mövcudluğu


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


960) Göz almasının dəlib keçən zədələnmələrinin hansı lokalizasiyasında iltihabi və hidrodinamik ağırlaşmaların ehtimalı daha yüksək olur?

A) zədə sklerada olduqda

B) zədə göz qapağında olduqda

C) zədə buynuz qişada olduqda

D) korneoskleral lokalizasiyasında

E) zədə konyunktivada olduqda


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


961) Göz almasının dəlib keçən yaralanması nəticəsində qüzehli qişanın yaranın ağzına çıxması zamanı nə etmək lazımdır?

A) qüzehli qişanı antibiotik məhlulu ilə sulayıb yerinə salmaq və rekonstruksiyanı aparmaq

B) qüzehli qişanın bütün çıxmış hissələrini kəsib götürmək

C) qüzehli qişanı yerinə salmaq və rekonstruksiyanı aparmaq

D) qüzehli qişanın həyata qabil olmayan hissəsini kəsib götürmək

E) hər bir halda fərdi qərar qəbul edilməlidir


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


962) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın yaralanmasının birincili cərrahi işləməsi zamanı ön kameranın bərpası üçün istifadə edilmir?

A) tarazlaşdırılmış duz məhlulu

B) heparin

C) xealon və ya digər viskoelastik

D) təmiz fizioloji məhlul və kortikosteroidlərlə təchiz edilmiş fizioloji məhlul

E) steril hava


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


963) Göz alması yaralanmasının birincili cərrahi işlənməsi gedişində enukleasiya nə zaman aparılmalıdır?

A) zədənin birincili cərrahi işlənməsi zamanı enukleasiya heç bir halda aparılmamalıdır

B) göz almasının dəlib çıxan yaralanması zamanı

C) endoftalmit zamanı

D) göz almasının tam dağılması və bərpası mümkün olmadığı zaman

E) göz daxilində iri yad cismin mövcudluğu zamanı


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


964) Göz almasında yad cismin mövcudluğunun mütləq əlaməti hansıdır?

A) göz almasının metallozu

B) tor qişanın travmatik qopması

C) travmatik hemoftalm

D) buynuz qişada mavi-qızılı çöküntülər

E) travmatik katarakta


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


965) Buynuz qişanın qatlarında yerləşən yad cisim ambulator şəraitdə hansı hallarda çıxarılmamalıdır?

A) səthi və orta qatlarda yerləşməsi zamanı

B) taxta çöpü olduqda

C) şüşə qəlpəsi olduqda

D) dərin qatlarda yerləşməsi zamanı

E) metal qəlpəsi olduqda


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


966) Foqt üzrə rentgenoqrafiya üsulu nə zaman tətbiq edilir?

A) göz alması daxilində yad cismin qalma müddətinin müəyyən edilməsi üçün

B) göz almasının arxa qütbündə yad cismin aşkar edilməsi üçün

C) gözdaxili yad cismin hərəkiliyinin müəyyən edilməsi üçün

D) orbitadaxili yad cisimin aşkar edilməsi üçün

E) göz almasının ön kəsiyində qeyri-metal və ya zəif kontrastlı yad cisimlərin aşkar edilməsi üçün


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


967) Aşağıda sadalananlardan hansı göz alması siderozunun əlamətlərinə aid deyil?

A) qüzehli qişanın rənginin dəyişilməsi

B) büllurda «günəbaxan gülü» şəkildə olan bulanıqlıq

C) qəlpə ətrafında qəhvəyi rəngli piqmentasiyanın əmələ gəlməsi

D) büllurda qəhvəyi rəngli çöküntülərin əmələ gəlməsi

E) şlemm kanalı sahəsində piqmentin çökməsi


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


968) Aşağıda sadalananlardan hansı travmatik iridosiklitin əlaməti deyil?

A) göz almasının siliar cismə uyğun olan nahiyəsinin əllənməsinin ağrılı olması

B) göz almasında ağrı

C) tor qişanın makula nahiyəsinin ödemi

D) perikorneal inyeksiya

E) göz almasının siliar cismə uyğun olan nahiyəsinin əllənməsinin ağrılı olması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


969) Panoftalmitlə endoftalmitin arasında differensial diaqnostika aparılan zaman birinci növbədə nəyə diqqət yetirilməlidir?

A) əşya görməsinin yoxluğuna

B) gözdən çoxlu miqdarda ifrazatın ayrılmasına

C) göz qapaqlarının ödeminin, konyunktiva xemozunun mövcudluğuna

D) orqanizmin ümumi intoksikasiyasının mövcudluğuna

E) mülayim ekzoftalmın mövcudluğuna


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

970) Aşağıda sadalananlardan hansı göz alması konyunktivasının yaralanması zamanı cərrah tərəfindən aparılan tədbirlərə aid deyil?

A) yaralanma zonasında skleranın reviziyasının aparılması

B) tetanusa qarşı profilaktik tədbirlərin aparılması

C) uzunluğu 5 mm artıq olan yaralanmaya tikişin qoyulması

D) dezinfeksiya edici preparatların instillyasiyası, konyunktiva altına antibiotikin inyeksiyası

E) midriatikin instillyasiyası


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.


971) Göz almasının dəlib keçən yaralanmalarının müalicəsi hansı şəraitdə aparılmalıdır?

A) ixtisaslaşdırılmış travmatoloji klinikanın stasionarında

B) ümumi profilli klinikanın göz şöbəsində

C) ümumi profilli klinikanın stasionarında

D) ixtisaslaşdırılmış oftalmoloji klinikanın stasionarında

E) ixtisaslaşdırılmış oftalmoloji klinikanın poliklinika şöbəsində ambulator şəraitdə


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

972) Gözdaxili yad cisim hansı yolla xaric edilməlidir?

A) hər bir halda fərdi qərar qəbul edilməlidir

B) yaralanma kanalının arasından

C) korneoskleral kəsikdən

D) siliar cismin yastı hissəsində aparılmış kəsiyin arasından

E) diaskleral yolla


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə