Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının arxa qütbündə qişalar arasında qalan yad cisim zamanı cərrah tərəfindən aparılan tədbirlərə aid deyil?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə24/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

973) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının arxa qütbündə qişalar arasında qalan yad cisim zamanı cərrah tərəfindən aparılan tədbirlərə aid deyil?

A) iltihaba qarşı müalicə fonunda gözləmə taktikası

B) enukleasiyanın aparılması

C) yad cismin transvitreal xaric edilməsi

D) yad cismin diaskleral yolla xaric edilməsi

E) yad cismin ətrafında kapsula əmələ gətirmək üçün baryer lazerkoaqulyasiyasının aparılması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

974) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının zədədən sonrakı subatrofiyasının səbəblərinə aid deyil?

A) yaralanma nahiyəsində filtrasiya, uzun müddətli hipotoniya

B) tor qişanın və ya siliar cismin qopması

C) şüşəvari cisimdə iltihabi proliferasiya

D) göz almasının çapıqlı deformasiyası

E) uzunmüddətli hipertenziya


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

975) Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı göz qapaqlarının yeni yanığı zamanı işlənilmir?

A) antihistamin preparatlar

B) kortikosteroidlər

C) antibiotiklər

D) proteolitik fermentlər

E) miotiklər


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

976) Aşağıda sadalanan üsullardan hansı gözdaxili yad cisimlərin diaqnostikasında istifadə edilmir?

A) kompüter tomoqrafiyası

B) doppleroqrafiya

C) qonioskopiya

D) exooftalmoqrafiya (ultrason müayinə)

E) rentgenoqrafiya


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

977) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının dəlib keçən yaralanmasının mütləq əlaməti deyil?

A) buynuz qişanın yaralanması arasından kamera mayesinin filtrasiyası (müsbət Zaydel sınağı)

B) buynuz qişada və ya sklerada dəlib keçən yaralanmanın mövcudluğu

C) total hemoftalm

D) gözdaxili yad cismin mövcudluğu

E) göz almasının daxili qişalarının xaricə çıxması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

978) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün ultrabənövşəyi zədələnməsinə səciyyəvi deyil?

A) fotofobiya

B) göz almasında konyunktival inyeksiya

C) göz almasının hərəki əzələlərinin iltihabı

D) yaşaxma

E) blefarospazm


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

979) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün zədəsi zamanı kompyuter tomoqrafiyasının imkanları daxilində deyil?

A) yad cismin mahiyyətinin təyin edilməsi

B) görmə siniri kanalının sınığının aşkar edilməsi

C) şüşəvari cismə qansızma zamanı qan həcminin müəyyən edilməsi

D) gözdaxili yad cismin qalınlığının və gözün qişalarına nisbətən yerləşməsinin müəyyən edilməsi

E) retrobulbar sahənin vəziyyətinin müəyyən edilməsi


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

980) Aşağıda sadalananlardan hansı orbitadaxili yad cisimlərin diaqnostikasında istifadə edilmir?

A) doppleroqrafiya

B) ultrason müayinə

C) retinoqrafiya

D) diafanoskopiya

E) kompyuter tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

981) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının dəlib keçən yaralanmasının nisbi əlamətlərinə aid deyil?

A) tor qişanın berlin bulanıqlığı

B) qüzehli qişanın bəbək kənarının cırığı

C) göz almasının hipotenziyası

D) dayaz və ya dərin ön kamera

E) gözdaxili qansızma


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
982) Aşağıda sadalananlardan hansı kənarları adaptasiya olunmamış göz almasının dəlib keçən yaralanmasının əlamətlərinə aid deyil?

A) ön kamera dərinliyinin dəyişilməsi

B) müsbət flyuoressein sınağı (Zaydel sınağı)

C) göz almasının hipertenziyası

D) göz almasının hipotenziyası

E) yaralanmadan mayenin axması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
983) Aşağıda sadalananlardan hansı gözdaxili yad cismin mövcudluğunun mütləq əlamətidir?

A) yüksəlmiş gözdaxili təzyiq

B) kliniki müayinədə metallozun aşkar olunan əlamətləri

C) travmatik katarakta

D) ön kameranın yoxluğu, kənarları adaptasiya olunmamış buynuz qişanın və ya skleranın yaralanması

E) travmatik hemoftalm


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

984) Aşağıda sadalananlardan hansı konyunktivanın yaralanmaları zamanı istifadə edilmir?

A) yaralanmanın kənarlarının diatermokoaqulyasiyası

B) yaralanmanın kənarlarının birləşdirilməsi üçün xüsusi yapışqanın istifadəsi

C) konyunktivaya 1 mm fasilə ilə düyünlü tikişlərin qoyulması

D) konyunktivaya fasiləsiz tikişin qoyulması

E) yaralanmanın kənarlarının krioapplikasiyası


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
985) Kimyəvi yanıqlar zamanı göz strukturlarının zədələnmə dərəcəsi haqda aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgündür?

A) qələvi yanıqlarına nisbətən turşu yanıqlarında toxumaların zədələnmə dərəcəsi daha yüksək olur

B) uzaqlaşdırılmış nəticələr etibarı ilə turşu və qələvi yanıqlarında zədələnmə dərəcəsi demək olar ki, bərabərdir

C) turşu yanıqlarına nisbətən qələvi yanıqlarında toxumaların zədələnmə dərəcəsi daha yüksək olur

D) termiki və kimyəvi yanıqların təhlükəsi demək olar ki, bərabərdir

E) termiki yanıq kimyəvi yanıqdan daha təhlükəlidir


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

986) Aşağıda sadalananlardan hansı zədə nəticəsində şüşəvari cismin itirilmiş hissəsini əvəz edə bilməz?

A) tarazlaşdırılmış duz məhlulu

B) xüsusi qaz

C) sterial hava

D) silikon

E) viskoelastik


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

987) Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqları dərisinin yanıqları müalicəsində istifadə edilmir?

A) viruslara qarşı məlhəmlər

B) reparativ vasitələr

C) ağrıkəsici preparatlar

D) antiseptik və ya antibiotik tərkibli məlhəmlər

E) nekroza uğramış toxuma hissələrinin kənar edilməsi və qapağın dəri plastikası


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

988) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın eroziyasının diaqnostikası məqsədlə gözə damızdırılır?

A) 1% atropin sulfat

B) 30% sulfasil natrium

C) 0,02% furasilin

D) 1% flyuoressein

E) 0,9% natrium xlorid


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

989) Uveal toxumanın zədələnməsi ilə olan göz almasının dəlib keçən yaralanması ikinci, sağlam gözdə nəyin inkişafına gətirə bilər?

A) tor qişanın travmatik qopmasının

B) travmatik kataraktanın

C) midriazın

D) gözün hipotenziyasının

E) simpatik oftalmiyanın


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

990) Aşağıda sadalananlardan hansı simpatik oftalmiyanın formalarıdır?

A) neyroretinit, fibroz-plastik və seroz iridosiklit

B) sklerokeratit, uveit, neyroretinit

C) sklerotenonit, seroz iridosiklit, neyroretinit

D) keratit, fibroz-plastik iridosiklit, neyroretinit

E) fibroz-plastik və seroz iridosiklit, sklerotenonit


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

991) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün küt zədəsi zamanı buynuz qişada müşahidə edilə bilər?

A) eroziya, ödem, endotelinin qopması

B) eroziya, ödem, ön epitelinin çox saylı qopmaları

C) eroziya, travmatik keratit, korneoskleral cırıq

D) eroziya, absses, korneoskleral cırıq

E) eroziya, travmatik keratit, stromanın cırılması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

992) Gözün küt zədəsi zamanı sklera hansı nahiyədə ən tez zədələnir?

A) göz almasının arxa qütbü nahiyəsində, ekvator zonasında, görmə sinirinin göz almasından çıxması nahiyəsində

B) limblə yanaşı nahiyədə, ekvator zonasında, dişli xətt zonasında

C) limblə yanaşı nahiyədə, ekvator zonasında, görmə siniri göz almasından çıxması nahiyəsində

D) ekvator zonasında, siliar cismin yastı hissəsinin proyeksiyası zonasında, görmə siniri göz almasından çıxması nahiyəsində

E) limblə yanaşı nahiyədə, dişli xətt zonasında, görmə sinirinin göz almasından çıxması nahiyəsində


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
993) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün küt zədəsi zamanı qüzehli qişa tərəfindən müşahidə edilə bilər?

A) midriaz, iridodializ, aniridiya, bəbək kənarının cırılması

B) polikoriya, midriaz, iridodializ

C) midriaz, iridodializ, aniridiya, piqment təbəqəsinin cırılması

D) midriaz, iridodializ, aniridiya, stromanın cırılması

E) qüzehli qişanın sektoral atrofiyası,midriaz, iridodializ


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

994) Ön kamerada qanın mövcudluğuna nə deyilir?

A) hemostaz

B) hemianopsiya

C) hemoftalm

D) hifema

E) hematoma


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

995) Şüşəvari cisimdə qanın mövcudluğuna nə deyilir?

A) hemostaz

B) hemianopsiya

C) hifema

D) hemorragiya, hemoftalm

E) hematoma


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

996) Gözün küt zədəsi zamanı hansı strukturun tamlığının pozulması hifemanın səbəbi ola bilər?

A) qüzehli qişanın və siliar cismin

B) siliar cismin və buynuz qişanın

C) buynuz qişanın və skleranın

D) buynuz qişanın və qüzehli qişanın

E) konyunktivanın


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М
997) Aşağıda sadalananlardan hansı siliar cismin kontuziyası zamanı müşahidə edilir?

A) travmatik siklit, travmatik mioz

B) travmatik irit, iridodializ

C) travmatik mioz, akkomodasiyanın parezi və ya iflici

D) travmatik irit, akkomodasiyanın parezi və ya iflici

E) travmatik siklit, akkomodasiyanın parezi və ya iflici


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

998) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının kontuziyası zamanı siliar cismin zədələnməsi nəticəsində müşahidə edilə bilər?

A) hemoftalm, hifema, siklodializ, travmatik irit

B) hifema, travmatik irit, hipotenziya

C) hemoftalm, hifema, siklodializ, hipotenziya və ya hipertenziya

D) hifema, travmatik mioz, iridodializ

E) hemoftalm, hifema, siklodializ, travmatik midriaz


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

999) Aşağıda sadalananlardan hansı kontuziya nəticəsində tor qişada müşahidə edilə bilər?

A) ödem, qansızma, cırılma, qopma

B) venaların trombozu

C) nekroz, qansızma, cırılma, qopma

D) nekroz, qansızma

E) qansızma, cırılma, qopma


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

1000) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün küt zədəsi zamanı görmə siniri tərəfindən müşahidə edilə bilər?

A) görmə sinirinin retrobulbar hematoma ilə sıxılması, diskinin ekskavasiyası

B) görmə sinirinin retrobulbar hematoma ilə sıxılması, cırılması və ya yerindən qopması

C) görmə sinirinin retrobulbar hematoma ilə sıxılması, cırılması, retrobulbar nevrit

D) görmə sinirinin retrobulbar hematoma ilə sıxılması, cırılması, diskində durğunluq əlamətləri

E) görmə sinirinin retrobulbar hematoma ilə sıxılması, papillit


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

1001) Aşağıda sadalananlardan hansı ultrason müayinəsinin B-üsulu imkanlarının daxilində deyil?

A) gözdaxili patologiyanın ölçülərinin müəyyən edilməsi

B) gözdaxili patologiyanın lokalizasiyasının təyin edilməsi

C) gözdaxili patologiyanın iki ölçülü şəklinin göstərilməsi

D) gözdaxili patologiyanın konfiqurasiyasının müəyyən edilməsi

E) tor qişanın quruluşunun incəliklərinin müəyyən edilməsi


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
1002) Fossius halqası nədir?

A) buynuz qişanın dessemet təbəqəsində halqavari yaşımtıl-mavi çöküntülər

B) buynuz qişanın endotelisində və dessemet təbəqəsində piqmentin iyə bənzər çöküntüsü

C) keratokonusun əsasında əmələ gələn sarımtıl-yaşımtıl rəngli halqa

D) göz almasının kontuziyası zamanı qüzehli qişanın bəbək kənarı ilə büllurun ön kapsulasında qoyduğu dairəvi iz

E) buynuz qişanın endotelisinə çökmüş piqment presipitatlar


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

1003) Aşağıda sadalananlardan hansı yeni alınmış yanıqlar zamanı göstərilən ilkin yardımın tədbirlərinə aid deyil?

A) kimyəvi yanıqlar zamanı gözün su və ya natrium xloridin izotonik məhlulu ilə bol yuyulması

B) zədələnmiş gözə proteolitik fermentlər məhlullarının instillyasiyası

C) termiki yanıqlar zamanı zədələnmiş toxumaların birincili işlənməsi, konyunktiva boşluğundan yad cisimlərin kənar edilməsi

D) zədələnmiş gözə dezinfeksiya edici damcıların və məlhəmin salınması, aseptik sarğının qoyulması

E) zədələyici amil təsirinin tez və tam aradan götürülməsi


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

1004) Aşağıda sadalananlardan hansı göz yanıqlarının medikamentoz müalicəsinin əsas prinsiplərinə aid deyil?

A) iltihaba qarşı terapiya

B) yanıqların gec fəsadları ilə mübarizə, sorulducu vasitələrin istifadəsi

C) ilk yardımın göstərilməsi

D) antivirus terapiya

E) infeksion ağırlaşmaların profilaktikası və müalicəsi, intoksikasiya əleyhinə və antioksidant terapiya, immunoterapiya


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

1005) Berlin bulanıqlığı nədir?

A) göz almasının yarılması ilə aparılan cərrahi əməliyyatdan sonrakı makula nahiyəsinin diffuz ödemi

B) gözün küt zədəsi nəticəsində tor qişanın bulanıqlığı

C) göz dibinin mərkəzi nahiyəsində olan tor qişanın seroz qopması

D) makula nahiyəsində olan kənarları bir qədər qalınlaşmış və qabarmış tor qişanın defekti

E) görmə sinirinin və makulanın ətrafında südvari bulanıqlıq fonunda tünd qırmızı rəngli makula şəkildə olan tor qişanın dəyişikliyi


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

1006) Orbitanın daxili divarının sınığının ən səciyyəvi əlaməti hansıdır?

A) qaşüstü zonada dəri həssaslığının itirilməsi

B) enoftalm

C) göz yaşı vəzisinin yerdəyişməsi

D) ekzoftalm

E) orbitanın və ya göz qapaqlarının emfizeması


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

1007) Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın yaralanması zamanı işlənilməlidir?

A) 10.00 atravmatik sap

B) 10.00 ipək sapı

C) 8.00 ipək sapı

D) 8.00 ketqut

E) 6.00 atravmatik sap


Ədəbiyyat: Р.А.Гундорова, А.А.Малаев, А.М.Южаков. Травмы глаза. -М.: Медицина, 1986.

Н.А.Пучковская, С.А.Якименко, В.М.Непомящая. Ожоги глаз.-М.: Медицина, 2001.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə