Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) 3 yaşlı uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə3/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

97) 3 yaşlı uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

A) 0,2-0,3

B) 0,6 və ondan yüksək

C) 0,8 və ondan yüksək

D) 0,1-0,2

E) 0,3-0,5


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

98) 5 yaşlı uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

A) 0,2-0,3

B) 0,4-0,5

C) 0,3-0,4

D) 0,7-0,8 və ondan yüksək

E) 0,5-0,6


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

99) 7 yaşlı uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

A) 0,5-0,6

B) 0,4-0,5

C) 0,7-0,8

D) 0,3-0,4

E) 1,0
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

100) Görmə analizatorunun adaptasiya qabiliyyətini nə göstərir?

A) müxtəlif dərəcəli gur işığa uyğunlaşma qabiliyyəti

B) işığı duyma qabiliyyəti

C) müxtəlif rənglər çalarlarını bir-birindən ayırma qabiliyyəti

D) əşyaları müxtəlif məsafələrdə görmə qabiliyyəti

E) əşyaları zəif işıqda görmə qabiliyyəti


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

101) Xloropsiya nədir?

A) ətrafı bənövşəyi rəngdə görməsi

B) ətrafı qırmızı rəngdə görməsi

C) ətrafı sarı rəngdə görməsi

D) ətrafı yaşıl rəngdə görməsi

E) ətrafı göy rəngdə görməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

102) Eritropsiya nədir?

A) ətrafı bənövşəyi rəngdə görməsi

B) ətrafı qırmızı rəngdə görməsi

C) ətrafı yaşıl rəngdə görməsi

D) ətrafı sarı rəngdə görməsi

E) ətrafı göy rəngdə görməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

103) Ksantopsiya nədir?

A) ətrafı göy rəngdə görməsi

B) ətrafı yaşıl rəngdə görməsi

C) ətrafı qırmızı rəngdə görməsi

D) ətrafı bənövşəyi rəngdə görməsi

E) ətrafı sarı rəngdə görməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

104) Sianopsiya nədir?

A) ətrafı qırmızı rəngdə görməsi

B) ətrafı sarı rəngdə görməsi

C) ətrafı bənövşəyi rəngdə görməsi

D) ətrafı göy rəngdə görməsi

E) ətrafı yaşıl rəngdə görməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

105) Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin aşağı sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

A) 55°


B) 65-70°

C) 60°


D) 45°

E) 50°
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

106) Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin xarici sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

A) 120°


B) 100°

C) 90°


D) 70°

E) 60°
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

107) Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin daxili sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

A) 75°


B) 65°

C) 25°


D) 30-40°

E) 55°
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

108) Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin yuxarı sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

A) 60°


B) 45°

C) 65-70°

D) 80-85°

E) 55°
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

109) Aşağıda sadalananlardan hansı göz yaşının bakterisid təsirini təmin edir?

A) musin


B) lidaza

C) fosfataza

D) ximotripsin

E) lizosim


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

110) Bir neçə aylıq uşaqda buynuz qişanın zəif həssaslığı nə ilə izah olunur?

A) hissi sinir uclarının buynuz qişanın toxumasında çox dərin yerləşməsi ilə

B) selik vəziləri funksiyasının çatmamazlığı ilə

C) buynuz qişanın epitelisinin quruluşu xüsusiyyətləri ilə

D) göz yaşı vəziləri funksiyasının xüsusiyyətləri ilə

E) üçlü sinirin formalaşmasının tamamlanmaması ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

111) Kor ləkə hansı skotomadır?

A) səyrici

B) fizioloji, mütləq, mənfi

C) fizioloji, nisbi, mənfi

D) fizioloji, mütləq, müsbət

E) fizioloji, nisbi, müsbət


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

112) Hemianopsiya nədir?

A) bir gözdə görmə sahəsinin yarısının yoxluğu

B) hər iki gözdə görmə sahəsinin yarısının yoxluğu

C) bir gözdə görmə sahəsinin yoxluğu

D) bir gözdə görmə sahəsinin kəskin daralması

E) hər iki gözdə görmə sahəsinin kəskin daralması


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

113) Bitemporal hemianopsiya zamanı nə zədələnir?

A) görmə traktının xiazma ilə yanaşı hissəsi

B) xiazmanın daxili hissələri

C) görmə traktının qabıqaltı hissəsi

D) xiazmanın xarici hissələri

E) görmə siniri


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

114) Sağ görmə traktının zədələnməsi zamanı görmə sahəsində nə müşahidə olunur?

A) binazal hemianopsiya

B) sol tərəfli hemianopsiya

C) sağ tərəfli hemianopsiya

D) sol gözdə görmə sahəsinin yoxluğu

E) bitemporal hemianopsiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

115) İşığa adaptasiya neçə dəqiqə çəkir?

A) 1 dəqiqə

B) 3 dəqiqə

C) 5 dəqiqə

D) 4 dəqiqə

E) 2 dəqiqə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

116) Sağlam gözdə buynuz qişanın kənari ilgəkli kələfi hansı səbəbə görə görsənmir?

A) damarların çox kiçik kalibrə malik olduğuna görə

B) rənginin ətrafdakı göz toxumalarının rəngi ilə bir olduğuna görə

C) limbin yarım-şəffaf toxuması ilə örtülməsinə görə

D) qanla dolu olmamasına görə

E) skleranın qeyri-şəffaf toxuması ilə örtülüməsinə görə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

117) Aşağıda sadalananlardan hansı şüşəvari cismin funksiyalarına aid deyil?

A) büllurun və tor qişanın qidalanmasında iştirakı

B) gözün müdafiəsinin təmini

C) tor qişaya doğru işığın sərbəst keçməsinin təmini

D) gözdaxili təzyiqin tənzimlənməsində iştirakı

E) göz alması formasının sabitliyinin təmini: şüşəvari cisim gözün dayaq toxumasıdır


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

118) Gözdaxili maye nəyin səbəbinə əmələ gəlir?

A) şüşəvari cisimdən filtrasiyası səbəbinə

B) vortikoz venalardan filtrasiyası səbəbinə

C) osmos yolu ilə buynuz qişadan keçməsi səbəbinə

D) siliar cismin damarlarından ultrafiltrasiyası səbəbinə

E) xoriodeyanın venalarından ultrafiltrasiyası səbəbinə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

119) Aşağıda sadalananlardan hansı göz yaşı yollarının kontrast rentgenoqrafiyası üçün istifadə edilir?

A) kollarqol

B) «metilen göy» boyası

C) flyuoressein

D) «benqal çəhrayı» boyası

E) yodlipol


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

120) Göz qapaqlarının qığırdağında yerləşən meybom vəziləri nəyi ifraz edir?

A) gözdaxili mayeni

B) piy sekretini

C) təri


D) seliyi

E) göz yaşını


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

121) Buynuz qişanın həssaslığı hansı sinirin zədələnməsi zamanı pozulur?

A) gözün hərəki sinirinin

B) görmə sinirinin

C) üz sinirinin

D) göz sinirinin (üçlü sinirin birinci şahəsinin)

E) uzaqlaşdırıcı sinirin


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

122) Aşağıda sadalananlardan hansı «qan-gözdaxili maye» baryeri funksiyasını yerinə yetirmir?

A) şüşəvari cisim

B) tor qişanın paraoptik hissəsi

C) Brux membranı

D) damarlı qişanın piqment epitelisi

E) siliar cismin kirpikli çıxıntılarının epitelisi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

123) Aşağıda sadalananlardan hansı gözdaxili mayenin funksiyalarına aid deyil?

A) gözün damarsız strukturlarının qidalandırılması

B) gözdaxili təzyiqin müəyyən səviyyədə saxlanılması

C) tor qişaya doğru işığın sərbəst keçməsinin təmini

D) gözdən şlak maddələrinin yuyulması

E) bakterisid və bakteriostatik təsir


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

124) Oftalmoskopiya zamanı tor qişanın damarları üzərində görsənən nazik parıldayan xətlərin mövcudluğu nə ilə izah olunur?

A) C) damarlarda qanın qeyri-müntəzəm axını ilə

B) A) damarlarda olan qan sütunundan alınan işıq refleksi ilə

C) D) tor qişanın üzərindən və damarların üzərindən işığın əks etdirilməsində olan fərqi ilə

D) E) damarların sklerotik dəyişiklikləri ilə

E) B) damarın parıldayan divarından alınan işıq refleksi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

125) «Parket göz dibi» nə ilə izah olunur?

A) xoriodeyanın xoriokapillyar təbəqəsinin kapillyar kələfinin sıxlığı dərəcəsi ilə

B) xorioidal piqmentin çox miqdarı ilə

C) intraretinal qansızmaların mövcudluğu ilə

D) retinal piqmentin az miqdarı ilə

E) göz dibinin bəzi nahiyələrində damarlı qişanın görsənməsi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

126) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə siniri diskinin rəngini müəyyən edən amillərə aid deyil?

A) görmə siniri liflərinin bozumtul rəngi

B) melanin piqmenti

C) qliyanın rəngi

D) damarların qırmızı rəngi

E) skleranın xəlbirvari səfhəsinin birləşdirici toxuma liflərinin ağımtıl rəngi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

127) Sağlam gözün şüşəvari cismində suyun tərkibi hansıdır?

A) 80%


B) 98%

C) 40%


D) 50%

E) 60%
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

128) Elektrik həssaslığın həddi nəyin funksional vəziyyətini əks etdirir?

A) beynin qabıqaltı görmə mərkəzlərinin

B) tor qişanın daxili təbəqələrinin

C) tor qişanın xarici təbəqələrinin

D) görmə sinirinin pupillomakulyar dəstəsinin

E) beyinin qabıq görmə mərkəzlərinin


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

129) Minimal görmə bucağı nəyə bərabərdir?

A) 1 dəqiqəyə

B) 1 dərəcəyə

C) 5 dəqiqəyə

D) 5 saniyəyə

E) 1 saniyəyə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

130) Görmə itiliyinin ölçü vahidi hansıdır?

A) metr


B) millimetr

C) dioptriya

D) nisbi vahid

E) dərəcə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

131) Tor qişanın hansı nahiyəsi ən yüksək görmə itiliyini təmin edir?

A) sarı ləkəni əhatə edən sahə

B) tor qişanın bütün sahəsi

C) sarı ləkənin mərkəzi çuxurcuğu

D) görmə sinirinin diski

E) sarı ləkənin bütün sahəsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

132) Görmə itiliyinin yoxlanılması üçün cədvəlin işarələri müəyyənləşdirilmiş məsafədən bütövlüklə hansı görmə bucağı altında görsənir?

A) 1 dəqiqə

B) 5 saniyə

C) 1 saniyə

D) 5 dəqiqə

E) 1 dərəcə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

133) Görmə itiliyinin yoxlanılması üçün cədvəlin işarələrinin detalları müəyyənləşdirilmiş məsafədən hansı görmə bucağı altında görsənir?

A) 1 dəqiqə

B) 1 saniyə

C) 5 dəqiqə

D) 5 saniyə

E) 1 dərəcə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

134) Xəstə 5 m məsafədən Sivtsev-Qolovin cədvəlinin yalnız birinci sətrini oxuyursa, onun görmə itiliyi hansıdır?

A) 1,0


B) 0,1

C) 0,2


D) 0,5

E) 0,05
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

135) Cədvəllərin istifadəsi ilə yoxlanarkən görmə itiliyi hansı məsafədən müəyyən edilir?

A) 5 metr

B) 3 metr

C) 4 metr

D) 1 metr

E) 2 metr


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

136) Xəstə 2,5 m məsafədən barmaq sayırsa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

A) 0,05


B) 0,1

C) 0,25


D) 0,5

E) 0,025
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

137) Xəstə Sivtsev-Qolovin cədvəlinin birinci sətrini 3 m məsafədən oxuyursa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

A) 0,6


B) 0,09

C) 0,03


D) 0,06

E) 0,3
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

138) Xəstə 50 sm məsafədən barmaq sayırsa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

A) 0,01


B) 0,005

C) 0,1


D) 0,02

E) 0,05
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

139) Xəstə Sivtsev-Qolovin cədvəlinin 10- cu sətrini 1m məsafədən oxuyursa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

A) 0,2


B) 0,02

C) 0,1


D) 0,5

E) 1,0
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

140) Snellen formulu hansıdır?

A) visus = dxD

B) visus = D+d

C) visus = D/d

D) visus = d/D

E) visus = D- d


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

141) Kor ləkə nədir?

A) görmə sahəsində sarı ləkənin proyeksiyası

B) tor qişanın damarları ilə törədilən görmə sahəsinin defektləri

C) görmə sahəsində görmə siniri diskinin proyeksiyası

D) tor qişanın hər hansı bir nahiyəsində olan patoloji ocağın görmə sahəsində proyeksiyası

E) görmə sahəsinin hər hansı bir nahiyəsində olan məhdudlaşdırılmış skotoma


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə