Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Fiksasiya nöqtəsi harada yerləşir?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə4/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

142) Fiksasiya nöqtəsi harada yerləşir?

A) paramakulyar sahənin çərçivəsində

B) görmə siniri diskində

C) sarı ləkədə

D) sarı ləkənin mərkəzi çuxurcuğunda

E) makula və görmə siniri diskinin arasında olan məsafənin ortasında


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

143) Görmə sahəsinin müayinəsi üsulu hansıdır?

A) vizometriya

B) oftalmoskopiya

C) biometriya

D) biomikroskopiya

E) perimetriya


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

144) Xəstənin duyduğu skotomaya nə deyilir?

A) mütləq skotoma

B) müsbət skotoma

C) nisbi skotoma

D) fizioloji skotoma

E) mənfi skotoma


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

145) Görmə sahəsinin müayinəsi hansı cihazlarda aparılır?

A) perimetr, anomaloskop

B) perimetr, kampimetr

C) kampimetr, oftalmoskop

D) kampimetr, qonioskop

E) qonioskop, adaptometr


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

146) Görmə sahəsinin ölçü vahidi hansıdır?

A) millimetr

B) dioptriya

C) dərəcə

D) santimetr

E) dəqiqə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

147) Qaranlığa tam adaptasiya neçə dəqiqə çəkir?

A) 45 dəqiqə

B) 90 dəqiqə

C) 10 dəqiqə

D) 30 dəqiqə

E) 60 dəqiqə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

148) Gözün adaptasiyasının neçə növləri olur?

A) 5


B) 4

C) 1


D) 2

E) 3
Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

149) İşıq duyğusunun müayinəsi hansı cihazın köməyi ilə aparılır?

A) adaptometr

B) kampimetr

C) perimetr

D) oftalmoskop

E) anomaloskop


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

150) Tor qişanın hansı hüceyrələri ən yüksək işıq həssaslığına malikdir?

A) bipolyar hüceyrələr

B) piqment epiteli hüceyrələri

C) çubuqcuqlar

D) kolbacıqlar

E) qanqlioz hüceyrələr


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

151) Tor qişanın hansı hüceyrələri fotoreseptorlardır?

A) çubuqcuqlar, piqment epiteli hüceyrələri

B) kolbacıqlar, çubuqcuqlar

C) kolbacıqlar, piqment epiteli hüceyrələri

D) çubuqcuqlar, qanqlioz hüceyrələr

E) kolbacıqlar, qanqlioz hüceyrələr


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
152) Gündüz görmə nə ilə təmin edilir?

A) kolbacıqlarla

B) tor qişanın qanqlioz hüceyrələri ilə

C) tor qişanın bipolyar hüceyrələri ilə

D) tor qişanın piqment epitelisi hüceyrələri ilə

E) çubuqcuqlarla


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
153) Toran görmə nə ilə təmin edilir?

A) tor qişanın piqment epitelisi hüceyrələri ilə

B) çubuqcuqlarla

C) kolbacıqlarla

D) tor qişanın bipolyar hüceyrələri ilə

E) tor qişanın qanqlioz hüceyrələri ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
154) Fotopik görmə nəyə deyilir?

A) gecə görməyə

B) gündüz görməyə

C) mərkəzi görməyə

D) periferik görməyə

E) toran görməyə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
155) Mezopik görmə nəyə deyilir?

A) toran görməyə

B) periferik görməyə

C) gündüz görməyə

D) gecə görməyə

E) mərkəzi görməyə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
156) Skotopik görmə nəyə deyilir?

A) toran görməyə

B) periferik görməyə

C) gecə korluğuna

D) gecə görməyə

E) gündüz görməyə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
157) Funksional hemeralopiya nə zaman əmələ gəlir?

A) gözün küt zədəsi zamanı

B) B avitaminozu zamanı

C) A avitaminozu zamanı

D) göz dibinin dəyişiklikləri olmadan tor qişanın anadangəlmə patologiyası zamanı

E) tor qişanın periferiyasının və görmə sinirinin orqanik zədələnmələri zamanı


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
158) Funksional hemeralopiya üçün nə səciyyəvidir?

A) göz dibinin normal olması, rəng duyğusunun pozulması

B) göz dibində dəyişikliklərin mövcudluğu, görmə funksiyalarının dəyişilməsi

C) göz dibinin normal olması, görmə sahəsinin daralması

D) göz dibində dəyişikliklərin mövcudluğu, görmə sahəsinin daralması

E) göz dibinin və görmə funksiyalarının normada olması


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
159) Düzgün rəng duyğusuna nə deyilir?

A) monoxromaziya

B) anormal trixromaziya

C) tritanopiya

D) dixromaziya

E) normal trixromaziya


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
160) Anomaloskop nəyə xidmət edir?

A) görmə itiliyinin anomaliyalarının aşkar edilməsinə

B) refraksiya anomaliyalarının aşkar edilməsinə

C) rəng duyğusunun müayinəsinə

D) görmə sahəsində anomaliyaların aşkar edilməsinə

E) işığa adaptasiyanın müayinəsinə


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
161) Aşağıda sadalananlardan hansı vizometriyanın aparılmasının düzgün qaydalarına aid deyil?

A) cədvəlin birinci 6 sətri oxunmuş sayılır, əgər pasiyent bütün işarələri tanıyıb (Vis = 0,1-0,6), 7-10 cərgələrdə pasiyent yalnız bir işarəni səhv oxuya bilər (Vis =0,7-1,0)

B) müayinədə iştirak etməyən gözü bərk qıymaq və ya əl ilə kip örtmək lazımdır

C) yalnız tam görmə itiliyi nəzərə alınır

D) müayinədə iştirak etməyən göz qeyri-şəffaf ekran ilə örtülməlidir

E) görmə itiliyi əvvəl sağ, sonra sol gözdə müəyyən edilməlidir


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.
162) Aşağıda sadalananlardan hansı yeni doğulmuşların görmə imkanları haqda məlumat verir?

A) yerini tədricən dəyişən işıq mənbəyinin izləməsi

B) gözün qoruyucu yumulması və yuxarıya doğru hərəkəti

C) bəbəklərin daralması (bəbəyin düz və müştərək reaksiyası qiymətləndirilir)

D) uşağın başı və gözünün işıq mənbəyinə doğru reflektor çevrilməsi

E) hərəkət edən obyektlərə baxdıqca uşaqda qeyri-iradi optokinetik nistaqmın əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. Основные функции органа зрения и методы их исследования. -М.: Медицина, 1999.

Е.И.Ковалевский. Глазные болезни. Зрительные функции, их возрастная динамика и методы исследования. -М.: Медицина, 1986.

Refraksiya və akkomodasiya

163) Klinik refraksiya nədir?

A) optik sistemin əsas müstəviləri

B) buynuz qişanın əyriliyinin radiusu

C) gözün optik qüvvəsinin və oxunun uzunluğunun arasında olan nisbət

D) büllurun sındırma qüvvəsi

E) optik sistemin dioptriyalarda göstərilmiş sındırma qüvvəsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.
164) Optik sistemin refraksiyası nədir?

A) optik sistemin işığı neytrallaşdırma qabiliyyəti

B) optik sistemin şüaları əksetdirmə qabiliyyəti

C) bir-birindən müəyyən məsafədə yerləşdirilmiş linzalar sistemi

D) optik sistemin dioptriyalarda göstərilmiş şüasındırma qüvvəsi

E) konvergensiya ilə sıx əlaqədə olan göstərici


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.
165) İnsan gözünün fiziki refraksiyasının qüvvəsi normada nəyə bərabərdir?

A) 91-100 dptr

B) 72-91 dptr

C) 21-51 dptr

D) 10-20 dptr

E) 52-71 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

166) Klinik refraksiyanın növləri hansıdır?

A) buynuz qişanın və büllurun refraksiyası

B) statik və dinamik

C) daimi və dəyişkən

D) büllurun və şüşəvari cismin refraksiyası

E) disbinokulyar və anizometropik


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.
167) Gözün statik klinik refraksiyası nədir?

A) ön kamera mayesinin sındırma qüvvəsi

B) akkomodasiyanın sakitliyi zamanı gözün həqiqi klinik refraksiyası

C) buynuz qişanın şüasındırma qüvvəsi

D) büllurun şüasındırma qüvvəsi

E) akkomodasiya hərəkətdə olduqda gözün optik sisteminin şüasındırma qüvvəsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

168) Dinamik klinik refraksiya nədir?

A) ön kamera mayesinin sındırma qüvvəsi

B) büllurun şüasındırma qüvvəsi

C) buynuz qişanın şüasındırma qüvvəsi

D) buynuz qişanın və büllurun müştərək şüasındırma qüvvəsi

E) akkomodasiya hərəkətdə olan zaman tor qişaya nisbətən gözün optik sisteminin şüasındırma qüvvəsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

169) Emmetropiya zamanı aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi harada yerləşir?

A) gözün arxasında (mənfi məkanda)

B) gözdən 5 m məsafədə

C) nisbi sonsuzluqda

D) gözdən 3 m məsafədə

E) gözdən 4 m məsafədə


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

170) Miopiya zamanı aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi harada yerləşir?

A) gözün arxasında (mənfi məkanda)

B) buynuz qişada

C) tor qişada

D) göz önündə (sonu olan məsafədə)

E) sonsuzluqda


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

171) Hipermetropiya zamanı aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi harada yerləşir?

A) buynuz qişada

B) gözün arxasında (mənfi məkanda)

C) göz önündə (sonu olan məsafədə)

D) sonsuzluqda

E) tor qişada


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

172) Orta dərəcəli ametropiyalara refraksiyanın hansı göstəriciləri uyğundur?

A) 2,0-3,0 dptr

B) 5,5-7,5 dptr

C) 3,25-6,0 dptr

D) 2,75-5,5 dptr

E) 2,5-5,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

173) Optik linzanın fokusu nədir?

A) linzaya düşən parallel şüaların yığıldığı nöqtə

B) linzanın sferik səthinin mərkəzi

C) linzanın torik səthinin mərkəzi

D) linzanın silindrik səthinin mərkəzi

E) linzanın müstəvi səthinin mərkəzi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
174) 1,0 D şüasındırma qüvvəsinə malik olan linzanın fokus məsafəsi nəyə bərabərdir?

A) 1 m


B) 100 m

C) 10 sm


D) 10 m

E) 10 sm
Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

175) 25 sm fokus məsafəsinə malik olan linzanın şüasındırma qüvvəsi nəyə bərabərdir?

A) 4,0 dptr

B) 0,1 dptr

C) 2,0 dptr

D) 0,5 dptr

E) 1,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

176) 50 sm fokus məsafəsinə malik olan linzanın şüasındırma qüvvəsi nəyə bərabərdir?

A) 0,1 dptr

B) 4,0 dptr

C) 2,0 dptr

D) 0,5 dptr

E) 1,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

177) Aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi gözdən 10 sm məsafədə olan pasiyentin statik miopik refraksiyası nəyə bərabərdir?

A) 1,0 dptr

B) 5,0 dptr

C) 4,0 dptr

D) 10,0 dptr

E) 2,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

178) Refraksiyanın subyektiv müayinə üsullarına nə aiddir?

A) oftalmometriya

B) avtorefraktometriya

C) dəyişilən optik linzalarla korreksiya üsulu ilə görmə itiliyinin təyini

D) skiaskopiya

E) refraktometriya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

179) 3-5 yaşlı uşaqlara hipermetropiyanın optik korreksiyası nə zaman təyin olunmalıdır?

A) 1,5 dptr hipermetropiya zamanı

B) 2,5-3,5 dptr hipermetropiya daimi və ya periodik müştərək daxili çəpgözlüklə birgə olduqda

C) 1,0-1,5 dptr hipermetropiya 0,5 dptr astiqmatizmlə birgə olduqda

D) 3,0 dptr hipermetropiya xarici çəpgözlüklə birgə olduqda

E) bu yaşda optik korreksiya təyin edilməməlidir


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

180) 1,0 dptr bərabər hipermetropiyası olan 50 yaşlı pasiyentə yaxın məsafədə işi rahat aparmaq üçün hansı qüvvədə eynək təyin edilməlidir?

A) +3,5-4,0 dptr

B) +2,5-3,0 dptr

C) +4,0-5,0 dptr

D) +1,0-1,5 dptr

E) +5,0 dptr və ondan yüksək


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
181) Emmetropiyası olan 60 yaşlı pasiyentə yaxın məsafədə işi rahat aparmaq üçün hansı qüvvədə eynək təyin edilməlidir?

A) +2,0 dptr

B) +1,0-1,5 dptr

C) +4,0 dptr

D) +5,0 dptr

E) +3,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
182) Mütləq akkomodasiya hansı şəraitdə ölçülməlidir?

A) hər iki göz açıq olduqda

B) pasiyent hər iki gözlə 1 m məsafədə olan nöqtəni fiksasiya etdikdə

C) hər göz üçün ayrı-ayrılıqda (dayandırılmış konvergensiyada)

D) qismən dayandırılmış konvergensiyada

E) konvergensiya hərəkətdə olduqda


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

183) Mütləq akkomodasiya nədir?

A) hər iki göz üçün ayrı-ayrılıqda (dayandırılmış konvergensiyada) ölçülən akkomodasiya

B) buynuz qişanın sındırma qüvvəsi

C) hərəkətdə olan konvergensiya zamanı ölçülən akkomodasiya

D) hər iki göz açıq olduqda ölçülən akkomodasiya

E) konvergensiyanın qismən dayandırılması zamanı ölçülən akkomodasiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

184) Emmetropda nisbi akkomodasiyanın mənfi hissəsi nəyə bərabərdir?

A) 5,0 dptr

B) 3,0 dptr

C) 4,0 dptr

D) 1,0 dptr

E) 0,5 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005
185) 8-10 yaşlı məktəblilərdə nisbi akkomodasiyanın müsbət hissəsi nəyə bərabər olmalıdır?

A) 11,0-12,0 dptr

B) 9,0-10,0 dptr

C) 1,0- 2,0 dptr

D) 3,0-5,0 dptr

E) 6,0-8,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

186) Akkomodasiyanın iflici zamanı pasiyentdə mütləq nə aşkar olunur?

A) xarici çəpgözlük

B) uzağı görmənin yaxşılaşması

C) daxili çəpgözlük

D) yaxını görmənin kəskin pisləşməsi

E) yaxını görmənin nəzərə çarpan dərəcədə yaxşılaşması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

187) Qabarıq və çökük linzalar üstünə düşən şüaları nə edir?

A) udur


B) qabarıq – yayır, çökük – yığır

C) parallel edir

D) əks etdirir

E) qabarıq – yığır, çökük – yayır


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

188) Linzanın şüasındırma qüvvəsi nədir?

A) linzaya düşən parallel şüaların yığılma nöqtəsi

B) linzanın fokus məsafəsinə əks olan ölçü

C) linzanın arxa səthi əyriliyinin radiusu

D) linzanın fokus məsafəsi

E) linzanın ön səthi əyriliyinin radiusu


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
189) Aşağıda sadalananlardan hansının optik qüvvəsi ən yüksəkdir?

A) şüşəvari cismin

B) büllurun ön səthinin

C) buynuz qişanın arxa səthinin

D) buynuz qişanın ön səthinin

E) büllurun arxa səthinin


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

190) Aşağıda sadalananlardan hansı artan (bədxassəli) miopiya zamanı müşahidə olunmur?

A) skleranın nazikləşməsi

B) xorioideyanın qalınlaşması

C) Brux membranının cırılmaları

D) peripapillyar atrofiya

E) fotoreseptorların və piqment epitelinin degenerasiyası


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология.-М.: МЕДпресс-информ; 2005.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə