Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Mütləq akkomodasiyanın azalmış həcmi və ya nisbi akkomodasiyanın azalmış ehtiyatı olan pasientdə aparılan optik korreksiya üçün nə lazımdır?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə6/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

237) Mütləq akkomodasiyanın azalmış həcmi və ya nisbi akkomodasiyanın azalmış ehtiyatı olan pasientdə aparılan optik korreksiya üçün nə lazımdır?

A) eynək lüzumsuzdur

B) yaxın məsafədə işi aparmaq üçün ayrıca eynək

C) astiqmatik eynək

D) uzaq məsafə üçün eynək

E) eykonik eynək


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

238) Akkomodasiyanın spazmı vəziyyətində nə aşkar edilir?

A) təbii şəraitdə müayinədə – miopiya

B) sikloplegiya şəraitində müayinədə – emmetropiya, hipermetropiya və ya təbii şəraitdə müəyyən edilmiş miopiyadan zəif dərəcəli miopiya

C) uzağı görmənin yaxşılaşması, yaxını görmənin pisləşməsi

D) gözün ümumi refraksiyası

E) uzağı görmənin yaxşılaşması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
239) Akkomodasiyanın iflici əlamətləri hansıdır?

A) yaxını görmənin yaxşılaşması, bəbəyin daralması

B) yaxını görmənin pisləşməsi, uzağı görmənin yaxşılaşması

C) uzağı görmənin yaxşılaşması

D) yaxını görmənin kəskin pisləşməsi, bəbəyin genəlməsi

E) uzağı və yaxını görmənin yaxşılaşması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
240) Presbiopiyanın səbəbi nədir?

A) yaşla əlaqədar büllurun sındırma qüvvəsinin azalması və tor qişanın görə bilmək qabiliyyətinin zəifləməsi

B) yaşla əlaqədar büllurun elastikliyinin azalması və siliar əzələnin zəifləməsi

C) yaşla əlaqədar siliar əzələnin və tor qişanın görə bilmək qabiliyyətinin zəifləməsi

D) yaşla əlaqədar tor qişanın görə bilmək qabiliyyətinin zəifləməsi və büllurun elastikliyinin azalması

E) yaşla əlaqədar siliar əzələnin zəifləməsi və büllurun sındırma qüvvəsinin azalması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

241) Hansı refraksiyada presbiopiya özünü daha tez büruzə verir?

A) miopiyada

B) hipermetropiyada

C) astiqmatizmdə

D) refraksiyanın əhəmiyyəti yoxdur

E) emmetropiyada


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

242) Aşağıda sadalananlardan hansı akkomodativ astenopiyanın səbəblərinə aid deyil?

A) xroniki intoksikasiya

B) orqanizmin ümumi zəifləməsi

C) siklit

D) korreksiya olunmamış astiqmatizm

E) korreksiya olunmamış hipermetropiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
243) Aşağıda sadalananlardan hansı akkomodativ astenopiyanın əlamətlərinə aid deyil?

A) anizeykoniyanın əmələ gəlməsi

B) yanlış miopiyanın əmələ gəlməsi

C) akkomodasiyanın parezi

D) akkomodasiyanın spazmı

E) qapalı hipermetropiyanın əyani hipermetropiyaya çevrilməsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
244) Emmetropda akkomodasiyanın sakitliyində əşyanın əksi harada yerləşir?

A) tor qişada

B) görmə sinirində

C) büllurun önündə

D) tor qişanın önündə

E) tor qişanın arxasında


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
245) Zəif dərəcəli hipermetropiyası olan gənc şəxsin şikayəti hansıdır?

A) uzağı görmənin azalması

B) şikayəti olmur

C) gözlərin tez yorulması

D) oxu işinin çətinləşməsi

E) yaxını görmənin azalması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
246) Aşağıda sadalananlardan hansı zəif dərəcəli hipermetropiyası olan şəxsdə 40 yaşdan sonra qeyd olunmur?

A) uzağı görmənin yaxşılaşması

B) oxu işinin çətinləşməsi

C) uzağı görmənin azalması

D) yaxın məsafədə işi görən zaman gözlərin tez yorulması

E) yaxını görmənin azalması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

247) Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı korreksiya olunmamış orta və yüksək dərəcəli hipermetropiya zamanı müşahidə olunmur?

A) xroniki konyunktivit

B) rəng duyğusunun pozulması

C) ambliopiya

D) çəpgözlük

E) görmə sinirinin psevdonevriti


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
248) Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı orta və ya yüksək dərəcəli hipermetropiyası olan uşaqda əmələ gələ bilməz?

A) monokulyar görmə

B) rəng duyğusunun pozulması

C) xroniki konyunktivit

D) ambliopiya

E) müştərək çəpgözlük


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
249) Zəif dərəcəli hipermetropiyası olan gənc şəxsə hansı korreksiya təyin olunmalıdır?

A) korreksiya təyin olunmamalıdır

B) uzağı görmək üçün tam korreksiya

C) daimi daşınması üçün tam korreksiya

D) qüvvəsi hipermetropiyadan 1,0 dptr əskik olan eynək

E) yaxını və uzağı görmək üçün tam korreksiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

250) Neçə dioptriyaya qədər olduqda miopiyanın dərəcəsi zəif sayılır?

A) 2,0 dptr

B) 4,0 dptr

C) 5,0 dptr

D) 6,0 dptr

E) 3,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
251) Neçə dioptriyaya qədər olduqda miopiyanın dərəcəsi orta sayılır?

A) 2,0 dptr

B) 6,0 dptr

C) 4,0 dptr

D) 3,0 dptr

E) 5,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
252) Neçə dioptriyadan artıq olduqda miopiyanın dərəcəsi yüksək sayılır?

A) 4,0 dptr

B) 2,0 dptr

C) 3,0 dptr

D) 6,0 dptr

E) 5,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
253) Orta dərəcəli hipermetropiyası olan uşağa hətta görməsi yüksək olduqda daimi korreksiya nə məqsədlə təyin edilməlidir?

A) siliar cismin normal inkişafı və akkomodasiyanın işlədilməsi üçün

B) oftalmotonusun tənzimlənməsi və ambliopiyanın profilaktikası üçün

C) siliar cismin normal inkişafı və oftalmotonusun tənzimlənməsi üçün

D) ambliopiyanın və binokulyar görmənin pozulmasının profilaktikası üçün

E) akkomodasiyanın işlədilməsi və ambliopiyanın profilaktikası üçün


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
254) Aşağıda sadalananlardan hansı uşaqda miopiyanın inikşafının səbəblərinə aid deyil?

A) konvergensiya və akkomodasiya arasında olan muvazinətin pozulması

B) yüksək kəllədaxili təzyiq

C) akkomodasiyanın ilkin zəifliyi

D) görmənin ifrat yüklənməsi

E) irsiyyət


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
255) Buynuz qişanın epitelial-endotelial distrofiyası zamanı kontakt linzaların hansı növü daha effektivdir?

A) silikon-akrilatdan hazırlanmış sərt kontakt linzalar

B) polimetilmetakrilatdan (PMMA) hazırlanmış sərt kontakt linzalar

C) silikat şüşədən hazırlanmış kontakt linzalar

D) polihidroksietilmetakrilatdan (PHEMA) hazırlanmış müalicəvi yumşaq kontakt linzalar

E) silikon rezindən hazırlanmış sərt kontakt linzalar


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

256) Yumşaq kontakt linzaların hazırlanması üçün hansı materialdan istifadə olunur?

A) silikon rezin

B) silikon-akrilat

C) silikat şüşə

D) polihidroksietilmetakrilat (PHEMA)

E) polimetilmetakrilat (PMMA)


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

257) Sərt kontakt linzaların nöqsanı hansıdır?

A) hidrofobdurlar

B) qiyməti aşağıdır

C) yaxşı görmə təmin edirlər

D) astiqmatizmi korreksiya edirlər

E) saxlanılması asandır


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
258) Artmayan miopiya haqqında aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

A) uzağı görmə aşağıdır

B) linzalarla yaxşı korreksiya təmin edilir

C) medikamentoz müalicə tələb olunmur

D) yaxını görmə aşağıdır

E) yalnız eynəklə və ya kontakt linzalarla korreksiya tələb olunur


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
259) Aşağıda sadalananlardan hansı artan miopiya zamanı müşahidə olunmur?

A) buynuz qişanın stafiloması

B) skleranın arxa stafiloması

C) tor qişanın qopması

D) tor qişaya və şüşəvari cismə qansızmalar

E) damarlı və tor qişaların distrofiyası


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
260) Aşağıda sadalanan qaydalardan hansı uşaqlarda və yeniyetmələrdə miopiyanın hiperkorreksiyasına yol verməmək üçün istifadə olunmamalıdır?

A) korreksiya miopiyadan 1-2 dioptriya əskik olmalıdır

B) korreksiya refraksiyanın subyektiv müəyyənləşdirmə üsulları əsasında aparılmalıdır

C) korreksiya təkrar müayinələrin göstəriciləri üzrə təyin edilməlidir

D) korreksiya medikamentoz sikloplegiyadan sonra aparılmamalıdır

E) korreksiya refraksiyanın obyektiv müəyyənləşdirmə üsulları əsasında aparılmalıdır


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
261) Orta və yüksək dərəcəli miopiya zamanı hansı korreksiya məsləhət görülmür?

A) yaxın məsafə üçün tam korreksiya, uzaq məsafə üçün miopiya dərəcəsindən 1-3 dptr artıq korreksiya

B) uzaq məsafə üçün 1-3 dioptriya artıq korreksiya

C) iki cüt eynək: uzaq məsafə üçün tam korreksiya, yaxın məsafə üçün miopiyadan 1-3 dioptriya zəif korreksiya

D) uzağı görməni kifayət qədər yüksəldən miopiyanın dərəcəsindən 1-3 D zəif korreksiya

E) bifokal eynək: uzaq məsafə üçün tam korreksiya, yaxın məsafə üçün miopiya dərəcəsindən 1-3 dioptriya zəif korreksiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

262) Hansı cərrahi əməliyyat miopiyanın artmasını dayandıra bilər?

A) keratomilyoz

B) skleranın arxa hissəsinin möhkəmləndirilməsi

C) epikeratofakiya

D) radial keratotomiya

E) mənfi intraokulyar linzanın implantasiyası


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
263) Gözün şüasındırma qüvvəsini hansı üsulla azaltmaq mümkün deyil?

A) şəffaf büllurun xaric edilməsi ilə

B) mənfi intraokulyar linzanın implantasiyası ilə

C) radial keratotomiya ilə

D) skleranın arxa hissəsinin möhkəmləndirilməsi ilə

E) keratomilyoz ilə


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
264) Anizometropiya nədir?

A) iki gözün tor qişasında əşya əksinin müxtəlif ölçüləri

B) iki gözün ölçüləri arasında fərq

C) gözün müxtəlif meridianlarında müxtəlif refraksiya

D) iki gözdə refraksiyanın müxtəlif dərəcəsi

E) gözün bir meridianı boyu refraksiyanın dəyişilməsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
265) Anizeykoniya nədir?

A) iki gözün ölçüləri arasında fərq

B) gözün müxtəlif meridianlarında müxtəlif refraksiya

C) gözün bir meridianı boyu refraksiyanın dəyişilməsi

D) iki gözün tor qişasında əşya əksinin müxtəlif ölçüləri

E) iki gözdə refraksiyanın müxtəlif dərəcəsi


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
266) 50 yaşa çatmış emmetropa yaxın məsafədə işi aparmaq üçün hansı korreksiya təyin edilməlidir?

A) +3,5 dptr

B) +3,0 dptr

C) -1,0 dptr

D) +2,0 dptr

E) +1,0 dptr


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

267) Hansı preparat sikloplegiklara aid deyil?

A) 1% midriasil

B) 1% pilokarpin hidroxlorid

C) 0,25% skopolamin hidrobromid

D) 1% atropin sulfat

E) 1% homatropin hidrobromid


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

268) Aşağıda sadalanan qaydalardan hansı astiqmatizmin eynək korreksiyasında istifadə olunmur?

A) silindrik linzanın müsbət ya mənfi növü korreksiya edilən meridianın refraksiya anomaliyasının növünə uyğun olmalıdır

B) sadə astiqmatizm yalnız silindrik linzalarla korreksiya edilməlidir

C) mürəkkəb və qarışıq astiqmatizm kombinə olunmuş sfero-silindrik linzalarla korreksiya edilməlidir

D) silindrik linzanın oxu korreksiya edilən meridiana nisbətən perpendikulyar yerləşdirilməlidir

E) çəp oxlu astiqmatizm sferik linzalarla korreksiya edilməlidir


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.

269) Sərt kontakt linzalar hansı patologiyada effektivdir?

A) keratokonusda

B) buynuz qişanın residiv verən eroziyasında

C) gözün yanıqlarında

D) keratoplastika cərrahi əməliyyatından sonra

E) bullyoz keratopatiyada


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
270) Aşağıda sadalananlardan hansı kontakt linzaların üstünlüklərinə aid deyil?

A) çəpgözlüyün korreksiyasına imkan verir

B) görmə sahəsi daha geniş olur

C) qeyri-düzgün astiqmatizmin korreksiyasına imkan verir

D) kosmetik üstünlüyü var

E) tor qişadakı əşya əksi normal ölçüyə yaxın olur


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
271) Aşağıda sadalananlardan hansı kontakt linzanın təyini üçün əks-göstəriş deyil?

A) buynuz qişanın epitelisinin tamlığının pozulması

B) anamnezdə tor qişanın mərkəzi venasının trombozu

C) hipertoniya xəstəliyi

D) anamnezdə göz almasında aparılmış cərrahi əməliyyat

E) miopiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
272) Kontakt linzaların təyini üçün göstəriş hansıdır?

A) bullyoz keratopatiya

B) meybomit

C) xalyazion

D) itdirsəyi

E) blefarit


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
273) Aşağıda sadalananlardan hansı eksimer lazerin istifadəsi ilə aparılan refraksion cərrahi əməliyyatlara göstəriş deyil?

A) kontakt linzalarla və eynəklə korreksiya dözülməz olduqda

B) miopiya

C) astiqmatizm

D) keratokonus

E) hipermetropiya


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.
274) Aşağıda sadalananlardan hansı eksimer lazerin istifadəsi ilə aparılan refraksion cərrahi əməliyyatlara əksgöstəriş deyil?

A) buynuz qişanın həssaslığının zəifləməsi

B) qlaukoma

C) «quru göz» sindromu

D) miopiya

E) tor qişanın qopması


Ədəbiyyat: K.Q.Tağıbəyov. Oftalmoloji izahlı lüğət. -Bakı; Çaşıoğlu, 2003.

Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. –Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Ю.З.Розенблюм. Оптометрия.-М.: Медицина, 1991.


Amblioriya, müştərək çəpgözlük

275) 5,5-6,0 dptr izometropik hipermetropiyası olan 5 yaşlı uşaqda ambliopiyanın hansı növü inkişaf edə bilər?

A) deprivasion

B) refraksion

C) disbinokulyar

D) anizometropik

E) isterik


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
276) Uşaqda disbinokulyar ambliopiyanın əmələ gəlməsinin əsas səbəbi hansıdır?

A) çəpgözlük

B) gözün optik mühitlərinin bulanması

C) refraksiyanın anomaliyası

D) anizometropiya

E) gözün kontuziyası


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
277) Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı çox yüksək dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

A) 0,05-0,1

B) 0,04 və ondan aşağı

C) 0,4-0,5

D) 0,6-0,7

E) 0,2-0,3


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
278) Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı yüksək dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

A) 0,6-0,7

B) 0,4-0,5

C) 0,2-0,3

D) 0,05-0,1

E) 0,04 və ondan aşağı


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə