Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


) Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı orta dərəcəli ambliopiya zamanı olur?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə7/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24

279) Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı orta dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

A) 0,4-0,5

B) 0,2-0,3

C) 0,6-0,8.

D) 0,04 və ondan aşağı

E) 0,05-0,1


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
280) Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı zəif dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

A) 0,2-0,3

B) 0,9

C) 0,4-0,8D) 0,05-0,1

E) 0,04 və ondan aşağı


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
281) Uşaqlarda disbinokulyar ambliopiya çəpgözlüyün hansı növündə daha tez inkişaf edir?

A) akkomodasion alternik çəpgözlükdə

B) qeyri-sabit xarici çəpgözlükdə

C) hissəvi akkomodasion alternik çəpgözlükdə

D) alternik daxili çəpgözlükdə

E) monolateral daimi çəpgözlükdə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
282) Binokulyar görmə hansı görmə itiliyinin mövcudluğunda mümkündür?

A) 0,2


B) 0,05-0,1

C) 0,04 və ondan aşağı

D) 0,3

E) 0,4 və ondan yüksək


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
283) Ən yüksək görmə itiliyi tor qişanın hansı sahəsinin normal funksiyası ilə bağlıdır?

A) foveolyar

B) makulyar

C) periferik

D) parapapillyar

E) paramakulyar


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
284) Normal görmə fiksasiyası hansıdır?

A) parasentral qeyri-sabit

B) mərkəzi sabit

C) növbələnən

D) parasentral sabit

E) periferik sabit


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
285) Növbələnən fiksasiya ilə olan ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

A) tor qişanın periferiyasının müxtəlif zonaları ilə fiksasiya

B) tor qişanın makulyar və parapapillyar nahiyələri ilə fiksasiyaların növbələnməsi

C) mərkəzi və qeyri-mərkəzi fiksasiyaların növbələnməsi

D) görmə sinirinin diski ətrafında olan tor qişanın nahiyəsi ilə fiksasiya

E) tor qişanın mərkəzi ilə fiksasiya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
286) Qeyri-sabit qeyri-mərkəzi fiksasiya ilə ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

A) görmə sinirinin diski ilə fiksasiya

B) tor qişanın növbələnən periferik nahiyələri ilə fiksasiyaların

C) sarı ləkə nahiyəsi ilə fiksasiya

D) foveolyar fiksasiya

E) mərkəzi və qeyri-mərkəzi fiksasiyaların növbələnməsi


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
287) Qeyri-mərkəzi sabit fiksasiya ilə olan ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

A) tor qişanın müəyyən periferik nahiyəsi ilə fiksasiya

B) tor qişanın növbələnən periferik nahiyələri ilə fiksasiya

C) mərkəzi və qeyri-mərkəzi fiksasiyaların növbələnməsi

D) görmə sinirinin diski ətrafında olan tor qişanın nahiyəsi ilə fiksasiya

E) tor qişanın mərkəzi ilə fiksasiya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
288) Fiksasiyasız ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

A) tor qişanın növbələnən periferik nahiyələri ilə fiksasiya

B) tor qişanın mərkəzi ilə fiksasiya

C) tor qişanın mərkəzi və qeyri-mərkəzi fiksasiyaların növbələnməsi

D) fiksasiyanın tam yoxluğu (baxılan obyektdə tor qişanın heç bir nahiyəsi fiksasiya olunmur)

E) tor qişanın müəyyən periferik nahiyəsi ilə fiksasiya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
289) Parafoveolyar fiksasiyanın sərhədi harada yerləşir?

A) sarı ləkənin kənarında

B) sarı ləkənin mərkəzi və kənarı arasındakı məsafənin ortasında

C) tor qişanın mərkəzi çuxurcuğu nahiyəsində

D) sarı ləkənin və görmə siniri diskinin kənarları arasındakı məsafənin ortasında

E) tor qişanın periferiyasında


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
290) Makulyar fiksasiyanın sərhədi harada yerləşir?

A) sarı ləkənin və görmə siniri diskinin kənarları arasındakı məsafənin ortasında

B) sarı ləkənin kənarında

C) foveola nahiyəsində

D) tor qişanın periferiyasında

E) sarı ləkənin mərkəzi və kənarı arasındakı məsafənin ortasında


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
291) Paramakulyar fiksasiyanın sərhədi harada yerləşir?

A) tor qişanın periferiyasında

B) foveola nahiyəsində

C) sarı ləkənin mərkəzi və kənarı arasındakı məsafənin ortasında

D) sarı ləkənin kənarı nahiyəsində

E) sarı ləkənin və görmə siniri diskinin kənarları arasındakı məsafənin ortasında


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
292) Daxili çəpgözlüyü və orta dərəcəli hipermetropiyası olan uşağa eynək nə məqsədlə təyin edilir?

A) yalnız ortoptik müalicəni aparmaq üçün

B) daimi daşınması üçün

C) yalnız yaxın məsafədə işi aparmaq üçün

D) yalnız uzağı görmək üçün

E) yalnız pleoptik müalicəni aparmaq üçün


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
293) Düz okklyuziya nədir?

A) hər iki gözün yalnız xarici yarısının örtülməsi

B) hər iki gözün növbə ilə örtülməsi

C) yaxşı görən gözün örtülməsi

D) pis görən gözün örtülməsi

E) hər iki gözün yalnız daxili yarısının örtülməsi


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
294) Düz okklyuziya uşağa orta hesabla hansı müddətə təyin olunur?

A) 1-2 aya

B) 4 aya, nəticəsinin möhkəmləndirilməsi üçün isə – artıq 3 aya

C) 1/2 aya

D) 1 aya

E) 2-3 aya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
295) Tor qişanın mərkəzi çuxurcuğunun işıq ilə lokal «korlaşdırıcı» qıcıqlandırılması nəyin köməyi ilə aparılır?

A) böyük reflekssiz oftalmoskopun

B) güzgü oftalmoskopun

C) refraktometrin

D) biomikroskopun

E) oftalmometrin


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
296) Aşağıda göstərilənlərin hansının ambliopiya ilə müştərək olduğunda uşağa lokal «korlaşdıran» işıqlandırmalar təyin olunur?

A) mərkəzi qeyri-sabit fiksasiyanın

B) növbələnən fiksasiyanın

C) qeyri-sabit periferik fiksasiyanın

D) mərkəzi sabit və qeyri-sabit fiksasiyanın (tor qişaya lokal işığın təsiri hələ mümkün olan zaman)

E) qeyri-sabit paramakulyar fiksasiyanın


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
297) Küppers üzrə mənfi ardıcıl surətin istifadəsi ilə işıqlandırmalar nəyin köməyi ilə aparılır?

A) biomikroskopun

B) oftalmometrin

C) güzgü oftalmoskopun

D) refraktometrin

E) böyük reflekssiz oftalmoskopun


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
298) Ambliopiya zamanı Küppers üzrə mənfi ardıcıl surətin istifadəsi ilə işıqlandırmalar hansı fiksasiyada təyin edilir?

A) sabit fiksasiyada

B) parsentral qeyri-sabit fiksasiyada

C) növbələnən fiksasiyada

D) periferik fiksasiyada

E) qeyri-mərkəzi qeyri-sabit fiksasiyada


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
299) Ambliopiya zamanı Küppers üsulu ilə işıqlandırmalar hansı yaşdan aparıla bilər?

A) 3-4 yaşdan

B) 5 yaşdan

C) 1-2 yaşdan

D) 6 və ondan artıq yaşdan

E) 2-3 yaşdan


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
300) Uşaqlarda ambliopiyanın müalicəsi üçün tətbiq olunan penalizasiya üsulu nədən ibarətdir?

A) mənfi ardıcıl surətlərin istifadəsindən

B) gözlərin bir-birindən ayrılmasından (gözün biri uzağı fiksasiya edir, digəri isə – yaxını)

C) lokalizasiyanın yaradılması məqsədlə məşqələlərin aparılmasından (lokalizator-korrektorun və b. istifadəsi ilə)

D) yaxşı görən gözün okklyuziyasından

E) tor qişaya işıqla lokal təsirdən


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
301) Ambliopiyanın müalicəsində aparatların (sinoptofor və b.) istifadəsi hansı yaşdan mümkündür?

A) 4 yaşdan

B) 5-6 yaşdan

C) 2 yaşdan

D) 3 yaşdan

E) 7 və ondan artıq yaşdan


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
302) Uşaqlarda penalizasiya üsulu ilə ambliopiyanın müalicəsi hansı yaşdan mümkündür?

A) uşağın erkən yaşlarından

B) 5 yaşdan

C) 6 yaşdan

D) 4 yaşdan

E) 7 yaşdan


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
303) Aşağıda göstərilənlərin hansının ambliopiya ilə müştərək olduğunda uşağa əks okklyuziya təyin olunur?

A) mərkəzi sabit fiksasiyanın

B) periferik fiksasiyanın

C) növbələnən fiksasiyanın

D) qeyri-mərkəzi qeyri-sabit fiksasiyanın

E) qeyri-mərkəzi sabit fiksasiyanın


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
304) Uşaqlarda ambliopiyanın müalicəsi üçün istifadə edilən əks okklyuziya hansı müddətə təyin olunur?

A) 4 aya


B) 1-2 həftəyə

C) 3 aya


D) 2 aya

E) 4-6 həftəyə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
305) Uşaqlarda gözün arxa qütbündə tor qişanın qırmızı işıq ilə ümumi işıqlandırmaları nəyin köməyi ilə aparılır?

A) güzgü oftalmoskopun

B) refraktometrin

C) oftalmometrin

D) böyük reflekssiz oftalmoskopun

E) biomikroskopun


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
306) Ambliopiyası olan uşaqlara gözün arxa qütbündə tor qişanın qırmızı işıqla ümumi işıqlandırmaları hansı fiksasiyada təyin edilir?

A) növbələnən fiksasiyada

B) qeyri-mərkəzi sabit fiksasiyada

C) mərkəzi qeyri-sabit fiksasiyada

D) artıq dərəcədə qeyri-sabit fiksasiyada

E) parasentral sabit fiksasiyada


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
307) Binokulyar görmə hansı fiksasiyada mümkündür?

A) paramakulyar

B) periferik

C) parapapillyar

D) makulyar

E) mərkəzi sabit


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
308) Əsas ortoptik aparat hansıdır?

A) sinoptofor

B) refraktometr

C) düz reflekssiz oftalmoskop

D) biomikroskop

E) elektrik oftalmoskop


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
309) Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin xarici kənarının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

A) 30° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

B) 15° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

C) 45° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

D) 30° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

E) 15° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
310) Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin daxili kənarının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

A) 15º bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

B) 15º bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

C) 30º bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

D) 45º bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

E) 30º bucağı ilə daxili çəpgözlüyə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
311) Oftalmoskopla alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin və buynuz qişanın xarici kənarlarının arasındakı məsafənin ortasının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

A) 45° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

B) 15° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

C) 30° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

D) 15° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

E) 30° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
312) Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin və buynuz qişanın daxili kənarlarının arasındakı məsafənin ortasının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

A) 45º bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

B) 45º bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

C) 30º bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

D) 15º bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

E) 30º bucağı ilə xarici çəpgözlüyə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

313) Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasının xarici kənarında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

A) 15° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

B) 45° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

C) 45° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

D) 30° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

E) 30° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
314) Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasının daxili kənarında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

A) 45° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

B) 30° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə

C) 15° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

D) 30° bucağı ilə daxili çəpgözlüyə

E) 45° bucağı ilə xarici çəpgözlüyə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
315) Binokulyar görməsi olan şəxs dördnöqtəli rəngli testdə yoxlanılan zaman qırmızı-yaşıl eynəkdə nə görməlidir?

A) gah 2, gah 3 dairəcik

B) 5 dairəcik

C) 2 dairəcik

D) 4 dairəcik

E) 3 dairəcik


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
316) Sinoptoforda obyektlərin istifadəsi ilə aparılan müalicənin məqsədi nədir?

A) mərkəzi sabit fiksasiyanın yaradılması

B) əkslərin obyektiv bucaq altında üst üstə gəlməsi

C) əkslərin subyektiv bucaq altında üst üstə gəlməsi

D) əkslərin obyektiv bucaq altında birləşməsi

E) əkslərin subyektiv bucaq altında birləşməsi


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
317) Uşaqlarda müştərək çəpgözlüyün cərrahi müalicəsi üçün optimal yaş hansıdır?

A) 4-6 yaş

B) 10-12 yaş

C) 1-3 yaş

D) 7-9 yaş

E) 13-15 yaş


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
318) Çəpgözlük nədir?

A) gözün fiksasiya qabiliyyətinin pozulması

B) binokulyar görmənin pozulması ilə müşayiət edilən gözlərdən birinin müştərək fiksasiya nöqtəsindən uzaqlaşması

C) hər iki gözün müştərək fiksasiya nöqtəsindən uzaqlaşması

D) gözün normal hərəkətlərinin pozulması

E) bir və ya hər iki gözün görmə itiliyinin azalması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə