Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?Yüklə 1,26 Mb.
səhifə8/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

319) Ambliopiya nədir?

A) səbəbi görmə analizatorunun funksional pozulmalarında olan görmənin müxtəlif mənşəli azalması formaları

B) binokulyar görmənin pozulması

C) gözün normal hərəkətliyinin məhdudlaşması

D) səbəbi görmə analizatorunun orqanik pozulmalarında olan görmənin müxtəlif mənşəli azalması formaları

E) gözlərdən birinin müştərək fiksasiya nöqtəsindən uzaqlaşması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
320) Mənşə üzrə ambliopiyanın hansı növü olmur?

A) disbinokulyar

B) obskurasion

C) travmatik

D) refraksion

E) anizometropik


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
321) Disbinokulyar ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

A) refraksiyanın anomaliyaları

B) çəpgözlük

C) gözün optik mühitlərinin bulanması

D) anizometropiya

E) bir gözün görməsinin kəskin azalması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
322) Refraksion ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

A) gözün optik mühitlərinin bulanması

B) çəpgözlük

C) anizometropiya

D) refraksiyanın anomaliyaları

E) bir gözün görməsinin kəskin azalması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
323) Anizometropik ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

A) çəpgözlük

B) refraksiyanın anomaliyaları

C) gözün optik mühitlərinin bulanması

D) bir gözün görməsinin kəskin azalması

E) anizometropiya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
324) Obskurasyon ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

A) çəpgözlük

B) bir gözün görməsinin kəskin azalması

C) anizometropiya

D) refraksiyanın anomaliyaları

E) gözün optik mühitlərinin bulanması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
325) Ən yüksək görmə itiliyi nəyin funksiyası ilə bağlıdır?

A) damarlı qişanın

B) skleranın

C) tor qişanın mərkəzi çuxurcuğunun

D) görmə siniri diskinin

E) tor qişanın optik fəaliyyətə malik olmayan hissəsinin;


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
326) Tor qişanın mərkəzi çuxurcuğu ilə ən yüksək görmə itiliyinin təmini nə ilə izah olunur?

A) foveolada yerləşən hər bir kolbacığın özünə məxsus qanqlioz hüceyrə ilə əlaqəsi olması ilə

B) mərkəzi çuxurcuğunda kolbacıqların maksimal konsentrasiyası ilə

C) mərkəzi çuxurcuğunun gözün optik sisteminin təxminən oxunda yerləşməsi ilə

D) mərkəzi çuxurcuğunda çubuqcuqların maksimal konsentrasiyası ilə

E) mərkəzi çuxurcuğunda damarların yoxluğu ilə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
327) Görmə fiksasiyası nədir?

A) dinamik refraksiya

B) görmə oxlarının divergensiyası

C) statik refraksiya

D) bəbəyin daralması

E) baxılan obyektə nisbətən gözün hərəkətsiz olması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
328) Gözün görmə fiksasiyasına görə müəyyən edilən ambliopiya növlərindən hansı olmur?

A) qeyri-düzgün fiksasiya ilə ambliopiya

B) düzgün fiksasiya ilə ambliopiya

C) görmə sinirinin diski ilə fiksasiya ilə ambliopiya

D) fiksasiyasız ambliopiya

E) növbələnən fiksasiya ilə ambliopiya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
329) Normal görmə fiksasiyası hansıdır?

A) periferik qeyri-sabit

B) mərkəzi sabit

C) qeyri mərkəzi qeyri-sabit

D) mərkəzi qeyri-sabit

E) növbələnən


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
330) Mərkəzi sabit fiksasiya zamanı baxılan obyektə nisbətən tor qişanın hansı nahiyəsi hərəkətsiz olmalıdır?

A) tor qişanın mərkəzi çuxurcuğu

B) parapapillyar sahəsi

C) paramakulyar sahəsi

D) makula sahəsi

E) görmə sinirinin diski


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
331) Aşağıda sadalananlardan hansı topoqrafik əlamətə görə görmə fiksasiyasının növlərinə aid deyil?

A) diskyanı fiksasiya

B) makulyar və paramakulyar fiksasiya

C) görmə sinirinin diski ilə fiksasiya

D) periferik fiksasiya

E) foveolyar və parafoveolyar fiksasiya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
332) Periferik görmə fiksasiyasının zonası harada yerləşir?

A) foveolada

B) sarı ləkənin kənarı və görmə siniri diskinin kənarı arasındakı məsafənin ortasında

C) sarı ləkənin kənarında

D) sarı ləkənin mərəkəzi və kənari arasındakı məsafənin ortasında

E) sarı ləkənin və görmə siniri diskinin kənarları arasındakı məsafənin ortasının arxasında


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
333) Aşağıda sadalananlardan hansı görmə fiksasiyasının müəyyən edilməsi üçün istifadə olunmur?

A) əl elektrik oftalmoskop

B) fiksasion obyektlə təchiz olunmuş fotooftalmoqrafla

C) keratoskop

D) kölgə salan kürəciklə təchiz olunmuş güzgü oftalmoskop

E) böyük reflekssiz oftalmoskop


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
334) Məktəb yaşına çatmamış amblimopiyası olan uşaqda eynək korreksiyasının təyini üçün refraksiya akkomodasiyanın hansı vəziyyətində müəyyən edilir?

A) qismən dayandırılmış konvergensiya vəziyyətində

B) dayandırılmamış konvergensiya vəziyyətində

C) qismən dayandırılmış akkomodasiya vəziyyətində

D) dayandırılmamış akkomodasiya vəziyyətində

E) akkomodasiyanın medikamentoz iflici vəziyyətində


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
335) Orta və yüksək dərəcəli hipermetropiyası və daxili çəpgözlüyü olan uşağa hansı eynək təyin edilir?

A) yalnız uzağı görmək üçün

B) yalnız yaxın məsafədə işi aparma zamanı taxmaq üçün

C) eynək təyin edilmir

D) bir eynək yaxını, o biri eynək uzağı görmək üçün

E) daimi taxmaq üçün


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
336) Miopiyası və daxili çəpgözlüyü olan uşağa hansı korreksiya təyin edilir?

A) miopiyanın dərəcəsinə uyğun mənfi linzalar

B) görmə itiliyinin azalması dərəcəsindən asılı olaraq mümkün qədər zəif mənfi linzalar

C) korreksiya təyin edilmir

D) prizmatik linzalar

E) müsbət linzalar


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
337) Ambliopiyası və çəpgözlüyü olan uşağa ametropiyanın eynək korreksiyası nə zaman təyin edilməlidir?

A) 5 yaşdan

B) 3 yaşdan

C) 6 yaşdan

D) 4 yaşdan

E) mümkün qədər tez


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
338) Pleoptik müalicənin məqsədi nədir?

A) süni şəraitdə binokulyar görmənin yaradılması

B) təbii şəraitdə binokulyar görmənin yaradılması

C) ambliopik gözün görmə itiliyinin artırılması

D) fuziya ehtiyatlarının inkişafı

E) bifoveal birləşmənin (sensor fuziyanın) inkişafı


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
339) Pleoptik müalicənin üsulları hansıdır?

A) əsas və köməkçi üsullar

B) birincili və ikincili üsullar

C) ilkin və son üsullar

D) yalnız əsas üsullar

E) birincili və köməkçi üsullar


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 200
340) Pleoptik müalicənin əsas üsullarına nə aid deyil?

A) düz okklyuziya

B) Küppers üzrə mənfi ardıcıl surətin istifadəsi

C) tor qişanın mərkəzi çuxurcuğunun işıqla lokal «korlaşdıran» qıcıqlandırılması

D) penalizasiya

E) əks okklyuziya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
341) Pleoptik müalicənin köməkçi üsullarına nə aid deyil?

A) ambliotrenerdə məşqələlər

B) makulotesterdə məşqələlər

C) əks okklyuziya

D) düz okklyuziya

E) tor qişanın arxa qütbünün qırmızı işıq ilə ümumi işıqlandırılması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
342) Aşağıda sadalananlardan hansı pleoptik müalicənin əsas məqsədlərinə aid deyil?

A) hər iki gözdə mərkəzi sabit fiksasiyanın yaradılması

B) tor qişanın mərkəzi zonasından «üstələmə» fenomeninin aradan qaldırılması

C) binokulyar görmənin bərpası

D) monolateral çəpgözlüyün alternik çəpgözlüyə çevrilməsi

E) pis görən gözün korreksiya ilə görmə itiliyinin 0,4 qədər və ondan artıq yüksəldilməsi


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
343) Lokal «korlaşdıran» işıqlandırılmaların mahiyyəti nədir?

A) tor qişanın parasentral zonasına təsir göstərmə

B) tor qişanın mərkəzi çuxurcuğuna işıqla intensiv təsirin göstərilməsi

C) məkani lokalizasiyanın bərpası

D) gözlərin ayrılması, belə ki, biri uzağı fiksasiya edir, digəri – yaxını

E) mənfi ardıcıl surətlərin istifadəsi


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
344) Penalizasiya düz okklyuziyadan nə ilə fərqlənir?

A) bir gözün işini tam kəsməmiş gözləri bir-birindən ayrılması mümkünlüyü ilə

B) lokalizasiyanın inkişafı üçün məşqələlərin aparılması ilə

C) gözün hərəki əzələləri üçün məşqələlərin aparılması ilə

D) yaxşı görən gözün okklyuziyası ilə

E) tor qişanın lokal işıqlandırmaları ilə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
345) Əks okklyuziya nədir?

A) yaxşı görən gözün örtülməsi

B) süni anizeykoniyanın yaradılması

C) süni anizometropiyanın yaradılması

D) hər iki gözün növbə ilə örtülməsi

E) pis görən gözün örtülməsi


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
346) Ambliopiyanın müalicəsində əks okklyuziya hansı fiksasiya zamanı təyin edilir?

A) fiksasiyanın yoxluğu zamanı

B) qeyri-mərkəzi qeyri-sabit fiksasiya zamanı

C) növbələnən fiksasiya zamanı

D) mərkəzi sabit fiksasiya zamanı

E) qeyri-mərkəzi sabit fiksasiya zamanı


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
347) Penalizasiyadan başqa ambliopiyanın müalicə üsulları hansı əsas qayda ilə aparılır?

A) gözlər növbə ilə örtülür

B) bir gözün görmə sahəsinin xarici yarısı örtülür

C) hər iki göz örtülür

D) bir gözün görmə sahəsinin daxili yarısı örtülür

E) bir göz örtülür


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
348) Ortoptika adlanan müalicə tədbirlər sisteminin məqsədlərinə nə aid deyil?

A) süni şəraitdə binokulyar görmənin yaradılması

B) fuziya ehtiyatlarının inkişafı

C) görmə itiliyinin artırılması

D) bifoveal birləşmənin (sensor fuziyanın) inkişafı

E) təbii şəraitdə binokulyar görmənin yaradılması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
349) Çəpgözlüyün səbəbi nədir?

A) bifiksasiya mexanizminin pozulması

B) gözün hərəki əzələlərinin qeyri-bərabər tonusu

C) astiqmatizm

D) bir gözün zəif görməsi

E) anizometropiya


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002
350) Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının xarici əzələlərinə aid deyil?

A) siliar əzələ

B) daxili və xarici düz əzələlər

C) aşağı çəp əzələ

D) yuxarı çəp əzələ

E) yuxarı və xarici düz əzələlər


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
351) Orbitanın aşağı-daxili kənarından hansı əzələ başlanır?

A) daxili və xarici düz əzələlər

B) yuxarı düz əzələ

C) aşağı çəp əzələ

D) yuxarı çəp əzələ

E) aşağı düz əzələ


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
352) Göz almasının xarici əzələlərindən hansı orbitanın zirvəsindən başlanır və burada vətər halqasının əmələ gəlməsində iştirak etmir?

A) yuxarı çəp əzələ

B) aşağı çəp əzələ

C) daxili düz əzələ

D) yuxarı və aşağı düz əzələlər

E) xarici düz əzələ


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
353) Gözün hərəki siniri hansı əzələni innervasiya etmir?

A) yuxarı düz əzələni

B) yuxarı çəp əzələni

C) aşağı çəp əzələni

D) daxili düz əzələni

E) aşağı düz əzələni


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
354) Uzaqlaşdıran sinir hansı əzələni innervasiya edir?

A) xarici düz əzələni

B) aşağı çəp əzələni

C) yuxarı çəp əzələni

D) daxili düz əzələni

E) yuxarı və aşağı düz əzələləri


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
355) Blok siniri hansı əzələni innervasiya edir?

A) aşağı çəp əzələni

B) xarici düz əzələni

C) yuxarı və aşağı düz əzələləri

D) yuxarı çəp əzələni

E) daxili düz əzələni


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
356) Çəpgözlüyün obyektiv bucağı hansıdır?

A) çəpgözlüyün birincili bucağı

B) çəpgözlüyün ikincili bucağı

C) sinoptoforda yoxlanılarkən pasiyent obyektləri birləşdirə bilən zaman müəyyən edilən bucaq

D) sinoptoforda yoxlanılarkən pasiyentin görmə oxlarının hər ikisi fiksasiya obyektinə yönəlmiş olduqda və gözləri simmetrik vəziyyətə salan hərəkət olmadıqda müəyyən edilən bucaq

E) sinoptoforda yoxlanılarkən pasiyent obyektləri birləşdirə bilməyən zaman müəyyən edilən bucaq


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
357) Sinoptoforda çəpgözlüyün subyektiv bucağını nəyin əsasında müəyyən edirlər?

A) fuziya ehtiyatlarının genişliyinə görə

B) çəpgözlüyün ikincili bucağına görə

C) çəpgözlüyün birincili bucağına görə

D) uşağın cavabına görə

E) gözləri simmetrik vəziyyətə salan hərəkətlərin itməsi məqamına görə


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
358) Diploptika adlanan müalicə tədbirlər sisteminin məqsədi nədir?

A) süni şəraitdə binokulyar görmənin yaradılması

B) təbii şəraitdə binokulyar görmənin yaradılması

C) görmə itiliyinin artması

D) bifiksasiya mexanizminin bərpası

E) monokulyar görmənin yaradılması


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.
359) Paralitik çəpgözlüyün əlamətlərinə nə aid deyil?

A) çəp gözün iflicə tutulan əzələyə doğru hərəkətinin məhdudlaşdırılması və ya tam yoxluğu

B) iflicə tutulmuş əzələyə doğru baxış zamanı diplopiyanın əmələ gəlməsi

C) başın məcburi çevrilməsi

D) çəpgözlüyün birincili və ikincili bucaqlarının bərabərliyi

E) çəpgözlüyün birincili və ikincili bucaqlarının qeyri-bərabərliyi


Ədəbiyyat: Э.С.Аветисов. Содружественное косоглазие. -М.: Медицина, 1977.

Э.С.Аветисов, Е.И.Ковалевский, А.В.Хватова. Руководство по детской офтальмологии. -М.: Медицина, 1987.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə