Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?


Gözün əlavə orqanlarının və orbitanın xəstəlikləriYüklə 1,26 Mb.
səhifə9/24
tarix13.12.2016
ölçüsü1,26 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Gözün əlavə orqanlarının və orbitanın xəstəlikləri

360) Göz qapaqlarının emfizemasının əsas əlaməti hansıdır?

A) krepitasiya

B) hematoma

C) infiltrasiya

D) ödem

E) hiperemiya


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

361) Qapaqların allergik dermatiti zamanı nə müşahidə olunur?

A) herpetik səpgilər

B) gicişmə, ödem, hiperemiya

C) qabıqlanma

D) damar «ulduzcuqları»

E) petexial qansızmalar


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
362) Göz qapaqlarının küt zədəsi nə ilə müşayiət edilə bilər?

A) dərisinin qabıqlanması ilə

B) göyümtül çalar verən böyük dərialtı qansızma ilə

C) işıqdanqorxma ilə

D) gicişmə ilə

E) dərisində olan sulu səpgilər ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
363) Göz qapağı absessinin klinik əlamətləri hansıdır?

A) yayılmış hiperemiya və infiltrasiya

B) krepitasiya

C) gicişmə

D) dərinin avazıması

E) hematoma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

364) Göz qapağı abssesinin yarılmasına göstəriş hansıdır?

A) qapağın kəskin hiperemiyası

B) qapaq toxumasının bərkiməsi

C) flyuktuasiyanın əmələ gəlməsi

D) palpasiya zamanı ağrı

E) yüksək yerli hərarət


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
365) Meybom vəzilərinin xroniki iltihabı nədir?

A) göz qapağının abssesi

B) blefarit

C) itdirsəyi

D) qapağın papilloması

E) xalyazion


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
366) Göz qapağı dərisinin sadə herpes virusu ilə zədələnməsi zamanı nə müşahidə olunur?

A) qapağın hematoması

B) bədən hərarətinin yüksəlməsi fonunda göz qapağının ödemi, kəskin qızarması, əlləməkdə flyuktuasiyası

C) qapaq dərisinin kəskin hiperemiyası

D) bədən hərarətinin yüksəlməsi fonunda göz qapağı dərisində yan-yana yerləşən və şəffaf maye ilə dolu suluqcuqların əmələ gəlməsi

E) alının bir yarısını tutan və bir sırada yerləşən suluqlu səpgilər


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
367) Göz qapağı dərisinin kəmərləyici dəmrovu zamanı nə müşahidə olunur?

A) bədən hərarətinin yüksəlməsi fonunda göz qapağı dərisində yan-yana yerləşən və şəffaf maye ilə dolu suluqcuqların əmələ gəlməsi

B) alının bir yarısını tutan və bir sırada yerləşən suluqlu səpgilər

C) qapağın hematoması

D) qapaq dərisinin kəskin hiperemiyası

E) bədən hərarətinin yüksəlməsi fonunda göz qapağının ödemi, kəskin qızarması, əlləməkdə flyuktuasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
368) Xoralı blefarit zamanı göz qapaqlarının dəyişiklikləri hansıdır?

A) qapaq kənarında suluqlu səpgilərin mövcudluğu

B) qapağın xaricə çevrilməsi

C) kənarlarında irinli ərplə örtülmüş, qanayan xoracıqların mövcudluğu

D) qapaqların hematoması

E) qapağın daxilə çevrilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

369) Epikantus nədir?

A) üst göz qapağının sallanması

B) simblefaron

C) üst göz qapağında əmələ gələn yenitörəmə

D) ensiz göz yarığı

E) göz qapaqlarının daxili bitişməsini örtən, üst və alt qapaqları birləşdirən aypara formalı dəri büküşü


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
370) Göz qapağının spastik daxilə çevrilməsi nə zaman əmələ gəlir?

A) traxoma nəticəsində

B) blefarospazm zamanı

C) konyunktivit zamanı

D) blefarit zamanı

E) ekzoftalm zamanı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

371) Qocalıqla əlaqədar olan göz qapağının daxilə çevrilməsinin səbəbi nədir?

A) enoftalm

B) qapaq dərisinin turqorunun zəifləməsi

C) konyunktivit

D) trixiaz

E) xalyazion


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

372) Göz qapağı konyunktivasının yanığı və traxoması nə ilə nəticələnə bilər?

A) bulbar daxilə çevrilməsi ilə

B) göz qapağının atonik xaricə çevrilməsi ilə

C) çapıqlı daxilə çevrilməsi ilə

D) göz qapağının paralitik xaricə çevrilməsi ilə

E) spastik daxilə çevrilməsi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
373) Göz qapaqlarının ksantelazmasının səbəbi nədir?

A) trofikanın pozulması

B) maddələr mübadiləsinin pozulması

C) yanıq


D) zədə

E) göz qapaqlarında aparılmış cərrahi əməliyyatlar


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
374) Göz qapaqlarının spastik xaricə çevrilməsi nəyin nəticəsi ola bilər?

A) trixiazın

B) itdirsəyin

C) üçlü sinirin zədələnməsinin

D) xroniki blefarokonyunktivitin

E) traxomanın


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

375) Üz sinirinin iflici zamanı nə baş verə bilər?

A) göz qapağının çapıqlı daxilə çevrilməsi

B) göz qapağının atonik xaricə çevrilməsi

C) göz qapağının paralitik xaricə çevrilməsi

D) göz qapağının çapıqlı xaricə çevrilməsi

E) göz qapağının spastik xaricə çevrilməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
376) Göz qapaqlarının yanığı nə ilə nəticələnə bilər?

A) göz qapağının spastik daxilə çevrilməsi ilə

B) göz qapağının çapıqlı xaricə çevrilməsi ilə

C) göz qapağının atonik xaricə çevrilməsi ilə

D) göz qapağının spastik xaricə çevrilməsi ilə

E) göz qapağının paralitik xaricə çevrilməsi ilə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.

377) Yalançı ekzoftalm nə zaman müşahidə olunur?

A) endokrin oftalmopatiya zamanı

B) bir tərəfli yüksək miopiya zamanı

C) orbitanın limfoması zamanı

D) retrobulbar hematoma zamanı

E) orbitanın psevdotumoru zamanı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
378) Ekzoftalm zamanı görmə itiliyinin azalmasının səbəbi nədir?

A) simpatik sinirin iflici

B) konyunktivanın xemozu nəticəsində göz almasına göstərilən təzyiq

C) qapaqların ödemi nəticəsində göz almasına göstərilən təzyiq

D) görmə sinirinə bilavasitə göstərilən təzyiq

E) gözün qan damarlarına göstərilən təzyiq


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
379) Bilateral ekzoftalmın səbəbi nədir?

A) kavernoz cibin trombozu

B) göz arteriyasının anevrizması

C) endokrin oftalmopatiya

D) göz yaşı vəzisinin xərçəngi

E) hər iki orbitanın abssesi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
380) Birtərəfli ekzoftalm nə zaman müşahidə olunur?

A) orbitanın yenitörəməsi zamanı

B) zəif dərəcəli miopiya zamanı

C) qlaukomanın kəskin tutması zamanı

D) ptoz nəticəsində

E) dakriosistit zamanı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
381) Nəbz vuran ekzoftalm nə zaman müşahidə olunur?

A) daxili yuxu arteriya və kavernoz cib arasında olan arterial-venoz anastomoz zamanı

B) dakrioadenit zamanı

C) ağrılı mütləq qlaukoma zamanı

D) osteosarkoma zamanı

E) mukosele zamanı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
382) Orbitanın fleqmonası zamanı təxirəsalınmaz yardım hansıdır?

A) kortikosteroidlərin yerli istifadəsi

B) orbitanın punksiyası ilə kifayətlənmə

C) dinamik müşahidə

D) göz yuvasının yarılması və drenajın yaradılması

E) yerli isidici prosedurların istifadəsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
383) Orbita toxumasının diffuz kəskin iltihabı nədir?

A) fleqmona

B) furunkul

C) absses

D) itdirsəyi

E) osteoperiostit


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
384) Üst göz qapağının retraksiyası nə zaman müşahidə olunur?

A) endokrin ekzoftalm zamanı

B) meningioma zamanı

C) karotid-kavernoz anastomoz zamanı

D) göz yuvasının fleqmonası zamanı

E) üst göz qapağının abssesi zamanı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
385) Blefaroxalazis zamanı nə müşahidə edilir?

A) qapağın daxilə çevrilməsi

B) qapağın parezi

C) qapağın xaricə çevrilməsi

D) trixiaz

E) kosmetik diskomfort


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
386) Anadangəlmə ptozun səbəbi nədir?

A) üst göz qapağını qaldıran əzələnin zəif inkişafı

B) akkomodasiyanın spazmı

C) üçlü sinirin şahələrinin parezi

D) göz qapağının koloboması

E) göz qapaqlarının dairəvi əzələsinin spazmı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
387) Göz qapaqlarının iltihabi ödeminin əlamətlərinə nə aid deyil?

A) ödemin adətən birtərəfli olması

B) krepitasiya

C) palpasiya zamanı ağrı

D) qapaqlar dərisinin hiperemiyası

E) dəri hərarətinin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
388) Trixiaz zamanı həkimin taktikası hansı olmalıdır?

A) əksgöstəriş olmadıqda qapaqda plastik cərrahi əməliyyatın aparılması

B) buynuz qişanın zədələmədən qorunması üçün gel preparatlarının istifadəsi

C) fizioterapiya

D) buynuz qişaya bioloji örtüyün qoyulması

E) antibiotiklərin instillyasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
389) Göz qapaqlarının qeyri-iltihabi ödemi üçün nə səciyyəvi deyil?

A) əksər hallarda ikitərəfli olması

B) qapaq dərisinin hiperemiyası və hərarətinin yüksəlməsi

C) assitlə və ayaqların ödemi ilə müşayiət edilməsi

D) qapaq dərisinin normal rəngi

E) palpasiyasının ağrısız olması


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
390) Kəpəkli blefaritin əlamətlərinə nə aiddir?

A) göz qapaqlarının ödemi

B) göz qapaqları kənarında irinli ərplə örtülmüş qanayan xoracıkların əmələ gəlməsi

C) kirpiklərin dibində quru kəpəyin əmələ gəlməsi

D) göz qapaqları kənarının qalınlaşması

E) göz qapaqları kənarının qızartısı


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
391) Laqoftalm zamanı nə müşahidə edilmir?

A) ekzoftalm

B) buynuz qişanın distrofiyası

C) buynuz qişanın xorası

D) buynuz qişanın quruluğu

E) buynuz qişanın eroziyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
392) Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının daxilə çevrilməsinin növlərinə aid deyil?

A) çapıqlı

B) anadangəlmə

C) atonik

D) qocalıq

E) spastik


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
393) Aşağıda sadalananlardan hansı ptozun növlərinə aid deyil?

A) mexanik (traxoma, göz qapaqlarının amiloidozu və ya gialinozu nəticəsində)

B) neyrogen

C) miogen (miasteniya və ya miotoniya nəticəsində)

D) isterik

E) anadangəlmə


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
394) Göz qapağının çapıqlı xaricə çevrilməsi nəyin nəticəsi ola bilməz?

A) qara yaranın (sibir yaranın)

B) zədənin

C) yanığın

D) qurd eşənəyinin

E) üz siniri iflicinin


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
395) Aşağıda sadalananlardan hansı gözün adenovirus infeksiyası ilə yoluxması zamanı müşahidə olunmur?

A) buynuz qişada nöqtəvari subepitelial infiltratlar

B) gözdən çoxlu miqdarda irinli ifrazat

C) gözdən cüzi selikli ifrazat

D) göz qapaqlarının kəskin ödemi

E) qulaqyanı limfatik vəzilərin adenopatiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
396) Aşağıda sadalananlardan hansı bahar katarı zamanı müşahidə olunmur?

A) şiddətli gicişmə

B) steroidlərin instillyasiyası nəticəsində vəziyyətin yaxşılaşması

C) buynuz qişanın limbi nahiyəsində jelatinə bənzər infiltrasiyanın əmələ gəlməsi

D) göz qapaqlarının konyunktivasının «çay daşı göşəməsinə» bənzəməsi

E) gözdən çoxlu miqdarda irinli ifrazat


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
397) Aşağıda sadalananlardan hansı konyunktivanın distrofik xəstəliklərinə aid deyil?

A) konyunktivanın dermoid sisti

B) Bito piləkləri

C) pteriqium

D) pinqvekula (piycik)

E) konyunktivanın gialin-amiloid degenerasiyası


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
398) Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın fleqmonası zamanı baş vermir?

A) ekzoftalm

B) göz qapaqlarının ödemi və hiperemiyası

C) oftalmoplegiya

D) blefarospazm

E) konyunktivanın xemozu


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
399) İtdirsəyi nədir?

A) göz yaşı kisəsinin iltihabı

B) kirpik kökü kisəciyinin kəskin irinli iltihabı

C) meybom vəzisinin kəskin iltihabı

D) meybom vəzisinin xroniki iltihabı

E) göz qapağının qalın təbəqələrində iltihabi infiltrat


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
400) İtdirsəyinin səbəbi nədir?

A) akkomodasiyanın gərginliyi ilə müşayiət edilən uzun müddətli iş

B) əsəb stressi

C) avitaminoz, keçirilmiş infeksiyadan sonra orqanizmin zəifləməsi

D) üçlü sinirin parezi

E) astiqmatizm


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
401) İtdirsəyi zamanı prosesin əvvəlində olan əsas şikayət hansıdır?

A) göz qapağının müvafiq hissəsində lokal ağrı

B) işıqdanqorxma

C) konyunktiva boşluğundan irinli ifrazat

D) blefarospazm

E) yaşaxma


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
402) İtdirsəyi zamanı prosesin əvvəlində olan obyektiv əlamətlər hansıdır?

A) göz qapağında məhdudlaşmış qızartı və şişkinlik

B) kirpiklərin dibində irinli qabıqcıqlar

C) yaşaxma

D) gözün sərbəst açılmasının qeyri-mümkünlüyü

E) mülayim ekzoftalm


Ədəbiyyat: Глазные болезни в вопросах и ответах. Под редакцией Г.И.Должич. -Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Глазные болезни. Под редакцией проф. В.Г.Копаевой. -М.: Медицина, 2002.

Е.Е.Сомов. Клиническая офтальмология. -М.: МЕДпресс-информ, 2005.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə