ÖĞretim plan ve programiYüklə 359,66 Kb.
səhifə1/8
tarix21.05.2017
ölçüsü359,66 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Meslek LiseleriÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

11

SAĞLIK


 • Genel Hemşirelik

 • Diş Hekimliği Asistanlığı

 • Eczacılık

EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
MESLEK LİSELERİ ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

11. Sınıf

SAĞLIK • Genel Hemşirelik
 • Diş Hekimliği Asistanlığı
 • Eczacılık Asistanı


Kasım 2013, Priştine
Türkçe yayın sorumlusu
Nazan Safçı
Projeyi Destekleyen
Norveç Büyükelçiliği

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë- Ministarstva Obrazovanja Nauke i Tehnologije-Ministry of Education Science &Technology

Kabineti i Ministrit /Kabinet Ministra/ Cabinet of the Minister

MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK VE DİŞ HEKİMLİĞİ ASİSTANI ve ECZACILIK BÖLÜMLERİ İLK SEVİYE ( 11. SINIFLAR) ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN


GENELGE


SAYI: 20/2008

TARİH: 19.8.2008

Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın VI. kısmı 93. madde 4. fıkra ve 97. madde 2. fıkrası; Kosova İlk ve Ortaöğretim Yasası’nın 6.1 fıkrası (d) bendi, Kosova Mesleki Eğitim Yasası’nın 6, 8 ve 11. maddeleri ile Kosova Hükümetinin 1/2007 sayılı İçtüzüğünün 25. madde 7.fıkrası uyarınca Eğitim, Bili ve Teknoloji Bakanlığı işbu Genelgeyi yayımlar.


Madde 1
Amaç
Bu Genelgenin amacı ilk seviye meslek okulları (11. sınıflar) öğretim plan ve programının uygulanmasıdır.

Madde 2


Öğretim Programı
Sağlık – Genel Hemşirelik, Diş Hekimliği Asistani ve Eczacılık bölümleri ilk seviye (11. sınıflar) yeni öğretim programları bu Genelgenin ekinde sunulmuşlardır.
Madde 3

Uygulama
İlk seviye öğretim programı uygulamaya konduktan sonra 11. sınıflara yönelik şimdiye kadarki tüm diğer programlar uygulamadan kaldırılır.
Madde 4
Yürürlük
Bu Genelge 2008/2009 öğretim yılında yürürlüğe girer.

Prof.Dr.Ramë Buja, ministër


_______________________

Önsöz

Çağdaş toplumlar eğitimi insanlığın en önemli zenginliklerinden sayarlar ve insanların günümüz dünyasının zorluklarını aşmalarına yardımcı olabilmek için eğitimin potansiyelini araştırmaya gayret ederler.

Kosova toplumu uzun süren bir krizden sonra, uluslararası gelişmelere ayak uydurmada günümüzde bir zorlukla karşı karşıyadır. Eğitim alanında öğretim programı reformu, Kosova toplumundaki yeni gelişmelere yönelik bir tepkidir. Eğitim programı reform süreci eğitim kalitesinin arttırılması ve gelişmiş eğitim sistemlerindeki gelişmelerle ilgili mevcut gelişmeler çerçevesinde tüm öğrencilerin eğitim sürecine kapsanmasını amaçlamaktadır. Eğitimin amaç ve hedeflerinin yeniden tanımlanması yönünde yapılanmasına ilişkin gereksinimler, toplum, ekonomi, politika ve bilim ile teknolojideki gelişmelerle ilişkilidir.

Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) faaliyete başladığı andan itibaren reformlarını iki ayak üzerine oturtmuştur: (a) yeni yapıların geliştirilmesinde yerli uzman, bilirkişi ve danışmanların kapsanması ve (b) Kosova’da yeni eğitim sistemine yönelik yeni öğretim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında Bakanlığa yardımcı olan uluslararası ajansların görevlendirilmesi.

Kosova mesleki ortaöğretim programlarında çok katmanlı bilgi, alışkanlık ve değerlerle donatılmış insanın genel boyutu, vatandaşın toplumsal boyutunu ve çalışanın mesleki boyutuyla öğrencilerin gelişiminin genişlik ve derinliğini sağlayacak tümleşik bir süreç olarak görülmelidir. Öğrenciler genel meslek derslerini alacaklar. EBTB, teknik meslek okullarını tamamlayacak olan öğrencilerde tümleşik bir genel kültür geliştirmeyi hedeflemektedir.

Genel derlere ilişkin yeni programlar meslek dersleri yeni programlarıyla birlikte, çeşitli mesleklerle ilgili genel kültür sağlayacak şekilde yeni nesil öğrencilerine ülke, bölge ve daha geniş çaptaki ekonomik ve kültürel gelişmelerden ileri gelen zorluklarla mücadele edecek şekilde çağdaş bir gelişim sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tüm meslek okulları öğretmen ve yöneticilerine, meslek uzmanları, ebeveyn, öğrenci ve Kosova’da mesleki ortaöğretimin geliştirilmesinde tüm ilgili taraflara bu okulların standart bakımından Avrupa meslek okullarının seviyesine yükselmeleri için kendi katkılarını sunmaya çağrıda bulunmaktadır.

Öğretim programının bu aşamaya kadar geliştirilmesi sürecine destek olup bu belgenin oluşturulmasında büyük gayretlerle katkı sunan tüm çalışan ve bağışçılara bu vesile ile teşekkür etmek isteriz.
Alan: SAĞLIKBÖLÜM: GENEL HEMŞİRELİK

Genel Hemşirelik” Bölümü branş dersleriNo

Dersler ve Uygulama Alanları

Birinci Seviye

10. Sınıf

11. Sınıf

12 Sınıf

A

Genel Zorunlu Dersler


525 (15)

525 (15)

480 (15)

1

Türk Dili ve Edebiyatı

105 (3)

105 (3)

96 (3)

2

İngilizce

70 (2)

70 (2)

64 (2)

3

Uygulamalı Matematik

70 (2)

70 (2)

64 (2)

4

Ekonomi ve Girişimcilik

-

-

32 (1)

5

Bilişim Teknolojisi

70 (2)

70 (2)

32 (1)

6

Beden Eğitimi

70 (2)

70 (2)

64 (2)

7

İkinci Yabancı Dil

35 (1)

35 (1)

-

8

Fizik

35 (1)

35 (1)

-

9

Kimya

35 (1)

35 (1)

64 (2)

10

Biyoloji

35 (1)

35 (1)

64 (2)

B

Branş Dersleri

7

8

5

1

Anatomi ve Fizyoloji

70 (2)

-

-

2

Enfeksiyon Kontrolü İlkeleri

35 (1)

35 (1)

-

3

Sağlık Eğitimi

35 (1)

-

-

4

Yetişkin Meslek Psikolojisi

-

35 (1)

-

5

Farmakoloji ve Nozoloji

-

35 (1)

-

6

Hasta Bakımı

35 (1)

35 (1)

32 (1)

7

İnsan Sağlığı ve Hastalıkları

70 (2)

-

-

8

Cerrahi ve Bakım

-

35 (1)

-

9

Jinekoloji ve Kadın Doğum

-

-

64 (2)

10

Tıbbi Etik

-

-

32 (1)

11

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

-

35 (1)

-

12

Nöropsikiyatri ve Bakım

-

-

32 (1)

13

Mikrobiyoloji

-

70 (2)

-

C

Meslek Uygulama Modülleri

9

9

12

1

Vücudun Anatomik Yapısı ve Fizyolojik Fonksiyonları

70 (2)

-

-

2

Hasta Bakımı Odası Araç, Teçhizat ve Gereçleri

35 (1)

-

-

3

Dahiliye Hastalarının Bakımı ve Tedavisi

245 (7)

-

-

4

Cerrahi Hastalarının Bakımı ve Tedavisi

-

175 (5)

-

5

Enfeksiyon Kontrolü Yöntemlerinin Uygulanması

-

105 (3)

-

6

Çocukların Gelişim Dönemlerinde Bakımı, Muayenesi ve Tedavisi

-

35 (1)

-

7

Loğusa Kadınların Jinekolojik Bakımları

-

-

288 (9)

8

Nöropsikiyatri Hastalarının Bakımı

-

-

96 (3)

9

Mikrobiyoloji Laboratuarı Çalışmalarının Öğrenilmesi

-

-

-

Toplam Haftalık Ders Yükü (B+C)

595 (17)

595 (17)

576(17)

E

Toplam Haftalık Ders Yükü

1120(32)

1120 (32)

1024 (32)

Meslek Dersleri Öğretim Programı ve Meslek Modülleri Açıklamaları

MESLEKİ EĞİTİM

Sınıf 11
Mesleki Eğitim Programları

Ders Programı
Enfeksiyon Kontrol Esasları”
Alan: Sağlık

Bölüm: Genel Hemşirelik

Sınıf: 11


I. Dersin Hedefleri


11. sınıfta gerçekleştirilen dersin sonunda öğrencilerin aşağıdakilere sahip olması hedeflenmektedir:

 • Bulaşıcı (enfektif) hastalıkların gelişim aşamalarını tanımlayabilmek;

 • Teşhis ve bunların muamelesi hakkında bilgi sahibi olmak;

 • Bulaşıcı hastalıkların engellenmesi için alınması gereken önlemleri tanımlayabilmek;

 • Solunum yolları, sindirim sistemi, kan ve zoonoz enfeksiyonlarına özgü özellikleri ayırt edebilmek;

 • Yeni bulaşıcı hastalık özelliklerini tanımlayabilmek.II. Ders saati

35 hafta x 1 ders/hafta = 35 dersIII. Dersin Ayrıntılı ProgramıBölüm 1: Bulaşıcı Hastalıklar Klinik Özellikleri 7 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Bulaşıcı (enfektif) hastalıkların gelişim aşamalarını tanımlayabilmek;

 • Teşhis ve bunların muamelesi hakkında bilgi sahibi olmak; 
 1. Bölüm Konuları:

 • Bulaşıcı hastalık belirtileri, gelişimi ve seyri

 • Bulaşıcı hastalıkların düzensizlikleri ve seyri

 • Bulaşıcı hastalıkları tanı ve teşhisi

 • Bulaşıcı hastalıklar özgün olan ve olmayan tedaviler

 • Serum hastalığı ve anafilaktik şok
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları).


Bölüm 2: Bulaşıcı Hastalıkların Ortadan Kaldırılması ve Önlenmesi 5 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde alınan önlemleri tanımlayabilmesi

 • Bulaşıcı hastalıklar erken tanısını, bunların izole edilmesini, dezenfekte edilmesini, dezenfeksiyonunu, nekahet dönemi süresince kontrolünü ve aktif bağışıklık kazandırmayı tanımlayabilmesi.
 1. Bölüm Konuları:

 • Enfeksiyon kaynaklarını ortadan kaldırmak

 • Hastalığın erken tanısı, hastanın izole edilmesi, dezenfekte edilmesi, nekahet dönemi süresince kontrol

 • Enfeksiyon taşınmanı engelleme biçimleri

 • Aktif ve pasif bağışıklık kazandırma
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları).


Bölüm 3: Solunum Yolları Enfeksiyonları 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Solunum yolları enfeksiyonlarına özgü özellikleri ayırt edebilmek (suçiçeği, kızamık, kızamıkçık, streptokok anjini ve herpes zoster, difteri, krup (kuş palazı), kabakulak, menenjit, boğmaca, mononükleoz (beze humması), grip).
 1. Bölüm Konuları:

 • Solunum sistemi örneğinde bulaşıcı hastalıkların genel özellikleri (ateş, suçiçeği, herpes zoster, kızamıkçık, streptokok anjini ve erizipel)

 • Spesifik solunum yolları enfeksiyonları (grip, krup, boğmaca, difteri).
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları).


Bölüm 4: Sindirim Sistemi Enfeksiyonları 6 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Sindirim sistemi enfeksiyonları özelliklerini ayırt edebilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Sindirim sistemi örneğinde bulaşıcı hastalıkların genel özellikleri

 • Sindirim sistemi zehirlenmeleri

 • Sindirim sistemi toksienfeksiyonları (Salmonella)

 • Parazit enfeksiyonları (dizenteri, kolera, trişinela)

 • Viral enfeksiyonlar (hepatit, çocuk felci).
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 5: Sindirim Sistemi Enfeksiyonları 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Kanla bulaşan enfeksiyonlarına özgü özellikleri ayırt edebilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Riketsiyoz

 • Brill hastalığı

 • Malarya

 • Hemorajik ateş
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)Bölüm 6: Zoonozlar 5 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Zoonozlara özgü özelliklere ayırt edebilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Şarbon hastalığı

 • Tetanos

 • Kuduz

 • Sıtma

 • Q Ateşi (Balkan Gribi)

 • Toksoplazmoz
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)

Bölüm 7: Yeni Bulaşıcı Hastalıklar 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Yeni bulaşıcı hastalıklara özgü özellikleri bilmesi

 • Bakım biçimleri

 • Bunların önlenmesi
 1. Bölüm Konuları:

 • AIDS

 • Lassa Ateşi

 • Marburg Ateşi

 • Lejyoner Hastalığı
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Ders Programı
İnsan Psikolojisi

Alan: Sağlık

Bölüm: Genel Hemşirelik

Sınıf: 11


I. Dersin Hedefleri

XI. sınıfta gerçekleştirilen dersin sonunda öğrencilerin aşağıdakilere sahip olması hedeflenmektedir: • Hastalarla olan günlük temaslarda elde edilen bilgileri sergileyebilmesi

 • Zihinsel ve zihinsel olmayan psikolojik süreçleri ve bunların pratikte uygulamalarını açıklayabilmesi

 • Hastanın farklı psikolojik ve duygusal hal ve durumlarında doğru bir şekilde davranması

 • Kişilik teorilerini açıklayabilmek ve bunları uygulamada beceriler elde etmek

 • Sağlıklı kişiliği sağlıklı olmayandan ayırt edebilmek

 • Çocuk psikolojisi esaslarını açıklayabilmek


II. ders saati
35 x 1 ders/hafta = 35 ders
III. Dersin Ayrıntılı Programı
Bölüm 1: Psikolojinin Fizyolojik Esasları 5 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Psikolojinin fizyolojik esaslarını açıklayabilmek

 • Bilimsel yöntemleri ve araştırma tekniklerini açıklayabilmek

 • SS (sinir sistemi) fizyolojisini ve endokrini açıklamak
 1. Bölüm Konuları:

 • Psikoloji, örnek olaylar

 • Bilimsel yöntemler ve araştırma teknikleri

 • Psikolojinin fizyolojik esasları

 • SSve endokrin
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;

 • Çağdaş rol oynama yöntemlerini uygulaması;

 • Probleme dayalı öğrenim biçimlerini kullanması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 2: Zihinsel Psikolojik Süreçler 6 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Algılama ve bunların düzensizlikleri özelliklerini tanımlayabilmek

 • Halüsinasyon türlerini tanımlayabilmek

 • Hafıza ve hafıza düzensizliklerini tanımlayabilmek

 • Öğrenme ve öğrenme türlerini tanımlayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Algılama ve düzensizlikleri

 • Halüsinasyonlar

 • Hafıza ve düzensizlikleri

 • Öğrenme ve öğrenme türleri

 • Unutkanlık
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;

 • Çağdaş rol oynama yöntemlerini uygulaması;

 • Probleme dayalı öğrenim biçimlerini kullanması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 3: Zihinsel Olmayan Psikolojik Süreçler 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Teorik ve pratik çalışmalarda insanın düşünmesini açıklayabilmek

 • Düşünme türleri ve düzensizliklerini tanımlayabilmek

 • Hayal ve düşün ne olduğu açıklayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Düşünme, düşünme türleri ve düzensizlikleri

 • Hayal ve düş

 • Düzensizlikleri olan insanların bakımı ve bakım türleri
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;

 • Çağdaş rol oynama yöntemlerini uygulaması;

 • Probleme dayalı öğrenim biçimlerini kullanması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 4: Kişilik Teorileri 7 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Hastanın farklı psikolojik ve duygusal durum ve hallerinde uygun bir şekilde davranmak

 • Kişilik teorileri ile bunların sınıflandırılmalarını tanımlayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Sıradan ve karma duygular

 • Biyolojik ve sosyal nedenler

 • Kişilik adaptasyonu

 • Savunma mekanizması
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;

 • Çağdaş rol oynama yöntemlerini uygulaması;

 • Probleme dayalı öğrenim biçimlerini kullanması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)Bölüm 5: Sağlıklı ve Sağlıksız Kişilik 6 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Sağlıklı ve sağlıksız kişiliği ayırt edebilmek

 • Mizaç türlerini ayırt etmek

 • Sağlıklı olmayan kişilik türlerini ayırt etmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Zeka ve diğer beceriler - açıklama

 • Mizaç, karakter, tavır, psikopatik saplantılı önyargılar, nevroz, nevrasteni (sinir zafiyeti), histeri vs.
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;

 • Çağdaş rol oynama yöntemlerini uygulaması;

 • Probleme dayalı öğrenim biçimlerini kullanması.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 6: Çocuk Psikolojisi 7 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Çocuk psikolojisi esaslarını açıklayabilmek

 • Gelişim, konuşma ve konuşma düzensizliklerini aşamalarını tanımlayabilmek

 • Düşünce ve duygu gelişim aşamalarını tanımlayabilmek

 • Ergenlik ve buluğ (puberte) çağlarını ayırt edebilmek 1. Bölüm Konuları:

 • Konuşma gelişimi

 • Düşünme gelişimi

 • Duyguların gelişimi

 • Sosyal gelişim

 • Ergenli ve buluğ çağları
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Ders Programı
Farmakoloji ve Dozaj

Alan: Sağlık

Bölüm: Genel Hemşirelik

Sınıf: 11


I. Dersin Hedefleri

XI. sınıfta gerçekleştirilen dersin sonunda öğrencilerin aşağıdakilere sahip olması hedeflenmektedir: • İlaç özellikleri, kullanımı ve uygulanma biçimleri hakkında bilgi sahibi olması

 • İlacın organizmada kalma, emilme, biyodönüşüm ve organizmadan ilacın atılma süresini ayırt edebilmek

 • İlaçların organizmada etkinlik mekanizmalarını, ilaçların dozajının ayarlanmasını, bunların organizmada istenmeyen etkilerini ve onlara olan bağımlılıkları değerlendirebilmek

 • İlaç yapısını, fiziksel-kimyasal özelliklerini, istenen ve istenmeyen etkinliklerini, biyodönüşümlerini ve bunların farklı hastalıklar için kullanımlarını ayırt edebilmek

 • İlaç etkileşimlerini ve bunların etkilerini bilmek.


II. ders saati
35 x 1 ders / hafta = 35 ders
III. Dersin Ayrıntılı Programı
Bölüm 1: Genel Farmakoloji 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Kullanımdaki ilaç özelliklerini ayırt edebilmek

 • İlaçların uygulanma biçimlerini yerine getirebilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • İlaç kökenleri

 • İlaç biçimleri

 • İlaçların uygulanma biçimleri
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 2: Farmakokinetik 14 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • İlaçların organizmada kalma sürelerini ayırt edebilmek

 • İlaçların emilmelerini karşılaştırabilmek

 • İlaç biyodönüşümlerini tanımlayabilmek

 • İlaçların organizmadan atılmalarını tanımlayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Lokal ve genel kullanım ilaç özellikleri

 • İlaçların emilmesi (sindirim ve bağırsak dışı yollarla)

 • Biyodönüşüm

 • Metabolizmave vücuttan atılma
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması; 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 3: Farmakodinamik 5 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • İlaçların organizmada etkinlik mekanizmalarını açıklayabilmek

 • İlaç dozaj ayarlanmasını tanımlayabilmek

 • İlaçların organizmada istenmeyen etkilerini tanımlayabilmek

 • İlaç bağımlılıklarını ayırt edebilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • İlaçların etkinlik mekanizması

 • İlaçların dozlarının belirlenmesi ve dozaj türleri

 • İlaçların istenmeyen etkileri ve bağımlılıkları

 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Bölüm 4: Özel Farmakoloji 19 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • İlaç yapılarını açıklayabilmek

 • İlaç fiziksel-kimyasal özelliklerini, istenen ve istenmeyen etkinliklerini, biyodönüşümlerini ve bunların farklı hastalıklar için kullanımlarını ayırt edebilmek

 • İlaç etkileşimlerini ve bunların etkilerini açıklayabilmek.
 1. Bölüm Konuları:

 • MSS farmakolojisi (rahatlatıcı, sakinleştirici, uyuşturucu, antiepileptik, analjezik, MSS uyarıcı, anestetik ilaçlar)

 • Otonom SS farmakolojisi (kolinerjiler, antikolinerjilerve adrenerjikler)

 • Antiemetikler (kusma giderici)

 • Hormon preparatları

 • Antimikrobik ilaçlar

 • Kemoterapötikler

 • Analjezik ilaçlar

 • İmmunofarmakoloji

 • İlaçların etkileşimi

 • Kardiyovasküler sistem farmakolojisi (damar genişleticiler, antiaritmikler)

 • Sindirim yolu farmakolojisi (asit gidericiler, antikolinerjikler, müshil, antiemetikler)

 • Solunum yolları farmakolojisi (bronkodilatörler, balgam sökücüler, öksürük kesiciler, oksijen terapisi, inhalatörler)

 • Ürogenital sistem farmakolojisi (diüretikler ve uterotonikler)

 • Kan farmakolojisi (antikoagulanlar, fibrinolitikler, antiemetikler, elektrolitler)
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması;
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları)


Ders Programı
Sağlık Bakımı

Alan: Sağlık

Bölüm: Genel Hemşirelik

Sınıf: 11


I. Dersin Hedefleri:

XI. sınıfta gerçekleştirilen dersin sonunda öğrencilerin aşağıdakilere sahip olması hedeflenmektedir: • Hasta psikofizik muayene yöntemlerini uygulayabilmek

 • İlaç verme tekniklerini uygulayabilmek

 • Hayat belirtilerinin geri getirilmesine ilişkin yöntemleri sergileyebilmek

 • Laboratuar analizleri için numune alım biçimlerini açıklayabilmek

 • Hastanın röntgen ve endoskopi analizleri için hazırlanmasına yardımcı olabilmek

 • Hastaya ponksiyon (iğne, delme) için yardımcı olmak

 • Farklı hastalıkları olan hastaların beslenme ve bakım biçimlerini ayırt edebilmek


II. ders saati
35 x 1 ders / hafta = 35 ders
III. Dersin Ayrıntılı Programı
Bölüm 1: Hastanın Psikofizik Muayenesi 7 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Hayat belirtilerinin tespit edilmesine dair yöntemleri uygulaması.
 1. Bölüm Konuları:

 • Ateş ölçümü

 • Nabız ölçümü

 • Nefes alma

 • Kan basıncı

 • Hayat belirtilerinin incelenmesi

 • İdrarın incelenmesi

 • Mesane kateterizasyonu

 • Lavman
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması; 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır.


Bölüm 2: Tıbbi Tedavi Çalışmaları 10 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • İlaç verme tekniklerini uygulayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Sindirim yolu üzerinden ilaç alımı

 • Bağırsak dışı yollarla ilaçların verilmesi

 • Oksijen terapisi

 • Anafilaktik şok

 • Kan gruplarının belirlenmesi
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Rol oynama yöntemleri düzenlemek;

 • Bölümün başlangıcında ve sonunda çoktan seçmeli sorular hazırlamak. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır.


Bölüm 3: Kardiyorespiratuar Ayılma 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Hayat belirtilerinin geri getirilmesi için tanımlanan yöntemleri sergileyebilmek.
 1. Bölüm Konuları:

 • Kardiyorespiratuar ayılmanın temel ilkeleri

 • Pozisyon ve kalp masaj teknikleri

 • Ayılma esnasında sıkça oluşa komplikasyonlar
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Slaytlı interaktif sunum

 • Problem tartışmalarının yapıldığı küçük çalışma grupları


Bölüm 4: Laboratuar Teşhisi 6 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Laboratuar analizleri için numune alım biçimlerini bilmesi
 1. Bölüm Konuları:

 • Kanın eritrosit sedimantasyonu ve kanama zamanının tespit edilmesi

 • Midenin yıkanması

 • Laboratuar analizleri için numune alımı
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Slaytlı interaktif sunum

 • Problem tartışmalarının yapıldığı küçük çalışma grupları


Bölüm 5: Röntgen Teşhisi ve Endoskopi Muayenesi 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Hastanın röntgen ve endoskopi analizleri için hazırlanmasına yardımcı olmak
 1. Bölüm Konuları:

 • Sistemlerde röntgen aracılığıyla teşhis

 • Endoskopi muayene türleri
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Derslerde slaytlarla sunum yapmak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Rol oynama yöntemleri düzenlemek; 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Vaka sunumlarıyla küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlı interaktif sunumBölüm 6: Ponksiyon 2 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Hastanın ponksiyon için hazırlanmasına yardımcı olmak
 1. Bölüm Konuları:

 • Ponksiyon yapımı sırasında hemşirenin görevleri
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Bölüm içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Küçük çalışma grupları halinde ders düzenlemek;

 • Öğrencileri rol oynamak içim organize etmek 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Vaka sunumlarıyla küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlı interaktif sunum


Bölüm 7: Hastanın Beslenmesi ve Bakımı 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Farklı hastalıklardaki hastaların beslenme biçimlerini ayırt edebilmek

 • Farklı hastalıklardaki hastalara yönelik bakımı tanımlayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Farklı hastalıklarda beslenme ve beslenme yöntemleri

 • Sağlık bakım esasları
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Bölüm içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Küçük çalışma grupları halinde ders düzenlemek;

 • Öğrencileri rol oynamak içim organize etmek 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Vaka sunumlarıyla küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlı interaktif sunumDers Programı
Cerrahi Bakım

Alan: Sağlık

Bölüm: Genel Hemşirelik

Sınıf: 11


I. Dersin Hedefleri

XI. sınıfta gerçekleştirilen dersin sonunda öğrencilerin aşağıdakilere sahip olması hedeflenmektedir: • Temel cerrahi görevlerini açıklayabilmek;

 • Cerrahide koruma yöntemlerini tanımlayabilmek ve uygulayabilmek;

 • Tedavi verme biçimlerini açıklayabilmek

 • Cerrahi birimlerde iş organizasyon biçimlerini tanımlayabilmek;

 • Cerrahide teşhis tekniklerini açıklayabilmek;

 • Ameliyat öncesi ve sonrasında özel bakım esaslarını ve muhtemel komplikasyonları açıklayabilmek;

 • Ayılma aşamalarını, kanama durdurma yöntemlerini, yaraların cerrahi olarak işlenmesini açıklayabilmek ve cerrahide farklı enfeksiyon türlerini üstesinden gelebilmek.


II. ders saati
35 x 1 ders / hafta = 35 ders
III. Dersin Ayrıntılı Programı
Bölüm 1. Cerrahi Hakkında Genel Bilgiler 2 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Cerrahinin gelişim tarihçesini açıklayabilmek;

 • Sağlık personeli temel görevlerini açıklayabilmek.
 1. Bölüm Konuları:

 • Cerrahinin tarihsel gelişimi;

 • Barış ve savaş hallerinde cerrahinin temel görevleri.
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Bölüm içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Küçük çalışma grupları halinde ders düzenlemek;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulamak

 • Probleme dayalı öğretim yöntemlerini kullanmak. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır.


Bölüm 2.Cerrahide Enfeksiyonlardan Korunma 3 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Cerrahide korunma yöntemlerini uygulayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Asepsi

 • Antisepsi

 • Dezenfeksiyon

 • Sterilizasyon
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Bölüm içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Küçük çalışma grupları halinde ders düzenlemek;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulamak

 • Probleme dayalı öğretim yöntemlerini kullanmak. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır.


Bölüm 3. Teknik – Tıbbi Çalışmalar 5 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Tedavi uygulama biçimlerini benimsemesi

 • İlaç alım yollarını açıklayabilmesi

 • Teşhis yöntemlerini tanımlayabilmek

 • Bandajlama usullerini sergileyebilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • İlaç alım yolları (ağız, bağırsak dışı)

 • Mide ve bağırsaklara sonda uygulamak

 • Kateterizasyon ve lavman

 • Bandaj
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Slayt ve LCD projektör yardımıyla interaktif sunum


Bölüm 4. Cerrahi Birimlerde İş Organizasyon ve Cerrahide Teşhis Yöntemleri 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Cerrahi birimlerde iş organizasyon biçimlerini tanımlayabilmek

 • Cerrahide teşhis tekniklerinin uygulanmasını tanımlayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Revirde, septik ve aseptik birimlerde iş organizasyonu

 • Yoğun bakım kliniğinde iş organizasyonu

 • Çocuklarda fiziksel analiz ve muayene

 • Radyolojik muayene ve laboratuar analizleri
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlarla interaktif sunum

 • Yazılı testler


Bölüm 5. Hastanın ve Anestezinin Ameliyat Öncesinde Hazırlanması 5 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Ameliyat öncesinde özel bakım esaslarını açıklayabilmek

 • Ameliyat öncesi hazırlıklarında hemşire rolünü tanımlayabilmek

 • Farklı anestetik türlerini ve bunların uygulanma biçimlerini tanımlayabilmek

 • Anestezi süresince olası komplikasyonları açıklayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Hastanın ameliyat öncesinde hazırlığı

 • Ameliyat öncesi hazırlıklarında hemşire rolü

 • Anestezi – anestetik türleri

 • Anestezi boyunca komplikasyonlar
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır.
 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlarla interaktif sunum

 • Yazılı testler

Bölüm 6. Ayıltma 8 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Ayıltma aşama ve yöntemlerini tanımlayabilmek

 • Ameliyat sonrası olası komplikasyonları tanımlayabilmek

 • Şok belirtileri ve bunların muamelesini ayırt edebilmek

 • Dış kanama durdurmada kullanılan yöntemleri tanılayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Ameliyat esnasında ayıltma

 • Ameliyat sonrası komplikasyonlar

 • Şok

 • Kalp-beyin-akciğer ayıltma

 • Kanama ve hemostaz

 • Kan nakli
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlarla interaktif sunum

 • Yazılı testler


Bölüm 7. Hareketsizlik, Yaralanmalar ve Cerrahi Yaranın Muamele 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Yaralanma türlerini ve bunların muamele edilmesini ayırt edebilmek

 • Hareket etmeme yöntemlerinin uygulanması üzerinde eğitilmek

 • Cerrahi yaranın muamele edilmesini tanımlayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Açık ve kapalı yaralar

 • Hareket etmeme biçimleri ve hareket etmemeye yarayan araçlar

 • Yara muamelesi için yarayan araç ve yöntemler
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Eğitim süresince, eğitim-öğretim araçları (çizimler, fotoğraflar) ve bilgi teknolojileri (IT) çağdaş yöntemleri (CD-programları, filmler, görsel alıştırmalar, tepegöz vs) kullanılmalıdır. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlarla interaktif sunum

 • Yazılı testler


Bölüm 8. Cerrahide Enfeksiyonlar ve Tümörlerin Tedavisi 4 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Cerrahide enfeksiyonların sınıflandırılması ve muamele edilmesi üzerinde eğitilmek

 • Tümörlü hastaların muamele edilmesini açıklayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Sindirim organları anatomisi

 • Sindirim organları kısımlarının topografik raporları

 • Sindirim organları yardımcı bezleri

 • Salgı işlemleri, sindirim yolu kısımlarında besleyici maddelerin sindirilmeleri ve bunların düzenlenme biçimleri. 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin interaktif sunumunu gerçekleştirmek

 • Küçük gruplar halinde çalışmaları düzenlemek

 • Çağdaş IT araçlarını kullanmak (CD, tepegöz, slayt) 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Küçük gruplar halinde çalışmak

 • Slaytlarla interaktif sunum

 • Yazılı testlerDers Programı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Alan: Sağlık

Bölüm: Genel Hemşirelik

Sınıf: 11


I. Dersin Hedefleri

XI. sınıfta gerçekleştirilen dersin sonunda öğrencilerin aşağıdakilere sahip olması hedeflenmektedir: • Çocuğun antropometrik ölçümlerini tayin etmek

 • Doğum süreci esnasında en sık oluşan sakatlanmaları tanımlayabilmek

 • Yeni doğan bebeklerde en sık oluşan enfeksiyonları açıklayabilmek

 • Çocuklarda kasten ve kasten olmayan sakatlanmaları ayırt edebilmekII. ders saati
35 x 1 ders / hafta = 35 ders
III. Dersin Ayrıntılı Programı
Bölüm 1: Normal Kilolu Yeni Doğan Bebeklerin İncelenmesi 8 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:
 1. Bölüm Konuları:

 • Yeni doğan bebeğin muayenesi

 • Gözlem ve ölçüm

 • Doğumla gelen kusurları veya muhtemel anormaliklerin kontrol edilmesi

 • Yeni doğan bebeklerin bakılması

 • Yeni doğan bebekler için temel bakım

 • Profilaktik işlemler
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Dersin içeriği ve önemi hakkında bilgi vermek;

 • Somut örneklerle dersi açıklamak;

 • Öğrencileri küçük gruplar halinde çalıştırmak;

 • Çağdaş ders açıklama yöntemlerini uygulaması. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Eğitim araçları (çizimler, fotoğraflar);

 • Bilgi teknolojileri çağdaş araçları (CD programları).

 • Oyuncak çocuk bebeği


Bölüm 2: Düşük Kilolu Yeni Doğan Bebeğin İncelenmesi 5 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Düşük kilolu sağlıklı doğan bebek tanımını açıklayabilmek

 • Düşük kilolu bebekleri sınıflandırabilmek

 • Düşük kilolu doğan bebeklere yönelik temel muameleleri açıklayabilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Düşük kilolu bebeklerin sınıflandırılması

 • Düşük kilolu bebeklerin muamele edilmesi

 • Düşük kilolu bebeklerin emzirilmesi
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Düşük kilolu yeni doğan bebekler için bölümün içerik ve önemini açıklamak 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Slayt ve LCD projektör yardımıyla interaktif sunum


Bölüm 3: Yeni Doğan Bebekte En Sık Oluşan Tehlike Belirtileri 7 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Yeni doğan bebekte oluşan tehlike belirtilerini ayırt edebilmek

 • Acil tedavi önlemleri


 1. Bölüm Konuları:

 • İkteri

 • Hipotermi

 • Konvülsiyon

 • Uyuşukluk

 • Deride şiddetli değişiklikler

 • Siyanoz

 • Hemorajik belirtiler

 • Kusma
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Bölüm içeriği ve önemini açıklamak

 • Görsel bir şekilde örnekler sergilemek 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Görsel örnekleme araçları (tepegöz, projektör, çizimler vs.)Bölüm 4: Doğum Süreci Esnasında Çocuklarda En Sık Oluşan Sakatlanmalar 9 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Doğum süreci esnasında en sık oluşan sakatlanmaları tanımlayabilmek

 • Baş, kemik, kas, periferik sinir sistemi ve MSS’deki sakatlanmaları ayırt edebilmek

 • Çocuklardaki en önemli sakatlanmaları tanımak (bunların nedenlerini).
 1. Bölüm Konuları:

 • Doğum sürecinde oluşan sakatlanmaları

 • Psikomotor gelişim aşamaları boyunca çocuk sakatlanmaları

 • Sakatlanmaları engelleme stratejileri
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Bölüm içeriği ve önemini açıklamak

 • Görsel bir şekilde örnekler sergilemek 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Görsel örnekleme araçları (tepegöz, projektör, çizimler vs.)


Bölüm 5: Çocuklarda En Sık Görülen Hastalıklar 6 ders


 1. Bölüm Amaçları:

Bu bölümün sonunda öğrencinin aşağıdakilere sahip olması amaçlanmaktadır:

 • Yeni doğan bebeklerden en fazla oluşan enfeksiyonları ayırt edebilmek

 • Çocuklarda en fazla oluşan enfeksiyonları ayırt edebilmek

 • En yaygın olan solunum yolları enfeksiyonlarını tanımlayabilmek

 • Bulaşıcı hastalıklar belirti ve semptomlarını ayırt edebilmek
 1. Bölüm Konuları:

 • Muhtemel bakteri enfeksiyonları

 • En yaygın olan solunum yolları enfeksiyonlarını

 • Bulaşıcı hastalıklar
 1. Bölüme İlişkin Öğretim Yönergeleri:

Öğretmenlerin aşağıdakilere uyması tavsiye edilmektedir:

 • Bölüm içeriği ve önemini açıklamak

 • Görsel bir şekilde örnekler sergilemek

 • Sözlü ve yazılı testler yardımıyla sorulan sorularla öğrencileri değerlendirmek

 • Dikkat ve ilgiyi artırmak için somut örnekler sunmak ve tüm zamanlarda tartışmalarda bulunmak. 1. Bölümü İşleme Koşulları:

 • Görsel örnekleme araçları (tepegöz, projektör, çizimler vs.)

 • Sınıfta interaktif ortam.
Yüklə 359,66 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə