Oksijen saturasyonu ve PULSE oksimetre kullanimi yasemin KayaYüklə 5,63 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix26.12.2016
ölçüsü5,63 Mb.

OKSİJEN SATURASYONU ve PULSE 

OKSİMETRE KULLANIMI

Yasemin Kaya

Acıbadem Kayseri Hastanesi

Eğitim ve Gelişim Hemşiresi

Hazırlanma Tarihi: 05/01/2016


Sunu Planı

7. Pulse Oksimetre ile SpO

₂ Ölçümünde Dikkat 

Edilmesi Gereken Hususlar

8. Pulse Olsimetre

Kullanımında Oluşabilecek 

Komplikasyonlar

9. Pulse Oksimetrenin Respiratuvar Acillerin 

Takibinde Kullanımı

10. KOAH'da Oksijen Saturasyonu

11. Akut 

Bronşiolitte

Oksijen Saturasyonu

1. Oksijen Saturasyonu Nedir? 

2. Oksijen Saturasyonu

Normal Değerleri 

3.

Düşük Oksijen Saturasyonu Belirtileri 

4.

Düşük Oksijen Saturasyonu Nedenleri

5. Oksijen 

Satürasyonu Değerlendirme Yöntemleri

6. Pulse Oksimetre ile SpO

₂ Değerlendirme 

http://neolaki.net/nedemek/stagnant-hipoksi-ne-demek.htmlOksijen  büyük  oranda  kanda  

hemoglobine  bağlı  olarak  

taşınır.  Az  bir  kısmı  ise erimiş  

haldedir.  Kandaki  oksijenin 

hemoglobine  bağlı  olarak  

taşınan  miktarına oksijen  

satürasyonu

denir. 


Oksijen 

Satürasyonu

Nedir?

http://www.beslenmedestegi.com/saglik-rehberi/hemoglobin-nedirOksijen 

Satürasyonu Değeri

Normal

vücut ısısında sağlıklı erişkinde15 gram hemoglobin

bulunduğuna göre

bu

değerdekihemoglobin 20.1 mL oksijen

bağlayabilir

. PaO

₂’si


95mmHg olan normal

sağlıklı


bir

kişide


SpO

yaklaşıkolarak %97

’dir


.

http://asalgaz.com.tr/img/endustriyel_gazlar/oxygen.jpgYaşa Göre 

Oksijen 


Satürasyonu Değeri

Düşük Oksijen Satürasyonu 

Belirtileri

http://pocketdentistry.com/16-medical-disability/

http://www.nhs.uk/conditions/cyanosis/Pages/Introduction.aspxNefes

Darlığı;

Bu düĢük oksijen satürasyonunun bir diğer 

karakteristik ve genel belirtisidir. Çoğunlukla 

aniden gerçekleĢir, yoğun ve baskılı olur. KiĢi 

solunumunun kendisine yetmediğini hisseder.

http://www.yenikadin.com/nefes-darligi-deyip-gecmeyin-3297899-haberi/AĢırı Yorgunluk ve Halsizlik;

Enerjinin tamamen tükendiğini hissetme Ģeklinde 

gerçekleĢir. KiĢi çoğunlukla günlük aktivitelerini 

gerçekleĢtirmek yerine yatakta kalmayı tercih 

edecektir.

http://mumcicegim.blogcu.com/halsizlik-yorgunluk-uyusukluk-bitkinlik-giderici/9345725Kafa KarıĢıklığı;

KiĢi yoğun zihinsel karıĢıklık ve el becerilerinde 

azalma yaĢayacaktır. Kanda oksijen azlığı 

olduğundan beyne ulaĢan kanda da daha az oksijen 

mevcut olacak ve bu nedenle biliĢsel yetilerde 

azalma meydana gelecektir. 

http://hakanmenguc.org/nlp-teknigi-ile-karsinizdaki-insanin-dusuncesini-nasil-okursunuz/BaĢ Ağrısı;

Kanda oksijen doygunluğunun düĢmesi Ģiddetli 

baĢ ağrılarına neden olabilir.

http://bilheal.bilkent.edu.tr/aykonu/ay2004/Subat2004/migren/migren2.pngDüşük

oksijen


satürasyonu

bir dizi


tıbbi

durumdan


kaynaklanıyor

olabilir.

Birkaçı şu

şekildedir

:

1)

Ġnce

Hava

Yüksek rakım kişinin

kan

satürasyonundadüşüşe

neden olabilir. Bu;

rakım yükseldikçe

hava


inceldiği için

olur ve genelde 3000

metrenin

üzerinde görülür

.

Düşük Oksijen SatürasyonuNedenleri

http://www.drguvencetin.com/?p=171

http://www.hastaniye.com/anemi-kansizlik-tedavi-

edilmezse-ne-olur.html2) Kanda Oksijen

DolaĢımının Bozulması

Anemi:


Bireyin

kanında


dokulara

oksijeni


taşıyacak

alyuvarın

yeterli

olmamasındankaynaklanan medikal bir

durumdur. Bu durum kanda oksijen seviyesinin

düşmesine

ve

yoğunbitkinlik hissine neden olur.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1362996

http://www.genelsaglikbilgileri.com/wp-content//2009/06/anemi.jpg


3)

Hava Kanalı Tıkanıklığı

Hava

Kanalı

Obstrüksiyonu

:

Bu

kişininsolunum

yollarının kısmen

ya da

tamamen


tıkanmasından kaynaklanır

.

Butıkanma

;

yabancıbir maddenin

kanalları tıkaması,

alerjik reaksiyon,

enfeksiyon, anatomik bozukluk ya da

travmadan

kaynaklanıyor

olabilir.

http://zlmlkcbykclk.blogcu.com/hava-yolu-tikanikligi-nedir/8573051KOAH (Kronik

Obstrüktif Akciğer Hastalığı)

Bu; solunum

için


gerekli hava

yollarını tıkayan

ve nefes

almayı güçleştiren bütün

akciğer hastalıklarını

kapsayan bir terimdir. Bundan muzdarip

kişinin

kanında


oksijen seviyesi

düşüklüğü görülecektir

.

http://www.ailehekimiosmankurdoglu.com/?pnum=101&pt=EVDE%20HASTA%20BAKIMIUyku Apnesi: Uyku

sırasında

nefes periyodik olarak

durur ve tekrar

başlar

.

Kişi kısa süreliğinenefes

almayı


kestiğinden vücuda

daha az oksijen

alınır

ve kanda


oksijen

satürasyonu azalır

.

http://www.armadent.com.tr/bilgidiagnoz.php4)Alveol

Ġmha

Amfizem:

Ciğerlerdeki

hava

keseciklerinin sistematikşekilde

yok olup, bu keselerdeki oksijen

ve

karbondioksitdeğişimin

zorlaşması

durumudur.

Sonuçta


kandaki

oksijen


satürasyon

seviyesinde azalma

görülür

.

http://tibbivideolar.com/video-galeri/hastalik-videolari/amfizem-hastaligi-nedir.html/attachment/amfizem-hastaligi-nedir-hava-alveol-bronsiol-akciger-oksijen-nefes-darligi-tibbi-medikal-videolar

Akut Solunum

Sıkıntısı

Sendromu:

Ciğerlerdeki

esnek hava kesecikleri olan

alveollerde

sıvı

birikmesiolduğunda

meydana gelen bir sendromdur. Bu

sıvı

birikmesi kandaki oksijen seviyesindeazalmaya neden olur.

Yukarda belirtilen nedenlerin

dışında

anestezi gibibazı ilaçlar

ve

uyuşturucularkandaki oksijen

satürasyonu düzeyinde

azalmaya

neden olur.

http://www.magazinturk.net/yasam-stili/saglik-spor/koah-nedir-1082.html


DOĞRULAR

Satürasyonen

önemli


vital

bulgulardan bir tanesidir

Satürasyon değerinin yüksekliğinedeğil

düşüklüğüne

daha

çok


güvenilmelidir

Hastanın doğruve etkin ventile

edildiğinin asıl göstergesi venöz

kan

gazındakiPaCO

dirYANLIġLAR

Soba zehirlenmesi olanhastaların

satürasyonu düşük

olurHastanın satürasyonunormal ise

doğru


ventile ediliyordur

Methemoglobinemidesatürasyon

düşer


.

http://sehsuvargokgoz.com/kanser-yanlislar-ve-dogrular.htmOksijen 

Satürasyonu Değerlendirme 

Yöntemleri

http://www.oksijenmedya.com/?page_id=44http://www.hassasanne.com/2014/11/13/premature-hikayeleri-sinem-istanbulluoglunun-520-gr-dogan-kizi-belizin-hikayesi-2/

Kan


gazı ölçümünün

invazif


olması

çok


sık

tekrarlanmasının

sakıncaları

ve beraberinde

getirebileceği

komplikasyonlar nedeniyle

daha az invazif, ucuz kolay tekrarlanabilir, konforlu bir

yöntem arayışı

1935

’li yıllarda başladı. Hemoglobin,

oksijen


satürasyonu ölçen

aletlerin

geliştirilmesi

ile devam eden

süreçte

1980


’li yıllarda

pulse


oksimetre servislerde

kullanılan

standart bir alet haline gelmeye

başladı


.

http://ercamsaglik.com/dosyalar/images/pulsoksimetre.jpgPulse

Oksimetre

son

yıllarda


mikrovasküler

reimplantasyon

monitörizasyonunda

, transplantgreft

canlılığının değerlendirilmesinde,

değişik


pozisyonlarda elevasyona ya da hiperabduksiyona

alınmış


ekstremitelerde

dolaşımın

yeterliliğinin

izlenmesinde

kullanımı

yaygınlaşmaktadır

.

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/genel-cerrahi-anabilim-dali_69.htmlOksijen 

Satürasyonunda

Pulse

OksimetrePulse oksimetrenin teknolojik

açıdan geliştirilmiş

iki tipi;

mikst


venöz

oksijen


satürasyonu

ve noninvaziv beyin

oksimetresidir. Kardiak arrest, serebral embolizasyon, derin

hipotermi, veya ciddi hipoksiler beyin hemoglobin

oksijen

satürasyonunda anlamlıazalmaya yol

açar


.

http://www.astekmedikal.com/equanox.htmlHastaların

oksijen


satürasyonunun

değerlendirilmesi

amacıyla

iyi


perfüze

olan;


El

parmağıAyak


parmağı

Burunbölgesi

Alın bölgesiKulak memesinde

kullanılmaktadır

.

http://www.aacn.org/wd/practice/docs/ch_14_po.pdfPulse

oksimetre

ölçümlerinde kısıtlılığa

yol


açan

nedenler;

karboksihemoglobin, methemoglobinemi,

intravasküler

boyalar,

tırnak cilası

ve oje, hareket

artefaktı

, parlak

ışık,


hipotansiyon

düşük


perfüzyon

,

hipotermi,vazokonstrüktör

ilaçlar,


hiperbilirubinemi ve/veya

sarılık,


koyu cilt pigmentasyonudur.

https://www.umc.edu/News_and_Publications/Press_Release/2015-04-30-02_Newborn_screen_for_heart_defects_becomes_mandatory.aspxHemşire  tarafından  hastaya  işlemin  ne  amaçla yapıldığı  

açıklanmalı ve  hastanın soruları cevaplandırılmalıdır. Endişe duyan 

hastalarda hemşire 

probu

önce kendi  parmağına  yerleştirerek  acı  ve  ağrı vermediği  konusunda  hastayı  bilgilendirebilir ve 

rahatlatabilir.

Pulse Oksimetre Kullanımında 

Dikkat Edilecekler

http://www.emdt.co.uk/article/how-healthy-are-your-vital-signs-monitors


İşlemden önce hastanın yaşam bulguları, derisi, tırnak  yatağı  

rengi,  mental

durumu,  solunum sıkıntısı  ve  doku  

perfüzyonunu değerlendirilmelidir.

Hastanın  yapışkan  maddelere  allerjisi

olup olmadığını 

belirlemelidir.

http://www.howequipmentworks.com/wp-content/uploads/2015/01/see_pleth.gifProblar


hastanın  ayak  ve  el  parmaklarına yerleştirilecekse,  hastada  

varsa,  özellikle  mavi, siyah,  yeşil,  kahverengi  kırmızı  tırnak  cilası 

silinmeli,  yapay  tırnak  çıkartılmalıdır. 

http://multiyasam.com/oksijen-saturasyonu-nedir/

Yerleştirilen probun ekstremitedeki

kan akımına engel olmamasına dikkat 

edilmeli ve her 8 saatte(disposible prob

kullanılıyorsa) veya her 4 saatte 

bir  (nondisposible prob

kullanılıyorsa)  

probun

yerleştirildiği  bölge  hemşire tarafından değerlendirilmelidir.

Oksijen  

satürasyonu kulaktan  ölçülecekse  

propun


ışık  kaynağı  

kulak  memesi üstüne gelecek şekilde  yerleştirilir.

Burun propuise ışık kaynağı burun kanadı üstüne gelecek şekilde 

yerleştirilir. 

Alın  


propunun

ise  ışık  kaynağı  iris  ile  ortalanacak  şekilde  sağ  

veya  sol  kaşın hemen üstüne yerleştirilmesi gerekmektedir.

http://www.makromedikal.com.tr/spo2-kablo-ve-problari/Prob arteriyel

bağlantıların  ve  

noninvaziv

kan  basıncı  izlem 

araçlarının  karşısındaki 

ekstremite

üzerine yerleştirilmelidir.

Probun


altında  kalan  dokunun  veya  cildin  kan akımında azalma 

veya cilt bütünlüğünde bozulma olup olmadığı tanımlanmalı ve cilt 

bütünlüğünü korumaya  yönelik  hemşirelik  girişimleri planlanmalıdır. 

Gözlenen değişiklikler  nedenleri  ile  birlikte  hemşirelik kayıtlarında 

yer almalıdır. 

https://www.allacronyms.com/_medical/SPO2/Oxygen_saturation_measured_by_pulse_oximetryProb


paralizi olan eklemin üzerine yerleştirildiyse, hasta  eklemdeki 

sıcaklığı hissedemeyeceği için, olası yanıklara karşı dikkatli olunmalı 

ve periferal

perfüzyonu

, deri turgoru ve probtan

kaynaklanan sıcaklık 

değerlendirilmelidir.

Pulse oksimetreyerleştirilen 

ekstremite

hareket yönünden  

izlenmelidir. Seçilen  bölgenin  aşırı hareketi  doğru  olmayan  

saturasyon

değerine neden olabilmektedir.  Bu  nedenle  

prob

fiziksel aktivitenin az olduğu bölgeye yerleştirilmelidir.http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/yeni_tasarim/files/triyaj%20en%20son%20hali.pdf

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hasta%20Ba%C5%9F%C4%B1%20Monit%C3%B6r%20Kurulumu.pdf

Probüzerinde kurumuş olan sıvı veya kan ışıkla 

absorbe olarak  

yanlış ölçümlere  neden olabilmektedir. Bu nedenle 

problar


kullanılmadan önce hemşire  tarafından  kontrol  edilmeli  ve gerekirse 

temizlenmelidir.

http://www.ebay.com.au/itm/Jumper-OXIMETER-PULSE-MONITOR-SPO2-OXYGEN-FINGER-CE-FDA-LED-/261598526278


Termal


yanıklar

Doku iskemisiKan


akımı

azalma


Priferal


ödem

Pulse Oksimetre

Kullanımında 

Oluşabilecek Komplikasyonlar

http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/fetch/586262/586457/Understanding_Pulse_Oximetry.pdf%3Fnodeid%3D586458%26vernum%3D2


Portable pulse oksimetrenin

rutin kullanımı 

arteriyal

kan gazı testlerinin 

sayısını anlamlı bir şekilde azaltır  ve 

periferik

dolaşım hakkında hızlı, 

kolay ve ucuz bilgi  verir.

Acil Servislerde Respiratuvar

Acillerin Takibinde;

http://slideplayer.biz.tr/slide/3052862/Endotrakeal

entübasyon sırasında meydana gelebilecek 

hipoksemiyi

önlemede 

pulse oksimetre

yardımcı olabilir;

Özellikle ciddi astmatik atak gibi akut  respiratuar

yetersizliğin olduğu 

hastalarda, hastaneye getirilinceye kadar ki  dönemde yüksek 

oksijen  konsantrasyonu sağlanmasının  

pulse oksimetre ile 

izlenmesi önemlidir.KOAH’ ı  olan,  

pH seviyesi (pH<7.35) düşük  ve  ileri  derecede  

hipoksemik (SpO

₂≤%70)  hastaların  eşlik  eden kalp  yetmezliği  

varlığında  

pulse oksimetre

sonuçlarının daha dikkatli değerlendirilmesi 

ve arter kan gazı doğrulanması gerekmektedir. 

Pulse oksimetre

kullanım  alanları  ve  sınırlamaları  iyi  bilindiği takdirde 

noninvaziv, 

konforlu ve değerli bir tekniktir. 

KOAH'da Oksijen Satürasyonu 

http://ilacsaglik.com/koah-kronik-obstruktif-akciger-hastaligi/


KOAH'da

Oksijen tedavisine, kanda oksijen basıncının (

PaO) 55 mmHg’nin

ve oksijen saturasyonunun (SpO

₂) % 90’ın altında olduğu, 

pulmoner


hipertansiyon (akciğer yüksek tansiyonu) ile beraber bacaklarda 

ödem, alyuvarların % 55’in üzerine çıktığı ve kalp yetersizliği kriterleri 

bulunduğu zaman başvurulur.

http://www.medikalakademi.com.tr/kronik-obstruektif-akciger-hastaligi-koah-tani-ve-tedavisi/İzlem sırasında oksijen satürasyon değerinin ısrarlı bir şekilde %90’ın 

altına düşmesi durumunda oksijen desteğine devam edilmeli, %90’ın 

üzerine çıkması ve solunum sıkıntısının belirgin azalması durumunda ise 

oksijen tedavisine son verilmelidir. Hastalar solunum yetmezliği bulguları 

açısından dikkatli bir şekilde izlenmeli ve gerekli görüldüğü durumlarda 

mekanik 


ventilatör ya da diğer yardımcı solunum desteklerinden 

yararlanılmalıdır.

Akut Bronşiyolitte Oksijen 

Satürasyonu 

http://www.doktorattila.com/nefes-darligi/


TEġEKKÜRLER

1)

Acartürk E.  KOAH Hastalarındaki Oksijen Satürasyonunun Pulse Oksimetre İle Tesbitinin Arter Kan Gazı Tetkiki İle 

Korelasyonu Ve Bu Korelasyonu Etkileyen Faktörler. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2009 (Danışman: Şef Dr. M Kurutepe).

2)

Akansel N, Yıldız H. Pulse oksimetri değerlerinin güvenilir olması için neleri bilmeliyiz.  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim2010; 8(1): 44-48.

3)

Hakverdioğlu G. Oksijen saturasyonunun değerlendirilmesinde pulse oksimetre kullanımı. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 11(3):45-49.

4)

http://multiyasam.com/oksijen-saturasyonu-nedir/,Erişim tarihi: 05/01/2016.

5) http://sesanltd.com.tr/akciger-koah-oksijen-tedavisi-bpap-bilevel-cpap-

tedavisi/, Erişim tarihi: 05/01/2016.

6)

http://www.aciltıp.com/pulse-

oksimetre, Erişim tarihi: 11/01/2016.

7)

Şimşek PÖ, Kiper N. Akut bronşiyolitte kanıta dayalı tedavi seçenekleri. Çocuk  Sağlığı  ve  Hastalıkları  Dergisi. 2007;  50(4):  275-284.

8)

Toraman F, Erkek E, Güçlü P, Sayın J, Arıtürk C, Ökten ME, Şenay Ş, Karabulut H, Alhan C. Near infra red spektroskopi (nırs) gerçekten doku saturastonunu ölçer mi?. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 4(3): 115

-117.


9)

Uysal H. Oksijen tedavisi ve hemşirelik bakımı. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu.2010; 

1(1): 28-34.

10)


Yetkin U, Karahan N, Gürbüz A. Klinik uygulamada pulse oksimetre. Van Tıp Dergisi. 2002; 9(4):126

-133.


Kaynaklar;


Yüklə 5,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə