Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ


) Endometriumun xərçəngi olan xəstələrin hormonal müalicəsində istifadə olunan preparatlarYüklə 1,34 Mb.
səhifə4/14
tarix27.11.2016
ölçüsü1,34 Mb.
#312
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

208) Endometriumun xərçəngi olan xəstələrin hormonal müalicəsində istifadə olunan preparatlar:
A) Testosteron propionat

B) Norkolut

C) Depostat

D) Pituitrin

E) 17- oksiprogesteron kapronat
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
209) Uşaqlığın sarkomasının inkişaf mənbəyi hansıdır?
A) Mezenxima və epitel toxuma

B) Birləşdirici toxumanın komponentləri

C) Mezenxima və birləşdirici toxumanın komponentləri

D) Epteil toxuma

E) Birləşdirici toxumanın komponentləri və epitel toxuması
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
210) Klinik praktikada uşaqlıq sarkomalarının hansı histoloji quruluşu daha tez-tez rast gəlinir:
A) Leyomiosarkoma

B) Karsinosarkoma

C) Qarışıq mezodermal sarkoma

D) Rabdomiosarkoma

E) Endometrial sarkoma
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
211) Uşaqlığın sarkoması üçün hansı yolla metastazvermə daha xarakterdir
A) Hematogen, limfogen, implantasion

B) Limfogen

C) Hematogen

D) Implantasion

E) Hematogen, implantasion
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
212) Uşaqlığın leyomiosarkomasında cərrahi əməliyyatın hansı həcmdə aparılması məqsədəuyğundur?

A) Uşaqlığın artımlarla birgə supravaginal amputasiyası

B) Uşaqlığın artımlarla birgə ekstirpasiyası + limfadenektomiya + böyük piyliyin rezeksiyası

C) Tumorektomiya

D) Uşaqlığın artımlarla birgə genişləndirilmiş ekstirpasiyası

E) Uşaqlığın artımlarla birgə ekstirpasiyası


Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
213) Qadın cinsiyyət orqanları xərçənginin hansı histoloji forması şüa təsirinə həssasdır?
A) Endometrial sarkoma

B) Batroid sarkoması

C) Karsinosarkoma

D) Yastı apitel karsinoması

E) Leyomiosarkoma
Ədəbiyyat: Бохман Я.В. «Руководство по онкогинекологии» - Ленинград, 1989, 463 с.
214) Uşaqlığın xoriokarsinomasını cinsiyyət üzvlərinin bütün digər bədxassəli şişlərindən fərqləndirən əsas əlamət:
A) Xəstələrin cavan yaşı

B) Xəstəliyin aqressivliyi

C) XH(xorionikqonadotropin)və TBQ (trofoblastik qlobulin) göstəricilərinin yüksəlməsi

D) Hamiləlik

E) CA-125 göstəricisinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
215) Beçəxorun maliqnizasiyasının klinik göstəricisinə aiddir:
A) Uşaqlığın subinvolyusiyası

B) Ağrıların olmaması

C) Beçəxorun kəsilib götürülməsindən sonra qanl ifrazatların azalması

D) XH (xorionik honadotropin) göstəricilərin azalması

E) XH (xorionik honadotropin) göstəricilərinin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
216) Xoriokarsinoma hansı toxumanın birincili şişi hesab edilə bilər?

A) Yumurtalıq

B) Trofoblast

C) Miometriumun

D) Honadların differensə olunmamış hüceyrələrinin

E) Endometriumun


Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
217) Хoriokarsinomanın əsаs müalicə üsulu:
A) Müşahidə

B) Simptomatik terapiya

C) Cərrahi əməliyyat + monokimyaterapiya

D) Kimya-dərman terapiyası

E) Cərrahi əməliyyat
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
218) Yumurtalıqların qeyri-şiş mənşəli (funksional) kistalarina aid deyil:
A) Sarı cismin kistaları

B) Seroz kistalar

C) Lütein kistası

D) Follikulyar kistalar + sarı cismin kistaları

E) Follikulyar kistalar
Ədəbiyyat: Сидорова И.С. «Практическое руководство по клинической гинекологии» - Москва, 2006, 448 с.
219) Yumurtalıq şişlərindən hansında hidrotoraks ola bilməz?

A) Xoşxassəli tekomada

B) Fibromada

C) Yumurtalığın stromal şişlərində

D) Follikulyar kistada

E) Musinoz sistadenokarsinomada


Ədəbiyyat: Гилязутдинова З.Ш. «Онкогинекология» - Москва, 2000, 384 с.
220) Yumurtalıqların xoşxassəli sisləri zamanı reproduktiv yaşda olan qadınlarda hansı cərrahi əməliyyatın aparılması daha məqsədəuyğundur?

A) Uşaqlığın artımlarla birgə supravaginal amputasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası

B) Histerektomiya

C) Tubovariektomiya

D) Kistektomiya

E) Panhisterektomiya + omentektomiya


Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
221) Vulvanın bədxassəli şişlərindən hansı daha aqressiv gedişata malikdir?
A) Vulvanın melanoması və sarkoması

B) Vulvanın xərçəngi və sarkoması

C) Vulvanın karsinosarkoması

D) Vulvanın xərçəngi

E) Vulvanın xərçəngi və melanoma
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
222) Uşaqlıq borusunun xərçəngi zamanı hansı cərrahi əməliyyatın aparılması daha məqsədəuyğundur?
A) Tubektomiya

B) Panhisterektomiya

C) Panhisterektomiya + omentektomiya

D) Uşaqlğın artımlarla birgə supravaginal amputasiyası + omentektomiya

E) Uşaqlığın artımlarla birgə genişləndirilmiş ekstirpasiyası
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
223) Vulvanın invaziv xərçənginin I mərhələsində daha məqsədəuyğun müalicə üsulu hansıdır?
A) Geniş vulvektomiya + qasıq-bud limfadenektomiya + şüa müalicəsi

B) Kombinə olunmuş müalicə metodu

C) Adi vulvektomiya

D) Şüa müalicəsi

E) Geniş vulvektomiya + qasıq-bud limfadenektomiya
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
224) Aşağıdakılardan hansı hallarda yumurtalıqlarda “şokolad” kistası olur?
A) Adenomioz

B) Musinoz sistadenoma

C) Endometrioz

D) Dermoid kista

E) Yumurtalıqların lutein kistası
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
225) Vulvanın xərçənginin ən çox rast gəlinən lokalizasiyası hansıdır?
A) Ön komissura

B) Cinsiyyət dodaqları

C) Klitor

D) Rektovaginal arakəsmə

E) Arxa komissura
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
226) Xorionkarsinomanın ən erkən simptomu hansıdır?
A) Ağciyərlərə metastaz

B) Beyin əlamətləri

C) Qanaxma

D) İnfeksiya

E) Zəifləmə
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
227) İnvaziv beçəxor əsasən hansı üzvlərə metastaz verir?
A) Mədə, uşaqlıq yolu, qalxanabənzər vəz

B) Sümük, uşaqlıq yolu, ağciyər

C) Uşaqlıq yolu, vulva, ağciyər

D) Qalxanabənzər vəz, uşaqlıq yolu, ağciyər

E) Uşaqlıq boynu, mədə, ağciyər
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
228) Bədxassəli trofoblastik şişlərə aiddir:
A) Plasentar yatağın şişi

B) Leyomiosarkoma

C) Disherminoma

D) Beçəxor (tam və ya massiv)

E) Rabdomiosarkoma
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
229) Leyomiosarkoma üçün xarakterik olan metastazvermə yolu:
A) İmplantasion və hematogen

B) Hematogen

C) İmplantasion

D) Limfogen və hematogen

E) Limfogen
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
230) Yumurtalıqların qeyri-epitelial şişlərinə aiddir:
A) Brenner şişi (bədxassəli)

B) Musinoz adenokarsinoması

C) Yumurtalığın endometrioid adenokarsinoması

D) Yumurtalıqların qranulyoz hüceyrəli şiş

E) Seroz adenokarsinoması
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
231) Yumurtalıqların xərçəngi üçün ən tez və daha çox rast gəlinən metastaz yolu hansıdır?
A) Limfogen

B) Limfogen və hematogen

C) Hematogen

D) İmplantasion

E) İmplantasion,limfogen,və hematogen
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
232) “Krukenberq metastazı” ən çox hansı üzvün xərçəngində rast gəlinir?
A) Süd vəzisi xərçəngində

B) Mədə xərçəngində

C) Sidik kisəsinin xərçəngində

D) Uşaqlıq boynunun xərçəngində

E) Yoğun bağırsağın xərçəngində
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
233) Yumurtalıq xərçəngi üçün xarakterik olan onkomarker hansıdır?
A) CЕА

B) ХQ və CEA

C) CA-125

D) α-fetoprotein

E) ХQ
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
234) Qadın cinsiyyət sistemində ən nadir təsadüf edilən xərçəng hansıdır?
A) Endometriumun xərçəngi

B) Uşaqlıq boruları xərçəngi

C) Yumurtalıqların xərçəngi

D) Uşaqlıq boynunun xərçəngi

E) Uşaqlıq yolunun xərçəngi
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
235) Hamiləlikdə hansı qadın cinsiyyət üzvlərinin xərçəngi daha çox rast gəlinir?
A) Uşaqlıq boynu

B) Uşaqlıq yolu

C) Vulva

D) Yumurtalıq

E) Endometrium
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
236) Aşağıdakılardan hansı xoşxassəli törəmələrə aid deyil?
A) Naboti kistası

B) Papillyar kista

C) Lüteoma

D) Krukenberq şişi

E) Follikuliyar kista
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
237) Aşağıdakılardan hansı patologiya histeroskopik müayinəyə göstəriş deyil?
A) Endometriumun xərçəngi

B) Adenomioz

C) Endometriumun polipi

D) Uşaqlıq boynunun xərçəngi

E) Uşaqlığın submukoz düyünlü fibromioması
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
238) Süd vəzisi xərcənginə görə uzun müddət Tamoksifen ilə müalicə alan xəstələrdə hansı üzvün xərçənginin yaranması ehtimalı yüksəkdir?
A) Vulvanın xərçəngi

B) Yumurtalıqların xərçəngi

C) Endometriumun xərçəngi

D) Uşaqlıq borularının xərçəngi

E) Uşaqlıq boynunun xərçəngi
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
239) Endometriumun xərçənginin diaqnostikasında hansı müayinə üsulunun əhəmiyyəti yoxdur?
A) Histeroskopiya

B) Endometriumun qaşınması

C) CEA onkomarkerinin təyini

D) Kolposkopiya

E) USM
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
240) Ginekoloji üzvlərin bədxassəli şişlərindən hansı ən yaxşı proqnoza malikdir?
A) Uşaqlıq borularının xərçəngi

B) Vulvanın xərçəngi

C) Yumurtalıqların xərçəngi

D) Endometriumun xərçəngi

E) Uşaqlıq boynunun xərçəngi
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
241) Yumurtalıqların bütün bədxassəli şişləri arasında hansı mənşəli şiş daha çox rast gəlinir?
A) Metastatik

B) Epitel

C) Lipidhüceyrəli şişlər

D) Qranulyozhüceyrəli şişlər

E) Herminogen
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
242) Vertheym əməliyyatı hansı ginekoloji patologiyada icra olunur ?

A) Uşaqıq boynu xərçəngi

B) Yumurtalığın xərçəngi

C) Vulvanın xərçəngi

D) Uşaqlıq borusu xərçəngi

E) Süd vəzi xərçəngi


Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
243) Yumurtalıq xərçənginin diaqnostikasında hansı müayinə üsulu informativ deyil?
A) USM

B) Arxa tağın punksiyası

C) КТ

D) CA-125 onkomarkerinin təyiniE) Histeroskopiya
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
244) Uşaqlıq boynu xərçəngində prosesin mərhələsinin təyinində hansı amil nəzərə alınmır?
A) Endometriuma yayılma

B) Düz bağırsağa sirayət

C) Vaginaya yayılma

D) Parametriuma yayılma

E) Sidik kisəsinə invaziya
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
245) Mədə-bağırsaq traktı üzvlərinin xərçənginin yumurtalıqlara metastazı necə adlanır?
A) Qranulyozhüceyrəli şiş

B) Musinoz sistadenokarsinoma

C) Krukenberq şişi

D) Seroz sistadenokarsinoma

E) Brenner şişi
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.

Bölmə 5. Onkourologiya

246) Xayanın bədxassəli şişləri arasında histoloji quruluşuna görə ən çox təsadüf edilən şişlər hansıdır?
A) Xorionkarsinoma

B) Seminoma

C) Embrional karsinoma

D) Teratoma

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 446 стр
247) Xayanın bədxassəli şişlərinə hansı yaşlarda daha çox rast gəlinir?

A) 80–dən yuxarı

B) 60-80

C) 40-60


D) Yaşın əhəmiyyəti yoxdur

E) 20-40
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 619 cтр


248) Xayanın bədxassəli şişləri daha çox hansı orqana metastaz verir?
A) Baş beyinə

B) Qaraciyərə

C) Sümüklərə

D) Ağ ciyərlərə

E) Böyrəküstü vəzlərə
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 624 стр
249) Xayanın bədxassəli şişlərində diafraqmadan yuxarıda olan limfa düyünlərinə və ya ağciyərlərə metastaz hansı simvolla göstərilir?
A) M1b

B) N3


C) M1a

D) N4


E) S
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 631 стр
250) Xayanın bədxassəli şişləri arasında hansı şişlər daha yaxşı proqnoza malikdir?
A) Xorionkarsinoma

B) Embrional karsinoma

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Seminonoma

E) Teratoma
Ədəbiyyat: TNM классификация злокачественных опухолей, перевод и редакция проф. Н.Н.Блинова, шестое издание, 2003, 243 стр
251) Prostat vəzisinin bədxassəli şişləri hansı zonadan inkişaf edir?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Keçid


C) Periferik

D) Bütün zonalarda eyni

E) Mərkəz
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 460 cтр,Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 434 cтр
252) Prostat vəzisi bədxassəli şişlərinin əsas patogenez amili hansıdır?
A) FSH hipersekresiyası

B) Androgenlər

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Estrogenlər

E) Qaraciyərin funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 547 cтр
253) Prostat vəzisinin bədxassəli şişləri arasında histoloji quruluşuna görə ən çox təsadüf edilən şişlər hansıdır?
A) Limfoma

B) Sarkoma

C) Yastı hüceyrəli epitel karsinoma

D) Keçid hüceyrəli epitel karsinoma

E) Adenokarsinoma
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 446 cтр
254) Prostat vəzisi xərçənginin diaqnostikasında hansı müayinə üsulunun aparılması daha mühümdür?

A) Prostat vəzisinin perirektal müayinəsi

B) Prostat vəzisinin masajı yolu ilə alınan ifrazatının sitoloji müayinəsi

C) Komputer tomografiya

D) Transrektal ultrasəs müayinəsi altında aparılan biopsiyası

E) Onkomarkerlərin qanda və sidikdə ölçülməsi


Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 462 cтр
255) Prostat vəzisinin bədxassəli şişlərində beynalxalq təsnifata əsasən (TNM, 2002) T1 simvolu nəyi göstərir?

A) Şiş hər iki payı tutub

B) Şiş bir payın yarıdan çoxunu tutub

C) Şiş təsadüfi tapılıb

D) Şiş vəzin kapsulasından kənara çıxıb

E) Şiş bir payın yarıdan azını tutub


Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 450 cтр,Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 436 стр
256) Prostat vəzisinin bədxassəli şişlərində beynalxalq təsnifata əsasən (TNM, 2002) T3 simvolu nəyi göstərir?

A) Şiş düz bağırsağa inkişaf edir

B) Şiş vəzin kapsulasından kənara çıxıb

C) Şiş vəzin kapsulasından kənara çıxmayıb

D) Şiş hər iki payı tutub

E) Şiş sidik kisəsi boynuna inkişaf edir


Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 450 cтр,Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 436 стр
257) Prostat vəzisinin bədxassəli şişlərində beynalxalq təsnifata əsasən (TNM, 2002) T4 simvolu nəyi göstərir?
A) Şiş düz bağırsağa inkişaf edir

B) Şiş xarici sfinkterə inkişaf edir

C) E) Şiş çanaq divarına inkişaf edir

D) Şiş levator əzələsinə inkişaf edir

E) Bütün cavablar düzdür
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 450 cтр,Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 436 стр
258) Prostat vəzisinin bədxassəli şişlərində beynalxalq təsnifata əsasən (TNM, 2002) M1a simvolu nəyi göstərir?
A) Uzaq metastaz

B) Sümüklərə metastaz

C) Qeyri regionar limfa düyünlərinə metastaz

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Regionar limfa düyünlərinə metastaz
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 451 cтр
259) Prostat vəzisinin bədxassəli şişlərində beynalxalq təsnifata əsasən (TNM, 2002) M1b simvolu nəyi göstərir?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Uzaq metastaz

C) Sümüklərə metastaz

D) Qeyri regionar limfa düyünlərinə metastaz

E) Regionar limfa düyünlərinə metastaz
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 437 стр,Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 451 cтр
260) Prostat vəzisinin adenokarsinomasında Qlison hesab sistemi nəyin əsasında qoyulur?

A) Bütün cavablar düzdür

B) Şişin ölçülərindən

C) Şişin hüceyrə strukturunun differensasiya dərəcəsi

D) Şişin yayılma dərəcəsindən

E) Şişin ölçülərindən və yayılma dərəcəsindən


Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 447 cтр,Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 436 стр
261) Yerli yayılmış prostat vəzisinin xərçəngində (T3N0M0) müalicə üsulu olmayanı aşağıdakılardan hansıdır?

A) Şüa + hormonoterapiya

B) Hormonoterapiya

C) Şüa müalicəsi

D) İmmunoterapiya

E) Radikal prostatektomiya


Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 441 cтр
262) Prostat vəzisinin adenoması hansı zonadan inkişaf edir?
A) Mərkəz

B) Keçid


C) Periferik

D) Bütün zonalardan eyni

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 461 cтр
263) Prostat vəzisinin xərçəngində cərrahi əməliyyat öncəsi mərhələndirmə hansı amillərə əsasən aparılır?
A) PSA,perrektum müayinə, Qlison hesabı

B) Yaş, PSA, Qlison hesabı

C) PSA, perrektum müayinə, CA-125

D) Yaş, PSA, CA-153

E) Yaş, PSA, LDH
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 470 cтр
264) Prostat vəzisi xərçənginin morfoloji dəyərləndirilməsi hansı hesab sisteminə əsasən aparılır?
A) McNeal

B) Kattan

C) Qlison

D) Partin

E) Marshall
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 447 cтр,Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 436 cтр
265) Feoxromositoma diaqnozu nəyin əsasında qoyulur?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Ultrasəs müayinəsi zamanı

C) Qanda və sidikdə katexolaminlərin səviyəsini təyin etməklə

D) Qanda və sidikdə aldosteronun səviyəsini təyin etməklə

E) Qanda və sidikdə estrogenlərin səviyəsini təyin etməklə
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 575 cтр
266) Feoxromositomaya hansı yaşda daha çox rast gəlinir?
A) 70 – dən yuxarı

B) Yaşın əhəmiyyəti yoxdur

C) 10-30

D) 50-70


E) 30-50
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 574 cтр
267) Böyrəklərin bədxassəli şişlərinin diaqnostikasında ən az istifadə olan müayinə üsulu hansıdır?

A) Ekskretor urografiya

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Komputer Tomografiya

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Magnetik Rezonans Tomografiya


Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 40 стр
268) Böyrəklərin bədxassəli şişləri arasında histoloji quruluşuna görə ən çox təsadüf edilən şişlər hansıdır?
A) Papillar

B) Onkocitar

C) Şəffaf hüceyrəli

D) Xromofob

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 418 стр
269) Böyrək ləyəninin bədxassəli şişləri arasında histoloji quruluşuna görə ən çox təsadüf edilən şişlər hansıdır?
A) Adenokarsinoma

B) Keçid hüceyrəli epitel karsinoması

C) Epitel mənşəli olmayan karsinomalar

D) Yastı hüceyrəli epitel karsinoması

E) Sarkoma
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 423 стр
270) Böyrək ləyəninin bədxassəli şişlərində əsas radikal müalicə üsulu hansıdır?
A) Nefroureterektomiya

B) Kimyaterapiya

C) Şüa müalicəsi

D) Nefroureterektomiya, sidik kisəsinin rezeksiyası ilə

E) Nefrektomiya
Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 183 cтр
271) Böyrəklərin bədxassəli şişlərində beynalxalq təsnifata əsasən (TNM, 2002) T1 simvolu nəyi göstərir?
A) Şişin iri damarlara, böyrəküstü vəzilərə, böyrəkətrafı piy toxumasına inkişaf edir, böyrək kapsulasının daxilində olmasını

B) Şişin diafraqma üstü aşağı boş venaya yayılmasını

C) Şişin böyrək kapsulasından kənara çıxmasını

D) Şişin ölçüləri > 7 sm, böyrəklə məhdudlaşmış olmasını

E) Şişin ölçüləri ≤ 7 sm, böyrəklə məhdudlaşmış olmasını
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 418 стр
272) Böyrəklərin bədxassəli şişlərində beynalxalq təsnifata əsasən (TNM, 2002) T2 simvolu nəyi göstərir?
A) Şişin iri damarlara, böyrəküstü vəzilərə, böyrəkətrafı piy toxumasına inkişaf edir, böyrək kapsulasının daxilində olmasını

B) Şiş böyrək kapsulasından kənara çıxmasını

C) Şişin diafraqma üstü aşağı boş venaya yayılmasını

D) Şişin ölçüləri ≤ 7 sm, böyrəklə məhdudlaşmış olmasını

E) Şişin ölçüləri > 7 sm, böyrəklə məhdudlaşmış olmasını
Ədəbiyyat: Oнкология, под редакцией И.В. Поддубной, Москва, 2009, 418 стр
273) Böyrəklərin bədxassəli şişlərinin I mərhələsi aşağıdaki hansı simvollarla göstərilə bilər?

A) T1 N0 M0

B) T2 N1 M0

C) T1 N1 M0

D) T2 N0 M0

E) T1 N2 M0


Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 30 cтр
274) Böyrəklərin bədxassəli şişlərinin II mərhələsi aşağıdaki hansı simvollarla göstərilə bilər?

A) T1 N0 M0

B) T2 N0 M0

C) T1 N2 M0

D) T2 N1 M0

E) T1 N1 M1


Ədəbiyyat: Клиническая онкоурология, под редакцией Б.П. Матвеева, Москва, 2003, 30 cтр
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə