Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ


) Hockin limfoması zamanı qaraciyər və dalağın zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?Yüklə 1,34 Mb.
səhifə9/14
tarix27.11.2016
ölçüsü1,34 Mb.
#312
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

539) Hockin limfoması zamanı qaraciyər və dalağın zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) III mərhələ

B) II-III mərhələ

C) II mərhələ

D) IV mərhələ

E) I mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
540) Hockin limfoması zamanı intoksikasiya simptomlarina aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Dəri qaşınması, profuz tərləmə, arıqlama, hipertermiya (38°S-dən çox)

B) Arıqlama, profuz tərləmə

C) Arıqlama, hipertermiya (38°S-dən çox)

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Arıqlama, hipertermiya(38°S-den çox), profuz tərləmə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
541) Hockin limfoması zamanı yaxşı proqnozlu morfoloji variant hansıdır?
A) Limfoid üstünlük, limfoid üzülmə

B) Limfoid üstünlük, nodulyar skleroz

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Qarışıq hüceyrəli variant, limfoid üzülmə

E) Nodulyar skleroz, qarışıq hüceyrəli variant
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
542) Hockin limfoması zamanı pis proqnozlu morfoloji variant hansıdır?
A) Limfoid üstünlük, qarışıq hüceyrəli variant

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Nodulyar skleroz, limfoid üzülmə

D) Qarışıq hüceyrəli variant, limfoid üzülmə

E) Limfoid üstünlük, nodulyar skleroz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
543) Xəstəyə Hockin limfoması diaqnozu qoyulmuşdur, hər iki tərəfdən boyun limfa düyünlərinin böyüməsi, profuz tərləmə qeyd olunur. Proses hansı mərhələyə uyğun gəlir?

A) IIa mərhələ

B) IIIb mərhələ

C) Ia mərhələ

D) IIb mərhələ

E) IIIa mərhələ


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
544) Xəstəyə Hockin limfoması diaqnozu qoyulmuşdur. İntoksikasiya əlamətləri olmadan bir tərəfdən boyun limfa və mediastinal limfa vəzilərinin böyüməsi qeyd olunur. Proses hansı mərhələyə uyğun gəlir?
A) Ia mərhələ

B) IIIa mərhələ

C) IIIb mərhələ

D) IIa mərhələ

E) IIb mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
545) Hockin limfoması zamanı bir tərəfli aksilyar, mediastinal, paraaortal limfa düyünlərinin və dalağın zədələnməsi və hipertermiya (38˚C) olması hansı mərhələyə uyğundur?
A) IIIb mərhələ

B) IV mərhələ

C) IIb mərhələ

D) IIa mərhələ

E) IIIa mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
546) Xəstəyə Hockin limfoması diaqnozudu qoyulmuşdur. Birtərəfli aksilyar limfa vəzilərinin böyüməsi, hərarətin 38˚S olması hansı mərhələyə uyğundur?

A) IIIb mərhələ

B) IIa mərhələ

C) IIIa mərhələ

D) IV mərhələ

E) Ib mərhələ


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
547) Xəstəyə Hockin limfoması diaqnozu qoyulmuşdur. Diafraqmadan yuxarı bütün qrup limfa vəzilərin zədələnməsı, hərarətin 38˚C olması hansı mərhələyə uyğundur?
A) IVb mərhələ

B) IIIa mərhələ

C) IIIb mərhələ

D) Ia mərhələ

E) IIb mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
548) Xəstədə Hockin limfoması diaqnozudur, intoksikasiya simptomları olmadan qalça-qasiq limfa düyünlərinin hər iki tərəfdən zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) IV mərhələ

B) Ia mərhələ

C) IIIa mərhələ

D) IIa mərhələ

E) IIIb mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
549) Hockin limfoması zamanı intoksikasiya simptomları olmadan dalağın və qasıq limfa vəzilərinin birtərəfli zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) IIb mərhələ

B) IVa mərhələ

C) IIa mərhələ

D) Ia mərhələ

E) IIIa mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
550) Hockin limfoması zamanı intoksikasiya simptomları ilə sümük iliyinin, diafraqmadan aşağı bütün qrup limfa vəzilərinin zədələnməsi, hansı mərhələyə uyğundur?
A) IVb mərhələ

B) IIa mərhələ

C) IIIa mərhələ

D) IIb mərhələ

E) IIIb mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
551) Hockin limfoması zamanı profuz tərləmə ilə bütün periferik limfa vəzilərinin zədələnməsi, hansı mərhələyə uyğundur?
A) IIb mərhələ

B) IIIa mərhələ

C) IIa mərhələ

D) IV mərhələ

E) IIIb mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
552) Hockin limfoması zamanı intoksikasiya simptomları ilə, qaraciyər və mediastinal limfa vəzilərinin zədələnməsi, hansı mərhələyə uyğundur?

A) IVb mərhələ

B) IIIb mərhələ

C) IIb mərhələ

D) IIIa mərhələ

E) IVa mərhələ


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
553) Hockin limfomasının hansı mərhələsində şüa terapiyası müstəqil müalicə metodu kimi işlədilir?
A) IIIa mərhələdə

B) IIa mərhələdə

C) IIa mərhələdə və IIIa mərhələdə

D) Ia mərhələdə

E) Bütün sadalanan mərhələlərdə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
554) Velkeyd (bortezamib) preparatının işlədildiyi xəstəlik aşağıda sadalanlardan hansılardır?
A) Xroniki limfaleykoz

B) Mielom xəstəlıyi,MALT limfoma

C) Kəskin limfaleykoz

D) Hockin limfoması

E) Kəskin və xroniki limfaleykoleykoz
Ədəbiyyat: Руковоство по гемотологии А.И.Воробьев; Клиническая Онкогематология М Волкова
555) Hockin limfoması zamanı prosesin yayılmasının təyini üçün mütləq diaqnostik müayinə hansıdır?
A) PET-CT

B) Döş qəfəsi orqanlarının KT müayinəsi

C) Qarın boşluğunun və peritonarxası sahənin ultrasəs tomoqrafiyası

D) Sümük iliyinin trepanobiopsiyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
556) Hematosarkomaların əsas yayılma üsulu hansıdır?
A) Limfogen

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Hematogen

D) Məlum deyil

E) Limfogen və hematogen
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
557) Qeyri-Hockin limfomasının aşagda göstərilən hansı morfolojı variantları yaxşı proqnoza malikdir?
A) Limfoplazmositar və prolimfositar

B) Limfoblast

C) Bütün sadalanan variantlar

D) Limfoblast və immunoblast

E) İmmunoblast
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
558) Qeyri-Hockin limfomasının aşagda göstərilən hansı morfolojı variantları pis proqnoza malikdir?
A) Prolimfositar

B) Limfoblast və immunoblast

C) Limfoplazmositar

D) İmmunoblast

E) Limfoblast
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
559) Qeyri-Hockin limfomasının başlanğıc mərhələsində aşağıda göstərilənlərdən hansılar daha çox zədələnir?
A) Mədə-bağırsaq traktı və Piroqav-Valdeyer halqasının limfoid aparatı

B) Bütün sadalananlar

C) Mədə-bağırsaq traktı

D) Limfatik düyünlər

E) Piroqav-Valdeyer halqasının limfoid aparatı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
560) Qeyri-Hockin limfoması zamanı zədələnmə tezliyinə görə hansı orqan birinci yerdə durur?
A) Mədə-bağırsaq traktı

B) Limfatik düyünlər

C) Sümüklər

D) Piroqov-Valdeyer halqası limfatik aparatı

E) Baş beyin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
561) Qeyri-Hockin limfomasının kliniki mərhələsini təyin etmək üçün hansı təsnifatdan istifadə olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Beynəlxalq TNM təsnifatı

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Karnofski təsnifatı

E) Ann-Arbor (1971) təsnifatı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
562) Qeyri-Hockin limfomasının müalicə üsulunu seçəndə əsas nəyi nəzərə almaq lazimdır?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Birincili ocağın lokalizasiyası

C) Prosesin yayılması

D) Bütün sadalananlar

E) Şişin morfoloji variantı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
563) Alimentar traktın birincili limfosarkomasının I mərhələsində əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Cərrahi müalicə + şüa terapiyası

B) Şüa terapiyası

C) Kimyəvi terapiya

D) Şüa terapiyası və cərrahi müalicə + şüa terapiyası

E) Cərrahi üsul + Kimyəviterapiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
564) Qeyri-Hockin limfomasının IV mərhələsində birincili müalicə üsulu aşağıdakılardan hansıdır?
A) Şüa terapiyası

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Kombinə (kimyəvi-şüa) üsul

D) Simptomatik müalicə

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
565) Qeyri-Hockin limfomasının müalicəsində kimyəvi preparatların kombinasiyası nəyə əsaslanır?
A) Ancaq şişin morfoloji variantı və lokalizasiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Şişin lokalizasiyası

D) Prosesin yayılması

E) Şişin morfoloji variantı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
566) Gənc yaşlı xəstələrdə Hockin limfomasının hansı histolojı variantı daha çox rast gəlinir?
A) Qarışıq hüceyrəli

B) Nodulyar sklerotik

C) Qarışıq hüceyrəli və limfoid üzülmə

D) Limfoid üstünlük

E) Limfoid üzülmə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
567) Yaşlı xəstələrdə Hockin limfomasının hansı histolojı variant daha çox rast gəlinir?
A) Limfoid üstünlük

B) Nodulyar sklerotik

C) Limfoid üstünlük və nodulyar sklerotik

D) Qarışıq hüceyrəli

E) Limfoid üzülmə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
568) Göbələyəbənzər mikoz xəstəliyi hansı grup xəstəliklərə aiddir?
A) T-hüceyrəli limfoma

B) Mikoz xəstəliklər qrupuna

C) Hockin limfoması

D) B-hüceyrəli limfoma

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
569) Mabtera preparatı hansı xəstəliklərdə istifadə olunur?
A) B-hüceyrəli limfoma CD-20 müsbət

B) T-hüceyrəli limfoma və Hockin limfoması

C) Düzgün cavab yoxdur

D) T-hüceyrəli limfoma

E) Hockin limfoması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
570) Çoxsaylı mielom xəstəliyində hemoqlobin 100q\L-dən yuxaridısa, qan zərdabında immunoqlobulinlərin səviyyəsi necə olur?
A) Normadan aşağı olur

B) Təyin olunmur

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Norma daxilində olur

E) Normadan yüksək olur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
571) Durie, Salmon(1975) təsnifatına görə çoxsaylı mielom xəstəliyinin neçə mərhələsi var?
A) 6

B) 8


C) 2

D) 3


E) 4
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
572) Patomorfolojı əlamətlərinə görə çoxsayli mielom xəstəliyinin neçə forması var?
A) 8

B) 4


C) 2

D) 3


E) 6
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
573) Limfoma və çoxsaylı mielom xəstəliyinə şübhə olanda yoxlanılması lazım olan onkomarker hansıdır?
A) CEA

B) CA 15-3

C) NSE

D) QF, TFE) β2-mikroglobulin
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
574) Sayılan faktorlardan hansının Qeyri-Hockin limfomasının yaranmasında rolu yoxdur?
A) B və C hepatitlərin

B) Epşteyn-Barr virusu

C) İmmun çatışmamazlıq virusu

D) Helikobakteriya pilori

E) Hormonal pozğunluq
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
575) Qeyri- Hockin limfomasının ən çox rast gəlinən forması hansıdır?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Follikulyar forma

C) Tezlik barədə məlumat yoxdur

D) Eyni tezlikdə

E) Diffuz forma
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
576) Qeyri- Hockin limfomasının ən çox rast gəlinən tipi hansıdır?
A) Limfomaların bütün tipləri

B) B-hüceyrəli limfoma və T-hüceyrəli limfoma eyni tezlikdə

C) T-hüceyrəli limfoma

D) B-hüceyrəli limfoma və T-hüceyrəli limfoma

E) B-hüceyrəli limfoma
Ədəbiyyat: Руковоство по гемотологии А.И.Воробьев; Клиническая Онкогематология М Волкова
577) Sayılan əlamətlərdən hansı limfomalarda intoksikasiya əlamətlərinə aid deyil?
A) Dəri qaşınması

B) 6 ay ərzində çəkinin 10%-dən çox itirilməsi

C) Düzgün cavab yoxdur

D) İltihabi proses olmadan bədən hərarətinin 38° S-ə qədər yüksəlməsi

E) Gecə profuz tərləmə
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
578) Limfa düyünlərinin zədələnməsini təsdiq etmək üçün radioizotop müayinədə istifadə olunan preparat hansıdır?

A) Texnisium

B) Qızıl

C) Yod


D) Qalium

E) Fosfor


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
579) Hockin limfomasında hansı faktor pis prognoza aid deyil?
A) 3 və daha artıq limfatik zonanın zədələnməsi

B) Xəstənin yaşının 40-dan aşağı olması

C) Histoloji olaraq- Limfoid üzülmə variantı

D) EÇS-nin 50mm/saat –dan yuxarı olması

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
580) Yüksək aqressiya ilə gedən Qeyri-Hockin limfoması üçün nə xarakterik deyil?
A) Müalicəsiz uzun müddət yaşama

B) Kimya terapiyaya yüksək həssaslıq

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Tez proqressivləşmə

E) Standard kimya terapiya sxemləri ilə sağalmaq imkanı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
581) Qlivek preparatı hansı onkohemotolojı xəstəlikdə işlədilir?
A) Qeyri-Hockin limfoması

B) Xroniki mieloleykoz

C) Kəskın limfoleykoz

D) Hockin limfoması

E) Mielom xəstəliyi
Ədəbiyyat: Руковоство по гемотологии А.И.Воробьев; Клиническая Онкогематология М Волкова
582) Qeyri-Hockin limfomasında ekstronodal zədələnmə ən çox hansı orqanda olur?
A) Dəri

B) Sümüklər

C) Ağciyər

D) Baş beyin

E) Mədə-bağırsaq traktı
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
583) Yuinq sarkoması hansı yaşlarda daha çox təsadüf olunur?

A) 50 yaşdan yuxarı

B) Yaşın fərqi yoxdur

C) 25 yaşa qədər

D) 25-35 yaş

E) 35-45 yaş


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
584) Yuinq sarkomasında ən çox zədələnən sümüklər hansıdır?
A) Bud sümüyü

B) Mil sümüyü

C) Qabırğalar

D) Çanaq sümükləri

E) Kəllə sümükləri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
585) Yuinq sarkoması ikincili ən çox hansı orqanı zədələyir?

A) Ağciyərləri

B) Sümük iliyini

C) Baş beyini

D) Limfa düyünlərini

E) Qaraciyəri


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
586) Vaksinasiya hansı xəstəliklərdə əks-göstəriş sayılır?

A) Xroniki limfoleykoz zamanı

B) Hockin limfomasında

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Mielom xəstəliyində

E) Kəskin leykozda


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
587) Çoxsaylı mielom xəstələrində hemoqlobin 100q\L-dən aşağidirsa, qan zərdabında immunoqlobulinlərin səviyyəsi necə olmalıdır?
A) Normadan yüksək olur

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Normadan aşağı olur

D) Təyin olunmur

E) Norma daxilində olur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
588) Kapoşı sarkomasında diaqnozu təsdiq etmək üçün vacib üsul hansıdır?
A) Kliniki

B) Rentgen müayinə üsulu

C) Histoloji

D) Qanın ümumi analizi

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;

Bölmə 21. Şüa terapiya

589) Onkologiyada radioterapiya hansı şüaların köməyi ilə aparılır?
A) Görülən işıq

B) Ultrabənövşəyi

C) İonlaşdırıcı şüaların

D) İnfraqırmızı istilik

E) Radiodalğaları
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.10
590) İonlaşdırıcı şüalanmanın udulma dozasının vahidi nədir?
A) Bekkerel

B) Kulon/kiloqram

C) Rentgen

D) Rentgen/saniyə

E) Qrey
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.13-15
591) Şüa müaləcəsində kanserosid doza nədir?
A) Fraksiyalar arasındakı vaxtın dəyişdirilməsi və normal toxumaların tam məhvi üçün lazım olan şualanma dozası

B) Şiş və normal toxumaların tam məhvi üçün lazım olan şüalanma dozası

C) Normal toxumaların tam məhvi üçün lazım olan şualanma dozası

D) Şüa dozasının və fraksiyalar arasındakı vaxtın dəyişdirilməsi

E) Şiş toxumasının tam məhvi üçün lazım olan şualanma dozası
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.43
592) Şişin yerli yayılmış mərhələsində əməliyyatönü şüa müalicəsi nə məqsədlə aparılır?
A) Şişin ölçülərinin kiçilməsi və operabel mərhələyə keçməsi, eyni zamanda orqansaxlayıcı radikal müdaxilə aparılması imkanının yüksəlməsinə şərait yaradır

B) Xəstələrin subyektiv halının yaxşılaşması məqsədi daşıyır

C) Limfodisseksiya aparılmasına ehtiyyac azalır

D) Ançaq orqansaxlayıcı radikal müdaxilə aparılması imkanının yüksəlməsini məqsədi ilə aparılır

E) Xəstələrdə operasiya zamanı qanaxma riskini azaldır
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.85
593) İntraoperasion şüalanma aparılmasında məqsəd nədir və bu metod nə zaman həyata keçirilir?
A) Ancaq normal toxumalarda müxtəlif çapıq və ya fibroz dəyişikliklər səbəbindən distasion şüalanmanın imkanlarının aşağı olduğu zaman, böyük dozada müalicə imkanı yaradır

B) Qanaxma təhlükəsi olduqda operasiyanın həcmini azaltmaq məqsədi ilə

C) Müalicə vaxtı və operasiyanın həcmini azaltmaq məqsədi ilə vəziyyəti ağır olan xəstələrdə

D) Ancaq şişin redisivi olduqda, normal toxumalarda müxtəlif çapıq və ya fibroz dəyişikliklər səbəbindəi distasion şüalanmanın imkanlarının aşağı olduğu zaman

E) Cərrahi əməliyyat vaxtı normal toxumaların zədələnməsini minimuma etdirməklə patoloji prosesi böyük dozada şüalandırmaq, residivlərin müalicəsində, normal toxumalarda müxtəlif çapıq və ya fibroz dəyişikliklər səbəbindən distasion şüalanmanın imkanlarının aşağı olduğu zaman
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.86
594) Operasiyadan sonra aparılan şüa müalicəsində məqsəd nədir?
A) Şərti radikal cərrahi müdaxilədən sonra operasiya sahəsində qalan və ya qala bilən şiş hüceyrələrinin məhv edilməsidir

B) Radikal cərrahi müdaxilədən bir il sonra remissiyada olan xəstələrə, operasiyaünü şüa müalicəsindən sonrakı radiasiya dozanın artırılması üçün

C) Radikal cərrahi müdaxilədən bir il sonra remissiyada olan xəstələrə

D) Leykositoz və temperaturası olan xəstələrdə simptomatik məqsədi ilə

E) Operasiyaünü şüa müalicəsindən sonra dozanın artırılması
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh.87
595) Burun-udlaq şişlərində daha effektli müalicə metodu:
A) Radioterapiya

B) Kimyaterapiya+radioterapiya

C) İmmunoterapiya

D) Kimyaterapiya

E) Radioterapiya+ximioterapiya
Ədəbiyyat: Halperin E.C., Perez C.A. Bradi, L.W. Perez and Brady's Principles andPractice ofRadiation Oncology, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins, p.832
596) Qırtlaq şişin şüalanmasının həyat üçün təhlükəli ən ağır gec fəsadları:
A) Miozit, meningit

B) Ödem, xondrit, mielit, nekroz

C) Mizoit, otit

D) Olmur


E) Miokardit, pulmonit
Ədəbiyyat: Halperin E.C. Perez C.A. Brady L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncologi, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins, p.994
597) Düz bağırsağ xərçənginin yerli yayılmamış formasında daha effektli müalicə hansıdır?
A) Cərrahi əməliyyatönü şüa

B) Şüa


C) Cərrahi əməliyyatönü dərman

D) Cərrahi

E) Cərrahi əməliyyatönü dərman + şüa
Ədəbiyyat: Halperin E.C. Perez C.A. Brady L.W. Perez and Brady's Principles and Practice of Radiation Oncologi, 5th Edition©2008 Lippincott Williams & Wilkins, p.1380
598) Kiçik hüceyrəli ağciyər xərçənginin yerli yayılmamış formalarında şüa müalicəsi hansı məqsədlə aparılır?
A) Ürək çalışmamazlığında

B) Tənəffüsün bərpası üçün

C) Aparılmır

D) Dərman müalicəsindən sonra alınmış tam və ya hissəvi remissiyanın konsolidasiyası məqsədi ilə və ya baş onurğa beyninə metastaz olduqda

E) Bütün xəstələrə
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalıcəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh. 221
599) Süd vəzisi xərçəngində sektoral rezeksiya+qoltuğaltı lımfadenoektomiyadan sonra radioterapiya necə aparılır?
A) Aparılmır

B) Süd vəzisi və regionar zonalar 45-50 Qr dozada, sonra şişin yatağı əlavə 10-15 Qr 60 Qr qədər

C) Şişin yatağı 10-15 Qr 40 Qr

D) Süd vəzisi və regionar zonalar 45-50 Qr dozada

E) Regionar zonalar 45-50 Qr dozada
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalıcəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh. 287-288
600) Süd vəzisi xərçəngində süd vəzisinin şüalanma sahəsinə hansı sahələr daxil edilir?
A) Süd vəzi+ döş əzələləri

B) Süd vəzi, döş əzələləri və döş qəfəsi divarı

C) Döş əzələləri və döş qəfəsi divanı

D) Süd vəzi

E) Döş qəfəsi divarı
Ədəbiyyat: İ.H.İsayev Bədxassəli şişlərin şüa müalıcəsinin əsasları, Bakı, 2001, səh. 284
601) Braxiterapiya sözü nə deməkdir?
A) Radionuklid kapsulların şişlə uzaq məsafədə terapevtik istifadəsi

B) Yalnız applikasion şüa müalicəsi

C) Yalnız toxumadaxili şüa müalicəsi

D) Radionuklid kapsulların şişlə təmasda və ya yaxın məsafədə terapevtik istifadəsi

E) Yalnız boşluqdaxili şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: The GEC ESTRO Handbook of Brachytherapy 2002.page 1-6.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə