O’zbеkiston rеspublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligiYüklə 301,2 Kb.
səhifə1/4
tarix13.12.2022
ölçüsü301,2 Kb.
#74376
  1   2   3   4
Multiplikativ funksiyalar Multiplikativ funksiyalarning asosiy ayniyati
348 18.12.2014, mustaqil ish 2 (1), mustaqil ish 1, Testologiya 1 -amaliy (1), amaliyot ma\'lumotnoma, Guruhlar ro`yhati, OLIM HISOBOT, Qishloq xo\'jaligi va sanoat sohasidagi o\'zgarishlar. Reja Qishl, Ingliz tilidan mustaqil ish Husniddin.Burgutali, kurs ishi matematik 123, C temalar


O’ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

Mavzu: Multiplikativ funksiyalar. Multiplikativ funksiyalarning asosiy ayniyati

Bajardi: _____________


Ilmiy rahbar: _____________Ta’rif. : N R nol bo’lmagan funksiya multiplikativ deyiladi, agar
a ,b o’zaro tub sonlar uchun ( ab)= (a)(b) tenglik bajarilsa.
Misollar. a) ( a)=1  aN ; b) ( a)= a aN , b) ( a)= a-1 aN
tengliklar bilan aniqlangan funksiyalar multiplikativ bo’ladi.
4.12-masala.,1 ,2 -multiplikativ funksiyalar bo’lsin, u holda : a) ( 1 )=1;

 1. Multiplikativ funksiyalar 1 2 ko’paytmasi multiplikativ funksiya bo’ladi;

 1. Agar

a p1 p2 ...pn bo’lsa, u holda ( a )= ( p1 ) ( p2 )…( pn ) ;

1 2 n 1 2 n 1. Agar

a p1 p2 ...pn bo’lsa , u holda quyidagi asosiy ayniyat bajariladi.

1 2 n
(d) = n


(1   ( p

)  ( p 2 )  ...  ( pi ))i i i
d a i 1


Yechilishi. a) ning isboti a va 1 soni o’zaro tub bo’lganidan kelib chiqadi.

 1. a, b o’zaro tub sonlarni fiksirlaymiz. 1 ,2 multiplikativ funksiyalar uchun quyidagi tengliklar bajariladi:

 1. ning rostligi

p1 , p2 ,…, pn
sonlarining o’zaro tubligidan kelib chiqadi.

1 2 n

 1. Agar a natural sonining kanonik yoyilmasi

a p1 p2 ...pn
bo’lsa, u holda a ning

1 2 n

har qanday bo’luvchisi d p1 p2 ...pn
yoyilmaga ega bo’ladi, bunda

1 2 n


0   k   k , k=1,2,…,n.
c) dan quyidagi tengliklarga ega bo’lamiz:n
(1  ( p )  ( p 2 )  ...  ( pi )) =
i i i
i 1

= ( p 1 )( p 2 )...( p n ) 
( p 1 p 2 ... p n ) 
(d).

1 2
0 k k
n 1 2 n
0 k k d a

4.13-masala. θ(a) – ixtiyoriy multiplikativ funksiya uchun


,

funksiya ham multiplikativ bo’ladi.
Yechilishi.

(a,b)  1, a p1 p2 ...pk , b p1
p2
...pn

bo’lsin. U holda1 2 k
k1
k2 n

Asosiy ayniyatga ko’ra
χ(ab) 
n
θ(d )  (1 θ( p

)  θ( p2) ...  θ( pi )) 
d ab i1
i i i

k n

(1 θ( p )  θ( p2)  ...  θ( pi )) (1 θ( p

)  θ( p2) ...  θ( pi )) 
i1

 θ(a)θ(b)i i i i i i ik 1

Natija. Sonlar nazariyasida quyidagi multiplikativ funksiyalar katta ahamiyatga
ega: a natural sonining natural bo’luvchilar (a) soni va (a) yig’indisi.

Ular quyidagicha aniqlanadi: (a) =


1, (a) = d

d a d a
( belgi a ning barcha bo’luvchilar bo’yicha yig’indini bildiradi).
d a

Asosiy ayniyat va geometrik progressiya hadlarining yig’indisini ifodalovchi formula bilan foydalanib a natural sonining natural bo’luvchilar (a) soni va (a) yig’indisi uchunn n n

pi 1 1

(a)= (1
) va (a) = (1 p
p2 ... p i )  i

i
i 1
i i
i1
i
i1
pi 1

formulalar o’rinliligiga amin bo’lamiz.Haqiqatdan ham,
pi
ning bo’luvchilari 1, p
,..., pi
bo’lgani uchun

i

 2 


i i


pi 1 1

 ( pi )  
1,  ( pi i ) 1 pi pi ...  pi i
i


p

i
i i 1

bo’ladi. Funksiyalarni multiplikativligidan


n n
 (a)  ( p1 p2 ...pn )   ( pi )  (1   )

1 2 n i
i1
i

...
i1


n

(a) ( p1 1 p2 2 ...pn n ) ( pi i ) (1
  

  2  


pi 1 1i

n

n

pi

pi

pi i )
formulalar kelib chiqadi.
i1
i1
i1
pi 1

4.14-masala. p va q – turli tub sonlar bo’lsin. Quyidagi sonlar nechta natural bo’luvchiga ega?

 1. pq;

 2. p2q; c)p2q2;

d) pmqn?
Yechilishi. a) Ravshanki, pq sonning bo’luvchilari 1, p, q va pq sonlar bo’ladi.
Demak, ( pq) =4. 1. p2q sonning bo’luvchilari 1, p, p2 , q, qp, qp2 sonlar bo’ladi. Demak,
 1. p2q2 sonning ikki qator bo’luvchilarini yozamiz:

1, p, p2,
1, q, q2.
 ( p2q)  6

Qolgan bo’luvchilar bu ikkita qatordagi aqalli bittadan olingan sonlarning ko’paytmalaridan hosil bo’ladi. Bunday sonlar jami 9 ta. Demak, ( p2q2 ) 9 . 1. pmqn sonning ikki qator bo’luvchilarini yozamiz:

1, p, p2, ..., pm,
1, q, q2, ..., qn.
Qolgan bo’luvchilar bu ikkita qatordagi aqalli bittadan olingan sonlarning ko’paytmalaridan hosil bo’ladi. Bunday sonlar jami (m + 1)(n + 1) ta. Demak,

 ( pmqn ) 
(m
1)(n
 1) .
Javob:

 1. 4;

 2. 6;

 3. 9;

d) (m + 1)(n + 1).
4.15-masala. Shunday natural sonlar topilsinki, ular aynan oltita natural bo’luvchiga ega bo’lib, bu bo’luvchilarning yig’indisi 3500 ga teng.
Yechilishi. n natural son aynan oltita natural bo’luvchiga ega bo’lsa, u n = p5
( bu yerda p – tub) yoki n =p2q ( bu yerda p va q – turli tub sonlar) ko’rinishga ega. Birinchi holda
1 + p + p2 + p3 + p4 + p5 = 3500 yoki p(1+p+p2+p3+p4)=3500-1= 3499 .
3499 soni 2, 3, 5 va 7 ga bo’linmaydi, shuning uchun p > 10 . Bunda
p+(1+p+p2+p3+p4)>105>3499 tengsizlik o’rinli. Demak, bu hol o’rinli bo’lmaydi.
Ikkinchi holda 1+p+p2+q+pq+p2q = 3500 , ya’ni (1+p+p2)(1+q) = 53 · 7 · 4 .
Birinchi ko’paytuvchi 2 ga va 5 ga bo’linmaydi. (Bu uchun qoldiqlarni tekshirish yetarli).
1 + p + p2 > 1 bo’lgani uchun 1 + p + p2 = 7 . Demak, p = 2 va q = 499 .
2 va 499 sonlar tub bo’lgani uchun n = 22 · 499 = 1996 .


4.16-masala . 30 ga bo’linadigan va aynan 30 ta turli bo’luvchiga ega bo’lgan natural sonlar topilsin.
Yechilishi.

n pr1 pr2 ...prk

bo’lsin.
1 2 kBu son 30 ga bo’linganligi uchun kanonik yoyilmaga albatta p1 = 2, p2 = 3 va p3 = 5 tub sonlar kiradi, demak k ≥ 3.

Bundan (r1 + 1)(r2 + 1)(r3 + 1) ...(rk + 1) = 30 = 2 · 3 · 5 va k ≤ 3 kelib chiqadi. Demak, k = 3 va (r1, r2, r3) uchlik 1, 2, 4 sonlarning o’rin almashtirishlar natijasida hosil bo’ladi. Bundan n uchun quyidagi qiymatlarni hosil qilamiz:
2 · 32 · 54, 2 · 34 · 52, 22 · 3 · 54, 22 · 34 · 5, 24 · 3 · 52, 24 · 32 · 5.

4.17-masala .  (1)   (2)  ...   (n)  n n  ...  n ni isbotlang.Yechilishi.

1
2
n

{1, 2, ..., n} to’plamda k natural soniga bo’linadigan sonlar


k, 2k,..., n k
k


ko’rinishga ega bo’lib, ularning umumiy soni

Demak,
n


k
ga teng.
 1. ga karrali sonlar jami


 1. ga karrali sonlar jami

n
1
n
2

ta;
ta;...........................................................n ga karrali sonlar jami
n
n

ta bo’ladi.Bularning yig’indisi  (1)   (2)   (3)  ...   (n)
ga teng.

Yana bitta foydali munosabatni isbotlaymiz.4.18-masala .

 (1)   (2)  ...   (n)  n  2 n  ...  n n .
1 2 n

Yechilishi. {1, 2, ..., n} to’plamda k natural soniga bo’linadigan sonlar

k, 2k,..., n k
k

ko’rinishga ega bo’lib, ularning umumiy soni


n
k

ga teng. Shuning
uchun aynan k ga teng bo’lgan bo’luvchilar yig’indisi


k n
k

ga teng.
Demak, 1 ga teng bo’lgan bo’luvchilar yig’indisi


n n
1

ga , 2 ga teng bo’lgan
bo’luvchilar yig’indisi 2 n
2

ga , , n ga teng bo’lgan bo’luvchilar yig’indisi


n n
n

ga teng. Bularni hammasini qo’shib chiqsak, isbotlanilayotgan tenglikning chap qismini hosil qilamiz.

4.19-masala. Istalgan n uchun  (6n)  12 (n)

tengsizlikni isbotlang.b) n ning qanday qiymatlarida  (6n) 12 (n) tenglik bajariladi?

Yechilishi. a) n ning barcha bo’luvchilari
1  d1, d2,..., dk n
bo’lsin. U holda

6n ning barcha bo’luvchilari
d1, d2 ,..., dk ,
2d1, 2d2,..., 2dk ,
3d1,3d2,...,3dk ,

6d1,6d2,...,6dk
sonlar bo’ladi. Lekin ular orasida o’zaro tenglari bo’lishi mumkin.

Agar n ning bo’luvchilari orasida 2 ham, 3 ham bo’lmasa, u holda ular orasida

tenglari bo’lmaydi. Bundan,
 (n)  d1d2  ...  dk
bo’lgani uchun

 (6n)   (n)  2 (n)  3 (n)  6 (n)  12 (n) .
b)  (6n)  12 (n) bo’lishi uchun n soni 2 ga ham, 3 ga ham bo’linmasligi kerak.

4.20-masala. Ixtiyoriy
n  2
uchun

 (n) 
n n 1


n
k   k

formula o’rinli.


Yechilishi.

k 1
n n 1 1 , k | n ,

k   k 0, k ? n

demak ,n
n n 1 1   (n) .

k   k

k 1
k|n

Izoh. n tub bo’lganida  (n)  2 bo’lgani uchun, qo’yidagiga ega bo’lamiz.
n tub bo’lishi uchun

n
k n n 1 2
k   k
k 1
tenglik bajarilishi zarur va yetarli.

4.21-masala. Ixtiyoriy
n  2
uchun

 (n) 
k n n 1


n
k   k

formula o’rinli.


Yechilishi.

k 1n n 1 1 , k | n ,

demak ,


k   k 0, k ? n


n
k n n 1 k   (n) .
k   k

k 1
k|n

Izoh. n tub bo’lganida  (n)  n  1bo’lgani uchun, quyidagiga ega bo’lamiz.
n tub bo’lishi uchun

n
k n n 1 n 1
k   k
k 1
tenglik bajarilishi zarur va yetarli.
(x) orqali {1, 2, ..., x} to’plam ichida joylashgan va x soni bilan o’zaro tub bo’lgan sonlar sonini belgilaymiz.
Adabiyotlarda (x) funksiya Eyler5 funksiyasi deb yuritiladi.

5 Eyler Leonard (1707-1783 y.y.) – shveytsariyalik matematik, mexanik, fizik, astronom. Kompleks ŏzgaruvchili funksiyalar nazariyasi va differentsial geometriya sohalarning asoschilaridan biri.p – tub son bo’lsin. Yuqorida biz quyidagi tasdiqlarni isbotladik.

 1. p dan kichik va u bilan o’zaro tub bo’lgan natural sonlar p – 1 ta.

 2. p2 dan kichik va u bilan o’zaro tub bo’lgan natural sonlar p2p ta. Demak, ( p) p 1, ( p2 ) p2 p .

Tub bo’lmagan


x pa1 pa2 ... pak
1 2 k
sonlardagi Eyler funksiyasining qiymati quyidagicha hisoblanadi:

(x)= x
1 
1 1 1


1 .

  
 1  
... 1

p
p 2  

pk

Bu tenglikdan Eyler funksiyasi multiplikativ funksiya bo’lishi hamda( pk ) 
pk 1
1 pk pk1


p 
formula kelib chiqadi.


Yüklə 301,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə