ÖzgeçMİŞ ve eserler listesi ÖzgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 0,62 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix02.07.2017
ölçüsü0,62 Mb.

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 

Adı Soyadı: ÖZGÜR EMİNAĞAOĞLU 

Doğum Tarihi: 13 Ağustos 1973  

Öğrenim Durumu: 

Derece  

Bölüm/Program 

Üniversite  

Yıl  

Lisans  


Orman Mühendisliği  

İstanbul 

1993  

Y. Lisans  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı/ 

Orman Botaniği Programı 

Karadeniz Teknik  

1996  


Doktora/S.Yeterlik/ 

Tıpta Uzmanlık  

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı/ 

Orman Botaniği Programı 

Karadeniz Teknik  

2002 


Doc.  

Orman Mühendisliği 

Üniversitelerarası Kurul 

2008 


Prof. 

Orman Mühendisliği 

Artvin Çoruh  

2014 


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : 

Artvin-Atila (Hatilla) Vadisi Florası, Prof. Dr. Rahim ANŞİN 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  

Danışman(lar)ı :  

Şavşat İlçesi Karagöl-Sahara Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Flora ve Vejetasyonu

Prof. Dr. Rahim ANŞİN Görevler:  

Görev Unvanı  

Görev Yeri 

Yıl  

Ar.Gör. 


 Artvin Orman Fakültesi Kafkas Üniversitesi  

1994-2002 

Dr.Ar.Gör.    

 Artvin Orman Fakültesi Kafkas Üniversitesi   

2002-2003 

Yar.Doç. Dr. 

 Artvin Orman Fakültesi Kafkas Üniversitesi  

2003- 2007 

Yar.Doç. Dr. 

 Orman Fakültesi          Artvin Çoruh Üniversitesi  

2007- 2010 

Doç. Dr. 

 Orman Fakültesi          Artvin Çoruh Üniversitesi 

2010-2014 

Prof.Dr. 

 Orman Fakültesi          Artvin Çoruh Üniversitesi 

2014 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  : 

1.

 AKSU, G., (Devam Ediyor). Barhal Vadisi (Yusufeli) ve Yakın Çevresi Florası, Artvin 

Çoruh Üniversitesi. 

2.

 

IŞIK, Ş., (Devam ediyor). Sarp Sınır Kapısı (Kemalpaşa, Hopa) Çevresi Florası, Artvin Çoruh Üniversitesi. 

3.

 ŞİMŞAK, D., (Devam Ediyor). Artvin Çoruh Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi ve 

Çevresinin Florası, Artvin Çoruh Üniversitesi. 

4.

 

ÖZMEN, M., Şavşat İlçesi (Artvin) Dendroflorası, Artvin Çoruh Üniversitesi 5.

 

SOLAK, Y.T., Serçeme Deresi (Ilıca, Erzurum) Florası, Artvin Çoruh Üniversitesi  

6. 

KUBAT,  Ö.,  Güneysu  (Rize)  Yöresi  Tıbbi  ve  Aromatik  Bitkiler,  Artvin  Çoruh 

Üniversitesi 

7.

 ERAYDIN S., (2010). Camili Biyosfer Rezerv Alanının tıbbi bitkileri, Artvin Çoruh 

Üniversitesi. 

8.

 

ESEN S., (2010). Ardahan ili, Posof, Damal ve Hanak ilçeleri florası, Artvin Çoruh Üniversitesi. 

9.

 ERGÜL A., (2007). Çoruh vadisi-Deriner baraj gölü altında kalacak alan ve 

çevresinin florası, Kafkas Üniversitesi, (Eş Danışman) Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : 

1.

 YÜKSEL E., (Devam ediyor). Kamilet Vadisi (Arhavi) Flora ve Vejetasyonu, Artvin 

Çoruh Üniveristesi. 

2.

 

DZIRKVADZE, A., (2013). The main forest formations of natural regeneration and   Seedlings-adolescent    forming Peculiarities   of  Adjara and Artvin, Batum Shota 

Rustaveli State University (Eş Danışman). Projelerde Yaptığı Görevler : 

1-Karagöl  (Borçka-Artvin)  Tabiat  Parkı  ve  Yakın  Çevresinin  Flora  ve  Vejetasyonu, 

TÜBİTAK Projesi, No:103 O 079 (TOGTAG-3210), Proje Yürütücüsü, 2007. 

2-Artvin-Çoruh  Havzasında  Doğal  Olarak  Yetişen  Bazı  Çalı  ve  Ağaççık  Türlerinin  Fidan 

Üretim  Tekniğinin  Araştırılması,  TÜBİTAK  Projesi,  No:103  O  094  (TOGTAG-3234), 

Yardımcı Araştırıcı, 2006. 

3-Sahara-Karagöl Milli Parkı ve Yakın Çevresinin Vejetasyon Yapısı Üzerinde Fitososyolojik 

ve Ekolojik Bir AraştırmaTÜBİTAK Projesi, No:199 O 061 (TOGTAG-2339), Yardımcı 

Araştırıcı, 2002. 

4-Türkiye  Orman  Güllerinde  (Rhododendron  Spp.)  Genotipleri  Belirleme,  Morfolojik  Ve 

Moleküler  Tanımlama,  Çoğaltma  Ve  Ex-Situ  Muhafaza  Çalışmaları,  TÜBİTAK  Projesi,  

No: 112 O 500, TOVAG, Proje Danışmanı, (Devam Ediyor). 

5-Barhal  Vadisi  (Yusufeli,  Artvin-Türkiye)  Florası,  AÇÜ  BAP  Projesi,  Proje  Yürütücüsü

No:


 

2013.F10.01.04, (Devam Ediyor) 

6-Kamilet  Vadisi  (Arhavi)  Flora  ve  Vejetasyonu,  AÇÜ  BAP  Projesi,  Proje  Yürütücüsü

No: 2011.F10.01.04, (Devam Ediyor). 7-Coordination  and  Development  of  Plant  Red  List  Assessments  for  the  Caucasus 

Biodiversity Hotspot, IUCN Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2009. 

8-Bakü-Tiflis-Ceyhan  Boru  Hattı  Boyunca  Nadir  Türlerin  Korunması,  BTC  Pipline  Projesi, 

Yardımcı Araştırıcı, 2009. 

9-Türkiye’nin  Önemli  Bitki  Alanlarında  Gönüllü  İletişim  Ağı  (ÖBANET)  Projesi,  DHKD 

Projesi, Çoruh Vadisi ÖBA Koordinatörü, 2008. 10-Important  Plant  Areas  Along  the  Baku-Ceyhan  Pipeline  Project,  BTC  Pipline  Projesi, 

Yardımcı Araştırıcı (Ardahan-Kars İlleri Ekip Lideri), 2007. 

11-GAP  Analises  of  Lesser  Caucasus  Forest,  BTC  Pipline  Projesi,  Yardımcı  Araştırıcı 

(Artvin İli Ekip Lideri-Botanik Danışmanı), 2007.  

12-Conservation Endemics and Endangered  Kinds of  Plants of Adjara-Shavsheti  Floristic Region, CEPF Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2006. 

13-Biodiversity  and  Natural  Resourches  Management  Project,  Caucasian  Mixed 

Temperate  Rain  Forest  And  High  Alpine  Meadows-Camili  Flora  survey,  GEF-II  Projesi, 

Ekip Lideri, 2004. 

14-Deriner Barajı Su Aynası Altında Kalacak Alanda Bulunan Risk Altındaki (Endemik ve 

Endemik  Olmayan  Nadir)  Bitkilerin  Tespiti,  Nakledilmesi  ve  Yetiştirilmesi  Projesi,  Orman 

Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Proje Yürütücüsü, 2012. 15-Propagation  and  Cultivation  of  Endangered  Rhodothamnus  sessilifolius  in  Nezahat 

Gökyigit Botanik Bahcesi (Turkey). ANG Foundation, Proje Danışmanı, 2011-2012 

16-Biyolojik  Çeşitliliğin  Ormancılığa  Entegrasyonu,  S.S.  Doğa  Koruma  Merkezi,  Proje 

Danışmanı, 2011. 

17-Borçka Macahel ve Karagöl-Keşfetmek Lazım, DOKA, Proje Danışmanı. 2012-2013 

18-Artvin’in  Bitkisel  Tür  Çeşitliliğinin  Tespiti  ve  Artvin’in  Bitkileri  Kitabının  Hazırlanması 

Projesi, Ziraat Bankası, Proje Yürütücüsü, (2013-Devam Ediyor). 

19-Artvin İlinde Yayılış Gösteren Bazı Endemik ve Nadir Bitkilerin Sitotaksonomik Yönden 

İncelenmesi, AÇÜ BAP, No:2012.F15.02.21, Yardımcı Araştırmacı, (Devam Ediyor) 

İdari Görevler :  

Fakülte Yön. Kur. Üye. Kafkas Üniversitesi   

Artvin Orman Fakültesi       2005-2007 

Fakülte Yön. Kur. Üye. Artvin Çoruh Üniversitesi  Orman Fakültesi         

2010-2012 

Fakülte Yön. Kur. Üye. Artvin Çoruh Üniversitesi  Orman Fakültesi         

2012- 

Anabilim Dalı Başkanı, Kafkas Üniversitesi   Orman Mühendisliği Böl.  

2002-2007 

Anabilim Dalı Başkanı,  Artvin Çoruh Üniversitesi  Orman Mühendisliği Böl. 

2007-2008 

Anabilim Dalı Başkanı,  Artvin Çoruh Üniversitesi  Orman Mühendisliği Böl. 

2009-2011 

Anabilim Dalı Başkanı,  Artvin Çoruh Üniversitesi  Orman Mühendisliği Böl. 

2011-2013 

Anabilim Dalı Başkanı,  Artvin Çoruh Üniversitesi  Orman Mühendisliği Böl. 

2013- 


Dekan Yardımcısı,      Kafkas Üniversitesi  

Artvin Orman Fakültesi 

2005-2007 

Dekan Yardımcısı, 

   Artvin Çoruh Üniversitesi  Orman Fakültesi  

 

2007-2008 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :  

Ödüller : 

Birincilik Ödülü 

Fakülte Birincisi 

İstanbul Üniversitesi   

Orman Fakültesi 

 

1993 


 

Yayın Teşvik Ödülleri 

TÜBİTAK 

UBYT (314552) 

 

 

 

 

 

 

2014 

TÜBİTAK 

UBYT  (158368) 

 

 

 

 

 

 

2007 

TÜBİTAK 

UBYT  (158367) 

 

 

 

 

 

 

2007 

TÜBİTAK 

UBYT  (158366) 

 

 

 

 

 

 

2007 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

 

 

 

 

 

 

2014 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 

 

 

 

 

 

 

2013 

İÜ ORMAN FAKÜLTESİ 

 

 

 

 

 

 

 

2006   

 

 

Son  iki  yılda  verdiği  lisans  ve  lisansüstü  düzeydeki  dersler  (Açılmışsa,  yaz 

döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):  

Akademik 

Yıl  

Dönem  

Dersin Adı  

Haftalık Saati  

Öğrenci 

Sayısı  

Teorik  

Uygulama  

2012-2013  

Güz  

Tohumlu Bitkiler-I 73 Tohumlu Bitkiler-I (i.Ö.) 94 

Bitki Tanıma ve Değerlendirme-I 73 Bahçe Bitkileri ve Yer Örtücüleri 53 

Ormancılıkta Projelendirme 

Flora ve Vejetasyon Vasiküler Bitki Teşhis Esasları 

Bitki 

Sosyolojisi 

Araştırma 

Yöntemleri 

Bahar  

Tohumlu Bitkiler-II 71 Tohumlu Bitkiler-II (İ.Ö.) 99 

Bitki Tanıma ve Değerlendirme-II 64 Orman Botaniği (I-II) 139 

Odun Dışı Orman Ürünleri 

Bitkisel Biyoçeşitlilik Yapraklı  Ağaç  ve  Çalıların  Kışın 

Tanınması Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri 

Ormancılıkta 

Floristik 

Araştırma 

Yöntemleri 

2013-2014 

Güz  


Tohumlu Bitkiler-I 62 

Tohumlu Bitkiler-I (i.Ö.) 44 Bitki Tanıma ve Değerlendirme-I 44 

Bahçe Bitkileri ve Yer Örtücüleri 50 Ormancılıkta Projelendirme (I-II.Ö.) Flora ve Vejetasyon 

Bitki 

Sosyolojisi 

Araştırma 

Yöntemleri 

Vasiküler Bitki Teşhis Esasları Bahar  


Tohumlu Bitkiler-II 48 

Tohumlu Bitkiler-II (İ.Ö.) 33 Bitki Tanıma ve Değerlendirme-II 25 

Orman Botaniği (I-II) 174 Odun Dışı Orman Ürünleri 15 

Bitkisel Biyoçeşitlilik 11 Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Otsu Bitkiler Sistematiği 

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER  

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı 

 Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı 

 

192 Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı 

 

Tamamlanan  Devam Eden 

Yüksek 

Lisans 

11 Doktora Uzmanlık 

 

 Diğer Faaliyetler 

(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik 

vb.) 

Staj Komisyonu Başkanı 

Artvin Çoruh Üniversitesi Herbaryumu 

Başkanı 


 

Orman Mühendisleri Odası 

Yeşil Artvin Derneği 

Yükseköğrenimi Destekleme Derneği 

Kurucu Başkanı 

 

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği  

Türkiye Ormancılar Derneği 

 

Düzenlenen Bilimsel Etkinlikler Ve Görevler: 

-Ulusal Botanik/Bitki Bilimi Kongresi, 25-28 Ekim 2014, Antalya, Bilim Kurulu üyesi. 

-III.  Ulusal  Karadeniz  Ormancılık  Kongresi,  20-22  Mayıs  2010,  Artvin,  Kongre  Bilim 

Kurulu Üyesi 

-2

nd

  International  Non-Wood  Products  Symposium,  8-10  Eylül  2011,  Isparta, 

Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi 

-II.  Ulusal  Karadeniz  Ormancılık  Kongresi,  15-18  Mayıs  2002,  Artvin,  Organizasyon 

Komitesi Üyesi 

-International  Workshop  on  The  Transborder  Forests  Between  Turkey  and  Georgia: 

Yesterday, Today and Tomorrow, 15-17 Kasım 20011, Artvin, Çalıştay Sekreteri. 

-International Workshop On The  Scientific And Technological Cooperation In The Field Of 

Plant Diversity And Biotechnology Between Turkey And Germany, 

September 25-28, 2014, 

Artvin, Çalıştay Başkanı.

 

 

 


 

ESERLER  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

A1.  Ozcan,  M.,  Unver,  M.C  &  Eminagaoglu,  O.  “Comparative  anatomical  and  ecological 

investigations on some  Centaurea (Asteraceae) taxa from (Turkey) and their taxonomic 

significance, "Pakistan Journal of Botany ", 46(4): 1287-1301, (2014) (SCI-Expanded) 

 

A2. Eminagaoglu, Ö. & Özcan, M., “Euonymus leiophloeus (Celastraceae) - A new record 

for the flora of Turkey”, Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 20(2), 263-266 (2013). (SCI-Expanded) 

 

A3.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Özkaya,  M.S.  &  Akpulat,  H.A.,  “A  new  record  for  the  flora  of 

Turkey:  Sorbus  caucasica  var.  caucasica  (Rosaceae)”,  Turkish  Journal  of  Botany,  36, 

426, (2012). (SCI-Expanded) 

 

A4. Eminağaoğlu Ö, Özcan M. & Kültür Ş,. “Contributions to the Leaf and Stem Anatomy 

of Tradescantia fluminensis: an Alien Species New to the Flora of Turkey”, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2), 270-277, (2012). 

 

A5. Eminağaoğlu, Ö. & Akpulat, H.A., “Vaccinium myrtillus var. artvinense, A New Taxon 

for the Flora of Turkey”, Annals of Agrarian Science, 8 (1), 144-146, (2010). 

 

A6.  Eminağaoğlu,  Ö.,  “The  Plant  Diversity  of  Tekkale-Çevreli  and  Cemketen  Villages 

(Yusufeli, Artvin)”, Batumi Botanical Garden Bulletin, XXXIII, 152-159, (2009). 

 

A7. Manvelidze, Z.K., Eminağaoğlu, Ö., Memiadze, N.V. & Charazishvili, D., “Diversity of 

Endemic  Plant  Species  of  Adjara-Şavşat  Florist  Region”,  Annals  of  Agrarian  Science,  7, 

152-159, (2009). 

 

A8. Eminağaoğlu, Ö., Kutbay, H.G., Özkan Z.C. & Ergül, A. “Flora of the Camili Biosphere 

Reserve Area (Borçka, Artvin, Turkey)”, Turkish Journal of Botany32, 43-90 (2008). 

 

A9.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Anşin,  R.  &  Kutbay,  H.G.  “Forest  Vegetation  of  Karagöl-Sahara 

National Park (Artvin-Turkey)”, Turkish Journal of Botany31, 421-449, (2007). 

 

A10.  Tepe,  B.,  Eminagaoglu,  Ö.,  Akpulat,  H.A.  &  Aydin,  E.  “Antioxidant  potentials  and 

rosmarinic  acid  levels  of  the  methanolic  extracts  of  Salvia  verticillata  (L.)  subsp. verticillata  and  S.  verticillata  (L.)  subsp.  amasiaca  (Freyn  &  Bornm.)  Bornm.”,  Food 

Chemistry100 (3), 985-989 (2007). (SCI) 

 

A11. Eminagaoglu, Ö., Tepe, B., Yumrutas, Ö., Akpulat,  H.A., Daferera, D., Polissiou M. 

&  Sokmen,  A.  “The  in  vitro  antioxidative  properties  of  the  essential  oils  and  methanol 

extracts  of  Satureja  spicigera  (K.  Koch.)  Boiss.  and  Satureja  cuneifolia  Ten.”,  Food Chemistry100 (1), 339-347 (2007). (SCI) 

 

A12.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Kutbay,  H.G.  Bilgin,  A.  &  Yalçın,  E.,  “Contribution  to  the 

Phytosociology  and  Conservation  of  Tertiary  Relict  Species  in  the  Northeastern  Anatolia 

Region  (Turkey)”,  Belgian  Journal  of  Botany,  139  (1),  124-130  (2006).  (SCI-Expanded) 

 

A13. Eminağaoğlu, Ö.  ve Anşin,  R. “The Flora of Cerattepe, Meydanlar, Demirci, Gavur 

Creek  and  Near  Environment  In  Artvin”,  İstanbul  Üniversitesi  Orman  Fakültesi  Dergisi

Seri: A, 55 (2), 31-46 (2005). 

 


 

A14.  Eminağaoğlu,  Ö.,  “Şavşat  (Artvin)  Yöresinin  Tıbbi  ve  Ekonomik  Bitkileri”,  İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, 55 (1), 87-111, (2005). 

 

A15.  Eminağaoğlu, Ö. ve Anşin,  R. “Flora of  The Karagöl-Sahara National Park (Artvin)  

and Its Environs”, Turkish Journal of Botany28, 557-590 (2004). 

 

A16. Eminağaoğlu, Ö. ve Anşin, R. “The Flora of Hatila Valley National Park and its Close 

Environs (Artvin)”, Turkish Journal of Botany27, 1-27 (2003). 

 

A17. Anşin, R., Özkan, Z.C., Abay G. ve Ö. Eminağaoğlu, “New floristic records from A8 

(Artvin)”, Ot Sistematik Botanik Dergisi4, 95-98 (1997). 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler : 

B1.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Forest  Vegetation  of  Artvin,  "Book  of  Abstract  of  International 

Scientific-Practical  Conference  about  Current  Challenges  of  Sustainable  Forest 

Management in Caucasus ", 07-08 Ekim 2013, Tbilisi, Georgia, 42, (2013)

 

B2. Aksu, G., Eminağaoğlu, Ö. & Yüksel, E., Fungal Diseases That May Threaten Health 

of  Plants  in  The  Botanical  Garden  in  Future,  "Proceedings  of  the  International  Scientific Practical  Conference  titled  as  "The  role  of  Botanical  Gardens  in  Conservation  of  Plant 

Diversity ", 08-10 Mayıs 2013, Batumi, Georgia, Vol. 2, 199, (2013)

 

B3. Eminağaoğlu, Z., Eminağaoğlu, Ö. & Yaman, Y.K., Visual Functional Usage of Plant in 

Neighbourhood  of  Resident  in  Rural  Setting,  "Proceedings  of  the  International  Scientific Practical  Conference  titled  as  "The  role  of  Botanical  Gardens  in  Conservation  of  Plant 

Diversity ", 08-10 Mayıs 2013, Batumi, Georgia, Vol:1, 280, (2013).  

 

B4. Eminağaoğlu, Ö., Yüksel, E., Aksu, G. & Akyıldırım, H., Geophytes of Camili (Borçka) 

Biosphere Reserve, "Proceedings of the International Scientific Practical Conference titled as "The role of Botanical Gardens in Conservation of Plant Diversity", 08-10 Mayıs 2013, 

Batumi, Georgia, Vol:2, 123, (2013) 

B5. Eminağaoğlu, Ö., Göktürk, T. & Tserodze, M., Causes of the anthracnose diseases in 

Artvin, Turkey, "International Scientific Conference "Biological Plant Protection, Problems and Contemporary Achievements ", 24-25 Eylül 2012, Tbilisi, Georgia, 28, (2012). 

  

B6.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Yüksel,  E.,  Plant  Diversity  and  Threats  in  Artvin  (Turkey), 

Proceedings of International Conference on the "Earth-Natural Disasters and Forest, 20-

22 Nisan 2012, Batumi, Georgia 51-65, (2012). 

 

B7.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Göktürk,  T.,  Özkaya,  MS.  &  Yüksel,  E.,  Some  Important  Folk 

Medicines  in  Artvin,  "2

nd

  International  Non-Wood  Products  Symposium  ",  8-10  Eylül 

2011, Isparta, Turkiye, 47, (2011) 

B8.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Özalp,  M.,  Göktürk,  T.,  Erşen  Bak,  F.  &  Yüksel,  E.  (2010).  Major 

threats  to  the  plant  diversity  of  Artvin  (Turkey),  "Proc.  of  International  Conference 

Modernization  of  Agriculture  in  the  Conditions  of  Globalization  ",  29-30  Haziran  2010, 

Batumi, Georgia, 35, (2010). 

 

B9. Eminağaoğlu, Ö., Erşen Bak, F. & Özalp, M. (2010). Proc. of International Conference 

Batumi-Spring-2010. Effects of Building Dams and Run-Of-River Type Hydropower Plants 

in Coruh Valley on the Floral Richness of Artvin, 7-9 May 2010, Batumi, Georgia, 29-30, 

(2010). 


 

 

B10. Eminağaoğlu, Ö. & Erşen Bak, F., Dendroflora of Artvin, International Conference of 

the South Colchis Biodiversity, 5-7 Haziran 2008, Batumi, Georgia, 94-106, (2009). 

 

B11.  Eminağaoğlu,  Ö.,  “Nature  protection  and  biodiversity  of  mountain  regions”,  3rd

 

Annual International Conferences of the Regional Environmental Centre for the Caucasus

11-12 Temmuz 2003, Tbilisi, Georgia, 12, (2003). 

 

B12. Göktürk, T. & Eminağaoğlu, Ö., Ormanlarda Böceklerle Taşınan Bazı Bitki Hastalık 

Etmenleri,  Akhaltsikhe-Kars  Bilim  Sempozyumu,  23-24  Mayıs  2002,  Ahıska,  Georgia 

(2002). 

 

B13. Anşin, R., Ö. Eminağaoğlu & T. Yüksek, “Research on the Flora and Soil Properties 

of the Pinus pinea L. Stands near Fıstıklı Village in Artvin”, Proc. of the XI. World Forestry 

Congress, 13-22 Ekim 1997, Antalya, Turkiye, 5, (1997). 

C. Yazılan uluslararası/Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler: 

C1. Yazılan Kitaplar 

C1.1.  Eminağaoğlu,  Ö.,    Artvin'de  Doğa  Mirası-Camili'nin  Doğal  Bitkileri,  Promat  A.Ş., 

İstanbul, 376 s. (2012).   

C1.2. Özhatay, N., Eminağaoğlu, Ö. ve Esen, S., Karlı Yaylaların Saklı Bahçesi-Ardahan'ın 

Doğal Bitkileri,  Promat A.Ş.,  İstanbul,  128 s (2010)

 

C2. Yazılan Kitaplarda Bölümler: 

 

C2.1. 

Aksoy,  N.  Tuğ,  G.N.  &  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  “Türkiye’nin  Vejetasyon  Yapısı”. 

(Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel 

Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s: 54-68. (Baskıda). 

 

C2.2.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Picea  A.Dietr.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s: 171-178. (Baskıda). 

 

C2.3.  Ok,  T.  &  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Rhus  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s: 278-280. (Baskıda). 

 

C2.4.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Aksu,  G.,    2014.  Hedera  L.    (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:307-309. (Baskıda). 

 

C2.5.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Celtis  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin  Doğal-

Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve  Tanıtım, 

Ankara, s:408-412. (Baskıda). 

 

C2.6.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Yüksel,  E.  &  Aksu,  G.  2014.  Lonicera  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü. 

(2014).  Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları, 

MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:422-431. (Baskıda). 

 


 

C2.7. Eminağaoğlu, Ö., 2014. Euonymus L. (Editör) Akkemik, Ü. (2014). Türkiye’nin Doğal-

Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve  Tanıtım, 

Ankara, s: 454-462. (Baskıda). 

 

C2.8. Eminağaoğlu, Ö., 2014. Diospyros L. (Editör) Akkemik, Ü. (2014). Türkiye’nin Doğal-

Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve  Tanıtım, 

Ankara, s: 498-500. (Baskıda). 

 

C2.9.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Andromeda  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s: 509-510. (Baskıda). 

 

C2.10.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Empetrum  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s: 516-517. (Baskıda). 

 

C2.11. Eminağaoğlu, Ö., 2014. Epigaea L. (Editör) Akkemik, Ü. (2014). Türkiye’nin Doğal-

Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve  Tanıtım, 

Ankara, s:518-519. (Baskıda). 

 

C2.12.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Rhodothamnus  Reichb.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:532-533. (Baskıda). 

 

C2.13.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Vaccinium  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s:534-539. (Baskıda). 

 

C2.14.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Caragana  Lam.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s:578-579. (Baskıda). 

 

C2.15. Eminağaoğlu, Ö. & Aksu, G., 2014. Onobrychis Adans (Editör) Akkemik, Ü. (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:643-644. (Baskıda). 

 

C2.16.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Ribes  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin  Doğal-

Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  I.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve  Tanıtım, 

Ankara, s:707-715. (Baskıda). 

 

C2.17.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Philadelphus  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s:22-24. (Baskıda). 

 

C2.18.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Ok,  T.,  Aksu,  G.  &  Yüksel,  E.,    2014.  Fraxinus  L.  (Editör) 

Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel 

Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:162-169. (Baskıda). 

 


10 

 

C2.19.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Osmanthus  Lour  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s:180-182. (Baskıda). 

 

C2.20.  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Frangula  Mill.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin 

Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve 

Tanıtım, Ankara, s:244-245. (Baskıda). 

 

C2.21.  Akkemik,  Ü.,  Ok,  T.,  Eminağaoğlu,  Ö.,  Fırat,  M.  Aksoy,  N.,  2014.  Rhamnus  L. 

(Editör) Akkemik, Ü.  (2014). Türkiye’nin  Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları  II. Orman Genel 

Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:248-271. (Baskıda). 

 

C2.22.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Ok,  T.,  Aksu  G.  &  Akyıldırım,  H.,  2014.  Malus  Mill.  (Editör) 

Akkemik,  Ü.  (2014).  Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel 

Müdürlüğü Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:352-356. (Baskıda). 

 

C2.23. Eminağaoğlu, Ö., 2014. Padus Mill. (Editör) Akkemik, Ü. (2014). Türkiye’nin Doğal-

Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK  Baskı  ve  Tanıtım, 

Ankara, s:359-360. (Baskıda). 

 

C2.24.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Fırat,  M.,  2014.  Potentilla  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s: 366-368. (Baskıda). 

 

C2.25.  Akkemik,  Ü.  &  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Prunus  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:369-373. (Baskıda). 

 

C2.26.  Kültür,  Ş.  &  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Rubus  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:412-421. (Baskıda). 

 

C2.27.  Tunçkol,  B.,  Aksoy,  N.  &  Eminağaoğlu,  Ö.,  2014.  Sorbus  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü. 

(2014). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları  II. Orman Genel  Müdürlüğü Yayınları, 

MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:424-440. (Baskıda). 

 

C2.28. Eminağaoğlu, Ö., Avcı, M., Ok, T. & Aksoy, N., 2014. Populus L. (Editör) Akkemik, 

Ü.  (2014).  Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü 

Yayınları, MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:463-471. (Baskıda). 

 

C2.29. Eminağaoğlu, Ö., Avcı, M., Ok, T. & Aksoy, N., 2014. Salix L. (Editör) Akkemik, Ü. 

(2014). Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları  II. Orman Genel  Müdürlüğü Yayınları, 

MRK Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:472-508. (Baskıda). 

 

C2.30.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Aksu,  G.,  2014.  Viscum  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:514-516. (Baskıda). 

 


11 

 

C2.31.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Aksu,  G.,  2014.  Smilax  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s:555-557. (Baskıda). 

 

C2.32.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Aksu,  G.,2014.  Camellia  L.  (Editör)  Akkemik,  Ü.  (2014). 

Türkiye’nin  Doğal-Egzotik  Ağaç  ve  Çalıları  II.  Orman  Genel  Müdürlüğü  Yayınları,  MRK 

Baskı ve Tanıtım, Ankara, s: 595-597. (Baskıda). 

 

C2.33.  Manvelidze,  Z.,  Eminağaoğlu,  Ö.,  Memiadze,  N.,  Kharazishvili,  D.  Species Diversity  and  Conservation  Priorities  for  Endemic  Plants  of  Georgian-Turkish 

Transboundary  Zone  in  the  West  Lesser  Caucasus  Corridor,  s.199-205.  In 

Zazanashvili, 

N., Mallon, D.,

 "Status and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus ", 

(2009), 

 

C2.34. Eminağaoğlu, Ö., Posof Huş Ormanları, 43-52, N. Özhatay,  Türkiye’nin BTC Boru 

Hattı  Boyunca  Önemli  Bitki  Alanları,  (Important  Plant  Areas  along  the  BTC  Pipeline  in 

Turkey), BTC Şirketi, İstanbul, (2006). 

 

C2.35.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Ilgar  Dağı,  53-62,  N.  Özhatay,  Türkiye’nin  BTC  Boru  Hattı 

Boyunca Önemli Bitki Alanları, (Important Plant Areas along the BTC Pipeline in Turkey), 

BTC Şirketi, İstanbul, (2006). 

 

C2.36. Eminağaoğlu, Ö., Göle Kayınlık Deresi, 63-70, N. Özhatay, Türkiye’nin BTC Boru 

Hattı  Boyunca  Önemli  Bitki  Alanları,  (Important  Plant  Areas  along  the  BTC  Pipeline  in 

Turkey), BTC Şirketi, İstanbul, (2006). 

 

C2.37. Eminağaoğlu, Ö.,  Allahuekber Dağları,  77-86, N.  Özhatay,  Türkiye’nin BTC Boru 

Hattı  Boyunca  Önemli  Bitki  Alanları,  (Important  Plant  Areas  along  the  BTC  Pipeline  in 

Turkey), BTC Şirketi, İstanbul, (2006). 

 

C2.38. Eminağaoğlu, Ö., Sarıkamış Ormanları, 87-96, N. Özhatay, Türkiye’nin BTC Boru 

Hattı  Boyunca  Önemli  Bitki  Alanları,  (Important  Plant  Areas  along  the  BTC  Pipeline  in 

Turkey), BTC Şirketi, İstanbul, (2006). 

 

 D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

 

D1.  Yüksek,  T.,  F.  Yüksek  ve  Ö.  Eminağaoğlu,  “Bazı  Mera  Amenajmanı  Terimleri  ve 

Tanımlamaları”, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi4,  21-32 (2003). 

 

D2. Eminağaoğlu, Ö. ve R. Anşin, “A9 (Artvin) Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar”, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi3, 96-108 (2002). 

 

D3. Anşin, R., Z.C.  Özkan ve  Ö.  Eminağaoğlu, “Artvin-Atila (Hatila) Vadisi Milli Parkının 

Vejetasyon Yapısına Genel Bir Bakış”, Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi

1, 59-71 (2000). 

 

  

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

 

E1.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Yüksel,  E.,  “Artvin  İli  Bitkisel  Tür  Çeşitliliği”,  Biyolojik  Çeşitlilik 

Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ankara, 108, (2012)

 

12 

 

E2. Eminagaoglu, Ö., Manvalidze, Z. & Memiadze, N., “Artvin İlinde Nesli Tehlike Altında 

Olan  Bitki  Türleri,  (Endangered  Plant  Species  in  Artvin  Province)”,  III.  Ulusal  Karadeniz 

Ormancılık Kongresi , 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Cilt 3, 1075-1090, (2010)

 

E3.  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Özkaya,  M.S.  Artvin  İli  Odun  Dışı  Bitkisel  Ürün  Potansiyeli,  2. 

Odun Dışı Orman Ürünleri Paneli, 21-22 Ekim 2009, İzmir, 138-146, 2009. 

 

E4.  Bak,  E.F.  &  Eminağaoğlu,  Ö.  “Doğu  Ladini’nin  (Picea  orientalis  L.(Link.)  )  Polen 

Morfolojisi ve Polen Boyutlarının Yükselti ve Yöre ile İlişkisi”, Ladin Sempozyumu, 20-22 

Ekim 2005, Trabzon, Cilt 1, 67-74, (2005). 

 

E5.  Anşin,  R.,  Özkan  Z.C.  &  Eminağaoğlu,  Ö.  “Doğu  Karadeniz  Bölgesi  Endemik 

Taksonları”,  II.  Ulusal  Karadeniz  Ormancılık  Kongresi,  15-18  Mayıs  2002,  Artvin,  Cilt  2, 

565-573, (2002). 

 

E6.  Ölmez,  Z.,  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Ölmez,  G.H.  “Artvin  Yöresinde  Doğal  Bitki  Örtüsünü 

Tahrip Eden Bazı Etmenler”, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-18 Mayıs 2002, 

Artvin, Cilt 2, 691-695, (2002). 

 

E7. Anşin, R., Eminağaoğlu Ö. & Yüksek, T. “Artvin Fıstıklı Köyü Fıstık Çamı Meşceresinin 

Flora  ve  Bazı  Toprak  Özellikleri  Üzerine  Bir  Araştırma”,  II.  Ulusal  Karadeniz  Ormancılık 

Kongresi, 15-18 Mayıs 2002, Artvin, Cilt 2, 762-769, (2002). 

 

E8.  Anşin,  R.  &  Eminağaoğlu,  Ö.  “Şavşat-Sahara-Karagöl  Milli  Parkları  ve  Yakın 

Çevresinin  (Artvin/Doğu  Karadeniz  Bölgesi)  Florasına  Katkılar”,  TARP  Türkiye  Tarımsal 

Araştırma Projesi Sempozyumu, 26-27 Ekim 2000, Ankara, 27, (2000). 

 

E9.  Anşin,  R.,  Eminağaoğlu,  Ö.  &  Göktürk,  T.  “Artvin  İli  Sınırlarında  Yenebilen  Bazı 

Mantarlar”, Türkiye VI. Yemeklik Mantar Kongresi, 20-22 Eylül 2000, Bergama, 122-129, 

(2000). 


 

E10.  Gerçek,  Z.,  Özkan,  Z.C.,  Serdar,  B.  &  Eminagaoglu,  Ö.  “Artvin  Yöresi  Fıstık 

Çamlarının  (Pinus  pinea  L.)  Odun  Anatomisi  ve  Dendrokronolojisi”,  Kasnak  Meşesi  ve Türkiye Florası Sempozyumu, 21-23 Eylül 1998, İstanbul, 380-387, (2000). 

 

F. Diğer yayınlar : 

 

F1.  Eminağaoğlu,  Ö.,  Özkan,  Z.C.,  Gümüş,  S.,  Temel,  F.,  Kurdoğlu,  O.  &  Eraydın,  S., 

Camili’nin Zenginliği İnsanlığın Ortak Mirası, "Macahel ", 18: 28-38, (2013). 

 

F2.  Kurdoğlu,  O.,  B.Ç.  Kurdoğlu  &  Ö.  Eminağaoğlu,  Doğal  ve  Kültürel  Değerlerin 

Korunması  Açısından  Kaçkar  Dağları  Milli  Parkı’nın  Önemi  ve  Mevcut  Çevresel  Tehditler, 

Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Araştırma Dergisi”, 21:134-150 (2004). 

 

  
Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə