Parmak ucuna basarak yürümeye çalışıyormuş. Sağ dizinde şişlik, kızarıklık,ısı artışı varmışYüklə 445 b.
tarix24.03.2017
ölçüsü445 b. • 2 hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle antibiyotik kullanım öyküsü olan hastanın ailesi,12.04.2014 cumartesi sabahı tuvalete giderken topalladığını fark etmiş.

 • Parmak ucuna basarak yürümeye çalışıyormuş.

 • Sağ dizinde şişlik, kızarıklık,ısı artışı varmış.

 • Evde ateşini ölçmüşler 38.2’C çıkmış.

 • Dış merkeze başvurmuş, oradan tarafımıza sevk edilmiş.Prenatal: Annenin 3. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü yok. Sigara kullanma öyküsü var. Gebelikte bir sorun yaşamamış.

 • Prenatal: Annenin 3. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü yok. Sigara kullanma öyküsü var. Gebelikte bir sorun yaşamamış.

 • Natal: Dış merkezde (hastanede), normal yolla, 3600 gram doğmuş.

 • Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış,küvez ihtiyacı olmamış ikter, siyanoz öyküsü yok.

 • Beslenme: İlk 3 ay sadece anne sütü almış,sonra mamaya geçmiş.

 • Büyüme gelişme: Normal.

 • Aşıları: Tam.

 • Alerji: Bilinen bir alerjisi yok.

 • Geçirdiği hastalıklar: 6 aylıkken üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastane yatışı olmuş.

 • Parazit: Öyküsü yok.Anne: 23 y/ ilkokul mezunu/ ev hanımı / sağ-sağlıklı

 • Anne: 23 y/ ilkokul mezunu/ ev hanımı / sağ-sağlıklı

 • Baba: 25 y/ ilkokul mezunu/ serbest meslek/ sağ-sağlıklı

 • Anne baba arasında akrabalık yok.

 • Ailede sürekli hastalık: Babaannede Hipertansiyon

 • Halada Hiperlipidemi

 • 1.Çocuk: K / 6 yaş / sağ-sağlıklı

 • 2.Çocuk: Hastamız

 • 3.Çocuk: E / 2 aylık / sağ-sağlıklı (15 günlükken sarılık nedeniyle hastanede yatarak tedavi görmüş.)Ateş: 37.9°C

 • Ateş: 37.9°C

 • Nabız: 136/dk

 • TA:90/50 mmHg(90-95P)

 • 90P: 87/44

 • 95P: 101/59

 • SpO2: 98

 • SS. : 30/dk

 • AFN: +/+Genel durum: İyi/orta.

 • Genel durum: İyi/orta.

 • Cilt: Turgor, tonus doğal. Ödem, ikter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok.

 • Baş boyun: Saç ve saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok.

 • Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal. Göz kürelerin her yöne hareketi doğal.

 • Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğal

 • Kardiyovasküler: S1, S2 doğal. S3 yok. Üfürüm yok. AFN her iki alt ekstremitede alınıyor. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralıkta.

 • Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Toraks deformitesi yok. Retraksiyon yok. Dinlemekle ral, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok.

 • Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Palpasyonla defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube alanı açık.

 • Genitoüriner sistem: Haricen erkek. Anomali yok. Testisler bilateral skrotumda.

 • Nöromüsküler sistem: Bilinç açık. Koopere, oryante, çevreyle ilgili. Ense sertliği negatif. Babinski, klonus negatif. Kranial sinir muayeneleri doğal.Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal.

 • Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu doğal.

 • Sağ diz kapağında şişlik,ısı artışı mevcut.

  • Sağ diz kapağı üzerinde mediale yakın 3x3cm boyutunda numuler tarzda kızarıklık mevcut.
  • Diz kapağının altında küçük(0.5x1cm boyutunda) bir yara/lezyon var.
 • Sağ dizde hafif bir kısıtlılık var.Sağ ayağını yere sürer tarzda yürüme.

ÜRE: 15 mg/dl

 • ÜRE: 15 mg/dl

 • Kreatinin: 0.40 mg/dl

 • AST: 29 U/L

 • ALT: 17 U/L

 • LDH: 264 U/L

 • T.Protein: 6.1 g/dl

 • Albumin: 4.20 g/dl

 • Na: 138 mEg/L

 • K: 4.27 mEg/L

 • Klor: 110 mEg/L

 • CA: 9.5 mg/dlPeriferik Yayma

 • Periferik Yayma

 • -Nötrofil: %62

 • -Lenfosit: %36

 • -Eozinofil: %2

DÜZ RADYOGRAFİ

 • DÜZ RADYOGRAFİ

 • Genelde travma ve yabancı cisim gibi diğer sebepleri ekarte etmede başlangıç değerlendirilmesi için kullanılır.MR

 • MR

 • Apselerin tanınması, kemik ve yumuşak doku enfeksiyonlarını ayırt etmek için en iyi radyolojik görüntüleme tekniğidir.

USG (13.04.2014)

 • USG (13.04.2014)

 • Sağ dize yönelik yapılan yüzeyel US incelemede, cilt cilt altı doku heterojen ve inflame görünümdedir.

 • Ancak belirgin sıvı kolleksiyonu seçilmedi.Laboratuvar

 • Laboratuvar

 • USG

 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları konsültasyonu

 • Ortopedi konsültasyonu

 • MROrtopedik acil cerrahi girişim düşünülmedi.

 • Ortopedik acil cerrahi girişim düşünülmedi.

 • Görüntüleme,laboratuvar ve hastanın kliniği açısından selülit ön tanısıyla bir gün sonraya kontrol muayenesi önerildi.

 • Gereği halinde konsültasyon tekrarı önerildi.CRP: 4.92 mg/dl

 • CRP: 4.92 mg/dl

 • SED.: 14 mm/h

 • WBC: 18.1 x10^3/uL

 • NEU: 10.6 x10^3/uL

 • HGB: 12.0 g/dl

 • HTC: % 34.7

 • MCV: 78.8 fL

 • PLT: 268 x10^3/uLMR (13.04.2014)

 • MR (13.04.2014)

 • Hareket nedeniyle inceleme suboptimadir.

 • cilt altı dokuda selülit ile uyumlu görünüm mevcuttur.

 • Artrit lehine bulgu izlenmedi.Selülit, gevşek bağ dokusunun enfeksiyon ve enflamasyonu ile karakterizedir. Dermiste sınırlıdır ve epidermis nispeten korunmuştur.

 • Selülit, gevşek bağ dokusunun enfeksiyon ve enflamasyonu ile karakterizedir. Dermiste sınırlıdır ve epidermis nispeten korunmuştur.

 • Geçirilmiş travma, cerrahi veya bir deri lezyonu selüliti kolaylaştırır.

 • Lenfatik staz, diabetes mellitus veya immün süpresyonu olanlarda daha sıktır.Şiş, sıcak, eritemli ve hassas bir bölge.

 • Şiş, sıcak, eritemli ve hassas bir bölge.

 • Lezyonun sınırları belirgin değildir.(çünkü dermise ek olarak cilt altı derin doku tutulumu vardır.)

 • Basınç uygulaması ile iz bırakır.

 • Herhangi bir hastada ayrımı kesin olarak yapılamamakla birlikte S.aures kaynaklı selülit daha lokalize olmaya meyillidir.

 • S.pyogenes kaynaklı olanlar daha hızlı yayılmaya meyillidir ve lenfanjit ile birlikte olabilir.

 • Bölgesel lenfadenopati, ateş, titreme, halsizlik kırıklık gibi bulgu ve belirtiler sıktırEn sık rastlanan etyolojik ajanlar

 • En sık rastlanan etyolojik ajanlar

 • S.pyogenes

 • ve

 • S.aureus

 • Tekrarlayan nefrotik sendromu olan çocuklarda

 • E.coliEnflamasyon bölgesinden alınan aspirat,cilt biyopsisi ve kan kültürleri selülit vakalarının yaklaşık %25’inde etken organizmayı saptamayı sağlar.

 • Enflamasyon bölgesinden alınan aspirat,cilt biyopsisi ve kan kültürleri selülit vakalarının yaklaşık %25’inde etken organizmayı saptamayı sağlar.

 • Eğer selülitin kaynak bölgesi, abrazyon veya ülser kaynaklıysa; etken organizma yaklaşık 1/3’inde saptanır.

 • Enflamasyonun en fazla olduğu noktadan alınan aspirat, etkeni, kenardan alınan aspirattan daha fazla gösterir.

 • Organizmanın saptanmasındaki başarısızlık, lezyon içindeki organizma sayısının azlığından kaynaklanır.Selülit

 • Selülit

 • Septik Artrit

 • Postenfeksiyöz Artrit

 • Juvenil Romatoid Artrit

 • OsteomyelitAmpirik tedavide hastanın hikayesi, yaşı, immün durumu, selülitin lokalizasyonu ve karakteri göz önünde bulundurulmaıdır.

 • Ampirik tedavide hastanın hikayesi, yaşı, immün durumu, selülitin lokalizasyonu ve karakteri göz önünde bulundurulmaıdır.Tam bir sepsis taraması gerektirir.

 • Tam bir sepsis taraması gerektirir.

 • Ampirik olarak iv:S.pyogenes, s.aureus, Hib, s.pneumoniae’yı kapsayan bir tedavi verilmelidir.

 • S.pyogenes, s.aureus, Hib, s.pneumoniae’yı kapsayan bir tedavi verilmelidir.

 • Değerlendirmede kan kültürü yapılmalıdır.Bu vakaların çoğunda S.pyogenes ve S.aureus etkendir.

 • Bu vakaların çoğunda S.pyogenes ve S.aureus etkendir.

 • Genel durumu iyi görünüyorsa bakteriyemi düşünmeyiz.

 • Sepsisten şüphelenilirse kan kültürü alınmalıdır.

 • Ateş, LAP ve diğer konstitüsyonel semptomlar yoksa (lökosit <15.000) oral antibiyotik tedavisi verilir.

 • Dikloksasilin veya Kloksasilin gibi penisilinaza dirençli penisilinler veya Sefaleksin gibi 1.kuşak Sefalosporin başlanabilir.Ateş, LAP ve konstitüsyonel bulgular varsa parenteral tedavi gereklidir.

 • Ateş, LAP ve konstitüsyonel bulgular varsa parenteral tedavi gereklidir.

 • Çoğu vakada ampisilin-sulbaktam, 1. kuşak sefalosporinler, sefuroksim etkilidir, ancak sistemik toksisite belirtileri varsa tedaviye klindamisin eklenebilir.Tedavilerinde intravenöz antibiyotik başlanması gerekir.

  • Tedavilerinde intravenöz antibiyotik başlanması gerekir.


Eritem ödem şişlik belirgin olarak azalınca, taburculukla tedavi 10 güne tamamlanabilir.

 • Eritem ödem şişlik belirgin olarak azalınca, taburculukla tedavi 10 güne tamamlanabilir.

 • Özellikle tedavinin erken döneminde etkilenen ekstremitedeki şişlik ve ağrının azalması için hareket kısıtlaması ve ekstremitenin yüksekte tutulması önerilir.Cilt altı apsesi

 • Cilt altı apsesi

 • Bakteriyemi

 • Osteomyelit

 • Septik artrit

 • Tromboflebit

 • Endokardit

 • Nekrotizan fasiit

 • S.pyogenes enfeksiyonunu lenfanjit veya glomerülonefrit de izleyebilir.Ampisilin Sulbaktam iv. 4x600mg başlandı. Tedavinin 4.gününde sağ diz medialindeki lezyonda gerileme olmaması ve palpasyonla fluktuasyon olması nedeniyle tedaviye Klindamisin iv. 3x120mg eklendi.

 • Ampisilin Sulbaktam iv. 4x600mg başlandı. Tedavinin 4.gününde sağ diz medialindeki lezyonda gerileme olmaması ve palpasyonla fluktuasyon olması nedeniyle tedaviye Klindamisin iv. 3x120mg eklendi.

 • Ampisilin Sulbaktam 10 güne,Klindamisin 6 güne tamamlandı.

 • Kan kültürü sonucu çıktı; üreme olmadı.

 • Hastanın genel durumu düzeldi, sağ dizdeki şişlik ve ısı artışı kayboldu.

 • Sağ diz medialdeki kızarıklığı,ısı artışı,fluktuasyonu olan lezyon düzeldi.

 • Amoksisilin-klavulonat ile tedavisi 2 haftaya tamamlanacak şekilde taburcu edildi.
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə