Pašvaldības aģentūra "Višķi" (pasūtītāja nosaukums)Yüklə 91 Kb.
tarix04.06.2017
ölçüsü91 Kb.

Pašvaldības aģentūra “Višķi”


(pasūtītāja nosaukums)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:

9

0

0

0

2

0

4

4

6

1

5


Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu

Degvielas iegāde aģentūras tehnikai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. p/a Višķi 2015/02


(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)
ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM
Datums:

5.06.2015.
Vieta (adrese):

Skolas iela 17, Špoģu ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV- 5481

 1. Pasūtītājs

Pasūtītājs ir Pašvaldības aģentūra “Višķi” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)

Reģistrācijas Nr. 90002044615

Adrese: Skolas iela 17, Špoģu ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV- 5481

Tālr. Nr. +371 654 42032

Faksa Nr.: +371 654 42032

E-pasts: agentura@viski.lv

Mājas lapas adrese: www.viski.lv


 1. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

Paziņojuma par līgumu publicēšanas datums – 22.05.2015.


 1. Iepirkuma priekšmets

  1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās pašvaldības aģentūras tehnikai, kas tiek veikta saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām.

  2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums jāiesniedz par pilnu apjomu.

  3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
 1. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.

  1. Iepirkuma komisijas sastāvs:

komisijas priekšsēdētājs – Jānis Rubens – PA”Višķi”ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis,

komisijas loceklis - Janīna Mozule – iepirkumu speciāliste,

komisijas loceklis – Virgija Trubača – klientu apkalpošanas speciāliste,

komisijas loceklis – Valdis Zukulis – ezeru apsaimniekotājs.


4.2.Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:

4.2.1.Publisko iepirkumu likuma 22.pants;

4.2.2. Višķu pagasta pārvaldes vadītāja 01.12.2014. rīkojums Nr.136P „Par iepirkumu komisijas izveidošanu”,


 1. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs.

  1. Kvalifikācija:

   1. Pretendenta profesionālās un tehniskās spējas

Speciālu prasību nav.


   1. Apakšuzņēmēju saraksts

Apakšuzņēmēju nav.
5.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā cena par iepirkuma kopējo daudzumu.


6.Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 3.jūnijam plkst. 9:007. Pretendentu nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi un ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas.

Iesniegto piedāvājumu saraksts 1. Tabula

Pretendenta nosaukumsReģistrācijas numurs


Piedāvājuma iesniegšanas datums


Piedāvājuma iesniegšanas laiksPiedāvātā cena iepirkumā (EUR bez PVN)

SIA „ RNS-D”

40003185400

21.04.2015.

9:45

24353.60

AS „VIRŠI - A”

40003242737

24.04.2015.


10:00

23885.00


8. Iesniegto piedāvājumu atbilstības pārbaude

SIA „ RNS - D”

AS „VIRŠI - A”

Iesniegtā piedāvājuma noformējuma un dokumentu atbilstība

Atbilst

Neatbilst

Atbilst

Neatbilst

X
X


9. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks.

Piedāvājumu atvēršanas vieta: Pašvaldības aģentūra “Višķi”, Skolas iela 17, Špoģu ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV- 5481, 2015. gada 3.jūnijā plkst. 9:00


10.Komisija nolēma atzīt par uzvarētāju un slēgt iepirkuma līgumu:

Par degvielas DUS iegādi ar AS “VIRŠI – A”, reģ. Nr.40003242737, adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101 par kopējo līgumcenu bez PVN, EUR 23885.00 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci eiro 00 centi).

Lēmuma pamatojums – viszemākā piedāvātā cena.
11.Pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:

Nav noraidītu pretendentu.


12.Pasūtītājs nav pieņēmis lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.
13.Pasūtītājs nav atzinis nevienu piedāvājumu par nepamatoti lētu.

Komisijas priekšsēdētājs


L Jānis Rubens

(vārds, uzvārds)

(paraksts)
Yüklə 91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə