Pazartesi saliYüklə 24 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü24 Kb.
1. HAFTA
PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

08:30-09:20

Stajın Tanıtımı

Nursel AydınNöroloji Hazır Bulunurluk Sınavı

İnteraktif Sunum

Görme bozukluğu ve kaybı

Canan Togay Işıkay


İnteraktif Sunum

Baş ağrısı

Canan Yücesan


İnteraktif Sunum

Fasial paralizi

H. Özden Şener


09:30-10:20

Teorik Ders

İnen, çıkan yollar ve ak maddenin anatomisi

Nihal Apaydın


Klinik Pratik

Konuşma ve lisan muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


İnteraktif Sunum

Çift görme ve pupil değişiklikleri

Canan Togay Işıkay


İnteraktif Sunum

Konvülsiyonlar-nöbet

Nursel Aydın


Klinik Pratik

Derin tendon refleksleri ve patolojik reflekslerin muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


10:30-11:20

İnteraktif Sunum

Konuşma bozuklukları

Ayşe P. Bingöl


Klinik Pratik

1-8. kraniyal sinirlerin muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


Klinik Pratik

Bulber kraniyal sinirlerin muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


Hasta Viziti

Hasta sunumu ve tartışması

Sorumlu öğretim üyeleri


11:30-12:20

Bağımsız Çalışma

Hasta hazırlamaProfesyonelliğe Yönelik Gelişim

Nörolojik hastada iletişim

Sorumlu öğretim üyeleri


Bağımsız Çalışma

Hasta hazırlamaBağımsız Çalışma

Anamnez ve nörolojik muayeneBağımsız Çalışma

Anamnez ve nörolojik muayene12:20-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-14:20

Teorik Ders

Nöro-farmakoloji

Öğretim Üyesi


Teorik Ders

Geçici iskemik atak ve inme

Canan Togay Işıkay


Teorik Ders

Multipl skleroz ve optik nevrit

Canan Yücesan


Teorik Ders

Epilepsi ve status epileptikus

Nursel Aydın


Teorik Ders

Gerilim tipi baş ağrısı

Canan Yücesan


14:30-15:20

Tanısal Yöntemler

Nörolojide tanı yöntemleri

Şeyda Erdoğan / Zerin Aksun


Teorik Ders

Migren ve diğer baş ağrıları

Canan Yücesan


15:30-16:20

Bağımsız Çalışma

Hasta hazırlamaHasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


Refleksiyon Oturumu

Sorumlu öğretim üyeleri
2. HAFTA
PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

08:30-09:20

İnteraktif Sunum

Kas güçsüzlüğü

M. Nezih Yücemen


Beceri Uygulaması / Video Sunumu

Lomber ponksiyon

Şeyda Erdoğan / Zerin Aksun


İnteraktif Sunum

Nevraljiler ve paresteziler

H. Özden Şener


İnteraktif Sunum

Uyku ile ilgili sorunlar

M. Cenk Akbostancı


İnteraktif Sunum

Baş dönmesi

M. Cenk Akbostancı


09:30-10:20

İnteraktif Sunum

Parezi ve motor paralizi

M. Nezih Yücemen


Klinik Pratik

Yüzeyel duyu muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


Klinik Pratik

Derin duyu ve kortikal duyuların muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


İnteraktif Sunum

Tremor-parkinsonizm

M. Cenk Akbostancı


İnteraktif Sunum

Denge ve hareket ile ilgili sorunlar

Ş. Onur Karan


10:30-11:20

Klinik Pratik

Üst ekstremite tonus ve kas gücü muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


Hasta Viziti

Hasta sunumu ve tartışması

Sorumlu öğretim üyeleri


ARA SINAV

Hasta Viziti

Hasta sunumu ve tartışması

Sorumlu öğretim üyeleri


Klinik Pratik

Serebellar muayene

Sorumlu öğretim üyeleri


11:30-12:20

Klinik Pratik

Alt ekstremite tonus ve kas gücü muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


Bağımsız Çalışma

Anamnez ve nörolojik muayeneBağımsız Çalışma

Anamnez ve nörolojik muayeneBağımsız Çalışma

Anamnez ve nörolojik muayene12:20-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-14:20

Teorik Ders

İntrakraniyal enfeksiyonlar ve poliomiyelit

M. Nezih Yücemen


Teorik Ders

Miyastenia gravis ve kolinerjik kriz

H. Özden Şener


Teorik Ders

Periferik nöropatiler ve Guillain-Barre sendromu

H. Özden Şener


Teorik Ders

Parkinson hastalığı

M. Cenk Akbostancı


Teorik Ders

Ataksik bozukluklar

Ş. Onur Karan


14:30-15:20

Teorik Ders

Kas hastalıkları-Polimiyozit ve dermatomiyozit

Nursel Aydın


Teorik Ders

Mononöropati ve tuzak nöropatiler

H. Özden Şener


Teorik Ders

Hiperkineziler

(Tik bozuklukları, tortikolis)

M. Cenk AkbostancıRefleksiyon Oturumu

Sorumlu öğretim üyeleri15:30-16:20

Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Öğretim Üyeleri


Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


3. HAFTA
PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

08:30-09:20

İnteraktif Sunum

Bilinç değişiklikleri

Ş. Onur Karan


İnteraktif Sunum

Unutkanlık

Ayşe P. Bingöl


Teorik Ders

Kafa travmaları ve spinal travmalar

Sorumlu öğretim üyesi


İnteraktif Sunum

Nörolojik muayene bulgularını yorumlama

Mine H. Sorgun


STAJ SONU SÖZLÜ SINAV

09:30-10:20

Klinik Pratik

Komadaki hastanın muayenesi ve Glasgow koma skalası

Sorumlu öğretim üyeleri


Klinik Pratik

Minimental durum muayenesi Ayşe P. BingölTeorik Ders

Nöro-onkoloji

Sorumlu öğretim üyesi


10:30-11:20

Hasta Viziti

Hasta sunumu ve tartışması

Sorumlu öğretim üyeleri


Teorik Ders

Santral sinir sisteminin vasküler hastalıkları

Sorumlu öğretim üyesi


Klinik Pratik

Yürüyüş muayenesi

Sorumlu öğretim üyeleri


11:30-12:20

Bağımsız Çalışma

Anamnez ve nörolojik muayeneKlinik Pratik

Reçete yazma pratiği

Şeyda Erdoğan / Zerin Aksun


Teorik Ders

Hidrosefali

Sorumlu öğretim üyesi


Bağımsız Çalışma

Anamnez ve nörolojik muayene12:20-13:30

ÖĞLE ARASI

13:30-14:20

Teorik Ders

Kafa içi basınç artması sendromu ve beyin ödemi

M. Nezih Yücemen


Teorik Ders

Alzheimer ve demans gelişim sürecindeki değişikliklerin klinik korelasyonu, tanı ve izlemde genetik algoritmalar

Timur Tuncalı


İş Başında Öğrenme

Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyathanesinde pratik

Sorumlu öğretim üyesi


Teorik Ders

Kognitif bozukluklar (Demans ve deliryum)

Ayşe P. Bingöl


STAJ SONU YAZILI SINAV

14:30-15:20

Teorik Ders

Koma ve deliryum

Ş. Onur Karan


Teorik Ders

Motor nöron hastalıkları ve siringomiyeli

Ş. Onur Karan


15:30-16:20

Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


Hasta Başı Eğitim

Nörolojik muayene pekiştirme

Sorumlu öğretim üyeleri


Geri Bildirim Oturumu

Staj programının değerlendirilmesiSorumlu öğretim üyeleri
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ


NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

1. GRUP

Prof. Dr. M. Nezih YÜCEMEN – Prof. Dr. H. Özden ŞENER

Prof. Dr. Atilla ERDEM

2. GRUP

Prof. Dr. Nursel AYDIN – Prof. Dr. Ş. Onur KARAN

Prof. Dr. Yusuf Şükrü ÇAĞLAR

3. GRUP

Prof. Dr. Canan YÜCESAN – Prof. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY

Prof. Dr. Ali SAVAŞ

4. GRUP

Doç. Dr. Ayşe P. BİNGÖL – Prof. Dr. M. Cenk AKBOSTANCI

Prof. Dr. Mustafa Ağahan ÜNLÜ

5. GRUP

Prof. Dr. M. Nezih YÜCEMEN – Prof. Dr. H. Özden ŞENER

Prof. Dr. Ayhan ATTAR

6. GRUP

Prof. Dr. Nursel AYDIN – Prof. Dr. Ş. Onur KARAN

Prof. Dr. Hakan TUNA

7. GRUP

Prof. Dr. Canan YÜCESAN – Prof. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY

Prof. Dr. Hasan Çağlar UĞUR

8. GRUP

Ayşe P. BİNGÖL – M. Cenk AKBOSTANCI

Doç. Dr. Gökmen KAHİLOĞULLARI

9. GRUP

Prof. Dr. M. Nezih YÜCEMEN – Prof. Dr. H. Özden ŞENER

Doç. Dr. Melih BOZKURT

10. GRUP

Prof. Dr. Nursel AYDIN – Prof. Dr. Ş. Onur KARAN

Doç. Dr. Melih BOZKURT

11. GRUP

Prof. Dr. Canan YÜCESAN – Prof. Dr. Canan TOGAY IŞIKAY

Doç. Dr. Gökmen KAHİLOĞULLARI

12. GRUP

Doç. Dr. Ayşe P. BİNGÖL – Prof. Dr. M. Cenk AKBOSTANCI

Doç. Dr. Melih BOZKURT

Kataloq: files -> 2015
2015 -> Stajin tanitimi
2015 -> Ankara üNİversitesi tip faküLtesi hastaliklar / kliNİk problemler liStesi
2015 -> Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli
2015 -> BİRİNCİ basamakta göz hastaliklarina yaklaşIM
2015 -> Менингит – это воспалительное инфекционное заболевание внешней оболочки головного и спинного мозга, клетки мозга в воспалительный процесс не вовлекаются. Входными воротами может стать ротовая полость у людей с ослабленным иммунитетом
2015 -> Bob Marley’s Spiritual Rhetoric, the Spread of Jamaican Culture and Rastafarianism
2015 -> Jericca d pearson Alexa van Bergen

Yüklə 24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə