Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Sedativ preparatı seçərkən hansı biri vacib sayılmır?Yüklə 1,06 Mb.
səhifə11/18
tarix10.12.2016
ölçüsü1,06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

725) Sedativ preparatı seçərkən hansı biri vacib sayılmır?
A) Həkim müdaxiləsinin xarakteri

B) Xəstənin vəziyyəti

C) Fərdi xüsusiyyəti

D) İlin fəsli

E) Uşağın yaşı
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
726) Hansı əlamət xloralhidratın xüsusiyyətlərinə aid deyildir?
A) Qəbul edildikdən 30 – 60 dəq sonra təsiri maksimuma çatır

B) Uşaqlar yaxşı qəbul edirlər

C) Peroral qəbulda heç bir dad hiss olunmur

D) Doza diapazonu kifayət qədər genişdir

E) Ən təhlükəsiz, eyni zamanda ucuz preparatdır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
727) Hansı halda xloralhidratdan ehtiyatla istifadə olunmalıdır?
A) Ensefalopatiya

B) Spazmofiliya

C) Qaraciyər xəstəliklərində

D) Strixninlə zəhərlənmə

E) Tetanus
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
728) Xloralhidratın aspirasiyası hansı ilə nəticələnə bilər?
A) Qırtlağın spazmı və ölümlə

B) Böyrək çatışmazlığı ilə

C) Qara ciyər çatışmazlığı ilə

D) Periferik damarların spazmı ilə

E) Ürək çatışmazlığı ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
729) Xloralhidrat qəbul edildikdən sonra təsiri nə qədər müddətə maksimuma çatır?
A) 5-10 dəq

B) 10 - 15 dəq

C) 15 - 20 dəq

D) 30-60 dəq

E) 2 – 3 dəq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
730) H1-blokatorlar içərisində ən güclü sedativ təsir edən preparatlar hansılardır?
A) Difenhidramin, terfenadin

B) Difenhidramin, feksofenadin

C) Difenhidramin, prometazin

D) Terfenadin, prometazin

E) Prometazin, feksofenadin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
731) H1-blokatorlar hansı halda yaxşı mənimsənilir?
A) əzələ daxili inyeksiyada

B) vena daxili yeridilmədə

C) dəri içi inyeksiyada

D) dəri altı inyeksiyada

E) daxilə qəbul edildikdə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
732) Hidroksizin və difenhidramin hansı təsirlərinə görə qaşınmanı azaldırlar?
A) Fibrinolitik təsiri ilə

B) Sedativ təsirləri hesabına

C) Dəridəki iltihabın qarşısını almaqla

D) Xolestazı aradan qaldırmaqla

E) Orqanizmin immunoloji reaktivliyinə təsir etməklə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
733) Benzodiazepinlər hansı təsiri göstərmir?
A) Tənəffüsü nisbətən zəiflədirlər

B) Amneziya yaradırlar

C) Həyəcanı azaldırlar

D) Ağrı fonunda disforiya yaradırlar

E) Güclü ağrıkəsici
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
734) Hansı xüsusiyyət diazepama aid deyil?
A) Ağrıkəsici təsir göstərmirlər

B) Aktiv metabolitləri orqanizmdən gec xaric olur

C) Bəzən ağrı fonunda disforiya yaradır

D) Sidik qovucu təsir göstərir

E) Qəbulu zamanı xəstələrdə uzun müddət yuxulu vəziyyət saxlanılır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
735) Benzodiazepinlərin narkotik analgetiklərlə birgə istifadəsi zamanı nə baş verir?
A) Təngnəfəslik yaranır, sedativ təsir azacıq artır

B) Sedativ təsir azalır, tənəffüs əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyir

C) Sedativ təsir azalır, təngnəfəslik baş verir

D) Sedativ təsir və tənəffüsün zəifləməsi əhəmiyyətli dərəcədə güclənir

E) Sedativ təsir güclənir, tənəffüsdə dəyişiklik olmur
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
736) Qısa müddətli sedativ təsir yaratmaq üçün ən çox hansından istifadə olunur?
A) Midazolam

B) Lorazepam

C) Klobazam

D) Klonazepam

E) Diazepam
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
737) Neyroleptiklərə hansı aid deyil?
A) Haloperidol

B) Xlorpromazin

C) Proxlorperazin

D) Pentobarbital

E) Droperidol
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
738) Metoklopramid əsasən hansı vasitə kimi istifadə olunur?
A) Qusma əleyhinə

B) Öskürək əleyhinə

C) İshal əleyhinə

D) Qan kəsici

E) Hərarət salıcı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
739) Hansı əlamətlər neyroleptiklərin əlavə təsirinə aid deyildir?
A) Sonradan yaranan hiperkinezlər

B) Disforiya

C) Ekstrapiramid pozğunluqlar

D) Damarları genişləndirirlər

E) Dozadan asılı olaraq yüngül sedativ təsir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
740) Ekstrapiramid pozğunluqları hansı ilə aradan qaldırmaq mümkündür?
A) Platifillin

B) Sibazon

C) Papaverin

D) Difenhidramin

E) Serukal
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
741) Neyroleptiklərlə uzun müddət müalicə aparıldıqda hansı yaranır?
A) Sarılıq

B) Süst ifliclər

C) Hemoliz

D) Hematuriya

E) Gecikmiş hiperkinezlər
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
742) Neyroleptiklərin qəbulundan yaranan disforiyaya hansı halda çox rast gəlinir ?
A) Narkotik analgetiklərlə birgə qəbul edildikdə

B) Kiçik dozada təyin olunduqda

C) Seduksenlə birgə qəbul edildikdə

D) Böyük dozada qəbul edildikdə

E) Klonazepamla birgə qəbul edildikdə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
743) Ekstrapiramid pozğunluqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə difenhidramin hansı dozada təyin olunur?
A) 3-4 mq/kq

B) 0,5-1mq/kq

C) 10-20 mq/kq

D) 2-3 mq/kq

E) 0,1-0,2 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
744) Ekstrapiramid pozğunluqları aradan qaldırmaq məqsədi ilə benzatropin hansı dozada təyin olunur?
A) 0,1-0,2 mq/kq

B) 0,02-0,04 mq/kq

C) 1-2 mq/kq

D) 1-3 mq/kq

E) 0,3-0,4 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
745) Barbituratlar hansı vasitələrə aiddir?
A) Qeyri-narkotik analgetik

B) Qeyri-steroid iltihab əleyhinə

C) Neyroleptik

D) Narkotik analgetik

E) Yuxu gətirici
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
746) Barbituratların təsirinə hansı aid deyil?
A) ümumi anesteziya vasitəsi kimi işlənilir

B) yuxu gətirici təsirə malikdir

C) öd qovucu təsir göstərir

D) tənəffüsü bir az zəiflədir

E) ağrılar zamanı paradoksal oyanıqlıq yaradır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
747) Fenobarbitalın işlədilməsinə göstəriş hansıdır?
A) Qara ciyər çatışmazlığı

B) Qıcolma əleyhinə

C) Xroniki alkoqolizm

D) Tireotoksikoz

E) Böyrək çatışmazlığı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
748) Barbituratlara hansı aid deyildir?
A) Fenobarbital

B) Sekobarbital

C) Aminazin

D) Heksenal

E) Pentobarbital
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
749) Ketaminin əlavə təsirinə hansı aiddir?
A) Ağrı kəsici

B) Amneziya yaradır

C) Eyforiyanın olmaması

D) Xoşagəlməz hallyusinasiyalar

E) Nitq pozğunluğu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
750) Ketaminin yaratdığı hallyusinasiyanı hansı ilə aradan qaldırmaq mümkündür?
A) Benzodiazepinlə

B) Barbituratla

C) H׀-blokatorla

D) Neyroleptiklə

E) Analeptiklə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
751) Ketamin vena daxilinə hansı dozada yeridilir?
A) 3,0-4,0 mq/kq

B) 10-20 mq/kq

C) 0,5-1,5 mq/kq

D) 2,0-3,0 mq/kq

E) 5,0-6,0 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
752) Ketamin əzələ daxilinə hansı dozada yeridilir?
A) 0,5-1,5 mq/kq

B) 10-20 mq/kq

C) 3,0-4,0 mq/kq

D) 5,0-6,0 mq/kq

E) 1,5-3,0 mq/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
753) Diri virus əleyhinə vaksinlərə hansı aid deyil?
A) Adsorbsiya olunmuş difteriya, tetanus əleyhinə vaksin (ADT)

B) Qızılcaya qarşı

C) Məxmərəyə qarşı

D) Epidemik parotitə qarşı

E) Poliomielitə qarşı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
754) İmmunizasiyaya hansı halda icazə verilir?
A) Eksudativ kataral diatezdə

B) Hepatitdə

C) Kortikosteroidlərin günaşırı kicik və orta dozada verilməsi zamanı

D) Kəskin infeksion xəstəliklərdə

E) Xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsində
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
755) Göy öskürəyə qarşı vaksinasiyaya tam əks göstərişlərə aid deyil?
A) Xroniki otit

B) AGDT (Adsorbsiyaedilmiş göy-öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi), ilk dəfə vurulduqdan sonra 3 sutka ərzində epileptik tutmaların əmələ gəlməsi

C) AGDT (Adsorbsiyaedilmiş göy-öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi), vurulduqdan sonra 48 saat ərzində şokun inkişaf etməsi

D) Vaksinə qarşı ağır allerqik reaksiya

E) AGDT (Adsorbsiyaedilmiş göy-öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi), vurulduqdan sonra 7 sutka ərzində ensefalopatiyanın inkişafı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
756) İki yaşdan kicik uşaqlara hansı infeksiya törədicisinə qarşı vaksinasiya aparılır?
A) Stafilokok

B) Meninqokok

C) B- hemolitik streptokok

D) Streptokok

E) B tipli haemophilus influenzae
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
757) Göy öskürək, qızılca, epidemik parotit, məxmərəyə qarşı necə immunitet yaranır?
A) 3 aylıq

B) 9 aylıq

C) 6 aylıq

D) Bir illik

E) Ömürlük
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
758) Anada HBsAg aşkar edilərsə vaksindən əlavə yenidoğulmuş uşağa nə vurulur?
A) Hepatit B - ə qarşı immunoqlobulin

B) İnsan immunoqlobulini

C) Hepatit C qarşı immunoqlobulin

D) Tetanusa qarşı immunoqlobulin

E) Hepatit A qarşı immunoqlobulin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
759) Leykozla xəstələrdə Varicella-zoster virusu əleyhinə vaksin hansı xəstəliyin gedişini yüngülləşdirir?
A) Məxmərək

B) Qızılca

C) Skarlatina

D) Epidemik parotit

E) Su çicəyi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
760) Yenidoğulmuş (1 həftəlik) uşaqda əsasən nəyə nəzarət etmək lazımdır?
A) Hemoqlobinin səviyyəsinə

B) Psixomotor inkişafa

C) Boyun inkişafına

D) Nitqə


E) Çəkinin artmasına
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
761) Zahı qadınlarda əmizdirmənin ilk 2 - 3 sutkasında döş gilələri ağrılı olarsa nə etmək olmaz?
A) Qidalanma müddətini azaltmaq

B) Təmiz su ilə yumaq

C) Körpəni kiçik fasilələrlə əmizdirmək

D) Antibakterial məlhəmlə sarğı qoymaq

E) Döş giləsini daha yaxşı tutması üçün uşagın vəziyyətini dəyişmək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
762) Soyuducuda ana südünü hansı müddətdə saxlamaq olar?
A) 24 saat

B) 6 saat

C) 48 saat

D) 18 saat

E) 12 saat
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
763) Yenidoğulmuşlarda qarışığın sutkalıq dozası nə qədərdir?
A) 85 q/kq

B) 180 q/kq

C) 150 q/kq

D) 130 q/kq

E) 100 q/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
764) Körpəyə əlavə qida kimi ilkin olaraq nə verilməsi məsləhətdir?
A) Dəmir ilə zənginləşmiş sıyıqlar

B) Soya


C) Meyvə

D) Tərəvəz

E) Toyuq bulyonu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
765) İlkin olaraq hansı dişlər cıxır?
A) Köpək

B) Yan kəsici

C) Aşağı mərkəzi kəsici

D) Azı


E) Daimi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
766) Uşaqda narahatlığın və qıcıqlanmanın səbəbi dişlərin cıxması olarsa nə təyin etmək olar?
A) Tavegil

B) Diklofenak

C) Analgin

D) Baralgin

E) Parasetamol
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
767) Uşaqlarda qızdırmanın ən geniş yayılmış səbəbi hansıdır?
A) Anemiya

B) Endokrin pozğunluq

C) Hipoqlikemiya

D) Allergiya

E) Kəskin virus infeksiyaları
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
768) Hərarətin təcili olaraq salınması nə zaman vacibdir?
A) Anamnezdə febril qıcolma tutması olduqda

B) Zökəm


C) Pnevmoniya

D) Kataral angina

E) 5 yaşından böyük uşaqlarda KRX
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
769) Qızdırma zamanı istilikvermənı gücləndirmək məqsədi ilə uşağı nə ilə silmək lazımdır?
A) Duzlu su ilə

B) Naşatır spirti ilə

C) Spirt tərkibli maye

D) İlıq su ilə

E) Buzlu su ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
770) Parasetamolun təsir mexanizmi necədir?
A) Hərarətsalıcı və ağrıkəsici

B) Sedativ

C) Hormonal

D) Hipotenziv

E) Antihistamin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
771) Parasetamol hansı təsiri göstərmir?
A) Neyrotoksik

B) Nefrotoksik

C) Əlavə təsiri yoxdur

D) Hepatotoksik

E) Hemotoksik
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
772) İbuprofen necə təsir göstərir?
A) Hərarətsalıcı, ağrıkəsici və iltıhab əleyhinə

B) Spazmolitik, ağrıkəsici

C) İltıhab əleyhinə, sedativ

D) Sedativ, spazmolitik

E) Analgetik və hormonal
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
773) Virus infeksiyalı uşaqlarda qızdırma olduqda aspirinin istifadəsi nəyə səbəb ola bilər?
A) Layell sindromu

B) Malori-Veys sindromu

C) Baddi-Kiari sindromu

D) Rey sindromu

E) Kuşinq sindromu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
774) İki yaşdan aşağı uşaqda nəcisin bağırsaqda hərəkətini asanlaşdırmaq məqsədi ilə nə təyin edilmir?
A) Şirin çay qəbulu

B) Qliserinli şam

C) Anusu vazelinlə yağlanmış rektal termometrlə genəltmək

D) Səhər acqarnına bitki yağı içirtmək

E) Anusu vazelinlə yağlanmış barmağ ilə genəltmək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
775) İki yaşdan yuxarı uşaqda bərk nəcisin bağırsaqda hərəkətini yaxşılaşdırmaq ücün nə təyin edilmir?
A) Birdəfəlik qliserinli və ya bisakodil şamı

B) Natrium fosfatla imalə

C) Maqnezium sulfatla imalə

D) Daxilə 15 ml mineral yağ

E) Aktivləşdirilmiş kömür
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
776) Nəcis kütlələrinin həcminin çoxalması və yumşalması məqsədi ilə nə təyin edilmir?
A) Qara gavalı

B) Zoğal, nar şirəsi

C) Pomidor şirəsi

D) Zeytun yağı

E) Çoxlu maye qəbulu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
777) Senna ekstraktı hansı dozada verilir?
A) 1-5 aya qədər bir cay qaşığı sutkada 2 dəfə

B) 4-6 aya qədər bir cay qaşığı sutkada 1 dəfə

C) 2-10 aya qədər iki cay qaşığı sutkada 2 dəfə

D) 3-6 aya qədər iki cay qaşığı sutkada 1 dəfə

E) 1-12 aya qədər ½ cay qaşığı sutkada 2 dəfə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
778) Senna ekstraktı təsirindən nə baş verə bilər?
A) Hipertenzion sindrom

B) Hiperqlikemiya

C) Hemiparez

D) Qıcolma tutması

E) Bağırsaq sancısı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
779) Kicik yaşlı uşaqlarda anusun çatları zamanı nə təyin olunur?
A) Maqnezium sulfatla imalə

B) Sutkada 3 dəfə oturaq vanna

C) Natrium fosfatla imalə

D) Sabunlu su ilə imalə

E) Bisakodil şamı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
780) Kəskin rinit ağırlaşmazsa necə müddət davam edir?
A) 3 - 5 sutka

B) 6 – 7 sutka

C) 7 - 8 sutka

D) 10 sutka

E) 1- 2 sutka
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
781) Südəmər uşaqlarda zökəmin müalicə tədbirlərinə hansı aid deyi?
A) Yeməkdən və yuxudan əvvəl rezin armud ilə burundan selik sorulur

B) Bakterial infeksiyanın müalicəsi

C) Otağın havası dəyişilir

D) Nəmləşdirici və ya qazana isti su tökməklə otaq nəmləşdirilir

E) Uzun müddət burun damcısından istifadə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
782) Bir yaşdan yuxarı uşaqlarda rinitin müalicə tədbirlərinə hansı aid deyil?
A) Ehtiyatla burunu təmizləmək

B) Ağır zökəm zamanı simpatomimetiklərin istifadəsi

C) Simptomatik müalicə

D) Kamfora yağı damızdırmaq

E) Allergik rinitdə H1 blokatorların istifadəsi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
783) Qusmanın ağırlaşmasına aid deyil?
A) Hipovolemiya

B) Qida borusunun yırtığı

C) Dehidratasiya

D) Hipotoniya

E) Elektrolit pozğunluğu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
784) Kəllə-daxili təzyiqin yüksəlməsi zamanı qusmanın xarakteri necə olur?
A) Fəvvarəşəkilli

B) Aramsız

C) Qəhvə xıltı şəklində

D) Qanla qarışıq

E) Adi qusma
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
785) Hansı dərman maddəsi qusmanı provokasiya edir?
A) Heparin, baralgin

B) Teofillin, eritromisin

C) Fevarin, qlisin

D) Eritromisin, aspirin

E) Analgin, tetrasiklin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
786) Qusmanın müalicəsi zamanı uşağa necə müddətdən bir maye içirdilir?
A) 20-30 dəqiqədən bir 30-60 ml

B) 40 dəqiqədən bir 20-40 ml

C) iki saatdan bir 20 ml

D) 30-60 dəqiqədən bir 30-60 ml

E) 10-20 dəqiqədən bir 40ml
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
787) Bir yaşdan yuxarı uşaqda ishalın səbəbinə hansı aid deyil?
A) Sidik yollarının infeksiyaları

B) Kəllədaxili təzyiqin qalxması

C) Bağırsağın iltıhabı xəstəlikləri

D) Orta otit

E) Dərman maddələrinin qəbulu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
788) İshal zamanı anamnez topladıqda nə nəzərə alınmır?
A) Nəcisdə qanın olması

B) Nəcisisin konsistensiyası və həcmi

C) Uşağın ailə üzvlərində ishalın olması

D) Uşağın cinsi

E) Hərarətin olması
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
789) Bir yaşdan yuxarı uşaqda ishal zamanı 12-24 saat ərzində qusma baş verdikdə nə təyin edilir?
A) Reopoliqlukin

B) Jelatinol

C) Ət bulyonu

D) Elektrolit mayeləri qəbulu

E) Albumin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
790) Bir yaşdan yuxarı uşaqda ishal zamanı 12-24 saatdan sonra qusma dayanarsa, uşağa əlavə olaraq nə verilmir?
A) Laktoza ilə zənginləşmiş inək südü

B) Yağlı qida qarışığı

C) Qatıq, süzmə

D) Ana südü

E) Soya qarışıqları
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
791) İshal zamanı 24-48 saatdan sonra bir yaşdan yuxarı uşağın rasionuna nə əlavə olunmur?
A) Alma və kök şirəsinin qarışığı

B) Düyü sıyığı

C) Banan

D) Alma püresi

E) Yağsız qarabaşaq sıyığı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
792) Südəmər uşaqlarda süd yarasının əmələ gəlməsi nə ilə əlaqadar ola bilər?
A) Ana kofedən çox istifadə etdikdə

B) Daima əmzikdən istifadə

C) Əmizdirən ananın döş gilələri və döş ətrafı sahənin göbələklə zədələnməsi

D) Ananın çirkli əlləri

E) Uşağı çox isti bələmək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
793) Süd yarası zamanı ağız boşluğunu sağ və sol tərəfinə təyin edilən nistatinin dozası necədir?
A) 0,5-0,7 ml sutkada 3dəfə

B) 0,3-0,4 ml sutkada 2 dəfə

C) 1-2 ml sutkada 4 dəfə

D) 3 - 4 ml sutkada 2 dəfə

E) 0,1 – 0,2 ml sutkada 1 dəfə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
794) Uşağın rasionuna bərk qida daxil etdikdə, hansı biri ilə başlamaq daha məqsədəuyğundur?
A) Meyvə

B) Sıyıq


C) Tərəvəz

D) Şirələr

E) Şirniyyat
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
795) Yeni gəzməyə başlayan uşağa əlavə qida kimi səhər və axşam saatlarında hansı birinin verilməsi məsləhət deyil?
A) Kəsmik

B) Şokolad

C) Meyvə

D) Pendir

E) Yoqurt
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
796) Böyük yaşlı uşaqlar və yeniyetmələrdə baş ağrısı nə ilə müşaiyət olunmur?
A) Arterial hipertoniya

B) Qusma


C) Görmənin pozulması

D) Hərarətin qalxması ilə

E) Hərəki pozğunluqla
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə