Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Böyük yaşlı uşaqlarda miqren nə ilə müşayət olunmur?Yüklə 1,06 Mb.
səhifə12/18
tarix10.12.2016
ölçüsü1,06 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

797) Böyük yaşlı uşaqlarda miqren nə ilə müşayət olunmur?
A) İşıqdan qorxma

B) Qusma, dərinin avazıması

C) Alın gicgah nahiyəsində pulsasiya edici tutmaşəkilli ağrı

D) Ürək bulanma

E) Başda çəkic zərbəsini xatırladan ağrı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
798) Qarında psixogen xarakterli ağrılar adətən hansı yaşda rast gəlinir?
A) Yarımçıq doğulanlarda

B) Körpələrdə

C) Kicik yaşlı uşaqlarda

D) Yenidoğulmuşlarda

E) Məktəb yaşlı uşaqlarda
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
799) Valideyinlərin siqarət çəkməsi nəyə səbəb olmur?
A) Piylənməyə

B) Uşaqlar daha tez siqaret cəkməyə başlayır

C) Nikotin asıllığı yaranır

D) Hamiləlik zamanı dölün bətndaxili inkşafdan geri qalmasına

E) Uşağın yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası tez-tez rast gəlir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
800) Yeniyetmənin davranışına ən çox kim təsir edir?
A) Həmyaşıdı

B) Həkim


C) Qonşular

D) Qohumlar

E) Valideyin
Ədəbiyyat: Дж.Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер. с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
801) Reanimasiya tədbirlərinin nəticəsi hansı hallarda daha çox uğurlu olur?
A) Reanimasiya tədbirləri aparan şəxs fiziki cəhətdən güclü olarsa

B) Tənəffüs və ürək fəaliyyətinin dayanması diaqnozu nə qədər tez qoyulub, tədbirlər tez başlanarsa

C) Reanimasiya tədbirlərini bir nəfər apararsa

D) Reanimasiya tədbirləri açıq havada aparılarsa

E) Ilkin olaraq defibrilyatordan istifadə olunarsa
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
802) Xarici qıcıqlara qarşı reaksiya yoxdursa, reanimator hansı tədbiri aparmır?
A) Dərhal EEQ müayinəsi

B) Yuxu və bazu arteriyasında nəbzin olub-olmadığını yoxlayır

C) Ağızdan-ağıza iki yavaş nəfəs verir

D) Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyi təmin edir

E) Əgər zərərçəkənin reaksiyası yoxdursa, reanimasiya briqadası çağırır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
803) Reanimasiya briqadasında vəzifə bölgüsündə hansı yoxdur?
A) Köməkçi

B) EKQ müayinəsini aparan

C) Reanimasiya tədbirlərinin aparılmasında məsul olan cavabdeh şəxs

D) Dərman terapiyasını aparan

E) Fizioterapevtik müalicə aparan
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
804) Aşağıdakılardan hansı reanimasiya briqadasında cavabdeh olan şəxsin vəzifəsinə aid deyil?
A) Reanimasiya tədbirlərinin aparılmasında terapiyaya aid bütün məsələləri həll edir

B) Reanimasiya tədbirlərindən sonra xəstəyə müalicə kursu təyin edir

C) Vəzifə bölgüsünü aparır

D) ÜAR-nın düzgünlüyünü və effektivliyini qiymətləndirir

E) Gələn kimi ASV və ürəyin massajı ilə məşğul olacaq briqada üzvünü təyin edir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
805) Reanimasiya briqadasında dərman terapiyasını aparan şəxsin vəzifəsinə hansı biri aid deyil?
A) ÜAR-nın düzgünlüyünü və effektivliyini qiymətləndirmək

B) Dərman vasitələrini hazırlamaq

C) Dozanı və dərmanın yeridilmə vaxtını qeyd etmək

D) Aparılan diaqnostik tədbirləri qeyd etmək

E) Aparılan müalicə tədbirlərini qeyd etmək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
806) Reanimasiya tədbirlərinin aparılmasında cavabdeh olan şəxs hansı müayinənin aparılmasını mütləq bilməlidir?
A) Doppler

B) EKQ


C) Rentgenoloji

D) KT


E) EEQ
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
807) Tənəffüsə dəstək üçün istifadə olunan avadanlıqlara hansı aid deyil?
A) Ambu tənəffüs kisəsi

B) Defibrilyator, tonometr

C) Endotraxeal boru, müxtəlif ölçülü larinqoskop

D) Oksigen, sorucu, burun və ağız hava ötürücüləri

E) Endotraxeal boru üçün ötürücü
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
808) Hansı avadanlıq damarların kateterizasiyası üçün işlənilmir?
A) Jqut, plastr

B) Oksigen, sorucu

C) Sümükdaxili yeridilmə üçün iynələr

D) Damar kateterləri, şprislər

E) Venaseksiya üçün dəst
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
809) Ürək və ağciyər reanimasiyası ( ÜAR) zamanı uşaqlarda işlənilən adrenalinin 1:10 000 %-li məhlulunun dozası nə qədərdir?
A) 0,3 ml/kq v/d

B) 0,2 ml/kq v/d

C) 0,8 ml/kq v/d

D) 0,1 ml/kq v/d

E) 0,2 ml/kq ə/d
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
810) Hansı halda adrenalinin işlənilməsi əks göstərişdir?
A) Bronxial astma tutması

B) Asistoliya

C) Ateroskleroz

D) Defibrilyasiyadan əvvəl kiçik dalğalı fibrilyasiyanı böyük dalğalıya çevirmək

E) Anafilaktik şok
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
811) Bradikardiya zamanı atropinin dozası nə qədərdir?
A) 0,08 mq/кq -vena daxilinə

B) 0,01 mq/кq -vena daxilinə

C) 0,06 mq/кq -vena daxilinə

D) 0,02 mq/кq vena daxilinə

E) 0,04 mq/кq -vena daxilinə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
812) Metabolik asidozu aradan qaldırmaq üçün hansı məhluldan istifadə olunur?
A) 5%-li qlükoza

B) Kalsium qlükonat

C) Natrium hidrokarbonat

D) Kalium xlorid

E) Maqnezium sulfat
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
813) Amerika Kardioloji Assosiasiyasının tövsiyyəsinə görə reanimasiya tədbirlərinə aid olmayan hansıdır?
A) Defibrilyasiyanın aparılması

B) Ürəyin qapalı massajı

C) Süni tənəffüsün verilməsi

D) Ağız boşluğunu kor – koranə təmizləmək

E) Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin bərpası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
814) Onurğanın boyun hissəsinin travmasına şübhə olduqda hansı tədbir aparılır?
A) Xəstə üzü üstə uzadılır

B) Onurğanın boyun hissəsinin immobilizasiyası

C) Onurğanın boyun hissəsinə sarğı qoyulur

D) Xəstənin boynunun altına mütəkkə qoyulur

E) Xəstə böyrü üstə uzadılır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
815) Hansı tədbir yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin təmin olunmasında tövsiyyə olunmur?
A) Ağız-udlaq rezin armudun köməyi ilə təmizləmək

B) Ağız-udlaqı barmaqla kor-koranə təmizləmək

C) Ağız-udlaq sorucunun köməkliyi ilə təmizləmək

D) Orotraxeal hava ötürücüdən istifadə etmək

E) İntubasiya etmək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
816) Dilin qatlanması nəticəsində baş verən obstruksiya zamanı hansı tədbir aparılır?
A) Ağız boşluğunu kor – koranə təmizləmək

B) Xəstə sol böyrü üstə uzadılır

C) Alt çənə önə çəkilir və çənə yuxarı qaldırılır

D) Xəstə sağ böyrü üstə uzadılır

E) Xəstə arxası üstə uzadılır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
817) Tənəffüs yollarının keçiriciliyini yaxşılaşdırmaq üçün hansı tədbir aparılmır?
A) Uşaqlarda başın arxaya güclü çevrilməsi

B) Başın orta xətt üzrə yerləşdirilməsi

C) Oral hava ötürücüdən istifadə

D) Nazotraxeal hava ötürücüdən istifadə

E) Ənsənin altına bir neçə dəfə qatlanmış dəsmal qoyulması
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
818) Ağciyərlərin süni ventilyasiyası hansı metodla aparılmır?
A) Oksigen balonu ilə

B) Tənəffüs kisəsi və maska ilə

C) Traxeyanın intubasiyası ilə

D) Ağızdan - ağıza metodu ilə

E) Ağızdan buruna
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
819) ÜAR apararkən hansı dərman vasitəsi endotraxeal yeridilir?
A) Prednizalon

B) Natrium bikarbonat

C) Adrenalin

D) Kalsium qlükonat

E) Qlükoza
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
820) ÜAR zamanı reanimasiya briqadası gəldikdən sonra hansı tədbir aparılmır?
A) Bədən hərarəti ölçülür

B) Komputer tomoqrafiya müayinəsi

C) Vena kateterizə edilir

D) Qısa anamnez toplanır

E) Fizikal müayinə aparılır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
821) Periferik venaların kateterizasiyasında hansı venadan istifadə olunmur?
A) Ayağın dərialtı venalar

B) Gicgah venaları

C) Biləyin arxa səthindəki venalar

D) Bud venaları

E) Dirsək venası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
822) ÜAR zamanı venaların kateterizasiyası 1-2 dəqiqə ərzində mümkün olmadıqda iynə hara yeridilir?
A) İncik sümüyünün proksimal hissəsinə

B) Döş sümüyünün proksimal hissəsinə

C) Bud sümüyünün proksimal hissəsinə

D) Bud sümüyünün distal hissəsinə

E) İncik sümüyünün distal hissəsinə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
823) Mərkəzi venaya kateter hansı metodla yeridilir?
A) Vişnevski

B) Seldinger

C) Sellik

D) Safar


E) Heymlik
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
824) Asistoliya zamanı hansı yeridilir?
A) Kalsium xlorid

B) Kalsium qlükonat

C) Adrenalin

D) Qlükoza

E) Natrium bikarbonat
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
825) Hemodinamiki pozğunluğa səbəb olan qulaqcıq taxikardiyasında sinxron kardiyoversiya hansı enerji ilə aparılır?
A) 0,1 C/kq

B) 0,15 C/kq

C) 1 C/kq

D) 0,25-0,50 C/kq

E) 2 C/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
826) Mədəcik taxikardiyasında sinxron kardiyoversiya hansı enerji ilə aparılır?
A) 2 C/kq

B) 1 C/kq

C) 4 C/kq

D) 7 C/kq

E) 5 C/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
827) Defibrilyasiya apararkən elektrodlara kontakt üçün hansı sürtülmür?
A) Fizioloji məhlulda isladılmış tənzif

B) Bitki yağı

C) Xüsusi krem

D) Xüsusi məlhəm

E) Xüsusi gel
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
828) Reanimasiya tədbirlərinin effekt verməməsinin səbəbi hansı ola bilməz?
A) Hipertermiya

B) Ağır metabolik pozğunluqlar

C) Zəhərlənmə

D) Ağır hipovolemiya

E) Ürəyin tamponadası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
829) ÜAR zamanı hansı fəsad ola bilməz?
A) Qabırğa sınığı

B) Onurğanın sınığı

C) Ürəyin tamponadası

D) Fəsadlaşmış hemotoraks

E) Fəsadlaşmış pnevmotoraks
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
830) Uğurlu ÜAR-dan sonra ürək-damar sisteminin ətraflı monitorinqində hansına diqqət yetirilməsi vacib deyil?
A) Dövranedən qanın həcmi

B) Daim EKQ nəzarəti

C) Qanda hemoqlobinin səviyyəsi

D) AT səviyyəsi

E) Mərkəzi venoz təzyiqin səviyyəsi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
831) Uğurlu ÜAR-dan sonra tənəffüs sisteminin ətraflı monitorinqində nəyə diqqət yeirilməsi vacib deyil?
A) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasına

B) Arterial qandakı qazlara

C) Pnevmotoraks və qabırğa sınığının istisnasına

D) Tənəffüsün döş və ya qarın tipli olmasına

E) Ventilyasiyanın qiymətləndirilməsinə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
832) Uğurlu ÜAR-dan sonra xəstədə hansı hallar yaranmır?
A) Epileptik tutmalar

B) Damar daxili laxtalanma sindromu

C) İş qabiliyyətinin dərhal bərpası

D) Mədə-bağırsaq traktının hipoksik zədələnməsi

E) Böyrəklərdə kəskin kanalcıq nekrozu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
833) Uşaqlarda baş verən şok haqqında hansı fikir doğru deyil?
A) Uşaqlarda kompensator mexanizmlər qeyri- effektiv işləyir

B) Şok böyüklərə nisbətən uşaqlarda özünü zəif göstərir

C) Şok zamanı ürəyin gücü toxumaların metabolik tələbatını təmin edə bilmir

D) Arterial təzyiqin enməsi son mərhələdə yaranır ki, bu dövrdə şok müalicəyə tabe olmur

E) Diaqnoz qoymaq üçün ətraflı anamnez və fizikal müayinə tələb olunur
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
834) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəblərinə hansı aid deyildir?
A) Beyinə qansızma

B) Fetoplasentar transfuziya

C) Ciftə qan sızma

D) Anadan gəlmə ürək qüsuru

E) Feto-fetal transfuziya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
835) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəblərinə hansı aid deyildir?
A) Tireotoksikoz

B) Göbək yırtığı

C) Onurğa beyni yırtığı

D) Qastroenterit

E) Qarın divarının anadangəlmə bitişməməsi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
836) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipervolemik şokun yaranma səbəblərinə aid deyildir?
A) Anadan gəlmə ürək qüsuru

B) Virus infeksiyası

C) Qastroenterit

D) Sepsiz, hipoqlikemiya

E) Endokardial fibroz
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
837) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəbi hansıdır?
A) Onurğa beyni yırtığı

B) Anadan gəlmə ürək qüsuru

C) Paroksizmal mədəciküstü taxikardiya

D) Dərman zəhərlənməsi

E) Sepsiz
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
838) Bir aylıqdan böyük uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəbi deyil?
A) Şəkərli diaber

B) Ağır yanıq

C) Aortal stenoz

D) Qastroenterit

E) Şəkərsiz diabet
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
839) Şok zamanı fizikal müayinədə hansı tədbir aparılmır?
A) Nəbz, ürək tonları, tənəffüsün sayı, A/T təyini

B) Huşun səviyyəsi və bəbəklərin işığa reaksiyası

C) Ürəyin perkussiyası

D) Ağ ciyərlərin auskultasiyası

E) Çəki və hərarətin ölçülməsi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
840) Şok zamanı laborator və instrumental müayinələrdən hansı keçirilmir?
A) Arterial qanda qazların təyini

B) Toksikoloji müayinə

C) Elektroensefaloqrafiya

D) Qanın ümumi müayinəsi

E) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasında ürəyin ölçüsü
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
841) Şok zamanı hansının monitorinqi aparılmır?
A) Arterial təzyiq

B) Bədən çəkisinə nəzarət

C) Tənəffüsün sayı

D) Nəbzə nəzarət

E) Hərarət
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
842) Uşaqlarda şok zamanı arterial təzyiqin monitorinqinin ən yaxşı üsulu hansıdır?
A) Dizaltı venanın kateterizasiyası

B) Bud venasının kateterizasiyası

C) Qara ciyər venasının kateterizasiyası

D) Dirsək venasının kateterizasiyası

E) Arteriyanın kateterizasiyası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
843) Şokun müalicəsində hansı tədbir aparılmır?
A) Vazopressorların təyini

B) Bəzən intubasiya aparmaq

C) Mütləq oksigenin təyini

D) Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin təmini

E) Dehidratasiya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
844) Şok zamanı ürək çatışmazlığı əlamətləri olmadıqda hipovolemiya hansı ilə aradan qaldırılır?
A) Fizioloji məhlul 10-20 ml/kq dozada

B) 4%-li natrium bikarbonat məhlulu

C) 1%-li kalium xlorid məhlulu

D) Jelatinol

E) 40%-li qlükoza məhlulu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
845) Şok zamanı mərkəzi venoz təzyiq 5 mm c/s-dan aşağı olarsa məhlulun yeridilməsi nə vaxtadək davam etdirilir?
A) Mərkəzi venoz təzyiq 5 mm c/s-u keçənədək

B) Mərkəzi venoz təzyiq 10 mm c/s-u keçənədək

C) Mərkəzi venoz təzyiq 50 mm c/s-u keçənədək

D) Mərkəzi venoz təzyiq 20 mm c/s-u keçənədək

E) Mərkəzi venoz təzyiq 15 mm c/s-u keçənədək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
846) Şok zamanı mərkəzi venoz təzyiq 5 mm c/s-dan yuxarı olarsa hansı tədbir aparılmır?
A) Svan-Hans keteterinin qoyulması

B) İnotrop və vazopressor vasitələrin təyini

C) Sidik qovucuların təyini

D) ExoKQ-nin köməyi ilə mədəciklərin funksiyasını qiymətləndirilməsi

E) Miokardit, ürəyin tamponadası, metabolik pozğunluqlar, aritmiyaların istisnası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
847) Şokun müalicəsində istifadə olunan vazopressorlara aid deyildir?
A) İzoprenalin

B) Dofamin

C) Eufillin

D) Dobutamin

E) Oradrenalin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
848) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası hansının nəticəsində ola bilməz?
A) Qırtlağın parezi və iflici

B) Yad cismin aspirasiyası

C) Travma, infeksiya, allergiya zamanı toxumaların ödemi

D) Anatomik defekt

E) Kataral angina
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
849) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası zamanı anamnezdə hansına diqqət yetirilmir?
A) Xəstənin irqi mənsubiyyətinə

B) Simptomların xarakter və dinamikası

C) Dərman vasitələrinin qəbulu

D) Xəstəliyin başlanması (kəskin və ya yarım kəskin)

E) Allergiya və digər səbəblər
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
850) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası zamanı fizikal müayinədə hansı tədbir aparılmır?
A) Xəstənin bədən çəkisi təyin edilir

B) Oksigenasiya qiymətləndirilir

C) Ventilyasiya qiymətləndirilir

D) Müayinə tez aparılır

E) Obstruksiyanın səbəbi və səviyyəsi müəyyən edilir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
851) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyasında ümumi baxış zamanı hansı biri hipoksiyanın əlaməti deyil?
A) Dərialtı emfizema

B) Huşun pozğunluğu

C) Avazıma

D) Sianoz

E) Həyəcanlılıq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
852) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyasında hansı təyin edilmir?
A) Saatbasaat diurez

B) Tənəffüsün sayı

C) Bədən hərarəti

D) Ürək vurğularının sayı

E) Arterial təzyiq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
853) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası ağır olarsa nə müşahidə olunur?
A) Bradikardiya, arterial hipertoniya

B) Taxikardiya, taxipnoye

C) Taxipnoye, arterial hipertoniya

D) Arterial hipotoniya, bradikardiya

E) Taxikardiya, arterial hipertoniya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
854) Epiqlottitə xarakterik olmayan xüsusiyyətlər hansıdır?
A) Bakterial infeksiyadır

B) Viruslar tərəfindən törədilir

C) Qırtlaq qapağının iltihabları

D) Tez proqressivləşir

E) Tənəffüs yollarının tam obstruksiyasına gətirib çıxarır
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
855) Epiqlottitin etiologiyasında əsas yeri hansı tuturdu (95% halda)?
A) Haemophilus influenzae B tipi

B) Streptokokk A qruppu

C) Pnevmokokk

D) Corinebacterium difteriae

E) Mukobakterium tuberkulosis
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
856) Epiqlottit xəstəliyinin əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Dəridə polimorf səpkilər

B) Alt çənənin önə, boynun arxaya qatlanması

C) Kəskin yaranan və proqressivləşən tənəffüs çətinləşməsi

D) Disfagiya, ağız suyu ifrazının artması

E) Qızdırma, intoksikasiya, stridor
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
857) Epiqlottit ən çox hansı yaşda yaranır?
A) 1 – 2 yaşda

B) 12-14 yaşda

C) 3-6 yaşda

D) 7-8 yaşda

E) 8-10 yaşda
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
858) Iki yaşdan aşağı uşaqlarda epiqlottit ən çox hansı ilə differensasiya edilməlidir?
A) Kəskin pnevmoniya ilə

B) Kəskin bronxitlə

C) Kəskin larinqotraxeobronxitlə

D) Udlaq arxası abseslə

E) İrinli angina ilə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
859) Epiqlottitin diaqnozunun müəyyən edilməsində hansı fikir səhvdir?
A) Diaqnoz larinqoskopun köməkliyi ilə təsdiq olunur

B) Tənəffüs yollarının keçiriciliyi bərpa edilmədən müayinə aparılmır

C) Diaqnoz fibrobronxoskopun köməkliyi ilə təsdiq olunur

D) İstənilən fizikal müayinə tənəffüs yollarının obstruksiyasına səbəb ola bilir

E) Diaqnoz yalnız xəstənin anamnez və şikayətinə əsasən qoyulur
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
860) Epiqlottitin ilkin diaqnozu nəyin əsasında qoyulur?
A) Labarotor müayinənin

B) Ultra səs müayinəsinin

C) Kliniki əlamətlərin

D) Anamnezin

E) Rentgenoloji müayinənin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
861) Epiqlottit diaqnozunu təsdiq etmək üçün aparılan rentgenoqrafiya zamanı hansı düzgün sayılmır?
A) Boynun rentgenoqrafiyası düz proyeksiyada aparılır

B) Rentgenoqrafiya zamanı traxeyanın intubasiyasına hazır olmalı

C) Boynun yan proyeksiyada rentgenoqrafiyası aparılır

D) Erkən yaşlı uşaqlarda müayinə zamanı başın vəziyyətinə ciddi nəzarət olunur

E) Rentgenoqrafiya zamanı traxeostomiyaya hazır olmalı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə