Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Yarımçıqdoğulmuşlarda retrolental fibroplaziyaya hansı səbəb ola bilər?Yüklə 1,06 Mb.
səhifə14/18
tarix10.12.2016
ölçüsü1,06 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

935) Yarımçıqdoğulmuşlarda retrolental fibroplaziyaya hansı səbəb ola bilər?
A) soyuma

B) hipoqlikemiya

C) ifrat oksigen terapiyası

D) hipoksiya

E) qida çatmamazlığı
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
936) Vaxtında doğulmuş yenidoğulmuşlarda fizioloji sarılıq nə vaxt baş verir?
A) Həyatın 4-5 günündə

B) Həyatın müxtəlif günündə

C) Həyatın 1-2 günündə

D) Həyatın 2-3 günündə

E) Həyatın 5-6 günündə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
937) Fototerapiya ilə birlikdə patogenetik cəhətdən təyin olunur:
A) Albumin

B) Qlükoza damcı üsulu ilə

C) Plazma

D) Kokarboksilaza

E) Hidrokortizon
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
938) Əsasən qeyri-düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsilə şərtlənən hiperbilirubinemiya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Hepatit C

B) Hemolitik xəstəlik

C) Öd çıxarıcı yolların atreziyası

D) Hepatit A

E) Fetal hepatit
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
939) Yeni doğulmuşlarda konyuqasion sarılıq baş verir
A) Həyatın 7 – ci günü

B) Həyatın 5 – ci günü

C) Həyatın 1 günü

D) Həyatın 14 –cü günü

E) Həyatın 3 günü
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
940) Hemolitik və konyuqasion hiperbilirubinemiyaların differinsial diaqnostikasında hansı göstərici nəzərə alınmalıdır?
A) Qeyri - düz biluribinin səviyyəsi

B) Retikulositlərin miqdarı

C) Monositlərin miqdarı

D) Amilazanın səviyyəsi

E) Leykositlərin miqdarı
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
941) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi nə ilə əlaqədar ola bilər?
A) Bətndaxili infeksiya ilə

B) Anadangəlmə enzimopatiya

C) Bilirubin konyuqasiyasının pozulması ilə

D) Hemoqlobinopatiya

E) İmmunoloji konfliktdə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
942) Nüvə sarılığının əlamətləri nə vaxt təzahür ola bilər?
A) Həyatın qırx beşinci günü

B) Həyatın birinci ayında

C) Həyatın ikinci ayında

D) Həyatın iyirminci günü

E) Həyatın birinci həftəsində
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
943) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyində sarılıq nə zaman təzahür edir?
A) Həyatın beşinci günündə

B) Həyatın dördüncü günündə

C) Həyatın ikinci günündə

D) Həyatın birinci günündə

E) Həyatın üçüncü günündə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
944) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin proqnozu nə ilə müəyyən edilir?
A) Qeyri – düz və düz bilirubinlərin yüksəlməsinə görə

B) Qeyri – düz bilirubinin miqdarının artmasına görə

C) Uşağın yetkinlik dərəcəsinə görə

D) Hemolitik xəstəliyin etiologiyasına görə

E) Düz bilirubinin miqdarının artmasına görə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
945) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin sarılıqlı formasının xarakterik klinik simptomu hansıdır?
A) Dalağın kiçilməsi

B) Dərinin çəhrayı çalarda olması

C) Anemiya

D) Qaraciyərin kiçilməsi

E) Ödemin olması
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
946) Yenidoğulmuş uşaqlarda hemolitik xəstəliyin klinikasına aid deyil
A) Eritroblastoz

B) Hemorragik səpkilər

C) Hepatosplenomeqaliya

D) Qrefe simptomu

E) Sarılıq
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
947) Nüvə sarılığının klinik əlamətinə hansı aiddir?
A) Ekzoftalm

B) Günəşin batması simptomu

C) Əzələ hipotoniyası

D) Böyük əmgəyin sakitliyi

E) Əzələ distoniyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
948) Yenidoğulmuş uşaqlarda hemolitik xəstəliyi hansı xəstəlik ilə fərqləndirmək lazımdır?
A) Konyuqasiya sarılığı

B) Toksik hepatitlə

C) Damar daxili laxtalanma sindromu ilə

D) Perinatal ensefalopatiya ilə

E) Yeni doğulmuş uşaqların hemorragik xəstəliyi ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
949) Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin sarılıqlı forması zamanı ən təhlükəli fəsadlaşmaya hansı aiddir?
A) MSS- nin zədələnməsi

B) Böyrəklərin zədələnməsi

C) Ürək çatışmazlığı

D) Qaraciyərin zədələnməsi

E) Anemiya
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
950) Aşağıdakı göstəricilərdən ABO sistemi üzrə yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinə uyğun olanı qeyd edin:
A) Uşaqda mikrosferositoz

B) Ananın qanında Anti-A və Anti-B immun əkscisimciklərin aşkar edilməsi

C) Anada 0 ( I) ,uşaqda A (II) və ya B (III) qan qrupunun olması

D) Uşaqda eritrositlərin osmotik rezistentliyin azalması

E) Düz Kumbs testin müsbət olması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997. (N)
951) Yenidoğulmuşların fizioloji sarılığının əsas səbəbi:
A) Qanın qatılaşması

B) Hipoqlikemiya

C) Hemoliz

D) Qlukoronil transferazanın fəallığının azalması

E) Xoleostaz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
952) Yenidoğulmuşun beyin qan dövranının pozulmasının I dərəcəsi zamanı hansı əlamətlər meydana çıxır?
A) Huşun pozulması

B) Əlin əsməsi, hiperrefleksiya, əzələ distoniyası

C) Qıcolma, hiporefleksiya, əlin əsməsi

D) Əzələ distoniyası, hipotoniya, əzginlik

E) Ənsə əzələsinin rigidliyi
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
953) Yeni doğulmuşlarda III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:
A) Reflekslərin olmaması

B) Ekzoftalm

C) Sarılıq

D) Hipperrefleksiya

E) Əzələlərin hipertonusu
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
954) Yeni doğulmuşlarda III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:
A) Sarılıq

B) Hiperrefleksiya

C) Ekzoftalm

D) Əzələlərin hipertonusu

E) Tənəffüs və ürək döyüntülərinin ritminin pozğunluğu
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
955) Kəllədaxili qansızma diaqnozunun təsdiq olunması üçün bu müayinəni keçirmək lazımdır?
A) Sidikdə diastazanın miqdarını təyin etmək

B) Lümbal punksiya

C) Qanda şəkərin miqdarını təyin etmək

D) Göz dibinin müayinəsi

E) Kəllənin rentgenoqramması
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
956) Kəllədaxili qanaxma diaqnozunun təsdiq olunması üçün hansı müayinəni keçirmək lazımdır?
A) Kəllənin rentgenoqramması

B) Nüvə-maqnit rezonansı

C) Sidikdə diastazanın miqdarını təyin etmək

D) Qanda şəkərin miqdarını təyin etmək

E) Göz dibinin müayinəsi
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
957) Kəllədaxili qanaxma diaqnozunun təsdiq olunması üçün hansı müayinəni keçirmək lazımdır?
A) Göz dibinin müayinəsi

B) Kəllənin rentgenoqramması

C) Neyrosonoqrafiya

D) Sidikdə diastazanın miqdarını təyin etmək

E) Qanda şəkərin miqdarını təyin etmək
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
958) 5-6 günlük yenidoğulmuş uşaqlarda qıcolma tutması baş verdikdə ilk növbədə aşağıdakılardan hansı inkar edilməlidir?
A) Metobolik pozğunluqlar

B) MSS – nin doğuş travması

C) İrinli meningit

D) Baş beynin inkişaf qüsuru

E) Virus ensefaliti
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997
959) Böyüklərə nisbətən erkən yaşlı uşaqlarda beyin qan təchizatı və qan axını necədir?
A) Qan təchizatı zəifdir ,qan axını yaxşıdır

B) Qan təchizatı zəifdir,qan axını zəifdir

C) Qan təchizatı yaxşıdır,qan axını yaxşıdır

D) Böyüklərdə və uşaqlarda beyin qan təchizatı eynidir

E) Qan təchizatı yaxşıdır,qan axını zəifdir
Ədəbiyyat: П.Н.Гудзенко. Детские болезни. «Медицина», Москва, 1984.
960) Anadangəlmə ürək qüsuru ən çox hansı infeksiyada rast gəlinir?
A) Toksoplazmozda

B) Listeriozda

C) Herpesdə

D) Sifilisdə

E) Məxmərəkdə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
961) Kontaminasion, qalxan yoluxma yolları bətn daxili infeksiyalardan əsasən hansı üçün xarakterikdir?
A) Listerioz

B) Məxmərək

C) Herpes virusu

D) Sitomeqalovirus

E) Toksoplazmoz
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
962) Hansı bətndaxili infeksiyalar zamanı interstisial pnevmoniyaya rast gəlinir?
A) Mikoplazma

B) Herpetik

C) Toksoplazma

D) Sitomeqalovirus

E) Sifilitik
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
963) Fetal hepatit diaqnozu nə ilə təsdiq olunur?
A) Düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsi

B) Hiperkaliemiya

C) Qalıq azotunun səviyyəsinin yüksəlməsi

D) Qeyri– düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsi

E) Transaminazanın aktivliyinin azalması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
964) Anadangəlmə məxmərək üçün daha xarakterik fəsadlaşma hansıdır?
A) Xorioretinit

B) Hemorragik sindrom

C) Miokardit

D) Tuberoz skleroz

E) Katarakta
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
965) Koksaki virusu ilə törənən enterovirus infeksiyası üçün xarakter fəsadlaşma hansıdır?
A) Xorioretinit

B) Katarakta

C) Stomatit

D) Hemorragik sindrom

E) Miokardit
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
966) Hansı bətndaxili infeksiyada konyunktivit daha çox rast gəlinir?
A) Toksoplazmoz

B) Xlamidioz

C) Sitomeqaliya

D) Mikoplazmoz

E) Herpes
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
967) Yenidoğulmuş uşaqda bətndaxili listerioz diaqnozunu qoymaq üçün əhəmiyyətli deyil?
A) İgG və İgM - nin səviyyəsi

B) Anada hamilə vaxtı hərarətin titrəmə ilə yüksəlməsi və pielit əlamətləri

C) Ananın anamnezində hamiləliyin 5-ci ayından sonra özbaşına düşüklərin olması

D) Ananın 1ci qan qrupuna aid olması

E) Ananın heyvanlarla təması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
968) Aktiv vərəmi olan anadan dölün əsas yoluxma yolunu göstərin.
A) Qalxan

B) Cift vasitəsilə

C) Ata və ananın cinsi hüceyrələri vasitəsilə

D) Bronx, ağciyər

E) Döl doğuş yollarından kecərkən
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
969) Anadangəlmə sifilisdə döldə ilk növbədə hansı orqan zədələnir?
A) Böyrəklər

B) Qaraciyər

C) Dəri və selikli qişalar

D) Mərkəzi sinir sistemi

E) Sümüklər
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
970) Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyasının ən dəqiq əlaməti hansıdır?
A) Osteoporoz

B) Xorioretinit

C) Likvorda, ağız suyunda, sidikdə xarakterik hüceyrələrin aşkar olunması

D) Beyin toxumasında kalsifikatların aşkar olunması

E) Meninqoensefalit
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
971) Anadangəlmə toksoplazmozun simptomlarına aid deyil:
A) Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi(meninqoensefalit,hidrosefaliya qıcolma sindromu)

B) Psixi inkişafdan geri qalma

C) Oynaqların zədələnməsi

D) Daxili orqanların zədələnməsi

E) Xorioretinit
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
972) Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyasına şübhə yaradan simptomlardan hansı aid deyil?
A) Vaxtından əvvəl doğuş

B) Böyrəküstü vəzinin çatmamazlığı

C) Xorioretinit

D) Mikrosefaliya , inkişafdan geri qalma

E) Hepatosplenomeqaliya , çox hallarda – sarılıqla
Ədəbiyyat: N.M.Hüseynova, M.Q.Qurbanov. Uşaq infeksion xəstəlikləri. "MBM" MMC", Bakı, 2005.
973) Yeni doğulmuş uşaqlarda hemorragik xəstəliyin ilk klinik əlamətinə hansı aiddir?
A) Selikli qişalardan qanaxma

B) Ekzoftalm

C) Hemartroz

D) Qan azlığı

E) Kəllədaxili qansızma
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
974) Hemorragik xəstəliklə doğulmuşlarda hansı müayinələr lazımdır?
A) Kaproqramma

B) Tromboelastoqram

C) Qanın biokimyəvi analizi

D) Qanın ümumi analizi,trombositlər,qanın laxtalanma vaxtı,qanaxma vaxtı

E) Sidiyin ümumi analizi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
975) İzoimmun trombositopenik purpura ilə yenidoğulmuşlarda hansı müayinə informativ deyil ?
A) Hemosindrom ilə ümumi qan azlığı

B) Ananın və uşağın qanında antitrombositar antitelin müəyyən edilməsi

C) Koaquloqramma

D) Ananın qan zərdabı ilə uşağın trombositlərinin aqlyutinasiya reaksiyası

E) Qanın biokimyəvi analizi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
976) Trombositlərin yüksək sürətlə dağılması nəticəsində irsi trombositopeniya hansı sindroma aiddir?
A) Viskotta – Oldriç sindromu

B) Fankoni anemiyası

C) Fenilketonuriya

D) Şerşevski-Terner sindromu

E) Daun sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
977) Yenidoğulmuş uşaqlarda ikincili (simtomatik) trombositopeniya nə vaxt təsadüf olunur?
A) Viskotta - Oldriç sindromu

B) Fankoni anemiyası

C) İzoimmun trombositopenik purpura zamanı

D) Daun sindromunda

E) Bətndaxili yoluxma
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
978) Yenidoğulmuş uşaqlarda ikincili hemoragik xəstəlik nə vaxt inkişaf edə bilər?
A) Ensefalopatiya zamanı

B) VII faktorun irsi çatışmamazlığı

C) Trombositopeniyada

D) Pnevmoniyada

E) Qaraciyər parenximasının zədələnməsi zamanı
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
979) Ananın qan itirməsinin feto-diaqnostikası üçün istifadə olunur.
A) Yeni doğulmuş uşaqlarda eritrosit morfologiyasının qiymətləndirilməsi

B) Ananın qan yaxmasının Kleyxaueru –Betke üsuluna əsasən rənglənməsi

C) Kumbs reaksiyası

D) Apt testi

E) Ht–nın səviyyəsinin müəyyən edilməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
980) Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:
A) Bilirubinemiya

B) Hemoqlobin və eritrositlərin kəskin azalması

C) Splenomeqaliya

D) Hepatomeqaliya

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
981) Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:
A) Hipovolemik sok

B) Bilirubinemiya

C) Hepatomeqaliya

D) Splenomeqaliya

E) Hemoqlobin və eritrositlərin kəskin azalması
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
982) Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:
A) Hemoqlobin və eritrositlərin kəskin azalması

B) Splenomeqaliya

C) Retikulositlərin normal səviyyəsi

D) Bilirubinemiya

E) Hepatomeqaliya
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
983) Yenidoğulmuşlarda hemolitik anemiya üçün xasdır.
A) Hemorragik sindrom

B) Selikli qişanın solğunluğu

C) Böyrək çatışmazlıgı

D) Böyrəklərin funksional pozğunluğu

E) Ürək-damar çatışmazlığı
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
984) Yenidoğulmuşlarda hansı halda qazanılmış hemolitik anemiya inkişaf edə bilər?
A) Mərmər dəri xəstəliyi

B) Yayılmış damar daxili laxtalanma sindromu

C) Böyrək çatışmazlıgı olduqda

D) α-talassemiya olduqda

E) Piruvatkınaza defisiti
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
985) Yenidoğulmuşlarda eritropoezin azalmasından əmələ gələn anemiya hansı üçün xasdır?
A) Blekfin-Dayemond sindromu

B) Hemofiliya

C) Feto-fetal qanitirmə

D) Transplasentar trombositopenik purpura

E) Anadangəlmə hepatit
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
986) Yenidoğulmuşlarda eritropoezin azalmasından əmələ gələn anemiya hansı üçün xasdır?
A) Anadangəlmə hepatit

B) Feto-fetal qanitirmə

C) Hemofiliya

D) Bətndaxili infeksiya

E) Transplasentar trombositopenik purpura
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
987) Yarımçıqdolulmuş uşaqlarda qanın formulunda birinci çarpazlaşması nə vaxt baş verir?
A) Həyatın 6 –cı günü

B) 7-10 günlüyündən sonra

C) Həyatın – 5-ci günü

D) Həyatın 4 –cü günü

E) 21-ci gündə
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов. Неонатология. «Питер», Санкт-Петербург 2002
988) Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının yoluxucu xəstəliklərinə aid deyil:
A) göbək venasının flebiti

B) öd və sidik axarının kistası

C) göbək ciyəsinin qanqrenası

D) fleqmanoz omfalit

E) nekrotik omfalit
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
989) Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının infeksion xəstəliklərinə aiddir:

1. nəm göbək

2. amniotik göbək

3. göbək venasının flebiti

4. öd və sidik axarının svişi

5. öd və sidik axarının kistası
A) 2, 4

B) 1, 3


C) 1, 4

D) 2, 5


E) 3, 5
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
990) Yenidoğulmuşlarda sepsisin müalicəsi zamanı aşağıdakı prinsiplərdən istifadə olunur:
A) antibakterial, infuzion, hemotransfuzia

B) antibakterial, infuzion, immunkorreksiyaedici terapiya

C) infuzion, antibakterial, immundepressiv terapiya

D) antibakterial, infuzion terapiya, hepatoprotektorlar

E) antibakterial, antihemorragik
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
991) Yenidoğulmuşların sepsisində infeksion toksikoz dövründə qanın biokimyəvi analizi üçün hansı səciyyəvidir?
A) seromukoidın azalması

B) difenilanin sınağının azalması

C) «C» - reaktiv zülalın kəskin azalması

D) qələvi fosfatazanın artması

E) disproteinemiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
992) Normada göbək yarası nə vaxt bütünlüklə epitelizə olunur?
A) 3-cü ayda

B) 2 –ci ayda

C) birinci həftəsinin sonu

D) ikinci həftəsinin sonu

E) birinci ayın sonu
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
993) Yenidoğulmuşlarda aspirasiya hallarına hansı aiddir?
A) Anadangəlmə lobar emfizema

B) Yayılmış atelektaz

C) Hialin-membran xəstəliyi

D) Səpələnmiş kiçik atelektaz

E) Aspirasiya sindromu
Ədəbiyyat: С.В.Рачинский, В.К.Таточенко. Болезни органов дыхания у детей. «Медицина», Москва, 1987.
994) Yeni doğulmuşlarda mekonial aspirasiya zamanı ilkin yardıma hansı aiddir?
A) doğulan kimi ağız və burun keçəcəklərindən mekoniumun sorulub xaric edilməsi;

B) traxeobronxial ağacın sanasiyası məqsədilə traxeyanın intubasiyası;

C) doğulan kimi ağızdan, burun keçəcəkləri və udlaqdan mekoniumun sorulub xaric edilməsi;

D) uşağın əlavə qızdırılması;

E) intubasiya borucuğu və ya maska vasitəsi ilə əl ilə ventilyasiya;
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
995) Yenidoğulmuşların pnevmoniyasında ağır tənəffüs çatışmazlığının klinik simptomuna aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) anemiya

B) petexial səpki

C) taxikardiya

D) qusma


E) təngnəfəslik
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
996) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanın əsas formaları hansılardır?

1. ocaqlı

2. seqmentar

3. interstisial

4. krupoz

5. lobar
A) 1, 2, 4

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
997) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanın əsas müayinə metodu hansıdır?
A) neyrosonoqrafiya

B) qanın əkilməsi

C) lumbal punksiya

D) döş qəfəsinin R-qrafiyası

E) nəcisin əkilməsi
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
998) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı aşağıdakılardan hansı ilə ilk növbədə differensasiya etmək lazımdır?
A) perinatal ensefalopatiya ilə

B) malyariya ilə

C) baş beynə qansızma ilə

D) birincili atelektazla

E) enterokolitlə
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
999) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı ilk növbədə hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) ödemli-hemorragik sindromla

B) hemolitik anemiya ilə

C) enterokolitlə

D) perinatal ensefalopatiya ilə

E) meningitlə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
1000) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı ilk növbədə hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) enterokolitlə

B) meningitlə

C) hemolitik anemiya ilə

D) perinatal ensefalopatiya ilə

E) aspirasiya sindromu ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
1001) Dölün bədəninin hansı üzvünün oksigenlə təchizi üçün yaxşı şəraiti var?
A) qaraciyərin

B) baş beyinin

C) bədənin aşağı hissəsinin

D) ağ ciyərlərin

E) yuxarı ətrafların
Ədəbiyyat: А.В.Мазурин, И.М.Воронцов. Пропедевтика детских болезней. «Медицина». Москва. 2001.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə