Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Şərtsiz Peres refleksi neçə aydan sonra alınmır?Yüklə 1,06 Mb.
səhifə2/18
tarix10.12.2016
ölçüsü1,06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

74) Şərtsiz Peres refleksi neçə aydan sonra alınmır?
A) 1 aydan

B) 4 aydan

C) 18 aydan

D) 8 aydan

E) 1 yaşdan
Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113
75) Hansı fizioloji refleksi sonda yoxlamaq məsləhətdir (ağrılı olduğu üçün)?
A) Peres refleksi

B) Galant refleksi

C) Babinski refleksi

D) Avtomatik yeriş

E) Moro refleksi
Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113
76) Yuxarı Landau refleksi hansı yaşda formalaşır?
A) 1 yaşında

B) 6 ayında

C) 1 ayında

D) 4 ayında

E) 3 ayında
Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.114
77) Aşagı Landau refleksi hansı yaşda formalaşır?
A) 3 yaşda

B) 3-4 ayda

C) 1-2 ayda

D) 5-6 ayda

E) 1 yaşda
Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.114
78) Assimetrik tonik boyun refleksləri hansı yaşa kimi alınır?
A) 1 yaşa kimi

B) 3 yaşa kimi

C) 18 aya kimi

D) 6 aya kimi

E) 2 yaşa kimi
Ədəbiyyat: : Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.113
79) Gövdənin düzlənməsi reaksiyası nə vaxt formalaşır?
A) 3-4 ayda

B) 1-ci ayın sonunda

C) 5-6 ayda

D) 1-ci yaşın sonunda

E) 2-3 yaşda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.69
80) Dayaq refleksi uşaqda nə vaxt itir?
A) 2 ayından sonra

B) 8-9 ayından sonra

C) 2 həftədən sonra

D) 3-4 aydan sonra

E) 10-12 ayından sonra
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.69
81) Yenidogulmuşda əzələ tonusunun vəziyyətini hansı reflekslərin alınması ilə yoxlamaq olar?
A) Moro refleksi

B) Toniki boyun və labirint refleksləri

C) Axtarış refleksi

D) Babinski refleksi

E) Orbikulopalpebral
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.60
82) Sensor nitqin yaranması hansı yaşda başlayır?
A) 7-8 aydan

B) 3-4 yaşdan

C) 5-6 aydan

D) 3-4 aydan

E) 1-2 yaşdan
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010,стр.64-65
83) Motor nitqi hansı yaşda yaranır?
A) 3-4 yaşda

B) 2-3 yaşda

C) 10-12 ayda

D) 5-6 yaşda

E) 5-6 ayda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010,стр.64-65
84) Sağlam yenidogulmuşda kiçik əmgək hansı yaşda bağlanır?
A) 5 - 6 ayda

B) 1 - 2 həftə

C) 10 -12 ayda

D) 3 - 4 ayda

E) 4 - 8 həftə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010,стр.105
85) Sağlam uşağın hansı yaşından baxışın binokulyar funksiyası yaranır?
A) 1 yaşdan

B) 5 - 6 aydan

C) 1 həftədən

D) 3 ayda

E) 3 həftə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов” Педиатрия”, Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.73
86) Hansı yaşda uşaq rəngləri seçir və hərəkət edən əşyaları gözu ilə izləyir?
A) 4 - 5 həftədə

B) 2 - 3 yaşda

C) 1 yaşda

D) 1 ayda

E) 6 ayda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов” Педиатрия”, Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.73
87) Hansı yaşda uşaqlarda stereoskopik görmə qabliyyəti yaranır?
A) 3 ayda

B) 3 yaşda

C) 6 yaşda

D) 6 ayda

E) 1 yaşında
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66
88) Uşaqda nitqin inkişafının ləngiməsinə hansı amillər təsir etmir?
A) Eşitmənin pozulması

B) Ümumi inkişafın ləngiməsi

C) Süni qidalanma

D) Ağız boşluğunun anatomik qüsurları

E) MSS patologiyası
Ədəbiyyat: Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.64
89) Rəngli görmə qabliyyəti hansı yaşda tam formalaşır?
A) 3 yaşda

B) 6 ayda

C) 10 yaşda

D) 1 ayda

E) 6 yaşda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66
90) Uşaqlarda görmə qabliyyəti nə vaxt maksimuma yaxınlaşır?
A) 4 yaşında

B) 1 yaşında

C) 3 yaşında

D) 6 yaşında

E) 6 ayında
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66
91) Iybilmə hissiyyatının differensiasiyası hansı yaşda başlayır?
A) 5 - 6 ayda

B) 1- 2 ayda

C) 1 yaşda

D) 2 - 4 ayda

E) 1 ayda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.66
92) Yenidogulmuşda hansı hissiyyat daha çox inkişaf edir?
A) Termoresepsiya

B) İybilmə

C) Taktil

D) Agrı


E) Dadbilmə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.65
93) Aşağıdakılardan hansı USİ (uşaq serebral iflicin) formalarına aid deyil?
A) Spastik diplegiya, ikili diplegiya

B) Hemiplegik

C) Hiperkinetik

D) Atonik - astatik

E) Astenonevrotik
Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva «Sinir sistemi xəstəlikləri»,« Mütərcim»2003, Bakı səh.314-318
94) USİ (Uşaq serebral iflici) hemiplegik formasına aid olmayan hansıdır?
A) Qıcolma tutmaları

B) Nitq pozulmaları

C) Psixi inkişafı pozulması

D) Mərkəzi tipli parez

E) Əzələ hipotoniyası
Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva «Sinir sistemi xəstəlikləri»,« Mütərcim»2003, Bakı səh.314-318
95) Uşaq serebral iflicinin ikili diplegiya forması hansı erkən kobud patologiyaya səbəb olur?
A) Eşitmə zəifləyir

B) Ümumi əzələ hipotoniyası

C) Görmə zəifləyir

D) Oynaqların kontrakturası,sümüklərin deformasiyası

E) Beyincik pozulmaları
Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva «Sinir sistemi xəstəlikləri»,« Mütərcim»2003, Bakı səh.314-318
96) İkili diplegiyaya aid olmayan hansıdır?
A) İntension əsmə

B) Vətər reflekslərin yüksəlməsi

C) Psevdobulbar iflic kompleksi

D) Patoloji reflekslər

E) Ağır hərəki pozulmalar
Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva «Sinir sistemi xəstəlikləri»,« Mütərcim»2003, Bakı səh.314-318
97) Uşaq serebral iflicinin hiperkinetik formasına aid olmayan əlamət hansıdır?
A) Əzələ distoniyası

B) Torsion spazm

C) Hissiyatın bütün növ pozulmaları

D) Nitq pozulmaları

E) Atetoid hərəkətlər
Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva «Sinir sistemi xəstəlikləri»,« Mütərcim»2003, Bakı səh.314-318
98) Mikrosefaliyaya aid olmayan əlamət hansıdır?
A) Tac sümükləri çox nazik olur

B) Kəllə sümükləri tikişləri birləşmiş olur

C) RQ - da kəllənin tac sümükləri qalın olur

D) Şüur zəifliyi

E) Epilepsiya
Ədəbiyyat: Ç.Quliyev «Uşaq cərrahlığı », Bakı 2008, s.195
99) Yenidoğulmuşda servikal patologiyanın birinci əlaməti hansıdır?
A) Qreqq sindromu

B) “Qısa bağırsaq” sindromu

C) Kraniostenoz

D) “Qısa boyun” simptomu

E) “Uzun ayaq” sindromu
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр76
100) “Qısa boyun” simptomunun əlamətləri hansıdır?
A) Kəllə - beyin sinirlərinin kobud patologiyası

B) Boyun-ənsə əzələlərinin çox qabarıq qoruyucu gərginliyi

C) Boyun-ənsə əzələlərinin hipotoniyası

D) Boyun əyriliyi

E) Postnatal patologiyaya aiddir
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр78
101) Kəllədaxili təzyiqin yüksəlməsinin əlamətlərindən biri hansıdır?
A) Kerniq simptomu

B) Merfi simptomu

C) Qovers simptomu

D) Xvostek simptomu

E) “Batan günəş” simptomu
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр81
102) Kəllə-beyin sinirlərinin kaudal qrupun perinatal zədələnməsinə nə aid deyil?
A) Buruna südün düşməsi

B) Çəçimə

C) Səsin zəifləməsi

D) Çəpgözlülük

E) Pis əmməyi
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр85
103) Aşağıdakılardan hansı mərkəzi iflicin əlamətlərinə aid deyil?
A) Əzələ tonusunun yuxarı olması

B) Əzələ tonusunun aşağı olması

C) Patolojı reflekslərin olması

D) Proprioseptiv reflekslərin olması

E) Mərkəzi hərəkət neyronun zədələnməsi
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр86
104) Aşağıdakılardan hansı periferik iflicin əlamətlərinə aid deyil?
A) Hiporefleksiya

B) Elektroqıcıqlanmanın pozulması

C) Əzələ hipotonusu

D) Tədricən əmələ gələn əzələ atrofiyası

E) Əzələ hipertonusu
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр86-87
105) Hansı refleks patoloji meningeal reflekslərə aid deyil?
A) Oppenheymer refleksi

B) Qordon refleksi

C) Babinski refleksi

D) Rossolimo refleksi

E) Bauer refleksi
Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Meninqitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol”, Bakı 2009, s.16
106) Hansı əlamət meningitin olması ehtimalını təsdiq etmir?
A) Hiperesteziya, hiperalgeziya, fotofobiya, hiperakuziya

B) Periferik parez

C) Qida ilə əlaqə fəvvarə ilə qusma

D) Məcburi vəziyyət və ənsə əzələlərinin rigidliyi

E) Ekzantema müxtəlif formada
Ədəbiyyat:Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Meninqitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol”, Bakı 2009, s.14
107) Boyun fəqərələrinin travmatik dislokasiyası “Uşaq serebral iflici” diaqnozu ilə differensiasiya zamanı hansı müayinə köməkçidir?
A) RG

B) EEQ


C) Qanın ümumi analizi

D) EKQ


E) Qanın biokimyavi analizi
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр86-87
108) Davamlı reflekslərə aid olmayan hansıdır?
A) Konyuktival refleks

B) Ətrafların vətər refleksləri

C) Qaşüstü refleks

D) Oral reflekslər

E) Udqunma
Ədəbiyyat: Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.107
109) Tranzitor reflekslərə aid deyil:
A) Ətrafların vətər refleksləri

B) Spinal reflekslər

C) Pozotonik reflekslər

D) Oral reflekslər

E) Qeyrişərtli reflekslər
Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.107-113
110) Fizioloji Babinski refleksi MSS hansı hissəsinin göstəricisidir?
A) Ekstrapiramid sisteminin

B) Vestibulyar aparatının

C) Retikulyar formasiyanın

D) Piramid sisteminin

E) Hissiyyat yollarının
Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.1 1 2
111) Uşağın neyropsixoloji inkişafının meyarlarına hansılar aiddir?

1. Motorika, statika

2. Musiqi duyğusu

3. Nitq

4. Dinamika

5. Şərti - reflektor fəaliyyət

6. Konstitusional əlamətlər

7. Ali sinir fəaliyyəti
A) 1, 5, 6, 7

B) 2, 3, 6, 7

C) 2, 3, 5, 6

D) 1, 3, 5, 7

E) 1, 2, 5, 6
Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »,« Медпресс-информ »2006, стр.102
112) Aşağıdakılardan hansı uşaqlarda sinir-əzələ xəstəliyinin əlaməti deyil?
A) Əzələ atrofiyası

B) Əzələnin dartınması

C) Statik və lokomotor funksiyaların pozulmaları

D) Zəiflik və yerişin dəyişməsi

E) Əzələ hipotonusu
Ədəbiyyat: R.K.Şirəliyeva “Sinir sistemi xəstəlikləri”, Mütərcim 2003, Bakı səh.356; Том Лиссойер, Грэхэм Клэйден «Детские болезни», Москва « Рид Элсивер»2010, стр.542
113) Yenidoğulmuşun aşağı ətraflarında periferik parezin əlamətindən biri hansıdır?
A) Kerniq simptomu müsbətdir

B) Aşağı Brudzinski simptomu müsbətdir

C) Aşagı ətrafların açılmasının çətinliyi

D) Bud hissə ilə sağrı arasında dərin büküş

E) Reflekslərin yüksəlməsi
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр95
114) Sağlam yenidoğulmuşun axtarış (Kussmaul) refleksi neçə yaşa kimi saxlanılır?
A) 6 ay

B) 3 ay


C) 18 ay

D) 3 yaş


E) 1 yaş
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр115
115) 1 yaşında uşaqda Kussmaul refleksin alınması nəyin göstəricisidir?
A) Hiperaktivlik

B) Uşaq aclıq hissi keçirir

C) Normal inkişafın

D) Hipersensetivlik

E) Ağır serebral patoloqiyanın
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр115
116) İmprintinq nəyə təsir göstərir?
A) Fiziki inkişafa

B) Eşitmə qabliyyətini zəiflədir

C) Görmə qabliyyətini yaxşılaşdırır

D) Sinir-psixi inkişafa

E) Veqetativ dəyişiliklərə səbəb olur
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.59
117) Əmmə refleksi hansı sinirlərin müştərək fəaliyyətindən asılıdır?
A) V,VII, X, XII

B) III, V, IX, XI

C) I, II, III, IV

D) V, VII, VIII, IX

E) V, VI, VII,VIII
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр.116
118) Əmmə refleksi nə vaxt alınmır?
A) Virus stomatiti zamanı

B) Mədə-bağırsaq infeksiya zamanı

C) Uşaq tox olanda

D) MSS perinatal patologiyası zamanı

E) Uşaq ac olanda
Ədəbiyyat:А.Ю.Ратнер «Неврология новорожденных»,« Бином»2005, стр.116
119) Hansı halda epilepsiya diaqnozu qoyulur?
A) 1 dəfə yüksək hərarət fonunda tutma baş verərsə

B) 1 dəfə idiopatik tutma baş verərsə

C) Hər iki valideyni epilepsiyadan əziyyət çəkdikdə

D) Xəstədə 2 və ya daha çox epileptik tutma baş verərsə

E) Yalnız EEQ- nın nəticəsi əsasında
Ədəbiyyat: Azərbaican Respublika Səhiyyə Nazirliyinin «Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol» Bakı-2009, s.12
120) Generalizə olunmuş tonik-klonik tutmalar zamanı hansı epilepsiya əleyhinə dərman vasitəsi 1-ci seçim preparatıdır?
A) Papaverin

B) Viqabatrin

C) Karbamazepin

D) Tiaqabin

E) Pirasetam
Ədəbiyyat: Azərbaican Respublika Səhiyyə Nazirliyinin «Epilepsiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol» Bakı-2009, s.15
121) Sadalanlardan hansı meningitlərdə rast qəlmir?
A) Koplik ləkələri

B) Kerniq,Brudzinski refleksləri

C) Məcburi vəziyyət

D) Ənsə əzələlərinin rigidliyi

E) Fotofobiya
Ədəbiyyat: Azərbaican Respublika Səhiyyə Nazirliyinin «Meninqitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol»s.14-15
122) Meningitin yaranmasında risk qrupunu daha çox hansı yaş qrupu təşkil edir?
A) 20-30 yaş

B) Yenidogulmuşlar və 6-9 aylıq uşaqlar

C) Yeniyetmələr

D) 17 yaşdan yuxarı

E) 30-40 yaş
Ədəbiyyat: Azərbaican Respublika Səhiyyə Nazirliyinin «Meninqitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol»s.15
123) Hansı simptom meningitin təsdiqləmə simptomuna aid deyil?
A) Brudzinski

B) Rossolimo

C) Trusso

D) Babinski

E) Kerniq
Ədəbiyyat: Azərbaican Respublika Səhiyyə Nazirliyinin «Meninqitlərin diaqnostika və müalicəsi üzrə kliniki protokol»s.15

124) ABO antigen sistemi üzrə yeni doğulmuş körpədə hemolitik xəstəlik nə zaman müşahidə olunur?
A) Yalnız vaxtında doğulmuş sağlam uşaqlarda

B) Müsbət rezuslu atadan olan uşaqlarda

C) O (I) qan qruplu anadan doğulan A (II) qan qruplu uşaqlarda

D) Yalnız təkrar hamiləlikdən olan uşaqlarda

E) O (I) qan qruplu uşaqlarda
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003.
125) Anadangəlmə toksoplazmozun kəskin dövrünün ən etibarlı əlaməti hansıdır?
A) İgG tərkibli anticismlərin yüksək titri

B) Görmə sinirinin atrofiyası

C) Hepatomeqaliya

D) Toksoplazmoz əleyhinə İgM tərkibli anticisimlərin aşkarlanması

E) Mikrosefaliya
Ədəbiyyat: Цинзерлинг В.А. Перинатальные инфекции. С.-Петербург, 2002.
126) Anadangəlmə hipotireoz üçün nə xarakterik deyil?
A) Qəbizlik

B) Makroqlossiya

C) Hipotermiyaya meyllilik

D) Böyük əmgəyin vaxtından əvvəl bağlanması

E) Uzun müddət davam edən sarılıq
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003.
127) Mukovissidoz diaqnozunu aşağıdakılardan hansı təsdiq edir?
A) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

B) Tərdə elektrolitlərin təyini

C) Nazik bağırsağın biopsiyası

D) Sümük iliyinin müayinəsi

E) Sidik çöküntüsünün mikroskopiyası
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
128) Rezus faktora görə hemolitik xəstəliyin yüngül variantını hansı hallarda gözləmək olar?
A) Anada atopik xəstəlik var

B) Ananın və uşağın qan qrupu üst-üstə düşür

C) Ana tərəfdən nənəsi müsbət rezusludur

D) Uşağın atası rezus faktor üzrə homoziqotdur

E) Uşağın anasına uşaqlıqda qan köçürülüb
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
129) I dərəcəli hipotrofiyada kütlə defisiti nə qədər olmalıdır?
A) 30%-dən 40%-ə kimi

B) 40%-dən 50%-ə kimi

C) 3%-ə qədər

D) 10%-dən 20%-ə qədər

E) 40%-dən çox
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
130) Hansı preparatın uzun müddət istifadəsi raxitin inkişafına səbəb olur?
A) Fenobarbital

B) Papaverin

C) Penisillin

D) Piridoksal fosfat

E) Qlisin
Ədəbiyyat: Tağıyev N.Ə. Neonatologiya. Bakı. 2007.
131) D vitamini orqanizimdə hansı funksiyanı yetirir?
A) Göstərilən bioloji effektlərə vitamin D təsir etmir

B) Mədə- bağırsaq traktından kalsiumun sorulmasına kömək edir

C) Kalsiumun kanalcıq reabsorbsiyasını blokada edir

D) Parathormonun hasilatını artırır

E) Qanda qələvi fosfatazanın səviyyəsini qaldırır
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
132) Dəmir defisitli anemiyanın əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Qanda bilirubinin artması

B) Eritrositlərin sayının azalması

C) Zərdabda birləşmiş dəmirin azalması

D) Eritrositlərin hipoxromiyası

E) Trombositopeniya
Ədəbiyyat: Н.П. Шабалов «Детские болезни» 2005
133) Mukovissidoz üçün sadalanan əlamətlərdən hansı xarakterik deyil?
A) Hipernatremiya

B) Steatoreya

C) Mekonial ileus

D) Polifekaliya

E) Atelektazlar
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
134) Hipokalsemik qıcolma sindromunun inkişafına nə səbəb olur?
A) Asidoz

B) Hiperkaliemiya

C) Alkaloz

D) Hipoventilyasiya

E) Hipoproteinemiya
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003.
135) Uşaqlarda qəfləti ölüm sindromu üçün hansı xarakterikdir?
A) Ölüm əsasən gündüz vaxtları uşaq oyaq olarkən baş verir

B) Ölümün konkret səbəbi həmişə aşkar edilir

C) Sindrom əsasən 3 yaşdan yuxarı uşaqlarda rast gəlinir

D) Həmişə klinik morfoloji yetkinsizliyin əlamətləri aşkar edilir

E) Qəfləti ölümə ailəlikcə meyllilik
Ədəbiyyat: Шабалов Н.П. Неонатология. Москва. 2003.
136) Erkən yaşlı uşaqlarda tez-tez aşağıdakılardan hansı rast gəlinir?
A) Dərman allergiyası

B) Qida allergiyası

C) İnhalyasiya yolu yaranan allergiyalar

D) Yoluxucu allergiyalar

E) Soyuq allergiyası
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
137) I dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?
A) 15 gündən çox

B) 14 günədək

C) 3-7 gün

D) 10 gün

E) 1-2 gün
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
138) II dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?
A) 10 gün

B) 15 gündən çox

C) 1-2 gün

D) 14 günədək

E) 3-7 gün
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
139) III dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?
A) 1-2 gün

B) 3-7 gün

C) 15 gündən çox

D) 14 günədək

E) 10 gün
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
140) II dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədərdir?
A) 5-8 %

B) 20-30%

C) 5-15 %

D) 30% və çox

E) 10-20%
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
141) III dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədər olur?
A) 20-30%

B) 30% və çox

C) 5-15 %

D) 10-20%

E) 5-8 %
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
142) Fenilketonuriyanın əsas klinik əlamətləri hansı sistemin zədələnməsi ilə xarakterizə olunur?
A) immun sistemi

B) qanyaradıcı sistemi

C) mərkəzi sinir sistemi

D) sümük sistemi

E) həzm sistemi
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
143) Fenilketonuriyaya qarşı skrininq-test üçün fenilalaninin səviyyəsi hansında təyin olunur?
A) sidikdə

B) limfada

C) qanda

D) tüpürcəkdə

E) nəcisdə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
144) Aplastik anemiya zamanı informativ diaqnostik üsullardan biri hansıdır?
A) qanın ümumi analizi

B) trepanobiopsiya

C) koaquloqram

D) sternal punksiya

E) sitogenetik təhlil
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
145) Talassemiyanın kinik gedişinə xas olmayan əlamət hansıdır?
A) dalağın böyüməsi

B) sarılıq

C) hərarət

D) qaraciyərin böyüməsi

E) anemiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
146) Xroniki leykoz zamanı ən tez-tez rast gələn klinik simptom hansıdır?
A) dalağın böyüməsi

B) hemoragik sindrom

C) hərarətin artması

D) limfa düyünlərinin böyüməsi

E) qaraciyərin böyüməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
147) Vitamin D rezistent raxitin ikinci adı nədir?
A) böyrək asidozu

B) hipofosfatoziya

C) de Toni debre Fankoni xəstəliyi

D) hiperfosfataziya

E) fosfat diabet
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
148) Raxitəbənzər xəstəliklər əsasən hansı yaşlarda müşahidə olunur?
A) bir yaşda

B) 6 ayında

C) 3 yaşında

D) 3 ayında

E) 9 ayında
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
149) Vitamin D defisitli raxitin «çiçəklənmə» formasının klinikası hansı xəstəliyi xatırladır?
A) Vitamin D – rezistent raxit

B) Böyrək tubulyar asidozu

C) De Toni– Debre– Fankoni xəstəliyi

D) Vitamin D–dən asılı raxit

E) Hipofosfaziya
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə