Pediatriya 1 krx keçirmiş uşağa profilaktik peyvəndləri sağaldıqdan nə qədər sonra vurmaq olar?


) Raxitəbənzər xəstəliklərdə qanda ilkin nəyin səviyyəsi dəyişir?Yüklə 1,06 Mb.
səhifə3/18
tarix10.12.2016
ölçüsü1,06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

150) Raxitəbənzər xəstəliklərdə qanda ilkin nəyin səviyyəsi dəyişir?
A) Kalsinin

B) Maqnezium sulfatın

C) Fosforun

D) Qələvi fosfotazanın

E) Xlorun
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
151) Vitamin D-nın ikinci hidroksidləşməsı onun daha yüksək olan metabolitə çevirməsi harada baş verir ?
A) Dalaqda

B) Dəridə

C) Nazik bağırsaqlarda

D) Böyrəklərdə

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
152) Vitamin D –dən asılı raxit üçün xarakterik olmayan əlamət hansıdır?
A) əzələ hipotoniyası

B) çəkidə geri qalma

C) ətrafların valqus deformasiyası

D) dişlərin gec çıxması

E) boyun inkişaf etməməsi
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
153) D vitaminindən asılı raxitdə hansı laborator dəyişiklər xarakter deyil?
A) hiperkalsiuriya

B) metabolik asidoz

C) hipofosfatemiya

D) hiperfosfaturiya

E) hipokalsemiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
154) Vitamin D rezistent raxitə aid olmayan əlamət hansıdır?
A) qanda kalsiumun normal səviyyəsi

B) hiperfosfaturiya

C) qanda qələvi fosfatazanın artması

D) hipofosfatemiyanın yüksək dərəcəsi

E) hipokaliemiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
155) Südəmər dövrü neçə müddət davam edir?
A) Uşağın ana südü ilə qidalanmasının müddətindən asılıdır

B) 1-ci günündən 1 aya kimi

C) 3 ayından 3 yaşa kimi

D) 29-cu günündən 1 yaşına kimi

E) 1 ayından 3 yaşa kimi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33
156) Südəmər dövrdə hansı dəyişiliklər olmur?
A) Neyropsixiki inkişaf sürətlə gedir

B) Anabolik prosesslər üstünlük təşkil edir

C) Transplasentar immunitet tədricən azalır və özəl immunitet yaranır

D) Katabolik prosesslər anabolik prosesslərdən üstün olur

E) Fiziki inkişafı intensiv keçir
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33
157) Südəmər dövr üçün hansı xarakter patologiya deyil?
A) İltihabi prosessin generalizasiyasına meyillik

B) Mədə-bağırsaq disfunksiyası

C) Qazanılmış sistem xəstəlikləri

D) Defisit vəziyyətlər (anemiya, raxit, distrofiya)

E) Konstitusional anomaliyalar (eksudativ-kataral və limfatiko-hipoplastik )
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.33
158) Məktəbəqədər yaş dövründə nadir halda baş verən patologiya hansıdır?
A) Atopik, parazitar xəstəliklər

B) Hipotonik və hipertonik vəziyyət

C) Yüksək travmatizm, yad əşyaların aspirasiyası

D) Uşaq infeksiyaları

E) Neyroartritik diatez, allergik xəstəliklər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.34
159) Hansı patologiya məktəbyaşlı uşaqlarda rast gəlinmir?
A) İnfeksion xəstəliklər

B) Görmə qabliyyətinin pozulması

C) Dişlərin kariyesi

D) “Qəfləti ölüm” sindromu

E) Qamətin pozulması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.35
160) Südəmər uşaqlarda dar və qısa burun yolları nəyə səbəb ola bilər?
A) Mikroorqanizimlər tam zərərləşdirilir

B) Nəfəslə alınan hava tam isidilir

C) İnfeksiyaya qarşı mübarizə güclənir

D) Rinit olduqda əmmə prosessi çətinləşir

E) Hava mexaniki təmizlənir
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Педиатрия», Санкт-Петербург «СпецЛит» 2010, стр.114
161) Hipervitaminoz D-ə xas olmayan əlamət hansıdır?
A) Polidipsiya

B) Petexial səpkilər

C) Poliuriya

D) İştahsızlıq

E) Yuxunun pozulması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов «Детские болезни», «Питер»2002; стр.
162) Ekssudativ-kataral diatez adətən hansı yaşda biruzə verir?
A) 3-5 ayda

B) 15-16 yaşda

C) 3-5 yaşda

D) Həyatının birinci günündən

E) 10-11 yaşda
Ədəbiyyat:Т.В.Капитан «Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми »;« Медпресс-информ» 2006, стр.159
163) Aşağıdakılardan hansı kraniostenozun formalarına aid deyil?
A) Tac-sagital

B) Sagital

C) Horizontal

D) Tac-lambidovari

E) Tac
Ədəbiyyat: Ç.Quliyev «Uşaq cərrahlığı », Bakı 2008, s.192

164) Eksudativ plevrit zamanı sadalanan kliniki əlamətlərdən hansı olmur?
A) Zəifləmiş səs titrəməsi

B) Tənəffüsün zəifləməsi

C) Perkutor səsin kütləşməsi

D) Tənəffüsün bronxial tipi

E) Taxipnoe
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
165) Xəstəliyin ilk saatlarında hipertermiya və titrətmə hansı pnevmoniya üçün xasdır?
A) Pnevmosist

B) Pnevmokok

C) Göbələk

D) Xlamidiya

E) Mikoplazma
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
166) Beş yaşdan yuxarı uşaqlarda xəstəxanadankənar pnevmoniyanın nadir hallarda törədicisi hansıdır?
A) Pnevmokok

B) Göy - yaşıl irin çöpləri

C) Mikoplazma

D) Hemofil çöplər

E) Klebsiella
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
167) Uşaqlarda bronxial astmanın hansı forması nadir rast gəlir?
A) Atopik

B) Gərginlik astması

C) Aspirin astması

D) Qeyri-atopik

E) İnfeksion allergik
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
168) Pikfloumetrin köməyi ilə nə ölçülür?
A) Nəfəsvermənin ümumi həcmi

B) Bronxial obstruksiyanın dərəcəsi

C) Ağciyərlərin qalıq həcmi

D) Nəfəsvermənin maksimal (zirvə) sürəti (PEF)

E) Ağciyərlərin həyat həcmi
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
169) Hansı bronxodilatator uzunmüddətli təsirə malik deyil?
A) Eufillin

B) Berodual

C) Teopek

D) Salmaterol

E) Eufilonq
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
170) Hansı preparat mukolitik effektə malik deyil?
A) Ambrobene

B) Libeksin

C) Bromheksin

D) Ambroksol

E) Mukosolvin
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
171) Xroniki pnevmoniyanın diaqnostikasında hansı həlledici əhəmiyyətə malikdir?
A) Pikfloumetriya

B) Fizikal məlumatlar: davamlı lokal tənəffüs dəyişiklikləri və yaş xırıltıların olması

C) Bronxoqrafiya

D) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

E) Xarici tənəffüs funksiyasının müayinəsi
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
172) Mikoplazma pnevmoniyası zamanı hansı təyin edilməlidir?
A) Biseptol

B) Penisillin

C) Tetrasiklin

D) Gentamisin

E) Makrolidlər
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
173) β-2 aqonistlərə aid olmayan preparat hansıdır?
A) Ventolin (salbutamol)

B) Akolat

C) Astmopent (orsiprenolin)

D) Berotek (fenoterol)

E) İntal
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
174) Virus mənşəli obstruktiv bronxitin kəskin dövründə əsas müalicə tədbirlərinə aid olmayanı hansıdır?
A) Bəlğəmgətiricilər

B) Döş qəfəsinin vibrasion massajı

C) Fizioproseduralar

D) Bronxolitiklər

E) Antibiotiklər
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
175) Tənəffüs üzvlərinin hansı anatomo-fizioloji xüsusiyyəti ağciyərlərin obstruksiyasına səbəb olmur?
A) Burun tənəffüsü

B) Qırtlağın aşağı səviyyədə yerləşməsi

C) Qırtlağın, traxeyanın, bronxların qığırdaqlarının yumşaqlığı

D) Tənəffüs yollarının darlığı

E) Diafraqmal tipli tənəffüs
Ədəbiyyat: Дж. Грефа «Педиатрия» 1997г.
176) Uşaqlarda eksudativ plevritin əsas səbəbi hansıdır?
A) Pnevmoniya

B) Travma

C) Vərəm

D) Exinokokk kistası

E) Şişlər
Ədəbiyyat: Дж. Грефа «Педиатрия» 1997г.
177) Döş qəfəsi daxili limfa vəzilərin vərəminin aşkar edilməsində ən informativ müayinə hansıdır?
A) Ağ ciyərlərin rentgenoqramması

B) Bronxoskopiya

C) Ağ ciyərlərin yan proyeksiyadan rentgenoqramması

D) Bronxoqrafiya

E) Düz və yan proyeksiyadan tomoqramma
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
178) Kəskin pnevmoniyalar təsnifata görə necə bölünürlər?
A) Bronxiolitlər, interstisial, allergik, plevropnevmoniyalar;

B) Krupoz, bronxiolitlər, interstisial, allergik;

C) Bronxiolitlər, allergik, plevropnevmoniyalar, ocaqlı;

D) İki tərəfli bronxopnevmoniya, interstisial, allergik

E) Ocaqlı, seqmentar, krupoz, interstisial;
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001.
179) Kəskin bronxit üçün nə xarakterik deyil?
A) Rentgenoqrammada xırda ocaqlı kölgəliklər

B) Xəstəliyin başlanğıcında quru öskürək

C) Rentgenoqrammada ağciyər şəklinin güclənməsi

D) Qısa müddətli hərarətin yüksəlməsi, ümumi zəiflik

E) Xəstəlyin 4-8 günündə yaş öskürək
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
180) Astmatik statusun birinci mərhələsi üçün (nisbi kompensasiya) nə xarakterikdir?
A) Tezləşən küylü tənəffüs, çoxlu sayda quru və yaş xırıltılar, AT yüksəlməsi

B) Ayrı-ayrı seqmentlərdə tənəffüsün eşidilməməsi, kəskin ürək çatmamazlığı, dərinin və selikli qişaların diffuz sianozu

C) Huşun itməsi, kəskin ürək çatmamazlığı, böğulma qorxusu

D) Arterial təzyiqin yüksəlməsi, taxikardiya, huşun itməsi

E) Huşun itməsi, ayrı-ayrı seqmentlərdə tənəffüsün eşidilməməsi, AT düşməsi
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
181) Kəskin obstruktiv bronxit zamanı nə təyin olunur?
A) Bronxolitiklər

B) Eufillin 4mq/kq, salbutamol

C) Antibiotiklər

D) Ürək qlikozidləri

E) Eufillin 1mq/kq, heparin
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
182) Neçə müddətdən bir təkrarlanan bronxit residivləşən bronxit hesab edilir?
A) İldə 3 dəfədən az

B) 2 il ərzində ildə 3 dəfə və daha artıq

C) Ayda 1 dəfə

D) İldə 3 dəfə və daha artıq

E) İldə 3 dəfə və daha artıq 2 həftədən çox müddətdə residivlərin davam etməsi
Ədəbiyyat: Г. Лолора «Клиническая иммунология и аллергология» 2000г.
183) Bəlğəmgətirici preparatlara hansı aiddir?
A) Asetilsistein

B) Mukaltin, bromheksin

C) Libeksin, kodein

D) Eufillin, qliseram

E) Tavegil, suprastin
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
184) Streptokokk pnevmoniyasında seçim preparatı hansıdır?
A) Tetrasiklin

B) Eritromitsin

C) Gentamisin

D) Ampisillin

E) Baktrim
Ədəbiyyat: В. К. Таточенко «Практическая пульмология детского возраста» 2000г.
185) Tənəffüs çatışmamazlığının yaranmasını təsdiqləyən əlamət hansıdır?

A) Quru xırıltılar

B) Perkutor səsin qısalması

C) Amforik tənəffüs

D) Müxtəlif kalibrli yaş xırıltılar

E) Təngnəfəslik


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
186) Hansı törədicinin yaratdığı pnevmoniyada pnevmatoraks daha tez-tez inkişaf edir?

A) Viruslar

B) Xlamidiya

C) Legionella

D) Pnevmosit

E) Stafilokokk


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
187) Uşaqlarda xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın daha çox rast gələn törədicisi hansıdır?

A) Bağırsaq çöpü

B) Klebsiella

C) Piogen streptokok

D) Pnevmokok

E) Stafilokok


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
188) Massiv ekssudativ plevrit üçün nə xarakterikdir?

A) Perkutor səsin qısalması və divararalığı orqanların sağlam tərəfə yerdəyişməsi

B) Səs titrəməsinin yüksəlməsi və ekssudat üzərində qabarıq bronxofoniya

C) Səs titrəməsinin yüksəlməsi və perkutor səsin qısalması

D) Perkutor səsin qısalması və divararalığı orqanların xəstə tərəfə yerdəyişməsi

E) Ekssudat üzərində perkutor qutu səsi


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
189) Bronxoektaziyalı xroniki pnevmoniya üçün xarakter əlamətlər hansılardır?

A) Daimi olmayan yaş xırıltılar

B) Krepitasiya

C) Keçirici xırıltılar

D) Daimi lokalizasiyalı yaş xırıltılar

E) Quru yayılmış xırıltılar


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
190) Bronxoektaziyanın aşkarlanması üçün hansı müayinə üsulundan istifadə olunmalıdır?

A) Pikfloumetriya

B) Bronxoqrafiya

C) Pnevmotaxometriya

D) Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqramması

E) Tomoqrafiya


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
191) Bronxial astma tutması zamanı aşağıdakılardan hansını istifadə etmək məqsədə uyğun sayılır?

A) Zaditen

B) β2 adrenomimetik

C) İnhalyasion kortikosteroid

D) Nedokromil

E) Kromoqliqat


Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.
192) Pnevmoniya zamanı antibiotik müalicəsinin optimal davametmə müddəti nə qədər olmalıdır?

A) Xəstəliyin klinikasından asılı olmayaraq 10 gün

B) Hərarətin normallaşmasına qədər

C) Toksikozun aradan qaldırılması, 2-5 gün normal hərarət və dəqiq müsbət dinamika müşahidə olunanadək

D) Ağciyərlərdə infiltratın tam sorulmasına qədər

E) EÇS-in normallaşmasına qədər


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
193) Ağır bronxoobstruksiyalı uşaqlarda adətən hansı fəsadlar müşahidə olunur?

A) Piotoraks

B) Atelektaz

C) Bulla


D) Gərgin pnevmotoraks

E) Abses
Ədəbiyyat: Аллахвердиева Л.И. «Респираторная аллергия у детей» 2008г.


194) Plevral mayedə neytrofillər üstünlük təşkil edən 3 yaşlı uşaqda ekssudativ plevritin ən çox ehtimal olunan səbəbi hansıdır?

A) Ağ ciyər xərçəngi

B) Vərəm

C) Qeyri-spesifik bakterial plevropnevmoniya

D) Qabırğa sınığı

E) Obstruktiv bronxit


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
195) Aşağıdakılardan hansı ağ ciyərlərin inkişaf qüsuruna aid edilmir?

A) Bek sarkoidozu

B) Kartagener sindromu

C) Vilyams Kembel sindromu

D) Ağ ciyərin pay hipoplaziyası

E) Traxeoezofageal sviş


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
196) Pay pnevmoniyası üçün xarakter olmayan hal hansıdır?

A) Xəstəlik südəmər uşaqlar üçün xarakterikdir

B) Pnevmoniyanın əsas törədicisi pnevmokokkdur

C) Patoloji proses alveollarda iltihabi proseslə başlayır

D) Xəstəlik adətən 5-6 yaşlı uşaqlarda müşahidə olunur

E) Adətən plevritlə müşayət olunur


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
197) Kartagener sindromuna xas olmayan əlamət hansıdır?

A) Bronxoektazlar

B) Daxili orqanların yerdəyişməsi

C) Sərt və yumşaq damağın inkişafdan qalması

D) Rinosinusopatiya

E) Burun polipozu


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
198) Aşağıdakılardan hansı traxeya və bronxların anadangəlmə inkişaf qüsurlarına aiddir?

A) Bronxioloektatik emfizema

B) Traxeobronxomalyasiya

C) Vilyams-Kembel sindromu

D) Sadalananların hamısı

E) Munye-Kun sindromu


Ədəbiyyat: В.К.Tаточенко. Практическая пульмонология детского возраста. Москва, 2001
199) Virus pnevmoniyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Lobar

B) Krupoz

C) Destruktiv

D) İnterstisial

E) Seqmentar
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
200) Kəskin pnevmoniyanın simptomlarına aid deyil:
A) Sianoz

B) İniltili tənəffüs

C) Kiçik qabarcıqlı yaş xırıltılar

D) Öskürək

E) Rinit
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
201) Bronxoektaz zamanı aşağıdakılardan hansı təyin edilir?

A) Suprastin

B) Prednizolon daxilə

C) Postural drenaj

D) Atropin

E) Libeksin


Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
202) Pnevmonik prossesin sorulma müddətinə görə xəstəyə uzun sürən pnevmoniya diaqnozu nə vaxt qoyulur?
A) 1 həftədən 5 həftəyə qədər

B) 3 həftədən 4 həftəyə qədər

C) 6 həftədən 8 həftəyə qədər

D) 5 həftədən 6 həftəyə qədər

E) 8 ay və daha çox
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.403
203) Pnevmosist pnevmoniyaların müalicəsində aşağıdakılardan hansının istifadəsi məqsədə uyğundur?
A) Makrolidlər

B) Trimetoprim /sulfametoksazol (ko-trimoksazol)

C) Linkomisin

D) 2-ci nəsildən olan sefalosporinlər

E) Tərkibinə klavulanat turşusu və ya sulbaktam daxil edilmiş yarım sintetik penisillinlər
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001, с.136
204) Kəskin pnevmoniya zamanı hipoksemiya nəyi əmələ gətirir?

A) Səthi tənəffüs

B) Metobolizmin güclənməsi

C) Taxikardiya

D) Qanazlığı

E) Hərarətin yüksəlməsi


Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
205) Traxeobronxit zamanı öskürək hansı nahiyədə ağrı ilə müşayiət olunur?
A) Boğazda

B) Ürək nahiyəsində

C) Böyürdə

D) Qarında

E) Döş sümüyünün arxasında
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
206) Hansı halda erkən yaşlı uşaqlarda obstruktiv bronxit tez-tez müşahidə olunur?
A) Sinir-artritik diatezdə

B) Atopik dermatit zamanı

C) Anemiyada

D) Raxitdə

E) Hipotrafiyada
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
207) Bronxiolit vaxtı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?

A) Emfizemanın olmaması

B) Burun-dodaq üçbucağında sianoz

C) Öskürəyin olmaması

D) Bradikardiya

E) Perkutor səsin kütləşməsi


Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
208) Bronxiolit zamanı təyin olunmur:
A) İnfuzion terapiya

B) Nəmlənmış oksigen

C) Heparin

D) Prednizolon

E) Antibiotik
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
209) Ağciyər toxumasına infeksiyanın hematogen yolla yayılması nə zaman müşahidə olunur?
A) Bronxitdə

B) Anginada

C) Sepsisdə

D) Bronxial astmada

E) Kolitdə
Ədəbiyyat: Г.А.Тимофеева. Стафилококковая инфекция у детей. «Медицина», Москва, 1977.
210) Xroniki bronxitin verifikasiyasının dəqiq metodu hansıdır?
A) bronxoskopiya,bronx möhtəviyyatının sitoloji və bakterioloji müayinəsi

B) bəlğəmin əkilməsi

C) qanın klinik müayinəsi

D) döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası

E) ümumi klinik fiziki müayinələr
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.346
211) Eksudatın aşağıdakı hüceyrə tərkibi:-limfositlər 80 %,neytrofillər 15%,eritrositlər 5%,plevritin hansı forması üçün xarakterikdir?
A) hemorragik

B) seroz-hemorragik

C) irinli

D) postravmatik

E) seroz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.414
212) Bronxial astma haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Bronxların hiperreaktivliyi fonunda boğulma tutmaları, astmatik status və ya tənəffüs diskomfortu ilə büruzə verilən, tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır

B) Tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır

C) Tənəffüs diskomfortu ilə müşayiət olunan tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır

D) Boğulma tutmaları ilə müşayiət olunan bronxların hiperreaktivliyidir

E) Bronxların hiperreaktivliyi fonunda tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
213) Astmatik vəziyyətin II stadiyası (dekompensasiya dövrü) üçün xarakterikdir
A) Boğulma qorxusu

B) Küllü miqdarda quru və yaş xırıltılar

C) Dəri və selikli qişaların diffuz sianozu

D) Tezləşmiş səsli tənəffüs

E) Arterial təzyiqin qalxması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
214) Teopek-prolongin aşağıdakılardan hansının uzunmüddətli təsiri olan preparatıdır?
A) teofillinin

B) diqoksinin

C) strofantinin

D) korqlükonun

E) papaverinin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
215) Qeyri-spesifik hiposensibilizasiya zamanı hansı ilə müalicə edilir?
A) ketotifenlə

B) suprastinlə

C) kalsi qlükonatla

D) allergenlərlə

E) histoqlobulinlə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
216) Bronxial astmanın gedişini nəzarətdə saxlayan dərman preparatlarına hansılar aiddir?
A) qısa təsirli α -2 adrenomimetiklər

B) antihistamin preparatları

C) immunostimulyatorlar

D) inhalyasion xolinolitiklər

E) iltihab əleyhinə preparatlar və uzun təsirli bronxodilatatorlar
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, II том, стр. 527
217) Ekssudativ plevritlə 3 yaşlı xəstə uşağın plevral mayesində seqmentnüvəli leykositlər üstünlük təşkil edir. Ekssudativ plevritin səbəbi nədir?
A) vərəm

B) ağciyər xərçəngi

C) qabırğanın sınığı

D) obstruktiv bronxit

E) pnevmoniya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.384
218) Aşağıdakılardan hansı mukovissidozun formasıdır?
A) Qarışıq

B) Oynaq


C) Dəri

D) Nefrotik

E) Abdominal
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
219) İdiopatik hemosideroz vaxtı rentgenoqrammada müşahidə olunur:
A) Plevrit

B) İnterstisial şəklin “Kəpənək formasında” güclənməsi

C) Pnevmoniya ocaqları

D) Pnevmotoraks

E) Atelektaz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,06 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə