Pediatriya ixtisası üzrə əlavə 184 test sualları 1 Uşaqlarda ağrılı müalicəvi və diaqnostik əməliyyatları necə aparmaq məsləhətdir?


) Hemodinamiki pozğunluğa səbəb olan qulaqcıq taxikardiyasında sinxron kardiyoversiya hansı enerji ilə aparılır?Yüklə 53,03 Kb.
səhifə3/3
tarix10.12.2016
ölçüsü53,03 Kb.
1   2   3

140) Hemodinamiki pozğunluğa səbəb olan qulaqcıq taxikardiyasında sinxron kardiyoversiya hansı enerji ilə aparılır?
A) 0,25-0,50 C/kq

B) 0,15 C/kq

C) 0,1 C/kq

D) 1 C/kq

E) 2 C/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
141) Mədəcik taxikardiyasında sinxron kardiyoversiya hansı enerji ilə aparılır?
A) 4 C/kq

B) 5 C/kq

C) 1 C/kq

D) 7 C/kq

E) 2 C/kq
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
142) Defibrilyasiya apararkən elektrodlara kontakt üçün hansı sürtülmür ?
A) Xüsusi gel

B) Bitki yağı

C) Xüsusi krem

D) Fizioloji məhlulda isladılmış tənzif

E) Xüsusi məlhəm
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
143) Reanimasiya tədbirlərinin effekt verməməsinin səbəbi hansı ola bilməz?
A) Zəhərlənmə

B) Ağır hipovolemiya

C) Ürəyin tamponadası

D) Ağır metabolik pozğunluqlar

E) Hipertermiya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
144) ÜAR zamanı hansı fəsad ola bilməz?
A) Fəsadlaşmış pnevmotoraks

B) Fəsadlaşmış hemotoraks

C) Ürəyin tamponadası

D) Qabırğa sınığı

E) Onurğanın sınığı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
145) Uğurlu ÜAR-dan sonra ürək-damar sisteminin ətraflı monitorinqində hansına diqqət yetirilməsi vacib deyil?
A) Mərkəzi venoz təzyiqin səviyyəsi

B) AT səviyyəsi

C) Daim EKQ nəzarəti

D) Qanda hemoqlobinin səviyyəsi

E) Dövranedən qanın həcmi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
146) Uğurlu ÜAR-dan sonra tənəffüs sisteminin ətraflı monitorinqində nəyə diqqət yeirilməsi vacib deyil?
A) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasına

B) Pnevmotoraks və qabırğa sınığının istisnasına

C) Ventilyasiyanın qiymətləndirilməsinə

D) Arterial qandakı qazlara

E) Tənəffüsün döş və ya qarın tipli olmasına
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
147) Uğurlu ÜAR-dan sonra xəstədə hansı hallar yaranmır?
A) Mədə-bağırsaq traktının hipoksik zədələnməsi

B) Epileptik tutmalar

C) Damar daxili laxtalanma sindromu

D) Böyrəklərdə kəskin kanalcıq nekrozu

E) İş qabiliyyətinin dərhal bərpası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
148) Uşaqlarda baş verən şok haqqında hansı fikir doğru deyil?
A) Şok böyüklərə nisbətən uşaqlarda özünü zəif göstərir

B) Şok zamanı ürəyin gücü toxumaların metabolik tələbatını təmin edə bilmir

C) Uşaqlarda kompensator mexanizmlər qeyri- effektiv işləyir

D) Arterial təzyiqin enməsi son mərhələdə yaranır ki, bu dövrdə şok müalicəyə tabe olmur

E) Diaqnoz qoymaq üçün ətraflı anamnez və fizikal müayinə tələb olunur
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
149) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəblərinə hansı aid deyildir?
A) Feto-fetal transfuziya

B) Ciftə qan sızma

C) Anadan gəlmə ürək qüsuru

D) Beyinə qansızma

E) Fetoplasentar transfuziya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
150) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəblərinə hansı aid deyildir?
A) Qarın divarının anadangəlmə bitişməməsi

B) Onurğa beyni yırtığı

C) Qastroenterit

D) Göbək yırtığı

E) Tireotoksikoz
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
151) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipervolemik şokun yaranma səbəblərinə aid deyildir?
A) Qastroenterit

B) Sepsiz, hipoqlikemiya

C) Virus infeksiyası

D) Anadan gəlmə ürək qüsuru

E) Endokardial fibroz
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
152) Bir aylıqdan kiçik uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəbi hansıdır?
A) Paroksizmal mədəciküstü taxikardiya

B) Anadan gəlmə ürək qüsuru

C) Onurğa beyni yırtığı

D) Sepsiz

E) Dərman zəhərlənməsi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
153) Bir aylıqdan böyük uşaqlarda hipovolemik şokun yaranma səbəbi deyil?
A) Şəkərli diaber

B) Qastroenterit

C) Aortal stenoz

D) Ağır yanıq

E) Şəkərsiz diabet
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
154) Şok zamanı fizikal müayinədə hansı tədbir aparılmır?
A) Nəbz, ürək tonları, tənəffüsün sayı, A/T təyini

B) Çəki və hərarətin ölçülməsi

C) Ürəyin perkussiyası

D) Huşun səviyyəsi və bəbəklərin işığa reaksiyası

E) Ağ ciyərlərin auskultasiyası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
155) Şok zamanı laborator və instrumental müayinələrdən hansı keçirilmir?
A) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasında ürəyin ölçüsü

B) Arterial qanda qazların təyini

C) Qanın ümumi müayinəsi

D) Elektroensefaloqrafiya

E) Toksikoloji müayinə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
156) Şok zamanı hansının monitorinqi aparılmır?
A) Nəbzə nəzarət

B) Arterial təzyiq

C) Tənəffüsün sayı

D) Bədən çəkisinə nəzarət

E) Hərarət
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
157) Uşaqlarda şok zamanı arterial təzyiqin monitorinqinin ən yaxşı üsulu hansıdır?
A) Dizaltı venanın kateterizasiyası

B) Dirsək venasının kateterizasiyası

C) Arteriyanın kateterizasiyası

D) Qara ciyər venasının kateterizasiyası

E) Bud venasının kateterizasiyası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
158) Şokun müalicəsində hansı tədbir aparılmır?
A) Bəzən intubasiya aparmaq

B) Mütləq oksigenin təyini

C) Vazopressorların təyini

D) Dehidratasiya

E) Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin təmini
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
159) Şok zamanı ürək çatışmazlığı əlamətləri olmadıqda hipovolemiya hansı ilə aradan qaldırılır?
A) 1%-li kalium xlorid məhlulu

B) Jelatinol

C) 40%-li qlükoza məhlulu

D) 4%-li natrium bikarbonat məhlulu

E) Fizioloji məhlul 10-20 ml/kq dozada
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
160) Şok zamanı mərkəzi venoz təzyiq 5 mm c/s-dan aşağı olarsa məhlulun yeridilməsi nə vaxtadək davam etdirilir?
A) Mərkəzi venoz təzyiq 5 mm c/s-u keçənədək

B) Mərkəzi venoz təzyiq 10 mm c/s-u keçənədək

C) Mərkəzi venoz təzyiq 50 mm c/s-u keçənədək

D) Mərkəzi venoz təzyiq 20 mm c/s-u keçənədək

E) Mərkəzi venoz təzyiq 15 mm c/s-u keçənədək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
161) Şok zamanı mərkəzi venoz təzyiq 5 mm c/s-dan yuxarı olarsa hansı tədbir aparılmır?
A) Miokardit, ürəyin tamponadası, metabolik pozğunluqlar, aritmiyaların istisnası

B) İnotrop və vazopressor vasitələrin təyini

C) ExoKQ-nin köməyi ilə mədəciklərin funksiyasını qiymətləndirilməsi

D) Svan-Hans keteterinin qoyulması

E) Sidik qovucuların təyini
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
162) Şokun müalicəsində istifadə olunan vazopressorlara aid deyildir?
A) Eufillin

B) Dofamin

C) Dobutamin

D) İzoprenalin

E) Oradrenalin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
163) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası hansının nəticəsində ola bilməz?
A) Qırtlağın parezi və iflici

B) Yad cismin aspirasiyası

C) Kataral angina

D) Travma, infeksiya, allergiya zamanı toxumaların ödemi

E) Anatomik defekt
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
164) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası zamanı anamnezdə hansına diqqət yetirilmir?
A) Allergiya və digər səbəblər

B) Xəstənin irqi mənsubiyyətinə

C) Simptomların xarakter və dinamikası

D) Dərman vasitələrinin qəbulu

E) Xəstəliyin başlanması (kəskin və ya yarım kəskin)
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
165) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası zamanı fizikal müayinədə hansı tədbir aparılmır?
A) Obstruksiyanın səbəbi və səviyyəsi müəyyən edilir

B) Oksigenasiya qiymətləndirilir

C) Ventilyasiya qiymətləndirilir

D) Müayinə tez aparılır

E) Xəstənin bədən çəkisi təyin edilir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
166) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyasında ümumi baxış zamanı hansı biri hipoksiyanın əlaməti deyil?
A) Avazıma

B) Sianoz

C) Dərialtı emfizema

D) Həyəcanlılıq

E) Huşun pozğunluğu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
167) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyasında hansı təyin edilmir?
A) Ürək vurğularının sayı

B) Arterial təzyiq

C) Bədən hərarəti

D) Saatbasaat diurez

E) Tənəffüsün sayı
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
168) Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin obstruksiyası ağır olarsa nə müşahidə olunur?
A) Taxikardiya, taxipnoye

B) Bradikardiya, arterial hipertoniya

C) Arterial hipotoniya, bradikardiya

D) Taxikardiya, arterial hipertoniya

E) Taxipnoye, arterial hipertoniya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
169) Epiqlottitə xarakterik olmayan xüsusiyyətlər hansıdır?
A) Qırtlaq qapağının iltihabları

B) Viruslar tərəfindən törədilir

C) Tənəffüs yollarının tam obstruksiyasına gətirib çıxarır

D) Bakterial infeksiyadır

E) Tez proqressivləşir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
170) Epiqlottitin etiologiyasında əsas yeri hansı tuturdu (95% halda)?
A) Pnevmokokk

B) Corinebacterium difteriae

C) Mukobakterium tuberkulosis

D) Streptokokk A qruppu

E) Haemophilus influenzae B tipi
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
171) Epiqlottit xəstəliyinin əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Alt çənənin önə, boynun arxaya qatlanması

B) Qızdırma, intoksikasiya, stridor

C) Dəridə polimorf səpkilər

D) Kəskin yaranan və proqressivləşən tənəffüs çətinləşməsi

E) Disfagiya, ağız suyu ifrazının artması
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
172) Epiqlottit ən çox hansı yaşda yaranır?
A) 8-10 yaşda

B) 12-14 yaşda

C) 3-6 yaşda

D) 1 – 2 yaşda

E) 7-8 yaşda
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
173) Iki yaşdan aşağı uşaqlarda epiqlottit ən çox hansı ilə differensasiya edilməlidir?
A) Kəskin larinqotraxeobronxitlə

B) Kəskin pnevmoniya ilə

C) İrinli angina ilə

D) Kəskin bronxitlə

E) Udlaq arxası abseslə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
174) Epiqlottitin diaqnozunun müəyyən edilməsində hansı fikir səhvdir?
A) Tənəffüs yollarının keçiriciliyi bərpa edilmədən müayinə aparılmır

B) Diaqnoz yalnız xəstənin anamnez və şikayətinə əsasən qoyulur

C) Diaqnoz fibrobronxoskopun köməkliyi ilə təsdiq olunur

D) Diaqnoz larinqoskopun köməkliyi ilə təsdiq olunur

E) İstənilən fizikal müayinə tənəffüs yollarının obstruksiyasına səbəb ola bilir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
175) Epiqlottitin ilkin diaqnozu nəyin əsasında qoyulur?
A) Ultra səs müayinəsinin

B) Rentgenoloji müayinənin

C) Labarotor müayinənin

D) Anamnezin

E) Kliniki əlamətlərin
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
176) Epiqlottit diaqnozunu təsdiq etmək üçün aparılan rentgenoqrafiya zamanı hansı düzgün sayılmır?
A) Boynun yan proyeksiyada rentgenoqrafiyası aparılır

B) Rentgenoqrafiya zamanı traxeyanın intubasiyasına hazır olmalı

C) Boynun rentgenoqrafiyası düz proyeksiyada aparılır

D) Rentgenoqrafiya zamanı traxeostomiyaya hazır olmalı

E) Erkən yaşlı uşaqlarda müayinə zamanı başın vəziyyətinə ciddi nəzarət olunur
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
177) Epiqlottitin müalicəsi zamanı hansı tədbir aparılmır?
A) Antibiotikoterapiya

B) İntubasiyadan sonra qırtlaqüstünün müayinəsi

C) İntubasiya mümkün olmadıqda traxeostomiya

D) Əsnəyi hipertonik məhlulla silmək

E) Ümumi anesteziya ilə traxeyanın intubasiyası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
178) Epiqlottitin müalicəsində seftriakson hansı dozada təyin olunur?
A) 200 mq/kq/gündə

B) 300 mq/kq/gündə

C) 100 mq/kq/gündə

D) 50 mq/kq/gündə

E) 500 mq/kq/gündə
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
179) Hansı biri inağın xarakterik əlaməti deyil?
A) Səsin batması

B) Stridor

C) Tənəffüs yollarının obstruksiyası

D) Bəlğəmli öskürək

E) Xarakterik hürücü öskürək
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
180) İnağın tez-tez rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Kəskin virus larinqotraxeiti

B) Pnevmokokk infeksiyası

C) Stafilokokk infeksiyası

D) Streptokokk infeksiyası

E) Meninqokokk infeksiyası
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
181) İnağın nadir hallarda rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Paraqripp

B) Adenovirus

C) Respirator sinsitial virus

D) Kəskin bakterial larinqotraxeit

E) Qripp virusu
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
182) İnağın anamnezində xarakterik olmayan əlamət hansıdır?
A) Döş qəfəsinin içəri dartılması

B) İnağ adətən gündüz baş verir

C) Prodormal dövr zökəmlə keçir

D) Öskürək güclənir və səs batır

E) Adətən üç yaşadək uşaqlar xəstələnir
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
183) İnağ zamanı hansı əlamətlər ağır obstruksiyanı göstərmir?
A) Döş qəfəsinin içəri dartılması

B) Taxipnoye

C) Stridor

D) Tənəffüsün zəifləməsi

E) Disfoniya
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
184) İnağ zamanı hansı əlamət hipoksiyanı göstərmir?
A) Huşun pozğunluğu

B) Narahatlıq

C) Taxikardiya

D) DisfagiyaE) Sianoz
Ədəbiyyat: Дж. Греф, Ч. Берд, Ф. Мандел. Педиатрия. Пер.с англ., Москва, «Практика», 1997 г.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 53,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə