Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci il tarixində əlavə olunub


) Öd yolları diskeneziyası hipotonik tipində ağrı sindromuna xarakterdirYüklə 189,39 Kb.
səhifə10/13
tarix10.12.2016
ölçüsü189,39 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

623) Öd yolları diskeneziyası hipotonik tipində ağrı sindromuna xarakterdir:

A) Qarnın yuxarı yarısında gecikmiş ağrılar

B) Göbəkətrafı nahiyədə küt gərgin ağrılar

C) Sağ qabırğaaltı nahiyədə küt gərgin ağrılar

D) Sağ qabırğaaltı nahiyədə daimi gərgin ağrılar

E) Sağ qabırğaaltı nahiyədə tutma şəklində qısamüddətli ağrılar
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Neonatoloqiə. «Speüialğnaə literatura», Sankt-Peterburq, 1997.
624) Kəskin xolesistitin klinik simptomokompleksinə xarakterikdir:

A) Qarında ağrılar, ishal, köp

B) Epiqastrik nahiyədə ağrılar, öyümə, mədə qıcqırması

C) Kəmərvarı ağrılar, təkrari qusma

D) Sağ qabırğaaltı nahiyədə ağrılar, toksikoz əlamətləri, öyümə, qusma

E) Yüksək hərarət
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Neonatoloqiə. «Speüialğnaə literatura», Sankt-Peterburq, 1997.
625) Öd daşı xəstəliyinin əsas diaqnostika üsulları:

A) Qanın biokimyəvi müayinəsi

B) Hepatobilistintigrafiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Xolesistografiya

E) Ödün biokimyəvi müayinəsi
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Neonatoloqiə. «Speüialğnaə literatura», Sankt-Peterburq, 1997.
626) Uşaqlarda baş verən xroniki hepatitin əsas növü:

A) Alkoqol

B) Virus hepatiti

C) Biliar

D) Lipoid

E) Dərman
Ədəbiyyat: V.F. Uçaykin . Detskie infeküionnıe bolezni . «Mediüina» . Moskva. 2004
627) Boyun xolesistitinin inkişafına gətirən əsas səbəb:

A) Qida allergiyası

B) Pəhrizin pozulması

C) Qara ciyərin funksiyalarının pozulması

D) Öd kisəsinin iltihabı

E) 12 barmaq bağırsaqdan öd yollarına reflyuks
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Neonatoloqiə. «Speüialğnaə literatura», Sankt-Peterburq, 1997.
628) Uşaqlarda öd daşı xəstəliyinin fəsadları:

A) Obturasion sarılıq

B) Öd kisəsinin empiyeması

C) Öd kisəsi funksiyasının pozulması

D) Öd kisəsinin perforasiyası

E) Atreziya
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Neonatoloqiə. «Speüialğnaə literatura», Sankt-Peterburq, 1997.
629) Uşaqlarda kəskin pankreatitin əsas səbəbləri sayılır:

A) soyuq, yağlı qida

B) qida allergiyası

C) dərman preparatları

D) irsi faktorlar

E) kəskin virus xəstəlikləri
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Detskie bolezni. «Piter» Sankt-Peterburq.2000
630) Kəskin pakreatit üçün spesifik simptomlar sayılır:

A) yüksək təzyiq

B) sol qabırğaaltında və ya kəmərvarı ağrılar

C) allergik səpki

D) yüksək qızdırma

E) ləkəli papulyoz səpgi
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Detskie bolezni. «Piter» Sankt-Peterburq.2000
631) Kəskin pakreatit diaqnostikasının daha çox informativ üsulları bunlardır:

A) nəcisdə neytral yağların təyini

B) mədəaltı vəzin fermentlərinin qanda səviyyəsinin təyini və ultrasəs müayinəsi

C) sidikdə diastazanın təyini

D) rentgenoloji müayinə

E) anamnez, şikayətlər, xəstənin bilavasitə müayinəsi
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Detskie bolezni. «Piter» Sankt-Peterburq.2000
632) Pankreatitin xarici sekretor çatmamazlığının əlamətləri bunlardır:

A) hiperamilazemiya

B) hiperlipazemiya

C) polifekaliya, hiperamilazemiya

D) arıqlama, polifekaliya

E) ağrılı abdominal sindrom
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Detskie bolezni. «Piter» Sankt-Peterburq.2000
633) Malabsorbsiyanın birincili sindromunun əsasını təşkil edən faktorlar bunlardır:

A) turşu çatmamazlığı

B) yağlara dözülməzlik

C) mədə bağırsaq sorulmasının pozulması

D) dərmana dözülməzlik

E) vitamin və mineral duzlara dözülməzlik
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
634) Malabsorbsiyanın ikincili (qazanılmış) sindromunun səbəbləri bunlardır:

A) liyenal sindrom

B) liyenal sindrom və sidik yollarının infeksiyası

C) enterogen və liyenal sindrom

D) pankreatogen və enterogen

E) sidik yollarının infeksiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
635) Seliakiyalı xəstələrdə hansı dözülməzlik tipikdir:

A) zülallar

B) monosaxaridlər

C) vitaminlər

D) yağlar

E) qluten
Ədəbiyyat: N Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
636) Seliakiyalı xəstələrin müalicəsində istifadə olunur:

A) ürək qlikozidləri

B) ferment və diyetoterapiya

C) eubiotiklər

D) antibiotik və diyetoterapiya

E) antibiotiklər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
637) Seliakiyanın əsas əlaməti sayılır

A) qıcolma

B) diareya sindromu

C) qıcolma və polifekaliya

D) qəbizlik

E) çəkinin itirilməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
638) Malabsorbsiya sindromu ilə müşayiət olunan ən yayılmış xəstəliyi göstərin :

A) Laktaz çatmamazlığı

B) Mukovissedoz

C) Seliakiya

D) Anadangəlmə qısa nazik bağırsaq

E) Ekssudativ enteropatiya
Ədəbiyyat: E.Q.Lifşits. Pediatrik klinikasında malabsorbsiya sindromu. «Linatne», Riqa, 1979.
639) Yağ turşuları hesabına olan steatoreya xarakterikdir:

A) laktaz çatmamazlığına

B) mukovissedoza

C) seliakiyaya

D) ekssudativ enteropatiyaya

E) anadangəlmə xlorid diareyaya
Ədəbiyyat: Z.B.Beyer, İ.İ.Klyuyeva. Seliaksiya ilə xəstə olan körpə uşaqlarda bağırsağın funksional vəziyyəti. Pediatriya 1983.
640) Seliakiyanın klinik əlamətlərinin inkişafı bunun verilməsi ilə əlaqəlidir:

A) düyü sıyığının

B) Manna sıyığının

C) tərəvəzin

D) meyvənin

E) südün
Ədəbiyyat: L.B. Bucer, İ.İ. Kluyuyeva «Seliakiya ilə xəstə olan körpə uşaqlarda bağırsağın funksional vəziyyəti» Pediatriya 1983.
641) Seliakiyanın diyetoterapiyasında qidalanmadan çıxarılmalıdır:

A) zülallar

B) düyü


C) allergenlər

D) yağ


E) süd və un məmulatları
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина и физкультура». Москва.1983.
642) Seliakiyalı uşağa qida hazırlayarkən istifadə edilir:

A) Buğda unu

B) Manna yarması

C) Çovdar unu

D) Yulaf unu

E) Qarğıdalı unu
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург,1999.
643) Disaxaridaza çatmamazlığının növlərindən ən çox rast gələni hansıdır?

A) izomaltozalı

B) laktozalı

C) maltozalı

D) saxarozalı

E) qalaktozalı
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
644) Disaxaridaza çatmamazlığının əsas klinik simptomları hansıdır:

A) hipertermiya

B) qusma


C) diareya və qarında ağrı

D) qıcolma

E) qəbizlik və aşağı ətraflarda ağrı
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
645) Disaxarid tolerantlığın müalicəsində istifadə olunan dərman preparatları hansılardır?

A) ferment və diyetoterapiya

B) hormonoterapiya

C) antibiotiklər

D) ferment və hormonoterapiya

E) biopreparatlar
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
646) Disaxaridaza çatmamazlığı mütləq differensiasiya olunmalıdır:

A) şəkər xəstəliyi ilə

B) rotavirusla

C) dizenteriya ilə

D) proktosiqmoiditlə

E) mukovissidozun bağırsaq forması ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
647) Disaxaridaza çatmamazlığı mütləq diferensiasiya olunmalıdır:

A) şəkər xəstəliyi ilə

B) proktosiqmoiditlə

C) rotavirusla

D) dizenteriya ilə

E) seliakiya ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
648) Disaxaridaza çatmamazlığı çox vaxt təzahür edir:

A) yeniyetmə dövründə

B) həyatın birinci illərində

C) məktəb yaşında

D) həyatın birinci aylarında

E) yetkin yaşda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
649) İlkin laktoza çatmamazlığı özünü birüzə verir:

A) bağırsaq infeksiyası keçirdikdən sonra

B) süni qidalanmaya keçirildikdən sonra

C) əlavə qida verildikdən sonra

D) doğulandan

E) qidaya meyvələr daxil etdikdən sonra
Ədəbiyyat: Q.K.Şlıgin. Bağırsağın fermentləri normada və patoloqiyada. «Medisina», Leninqrad, 1967.
650) İlkin laktaz çatmamazlığının xarakter klinik əlamətinə aid olmayan:

A) köpüklü nəcis

B) nəcisin turş iyi

C) sulu nəcis

D) qusma


E) meteorizm
Ədəbiyyat: E.Q.Lifşits. Pediatrik klinikasında malabsorbsiya sindromu. «Linatne», Riqa, 1979.
651) İlkin laktaz çatmamazlığının diaqnozu təsdiq edilir:

A) ksiloz sınağı

B) qlükoza ilə yüklənməkdən sonra yastı şəkər əyrisi və nəcisdə karbohidratların tapılması

C) yoğun bağırsağın histoloji müayinəsinin nəticələri

D) yağ turşularının hesabına nəcisdə steatoreyanın olması.

E) qlükoza ilə yüklənməkdən sonra yastı şəkər əyrisi
Ədəbiyyat: E.Q.Lifşits. Pediatrik klinikasında malabsorbsiya sindromu. «Linatne», Riqa, 1979.
652) İlkin laktoz çatmamazlığında diyetoterapiyanın xüsusiyyətlərinə aiddir:

A) südün qidadan çıxarılması və soyalı qarışıqların istifadə edilməsi

B) düyünün qidadan çıxarılması

C) çörəyin qidadan çıxarılması

D) allergenlərin qidadan çıxarılması

E) zülalların qidadan çıxarılması.
Ədəbiyyat: E.Q.Lifşits. Pediatrik klinikasında malabsorbsiya sindromu. «Linatne», Riqa, 1979.
653) Ekssudativ enteropatiyanın patogenezində əsas sayılır:

A) qurd invaziyası

B) mədə-bağırsaq traktı ilə plazma zülallarının itkisi və malabsorbsiya

C) yoğun bağırsağın selikli qişasının atrofiyası

D) Laktaz çatmamazlığı

E) malabsorbsiya və ishal
Ədəbiyyat: A.A.Bratanova, A.V.Abdenskaya. Uşaqlarda xroniki qeyrispesifik bağırsaq xəstəlikləri. «Medisina», Moskva, 1986.
654) Ekssudativ enteropatiyanın əsas klinik simptomu:

A) hipertermiya

B) Ödem sindromu

C) hipoproteinemiya

D) qıcolmalar

E) reflyuks
Ədəbiyyat: A.A.Bratanova, A.V.Abdenskaya. Uşaqlarda xroniki qeyrispesifik bağırsaq xəstəlikləri. «Medisina», Moskva, 1986.
655) Ekssudativ enteropatiyanın əsas diaqnostik üsuluna aiddir:

A) sekret-turşu əmələ gəlmənin təyini

B) nəcisdə yağların təyini

C) rektoromanoskopiya

D) yoğun bağırsaq ultrasəs müayinəsi

E) nəcisdə plazma zülallarının təyin edilməsi
Ədəbiyyat: A.A.Bratanova, A.V.Abdenskaya. Uşaqlarda xroniki qeyrispesifik bağırsaq xəstəlikləri. «Medisina», Moskva, 1986.
656) Ekssudativ enteropatiyanın əsas müalicə prinsipinə aiddir:

A) vitaminoterapiya

B) biostimulyatorlar

C) parenteral üsulla zülal preparatlarının yeridilməsi və hormonoterapiya

D) antibiotikoterapiya

E) öd qovucu preparatlar
Ədəbiyyat: A.A.Baranov, O.V.Qrinina. Uşaqlarda həzm sisteminin orqanlarının xəstəlikləri. «Volqo-Vyatsk», Qorki, 1981.
Bölmə 23. Sidik sistemi xəstəlikləri.
657) Hemolitiko-uremik sindrom üçün hansı əlamət xarakterikdir?

A) Leykosituriya

B) Bilirubinemiya

C) Fosfatemiya

D) Trombositoz

E) Uremiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
658) Hemolitiko- uremik sindromun inkişafında əsas müalicə metodu hansıdır?

A) hemodializ

B) heparinoterapiya

C) hormonoterapiya

D) vitaminoterapiya

E) diuretiklərin təyini
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
659) DDL sindromunda hansı istifadə olunmur?

A) limfositar kütlə

B) fibrinogen

C) suprastin

D) antibiotiklər

E) albumin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
660) İrsi nefrit üçün tipik yaş:

A) 7 – 11 yaş

B) 3 – 6 yaş

C) 3 yaşa qədər

D) Yeniyetmə yaşı

E) 11 – 14 yaş
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
661) Irsi nefritlə olan uşaqların dispanser müşahidəsi aparılır :

A) 5 yaş

B) 15 yaşına qədər və daha sonra terapevt nefroloqun müşahidəsi altında

C) 2 yaş

D) 1 yaşa qədər

E) 10 yaş
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов.Детские болезни.Санкт-Петербург. «Питер» 2000.
662) Sistinuriya zamanı qidadan nə çıxarılmır?

A) Balıq

B) Qara ciyər

C) Kəsmik

D) Pendir

E) Paxla
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
663) Hiperoksaluriya zamanı rasiondan aşağıdakı qida maddəsi çıxarılır :

A) Sistin

B) Askorbin turşusu

C) Triptofan

D) Metionin

E) Purinlər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000. Г.Мадряков, Н.Попов. Болезни почек. София, 1976.
664) Purin mübadiləsinin pozulması zamanı, böyrəyin zədələnməsinə aşağıdakı maddənin çoxluğu təsir edir:

A) Fosfatların

B) Sistinin

C) Uratların

D) Oksalatların

E) Triptofanın
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
665) Böyrək mənşəli şəkərsiz diabetdə poliuriya və polidipsiya nə vaxt yaranır?

A) 3 yaşında

B) Doğulandan bir az keçmiş

C) 7 yaşından

D) Yeniyetmə dövründən

E) 1 yaşından
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
666) İlkin psevdohipoaldosteronizm özünü nə vaxt biruzə verir?

A) 3 yaşında

B) 7 yaşında

C) Həyatının ilk günlərində

D) Yeniyetmə dövründə

E) 1 yaşında
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000. Г.Мадряков, Н.Попов. Болезни почек. София, 1976.
667) Böyrəyin qlükozuriyası zamanı aşağıdakı laborator müayinə yersizdir.

A) Qanda şəkərin təyini

B) Sidiyin fruktozaya yoxlanması

C) Sidikdə aseton

D) Qanın biokimyəvi analizi

E) Şəkər əyrisi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000. Г.Мадряков, Н.Попов. Болезни почек. София, 1976.
668) Südəmər dövrdə olan uşaqlarda kəskin pielonefrit zamanı aşağıdakı əlamət olmaya bilər:

A) Ağrı sindromu

B) Subfebril hərarət

C) Anoreksiya

D) Dizurik əlamətlər

E) Qaytarma,qusma sindromu
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург,1999, c.684-685.
669) Sidiyin çöküntüsündə neytrofillərin çox olması hansı patologiya üçün daha xarakterdir?

A) amilaidoza

B) pielonefritə

C) irsi nefritə

D) tubulointerstisial nefritə

E) qlomerulonefritə
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
670) Ekskretor uroqrafiya hansı halda göstəriş deyil?

A) davamlı leykosituriya

B) qarında naməlum etiologiyalı ağrıların olması

C) qarın boşluğunun sidik dayanması ilə müşahidə edilən zədələnməsi

D) qlomerulonefritin kəskin dövrü

E) qəflətən baş vermiş hematuriya
Ədəbiyyat: Н.А.Лопаткин, А.Г.Пугачев. Детская урология. «Медицина», Москва, 1986.
671) Böyrəyin biopsiyası üçün əksgöstəriş deyil:

A) böyrəiyn vərəmi

B) hormonrezistentli qlomerulonefrit

C) yeganə böyrək

D) böyrəklərin polikistozu

E) büzüşmüş böyrək
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995. Н.А.Коровина, Л.П.Гаврюшова. Гломерулонефрит у детей. «Медицина», Москва, 1990.
672) Sidik sisitemi infeksiyalarının diaqnostikasında az əhəmiyyət kəsb edir:

A) qanda sidik cövhərinin təyini

B) sidiyin kəmiyyət təyini

C) sidiyin ümümi analizi

D) sidiyin bakteriuriyaya görə müayinəsi

E) sidiyin iki stəkan sınağı
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
673) Xroniki böyrək çatmamazlığının başlanması aşağıdakı hansı əlamətlə əlaqədar deyil:

A) sümükdə və oynaqlarda ağrılar

B) oliquriya

C) boy inkişafının ləngiməsi

D) əzələ spazmı

E) anoreksiya
Ədəbiyyat: А.Шеффер, А.Беннет. Детские болезни. «Питер», СПб., 1996.
674) Sidiyin ümumi analizi aşağıda göstərilən böyrək parametrləri haqqında ətraflı məlumat verir, biri istisna olmaqla:

A) böyrəklərin qatılaşdırma fəaliyyəti

B) qlomerulonefrit ehtimalı

C) böyrəklərdə fosfatların ləngiməsi

D) sidikçıxarıcı yolların infeksiyası ehtimalı

E) zülalın böyrəklər vasitəsilə itməsi
Ədəbiyyat: Паул Дворкин. Педиатрия. «ГЭОТАР», Москва, 1996.
675) Hansı əlamətin mövcud olması həkimə kəskin böyrək çatışmazlığından şübhələnməyə əsas verir?

A) nikturiya

B) pollakiuriya

C) diurezin azalması (oliquriya)

D) urat salurezi

E) poliuriya
Ədəbiyyat: В.И.Наумова. Почечная недостаточность у детей. «Медицина», Ленинград, 1991.
676) Nefrotik sindrom üçün xarakterdir:

A) hipolipidemiya

B) hipertoniya

C) nəzərəşarpan proteinuriya, hipoalbuminemiya

D) hipofibrinogenemiya

E) hematuriya
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995.
677) Su və elektrolit balansının dəyişməsi hesabına arterial təzyiqi hansı preparat aşağı salır?

A) dibazol

B) rezerpin

C) hipotiazid

D) qanqlioblokatorlar

E) natrium-nitroprussid
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994.
678) Anqiotenzin- 2 sintezinin inqibitoruna hansı aiddir?

A) enalapril

B) apressin

C) dibazol

D) verapamil

E) propranolol
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994. Справочник Видаль 2004. «ЗАО Астрафарм сервис», Москва, 2004.
679) Qlukokortikoid preparatlara aid deyil:

A) metandrostenolon

B) hidrokortizon

C) betametazon

D) triamsinolon

E) deksametazon
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994. Справочник Видаль 2004. «ЗАО Астрафарм сервис», Москва, 2004.
680) Qlukokortikoidlər necə təsir göstərir?

A) qanda eozinofillərin miqdarını artırır

B) qanda şəkərin miqdarını artırır

C) immunostimulyator kimi təsir göstəriş

D) zülal sintezini artırır

E) qanda limfositlərin miqdarını artırır
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994. Н.А.Коровина, Л.П.Гаврюшова. Гломерулонефрит у детей. «Медицина», Москва, 1990.
681) Antibiotiklərin təyini zamanı nəyi nəzərə almaq lazım deyil?

A) sidiyin mikroflorasının xarakterini

B) nefrotoksikliyi

C) sidiyin pH-ını

D) arterial təzyiqi

E) böyrəklərin funksional vəziyyətini
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994.
682) Dezaqreqasion təsirə malik olmayan preparat hansıdır?

A) trental

B) kurantil

C) tiklid

D) eufillin

E) mezaton
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
683) Tubulointerstisial nefrit (TİN) necə xəstəlikdir?

A) infeksiondur

B) bakterial iltihabdır

C) autoimmun prosessdir

D) bütün sadalananlardır

E) abakterial iltihabdır
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
684) Tubulointerstisial nefrit nə zaman inkişaf edə bilməz?

A) virus infeksiyalarında

B) hemo – və urodinamik pozğunluglar

C) mikoz infeksiyalarda

D) mübadılə pozğunluglarında

E) cərrahi əməliyyatdın sonra
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
685) Tubulointerstisial nefritin diaqnostikasında bütün göstərilənlərin müayinəsi vacibdir birindən başqa :

A) böyrək toxumasının morfologiyası

B) böyrəklərin tubulyar funksiyası

C) fermenturiya

D) purin mübadiləsi

E) qanın kliniki analizi
Ədəbiyyat: И.В.Маркова, М.В.Неженцев. Лечение заболеванийпочек у детей. «Сотис», СПб., 1994.
686) Sadalanan preparatlardan membranostabilizatorlara aid olmayan hansıdır?

A) koenzim

B) prednizolon

C) ksidifon

D) azatioprin

E) tokoferol
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
687) Nefropatiyanın inkişafı xarakter deyil:

A) piylənmə də

B) sidik sisteminin inkişaf qüsurlarında

C) Veqener sindromunda

D) sistemli qırmızı qurdeşənəyində

E) düyünlü periarteriitdə
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
688) Yumaqcıq filtrasiyasının təyin etmək üçün istifadə olunan ekzoğen maddələr hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

A) böyrək kanalcıqlarında reobsorbsiya olmalıdır

B) qan plazması zülalları ilə birləşmə qabiliyyətinə malik olmalıdır

C) fizioloji aktiv olmalıdır

D) yumaqcıqdan sərbəst filtrasiya olmalıdır

E) böyrək kanalcıqlarından sekresiya olmalıdır
Ədəbiyyat: А.Шеффер, А.Беннет. Детские болезни. «Питер», СПб., 1996.
689) Qlukokortikoidlərin təyinatına göstərişdir:

A) qlomerulonefritin hematurik forması

B) tubulointerstisial nefrit

C) dizmetabolik nefropatiya

D) qlomerulonefritin nefrotik forması

E) tubulopatiyalar
Ədəbiyyat: И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 1995. М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
690) Kəskin qlomerulonefritin ən çox rast gəlinən səbəbi:

A) Virus infeksiyası

B) Göbələk

C) Streptokok infeksiyası

D) Qram-mənfi infeksiya

E) Stafilokok infeksiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
691) Kəskin qlomerulonefritdə hansı müayinənin aparılması yersizdir?

A) Sistoqrafiya

B) Sidiyin ümumi analizi

C) Qanın ümumi analizi

D) Böyrəklərin USM

E) Qanın biokimyəvi analizi
Ədəbiyyat: Е.Н.Савченко. Детские урологическое болезни. “Медицина», Москва, 1972.
692) Xroniki qlomerulonefrit zamanı daha məqsədəuyğun instrumental müayinə hansıdır?

A) Böyrəyin rentgen müayinəsi

B) Damar daxili uroqrafiya

C) Sistoqrafiya

D) Qanın ümumi analizi

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 189,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə