Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci il tarixində əlavə olunub


) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanını əsas formaları hansılardır?Yüklə 189,39 Kb.
səhifə8/13
tarix10.12.2016
ölçüsü189,39 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

490) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanını əsas formaları hansılardır?

1. ocaqlı

2. seqmentar

3. interstisial

4. krupoz

5. lobar

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
491) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanın əsas müayinə metodu hansıdır?

A) qanın əkilməsi

B) nəcisin əkilməsi

C) döş qəfəsinin R-qramması

D) neyrosonoqrafiya

E) lumbal punksiya
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
492) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı aşağıdakılardan hansı ilə ilk növbədə differensasiya etmək lazımdır?

A) baş beynə qansızma ilə

B) perinatal ensefalopatiya ilə

C) malyariya ilə

D) birincili atelektazla

E) enterokolitlə
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997..
493) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı ilk növbədə hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?

A) enterokolitlə

B) perinatal ensefalopatiya ilə

C) ödemli-hemorragik sindromla

D) hemolitik anemiya ilə

E) meningitlə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
494) Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanı ilk növbədə hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?

A) aspirasion sindromla

B) hemolitik anemiya ilə

C) meningitlə

D) enterokolitlə

E) perinatal ensefalopatiya ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
495) Dölün bədəninin hansı üzvünün oksigenlə təchizi üçün yaxşı şəraiti var?

A) ağ ciyərlərin

B) baş beyinin

C) yuxarı ətrafların

D) bədənin aşağı hissəsinin

E) qara ciyərin
Ədəbiyyat: А.В.Мазурин, И.М.Воронцов. Пропедевтика детских болезней. «Медицина». Москва. 2001.
496) Gecikmiş fetal dövr zamanı dölə kimyəvi faktorların təsiri aşağıdakı patologiyalardan hansı ilə müşayiət olunur?

A) inkişaf qüsurları

B) anadangəlmə hipotrofiya

C) stiqma

D) hipertrofiya

E) anadangəlmə hepatit
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
497) Gecikmiş fetopatiyanın klinik əlamətinə hansı aiddir?

A) altıbarmaqlılıq

B) anadangəlmə ürək qüsuru

C) anadangəlmə pankreatit

D) anadangəlmə ensefalit

E) Şereşevski -Terner sindromu
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина», Москва, 1983.
498) İmmun patoloji səbəbdən asılı olmayan hiperbilirubinemiya ən çox hansı uşaqlarda rast gəlinir?

A) vaxtından gec doğulmuş yenidoğulmuşda

B) yetkin yenidoğulmuşda

C) anadangəlmə ürək qüsuru ilə olan yenidoğulmuşda

D) yarımçıqdoğulmuş uşaqda

E) asfiksiya keçirmiş yenidoğulmuşda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
499) Dölün və yenidoğulmuşların xroniki qanitirməsi üçün nə səciyyəvidir?

A) hipovolemik şok

B) eritrositlərin və hemoqlobinin azalması

C) splenomeqaliya

D) hepatomeqaliya

E) bilirubinemiya
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
500) Aşağıdakılardan hansı dölün və yenidoğulmuşların xroniki qanitirməsi üçün xasdır?

A) hipovolemik şok

B) bilirubinemiya

C) splenomeqaliya

D) retikulositlərin çoxalması

E) hepatomeqaliya
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
501) Dölün və yenidoğulmuşların qanitirmə səbəbləri:

A) keysəriyyə kəsiyi

B) dölyanı mayenin az olması

C) irsi sferositoz

D) ananın infeksion xəstəliyi

E) Blekfen-Dayemond sindromu
Ədəbiyyat: А.И.Воробжов. Руководство по гематологии. «Медицина», Москва, 1985.
502) İrinli-iltihabı xəstəliklərin yaranmasına görə risk qrupuna daxil olan yenidoğulmuşlara nəzarət edən pediatr hansı aparıcı əlamətə fikir verməlidir?

A) sidik ifrazının tezliyinə

B) çox tərlənməyə

C) patoloji nevroloji simptomların olmasına

D) bədən temperaturuna

E) qışqırığın xarakterinə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
503) I sağlamlıq qrupundan olan yenidoğulmuşlar həyatının birinci ayında neçə dəfə yoxlanılmalıdır?

A) 3 dəfə

B) 1 dəfə

C) 4 dəfə

D) 2 dəfə

E) 5 dəfə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
504) II sağlamlıq qrupundan olan yenidoğulmuşlar həyatının birinci ayında neçə dəfə yoxlanılmalıdır?

A) 3 dəfə

B) 2 dəfə

C) 5 dəfə

D) 4 dəfə

E) 1 dəfə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
505) Sağlam yenidoğulmuş differensiasiyalı nəzarət taktikası üçün nə nəzərdə tutulur?

A) risk faktorlarının analizi

B) qidalanma və qulluq haqqında tövsiyyələr

C) endokrinoloq otolarinqoloq, kardioloq, qastroenteroloqun konsultasiyasının təyin olunması

D) nəcisdə disbakteriozun təyini

E) qanın ümumi analizi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
506) Yarımçıq doğulmuş uşağa həyatının birinci ilində hansı həkim baxmalıdır?

A) nevropatoloq kvartalda 1 dəfə

B) ortoped ildə 2 dəfə

C) otolarinqoloq ildə 1 dəfə

D) okulist hər ay

E) nevropatoloq hər ay
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
507) Yarımçıq doğulmuş uşağa poliklinikada hansı müayinə aparılmalıdır?

A) qan və sidik kvartalda 1 dəfə 1 yaşına qədər

B) qan və sidiyin müayinəsi hər ay 1 yaşına qədər

C) qanı – 3 yaşdan sonra ildə 4 dəfə

D) qan – 1 yaşından 3 yaşına kimi ildə 1 dəfə

E) qan və sidik 6 aydan bir 1 yaşına qədər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
508) Yarımçıq uşaq doğmaq riski aşağıdakı qadınlarda olur:

A) revmatizm olduqda

B) ürək-damar sisteminin pozğunluğu olduqda

C) vegetativ damar distoniyası olduqda

D) endometriyanın və artımların iltihabı olduqda

E) öd yollarının diskineziyası olduqda
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
509) Hansı yarımçıqdoğulmuşlar yüksək xəstələnmə riskinə malikdir?

A) bətndaxili infeksiyalaşmış

B) bud-çanaq oynağının displaziyası olan

C) I dərəcəli sarılığı olan

D) sidik turşusu infarktı olan

E) süd vəzilərinin zəif şişməsi olan
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
510) İlk dəfə timomeqaliya aşkar olunmuş uşağın poliklinikada konsultasiya olunması vacibdir:

A) endokrinoloq ilə

B) ginekoloq ilə

C) okulist ilə

D) qastroenteroloq ilə

E) otolarinqoloq ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
511) Poliklinikada atopik dermatitli uşaqlar həkim müşahidəsindən keçirlər:

A) 4 yaşından sonra ildə 3 dəfə

B) 1 yaşına kimi 3 ayda 1 dəfə

C) 1 yaşından 4 yaşına kimi ildə 1 dəfə

D) həyatının birinci ayında 3 dəfə

E) 1 yaşa kimi hər ay
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
512) Uşaqlar poliklinikada müayinədən keçirilir:

A) nəcisin əkilməsi

B) nəcis disbakterioza görə, hər ay

C) qan və sidik hər ay

D) koproqramma ildə 3 dəfə

E) qan və sidiyi 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
513) Eksudativ-kataral diatezin inkişaf riski hansı halda mümkündür?

A) hamilə vaxtı fiziki travma olduqda

B) genetik anamnezində allergik xəstəlikləri varsa

C) genanamnezində yumurtalıqların polikistozu varsa

D) anada disembriogenez stiqmaları varsa

E) anada endokrin patologiya varsa
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
514) 6 yaşlı uşağın məktəb təhsilinə hazırlığını təyin edən Kern-İerasik testi neçə bal olmalıdır?

A) 5-9 bal

B) 1-5 bal

C) 10-15 bal

D) 25-30 bal

E) 15-20 bal
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
515) Qanın klinik müayinəsi sağlam uşaqda ilk dəfə nə vaxt aparılır?

A) 6 aylığında

B) 8 aylığında

C) 1 aylığında

D) 3 aylığında

E) 1 yaşında
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
516) Hospitala qədərki mərhələdə narkotik analgetiklərin yeridilməsinə əks-göstəriş hansıdır?

A) kəskin ürək-damar çatmamazlığı

B) kəskin qaraciyər çatmamazlığı

C) kəskin böyrək çatmamazlığı

D) kollaps

E) kəllə travması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
517) Poliklinikada raxitin profilaktikasını üçün hansı preparat istifadə olunur?

A) penisillin

B) D2 vitamini

C) panadol

D) aspirin

E) vitamin C
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
518) Revmatizmin ikincili profilaktikası üçün istifadə olunur:

A) bisillin 5

B) D vitamini

C) penisillin

D) C vitamini

E) analgin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
519) 3 aya qədər uşaqların hansı anatomik-fizioloji xüsusiyyəti atelektazların yaranmasına gətirib çıxara bilir?

A) sulfaktantrın yüksək aktivliyi

B) süni qidalanma

C) dar tənəffüs yolları

D) sulfaktantın zəif aktivliyi

E) geniş tənəffüs yolları
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
520) Erkən yaşlı uşaqlarda ümumi dövr edən qanın defisitinin kritik həddi:

A) 25%

B) 15%


C) 5%

D) 10%


E) 3%
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
521) İstilik və gün vurma zamanı aşağıdakı tədbir görülür:

A) çoxlu qlükoza-duz məhlulu içirtmək

B) seduksen inyeksiyası

C) natrium tərkibli məhlulların damardaxili yeridilməsi.

D) fiziki soyutma

E) traxeyanın intubasiyası və ağciyərlərin süni ventilyasiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
522) III dərəcəli kəskin damar çatmamazlığı zamanı təxirəsalınmaz tədbirlərə daxildir:

A) bədənin silinməsi

B) dopamin

C) elektrik defibrilyasiya

D) istiqaclar

E) naşatır spirti iylətmək
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер». Санкт-Петербург. 2000.
523) Mukovissidoz hansı sistemin zədələnməsi ilə gedən xəstəlikdir:

A) Elektrolit mübadiləsi

B) Ekzokrin vəzilərinin

C) Endokrin vəzilərinin zədələnməsi

D) Ekzokrin vəziləri və elektrolit mübadiləsi

E) Ekzokrin vəzilərin elektrolit mübadiləsinin və birləşdirici toxumanı zədələnməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
524) Mukovissidoz zamanı irslə ötürülmənin tipi:

A) Genin aşağı penetrantlıq dominantlığı

B) Dominant

C) Resessiv

D) Qarışıq

E) Genin yüksək penetrantlıq resessivliyi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
525) Mukovissidoz xəstəliyi nəticəsində bronx – ağ ciyər zədələnməsi hesab olunur:

A) Seroz plevrit

B) Obstruktiv bronxit

C) Allergik pnevmoniyalar

D) Kəskin pnevmoniya

E) Residivləşən bronxitlər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
526) Mukovissidoz zamanı mədə - bağırsaq traktı tərəfindən olan dəyişikliklər

A) Qara ciyər sirrozu

B) Mekonial ileus

C) Spastik kolit

D) Diareya sindromu

E) Allergik qastrit
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
527) Mukovissidoz zamanı müşahidə olunur

A) Daxili orqanların tərsinə yerləşməsi

B) İnfantilizm

C) Kəskin sinusit

D) Sürətli cinsi inkişaf

E) Burun boşluğunda poliplər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
528) Kiçik yaşlı uşaqlarda mukovissidoz zamanı müşahidə olunur.

A) İştah yaxşı olması və çəkinin pis artması ilə

B) İştahanın yaxşı olması və çəkinin itirilməsi

C) İştahanın aşağı olması və çəkinin pis artması ilə

D) İştahanın yaxşı olması və çəkinin yaxşı artması

E) İştahanın pis olması və çəkinin yaxşı artması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
529) Mukovissidoz zamanı öskürəyin xarakteri

A) Quru

B) Səthi


C) Göy öskürək tipli

D) Bəlğəmli

E) Fasiləsiz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
530) “Ağ ciyər ürəyi ” nin mukovissidoz zamanı əmələ gəlməsinin səbəbləri

A) Arteriolun spazması

B) Alkaloz

C) Xroniki hipoksiya

D) Asidoz

E) Pnevmoskleroz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
531) Mukovissidoz zamanı bəlğəmin qatılığını azaltmaq üçün istifadə edilir.

A) Pankreatin

B) Tripsin

C) İnhalasiya

D) Öskürək əleyhinə yığıntı

E) Eufilin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
532) Mukovissidozlu xəstənin bəlğəminin əkilməsi nəticəsində qızılı stafilakok aşkar olunarsa təyin edilir:

A) Amoksisillin

B) Trixopol

C) Furazolidon

D) Sefadim

E) Sulfadimetoksin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
533) Mukovissidozlu xəstənin bəlğəminin əkilməsi nəticəsində göy-yaşıl irinli çöplərinin tapılması zamanı təyin olunur:

A) Furazolidon

B) Tetrasiklin

C) Baktrim

D) Amikasin

E) Trixopol
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
534) Mukovissidozun əsas klinik simptomu sayılır

A) steatoreya

B) qıcolmalar

C) hipotermiya

D) hipertermiya

E) öskürək və hipotermiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
535) Mukovissidozu mütləq diferensiasiya etmək lazımdır:

A) dizenteriya ilə

B) pielonefritlə

C) laktaz catmamazlığı ilə

D) rotavirus infeksiyası ilə

E) disaxaridaza çatmamazlığı ilə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
536) Mukovissidozlu xəstələrin müalicəsində istifadə olunur:

A) fermentlər

B) vitaminlər

C) sitoprotektorlar

D) postural drenaj

E) hormonlar
Ədəbiyyat: Б.Р.Братанова. Клиническая педиатрия. «Медицина и физкультура», Москва, 1983.
Bölmə 19. Erkən yaşlı uşaqların patologiyası.
537) Erkən yaşlı uşaqlarda tez-tez rast gəlinir:

A) infeksion allergiyalar

B) inhalyasion allergiyalar

C) qida allergiyası

D) dərman allergiyası

E) soyuq allergiyası
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
538) 1 – ci dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?

A) 1-2 gün

B) 14 günədək

C) 3-7 gün

D) 15 gündən çox

E) 10 gün
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
539) 2-ci dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?

A) 15 gündən çox

B) 10 gün

C) 1-2 gün

D) 14 günədək

E) 3-7 gün
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
540) 3-cü dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması müddəti nə qədərdir?

A) 15 gündən çox

B) 1-2 gün

C) 3-7 gün

D) 10 gün

E) 14 günədək
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
541) 2- ci dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədərdir?

A) 5-8 %

B) 5-15 %

C) 10-20%

D) 20-30%

E) 30% və çox
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
542) 3- cü dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti nə qədər olur?

A) 5-8 %

B) 20-30%

C) 10-20%

D) 30% və çox

E) 5-15 %
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
543) 1-ci dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda qidanın tolerantlığının təyin olunması dövründə qidanın həcmi nə qədər olmalıdır ?

A) normanın 1/2- i

B) normanın 2/3-si

C) normanın 40 % - i

D) normanın 80 % - i

E) normanın 1/3-i
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
544) 2-ci dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda qidanın tolerantlığının təyin olunması dövründə qidanın həcmi nə qədər olmalıdır?

A) normanın 1/3- i

B) normanın 2/3-si

C) normanın 80 % - i

D) normanın 1/2-i

E) normanın 40 % - i
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
545) 3 -cü dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda qidanın tolerantlığının təyin olunması dövründə qidanın həcmi nə qədər olmalıdır ?

A) normanın 80 % - i

B) normanın 1/3-i

C) normanın 2/3-si

D) normanın 40 % - i

E) normanın 1/2- i
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
546) Fenilketonuriyanın əsas klinik əlamətləri hansı sistemin zədələnməsi ilə xarakterizə olunur ?

A) sümük sistemi

B) qanyaranması

C) immun sistemi

D) mərkəzi sinir sistemi

E) qara ciyər
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
547) Fenilketonuriyaya qarşı skrininq-test üçün fenilalaninin səviyyəsi nədə təyin olunur ?

A) nəcisdə

B) qanda


C) limfada

D) sidikdə

E) tüpürcəkdə
Ədəbiyyat: В.А.Таболин, Н.П.Шабалов. Справочник неонатолога. «Медицина», Москва, 1984.
548) Aplastik anemiya zamanı informativ diaqnostik üsullardan biri hansıdır?

A) qanın ümumi analizi

B) trepanobiopsiya

C) sternal punksiya

D) sitogenetik təhlil

E) koaquloqram
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
549) Talassemiyanın kinik gedişinə xas olmayan əlamət hansıdır?

A) hərarət

B) sarılıq

C) qara ciyərin böyüməsi

D) dalağın böyüməsi

E) anemiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
550) Xroniki leykoz zamanı ən tez tez rast gələn klinik simptom hansıdır?

A) Hemoragik sindrom

B) qara ciyərin böyüməsi

C) limfa düyünlərinin böyüməsi

D) dalağın böyüməsi

E) hərarətin artması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
551) Vitamin D rezistent raxitin ikinci adı nədir?

A) fosfat diabet

B) de Toni debre Fankoni xəstəliyi

C) böyrək asidozu

D) hipofosfatoziya

E) hiperfosfataziya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
552) Raxitəbənzər xəstəliklər əsasən hansı yaşlarda müşahidə olunur?

A) 9 ayında

B) 3 ayında

C) bir yaşda

D) 3 yaşında

E) 6 ayında
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
553) Vitamin D defisitli raxitin «çiçəklənmə» formasının klinikası hansı xəstəliyi xatırladır?

A) hipofosfaziya

B) vitamin D – rezistent raxit

C) böyrək tubulyar asidozu

D) De Toni – Debre – Fankoni xəstəliyi

E) vitamin D –dən asılı raxit
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
554) Raxitəbənzər xəstəliklərdə qanda ilkin nəyin səviyyəsi dəyişir?

A) Qələvi fosfotazanın

B) Fosforun

C) Xlorun

D) Maqnezium sulfatın

E) Kalsinin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
555) Vitamin D-nın ikinci hidroksidləşməsı onun daha yüksək olan metabolitə çevirməsi harada baş verir ?

A) dalaqda

B) qara ciyərdə

C) dəridə

D) nazik bağırsaqlarda

E) böyrəklərdə
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
556) Vitamin D –dən asılı raxit üçün xarakterik olmayan əlamət hansıdır?

A) çəkidə geri qalma

B) əzələ hipotoniyası

C) ətrafların valqus deformasiyası

D) dişlərin gec çıxması

E) boyun inkişaf etməməsi
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993. Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
557) D vitaminindən asılı raxitdə hansı laborator dəyişiklər xarakter deyil?


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 189,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə