Pediatriya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları 13. 09. 2012-ci il tarixində əlavə olunubYüklə 189,39 Kb.
səhifə9/13
tarix10.12.2016
ölçüsü189,39 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

A) hipokalsemiya

B) hipofosfatemiya

C) hiperkalsiuriya

D) metabolik asidoz

E) hiperfosfaturiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
558) Vitamin D rezistent raxitə aid olmayan əlamət hansıdır?

A) qanda qələvi fosfatazanın artması

B) hipofosfatemiyanın yüksək dərəcəsi

C) hiperfosfaturiya

D) hipokaliemiya

E) qanda kalsiumun normal səviyyəsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
Bölmə 20. Tənəffüs üzvlərinin xəstəlikləri
559) Virus pnevmoniyasına aiddir:

A) De struktiv

B) Krupoz

C) Lobar

D) İnterstisial

E) Seqmentar
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
560) Kəskin pnevmoniyanın simptomlarına aid deyil:

A) Kiçik qabarcıqlı yaş xırıltılar

B) İniltili tənəffüs

C) rinit

D) Öskürək

E) Sianoz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
561) Bronxoektaz zamanı təyin edilir:

A) Prednizolon daxilə

B) Atropin

C) Suprastin

D) Postural drenaj

E) Libeksin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
562) Pnevmoniyanın diaqnostikasında aparıcı klinik simptom:

A) Zəifləmiş tənəffüs

B) Çoxsaylı kiçik qabarcıqlı xırıltılar

C) Təngnəfəslik

D) Qabırğaarası əzələlərin dartılması

E) Lokal krepitasiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.360
563) Pnevmonik prossesin sorulma müddətinə görə xəstəyə uzun sürən pnevmoniya diaqnozu nə vaxt qoyulur:

A) 6 həftədən 8 həftəyə qədər

B) 5 həftədən 6 həftəyə qədər

C) 8 ay və daha çox

D) 1 həftədən 5 həftəyə qədər

E) 3 həftədən 4 həftəyə qədər
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.403
564) Pnevmosist pnevmoniyaların müalicəsində istifadəsi məqsədəuyğundur:

A) Trimetoprim /sulfametoksazol (ko-trimoksazol)

B) Linkomisin

C) Makrolidlər

D) 2-ci nəsildən olan sefalosporinlər

E) Tərkibinə klavulanat turşusu və ya sulbaktam daxil edilmiş yarım sintetik penisillinlər
Ədəbiyyat: В.К.Таточенко. Практическая пульмонология детского возраста. «Солвей Фарма» Москва, 2001, с.136
565) Kəskin pnevmoniya zamanı hipoksemiya əmələ gətirir:

A) Metobolizmin güclənməsi

B) Qanazlığı

C) Səthi tənəffüs

D) Hərarətin yüksəlməsi

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург,1997.
566) Traxeobronxit zamanı öskürək hansı nahiyədə ağrı ilə müşayiət olunur?

A) Boğazda

B) Böyürdə

C) Ürək nahiyəsində

D) Qarında

E) Döş sümüyünün arxasında
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
567) Kəskin sadə bronxit üçün hansı xarakterik deyil?

A) Xəstəliyin 4-8 günü yaş öskürək əmələ gəlməsi

B) Iri kalibrli yaş xırıltıların olması

C) Xəstəliyin başlanğıcında yaş öskürəyin olması

D) Hər iki tərəfdə quru xırıltıların olması

E) Xəstəliyin başlanğıcında quru öskürəyin olması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
568) Hansı halda erkən yaşlı uşaqlarda obstruktiv bronxit tez-tez müşahidə olunur?

A) Atopik dermatit zamanı

B) Sinir-artritik diatezdə

C) Anemiyada

D) Raxitdə

E) Hipotrafiyada
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
569) Bronxiolit vaxtı müşahidə olunur.

A) Burun-dodaq üçbucağında sianoz

B) Öskürəyin olmaması

C) Bradikardiya

D) Perkutor səsin kütləşməsi

E) Emfizemanın olmaması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
570) Bronxiolit vaxtı təyin olunmur.

A) Heparin

B) Prednizolon

C) Nəmlənmış oksigen

D) Antibiotik

E) İnfuzion terapiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
571) Ağ ciyər toxumasına infeksiyanın hematogen yolla yayılması müşahidə olunur:

A) Kolitdə

B) Anginada

C) Sepsisdə

D) Bronxial astmada

E) Bronxitdə
Ədəbiyyat: Г.А.Тимофеева. Стафилококковая инфекция у детей. «Медицина», Москва, 1977.
572) Xroniki bronxitin verifikasiyasının dəqiq metodu:

A) ümumi kliniki fizikal müayinələr

B) bronxoskopiya, bronx məhtəviyyatının sitoloji və bakterioloji müayinəsi

C) bəlğəmin əkilməsi

D) qanın kliniki müayinəsi

E) döş qəfəsi orqanlarının rentgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.346
573) Eksudatın aşağıdakı hüceyrə tərkibi: - limfositlər 80 %, neytrofillər 15%, eritrositlər 5%, plevritin hansı forması üçün xarakterikdir:

A) seroz-hemorragik

B) irinli

C) hemorragik

D) seroz


E) postravmatik
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.414
574) Bronxial astma, bu:

A) Boğulma tutmaları ilə müşayiət olunan bronxların hiperreaktivliyidir

B) Tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır

C) Tənəffüs diskomfortu ilə müşayiət olunan tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır

D) Bronxların hiperreaktivliyi fonunda boğulma tutmaları, astmatik status və ya tənəffüs diskomfortu ilə birizə verilən, tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır

E) Bronxların hiperreaktivliyi fonunda tənəffüs yollarının xroniki iltihabıdır
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2000.
575) Astmatik vəziyyətin II stadiyası (dekompensasiya dövrü) üçün xarakterikdir

A) Boğulma qorxusu

B) Arterial təzyigin qalxması

C) Tezləşmiş səsli tənəffüs

D) Küllü miqdarda quru və yaş xırıltılar

E) Dəri və selikli gişaların diffuz sianozu
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
576) Teopek-prolongin hansının uzunmüddətli təsiri olan preparatıdır?

A) korqlükonun

B) diqoksin

C) teofillinin

D) papaverinin

E) strofantinin
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
577) Qeyri-spesifik hiposensibilizasiya - bu müalicədir:

A) histoqlobulinlə

B) suprastinlə

C) kalsi qlükonatla

D) ketotifenlə

E) allergenlərlə
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997.
578) Bronxial astmanın gedişini nəzarətdə saxlayan dərman preparatlarına aiddir:

A) immunostimulyatorlar

B) antihistamin preparatları

C) qısa təsirli -2 adrenomimetiklər

D) inhalyasion xolinolitiklər

E) iltihab əleyhinə preparatlar və uzun təsirli bronxodilatatorlar
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, II том, стр. 527
579) Sayılan əlamətlərdən ağciyər hemosiderozu üçün hansı xarakterikdir?

A) bəlğəmdə siderofaqların aşkar edilməsi

B) qan zərdabında dəmirin səviyyəsinin yüksək olması

C) ağciyərlərin eozinofil infiltrasiyası

D) emfizema

E) paslı bəlğəm
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.441
580) Ekssudativ plevritlə 3 yaşlı xəstə uşağın plevral mayesində seqmentnüvəli leykositlər üstünlük təşkil edir. Ekssudativ plevritin səbəbi nədir:

A) pnevmoniya

B) vərəm


C) qabırğanın sınığı

D) ağciyər xərçənqi

E) obstruktiv bronxit
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер», Санкт-Петербург, 2004, I том, стр.384
581) Disseminasiyalı vərəmdə ağciyərlərdən kənar prosesin ən çox rast gələn lokalizasiyası:

A) gözlər və cinsiyyət orqanları

B) bağırsaq və dəri

C) sümüklər və dəri

D) qırtlaq və seroz qişalar

E) böyrəklər və beyin qişaları
Ədəbiyyat: С.В.Рачинский, В.К.Таточенко. Болезни органов дыхания. «Медицина», Москва, 1988
582) Mukovissidozun formaları:

A) Qarışıq

B) Nefrotik

C) Abdominal

D) Oynaq


E) Dəri
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
583) İdiopatik hemosideroz vaxtı rentgenoqrammada müşahidə olunur:

A) Plevrit

B) Pnevmotoraks

C) Pnevmoniya ocaqları

D) Atelektaz

E) İnterstisial şəklin “Kəpənək formasında” güclənməsi
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
584) Ağ ciyər idiopatik hemosideroz zamanı laborator analizlərdə müşahidə olunur:

A) Hematokrit göstəricinin azalması

B) Qanın zərdabında konyuqasion bilirubinin artması

C) Bəlğəmdə hemosiderinli makrofarq

D) Eritrositlərin miqdarının azalması

E) Neytrofilyez
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
585) Ağ ciyərlərin diffuz idiopatik fibroz xəstəliyi zamanı müşahidə olunan kliniki simptomlar:

A) Fiziki inkişafın sürətlənməsi

B) Yanaqda qızartı

C) Qusma

D) Öskürək

E) Yuksək hərarət
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
586) Ağ ciyərlərin idiopatik diffuz fibrozu olan uşağın rentgenoloji müayinəsində müşahidə olunur:

A) Ağ ciyər şəffaflığının yüksəlməsi

B) Xırda ocaqların qeyd olunması

C) Ağ ciyərlərin “Arı pətəyinə ” bənzər şəkli

D) Ağ ciyər şəffaflığının diffuz azalması

E) Qabırğaların yüksək durması
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература» . Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
587) Kartagener sindromu – kombinə olunmuş inkişaf qüsuru özünü göstərir:

A) Sinus retinopatiya, xroniki bronx- ağ ciyər prosesləri

B) Daxili orqanların tərs yerləşməsi və neytropeniya

C) Daxili orqanların tərs yerləşməsi

D) Daxili orqanların tərs yerləşməsi xroniki bronx-ağ ciyər prosesi .

E) Daxili orqanların tərs yerləşməsi xroniki bronx-ağ ciyər prosesi və sinus retinopatiyasını
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
588) Kartagener sindromunda hansı tədbir məsləhət görülür?

A) Ağ ciyərin payının çıxarılması

B) Müalicəvi idman

C) Antibiotikoterapiya

D) İnhalyasiya

E) Hormonoterapiya
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
589) Plevritlər olur:

A) İrinli

B) Obstruktiv

C) Restriktiv

D) İltihablı

E) İrinli obstruktiv
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
590) Allergik rinit xarakterizə olunur:

A) Asqırma

B) Periferik qanda neytrofilyoz

C) İştahanın zəifləməsi

D) Yüksək hərarət

E) Qusma
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
591) Allergik laringitdə müşahidə olunur:

A) «Hürücü» öskürək

B) EÇS artması

C) Qanda neytrofilyoz

D) Təngnəfəslik

E) Yüksək hərarət
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Неонатология. «Специальная литература», Санкт-Петербург, 1997. A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
592) Allergik pnevmoniyada müşahidə olunur:

A) Leykositoz

B) УÇS artması

C) Yüksək hərarət

D) Eozinofiliya

E) Neytrofiliya
Ədəbiyyat: A.F.Tur. Uşaq xəstəlikləri. «Patronat», Bakı, 1993.
Bölmə 21. Qan dövranı orqanlarının xəstəlikləri. Revmatik xəstəliklər.
593) Kəskin ürək-qan-damar çatmamazlığınınn əlamətlərinə hansı aid deyil?

A) Arterial təzyiqin düşməsi

B) Təngnəfəslik

C) Dərinin hiperemiyası

D) Dərinin avazıması

E) Sapvari nəbz
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Том 2. «Питер», Санкт - Петербург, 2004
594) Paroksızmal taxikardiyanın əsas əlaməti hansıdıır?

A) Ürək döyüntüsü 160-180, ürək yığılmalarının ritmikliyi

B) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 140

C) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 120

D) Ürək döyüntüsünün arabir itməsi

E) Ürək yığılmalarının dizritmiyası
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
595) Paroksızmal taxikardiyanın mədəcik formasında xarakterik EKQ əlamətləri:

A) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 160, regulyar, QRŞ kompleksi kəskin deformasiyalı

B) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 150, qeyri-müntəzəm, QRŞ kompleksi daralmış

C) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 130 müntəzəm, QRŞ kompleksi daralmış

D) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 140, QRŞ kompleksi genişlənib

E) Ürək döyüntüsü dəqiqədə 180-dan yuxarı supraventrikulyar QRŞ kompleksi
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
596) Pnevmoniya zamanı toksiki-infeksion kardiopatiyanı xarakterizə edir:

A) Sol mədəciyin yüklənməsi.

B) Ürək hüdudlarının böyüməsi

C) T - dişinin enməsi

D) Keçiriciliyin pozulması (PQ uzanması)

E) Hiss dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. «Медицина», Москва, 1987.
597) Uşaqlarda miokardın distrofiyası hansı halda baş verə bilməz:

A) Piylənmədə

B) Stomatitlərdə

C) Sepsis və osteomielitlərdə

D) Endokrin xəstəliklərdə

E) Allergiyalarda
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. «Медицина», Москва, 1987.
598) 12 yaşlı qız uşağında arabir ürək nahiyyəsində sancı şəkilli ağrılar müşahidə olunur. Ən vacib müayinə sayılır:

A) Veloerqometriya

B) Qanın kliniki analizi və EKQ

C) Fiziki yükləmə sınağı

D) FKQ


E) Ürəyin rentgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
599) Qəbulda 10 yaşında qız ürək nahiyyəsində ağrılardan şikayət edir, ona hansı müayinə lazımdır:

A) EKQ, EXO kardioqrafiya

B) Apekskardioqramma

C) Veloerqometriya

D) Rentgenoskopiya

E) Fiziki yüklə yoxlama
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
600) Südəmər uşağa üzmək təyin olunmazdan qabaq vacib olan müayinə:

A) Taxiossiloqrafiya

B) EKQ


C) Ürəyin rentgenoqramması

D) EXO-kardioqrafiya

E) FKQ
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
601) T- dişinin EKQ –da aşağı düşməsi ola bilməz:

A) Hipokaliyemiyada

B) Miokarditlərdə

C) Ağır allerqik reaksiyalarda

D) Pnevmoniya xəstəliyində infeksion –toksiki kardiomiopatiyada

E) Hiperkaliyemiyada
Ədəbiyyat: П.С.Мощиц. Кардиология детского возраста. «Здоровья», Киев, 1986
602) Mitral qapağın çatmamazlığını mitral qapağın prolapsından diferensasiya etmək üçün ən dürüst müayinə metodu:

A) Vekterokardioqrafiya

B) Exokardioqrafiya

C) Rentgenoqrafiya

D) EKQ


E) Ürəyin retgenoqrafiyası
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
603) Ağ ciyər ödemi zamanı təxirəsalınmaz terapiya vasitələrinə aid deyil:

A) Aşağı ətraflara jqut qoyulması

B) Kardiotrop preparatlar

C) Seduksen

D) Laziks

E) Prednizolon
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. Том 2. «Питер», Санкт - Петербург, 2004
604) Trombositlərin aqreqasiyasını azaldan preparatlara aid deyil:

A) Dipiridamol

B) Prodektin (parmidin)

C) Stugeron

D) Prednizolon

E) Trental
Ədəbiyyat: В.А.Гусель, И.В.Маркова .Справочник педиатра по клинической фармакологии. «Медицина», Ленинград, 1989
605) Qurd eşənəyi nefropatiyasında şübhələnməyə əsas vermir:

A) leykopeniya

B) pnevmoniya

C) dəri sindromu

D) tez proqressivləşən nefrit

E) poliserozit
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
606) Leykopeniya müşahidə edilir:

A) qlomerulonefritdə

B) qurd eşənəyi nefritində

C) dismetabolik nefropatiyada

D) irsi nefritdə

E) düyünlü periarteriitdə
Ədəbiyyat: М.С.Игнатова, Ю.Е.Вельтщев. Детская нефрология. «Медицина», Ленинград, 1989.
607) Revmatoid artritlərdə müşahidə oluna bilməz:

A) Uçucu oynaq ağrıları

B) Yüksək hərarət

C) Perikardit

D) Limfa vəzilərinin böyüməsi

E) EÇS-in 60 mm / saat
Ədəbiyyat: В.А.Насонова, М.Г.Астапенко. Клиническая ревматология. «Медицина», Москва, 1989
608) Virus mənşəli miokarditlərdə müşahidə olunur:

A) Tonların karlaşması, qısa, yumşaq sistolik küy.

B) Zirvədə uzun üfürücü sistolik küy

C) Gecikmiş sistolik küy.

D) Sistolodiastolik küy

E) Mezodiastolik küy
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
609) Bakterial (infeksion) karditlər üçün hansı simptom xarakterik deyil:

A) Hiperkoaqulyasiya

B) EÇS artması

C) Yüksək hərarət

D) Öskürək

E) Aortal qapaqların zədələnməsi
Ədəbiyyat: Н.А.Белоконь, М.Б.Кубергер. Болезни сердца и сосудов у детей. Том 2, «Медицина», Москва, 1987.
Bölmə 22. Həzm orqanlarının xəstəlikləri
610) Yeniyetmələrdə mədənin sekretor funksiyası üçün daha xarakterik sayılır:

A) yüksək sekresiya

B) heteroxoliya

C) normal sekresiya

D) aşağı sekresiya

E) hiperasidlik
Ədəbiyyat: Т.В.Капитан. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми. «МЕДпресс-информ», Москва, 2004.
611) Yeniyetmələrdə xroniki enterokolitin əsas etioloji faktorlarına aiddir:

1. Bağırsaq infeksiyaları

2. Alimentar çatmamazlıq

3. Lyamblioz

4. Xroniki tonzillit

5. İşlətmə dərmanlarından çox istifadə edilməsi

A) 2, 5

B) 1, 3


C) 3, 5

D) 1, 4


E) 2, 4
Ədəbiyyat: A.S.Belousov və b. Həzm sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası, differensial diaqnostikası və müalicəsi, «Medicina», M., 2002.
612) Yeniyetmələrdə mədənin ilkin funksional pozulmalarına aiddir:

1. Psixoemosional gərginlik

2. Qida rejiminə riayət olunmamağı və qidanın xarakteri

3. Alkoqoldan çox istifadə edilməsi və siqaret çəkmək

4. Hipodinamiya

5. Helmintozlar

A) 1, 3, 5

B) 2, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 1, 2, 4

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: A.S.Belousov və b. Həzm sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası, differensial diaqnostikası və müalicəsi. «Medicina», Moskva, 2002. N.Savenkova, K.Serqeyeva və b. Yeniyetmə təbabəti. «Speçialnaya literatura », Moskva. 1999. (rus dilində)
613) Uşaqlarda ezofagitin əsas səbəbi:

A) Hipervitaminozlar

B) Miotrop preparatlarla zəhərlənmə

C) Yoluxucu xəstəliklər

D) Mədə xorası

E) Qida borusunun atreziyası
Ədəbiyyat: Е.М.Лукьянов. Детская гастроэнтерология . «Медицина» . Москва .1998 Çingiz Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib” Bakı. 2001
614) Ezofagitin tez-tez rast gələn fəsadları (kardial hissənin):

A) 12-barmaq bağırsaq, mədə xorası

B) Xroniki qastrit

C) Qanaxma

D) Axalaziya

E) Xoralı kolit
Ədəbiyyat: Е.М.Лукьянов. Детская гастроэнтерология . «Медицина». Москва .1998
615) Ezofagitin klinik təzahürü:

A) Meteorizm

B) Disfagiya

C) Aerofagiya

D) Dispepsiya

E) Aclıq ağrısı
Ədəbiyyat: Çingiz Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib” Bakı. 2001
616) Ezofagitin müalicəsi:

A) Konservativ

B) Ultrabənövşəyi şüanın verilməsi

C) Konservativ və cərrahi

D) Cərrahi

E) Endoskopik
Ədəbiyyat: Çingiz Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib” Bakı. 2001
617) Xroniki bağırsağın xora xəstəliyində qarında olan ağrılar müşahidə olunur:

A) Erkən

B) Erkən və gecə

C) Səhər acqarına

D) Erkən və gecikmiş

E) Gecə
Ədəbiyyat: Çingiz Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib” Bakı. 2001
618) Qeyrispesifik xoralı kolitin əsas simptomlarına aiddir:

A) hipertermiya

B) hemokolit və diareya

C) polifekaliya və polidipsiya

D) qusma


E) diareya və toksikoz
Ədəbiyyat: A.A.Bratanovaa, A.V.Abdenskaya. Uşaqlarda xroniki qeyrispesifik bağırsaq xəstəlikləri. «Medisina», Moskva, 1986.
619) Qeyrispesifik xoralı kolitin diaqnostikasının ən informativ üsuluna hansı aiddir?

A) koaquloqramına

B) nəcisdə gizli qana görə müayinə.

C) endoskopiya

D) qanın ümumi analizi

E) xolesistoqrafiya
Ədəbiyyat: O.A.Kanşino. Uşaqlarda qeyrispesifik xoralı kolit. «Medisina», Moskva, 1974.
620) Qeyrispesifik xoralı koliti mütləq diferensiasiya etmək lazımdır:

1. Dizenteriya ilə

2. 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi ilə

3. Amyobiaz ilə

4. Salmonellyoz ilə.

5. Bağırsaq polipozu ilə

A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 3, 5
Ədəbiyyat: O.A.Kanşino. Uşaqlarda qeyrispesifik xoralı kolit. «Medisina», Moskva, 1974.
621) Bağırsaq ilgəklərində psevdoassit mayenin təyini aşağıdakı üsulladır:

A) ultrasəs və rentgenoloji

B) endoskopik

C) rentgenoloji və biokimyəvi

D) biokimyəvi

E) endoskopik və ultrasəs
Ədəbiyyat: Н.П.Шабалов. Детские болезни. «Питер» Санкт-Петербург.2000
622) Öd yolları diskeneziyasının hipertonik tipində ağrı sindromuna xarakterdir:

A) Qarnın aşağı yarısında gecikmiş ağrılar

B) Qarnın yuxarı yarısında gecikmiş ağrılar

C) Sağ qabırğaaltı nahiyədə daimi gərgin ağrılar

D) Göbəkətrafı nahiyədə küt gərgin ağrılar

E) Sağ qabırğaaltı nahiyədə tutma şəklində qısa müddətli ağrılar
Ədəbiyyat: N.P.Şabalov. Neonatoloqiə. «Speüialğnaə literatura», Sankt-Peterburq, 1997.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 189,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə