Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarife


PRILOG 12 E UZORAK ZAHTJEVA ZA POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA (Član 398 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)Yüklə 1,55 Mb.
səhifə12/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

PRILOG 12 E

UZORAK ZAHTJEVA ZA POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA
(Član 398 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Podaci, koji se odnose na robu/proizvode, moraju biti prikazani za svaku vrstu odnosno tip robe/proizvoda.

1. Ime (firma) i adresa (sjedište) podnosioca zahtjeva: _________________

2. Traženi sistem:

   (a) sistem zamjene bez prethodnog uvoza: ____________________________

   (b) sistem zamjene sa prethodnim uvozom: ___________________________

3. Roba, koja je predmet postupka:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ______________________________

   (b) tarifna oznaka CT: ___________________________________________

   (c) procjena količine: ___________________________________________

   (d) procjena vrijednosti: _________________________________________

   (e) razlozi za zahtjev: _____________________________________________

4. Dobijeni proizvodi ili proizvodi za zamjenu kod prethodnog uvoza:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: _______________________________

   (b) tarifna oznaka CT: ____________________________________________

5. Normativ dobijenih proizvoda: ____________________________________

6. Priroda proizvodnih operacija: __________________________________

7. Država obavljanja proizvodnih operacija (država iz koje se uvoze proizvodi za zamjenu:

__________________________________________________________________

8. Procjena vremena, koje je potrebno za ponovni uvoz dobijenih proizvoda ili proizvoda za zamjenu:

__________________________________________________________________

9. Predloženi metod za obezbjeđivanje istovjetnosti: ___________________

10. Predloženi carinski organi:

   (a) nadzorni carinski organ: _______________________________________

   (b) carinski organ početka postupka: ________________________________

   (c) carinski organ okončanja postupka: _______________________________

11. Odobrenje važi do: ______________________________________________

12. Veza sa već izdatim odobrenjem za privremeni izvoz identične robe:

__________________________________________________________________

13. Drugo: _________________________________________________________

Datum: ________________                Potpis: _________________


NAPOMENE UZ POJEDINAČNE RUBRIKE ZAHTJEVA

AD 1.    Rubriku nije potrebno popunjavati, ako se zahtjev podnosi na papiru u čijem zaglavlju dokumenta se već nalaze svi potrebni podaci.

AD 2.    Odabrani sistem se odgovarajuće označava.

AD 3.    U rubrici (a) opis treba biti detaljan da omogućava carinskim organima, da donesu odluku o zahtjevu, naročito o ispunjavanju ekonomskih uslova i uslova za primjenu sistema zamjene.

    U rubrici (b) je dovoljan 4-cifreni tarifni broj, ako 10-cifrena tarifna oznaka nije potrebna za pravilnu odluku. Zadnja oznaka je obavezna u slučaju sistema zamjene.

    U rubrici (c) se navodi količina planiranog izvoza (može za cjelokupni period izvoza).

    U rubriku (d) se upisuje vrijednost robe, koja je namijenjena izvozu.

    U rubrici (e) treba definisati razloge za proizvodne operacije izvan carinskog područja.

AD 4.    Kolone (a) i (b) se popunjavaju u skladu sa rubrikama 3(a) i 3(b). U rubrici (b) je potrebna tarifna oznaka za svaki proizvod, koji je naveden u rubrici 4(a).

AD 5.    Treba upisati očekivani normativ odnosno navesti metod, na osnovu kojeg se normativ može utvrditi.

AD 6.    Treba prikazati tačno koje operacije će se izvoditi na izvezenoj robi, da bi se napravio dobijeni proizvod. Opšti opisi kao npr. opravka, obrada i sl. nijesu dovoljni.

AD 7.    Upisuje se država, gdje će se izvoditi proizvodne operacije.

AD 8.    Treba navesti vrijeme, koje je potrebno za izradu određenog (odnosno serije) proizvoda za određenu količinsku jedinicu.

    Upisuje se vrijeme, koje prođe između izvoza i ponovnog uvoza dobijenih proizvoda ili proizvoda za zamjenu. Ove informacije nijesu potrebne, ako se planira korišćenje sistema zamjena sa prethodnim uvozom.

AD 9.    Upisuje se najpodesniji metod za prepoznavanje privremeno izvezene robe u dobijenim proizvodima.

AD 10.    Upisuje se nadležni carinski organ. U koloni (a) za izvođenje nadzora nad kompletnim postupkom, u koloni (b) za prijem deklaracije za početak postupka i u koloni (c) organ, koji daje odobrenje za stavljanje u slobodan promet za dobijene i rezervne proizvode.

AD 11.    U ovu rubriku se navodi period u kojem će se izvoziti roba radi oplemenjivanja ili radi zamjene robe bez prethodnog uvoza.

    Prilikom primjene sistema zamjene sa prethodnim uvozom određuje se period, u kojem će rezervni djelovi biti uvezeni.

AD 12.    U okviru ove rubrike treba navesti sva poznata odobrenja, koja su bila izdata za identičnu robu u identičnom postupku.

AD 13.    Podnosilac zahtjeva može ovdje da navede podatke, za koje misli, da bi ih trebali carinski organi znati.PRILOG 13 A

ODOBRENJE ZA CARINSKO SKLADIŠTENJE
(Član 191 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)


1. Imalac odobrenja

ODOBRENJE ZA CARINSKO SKLADIŠTENJE
Broj:

Identifikacioni broj:

ODOBRENJE ZA OTVARANJE ILI UPOTREBU
CARINSKOG SKLADIŠTA

ORIGINAL


2. Zahtjev:                           

3. Nadzorni carinski organ:

4. Skladište

 

5. Evidencije:

6. Datum stupanja na snagu

7. Postupak kod:

8. Zadnji rok za izvršenje popisa robe:

unošenja robe:

 

iznošenja robe:

9. Iznos obezbjeđenja ili metod po kojem se može izračunati:

10. Dopuštena roba

11. Procenat uobičajenih gubitaka:
 

12. Ostala roba:

 

13. Uobičajeni postupci i postupanja:

 

14. Privremeno uklanjanje robe. Namjena:
Oblici postupanja sa robom:

 

15. Ostale dozvoljene operacije sa robom:

 

16. Zahtjev za primjenu člana 192 stav 4 ove uredbe i carinski organ početka postupka carinskog skladištenja

17. Ostali uslovi:

18: Broj priloga:

19. Organ, koji je izdao odobrenje:
 

 

Mjesto:

Potpis:

 


Lice za kontaktiranje:

 

 

Pečat

 

1. Imalac odobrenja:

Identifikacioni broj:ODOBRENJE ZA CARINSKO SKLADIŠTENJE
Broj:
ODOBRENJE ZA OTVARANJE ILI UPOTREBU CARINSKOG SKLADIŠTA

KOPIJA


2. Zahtjev:                              

3. Nadzorni carinski organ:

4. Skladište

 

5. Evidencije:

6. Datum stupanja na snagu:

7. Postupak kod:

unošenja robe:8. Zadnji rok za izvršenje popisa robe

 


iznošenja robe:

9. Iznos obezbjeđenja ili metod po kojem se može izračunati.

10. Dopuštena roba

11. Procenat uobičajenih gubitaka:
 

12. Ostala roba:

 

13. Uobičajeni postupci i postupanja:

14. Privremeno uklanjanje robe. Namjena:
Oblici postupanja sa robom:

15. Ostale dozvoljene operacije sa robom:

16. Zahtjev za primjenu člana 192 stav 4 ove Uredbe i carinski organ početka postupka carinskog skladištenja
 

17. Ostali uslovi:

18: Broj priloga:

19. Organ, koji je izdao odobrenje:

Mjesto:


Lice za kontaktiranje:

 

Potpis:


Pečat

POLEĐINA ODOBRENJA (ORIGINALA I KOPIJE) ZA CARINSKO SKLADIŠTENJE

Napomene uz pojedinačne rubrike u odobrenju:

1. Svi podaci moraju biti potpuni. Identifikacioni broj mora da sadrži slovo za označavanje tipa skladišta iz člana 185 ove uredbe i broj za oznaku pojedinačnog skladišta.

2. Potreban je datum podnošenja zahtjeva i treba se pozvati na pojedinačni zahtjev.

3. Nadležni nadzorni organ.

4. Traži se puna adresa skladišta odnosno tačna lokacija uređaja za skladištenje.

5. Tačan opis mjesta, gdje se čuvaju evidencije.

7. U skladu sa odgovarajućim odredbama Uredbe, treba navesti postupke, koji će se primenjivati i zadnje rokove za podnošenje dopunske odnosno rekapitulativne deklaracije, kada se ista traži.

9. Ako obezbjeđenje nije potrebno, upisuje se "b.o." (bez obezbjeđenja).

10. Ova rubrika se popunjava samo kod privatnih skladišta.

11. Za svaku vrstu robe (i ako je to potrebno zbog prirode robe) treba navesti stopu uobičajenih nenadoknadljivih gubitaka u skladu sa članom 599 ove uredbe.

12. Ako je potrebno, navodi se roba (i carinski status robe), koja će se skladištiti u istim prostorijama, a da nije bio započet postupak carinskog skladištenja.

13. i 14. Opisati dodatne uslove radi prethodnog obavještavanja nadzornih carinskih organa. Po potrebi se mogu upotrijebiti dodatni listovi, koji čine prilog odobrenju.

15. Po potrebi se navodi veza (ili prilog, koji sadrži vezu) sa ostalim pojedinačnim odobrenjima za postupak aktivnog oplemenjivanja, prerade pod carinskim nadzorom ili postupak predfinansiranja osnovnih poljoprivrednih proizvoda u prostorijama carinskog skladištenja.OSTALE ODREDBE

1. Obrazac mora biti štampan na bijelom papiru bez mehaničkih djelića i papiru podesnom za pisanje sa težinom između 40 i 60 g/m2.

2. Obrazac je dimenzija 210 mm h 297 mm.

PRILOG 13 B
UZORAK ODOBRENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
(Član 227 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Odobrenje mora sadržati podatke iz zahtjeva. U slučaju pozivanja na zahtjev, mora biti zahtjev sastavni dio odobrenja. Isto važi u slučaju pozivanja na prilog. Podaci iz rubrika 3, 4 i 5 se navode vodoravno (u svakom redu jedna roba/proizvod pod svojim rednim brojem).

1. Ime (firma) i adresa (sjedište):

   (a) podnosioca zahtjeva: _______________________________________

   (b) izvođača proizvodne operacije1: _____________________________

2. Dozvoljeni sistem2:

  ( ) sistem odlaganja plaćanja carine

  ( ) sistem povraćaja carine

3. Roba, koja je predmet postupka uvoza radi izvoza:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: ____________________________

   (b) tarifna oznaka CT: _________________________________________

  (c) procjena količine: __________________________________________

   (d) procjena vrijednosti: _______________________________________

   (e) trgovački kvalitet: _________________________________________

   (f) tehničke karakteristike: ____________________________________

4. Dobijeni proizvodi3:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: _____________________________

   (b) tarifna oznaka CT: _________________________________________

   (c) glavni dobijeni proizvod: ___________________________________

5. Posebni zahtjev za korišćenje4:

   ( ) ekvivalentne robe.

Navedite sledeće podatke:

   (a) trgovački odnosno tehnički opis: _____________________________

   (b) tarifna oznaka CT: _________________________________________

   (c) trgovački kvalitet: _________________________________________

   (d) tehničke karakteristike: ____________________________________

   ( ) prethodni izvoz:

Navedite sledeće podatke:

Uvoznik, koji ima odobrenje za početak postupka: _____________________

_______________________________________________________________

6. Normativ potrošnje robe ili metod po kojem se može normativ izračunati5:

_________________________________________________________________

7. Priroda proizvodne operacije: ___________________________________

8. Mjesto obavljanja proizvodnih operacija: __________________________

9. Rok:

   (a) za ponovni izvoz6: ____________________________________________   (b) do kojeg je dozvoljen uvoz carinske robe u ovom postupku7: ___________

10. Odobreni metod za obezbjeđivanje istovjetnosti: ___________________

11. Carinski organi:

   (a) nadzorni carinski organ: ______________________________________

   (b) carinski organ početka postupka: _______________________________

   (c) carinski organ okončanja postupka: _____________________________

12. Obezbjeđivanje carinskog nadzora8: _______________________________

_________________________________________________________________

13. Regulisanje prenosa odnosno premještanja robe9: ____________________

_________________________________________________________________

14. Pojednostavljeni postupci10: ____________________________________

15. Odobrenje važi do11: ____________________________________________

16. Datum ponovno provjeravanja ekonomskih uslova12: __________________

17. Posebni modaliteti13: __________________________________________

Datum: ____________________                      Potpis: ____________________

Pravna pouka: ____________________

 

NAPOMENE UZ POJEDINAČNE RUBRIKE ODOBRENJA

1. Rubrika se popunjava, kada imalac odobrenja i izvođač proizvodne operacije nije isto lice.

2. Dozvoljeni sistem se označava sa (h).

3. Traženi podaci su potrebni za dalje provjeravanje toka postupka sa posebnim osvrtom na stepen odnosa, količinu i vrijednost radi ispunjavanja ekonomskih uslova. Količina i vrijednost se mogu navesti za određeni period. Kod dobijenih proizvoda treba razlikovati glavne i sporedne dobijene proizvode.

4. Upisuje se (h) u odgovarajuću rubriku i popunjavaju se ostali potrebni podaci.

5. Treba upisati očekivani normativ dobijenih proizvoda, odnosno ukazati, kako da nadzorni carinski organ to utvrdi. U slučajevima, kada se stopa dobijenih proizvoda vidi iz knjigovodstva (evidencija), upisuje se "evidencija aktivnog oplemenjivanja".

6. Radi se o vremenu od uvoza robe do obavljene prodaje dobijenih proizvoda.

7. Podaci se upisuju samo, ako se primenjuje sistem prethodnog izvoza.

8. Opisati sistem carinskog nadzora npr. saradnja državnih organa, upotreba informativnih obrazaca, razmjena kopija dokumenata i sl.

9. Opisati dozvoljene načine prenosa (transfera) pozivajući se (po potrebi) na relevantne odredbe ove uredbe.

10. Navesti sva pojednostavljenja u skladu sa relevantnim odredbama uredbe.

11. Ako se odobrenje izdaje za period, koji je duži od dvije godine, u rubrici 15 upisuje se "neograničeno trajanje". U ovom slučaju se u rubrici 16 obavezno odrede datumi ponovnih provjeravanja.

12. Ponovno provjeravanje ekonomskih uslova treba izvršiti najkasnije u roku od dvije godine posle izdavanja ovog odobrenja.

13. U ovu rubriku se mogu upisivati oni modaliteti, koje ranije rubrike obrazaca ne sadrže (npr. u pogledu stavljanja u slobodan promet na opštoj osnovi u skladu sa članom 251 stav 2 ove uredbe, razmjene podataka, čuvanja dokumenata, podnošenja obračuna, grupisanja ili normativa dobijenih proizvoda i sl.).PRILOG 13 C
UZORAK ODOBRENJA ZA POSTUPAK PRERADE POD CARINSKIM NADZOROM
(Član 312 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Datum _____________________________

Veza sa zahtjevom ____________________

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Odobrenje mora sadržati podatke iz zahtjeva. U slučaju pozivanja na zahtjev, zahtjev mora biti sastavni dio odobrenja. Isto važi u slučaju pozivanja na prilog. Podaci iz rubrika 2 i 3 se navode vodoravno (u svakom redu jedna roba/proizvod pod svojim rednim brojem).

1. Ime (firma) i adresa (sjedište):

    (a) podnosioca zahtjeva: _________________________________

    (b) izvođača proizvodne operacije1: _______________________

2. Roba, koja je predmet postupka2:

    (a) trgovački odnosno tehnički opis: ______________________

    (b) tarifna oznaka CT: ___________________________________

    (c) procjena količine: ___________________________________

    (d) procjena vrijednosti: _________________________________

3. Prerađeni proizvodi2:

    (a) trgovački odnosno tehnički opis: _______________________

    (b) tarifna oznaka CT: ____________________________________

4. Normativ dobijenih proizvoda3: __________________________

5. Priroda prerade odnosno proizvodne operacije: ____________

6. Mjesto obavljanja proizvodnih operacija: __________________

7. Rok za odobravanje novog carinski dozvoljenog korišćenja ili upotrebe uvezene robe4:

_______________________________________________________

8. Odobreni metod za obezbjeđivanje istovjetnosti: ___________

9. Carinski organi:

    (a) nadzorni carinski organ: ______________________________

    (b) carinski organ početka postupka: _______________________

    (c) carinski organ okončanja postupka: _____________________

10. Odobrenje važi do5: ___________________________________

11. Datum ponovnog provjeravanja ekonomskih uslova6: _________

12. Broj priloga: _________________________________________

Datum: ____________________    Potpis: ____________________

Pravna pouka: ___________________________________________

 

NAPOMENE UZ POJEDINAČNE RUBRIKE ODOBRENJA

1. Rubrika se popunjava, kada imalac odobrenja i izvođač proizvodne operacije nijesu jedno isto lice.

2. Popunjava se tako, da omogućava carinskim organima nadzor nad korišćenjem odobrenja sa posebnim osvrtom na normativ dobijenih proizvoda, količinu i vrijednost. Zadnje dvije vrijednosti se mogu navesti za kompletni period uvoza.

3. Treba upisati očekivani normativ odnosno navesti metod po kojem će ga nadzorni organ utvrditi. U slučajevima, kada je stopa prinosa vidljiva iz knjigovodstva (evidencija), upisuje se "evidencije prerade pod carinskim nadzorom".

4. Radi se o vremenu od uvoza robe do obavljene prodaje prerađenih proizvoda.

5. Ako se odobrenje izdaje za vrijeme, koje je duže od dvije godine, u rubriku 10 se upisuje "neograničeno trajanje". U ovom slučaju se u rubrici 11 određuju datumi ponovnih provjeravanja.

6. Ponovno provjeravanje ekonomskih uslova se mora obaviti najkasnije u roku od dvije godine od izdavanja ovog odobrenja.

PRILOG 13 D
UZORAK ODOBRENJA ZA PRIVREMENI UVOZ
(Član 348 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Datum _____________________________

Veza sa zahtjevom ____________________

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Odobrenje mora sadržati podatke iz zahtjeva. U slučaju pozivanja na zahtjev, zahtjev mora biti sastavni dio odobrenja. Podaci iz rubrike 2 se navode vodoravno (u svakom redu jedna roba/proizvod pod svojim rednim brojem).

1. Ime (firma) i adresa (sjedište):

    (a) podnosioca zahtjeva: _______________________________________

    (b) korisnika1: _______________________________________________

    (c) vlasnika1: ________________________________________________

2. Roba, koja je predmet postupka2:

    (a) trgovački odnosno tehnički opis: ____________________________

    (b) tarifna oznaka CT: _________________________________________

    (c) procjena količine: _________________________________________

    (d) procjena vrijednosti: _______________________________________

3. Pravni osnovi za zahtjev: _______________________________________

4. Način korišćenja robe: _________________________________________

5. Mjesto korišćenja robe: _________________________________________

6. Rok za odobravanje novog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe uvezene robe3:

________________________________________________________________

7. Odobreni metod za obezbjeđivanje istovjetnosti: ____________________

8. Carinski organi:

    (a) nadzorni carinski organ: _____________________________________

    (b) carinski organ početka postupka: ______________________________

    (c) carinski organ okončanja postupka: ____________________________

9. Odobrenje važi do: _____________________________________________

10. Korišćenje pojednostavljenih postupaka: ________________________

11. Broj priloga: _________________________________________________

Datum: ____________________    Potpis: ____________________

Pravna pouka: ____________________

 

NAPOMENE UZ POJEDINAČNE RUBRIKE ODOBRENJA

1. Kolonu (a) rubrike 1 ne treba popunjavati, ako je zahtjev podnešen na papiru u čijem zaglavlju dokumenta već postoje svi potrebni podaci. Kolona (b) rubrike 1 popunjava se, kada podnosilac zahtjeva nije korisnik. Kolona (c) rubrike 1 se popunjava u slučajevima, kada se privremeni uvoz može odobriti samo licu sa sjedištem ili stalnim prebivalištem izvan carinskog područja.

2. Opis mora biti detaljan, da omogućava carinskim organima nadzor nad korišćenjem odobrenja.

3. Rok se ne odnosi na podnošenje zahtjeva, nego na odobravanje carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe. Ako Uredbom, za pojedinačne slučajeve, nije određeno drugčije, odobrava se na rok od 24 mjeseca, osim ako podnosilac nije tražio kraći rok.Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə