Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarife


PRILOG 13 E UZORAK ODOBRENJA ZA POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA (Član 399 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)Yüklə 1,55 Mb.
səhifə13/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

PRILOG 13 E
UZORAK ODOBRENJA ZA POSTUPAK PASIVNOG OPLEMENJIVANJA
(Član 399 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Datum _____________________________

Veza sa zahtjevom ____________________

Podatke treba upisivati po navedenom redosljedu. Odobrenje sadrži podatke iz zahtjeva. U slučaju pozivanja na zahtjev, zahtjev mora biti sastavni dio odobrenja. Podaci iz rubrika 3 i 4 se navode vodoravno (u svakom redu jedna roba/proizvod pod svojim rednim brojem).

1. Ime (firma) i adresa (sjedište) podnosioca zahtjeva: ____________

2. Odobreni sistem1: __________________________________________

3.  Roba, koja je predmet postupka2:

    (a) trgovački odnosno tehnički opis: __________________________

    (b) tarifna oznaka CT: _______________________________________

    (c) procjena količine: ______________________________________

    (d) procjena vrijednosti: ____________________________________

4. Dobijeni proizvodi ili proizvodi za zamjenu kod prethodnog uvoza2:

    (a) trgovački odnosno tehnički opis: __________________________

    (b) tarifna oznaka CT : ______________________________________

5. Normativ dobijenih proizvoda robe ili metod po kojem se može utvrditi3:

____________________________________________________________

6. Priroda proizvodnih operacija: _____________________________

7. Država obavljanja proizvodnih operacija: _____________________

____________________________________________________________

8. Rok za ponovni uvoz dobijenih ili proizvoda za zamjenu: _________

9. Odobreni metod za obezbjeđivanje istovjetnosti4: _______________

10. Carinski organi :

    (a) nadzorni carinski organ: ________________________________

    (b) carinski organ početka postupka: _________________________

    (c) carinski organ okončanja postupka : _______________________

11. Odobrenje važi do : _______________________________________

12. Datum ponovnog provjeravanja uslova5: ______________________

13. Broj priloga: ____________________________________________

Datum : ____________________    Potpis : ______________________

Pravna pouka: ____________________

 

NAPOMENE UZ ODOBRENJE

1. Navesti, da li se primenjuje sistem zamjene sa ili bez prethodnog uvoza.

2. Opis mora biti detaljan, da omogući carinskim organima nadzor nad tokom postupka.

3. Treba upisati očekivani normativ, odnosno navesti metod, kako da se utvrdi.

4. Navesti sva sredstva za identifikaciju robe.

Carinski organ može koristiti sledeće metode:

(a) citiranje ili opis posebnih oznaka ili proizvodnih brojeva privremeno izvezene robe;

(b) stavljanje carinskih plombi, pečata ili drugih znakova raspoznavanja;

(c) uzimanje uzoraka, podnošenje slika ili tehničkih opisa robe;

(d) uporedna analiza izvezene i ponovo uvezene robe.

5. Obavezno navesti, ako odobrenje važi duže od dvije godine.

PRILOG 14
SPISAK UOBIČAJENIH POSTUPAKA I POSTUPANJA, KOJI SE MOGU DOZVOLITI U CARINSKOM SKLADIŠTU
(Član 204 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

Osim ako je to izričito navedeno, nijedan od postupaka i postupanja, navedenih u ovom spisku, ne smije prouzrokovati da se promijeni 10-cifrena tarifna oznaka carinske tarife, u koju se svrstava određena roba.

I. Jednostavne operacije, koje obezbjeđuju, da se roba u toku skladištenja očuva u dobrom stanju:

1. provjetravanje, rasprostiranje, sušenje, skidanje prašine, jednostavno čišćenje, popravljanje ambalaže, osnovno popravljanje štete koja je nastala za vrijeme prevoza ili skladištenja, ako se radi o jednostavnim operacijama, namještanje i uklanjanje zaštitnih presvlaka za prevoz;

2. spisak zaliha, uzimanje uzoraka i mjerenje robe,

3. uklanjanje pokvarenih ili oštećenih djelova;

4. zaštita robe sa sredstvima iradijacije ili dodavanje konzervansa;

5. postupci protiv parazita;

6. postupci za smanjivanje temperature, čak i kada se zbog tih postupaka promijeni 10-cifrena tarifna oznaka carinske tarife.

II. Operacije za poboljšanje izgleda ili tržišne vrijednosti uvezene robe:

1. skidanje peteljki i uklanjanje košpica iz voća;

2. sastavljanje i montiranje robe, samo ako se radi o ugradnji dodataka u kompletni proizvod, ako to ne predstavlja bitan dio u proizvodnom postupku, iako se zbog ovog ugrađivanja promjeni 10-cifrena tarifna oznaka carinske tarife za proizvod ili dodatak (npr. ugrađivanje radia ili vetrobranskog brisača u motorno vozilo);

3. usoljavanje, čišćenje, pranje;

4. dodavanje robi jedne ili više vrsta robe, dok je ovo dodavanje srazmjerno malo i ne mijenja prirodu osnovne robe, iako se zbog takvog dodavanja promijeni 10-cifrena tarifna oznaka carinske tarife za dodatu robu; dodata roba može biti takođe proizvod, za koji je bio započet postupak carinskog skladištenja ili proizvod, koji je bio unešen u slobodnu zonu-skladište (npr. dodavanje aditiva, butana ili olova benzinu, dodavanje pomorandžine kaše, ulja ili arome soku od pomorandže i sl.);

5. razređivanje tečnosti, iako je zbog toga promijenjena 10-cifrena tarifna oznaka carinske tarife;

6. međusobno miješanje robe jednake vrste, a različitog kvaliteta, zato da bi dobili konstantni kvalitet odnosno kvalitet robe, kojeg traži potrošač, ali se kod toga ne mijenja priroda robe;

7. podjela robe, ako se radi o jednostavnim operacijama.

III. Postupci za pripremu robe za distribuciju ili dalju prodaju:

1. sortiranje, mehaničko filtriranje, klasificiranje i premještanje;

2. uređivanje i podešavanje;

3. pakovanje, raspakovanje, zamjena ambalaže, pretakanje i jednostavno prenošenje u kontejnere, iako zbog toga dolazi do promjene 10-cifrene oznake carinske tarife;

4. namještanje i zamjena markica, pečata, naljepnica, etiketa za cijene i drugih znakova za razlikovanje, ali zbog čega roba ipak ne smije izgledati kao da ima porijeklo, koje je drukčije od njegovog stvarnog porijekla;

5. testiranje, uređivanje i pripremanje mašina, aparata i vozila za rad, samo ako se radi o jednostavnim operacijama;

6. testiranje u vezi sa provjeravanjem da li roba odgovara tehničkim standardima;

7. odsjecanje ili uklanjanje osušenog voća ili povrća;

8. postupci, koji sprečavaju rđanje;

9. rekonstrukcija robe posle transporta;

10. povećavanje temperature, zato da bi se roba mogla transportovati;

11. peglanje tekstila;

12. obrada tekstila protiv elektrostatike.PRILOG 15
PRAVILA ZA PREMJEŠTANJE ROBE IZ JEDNOG CARINSKOG SKLADIŠTA U DRUGO, BEZ PREKIDANJA POSTUPKA CARINSKOG SKLADIŠTENJA
(član 210 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona)

I.    UOBIČAJENI POSTUPAK

1. Ako se roba premješta iz jednog carinskog skladišta u drugo, a da se pri tom ne prekida postupak carinskog skladištenja, držalac skladišta, iz kojeg se roba iznosi mora podnijeti kod carinskog organa, koji je nadležan za nadzor nad tim skladištem, listove 1, 4, 5 i dodatnu kopiju lista 1 JCI-a, u kojoj moraju biti popunjene rubrike 2, 3, 5, 8, 31, 32, 38, 44 i 54 (a ako se radi o premještanju između carinskih skladišta tipa D moraju biti popunjene i rubrike 33 i 46). Istovremeno carinskom organu se podnosi i. Carinski organ može držaoca odobrenja osloboditi obaveze podnošenja robe, ali mora u tom slučaju držalac skladišta, iz koje se roba iznosi, poslati nadzornom carinskom organu list br. 1 JCI-a.

2. Nadzorni carinski organ iz tačke 1 u rubriku D JCI-a upisuje napomenu, da je provjerio odnosno prihvatio navode u ispravi. Nadzorni carinski organ određuje period u kojem će roba biti podnešena nadzornom organu za carinsko skladište, u koje će roba biti premještena.

List br. 1 zadržava carinski organ, nadležan za nadzor nad carinskim skladištem, iz kojeg se roba iznosi.

3. Dodatna kopija lista br. 1 i listova br. 4 i 5 JCI-a moraju pratiti robu i moraju se zajedno sa robom podnijeti carinskom organu, nadležnom za nadzor nad carinskim skladištem, u koje je roba premještena. U slučaju, da ovaj carinski organ oslobodi držaoca skladišta od podnošenja premještene robe, držalac skladišta mora poslati nadzornom carinskom organu listove br. 4 i 5 JCI-a.

4. Carinski organ, nadležan za nadzor nad carinskim skladištem, u koje je roba premještena, popunjava rubriku 1 lista br. 5 i vraća ga carinskom organu, koji je nadležan za nadzor nad skladištem, iz kojeg se roba iznosi.

List br. 4 JCI-a zadržava carinski organ, nadležan za nadzor nad carinskim skladištem, u koje je roba premještena. Dodatna kopija lista br. 1 se vraća držaocu carinskog skladišta, koji prima robu.

5. Carinski organ, nadležan za nadzor nad carinskim skladištem, iz kojeg se roba iznosi, potvrđuje razduženje prvog držaoca carinskog skladišta, tako da uporedi listove br. 1 i 5 JCI-a. List br. 5 zatim vraća držaocu carinskog skladišta, iz kojeg je roba iznijeta.

6. Držaoci skladišta moraju čuvati vraćene listove u okviru svojih evidencija odnosno knjigovodstva.

II. POJEDNOSTAVLJENI POSTUPAK

1. Ako se roba premješta iz jednog  carinskog skladišta u drugo, a da se postupak skladištenja pri tom ne prekida, moraju se listovi JCI-a iz prvog stava gornje tačke popuniti u duplikatu.

2. Prije nego što se roba premjesti, carinski organ, nadležan za nadzor nad carinskim skladištem, iz kojeg se roba iznosi, i carinski organ, nadležan za nadzor nad carinskim skladištem, u koje bi trebalo premjestiti robu, moraju biti obavješteni o planiranom premještanju, tako da im je omogućeno sprovođenje svih potrebnih mjera carinskog nadzora.

3. Držalac carinskog skladišta, iz kojeg se roba iznosi mora čuvati list br. 1 JCI-a u okviru svojih evidencija odnosno knjigovodstva.

4. Druga kopija lista br. 1 mora pratiti robu i čuva je držalac carinskog skladišta, u koje je roba premještena, zajedno sa njegovim evidencijama odnosno knjigovodstvom.

5. Držalac carinskog skladišta, u koje je roba premještena, mora izdati držaocu carinskog skladišta, iz kojeg je roba iznešena, potvrdu o prijemu premještene robe. Držalac carinskog skladišta, iz kojeg se roba iznosi, ovu potvrdu prilaže dokumentima u svojim evidencijama odnosno knjigovodstvu. 

PRILOG 16
SPISAK ROBE IZ ČLANA 222 STAV 2 UREDBE ZA SPROVOĐENJE CARINSKOG ZAKONA


Glava CT

odnosno tarifni broj

Opis robe

1. glava

 

žive životinje

2.  glava

 

meso i drugi jestivi klanički proizvodi

3.  glava

 

ribe, rakovi i mekušci

4.  glava

 

mliječni proizvodi, ptičja jaja, prirodni med

5.  glava

 

 

 

0504

životinjska crijeva, bešike i želuci (osim ribljih), cijeli ili u komadima

 

0511

proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu navedeni ili obuhvaćeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz 1. i 3. glave, neupotrebljive za čovječju ishranu

6.  glava

 

živo drveće i druge biljke, lukovice, korjeni i slično; rezano cvjeće i ukrasno lišće

7.  glava

 

povrće, neki korjeni i krtole

8.  glava

 

jestivo voće i koštunjavo voće (orasi), kore agruma ili dinja i lubenica

9.  glava

 

kafa, čaj i začini, osim Maté čaja(tar. br. 0903)

10.  glava

 

žita

11.  glava

 

proizvodi mlinarske industrije; slad, skrob, inulin; pšenični gluten

12.  glava

 

uljne sjemenke i plodovi; različito zrnevlje, sjemenke i plodovi;

13.  glava

 

industrijske i ljekovite biljke; slama i stočna hrana

 

eh 1302.200000

pektin

15.  glava

 

 

 

1501

masti i druge svinjske i živinske (topljene) masnoće

 

1502

masnoće životinja vrste goveda, ovaca i koza; mast, proizvedena od tih masnoća

 

1503

stearin i jestive svinjske masti, ulje od jestive svinjske masti, oleostearin, oleo - ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemješani ili na neki drugi način pripremljeni

 

1504

masti i ulja od riba ili morskih sisara pročišćena ili nepročišćena

 

1507

biljna ulja, tečna ili čvrsta, sirova, rafinisana ili pročišćena

 

1516

masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla, hidrogenizovane, rafinisane ili ne, ali dalje neprerađene

 

1517

margarin, vještačka mast i druge pripremljene jestive masnoće

16.  glava

 

proizvodi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka

17.  glava

 

 

 

1701

šećer iz šećerne trske i šećerne repe u čvrstom stanju

 

1702

drugi šećeri, šećerni sirupi, vještački med (mješan ili ne sa prirodnim medom); karamel.

 

1701 91 0000

šećer sa dodacima za aromatiziranje i bojenje

 

1703

melase, dobijene kod ekstrakcije ili rafinisanja šećera sa dodatim aromama i bojama

18.  glava

 

 

 

1801 00

kakao u zrnu, cio ili izdrobljen, sirov ili pržen

 

1802 00 0000

ljuske, kore, opne i drugi otpaci od kakaa

20.  glava

 

proizvodi od povrća, voća, koštunjavog voća ili drugih djelova biljaka

22.  glava

 

 

 

2204 30

druga šira od grožđa, u fermentaciji ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola
druga vina, šira od grožđa, čija fermentacija je zaustavljena sa dodavanjem alkohola

 

2204 21 i 2204 29

druga vina šira od grožđa kod kojih je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola

 

2206

druga fermentisana pića (npr. jabukovača, kruškovača i medovina).

 

2209 00

sirće i zamjena za sirće

23.  glava

 

ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena stočna hrana

24.  glava

 

 

 

2401

duvan, sirov i neobrađen; duvanski otpaci

45.  glava

 

 

 

4501

prirodna pluta, izdrobljena, drobljena ili mljevena; otpaci od plute;

53.  glava

 

 

 

5301

lan, sirov ili prerađen, ali nepreden; laneno predivo i otpaci (uključujući otpatke prediva i razvlaknate tekstilne sirovine)

 

5302

konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili neprerađena, ali nepredena; predivo od konoplje i otpaci (uključujući otpatke od prediva i razvlaknate tekstilne sirovine)

 

PRILOG 17

PRIMJERI MJESEČNOG I TROMJESEČNOG GRUPISANJA

Prilikom razmatranja zahtjeva uzeti u obzir:

- član 122 stav 2 Carinskog zakona;

- čl. 234, 25. i 264 ove uredbe.

Primjeri u nastavku se zasnivaju na sledećim pretpostavkama:

(a) da je postupak aktivnog oplemenjivanja (po sistemu odlaganja plaćanja carine) dozvoljen u skladu sa članom 119 stav 1 tačka 1 Carinskog zakona;

(b) da je izdato opšte odobrenje za stavljanje u slobodan promet u skladu sa članom 251 ove Uredbe;

(c) da je uvezena roba data na domaće tržište u nepromijenjenom stanju ili u obliku dobijenih proizvoda u skladu sa članom 251 ove Uredbe;(d) da rok za ponovni izvoz posle odobrenja novog carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe iz člana 97 Carinskog zakona iznosi 3 mjeseca (za primjere iz ovog priloga)
 

 

januar

februar

mart

april

maj

jun

A

1 >
 >31


15 > >1531 > >30B

1 >
 >31


15 > >1531 >>30


1 >
>30


15 > >1528 >>31


1 >
>31


15 >>1531 >>30

Primjer A: mjesečno grupisanje

Tri pošiljke robe su bile ukupno stavljene u postupak u januaru (1., 15. i 31. u mjesecu).

Rok za ponovni izvoz sve tri pošiljke je 30. april. Zadnji rok za podnošenje obrazaca za obračun postupka (član 265 ove Uredbe) je 30. maj.

Uvozne dažbine na uvezenu robu ili dobijene proizvode (dati na domaće tržište u skladu sa članom 168 st. 3 i 4 ove uredbe) moraju biti plaćene najkasnije 30. maja po mogućnosti na osnovu zbirne deklaracije iz člana 266 stav 1 ove uredbe. Carinski dug se određuje na osnovu čl. 125 i 126 Carinskog zakona. Odgovarajući datum u ovom slučaju je 30. april.

Primjer B: tromjesečno grupisanje

Devet pošiljki robe je bilo ukupno pušteno u postupak u prvom tromjesečju:

- 1, 15. i 31. januara,

- 1, 15. i 28. februara,

- 1, 15. i 31. marta.

Rok za ponovni izvoz svih pošiljki ističe 30 juna. Zadnji rok za podnošenje obrazaca za obračun postupka (član 165 ove uredbe) je 30. jul.

Uvozne dažbine na uvezenu robu ili dobijene proizvode (date na domaće tržište u skladu sa članom 266 st. 3 i 4 ove uredbe) moraju biti plaćene najkasnije 30. jula po mogućnosti na osnovu zbirne deklaracije iz člana 266 stav 1 ove uredbe. Carinski dug se odredi na osnovu čl. 125 i 126 Carinskog zakona. Odgovarajući datum u ovom slučaju je 30. jun.

 


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə