Prilog 1 obavezujuća informacija o svrstavanju robe u nomenklaturu carinske tarifeYüklə 1,55 Mb.
səhifə5/19
tarix28.04.2017
ölçüsü1,55 Mb.
#15934
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

2007

DŽemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i praste od voća i voća sa korama, dobijeni sa kuvanjem sa dodatkom šećera ili drugih sladila ili bez njih

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda;
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 2008

- Voće sa korom, bez dodatka šećera ili alkohola

Izrada kod koje vrijednost upotrijebljenog voća sa korom i uljanih sjemena sa porijeklom iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207 prelazi 60% cijene proizvoda franko fabrika

 

 

- Puter od kikirikija: mješavine na bazi žitarica; badema; kukuruz

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali razvrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda

 

 

- Ostalo, osim voća i voća sa korom, kuvani drugačije nego na pari ili u vodi, bez dodatka šećera; zamrznuti

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17 gl. ne prelazi 30 % cijene proizvoda franko fabrika

 

2009

Voćni sokovi (i mastika) i sokovi od povrća, nefermenisani i bez dodatog alkohola, sa dodatkom šećera ili drugih sladila iz bez njih

Izrada kod koje:
- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda;
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 21. gl.

Razni proizvodi za ishranu osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj a ne u tar. br. proizvoda

 

Ex 2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja, pržene cikorije i ostale Zamjene za kafu

Izradu kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda;
- sva upotrijebljena cikorija u cjelosti

 

2103

Sosovi i materijali za sosove, mješoviti začini i mješovita začinska sredstva, brašno od slačice griz od slačice i pripremljena slačica (senf) - sosovi materijali za sosove; mješoviti začini i mješovita začinska sredstva.

- brašno od slačice i griz i pripremljena slačicaIzrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. broj a ne u tar. br. proizvoda. Može se upotrijebiti brašno od slačice ili griz ili pripremljena slačica

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. 

Ex 2104

Supe i ragu supe i materijali za te supe

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. osim pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005.

 

2106

Namirnice koje nisu navedene i nijesu obuhvaćene na drugom mjestu

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda;
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 4. i 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 22. gl.

Pića, alkoholi i sirće, osim za:

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda
- sve upotrijebljeno grožđe ili materijali dobijeni iz grožđa u cjelosti

 

2202

Vode, mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim zaslađivačima ili sredstvima za aromatizovanje i druga bezalkoholna pića osim voćnih sokova i sokova od povrća koji se svrstavaju u tar. br. 2009

Izrada kod koje:
- se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. a ne u tar. br. proizvoda
- vrijednost bilo kojeg upotrijebljenog materijala iz 17. gl. ne prelazi 30% cijene proizvoda franko fabrika
- mora biti svaki upotrijebljeni voćni sok (osim od ananasa, citrone ili grejpfruta) već sa porijeklom

 

2207

Nedenaturisani etanol koji sadrži više od 80 vol. % rakije, likeri i ostala ženska alkoholna pića

Izrada:
- od materijala koji nijesu razvrstavani u tar. br. 2207 ili 2208
- kod koje se svo upotrebljeno i grožđe ili bilo koji materijal dobijen od grožđa u cjelosti ili ako se svi drugi upotrijebljeni materijali već sa porijeklom, može se upotrijebiti arak do visine 5 vol. %

 

2208

Nedenaturisani etanol koji sadrži manje od 80 vol. %; rakije, likeri i ostala žestoka alkoholna pića

Izrada:
- od materijala koji nijesu razvrstani u tar. br. 2207 ili 2208
- kod koje se svo upotrijebljeno grožđe ili bilo koji materijal dobijen od grožđa u cjelosti, ili ako su svi ostali upotrijebljeni materijali već sa porijeklom može se upotrijebiti arak do visine 5 vol. %

 

Ex 23. gl.

Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljeno sijeno za životinje osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda

 

Ex 2301

Griz od kita; brašna, grizevi i peleti od mesa riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka koji ne odgovaraju za ishranu ljudi

Izrada kod koje su svi upotrijebljeni materijali u cjelosti iz 2. i 3. gl.

 

Ex 2303

Ostaci kod proizvodnje skroba od kukuruza (osim zgusnutih tečnosti za natapanje), koji sadrže proteina više od 40 ut. % na suvi proizvod

Izrada kod koje je sav upotrijebljen kukuruz u cjelosti "pridobijen"

 

Ex 2306

Uljane pogačice i drugi tvrdi ostaci dobijeni kod ekstrakcije maslinovog ulja koji sadrže više od 3 ut. % maslinovog ulja

Izrada kod koje su sve upotrijebljene masline u cjelosti "pridobijene"

 

2309

Proizvodi koji se koriste za ishranu životinja

Izrada kod koje:
- su sve upotrijebljene žitarice, šećer ili melase, meso ili mlijeko već sa porijeklom;
- su svi upotrijebljeni materijali iz 3. gl. u cjelosti "pridobijeni"

 

Ex 24. gl.

Duvan i proizvodi zamjene duvana; osim za

Izrada kod koje su svi materijali iz 24, gl. u cjelosti "pridobijeni"

 

2402

Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamjene za duvan

Izrada kod koje je najmanje 70 ut. % upotrijebljenog neprerađenog duvana ili duvanskog otpada iz tar. br. 2401 već sa porijeklom

 

eh 2403

Duvan za pušenje

Izrada kod koje mora biti najmanje 70 ut. % upotrijebljenog neprerađenog duvana ili duvanskog otpada iz tar. br. 2401 već sa porijeklom

 

Ex 25 gl.

So: sumpor; zemlja i kamen; gips, kreč i cement, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. broja proizvoda

 

Ex 2504

Pripodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i samljeven

Bogaćenje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mljevenje sirovog kristalnog grafita

 

Ex 2515

Mermer osim rezanjem ili na drugi način razrezan u pravougaone blokove ili ploče (uključujući kvadratne) debljine do 25 cm

Rezanje sa šeganjem ili na drugi način, mermera (iako je već razrezan) debljine iznad 25 cm

 

Ex 2516

Granit, porfir, bazal, pješčani i drugi kamen za spomenike i građevinarstvo, osim sa šeganjem ili na drugi način sječen u pravougaone blokove ili ploče (uključujući kvadratne) debljine do 25 cm

 

 

Ex 2518

Pečeni dolomit

Pečenje nepečenog dolomita

 

Ex 2519

Samljeveni prirodni magnezijum karbonat (magnezit) u hermetičko zatvorenim kontejnerima i magnezijum oksid, prečišćen ili neprečišćen osim istopljeno magnezijum oksida ili mrtvo pečenog magnezijum oksida

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog br. proizvoda. Može se upotrijebiti i prirodni magnezium karbonat (magnezit)

 

Ex 2520

Gips specijalno pripremljeni za zubarstvo

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika

Izrada od koncentrata azbesta 

Ex 2524

Prirodna vlakna od azbesta

 

 

Ex 2525

Liskun u prahu

Mljevenje liskuna ili odpadaka od njega

 

Ex 2530

Zemljane boje, pečene ili u prahu

Pečenje ili mlevenje zemljanih boja

 

26. gl.

Rude, zgzre i pepeo

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

Ex 27. gl.

Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bituminozne materije; mineralni voskovi osim:

Izrada kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda

 

Ex 2707

Ulja kod kojih težina aromatskih sastava prelazi težinu nearomatskih, koja su slična mineralnim uljima dobijenih sa destilacijum katrana od crnog uglja na visokoj temperaturi čije se 65% ili više volumena destilira na temperaturi do 250*S (i mješavine naftnih ulja i benzena), za upotrebu kao pogonsko gorivo ili ulje za loženje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali koji su razvrstani u isti tarifni broj pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 2709

Nafta iz bituminoznih minerala, sirova

Destruktivna destilacija bituminoznih materijala

 

2710

Ulja od nafte i ulja od bituminoznih materijala osim sirovih; proizvodi koji nijesu pomenuti niti obuhvćeni na drugom mjestu koji sadrže po težini 70 % ili više ulja od nafte ili ulja od bituminoznih materijala, ako su ta ulja osnovno sastav tih proizvoda

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali razvrstani u isti tarifni broj pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika

 

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljenovodonici

Postupci rafinisanja i ili jedan ili više specifičnih procesa

ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br. od tar. br. proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika

 

2712

Vazelin; parafinski vosak, mikrokristalni vosak od nafte, stiješnjeni vosak, ozokerit, vosak od legnita, vosak od šote ostali mineralni voskovi i sl. proizvodi dobijeni sa sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tarifnog broja pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika.

 

2713

Naftni koks, bitumen i ostali ostaci od nafte ili ulja od bituminoznih materijala

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

Ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tarifnog broja pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika.

 

2714

Bitumen i asfalt prirodni; bituminozni i uljani škriljci i katranski pijesak; asfaltiti

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

Ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tarifnog broja pod uslovima da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika.

 

2715

Mješavine od bitumena na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

Ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tarifnog broja pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika.

 

Ex 28. gl.

Anorganski hemijski proizvodi; organska i anorganska jedinjenja ili plemeniti metali rijetkih zemaljskih metala, radioaktivnih elemenata ili izotopa osim za:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 2805

Mješavina metala

Izrada sa elektroliskom ili toplotnom obradom kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 2811

Sumportrioksid

Izrada od sumpordioksida

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

Ex 2833

Aluminijumsulfat

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 50 % cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko fabrika

Ex 2840

Natrijumperborat

Izrada iz dinatrijum tetraborata pentahidrata

Ex 29. gl.

Organski hemijski proizvodi, osim:

Izrada kod koje se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20 % cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40 % cijene proizvoda franko fabrika

Ex 2901

Aciklični ugljenovodonici za korišćenje kao pogonsko gorivo ili ulje za loženje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

Ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tarifnog broja pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika.

 

Ex 2902

Ciklani i cikleni (osim azulena), benzenik, tolueni, ksileni za korišćenje kao pogonsko gorivo ili lož ulje

Postupci rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa

Ili


Ostali postupci kod kojih se svi upotrijebljeni materijali svrstavaju u drugi tarifni broj od tarifnog broja proizvoda. Mogu se upotrijebiti materijali iz istog tarifnog broja pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika

 

Ex 2905

Metalni alkoholati od alkohola iz ovog tarifnog broja i od etanola ili glicerina

Izrada od materijala iz bilo kojeg tarifnog br. uzimajući i druge materijale iz tar. br. 2905. Metalni alkoholati iz ovog tar. br. mogu se upotrebljavati pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 20% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda

2915

Zasićene aciklične monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i peroksikiseline; njihovi halogenski sulfo-nitro- i nitrozo - derivati

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. Ipak vrijednost svih upotrijebljenih materijala oz tar. br. 2915 i 2916 ne smije prelaziti 20% cijene proizvoda franko fabrika

franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrikaEx 2932

- Unutarnji etri i njihovi halogenski sulfo - nitro - i nitrozo - derivati

Izrada od materijala iz bilo kojeg tar. br. Ipak vrijednost svih upotrebljivih materijala iz tar. br. 2909 ne smije prelaziti 20% cijene proizvoda franko fabrika

Izrada kod koje vrijednost svih upotrijebljenih materijala ne prelazi 40% cijene proizvoda franko fabrika

 


Yüklə 1,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə